Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?

Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?
13 dakika
50,437
Tüm Reklamları Kapat

Daha önceden bulutların ne olduğundan, nasıl oluştuklarından ve onlara renklerini veren fiziksel ve kimyasal süreçlerin neler olduğundan buradaki yazımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise yaygın olarak karşımıza çıkan bulutlardan, bunların özelliklerinden ve kategorizasyonundan söz etmek istiyoruz.

Bulutların türlerine göre sınıflandırılmaları ilk olarak 1802'de Luke Howard tarafından önerilmiştir ve bugün büyük ölçüde aynı sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde bulutlar üç ana türe ayrılır:

 • Düşük seviyeli bulutlar
 • Orta seviyeli bulutlar
 • Yüksek seviyeli bulutlar

Bulutlar sürekli olarak değişir ve sonsuz çeşitlilikte formlarda görünürler. Bulutların sınıflandırılması, Londralı bir eczacı ve amatör meteorolog olan Luke Howard'n 1803'te yazdığı bir kitaba dayanmaktadır. The Modifications of Clouds (Bulutların Modifikasyonları) adlı kitabında, incelediği çeşitli bulut yapılarını adlandırmıştır. Kullandığı terimler meteoroloji camiası tarafından kolaylıkla kabul edildi ve bugün hala dünya çapında kullanılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Dünya Meteoroloji Örgütü (İng: "World Meteorological Organization" ya da kısaca "WMO"), Luke Howard'ın sınıflandırmasını, cins adı verilen 10 ana bulut grubu oluşturacak şekilde genişletti. Bunlar, atmosferin genellikle bulundukları konumuna göre alçak seviyeli bulutlar, orta seviyeli bulutlar ve yüksek seviyeli bulutlar olmak üzere 3 seviyeye ayrılır. Bulut şeklindeki olası birçok varyasyon ve iç yapılarındaki farklılıklar, bulut cinslerinin çoğunun türlere bölünmesine yol açmıştır. Tıpkı biyolojik türlerin ve cinslerin taksonomisinde olduğu gibi...

Bulut İsimleri

Bulut isimlerinin çoğu Latinceden gelir ve genellikle, aşağıda verilen ön ek ve son eklerin birleşimiyle oluşturulurlar.

 • Stratus: Strato, düz, katmanlı ve pürüssüz anlamına gelir.
 • Kümülüs: Cumulo, karnabahar gibi bir yığın, kabarıklık anlamına gelir.
 • Sirrus: Cirro, yüksek ve ince anlamına gelir.
 • Nimbus: Nimbo, yağmur bulutu anlamına gelir.

Bu isimlerin birleştirildiği yerlerde, genellikle o bulutun karakteri hakkında fikir oluşturabiliriz. Örneğin nimbus ve stratusu birleştirirsek, düz ve katmanlı, ve yağmur getirme potansiyeli olan "nimbostratusu" elde ederiz.

Düşük İrtifa Bulutları

Kümülüs, kümülonimbus, stratus ve stratokümülüs dahil 2.000 metrenin altında taban yüksekliğine sahip olan bulutlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Stratus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 0-365 metre arasındadır.
 • Şekil: Katmanlı
 • Latince: Stratus, düzleştirilmiş ve yayılmış demektir.
 • Yağış şekli: Hafif
Stratus Bulutu
Stratus Bulutu
Wikimedia

Stratus Bulutları Nedir?

Stratus bulutları şekilsiz ve homojen olma eğilimindedir. Gökyüzünü beyaz veya gri bir örtü gibi kaplayan alçak irtifa bulutlarıdır. Çoğu zaman donuk, bulutlu günlerin "nebuloz" formundaki sahnesini yaratır ve uzun süre varlıklarını sürdürebilirler. En alçakta bulunan bulut türüdürler ve bazen yüzeyde sis şeklinde görünürler.

Stratus Bulutları Nasıl Oluşur?

Hafif esintilerin okyanus veya kara yüzeyleri üzerinde serin ve nemli havayı yükselttiği sakin, istikrarlı koşullarda stratus bulutları oluşur. Bu bulutlar çeşitli kalınlıklarda var olabilir ve bazen günleri karartmaya yetecek kadar saydam olurlar ve çok az ışığın geçmesine izin verirler.

Stratus Bulutlarıyla Hangi Hava Durumu İlişkilendirilir?

Stratusa ya az yağış eşlik eder ya da hiç etmez, ancak yeterince kalınsa hafif çiseleme üretebilir. Bu çiseleyen yağmur yeterince soğuksa hafif kar halini de alabilir.

Kümülonimbus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 365-2.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Lifli üst kenarlar, örs üst
 • Latince: Cumulus yığın, nimbus yağmur bulutu anlamına gelir.
 • Yağış şekli: Şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına
Kümülonimbus bulutları
Kümülonimbus bulutları
Airplane Academy

Kümülonimbus Bulutları Nedir?

"Bulutların kralı" olarak bilinen ve tehditkar bir görüntü sergileyen kümülonimbus bulutları troposferin tüm yüksekliği boyunca gökyüzüne doğru uzanır ve genelde buzlu, örs şeklinde tepeleriyle karakterize edilir. Daha yaygın olarak gök gürültüsü bulutları olarak bilinen kümülonimbus bulutları, dolu, şimşek ve gök gürültüsü üretebilen tek bulut türüdür. Bulutların tabanı genelde düzdür, alt kısmı çok karanlık bir katmandır ve Dünya yüzeyinden yalnızca birkaç yüz metre yukarıda olabilirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kümülonimbus Bulutları Nasıl Oluşur?

Kümülonimbus bulutları konveksiyon yoluyla doğar ve genellikle sıcak bir yüzey üzerinde küçük kümülüs bulutlarından büyür. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 katı kadar enerji depolayan devasa güç merkezlerini oluşturana kadar büyür de büyürler. Ayrıca daha yumuşak havanın gelen soğuk havanın üzerine yükselmeye zorlandığı zorunlu konveksiyonun bir sonucu olarak soğuk cepheler boyunca da oluşabilirler.

Kümülonimbus Bulutlarıyla Hangi Hava Durumu İlişkilendirilir?

Kümülonimbus bulutları şiddetli sağanak yağışlar, dolu fırtınaları şimşekler ve hatta kasırgalar gibi aşırı dramatik hava koşullarıyla ilişkilendirilir. Tek tek kümülonimbus hücreleri, genelde sağanak başladığında bir saat içinde dağılacak ve kısa süreli şiddetli yağmur oluşturacaktır. Bununla birlikte, çok hücreli ya da süper hücreli fırtınalar birçok kümülonimbus bulutu içerir ve yoğun yağış çok daha uzun sürebilir. Gök gürültüsü, şimşek veya dolu varsa bu bulut nimbostrarus yerine kümülonimbustur.

Kümülüs Bulutları

 • Taban yüksekliği: 1.200-6.500 metre arasındadır.
 • Şekil: Kabarık karnabahar
 • Latince: Cumulus, yığın demektir.
 • Yağış şekli: Ara sıra yağmur veya kar sağanağı
Kümülüs bulutları
Kümülüs bulutları
Wikipedia

Kümülüs Bulutları Nedir?

Kümülüs bulutları birbirlerinden kopuktur. Tek tek, karnabahar şeklindeki bulutlar genelde iyi hava koşullarında görülür. Bu bulutların tepeli Güneş tarafından aydınlatıldığında çoğunlukla parlak beyaz kümelerdir, ancak tabanları nispeten karanlıktır.

Kümülüs Bulutları Nasıl Oluşur?

Tüm kümülüs bulutları konveksiyon nedeniyle gelişir. Yüzeyde ısınan hava kaldırıldıkça soğur ve su buharı yoğunlaşarak bulutu oluşturur. Gün boyunca, koşullar izin verirse, bunlar yükseklik ve boyut olarak büyüyebilir ve sonunda kümülonimbus bulutlarına dönüşebilir.

Kıyı şeridi boyunca, deniz meltemi nemli havayı getirdiği ve daha sonra yüzey tarafından ısındığı için gündüz saatlerinde karada kümülüs oluşabilir. Deniz karadan daha sıcak hale geldikçe ve deniz üzerinde kümülüs oluştukça bu etki bir gecede tersine döner.

Kümülüs Bulutlarıyla Hangi Hava Durumları İlişkilendirilir?

Çoğunlukla kümülüs parlak Güneşli günlerde ortaya çıkan güzel havanın bir göstergesidir. Koşullar izin verirse kümülüs, sağanak yağışlara neden olabilecek yüksek kümülüs tıkanıklığına veya kümülonimbus bulutlarına dönüşebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Stratokümülüs Bulutları

 • Taban yüksekliği: 365-2.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Yumrular şeklinde, tabanda kümüliform
 • Latince: Stratus düzleştirilmiş, cumulus yığın demektir.
 • Yağış şekli: Hafif
Stratokümülüs bulutları
Stratokümülüs bulutları
WhatsThisCloud

Stratokümülüs Bulutları Nedir?

Stratokümülüs bulutları, renkleri parlak beyazdan köyü griye değişen, düşük seviyeli kümeler veya bulut yamalarıdır. Bazı kısımları diğerlerinden daha koyu olan, yeryüzünde iyi tanımlanmış tabanları tarafından tanınan en yaygın bulutlardır. Genellikle aralarında boşluklar vardır; ancak aynı zamanda birleşebilirler.

Stratokümülüs Bulutları Nasıl Oluşur?

Stratokümülüs bulutları genellikle parçalanan bir stratus bulutu katmanından oluşur. Havadaki bir değişikliğin göstergesidirler ve genellikle sıcak, soğuk veya tıkalı bir cephenin yanında bulunurlar.

Stratokümülüs Bulutları ile Hangi Hava Durumu İlişkilendirilir?

Stratokümülüs bulutları kuru yerleşik havalardan daha yağışlı koşullara kadar her türlü hava koşullarında bulunabilirler ancak çoğu zaman zararlı değildirler. Stratokümülüs bulutları gerçekte hafif çiseleyen yağmur bulutlarından daha fazlası olmadıkları halde, insanlar onları yağmur bulutlarıyla karıştırır.

Tüm Reklamları Kapat

Orta İrtifa Bulutları

Altokümülüs, altostratus ve nimbostratus dahil, 2.000-6.000 metre arasında bir taban yüksekliğine sahip bulutlardır.

Nimbostratus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 600-3.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Tek tek hücre bantları şeklinde
 • Latince: Nimbus yağmur bulutu, stratus düzleştirilmiş veya yayılmış demektir.
 • Yağış şekli: Aralıklı yağmur veya kar
Nimbostratus bulutları
Nimbostratus bulutları
Met Office

Nimbostratus Bulutları Nedir?

Nimbostratus bulutları Güneş ışığını engelleyecek kadar kalın, koyu, gri şekilsiz bulut katmanlarıdır. Kalıcı yağmur üreten bu bulutlar genelde orta enlem siklonları tarafından sağlanan on sistemlerle ilişkilendirilir. Bunlar muhtemelen tüm ana bulut türlerinden en az fotojenik olanlarıdır.

Nimbostratus Bulutları Nasıl Oluşur?

Nimbostratus bulutları, bir altostratus bulutunun derinleşmesi ve kalınlaşması yoluyla, genellikle sıcak veya tıkalı cephelerde oluşur. Bu bulutlar troposferin alt ve orta katmanlarından geçerek yağmuru aşağıdaki yüzeye bırakır.

Nimbostratus Bulutları ile Hangi Hava Koşulları İlişkilendirilir?

Bu orta seviyeli bulutlara genellikle sürekli ılıman yağmur veya kar eşlik eder ve gökyüzünün çoğunu kaplar gibi görünür. Nimbostratus genellikle ilgili cepheler geçene kadar birkaç saat süren yağış getirir. Dolu şimşek ve gök gürültüsü varsa, bu nimbostratus yerine kümülonimbus bulutudur.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
İş Satma Sanatı: Gizli Gündem

Her kararın arkasında bir gizli gündem vardır. Bunlar, hedef kitlenizin kalbinde yatan istekler, ihtiyaçlar ve değerlerdir. Her satışın arkasında da bir gizli gündem yatar. Bunu tespit ederek güçlerinizi, inançlarınızı ve amaçlarınızı bu gizli gündemle bağlantıya geçirdiğinizde kazanırsınız. İş satmanın, müşterinizin gizli gündemini anlayıp hedef kitleyi harekete geçirmenin simyasını sunan, harika bir kitap.

“Tüm iş deneyimim boyunca, öğrendiğim en önemli şey, insanlara bir zombi gibi sizin söylediğiniz şeyi yaptıracak sihirli bir formül, bir numara veya hipnotik bir ikna tekniği olmadığıydı. Aksine, satın almaya dair her kararın arkasında, hakkında konuşulmayan duygusal bir motivasyon vardır. İşte gizli gündem budur.

Devamını Göster
₺65.00
İş Satma Sanatı: Gizli Gündem
 • Dış Sitelerde Paylaş

Altostratus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 2.000-6.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Katmanlı ve şekilsiz
 • Latince: Altum yüksek, stratus düzleştirilmiş veya yayılmış demektir.
 • Yağış şekli: Yok
Altostratus bulutları
Altostratus bulutları
Cloud Maven

Altostratus Bulutları Nedir?

Altostratus büyük orta düzey ince bulut tabakalarıdır. Genellikle şu damlacıkları ve buz kristallerinin bir karışımından oluşurlar. Güneş'i bulutun içinden zayıf bir şekilde görmenizi sağlayacak kadar incedirler. Genellikle çok geniş bir alana yayılırlar ve tipik olarak şekilsizdirler.

Altostratus Bulutları Nasıl Oluşur?

Altostratus katmanları genellikle hem sudan hem de buzdan oluşur ve genellikle sirrostratus katmanı daha yüksek bir seviyeden indiğinde açığa çıkarlar. Güneş, altostratus bulutlarının arasından parlarken çoğu zaman gölge yapamaz. Bu katmanlar bazen ayla ve yanardönerlik gibi optik etkilerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Altostratus Bulutları ile Hangi Hava Koşulları İlişkilendirilir?

Altostratus bulutları genelde sıcak veya tıkalı bir cephenin önünde oluşur. Önden geçerken, altostratus tabakası derinleşir. Yağmur veya kar üreten nimbostratus haline gelir. Sonuç olarak onları görmek, genellikle hava koşullarında bir değişikliğin yolda olduğu anlamına gelebilir.

Altokümülüs Bulutları

 • Taban yüksekliği: 2.100-5.500 metre arasındadır.
 • Şekil: Tek tek bulut bantları şeklinde
 • Latince: Altum yüksek, cumulus yığın demektir.
 • Yağış şekli: Tek başına yağış bırakmaz.
Altokümülüs bulutları
Altokümülüs bulutları
Wikipedia

Altokümülüs Bulutları Nedir?

Altokümülüs bulutları en çok yuvarlak kümeler şeklinde bulunan, bulutçuklar şeklinde küçük orta düzey bulut katmanları veya yamalarıdır. Bununla birlikte birçok altokümülüs çeşidi vardır. Bu çeşitli şekillerde oluşabilecekleri anlamına gelir. Altokümülüs buz ve su karışımından oluşur ve onlara büyük, kabarık alt seviyeli kümülüsten biraz daha eterik bir görünüm verir.

Altokümülüs Bulutları Nasıl Oluşur?

Altokümülüs bulutları çeşitli şekillerde oluşabilir:

 • Altostratusun parçalanması ile oluşum
 • Hafif türbülans ile soğutulan nemli hava cephelerinin yükselmesi
 • Bulutların oluşabileceği atmosferik dalgalar üreten dağlık arazi

Gölgelendirmenin varlığı, altokümülüs ve sirrokümülüs arasındaki farklı anlamaya yardımcı olabilir. Sirrokümülüs bulutları beyaz ve küçüktür, ancak altokümülüs bulutları gölgeli yanlarla beyaz veya gri olabilir.

Altokümülüs Bulutları ile Hangi Hava Koşulları İlişkilendirilir?

Çoğunlukla düğün havada bulunan altokümülüs bulutları, genellikle damlacıklardan oluşur ancak buz kristalleri de içerebilir. Bu bulutlarda yağış nadirdir ve yağmur yağsa bile yere ulaşmaz. Bu yağış, yağmurun yüzeye ulaşmadan önce yeniden buharlaştığı virga bulutları şeklinde görülebilir.

Altokümülüs Bulutları ile Hangi Tamamlayıcı Özellikler İlişkilendirilir?

Çok çeşitli bir bulut türü olduğundan, altokümülüs ile ilgili çok çeşitli özellikler vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, virganın düzenli olarak altokümülüs bulutlarının tabanlarında sarkarak denizanası benzeri bir görünüm oluşturduğu bilinmektedir. Bu bir seviyeye çıktığında, bir altokümülüs stratiformis tabakası boyunca bir delik açılmış gibi bir "fallstreak" görünür.

Yüksek İrtifa Bulutları

Sirrus, sirrokümülüs ve sirrostratus bulutları dahil, taban yükseklikleri 6.000 metrenin üzerinde olan bulutlardır.

Sirrokümülüs Bulutları

 • Taban yüksekliği: 6.000-12.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Hücre katmanları veya yamalar şeklinde
 • Latince: Cirrus saç tutamı, cumulus yığın anlamına gelir.
 • Yağış şekli: Yok
Sirrokümülüs bulutları
Sirrokümülüs bulutları
Wikipedia

Sirrokümülüs Bulutları Nedir?

Sirrokümülüs bulutları genelde yüksek seviyelerde bir arada gruplandırılan, "cloudlet" adı verilen çok sayıda küçük beyaz buluttan oluşur. Neredeyse tamamen buzdan oluşan küçük bulutçuklar düzenli aralıklarla yerleşmiş ve genelde gökyüzünde dalgacık şeklinde düzenlenmiştir. Sirrokümülüs bazen bir balığın pullu derisi gibi görünebilir ve uskumru gökyüzü olarak adlandırılır.

Tüm Reklamları Kapat

Sirrokümülüs Bulutları Nasıl Oluşur?

Sirrokümülüs bulutları genellikle hem buzdan hem de aşırı soğutulmuş sudan oluşur. Bu durum suyun 0 C'nin altında sıcaklıklarda bile sıvı kaldığı anlamına gelir. Türbülanslı dikey akımlar bir sirrus tabakasıyla karşılaştığında oluşurlar ve kabarık kümülüsler şeklini alırlar. Dairesel bulutları, kuru bir üst troposferse uçarken uçakların bıraktığı buhar izleri olan kontraillernyoluyla da oluşabilir. Bu Kontrail çizgileri yayılabilir ve sirrus, sirrostratus ve sirrokümülüs haline gelebilir.

Sirrokümülüs Bulutları ile Hangi Hava Koşulları İlişkilendirilir?

Sirrokümülüs bulutlarından gelen yağış asla yüzeye ulaşmaz, yani bu bulutlar genelde güzel hava ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte varlıkları çoğu zaman fırtınalı havanın başlangıcına işaret edebilir. Bu da hala yapabiliyorken, Güneş'ten en iyi şekilde faydalanmanız gerektiği anlamına gelir!

Sirrostratus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 6.000-12.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Katmanlı
 • Latince: Cirrus saç tutamı, stratus düzleştirilmiş veya yayılmış anlamına gelir.
 • Yağış şekli: Yok
Sirrostratus bulutları
Sirrostratus bulutları
Met Office

Sirrostratus Bulutları Nedir?

Sirrostratus, gökyüzünün geniş alanlarını kaplayan şeffaf yüksek bulutlardır. Bazen Güneş veya Ay çevresinde "halo" fenomeni olarak bilinen beyaz veya renkli halkalar, noktalar veya ışık yayları üretirler. Bazen o kadar incedirler ki, halo gökyüzünde bir sirrus bulutunun olduğunun tek göstergesidir.

Sirrostratus bulutları binlerce millik bir alanı kaplayabilir, pürüzsüz veya lifli olabilir ve genellikle sirrus bulutları ile çevrelenmiştir. Gölgeler, sirrostratus bulutlarının arasından parlarken normalde Güneş tarafından oluşturulacaktır ve bu da onları benzer altostratus bulutlarından ayırt etmeye yardımcı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Sirrostratus Bulutları Nasıl Oluşur?

Yavaş yavaş yükselen havanın bir sonucu olarak sirrostratus bulutu oluşabilir. Genellikle ön hava durumu sistemlerinin ön saflarında üretilen sirrostratus hareketleri, hava durumunun önümüzdeki 24 saat içinde nasıl olacağını tahmin etmek için kullanılabilir. Sirrostratus bulutları, kuru bir üst troposferde uçarken uçakların bıraktığı buhar izleri olan kontraillerden de oluşabilir.

Sirrostratus Bulutları ile Hangi Hava Durumu İlişkilendirilir?

Sirrostratusun kendisi yağış üretmese de, yağışın muhtemel olup olmadığını gösterebilir. Gökyüzünde sirrostratus nebulosus varsa, gelen sıcak bir cephenin bir gün içinde sürekli yağmur getirmesi muhtemeldir. Sirrostratus fibratus tespit edilirse, stratus ilerleyebilir ve sadece hafif çiseleme getirebilir.

Sirrus Bulutları

 • Taban yüksekliği: 6.000-12.000 metre arasındadır.
 • Şekil: Katmanlı, tüylü veya yamalı
 • Latince: Cirrus, saç tutamı demektir.
 • Yağış şekli: Yok
Sirrus bulutları
Sirrus bulutları
Met Office

Sirrus Bulutları Nedir?

Sirrus bulutları yüksek rakımlarda bulunan kısa, kopuk, tüy benzeri bulutlardır. Bu narin bulutlar ince, ipeksi bir parlaklığa sahip saç tutamları gibi görünür. Gündüz, gökyüzündeki diğer bulutlardan daha beyazdırlar. Güneş batarken ya da yükselirken gün batımının renklerine bürünebilirler.

Sirrus Bulutları Nasıl Oluşur?

Sirrus bulutları kuru havanın yükselişinden oluşur ve havadaki az miktarda su buharının buza dönüşmesine neden olur. Sirrus çok çeşitli şekil ve boyutlarda beyaz rengini ve formunu sağlayan tamamen buz kristallerinden oluşur. Sirrus bulutları kuru bir troposferde uçarken uçakların bıraktığı kontrailler yoluyla da oluşabilir.

Sirrus Bulutları Hangi Hava Koşulları ile İlişkilendirilir?

Genellikle hava kütlelerinin yüksek seviyelerde buluştuğu sıcak bir cepheden önce oluşurlar ve bu da hava değişikliğinin yolda olduğunu gösterir. Teknik olarak bu bulutlar yağış üretir ancak bu yağış asla yere ulaşmaz. Bunun yerine tekrar buharlaşarak virga bulutlarının oluşturur.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
54
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 17
 • Tebrikler! 14
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • İnanılmaz 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Met Office | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2024 10:30:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9764

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Siyaset
Gazetecilik
Çeşitlilik
Kanat
Lipit
Ateş
Müzik
Ekoloji
Yanlış
Psikoloji
Kadın
Cinsellik Araştırmaları
Beslenme Davranışı
Bakteriler
Avrupa
Tohum
Küresel Isınma
Enzim
Mavi
Araştırmacılar
Korku
Astrofotoğrafçılık
Sıvı
Biyoçeşitlilik
Bağışıklık Sistemi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. Office, et al. Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?. (21 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9764
Office, M., Akın, Y., Bakırcı, Ç. M. (2020, December 21). Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?. Evrim Ağacı. Retrieved May 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9764
M. Office, et al. “Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Yasemin Akın, Evrim Ağacı, 21 Dec. 2020, https://evrimagaci.org/s/9764.
Office, Met. Akın, Yasemin. Bakırcı, Çağrı Mert. “Bulutların Sınıflandırılması: En Yaygın Görülen Bulutlar Hangileridir? Özellikleri Nelerdir? Hangi Bulutlar Yağmur Getirir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Yasemin Akın. Evrim Ağacı, December 21, 2020. https://evrimagaci.org/s/9764.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close