COVID-19 Hastalığı Testislere ve Spermlere Zarar Veriyor Olabilir; Ancak Nihai Yargıya Varmak İçin Erken!

COVID-19 Hastalığı Testislere ve Spermlere Zarar Veriyor Olabilir; Ancak Nihai Yargıya Varmak İçin Erken! Cedars Sinai
5 dakika
2,575 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

COVID-19 ile ilgili bilgilerimiz arttıkça, hastalığın kısıtlı bir etkiye sahip olmadığını (yani mesela grip gibi sadece solunum yollarını etkilemediğini), çok sistemli bir hastalık olduğunu öğrenmeye devam ediyoruz. Bugüne kadarki bulgular arasında akciğerden kalbe, beyinden gözlere, karaciğerden böbreklere kadar birçok organ ve sistemde hasara sebep olduğu gösterildi. Giderek artan miktarda kanıt, etkilenen sistemlerden bir diğerinin üreme sistemi olabileceğini gösteriyor. Özellikle de erkek üreme sistemi ve spesifik olarak da testisler COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2'nin hedefinde olabilir.

Nisan 2020'de, World Journal of Urology dergisinde yayınlanan bir editöre mektup makalesinin yazarı olan hekimler, SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine girmekte kullandığı ana reseptör olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerinin vücutta daha yoğun olarak dağıldığı yerlere odaklandılar.[1] Çünkü ACE2'nin yoğun olduğu bölgeler, akciğerlerde çoğaldıktan sonra dolaşım sistemi aracılığıyla vücudun her yanına ulaşabilen SARS-CoV-2 virüsünün hasar verebileceği organ adayları arasında yer alıyor.[2] Yoğun ACE2 reseptörüne sahip organlar arasında böbrekler ve testisler bulunuyor - ki SARS-CoV-2'nin böbreklere zarar verebildiğini artık biliyoruz[4] (COVID-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hastaların %47'sinin böbreklerinde hasar görüldü ve %19'unun acil diyalize ihtiyacı olduğu tespit edildi[3]); öyle ki uzmanlar, COVID-19 salgını bittikten sonra, hastalığı atlatanlar arasında bir böbrek yetmezliği salgını olmasından endişe ediyorlar.

Ancak testislere etkisi konusunda kanıtlar bu kadar net değil. Daha ziyade bir ön endişe söz konusu, çünkü testisler, bütün organlarımız arasında neredeyse en yüksek ACE2 mRNA ve protein ifadesine sahip olan organlar; testisler içerisinde de seminifer boğaz hücreleri, spermatogonya, Leydig hücreleri ve Sertoli hücreleri en yüksek ACE2 mRNA ifadesine sahip olan hücre grupları.[5] Eğer virüs, bu hücrelerden bir veya birkaçına hasar verecek olursa, sperm üretiminde hatalar oluşabilir ve erkek kısırlığında artış görülebilir. İlginç bir şekilde, testislerdeki ACE2 ifadesi yaş ile orantılıdır. 30 yaşındaki bir erkekteki ACE2 reseptörü sayısı, 20 yaşındaki bir bireyden fazladır, 60 yaşındaki bir erkeğinki ise en düşük seviyededir. Bu nedenle daha genç erkekler, COVID-19 salgınında daha ağır testis hasarı almaya meyilli olacaktır.

Reklamı Kapat

SARS-CoV-2'nin en yakın kuzeni olan SARS-CoV virüsünün bulaştığı ve 2002 yılındaki SARS hastalığı dolayısıyla ölümle sonuçlanan 6 erkek hastanın otopsi sonuçlarına göre, hastaların testislerinde orkit (aşırı ağrılı testis enfeksiyonu) görüldü. İmmünohistopatolojik incelemeler, interstitiyumda, germ hücrelerinde ve Sertoli hücrelerinde hasar olduğunu gösterdi.[6] Bunlar, yüksek ACE2 ifadesi olan hücrelerle neredeyse birebir aynıdır. Bu durum, arada bir korelasyon olabileceğini gösterir; ancak nedensellik iddiasında bulunmak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

Eğer arada bir bağlantı varsa, ACE2 reseptörlerini kullanarak hücreye giren SARS-CoV-2, buradaki hücreleri harap ederek hormonal dengeyi bozabilir. Araştırmalar, testosteronun (T) lüteinleyici hormona (LH) oranı ile folikül uyarıcı hormonun (FSH) lüteinleyici hormona (LH) oranının üreme başarısını doğrudan etkilediğini göstermektedir. SARS-CoV-2 bulaşmış erkekler üzerinde yapılmış ve ön baskı olarak yayınlanmış bir çalışma, 81 COVID-19 hastası ile 100 sağlıklı erkeğin üreme hormonlarını incelemiş ve LH miktarındaki artışa bağlı olarak T:LH oranında düşüş tespit etmiştir .[7] Bu durum eğer hakem denetiminden geçerek doğrulanabilirse, COVID-19'un üreme sistemini harap edebileceğini gösteren ilk bilimsel çalışma olacaktır.

7 Mayıs 2020'de yayınlanan bir makalede, sperm örnekleri incelenmek üzere 15 yaş ve üzeri 50 COVID-19 hastası tanımlanmıştır.[9] Hastaların 12 tanesinden sperm örneği alınamamıştır; çünkü bu erkeklerde ya erektil disfonksiyon bulunmaktaydı, ya komadaydılar ya da ölüm döşeğindeydiler. Geri kalan 38 hastadan sperm örneği toplanmıştır. Bunların 23'ü (%60.5'i) klinik olarak iyileşmişti, 15'i ise (%39.5) hastalığın akut evresindeydi. Sperm örneklerinden 6'sının (%15.8) SARS-CoV-2 testi pozitif çıktı (bunların 4'ü akut evredeydi, 2'si iyileşmekteydi). Pozitif ve negatif vakalar arasında hastanede kalma süresi, klinik iyileşme süresi, hastalık başlangıcı süresi veya ürogenital hastalık geçmişi arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

SARS-CoV-2 enfeksiyonu dolayısıyla erkek üreme fonksiyonlarında olabilecek potansiyel hasarlar.
SARS-CoV-2 enfeksiyonu dolayısıyla erkek üreme fonksiyonlarında olabilecek potansiyel hasarlar.
Reproductive Sciences

Yukarıda sözünü ettiğimiz SARS nedeniyle ölenler üzerinde yapılana benzer olan ve 15 Eylül 2020'de Infections dergisinde yayınlanan bir diğer çalışmada, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ortalama 65 yaşındaki 12 erkeğin otopsisi yapılmış ve 11 tanesinde testiküler dokuda bozulma görülmüştür (en ağır hasarı Sertoli hücreleri almıştır).[8] Bu 11 vakanın 2 tanesi hafif, 5 tanesi orta, 4 tanesi ağır hasar almıştır. Hastalarda dikkate değer miktarda seminifer tübüler yaralanma, Leydig hücrelerinde azalma ve lemfokistik iltihaplanma görülmüştür. Ancak bu bireylerin %90'ının testislerinden alınan örneklerde SARS-CoV-2 virüsüne rastlanmamıştır (RT-PCR yoluyla incelenmiştir) ve elektron mikroskobu altında yapılan incelemelerde, hiçbirinde virüsün olmadığı görülmüştür. Bu durum, hasarın doğrudan virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda soru işareti yaratmaktadır.

İlginç bir şekilde, SARS-CoV-2'nin potansiyel bir testis hasarına sebep olması, aynı zamanda erkeklerin COVID-19'a neden daha açık olduğunu da izah etmemizi sağlayabilir. Bunun ardında yatan başrol oyuncusu, SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine girebilmek için öncelikle transmembran proteaz, serin 2 (TMPRSS2) isimli bir enzimi tetiklemesi (İng: "priming") gerekmektedir.[12] Bu enzimin, ACE2 reseptörlerinin çalışmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.[11] İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, TMPRSS2 gen ifadesinin mümkün olabilmesi için, androjen reseptörünün aktive olması gerektiğini göstermektedir. Androjen reseptörü de, ACE2 reseptörü de X kromozomu üzerinde kodlandığı için, X kromozomu ile ilişkili genetik polimorfizmlerin (mutasyonların) kalıtımı ve buna bağlı olarak androjen faaliyetlerindeki artış, erkeklerdeki COVID-19 maruziyetini açıklayabilir.[13]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yapılan bir çalışmada, SARS-CoV-2 bulaşan erkeklerde akut hipogonadizm (testis faaliyetlerinde düşüş) olduğu gösterilmiştir.[14] Bunun sebebinin, iltihaplanma sırasında üretilen IL-1β, IL-6, ve TNF-α isimli sitokinlerin artışı olabileceği düşünülmektedir.[15], [16] Bu sitokinler, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında rol almaktadır.

COVID-19'un testislere hasar verebilmesinin bir diğer yolu, oksidatif stres yoluyla olabilir. Virüsün bulaşması sonucu oksidanlara karşı duyarlı bazı kimyasal yolaklar tetiklenebilir; buna bağlı olarak vücut üzerinde oksidatif stres birikebilir. Bu durum, birçok fizyolojik fonksiyonu olumsuz etkileyebilmektedir; bunların arasında erkek üreme sağlığı da bulunmaktadır. Örneğin hücreler arası oksidatif stres, spermatozoada apoptoz yolaklarını tetikleyebilir ve sperm ölümüne yol açabilir.[17]

Görülebileceği gibi bu çalışmaların bir kısmı halen hakem denetiminden geçmeyi beklemektedir ve neredeyse hepsi çok küçük örneklemlere sahiptir (bu nedenle belirli iddialarda bulunabilecek olsalar da, bunların genellenmesi doğru olmaz). Ayrıca çalışmalar, çelişkili olabilecek sonuçlar vermektedir.

Dolayısıyla COVID-19 hastalarında testis veya sperm hasarı, şu anda sadece hipotetik bir olasılık olarak görülmelidir; sahadan gelen veriler, henüz bu yönde bir kesin bir bulgu göstermemektedir. Eldeki veriler, bu yönde pozitif bir korelasyon iddia edebilecek yönde ilerlemektedir diyebiliriz; fakat henüz büyük bir yargıya varmak için çok erken olduğu vurgulanmalıdır.[10] İyi tarafından bakılacak olursa bu, COVID-19'a karşı önlem almak için hastalıktan orantısız bir şekilde etkilenen erkeklere ek bir motivasyon sağlayabilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 7
 • Bilim Budur! 6
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Korkutucu! 4
 • Üzücü! 3
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/10/2021 00:05:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9339

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Teori
Zehir
Doğal
Çağ
Mistik
Elementler
Bitki
Seçilim
Transkripsiyon
Bilinç
Zeka
Araştırmacılar
Entropi
Güve
İstatistik
Mikoloji
Evrim Ağacı
Koku
İspat Yükü
Darwin
Hekim
Astrofotoğrafçılık
Doktor
Beslenme Biçimi
Evrimleşme
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın