Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Dünya'yı Tam Bir Küre Olarak Görmek ve Ufkun Kıvrımını Seçebilmek İçin Yerden Kaç Metre Yükseğe Çıkmalıyız?

Yüksek İrtifa Gözlemlerinin Zorlukları: Dünya’nın Küreselliğini Çıplak Gözle Görebilir miyiz?

Dünya'yı Tam Bir Küre Olarak Görmek ve Ufkun Kıvrımını Seçebilmek İçin Yerden Kaç Metre Yükseğe Çıkmalıyız? PBS
15 dakika
11,568
 • Gözlemsel Astronomi
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri Safsataları

Birçok insan uçak penceresinden bakarak bile, yani yaklaşık 10.000 metre yüksekten bile Dünya'nın küreselliğini az çok kestirebilecektir. Ancak merak etmiş olabilirsiniz, yerden ne kadar yükseğe çıkarsak Dünya'yı tam bir bilye olarak görebilirsiniz?

Bunun için kesin bir mesafe yoktur; çünkü bu birazcık görüş alanınıza ve "bilye"den kastınızın ne olduğuna bağlıdır. Gözünüzün dibindeki bilye de "bilye"dir, vücudunuzdan 15 santimetre uzakta tuttuğunuz bilye de "bilye"dir; ancak ikincisi daha net ve güzel gözükür.

Bu Reklamı Kapat

Bu nedenle genel bir sayı vermek gerekirse, yerden 20.000 kilometre veya üzerinde bir yüksekliğe ulaşırsanız, Dünya'yı küresel olarak görmeye başlayabilirsiniz. Ancak tam bir bilye görüntüsü için, 35.000 kilometrenin üzerine çıkmak gerekmektedir.

Dünya'yı "mavi bir bilye" olarak, yani tam küresel bir biçimde görebilmek için yaklaşık 19.300 kilometrenin biraz üzerine çıkmanız gerekmektedir. Bu fotoğraf, GOES-16 uydusuyla 35.500 kilometre mesafeden, 15 Ocak 2017 tarihinde çekilmiştir. Uydunun görevi, yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları çekerek iklim hareketliliğini takip etmektir
Dünya'yı "mavi bir bilye" olarak, yani tam küresel bir biçimde görebilmek için yaklaşık 19.300 kilometrenin biraz üzerine çıkmanız gerekmektedir. Bu fotoğraf, GOES-16 uydusuyla 35.500 kilometre mesafeden, 15 Ocak 2017 tarihinde çekilmiştir. Uydunun görevi, yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları çekerek iklim hareketliliğini takip etmektir
NASA

Bu yazımızda, gözlemcilerin çıplak gözle, yüksek dağlardan veya yüksek irtifada uçan ticari uçaklardan Dünya’nın küreselliğini tespit edebileceğini ileri süren rapor ve fotoğraflar incelenmiştir. Görüş alanının geniş (60°) ve gökyüzünün neredeyse bulutsuz olduğu koşullarda çıplak gözle yapılan gündüz gözlemleri, ufuk küreselliğinin tespit edilebileceği minimum irtifanın 35.000 ft (10.668 metre) veya biraz altı olduğunu göstermektedir.

Bu Reklamı Kapat

Yüksek irtifadaki ufuk hemen hemen deniz seviyesindeki ufuk kadar belirgindir, ancak kontrastı deniz seviyesindekinden %10 daha azdır. Dünya’nın küreselliğini gösterme niyetiyle çekilen fotoğraflar her zaman şüphelidir, çünkü aslında tüm fotoğraf makinesi lensleri fıçı sapması nedeniyle bozulan bir görüntü verir. Küreselliği bir fotoğraftan doğru olarak değerlendirmek için ufuk tam olarak görüntünün merkezine, yani optik eksene yerleştirilmelidir.

1. Giriş

Göz sağlığı ufku görmeyi gerektirir. Göz alabildiğince görebildiğimiz sürece asla yorulmayız. - Ralph Waldo Emerson [1]

Ufuk küreselliğinin doğrudan gözle ilk tespitinin 27 Mayıs 1931’de Auguste Piccard ve Paul Kipher tarafından yapıldığı yaygın olarak kabul edilmektedir [2]. Piccard ve Kipher, Almanya ve Avusturya üzerinde 15.787 m (51.783 ft) irtifada hidrojen dolu bir balondan ufuk küreselliğini gördüklerini bildirmişlerdir. 11 Kasım 1935 tarihinde ise Albert W. Stevens ve Orville A. Anderson küreselliğin ilk fotoğrafını çekmişlerdir [3]. Bu fotoğrafı, helyum dolu Explorer-II balonuyla South Dakota üzerinde 22.066 m (72.395 ft) irtifaya çıkarak rekor kırdıkları bir uçuşta çekmişlerdi. Başkaları da Dünya’nın küreselliğini gören ilk kişi olduklarını iddia etmişlerdir, ancak bu iddialar küreselliğin gözle tespitinden çok sonra gelmiştir [4].

O zamandan beri çok sayıda kişi, yüksek dağlardan veya ticari uçaklardan, Dünya’nın küreselliğini yay gibi bükülmüş bir ufuk olarak gözle fark edebildiğini iddia etmiştir. Kimileri de deniz seviyesinden veya göreceli olarak düşük irtifalardan küreselliği görebildiklerini bildirmişlerdir [5]. Biliyoruz ki eğer çok yükseğe çıkarsak, yani uzaydan bakarsak, Dünya’nın küreselliği çok barizdir, fakat ticari uçaklar nadiren 40.000 ft (12.190 m) irtifanın üstüne çıkar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Küreselliğin Tespit Edildiği Yükseklikler

Pilotlar ve yüksek irtifalara çıkan kişilerle yapılan görüşmeler, Dünya’nın küreselliğini 50.000 ft’in (15.240 m) altında tespit eden varsa bile, bu kişilerin sayıca çok az olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yüksek irtifa fizikçisi ve deneyimli gökyüzü gözlemcisi David Gutierrez [6], B-57’siyle irtifa kazanırken ufuk küreselliğinin yaklaşık 50.000 ft’e (15.240 m) kadar zor fark edilebildiğini, ancak 60.000 ft’in (18.290 m) üstünde net olarak görülebildiğini bildirmiştir. Yüksek irtifada uçuş yapan (SR-71), U2 vb.) başkalarıyla görüştüğünde onların da ufuk küreselliğiyle ilgili izlenimlerinin kendisininkiyle aynı olduğunu doğrulamıştır. Concorde (60.000 ft ≈ 18.290 m) yolcuları da her seferde Dünya’nın küreselliğine hayran kalmışlardır. Gutierrez, görme alanının (field of view: FOV) yeterince geniş olduğu yerlerde küreselliğin daha düşük irtifalardan da görülebileceğini düşünmektedir. Makalenin yazarı tarafından birçok ticari pilotla yapılan görüşmelerde, 35.000 ft (10.670 m) civarı irtifalarda küreselliğin görülemediği öğrenilmiştir.

Ufuk küreselliğinin gözle görülmesi meselesini anlamaya çalışırken iki nokta dikkate alınmalıdır. İlk olarak, insanların büyük bir kısmı gözlük takmaktadır. Fakat lensin tam merkezinden bakılmadığı durumlarda gözlükle görüşte çeşitli bozulmalar olabilir. İkinci olarak da, Everest Dağı’nın üstündeki irtifalarda hiçbir gözlemci ufka çıplak gözle bakamaz, arada mutlaka bir cam veya kanopi olmalıdır. Çoğu uçakta bulunan plan paralel camlar (Ç.N. düzlemsel paralel camlar: İki yüzü düzlem biçiminde ve birbirine paralel olan camlar.) düz bir ufku küresel hale getirmez, ancak cam veya kanopi küreselse düz ufuk çizgisi küresel gibi görülebilir.

“Ufuk” derken neyi kastediyoruz?

Ufuk derken genellikle denizle gökyüzü veya uzaktaki arazilerle gökyüzü arasındaki görünen sınırı kastediyoruz. Fakat Bohren ve Fraser [7], yaklaşık bir mil (1,61 km) veya biraz üstü irtifadaki bir gözlemcinin kesin hatlı ufku, yani görüş hattındaki teğet noktasını göremeyeceğini kanıtlamıştır. Rayleigh saçılımı ve aerosoller nedeniyle oluşan saçılım da genellikle bu yüksekliği bir milin (1 mil: 1,609 km) altına düşürür. Ticari irtifalardan görünen ufuk belirgin bir hat halinde değildir, daha çok üstteki açık gökyüzünden aşağıdaki nispeten daha koyu “gökyüzü”ne düşük kontrastlı bir geçiştir. Bu sınırın yerini tam olarak tanımlamak zordur (Görsel 1).

Görsel 1. Deniz seviyesindeki (solda) ve 35.000 ft (10.670 m) irtifadaki (sağda) ufuk. Deniz seviyesindeki ufkun belirginliğine, yüksek irtifadaki ufkun ise belirsizliğine dikkat ediniz. İki görüntüdeki genel kontrastın yer değiştirdiğine de dikkatinizi çekeriz. Deniz seviyesindekinde gökyüzü açık, deniz koyu görünmekteyken yüksek irtifadakinde gökyüzü koyu, deniz ve bulutlar açık renktedir.
Görsel 1. Deniz seviyesindeki (solda) ve 35.000 ft (10.670 m) irtifadaki (sağda) ufuk. Deniz seviyesindeki ufkun belirginliğine, yüksek irtifadaki ufkun ise belirsizliğine dikkat ediniz. İki görüntüdeki genel kontrastın yer değiştirdiğine de dikkatinizi çekeriz. Deniz seviyesindekinde gökyüzü açık, deniz koyu görünmekteyken yüksek irtifadakinde gökyüzü koyu, deniz ve bulutlar açık renktedir.
Thule Scientific

Görsel 1’deki iki görüntünün karşılaştırılması, kontrastın ilginç bir şekilde yer değiştirdiğini ortaya çıkarmaktadır. Gökyüzü genellikle deniz seviyesindeki ufkun üstünde daha açıkken yüksek irtifadaki ufkun üstünde daha koyudur. Deniz seviyesindeyken atmosferin büyük kısmı bizden yukarıdadır, bu nedenle çok miktarda saçılmış ışık görürüz. Yüksek irtifadayken ise atmosferin büyük kısmı altımızda kalır, bu yüzden gökyüzü daha koyu görünür. Yüksek irtifada ufkun altındaki hava ve bulutlar nispeten açık renkteyken denizin göreceli olarak koyu olmasıyla kontrasttaki yer değişikliği daha da belirginleşir. Görsel 2, iki görüntünün dikey tarama sonuçlarını göstermektedir. Bu görselde her iki görüntünün açık renklerindeki farklılık çok barizdir, aynı şekilde her iki ufuktaki açıklık genliğinin de farklı olduğu rahatça görülebilir. Yüksek irtifadaki ufuk için açıklık değişimi, deniz seviyesindekinden %10 daha azdır.

Çıplak Gözle ve Fotoğraf Makineleriyle Gözlemin Temel Zorlukları

Gözlemcinin ufuk olarak gördüğü, aslında “ufkun” altındaki atmosferde optik olarak kalın görüş hattından “ufkun” üstündeki optik olarak ince görüş hattına bir geçiştir. Bu görünen ufuk tamamıyla atmosferin içerisinde yer alır, Dünya yüzeyindeki tabakanın bu oluşumda hemen hemen hiçbir rolü yoktur. Ufkun gerçek konumu muhtemelen Dünya yüzeyinin birkaç mil yukarısından geçen ve optik derinliği 1’e (“unity”, %100) yakın olan bir görüş hattına karşılık gelmektedir. Uzaydan bu irtifa 12 mildir (19,3 km) (bknz. Ek-A). 12 mil, Dünya yarıçapının yaklaşık %0,3’üdür ve bu çalışmada bahsedilen küreselliği etkileyemeyecek kadar küçüktür.

Bu Reklamı Kapat

Ufkun küreselliğini modellemede ilişkili olabilecek bir diğer nokta, ufka olan uzaklıktır. French’in [8] çalışmasında gösterdiği gibi, ışığın kırılımı ufka olan uzaklığı geometrik uzaklığına göre bir miktar değiştirir. Kırılım aynı zamanda gökyüzünde optik derinliğin 1 olduğu durumun konumunu değiştirebilir, fakat şu iki nedenle ufkun gerçek açısal küreselliği üzerinde rolü yoktur: (1) ufkun irtifasıyla (veya zenit (başucu) uzaklığı) ilgimiz yok, (2) French’in bahsettiği kesin hatlı ufuk yüksek irtifadan görülemez [7].

Görsel 3. Görünen ufuk küreselliği. Ufuk, karenin üst kısmına (üst), merkezine (orta) ve alt kısmına (alt) yerleştirilmiştir. Görünen küreselliğin nedeni fıçı sapmasıdır. Bu üç görüntü, fıçı sapması etkisinin daha iyi görülebilmesi için, Görsel 4’te yatay olarak sıkıştırılmıştır. (Ç.N. Fotoğraf, aynı fotoğraf makinesi ve aynı lens kullanılarak aynı ufuktan çekilmiştir. Tüm fotoğraflar 15 saniye aralıklarla çekilmiştir. Ufuk, sırasıyla karenin üst, orta ve alt kısmına yerleştirilmiştir.)
Görsel 3. Görünen ufuk küreselliği. Ufuk, karenin üst kısmına (üst), merkezine (orta) ve alt kısmına (alt) yerleştirilmiştir. Görünen küreselliğin nedeni fıçı sapmasıdır. Bu üç görüntü, fıçı sapması etkisinin daha iyi görülebilmesi için, Görsel 4’te yatay olarak sıkıştırılmıştır. (Ç.N. Fotoğraf, aynı fotoğraf makinesi ve aynı lens kullanılarak aynı ufuktan çekilmiştir. Tüm fotoğraflar 15 saniye aralıklarla çekilmiştir. Ufuk, sırasıyla karenin üst, orta ve alt kısmına yerleştirilmiştir.)
Thule Scientific

Yüksek dağlardan ve ticari uçaklardan yapılan küresellik bildirimleri, çoğunlukla varsayılan küreselliği gösteren fotoğraflarla desteklenir [5]. Bu tip fotoğraflar, Görsel 3 ve 4’te de görülebileceği gibi, şüphelidir. Burada yaklaşık 8 ft (2,5 m; esas itibariyle deniz seviyesi sayılabilir) irtifadan, herkesin ulaşabileceği bir Canon S70 PowerShot dijital fotoğraf makinesi kullanılarak çekilen ufuk fotoğraflarını görebilirsiniz. Ufuk, karenin yukarısına, aşağısına ve ortasına yerleştirilmiştir. Bu fotoğraflarda fıçı sapması barizdir: Karenin yukarısındaki hatlar ortası yukarı çıkık bir yay gibi bükülmüş (antiklinal) görünürken aşağısındakiler ortası aşağıya çökük bir yay gibi bükülmüş (senklinal) görünmektedir. Giriş açıklığı (pupil) lensten uzağa yerleştirildiğinde -ki görüntünün merkezinde düz alan (flat field) elde edebilmek için fotoğraf makinesi lensi üretiminde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir- fıçı sapması oluşur. Ufku ortası yukarıya çıkık veya aşağıya çökük hale getirebilme özelliği göz önüne alındığında ve sıradan fotoğrafçıların ufku karenin üst kısmına yerleştirme eğilimiyle -ki bu durumda da çok yüksek irtifalardan görülen ufuk gibi ortası yukarı çıkık şekilde görünür- birlikte düşünüldüğünde, Dünya’nın küreselliğini gösterdiği varsayılan fotoğrafların çoğunu fıçı sapması olarak eleyebiliriz.

Görsel 4. Görünen ufuk küreselliği. Solda kareler bütün halde gösterilmiştir. Sağda ise kırpılmış ve fıçı sapması etkisini artırmak için yatay olarak 10:1 sıkıştırılmış ufuk fotoğrafları verilmiştir.
Görsel 4. Görünen ufuk küreselliği. Solda kareler bütün halde gösterilmiştir. Sağda ise kırpılmış ve fıçı sapması etkisini artırmak için yatay olarak 10:1 sıkıştırılmış ufuk fotoğrafları verilmiştir.
Thule Scientific

Küreselliği Gözlemek...

Bu makalede, geometrik optik yöntemler, basit göz modelleri ve bilinen algı efektleri kullanılarak, ufuk küreselliğinin gözle tespit edilebileceği iddiaları incelenecektir. Eski çağlardan beri Dünya’nın küreselliği, teknelerin ufukta kaybolması ve Ay tutulması sırasında Ay’ın üzerine Dünya’nın gölgesinin düşmesi gibi olaylara dayanılarak bilinmesine karşın, bu konular burada ele alınmayacaktır. Ufuk küreselliğinin gözle tespiti karmaşık bir konudur ve psikolojik faktörler nedeniyle daha da karmaşıklaşır. Nitekim Dünya’nın küreselliğini uzaydan görmeyi çağrıştıran etkileri hakkında birçok yazı yazılmıştır. İnsanlar Dünya’nın küreselliğini görmeyi ister ve beklerler, bu nedenle de gördüklerini sanırlar; gerçekten görseler de görmeseler de...

2. Dünya’nın Küreselliğinin Gözle Tespiti

Ticari Uçaklardan Yapılan Gözlemler

Ufku incelemenin en kolay yolu ticari uçaklardan gözlem yapmaktır. Bu şekilde yapılan gözlemlerde genel bir ufuk algısı olsa da, aslında ufkun bulunduğu bölgeyi belirlemek zordur. Ufuk, gökyüzünün çok daha fazla kontrast değişimi olan bölgesinde çok düşük kontrastlı bir sınır hattı olarak görülür. Üstelik uçuş sırasında bulutların varlığı da bu gözlemleri zorlaştırmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Ufuk açık (bulutsuz) olduğunda, 35.000 ft (10.670 km) civarından ufku tespit etmek daha kolaydır. Tabii ki geniş ve engelsiz bir görüş alanı olması koşuluyla... 90° ve üstü yatay bir görüş alanı varsa, küresellik zor fark edilebilir; fakat kesinlikle tespit edilebilirdir. Benzer koşullar altında, ama 60°den düşük bir görüş alanı varsa, küreselliği fark etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, küreselliği gözle tespit etmek hem gerçek küreselliğe hem de görüş alanına bağlıdır.

Dağ Tepelerinden Yapılan Gözlemler

35.000 ft (10.670 km) altındaki irtifalardan da küreselliğin tespit edilebilmesi mümkün görünmektedir, dolayısıyla yüksek dağlardan küreselliği tespit etmek olasıdır. Dağ zirveleri çok geniş bir görüş alanına sahiptir, dolayısıyla uçaklardan daha iyi görüş olanakları sağlayabilir. 13.796 ft (4205 m) irtifadaki Mauna Kea ve 10.223 ft (3116 m) irtifadaki Haleakala’ya gidecek olursanız, buralardan birçok yönde ufku engelsiz olarak görmenin mümkün olduğunu görebilirsiniz. Ufuk küreselliğini çıplak gözle görebildiğinize inanmakta güçlük çekebilirsiniz. Buradan hareketle, küreselliği gözle tespit etmek için gerekli irtifanın yaklaşık 14.000 ila 35.000 ft (4267 ila 10.670 m) arasında olduğu söylenebilir.

3. Küreselliği Fotoğraflamak ve Ölçmek

Görsel 5. Bu görsel, yatay görüş alanı 62,7° olan 35.000 ft (10.670 m) irtifadan çekilen bir ufuk fotoğrafını göstermektedir. Ufku belirleyen üç referans noktası, sol ve sağ kenarlardaki noktaları birleştiren yatay çizgi ve ölçülen sagitta değeri (sagitta ölçümünün büyütülmüş fotoğrafı sağ üst köşede verilmiştir) de görselde verilmiştir.
Görsel 5. Bu görsel, yatay görüş alanı 62,7° olan 35.000 ft (10.670 m) irtifadan çekilen bir ufuk fotoğrafını göstermektedir. Ufku belirleyen üç referans noktası, sol ve sağ kenarlardaki noktaları birleştiren yatay çizgi ve ölçülen sagitta değeri (sagitta ölçümünün büyütülmüş fotoğrafı sağ üst köşede verilmiştir) de görselde verilmiştir.
Thule Scientific

Görsel 5’te, California’daki Los Angeles ile Maui’deki Kahului arasında Pasifik Okyanusu üzerinden çekilen bir fotoğraf gösterilmektedir. Fotoğraf 62,7° x 47,1°dir. Ufuk olarak algılanan bölgeyi tam karenin merkezine (± birkaç piksel veya yaklaşık 3 ark-dakika) yerleştirmek için özellikle dikkat edilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, doğrudan gözle yapılan gözlemler, küreselliğin zor fark edilebilir, ancak kesinlikle tespit edilebilir olduğunu göstermiştir. Daha sonra fotoğraf bir çizim programına aktarılarak ufuk üzerine üç küçük nokta yerleştirilmiştir: fotoğrafın sol ve sağ kenarlarına birer nokta, bir tane de merkeze yakın bir nokta. Sol ve sağdaki noktalar arasına bir çizgi çizildiğinde çizginin merkezdeki noktanın biraz altında kaldığı görülmüştür; bu durum küreselliğin açık bir göstergesidir (Görsel 5’in sağ üst köşesindeki küçük görsele bakınız). Ölçülen uzaklık (sagitta) 0,51° veya yaklaşık 17 pikseldir (merkez çıkıntısından alınan yatay açının yaklaşık 31,3° veya görüş alanının yarısı olduğuna dikkat ediniz).

4. Dünya’nın Küreselliğinin Modeli

Yukarıdaki ölçümleri yorumlamak için görüntüleme koşullarının basit bir geometrik modeli oluşturulmuştur. Görsel 6’da bir gözlemcinin yeryüzü üzerindeki herhangi bir h irtifasından, R yarıçaplı Dünya’yı gözlediğinde gördüğü görüntü modellenmiştir. Dünya’nın kıvrımının ufkun altına düşme miktarı S, dikeyden x yatay uzaklığının bir fonksiyonu olarak verilebilir:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Galapagos & İspinoz Bilim Tişörtü

Yeryüzünde bazı yerler vardır ki, insanlığın Evren’e bakış açısını değiştirmiştir. Galapagos Adaları, kuşkusuz bunların başında geliyor, çünkü Charles Darwin’in bu adada gözlediklerinden yola çıkarak geliştirdiği Evrim Teorisi, insanın nereden geldiğini bilimsel olarak anlamasını sağlamıştır. Galapagos ile özdeşleşmiş ispinozlar, bu tişörtümüzün tam da kalbinde yer alıyor.

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Renk Bilgileri: Tişört şu etapta tek renk ve siyah olarak üretilebilmektedir.
 2. Beden Bilgileri: Fotoğrafta modelin üzerinde bulunan ürün erkek kalıp S bedendir. Modelin boyu 165cm ve kilosu 48kg’dir. Stokta kalan ürünlerimiz arasından dilediğiniz bedeni seçebilirsiniz. Tişörtlerle ilgili beden bilgisi almak ve ölçüleri öğrenmek için buraya tıklayınız.
 3. Cinsiyet Bilgileri: Stokta kalan ürünlerimiz arasından dilediğiniz cinsiyeti seçebilirsiniz.
 4. Kargo Bilgileri: Kargo ücretsizdir. Bu ürün sipariş alındıktan sonraki 7-15 gün içinde postalanacaktır. Kargo yöntemimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.
 5. Tasarım Bilgileri: Bu ürün Evrim Ağacı tarafından, stok fotoğraflar kullanılarak tasarlanmıştır.
 6. Kumaş Bilgileri: Bu ürün %30 pamuk, %70 polyesterdir.
 7. Yıkama/Ütü Bilgileri: Tişörtler üzerindeki görsellerin korunması için tişörtlerin ters yüz edilerek yıkanması ve ütülenmesi tavsiye edilir. Siyah tişörtlerin en fazla 30 derecede yıkanması gerekmektedir.
 8. İade/Değişiklik Bilgileri: Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
Devamını Göster
₺90.00
Galapagos & İspinoz Bilim Tişörtü

S = R – (R2 – x2)1/2

Görsel 6. Yeryüzü üzerindeki herhangi bir h irtifasındaki gözlemci tarafından görülen ufkun ve Dünya’nın küreselliğinin modeli. Dünya’nın belirgin çıkıntısının ufkun altına düşme miktarı S (sagitta) kolaylıkla hesaplanabilir: S = R – (R2 – x2)1/2. Bu lineer ölçüyü açısal ölçüye çevirmek için denklemdeki her elemanı ufka olan uzaklığa bölmemiz yeterlidir: D ≈ (2Rh + h2)1/2.
Görsel 6. Yeryüzü üzerindeki herhangi bir h irtifasındaki gözlemci tarafından görülen ufkun ve Dünya’nın küreselliğinin modeli. Dünya’nın belirgin çıkıntısının ufkun altına düşme miktarı S (sagitta) kolaylıkla hesaplanabilir: S = R – (R2 – x2)1/2. Bu lineer ölçüyü açısal ölçüye çevirmek için denklemdeki her elemanı ufka olan uzaklığa bölmemiz yeterlidir: D ≈ (2Rh + h2)1/2.
Thule Scientific

Lineer ölçüleri açısal ölçülere çevirmek için denklemdeki her elemanı ufka olan uzaklığa bölmemiz yeterlidir:

D ≈ (2Rh + h2)1/2

Ufka olan uzaklığın her azimutta, yani fotoğraftaki her ufuk noktasında aynı olduğu varsayılmıştır. Sonra, gözlem yapılan farklı irtifalar için çıkıntı küresellikleri hesaplanmıştır.

Görsel 7. Farklı irtifalardan Dünya’nın küreselliğini hesaplama modelleri. 35.000 ft (10.670 m) irtifa için verilen eğri koyu renkle gösterilmiştir, yıldız işareti ise Görsel 5’teki ölçümü göstermektedir.
Görsel 7. Farklı irtifalardan Dünya’nın küreselliğini hesaplama modelleri. 35.000 ft (10.670 m) irtifa için verilen eğri koyu renkle gösterilmiştir, yıldız işareti ise Görsel 5’teki ölçümü göstermektedir.
Thule Scientific

Görsel 7’de değişken (parametre) olarak gözlemci yükseklikleri alınan ve azimutun bir fonksiyonu olarak hesaplanan küresellikler dizisi görülmektedir. Yıldız işareti, yukarıda da incelenen, h = 35.000 ft (10.670 m), yatay görüş alanı 62,7° ve gözlenen S = 0,51° ölçümünü göstermektedir. Ölçüm sonucu teorik beklentilerle uyumludur. Aralarında az fark bulunan irtifalardan alınan diğer ölçümlerin sonuçları da tutarlı bulunmuştur. Görsel 7’deki ölçüm dizisine çok daha yüksek veya alçak irtifalardan ölçümlerin eklenmesi için pilotlara yapılan irtifa değiştirme talepleri ne yazık ki reddedilmiştir.

5. Özet ve Sonuç

Doğrudan gözle yapılan gözlemler, fotoğraf ölçümleri ve teorik küresellikler arasındaki uyum göz önüne alındığında, Dünya’nın küreselliğinin oldukça iyi bir şekilde anlaşıldığı ve fotoğraflardan ölçülebileceği kanıtlanmıştır. Küreselliği tespit etmek için gerekli irtifa eşiğinin 35.000 ft’in (10.670 m) biraz altında olduğu, ancak 14.000 ft’e (4267 m) kadar da düşmediği görülmüştür. 20.000 ft’e (6096 m) kadar düşen irtifalarda çekilen fotoğraflardan küreselliği ölçmek mümkündür.

Ek-A

Bölüm 1’de bahsedilen, yüksek irtifadan fark edilebilen görünür ufkun 12 mil (19,3 km) irtifada olduğu tahmini aşağıdaki argümana dayanmaktadır. 0,55 µm bandında deniz seviyesinden uzaya olan ve 1 hava kütlesine karşılık gelen dikey optik derinlik yaklaşık 0,13’tür [9]. Deniz seviyesindeki gözlemci için ufuk hava kütlesi yaklaşık 38’dir, yeryüzüne teğet tüm atmosferi görebilecek bir geçit için ise bu değer 76’dır. Bu da 76 x 0,13 = 9,98’lik bir optik derinliğe karşılık gelmektedir. Uzaydaki bir gözlemci için bu teğet halindeki görüş hattı boyunca, görünür ufkun (çıkıntının) optik derinliği yaklaşık 1 olacaktır. Atmosfer, yüksekliğe göre üstel sayılarla ifade edilebilecek bir büyüklüğe sahip olduğundan, uzaydaki yüksek irtifa gözlemcisi tarafından görülen ufka ait E irtifasını, atmosferin yoğunluk ölçek (referans) yüksekliğini kullanıp optik derinliği 1’e ölçeklendirerek tahmin edebiliriz:

9,88 exp(-E/ho) = 1,0

Bu denklemdeki ho, atmosferin ölçek (referans) yüksekliğidir ve burada 8,4 km (5,2 mil) olarak alınmıştır. Yukarıdaki denklemden E’yi 19,2 km (11,9 mil) olarak buluruz.

David Gutierrez, Lawrence S. Bernstein, Andrew Young ve William Livingston’a ufukla ilgili bilgilerini paylaştıkları için teşekkür ederim.

Bu Reklamı Kapat

Kaynaklar ve Notlar:

[1] R. W. Emerson, Nature: Addresses, and Lectures, yeniden düzenlenmiş basım (Houghton, Mifflin, 1884), sy. 22.

[2] Piccard’ın ilk olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. İnternetteki birçok kaynakta yaptıklarından bahsedilmektedir, bunların çoğu birbirinden kopyalanmıştır. Piccard ailesiyle görüştüğümde, iddianın farkında olduklarını, ancak ellerinde bunu destekleyen kesin bir kanıt veya belge olmadığını birdirdiler.

[3] S. W. Bilsing ve O. W. Caldwell, Scientific Events, Science 82, sy. 586–587 (1935).

[4] California’daki Palmdale’de bulunan Lamont Odett manzara izleme noktasına E. Vitus Clampus tarafından yerleştirilen pirinç bir tabelada, X-1A pilotu Arthur “Kitt” Murray’in Dünya’nın küreselliğini gören ilk insan olduğu iddia edilmektedir. Plakada bu tespitin tarihi ve irtifasına dair bilgi yer almamaktadır, ancak, NASA arşivine göre, muhtemelen Murray’in X-1A’yi 90.440 ft’e (27.566 m) çıkardığı, 26 Ağustos 1954 tarihli rekor kıran uçuşundan bahsedilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

[5] Herhangi bir görsel arama motoruna “curvature of the earth (Dünya’nın küreselliği)” girildiğinde binlerce görsel bulunacaktır. Çoğu fotoğrafçı, çekmek istediği esas manzara ufkun altında olduğu için ufku karenin üst kısmına yerleştirir. Sonuçta oluşan fıçı sapması, ufuk küreselliğinin ortasını belirgin bir şekilde yukarı çıkık (antiklinal) gösterir, çoğu insan bunu, yanlış bir şekilde, Dünya’nın küreselliği olarak yorumlar.

[6] D. Gutierrez, [email protected] (kişisel iletişim, 2007).

[7] C. F. Bohren ve A. B. Fraser, At what altitude does the horizon cease to be visible?, Am. J. Phys. 54, sy. 222–227 (1986).

[8] A. P. French, How far away is the horizon?, Am. J. Phys. Vol. 50, sy. 795–799 (1982).

[9] E. J. McCartney, Optics of the Atmosphere (Wiley, 1976), Fig, 4.8, sy. 205.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Tebrikler! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Thule Scientific | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/05/2022 14:22:56 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7315

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Görme
Hastalıkların Tedavisi
Etimoloji
Tardigrad
Hayvanlar
Renk
Kemik
Kanıt
Öğrenme
Carl Sagan
Anksiyete
Uzay Aracı
Algı
Karbonhidrat
Taksonomi
Yaşamın Başlangıcı
Uçak
Teyit
Epidemik
Samanyolu Galaksisi
Toprak
Yeni Koronavirüs
Mikoloji
Temel
Orman
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et