Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Ektopik Gebelik Nedir? Nasıl Tespit Edilir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ektopik Gebelik Nedir? Nasıl Tespit Edilir, Nasıl Tedavi Edilir?
Sol Fallop Tüpünde Ektopik Gebelik Kesesi
5 dakika
2,677
 • Obstetrik ve Jinekoloji (Ob-Jin)
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Ektopik Gebelik
 • Türkçe Adı Ektopik Gebelik
 • İngilizce Adı Ectopic Pregnancy
 • ICD JA01
 • Diğer İsimleri Dış Gebelik

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Gebelik, yumurtanın döllenmesiyle başlayan bir süreçtir. Normalde döllenen yumurta, uterusun (rahim) iç boşluğuna bakan yüzüne gömülür ve burada büyümeye başlar. Ektopik gebelik ise döllenmiş yumurtanın uterusun iç boşluğu dışındaki bir yere gömülüp burada büyümeye başlamasıdır.

Normal gebelik fizyolojisi yumurtalıktan salıverilen yumurtanın fallop tüplerinde spermle döllenip daha sonrasında uterusa taşınarak burada gömülmesi esasına dayalıdır. Ektopik gebelik genellikle döllenmiş veya döllenmemiş yumurtayı yumurtalıktan rahme taşıyan ve genellikle döllenmeye ev sahipliği yapan fallop tüplerinde görülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Eğer bir sebeple fallop tüplerinde bir inflamasyon oluşmuşsa veya bir yapı bozukluğu gelişmişse, hormonal düzensizlikler veya döllenmiş yumurtanın çok hızlı büyümesi gibi sürece bağlı değişimler oluşmuşsa döllenmiş yumurta tüplerden uterusa inememekte, bir nevi hapis kalmaktadır. Bu şekilde fallop tüplerinde olan gebeliklere tubal gebelik denmektedir. Ektopik gebelik ayrıca yumurtalıkta, abdomen (karın duvarı) boşluğunda veya rahim ağzı olan servikste görülebilmektedir.

Ektopik gebelik, normal gebelik gibi ilerlememektedir. Tedavi edilmediğinde döllenmiş yumurta yaşamla bağdaşmaz bir konumda kalırken, etrafındaki büyüyen doku da yaşamı tehdit edici kanamalara sebep olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Başlangıçta hiçbir semptomla karşılaşılmayabilir. Yine de kimi ektopik gebelik hastası kadınlar, normal gebeliğin belirti ve semptomları olan menstrüasyon gecikmesi, bulantı veya memede hassasiyetle karşılaşabilirler. Eğer ektopik gebelik hastaları gebelik testi yaparlarsa, sonuç pozitif çıkacaktır. Yine de bu gebelik şekli normal gebelik gibi ilerlemeyecektir. Döllenmiş yumurta uygun olmayan bir yere gömülürse, gelişimi süresince belirti ve semptomları da giderek belirginleşecektir.

İlk uyarıcı belirti, açık renkli vajinal kanama ve pelvik (leğen kemiği bölgesi) ağrıdır. Eğer kanama tubal gebeliğe bağlı oluşursa nörolojik kökenleri benzer olan sinirlerce duyu alındığından omuzda ağrı (yansıyan ağrı) veya ani bağırsak hareketleri oluşabilir. Ektopik gebelik ilişkili vajinal kanamalar hastalarca menstrüel kanama gibi algılanabilmektedir. Özellikle düzensiz menstrüasyon gören veya menstrüasyon düzenini takip etmeyen kadınlarda ektopik gebeliğe bağlı kanamaların hastalar tarafından ayırt edilmesi oldukça zordur. Spesifik belirti ve semptomlar kanın nerede biriktiğine ve ilgili anormalliğin hangi sinirlerce algılandığına bağlı olarak değişecektir.

Eğer tubal gebelikte döllenmiş yumurtanın çevresindeki doku büyümesi bir noktada fallop tüplerini yırtarsa (rüptür) abdomen bölgesine hayatı tehdit edecek ciddiyette kanamalar görülebilir. Bu kanama da baş dönmesi, bayılma ve şok tablolarına sebep olabilir. Gebelikte;

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • vajinal kanamaya eşlik eden çok şiddetli pelvik ağrı varlığında,
 • çok yoğun baş dönmesi veya baygınlık durumlarında,
 • omuz ağrılarında acil şekilde doktorunuza başvurulması önerilmektedir.

Ayırıcı tanı açısından dikkat edilmesi gereken durumlar:

 • Fizyolojik, döllenmiş yumurtanın gömülmesine bağlı implantasyon kanaması,
 • Spontan abortus (düşük),
 • Servikal (rahim ağzında), vajinal veya uterusta patolojik bir durum (örneğin polip),
 • subkoryonik hematom (bebek ile anne arasında biyokimyasal iletişim kuran ve bebeğe ait olan bu yapının çevresinde kanama odakları),
 • gestasyonel trofoblastik hastalıklardır (bebeğin anne ile temas ettiği yapılarının hastalıkları).

Risk Faktörleri

 • Daha önceden ektopik gebelik geçirmiş olmak.
 • İnflamasyon veya enfeksiyon. Cinsel yolla bulaşan özellikle gonore ve klamidya gibi enfeksiyon etkenleri fallop tüplerini ve komşu dokuları inflame etmekte, sonuçta ektopik gebeliğe neden olabilmektedir.
 • Kısırlık tedavisi. Yapılan araştırmalar hem kısırlığın kendi başına hem de IVF (in vitro fertilization) gibi yardımcı üreme tekniklerinin ektopik gebelik riskini arttırdığını göstermektedir.
 • Tubal cerrahi öyküsü. Fallop tüplerinde yapı veya işlev bozukluğuna bağlı yapılan cerrahiler sonrası yapışıklıklar veya tıkanıklıklar oluşumuna bağlı ektopik gebelik riskinin artışı gösterilmiştir.
 • IUD (intrauterin device), yani uterus içi gebelik önleyici ve tubal ligasyon, yani fallop tüplerinin cerrahi olarak kapatılması gibi doğum kontrol yöntemlerinin ektopik gebelik riskini arttırdığı gösterilmiştir.
 • Sigara. Rakamsal bir tespit olmasa da içme sıklığı arttıkça riskin arttığı gösterilmiştir.

Teşhis Yöntemleri

Pelvik muayene ile ağrının kaynağı, hassasiyet ve yumurtalık veya fallop tüplerinde kitle belirlenebilir. Yalnız ektopik gebelik tanısı için yeterli bir teşhis yöntemi değildir. Mutlaka kan testi ve ultrason tetkiki istenmektedir.

Öncelikle gebelik tespiti için kanda HCG (human chorionic gonadotropin) seviyelerine bakılır. Gebelik için cinsel birleşmeden 5-6 hafta sonra bu hormonun zamanla seviyelerinin hızla artmasının tespiti ile gebelik tanısı konur. Ardından transvajinal ultrason ile gebeliğin tam olarak nerede olduğu, bir başka deyişle normal/ektopik gebelik ayrımı yapılır. Ayrıca karın ultrasonu ile de gebelik durumu ve iç kanama varlığı araştırılabilir.

Kan kaybına bağlı anemi vb. durumların araştırılmasında tam kan sayımı ve ektopik gebelik tanısı sonrası olası kan transfüzyonu (kayıp kanın yerine konması işlemi) ihtiyacı açısından kan grubunun tespiti, süreci yönetmek için istenebilecek tetkiklerdendir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Döllenmiş yumurtanın uterus dışında gelişmesi mümkün değildir. Hayatı tehdit edecek komplikasyonları engellemek için uterus dışında bulunan (ektopik) dokuyu vücuttan çıkarmak gerekmektedir. Semptomlara bağlı olarak ve ektopik gebeliğin teşhisi sonrası tedavi seçenekleri medikasyon (ilaçla tedavi), laparoskopi ve abdominal cerrahidir.

Bu Reklamı Kapat

İlaçlar

Erken ektopik gebeliklerde ve özellikle düzensiz kanama durumlarında kullanılır. Metotreksat ismindeki ilaç genetik metabolizmayı etkileyerek hücrelerin çoğalmasını engelleyip mevcut hücreleri de yok etmektedir. Bu tedavi enjeksiyon ile yapılmaktadır ve ektopik gebeliğin kesin tanı olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Enjeksiyon sonrası tedavinin başarısı açısından tekrar HCG hormon seviyelerine bakılmaktadır.

Laparoskopik Prosedürler

Salpingostomi ve salpingektomi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Laparoskopi:,; abdomende, göbek deliği veya yakınında küçük bir kesi ile ince bir tüp ve kamera kullanılarak yapılan girişimsel boyutu en az düzeye çeken bir cerrahi tekniktir. Salpingostomide ektopik gebelik kesesi alınır ve tüpler kendi başına iyileşmeye bırakılır. Salpingektomide hem ektopik gebelik kesesi hem de tüpler beraber alınmaktadır. Tedavinin hangisi ile sağlanacağı tüplerin yapı bozukluğu, rüptüre olup olmama durumu, kanamanın boyutu gibi hasarın boyutunu etkileyen faktörlere bağlıdır.

Acil Cerrahi

Yoğun kanamanın olduğu ektopik gebeliklerde laparoskopik veya laparotomik (açık cerrahi) olarak uygulanmaktadır. Bazı durumlarda fallop tüpleri kurtarılabilmekteyken rüptür olması durumunda tüpler rezeke (vücuttan çıkarılma) edilmektedir.

Etimoloji

Yunancada "ektopus" (ek- dışarıda, dışında anlamında ön ek ve -topus yer, anlamında kelime) kelimesi Modern Latinceye "ectopia" olarak geçmiş ve 1864 yılında İngilizcede gebelikle ilişkilendirilip "olması gerekenden başka bir yerde hastalıklı olarak bulunan" anlamı kazandırılmıştır.

Orta Türkçede kebe, "iri, şişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük, Eski Türkçe aynı anlama gelen kaba sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Tebrikler! 4
 • Üzücü! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Korkutucu! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • İğrenç! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Mayo Clinic. Ectopic Pregnancy - Symptoms And Causes. (18 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
 • Mayo Clinic. Ectopic Pregnancy - Diagnosis And Treatment - Mayo Clinic. (18 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
 • T. Tulandi, et al. Ectopic Pregnancy: Clinical Manifestations And Diagnosis. (2 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer: UptoDate | Arşiv Bağlantısı
 • UptoDate. Ectopic Pregnancy: Epidemiology, Risk Factors, And Anatomic Sites. Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer: UptoDate | Arşiv Bağlantısı
 • EtymOnline. Ectopic. Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer: EtymOnline | Arşiv Bağlantısı
 • Nişanyan Sözlük. Gebe. Alındığı Tarih: 12 Haziran 2021. Alındığı Yer: Nişanyan Sözlük | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/10/2022 15:20:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10571

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Evrimsel
Kertenkele
Kök Hücre
Elektromanyetizma
Samanyolu Galaksisi
Hematoloji
Hastalık Yayılımı
Avrupa
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Cinsellik
Yas
Nasa
Kuvvet
Hava
İfade
Doğa Gözlemleri
Memeli
Kitap
Vücut
Ağrı
Ağız
Endokrin Sistemi
Albert Einstein
Sürüngen
Manyetik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.