Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması

Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması Pixabay
8 dakika
6,083
Evrim Ağacı Akademi: Evrimi Anlamak Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrimi Anlamak yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan ""Tesadüf" Geliyor, Kaçın! Bilimde "Şans" ve "Tesadüf" Kavramlarına Yer Yok mu?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Bu yazımızda sizlere Charles Robert Darwin’in Evrim Teorisi’nin temelini oluşturan kavramdan bahsetmek istiyoruz: “En iyinin hayatta kalması” olarak ve İngilizcesinin bir kalıp olarak meşhur hale geldiği “survival of the fittest”.

Belki bu konuda söylenmesi gereken ilk ve en önemli nokta, bu kalıbın Darwin'in Herbert Spencer'dan duyarak bir metafor olarak kullanmak için seçtiği bir kalıptır. Çok dar bir anlam taşır; ancak Darwin'in Türlerin Kökeni'nde açıklamayı kolaylaştırmak adına sıklıkla başvurduğu metaforlardan biridir ve işe de yarar. Ne var ki bu kalıbı doğrudan, ilk anlamıyla düşündüğünüzde, Evrim ile ilgili yanlış düşüncelere kapılabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Aslında Türkçesi, İngilizcesine göre biraz daha doğru bir anlam taşıyor. Bu ne mi demek? Aslında kalıp olarak kullanılan sözcük, anlatılmak isteneni tam olarak karşılamıyor. Çünkü hayatta kalmak için tek gereken şey “fit” (sağlıklı, dinamik, sportif, vb.) olmak değil. Çok genel bir anlamda “iyi” olmak gerekiyor. Ki bu “iyilik” kavramı canlıdan canlıya, bölgeden bölgeye, zamandan zamana, koşuldan koşula değişebilir. Yani çok geniş bir yelpazedir, “iyi” olarak bahsedilen.

Peki, bunu biraz açalım: Günümüzde Evrim Teorisi’ni reddeden kitle bile, bazı göz ardı edilebilir şans durumları hariç, her zaman bulunduğu ortama en çok adapte olanın hayatta kalacağını kabul eder. Bunu reddetmek akıl dışıdır. Aslında Evrim Teorisi’ni de reddetmek, aynı sebeple akıl dışıdır ancak bunu, karşıtı olan insanlar görmezler, göremezler. Neyse, bu başka bir yazının konusu.

Tüm Reklamları Kapat

Şimdi, koyu şekilde yazdığımız 5 kelimeye dikkatinizi çekmek istiyoruz: Bulunduğu ortama en çok adapte olan… İşte başlıkta ve ilk paragrafta belirttiğim “En İyi” kavramının aslında karşıladığı kavram, tam olarak budur. Birkaç örnekle bunu gösterelim:

Tarladaki Fareler

Bu, doğal seçilimin (Doğal Seçilim kavramı “en iyinin hayatta kalması” kavramı ile birebir ilişkilidir ve birbiri yerine kullanılabilir) en bariz ve en bilinen örneklerindendir. Kahverengi tonda olan bir tarlaya, 50 tane dişili erkekli beyaz fare ile 50 tane dişili erkekli siyah fare bırakın. Ayrıca farelerin avcısı konumundaki şahin gibi yırtıcı bir kuşu da aynı tarlaya bırakın. Ve nesiller boyunca gözleyin. Göreceğiniz şey şudur: Siyah fareler, normal zamanlarda beyaz farelere göre kahverengi toprak zemininde çok daha iyi kamufle olabileceklerdir. Bu da, şahinin onları görmesini zorlaştıracaktır. Öte yandan beyaz fareler, tabiri yerindeyse “kabak gibi” belli olacaklardır. Bu da, şahinin çoğunlukla (ama her zaman değil) beyaz fareleri avlamasına sebep olacaktır.

Bu ne demektir? Zaman geçtikçe tarladaki beyaz fare sayısı azalacak, siyah fare sayısı artacaktır. Ta ki, kar yağana kadar. Öyle bir yer hayal edin ki 6 ay karlarla kaplı olsun, 6 ay yaz yaşansın. Bu 6 ay karla kaplı dönemde, beyaz fareler ortama çok daha iyi adapte olacaklardır. Öte yandan bu defa siyah fareler “kabak gibi” gözükeceklerdir. Bu devinim bu şekilde sürüp gidecektir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İşte, eğer bu şekilde 6 ay yaz, 6 ay kış yaşanan bir bölgeden çok, daha normal bir iklimi göz önünde bulundurursak; örneğin 10 ay boyunca kar yağmayan, sadece 2 ay kar yağan bir bölgeyi düşünürsek; siyah farelerin hayatta kalma şansı çok daha yüksek olacaktır.

İşte bu sebeple, siyah fareler daha uzun süreler yaşayabilecekler ve beyaz farelere kıyasla daha çok çiftleşebileceklerdir. Hatta, daha kırçıllı-kahverengi renk, hem karda, hem normal toprak üzerinde daha çok avantaj sağlar diye düşünürsek, her nesilde, yavrulardan daha kırçıllı-kahverengi renkte olanlar, siyah farelere bile kıyasla daha fazla avantajlı konumda olacaklardır. Bu da, siyah farelerin renklerinde, kırçıllı-kahverengiye doğru bir dönüşü görmemize sebep olur. Çünkü kırçıllı-kahverengi renkte olanlar daha çok hayatta kalacak, daha çok çocuk yapacak ve kendilerindeki kırçıllı-kahverengi genini yavrularına aktarabileceklerdir.

Yıllar sonunda, tarlada göreceğimiz şey, yok denecek kadar -veya hiç- beyaz fare, bol sayıda kırçıllı-kahverengi fare ve bu sayıdan biraz daha az siyah faredir.

Önemli Uyarı: Bu örneği, güneşte kızaran teninizle ve sonradan kararan ten renginizle kıyaslamayınız. Çünkü siz güneş altından ayrıldıktan birkaç hafta sonra, teniniz normal hale gelecektir kendiliğiden. Ancak kırçıllı-kahverengi fareleri o tarladan alıp, başka yerde kendisi gibi renkte olan farelerle çiftleşmelerini sağlarsak, kendilerine has renkleri asla kaybolmayacaktır (genetik sebeplerle bir kısmı özlerine dönebilir; ancak bu ten renginin eski hale dönmesinden tamamen farklıdır. Bkz: Mendel Yasaları). İşte ten renginizin kararıp sonra eski haline dönmesi modifikasyona, farenin renginin ortama uygun hale gelmesi ise adaptasyona örnektir.

Gözün Evrimi

Evrim Karşıtları'nın Evrim Teorisi’ne saldırmak için en sık başvurdukları kavram “İndirgenemez Karmaşıklık” iddiasıdır. Bu çürütülmüş ve çarpık iddiaya göre, göz, kanat gibi organların yarım yamalak bulunmalarının hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla Evrim "gerçek olsaydı" ve göz hiç yoktan, zamanla, kademe kademe oluşsaydı, aradaki basamaklar hiçbir işe yaramaz olacaktı. En nihayetinde %1 işleyen göz ne işe yarar ki?

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Karşıtları, burada ince bir mantık ve cümle oyunu oynamaya çalışmakta ve her zaman oldukları gibi bilimsellikten uzaklaşmaktadırlar. Üstelik bu iddiaya sizin de inanmanızı sağlamak için, kendilerinden oldukça emin bir şekilde konuşmaktadırlar. Günümüzde, İndirgenemez Karmaşıklık fikrinin babası ve 2000'li yıllara kadar en koyu savunucusu olan Lehigh Üniversitesi'nden biyokimyager Prof. Dr. Michael Behe bile artık bu görüşünün yanlışlığından utanıyor olsa gerek ki, son 6-7 yıllık süreçte kendisine hiçbir bilimsel ortamda rastlayamıyoruz. Zira bağlı bulunduğu Biyoloji Departmanı okulun internet sitesinde açık bir yazı yazarak akademisyenleri arasında bulunan Behe'nin fikirlerinin bilim dışı ve tamamen şahsi olduğunu, bölümün bu görüşleri katiyetle desteklemediği ve yanlış olduğunu düşündüklerini ilan etmişlerdir. Daha sonra Behe de bunların bilimsel olmayan ve tamamen şahsi görüşlerine dayandığını kişisel sayfasına eklemek durumunda kalmıştır. Günümüzde ise İndirgenemez Karmaşıklık, bilim düşmanlarının hoş ve yüz güldüren bir denemesi olarak bilim dünyasında anılmaktadır.

Göz, oldukça karmaşık olmakla birlikte, hatalı evrimleşmiş ve diğer tüm canlılar, organizmalar, organlar ve yapılar gibi hala evrimleşmekte olan bir organdır. Hatası için korneadaki sinirlerin ters konumda evrimleşmesini araştırabilirsiniz, yeri burası değil. Hala evrimleştiği de açıktır, çünkü canlılık var olduğu sürece Evrim asla durmayacaktır.

Daha önce de anlattığımız üzere, canlılık tarihinde ortaya koaservatların evrimi sonucu çıkan ilk tür, siyanobakteri denen ve bugün “fotosentez” olarak bilinen tepkimeyi gerçekleştiren bakterilerdir. Bu bakterilerin, fotosentez yapabilmek için ışığa ihtiyacı vardır. Bu sebeple, ışığa en çok yaklaşabilen siyanobakteri, daha çok fotosentez yapabilecektir.

İşte bu sebeple, ışığa duyarlı olabilen ya da en azından ışığın varlığını hissedebilen bir bakteri, diğer bakterilere göre daha avantajlı olacaktır. Bu ilk “hissediş” ya da “fark ediş”, pek çok farklı sebeple gerçekleşmiş olabilir ancak en mantıklı açıklama mutasyonlar ve Doğal Seçilim'in ayıklayıcı etkisidir. Günümüzde, ışığa duyarlı kimyasalların yapılarını net bir şekilde biliyoruz (klorofil gibi), dolayısıyla bu kimyasalları üretecek biyokimyasal mekanizmalara sahip olanlar avantajlı konuma geçmişlerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Işığa duyarlı olan bakteriler, %1 bile algılıyor olsalar, ışığa daha çok yaklaşabileceklerdir. Bu sayede daha kolay fotosentez yapabilecek, daha kolay hayatta kalabilecek ve daha çok üreyeceklerdir. Bu sayede kendilerinde %1 görmeyi sağlayan genleri yavrularına aktarabileceklerdir. Bu arada fark etmeniz gereken şey, bu %1 kıyaslaması, günümüzdeki canlıların %100 görebildiği kabul edilerek söylenmektedir. Ancak bu doğru değildir çünkü hiçbir canlı %100 göremez, çünkü "görebilme"nin üst sınırını henüz bilmiyoruz. Belki de bundan 100 milyon yıl sonra yaşayan canlılar, bizim hayal edemeyeceğimiz şekilde görecekler ve bizim şu andaki övündüğümüz görüşümüz, onlar için %1'lik bir görüş bile olmayacak. Bu sebeple böyle bir iddia geçersizdir.

Bu sayede, gittikçe ışığa duyarlı olan bakteriler daha çok hayatta kalacak, duyarlı olmayanlar elenip öleceklerdir. Ve sonunda, her yeni nesilde ışığa en duyarlı olanlar, birikimli olarak genlerini yavrularına aktarabilecek ve her yavru ışığa daha da duyarlı hale gelecektir.

Günümüz bitkilerde göz bulunmamaktadır ancak hemen hemen bütün bitkiler ışık kaynağına duyarlıdırlar ve kendilerini ışığa doğru çevirebilirler. Siyanobakterilerin ataları ile günümüz bitkilerinin atası ortaktır ve bu sebeple siyanobakterilerde başlayan "görme", daha doğrusu "ışığa duyarlılık" yolculuğu günümüz bitkilerine kadar sürmüştür.

Bitkilerin ve hayvanların ortak atası olan bakteriler, siyanobakterilerin atalarının evrimleşmesinden önce var olmuş, koaservatlar ile ilkin tek hücreliler arasında bir bakteri türüdür. Bu türden bir kol siyanobakteriler ile bitkilerin atasına, oradan da günümüz bitkilerine kadar milyarlarca yıldır giderken; diğer bir kol da hayvanların atalarına ve protistalara doğru yönelmiştir (elbette bu kollardan çok çok daha fazlası vardır). Bu yolda, protistalar ışığa duyarlı "göz noktası" denen ve sadece ışığın yönü ve şiddetini algılamaya yarayan organel-benzeri bir biyokimyasal tepkime yolu (pathway) evrimleştirmişlerdir. Bu yapının bir benzeri hayvan kolunda da görülmüş, hayvanların evriminin ilerleyen dönemlerinde, çok hücreliliğin de evrimleşmesiyle ışığa duyarlı bu hücreler bir araya gelerek bir nevi "gruplaşmışlar" ve bugün "göz" dediğimiz organın ilk adımlarını atmışlardır. Daha sonra bu hücreler kendi içerisine bir grup halinde çökerek gözün boşluğunu (cavity) oluşturmuşlardır ve adım adım evrimleşerek giderek görüşün netleşmesini, ışığın tam olarak nereden geldiğinin dar bir açıda görülebilmesini, objelerin uzaklık ve konumlarının anlaşılabilmesini sağlamışlardır. Bunların ayrıntısına, bu konuyla ilgili yazdığımız diğer yazımızda değineceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak sonuç olarak bilinmesi gereken, kademeli bir ilerleme ile var olan her türlü yapı, organ ve organizmanın evriminin açıklanabileceğidir. En karmaşık görünen yapılar bile Evrimsel Biyoloji sayesinde kolayca açıklanabilmektedir.

Örnekler çok sayıda arttırılabilir. Ancak burada keseceğiz, çünkü her bir örneği ayrı başlıkta, ayrıntısıyla incelemek istiyoruz, dediğimiz gibi. Bu yazımızın, “en iyi” kelimesinden kastın ne olduğunu anlamanıza yardımcı olduğunu düşünüyoruz. “En iyi” olmak, sadece kas gücüyle ölçülen bir şey değildir. Ortama en uygun şekilde adapte olmak önemlidir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Evrimi Anlamak Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrimi Anlamak yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan ""Tesadüf" Geliyor, Kaçın! Bilimde "Şans" ve "Tesadüf" Kavramlarına Yer Yok mu?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/02/2024 00:25:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/22

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kas
Balıklar
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Çalışma
Argüman
Diş Gelişimi
Konuşma
Kuyruksuz Maymun
Hormon
Patojen
Böcek
Mitler
Mikrobiyoloji
Mars
Lazer
Akademi
Kromozom
Dilbilim
Onkoloji
Tümör
Genetik Mühendisliği
Karanlık Madde
Kırmızı
Yüz
Besin Değeri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yeni Yapay Zeka
Yeni Yapay Zeka "Sora", YouTube'un Sonu Olabilir mi?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması. (13 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/22
Bakırcı, Ç. M. (2011, April 13). Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması. Evrim Ağacı. Retrieved February 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/22
Ç. M. Bakırcı. “Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 13 Apr. 2011, https://evrimagaci.org/s/22.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Doğal Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: En İyinin Hayatta Kalması.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 13, 2011. https://evrimagaci.org/s/22.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close