Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir!

Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir! Pixabay
Rüzgar Türbini
5 dakika
2,095
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Büyük bir endüstriyel güç olan Almanya, son yıllardaki politikalarıyla fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden kurtularak bir enerji dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek, Almanya gibi kalabalık ve büyük bir ülke için zorlu bir süreci beraberinde getirmiştir. Almanya’nın hedeflediği enerji dönüşümünü ifade eden "Energiewende" kelimesi, Energiewende: Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran (Tür: "Enerji Dönüşümü: Petrol ve Uranyum Olmadan Büyüme ve Refah") adlı kitapta yer almış ve daha sonraki süreçte bu kelime popülerlik kazanarak sürece ismini vermiştir. Almanya'nın hedeflediği bu enerji dönüşümü süreci için konulan insanüstü hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ise, diğer birçok ülkenin dönüşüm planlarını etkileyebilecek bir soru işaretidir.

Almanya, enerji dönüşümü süreci için 2020'ye kadar yapılması gereken üç ana hedef belirlemiştir:

Tüm Reklamları Kapat

 1. Hedef-1: kullanılan elektriğin üçte birini yenilenebilir enerjilerden sağlamak.
 2. Hedef-2: Toplam enerji tüketimini beşte bir oranda azaltmak.
 3. Hedef-3: Karbon emisyonunu azaltmak.

İlk hedefine ulaşmayı başaran Almanya, ikinci hedefine 2020 yılı itibariyle ulaşamamıştır. İkinci hedefin gerçekleşememesi sebebiyle, üçüncü hedefe de tam olarak ulaşılamamıştır.

Almanya’da hâlihazırda devam eden bu süreçte, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kaynaklardan güvenilir bir enerji üretimi amaçlanırken, bunun yanında enerji tüketim seviyelerinin de artmaması ve insanlara yeni iş olanakları oluşturulması amaçlanmaktadır. Nükleer enerji tesislerini 2022'de tamamen kapatmayı öngören Almanya, 2038'e kadar da kömür ve benzeri materyalleri yakıt olarak kullanan üretim tesislerine son vermeyi hedeflemektedir. Kullanımı sona eren kaynakların güneş, hidroelektrik, biyoyakıt ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar ile değiştirilmesi planlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Feldheim'da bulunan biyoyakıt tesisi
Feldheim'da bulunan biyoyakıt tesisi

Hedeflenen enerji dönüşümü için gereken yasal destek, 2010 yılında kabul edilmiştir. 2050 yılına kadar %85-95 arası sera gazı azaltımıyla beraber tüm enerjinin %60’ının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması beklenmektedir. 1990 ile 2014 yılları arasında Almanya, sera gazı emisyonlarını %27 oranında azaltmasına rağmen, Energiewende hedeflerine ulaşması için 2014'ten itibaren her yıl %3,5 sera gazı azaltma oranını muhafaza etmesi gerekmektedir - ki bu da şu ana kadar ulaşılmış yıllık maksimum değerin her yıl korunması anlamına gelmektedir. Hedeflerin bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesinin istenmesi, hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağından çok, çözülmesi gereken problemin ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Tartışmalı Konu: Nükleer Enerji!

Kamuoyunda büyük tartışma uyandıran kısım ise, nükleer enerjilerden öncelikle kurtulmanın oluşturduğu dengesizlik olmuştur. 2020 yılında kapanmamış 6 nükleer reaktörün bulunduğu Almanya'da nükleer enerjinin sıfırlanması hedefleri çoğunlukla tamamlanmış olsa bile, hâlâ yüksek seviyelerde karbondioksit salınımı yapan fosil yakıtlardan elde edilen enerji kullanılmaktadır.

N. Johnson tarafından yayınlanan çalışmaya göre, eğer nükleer enerji hedefleri bir kenara bırakılıp onun yerine fosil yakıtların azaltılması seçilseydi, yılda 1100 insanın hayatı kurtulabilirdi. O. Gersemann tarafından yayınlanan başka bir araştırmada ise, nükleer enerji sürecinin yılda 12 milyar dolar (2017 Euro-Dolar kuruna göre) zarar oluşturduğu açıklanmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Buna rağmen, daha sonra alınan kararlar ve kamuoyunun da desteği ile Almanya, nükleer enerji üretiminin risklerinden dolayı, şimdilik fosil yakıtların oluşturduğu kirliliktense, nükleer enerjiyi kaldırmaya devam etmeye karar vermiştir.

Almanya'nın Kumarı

Almanya’nın enerji dönüşümü sürecini Germany's Gamble (Tür: "Almanya'nın Kumarı") adıyla yayınladığı makalede anlatan Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden D. Buchan, makalesine şu sözlerle başlamıştır:

Almanya, enerji ve iklim politikaları ile kendine olağanüstü bir hedef koymuştur. Fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden uzaklaşırken hâlâ büyüyen ve gelişmiş bir endüstriyel ekonomiye sahip olmak hiç de kolay değil. Almanya, düşük karbon salınımlı enerji sistemi için çabalayan birçok ülkeden biri; ancak 10 yıl içinde hâlihazırda karbon salınımı yapmayan nükleer enerji santrallerini aşamalı olarak devre dışı bırakıp kendi önüne taş koyduğu için Almanya, bu konuda eşsiz bir örnektir. Almanya’nın bu zorlukla nasıl baş edeceği ve nasıl 'tamamen yenilenebilir enerji sistemine geçmeyi başarmış ilk sanayileşmiş ülke' unvanını alacağı ise, yazacağım yazının konusudur.

Bu görüş üzerinden de anlaşılabilir ki Almanya, çevresel ve ekonomik faktörler sebebiyle hâlihazırda işleyen sistemini, yeniden, yenilenebilir olarak yaratıp tüm zorluklara rağmen bağımsız ve temiz bir enerji sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

Feldheim Örneği

Almanya’da enerji ihtiyacını kendi kendine karşılayabilen tek köy olan Feldheim, rüzgar türbini, güneş paneli, biyogaz, enerji depolama ve talaş ısıtma tesislerine ev sahipliği yapmaktadır. %100 karbon-nötr olan bu köy, tek başına 160 bin litre petrolün ithalatını ortadan kaldırmaktadır. Rüzgar çiftlikleri ve biyogaz tesislerinden ticari gelir elde edilmesini sağlamakla beraber, ekonomik, ekolojik ve temiz bir endüstriyel örnek oluşturmaktadır. Feldheim, Almanya’nın gelecekteki planlarının uygulamaya geçirilmesi konusunda küçük ancak bir o kadar da etkili bir örnek oluşturmaktadır.

Feldheim'da bulunan güneş enerjisi santrali
Feldheim'da bulunan güneş enerjisi santrali

Almanya ve Petrolde Dışa Bağımlılık

Almanya'da kullanılan petrol, büyük oranda ithal edilmektedir. Yıllık petrol üretimi her geçen yıl %5 oranında azalan Almanya, 2013 yılında 2,6 milyon ton petrol üreterek kendi ihtiyacının yalnızca %2,8'ini karşılayabilmiştir. 2013'teki verilere göre Almanya, 90,4 milyon ton petrol ithalatı ile %97,2 oranında dışa bağımlıdır. Almanya, ithal ettiği petrolün %57'sini İngiltere, Norveç ve Rusya’dan temin etmektedir. Almanya'ya gelen petrollerin geçtiği sekiz temel rota bulunmaktadır. Bu rotaların dördü limanlar (üçü Kuzey Denizi'nde, biri Baltık Denizi'nde), kalan dördü ise yurt dışından gelen dört boru hattı (İtalya, Hollanda, Fransa ve Rusya'dan petrol taşıyan) ile sağlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Hâlâ petrol ile enerji üretmeye devam eden Almanya’nın petrol konusundaki dışa bağımlılığı, yenilenebilir enerji temelli bir sisteme geçmenin ulusal avantajlarını da gözler önüne sermektedir.

Sonuç

Sonuç olarak Almanya'nın yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji tasarrufunu örnekleyen bu enerji dönüşümü süreci, her ne kadar zorlu olsa da diğer ülkeler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bireylerin daha kaliteli ve temiz bir ortamda yaşamasına katkıda bulunan bu dönüşüm, ülkelerin ise enerji açısından dışa bağımlılığının azaltılmasında kullanılabilecek en önemli örneklerden biridir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 15
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 4
 • Bilim Budur! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • D. Buchan. (2012). The Energiewende - Germany's Gamble. ISBN: 978-1-907555-52-7. Yayınevi: The Oxford Institute for Energy Studies. sf: 35.
 • A. Bowen. Feldheim: Germany's Renewable Village. (28 Mayıs 2015). Alındığı Tarih: 17 Aralık 2021. Alındığı Yer: DW | Arşiv Bağlantısı
 • N. Johnson. The Cost Of Germany Turning Off Nuclear Power: Thousands Of Lives. (8 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 17 Aralık 2021. Alındığı Yer: GRIST | Arşiv Bağlantısı
 • M. Lee. (Ödev, 2017). Why Germany Went Green. Not: Stanford Üniversitesi PH240 dersi için hazırlanmıştır..
 • A. Warren. (Ödev, 2020). Germany's Efforts To Be Carbon-Free. Not: Stanford Üniversitesi PH240 dersi için hazırlanmıştır..
 • Eurostat, et al. The Eu Was Dependent On Energy Imports For Slightly Over Half Of Its Consumption In 2014. (4 Şubat 2016). Alındığı Tarih: 17 Aralık 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 • Neue Energien Forum Feldheim. (Konferans Sunumu, 2017). Energy Self Sufficient Village Feldheim, District Of The Town Of Treuenbrietzen In Potsdam-Mittelmark.
 • O. Gersemann. Das Sind Die Wahren Kosten Des Atomausstiegs. (6 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 17 Aralık 2021. Alındığı Yer: DIE WELT | Arşiv Bağlantısı
 • S. Jarvis, et al. The Private And External Costs Of Germany's Nuclear Phase-Out. (31 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 17 Aralık 2021. Alındığı Yer: National Bureau of Economic Research doi: 10.3386/w26598. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/10/2023 22:15:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11257

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kimya Tarihi
Etoloji
Mikrobiyoloji
Doğru
Mucize
Primat
Covid-19
Çevre
Canlılık Cansızlık
Test
Tahmin
Sahtebilim
Tarih
Bebek
Amerika Birleşik Devletleri
Salgın
Çiftleşme
Nörobilim
Nötron Yıldızı
Hidrotermal Baca
Maske Takmak
Arkeoloji
Foton
İngiltere
Taksonomi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Elmas Baronları Hepimizi Nasıl Kandırıyor?
Büyük Elmas Yalanı: Elmas Baronları Hepimizi Nasıl Kandırıyor?
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Köpekbalıkları Uyurken Nefes Alabilir mi?
Köpekbalıkları Uyurken Nefes Alabilir mi?
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
Kaplumbağaların Omurgası Nerede?
Kaplumbağaların Omurgası Nerede?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
C. Afacan, et al. Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir!. (24 Aralık 2021). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11257
Afacan, C., Bakırcı, Ç. M. (2021, December 24). Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved October 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11257
C. Afacan, et al. “Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Dec. 2021, https://evrimagaci.org/s/11257.
Afacan, Can. Bakırcı, Çağrı Mert. “Energiewende: Almanya'nın Petrolsüz ve Uranyumsuz Enerji Dönüşümü Macerası, Diğer Ülkelere Ders Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 24, 2021. https://evrimagaci.org/s/11257.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close