Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?

İnsanların Sahtebilime Neden Kolayca Sarıldığını Görmenizi Sağlayacak, Harika Bir Mezuniyet Konuşması!

Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?
11 dakika
3,623

Yazı Öncesi Açıklama: Bu yazı, 10 Haziran 2016 Cuma günü Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde yapılmış olan mezuniyet konuşmasından alıntıdır.

***

Tüm Reklamları Kapat

Eğer bu mekan, işini düzgün yaptıysa -ki yaptığından şüpheleniyorum- artık hepiniz bilim insanlarısınız. Üzgünüm İngiliz Dili ve Tarihi öğrencileri, ama buna siz de dahilsiniz. Bilim, üniversitede okunacak bir anadal ya da iş alanı değildir. Bilim sistematik bir düşünme tarzına olan bağlılıktır, deneyler ve gerçeklere dayalı gözlemler aracılığıyla evreni açıklama ve bilgi üretme yoluna olan sadakattir.

Ancak mesele şu ki, bu normal bir düşünme tarzı değildir. Doğallıktan uzak ve sezgilere aykırıdır. Öğrenilmesi gereken bir yoldur. Bilimsel açıklamalar ilahi anlayışa, tecrübeye ve sağduyuya tezat oluşturur. Sonuçta sağduyu bir zamanlar bize Güneş’in gökyüzünde hareket ettiğini ve soğuğa maruz kalmanın insanı nezle yaptığını söylememiş miydi? Ancak bilimsel düşünen bir zihin bu sezgilerin sadece hipotez olduğunu anladı. Ve bu hipotezler, deneye tabi tutulmak zorundalardı.

Tüm Reklamları Kapat

Ohio’daki evimden üniversiteye geldiğim zaman, düşünsel olarak en çok sinirimi bozan şey dünyanın -bu dünya ister doğal ister insan yapımı olsun- nasıl işlediğiyle ilgili yaptığım varsayımların çoğunun ne kadar yanlış olduğunu keşfetmemdi. Bu varsayımların yerine hocalarım ve öğrenci arkadaşlarımdan edindiğim yeni fikirleri koymaya başladım. Daha sonra, bu yeni fikirlerden bazılarıyla birlikte evime döndüm ve aileme yanıldıkları onca konudan bahsettim (ki bunu çok sevdiler).

Ama o zaman dahi sadece yaygın olarak kabul gören bir grup inancın yerine bir başka grup inancı koymuştum. Bilim insanlarının sahip olduğu belirgin düşünce yapısının farkına varmam uzun bir zaman sürdü. CalTech’in 1938 yılındaki diploma töreninde konuşan büyük fizikçi Edwin Hubble, bir bilim insanının sadece başkalarının fikirleri için değil, kendi fikirleri için de “yeterli ölçüde şüpheci, düşünmeden hüküm vermeme yetisine ve disiplinli bir hayal gücüne sahip” olduğunu söylemişti. Bilim insanı deneyci bir zihne sahipti, ihtilafçı değil.

Bir öğrenci olarak bu durum bana bir düşünce tarzından daha büyük bir şey gibi göründü. Bu bir yaşam tarzıydı; garip bir yaşam tarzı. Şüpheciliğe ve hayal gücüne sahip olmak gerekiyordu, ama bunların fazlası zarardı. Düşünmeden hüküm vermemeniz gerekiyordu ama aynı zamanda hüküm verme yetinizi kullanmalıydınız da. İşin sonunda, dünyayı önyargısız bir şekilde gözlemlemeyi, olgular toplamayı ve tahmin ve beklentilerinizi bu olgular karşısında deneye tabi tutmayı umardınız. Daha sonraysa bir karar verir ve eldeki fikirleri ya doğrular ya da reddederdiniz. Ama aynı zamanda hiçbir şeyin tamamen değişmez olmadığını, eldeki bilginin tamamının sadece olası bilgiler olduğunu da kabul edebilmeyi umut ederdiniz. Her an çelişen bir kanıt ortaya çıkabilirdi. Hubble bu durumu en iyi “Bilim insanı dünyayı ardışık yaklaşımlarla açıklar.” sözüyle ifade etmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bilimsel yönelim, son derece etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bilimsel yönelim, geçtiğimiz yüzyılda yaşam süremizi neredeyse iki katına çıkarmamızı, dünya çapındaki bolluğu arttırmamızı ve evrenin doğasıyla ilgili anlayışımızı derinleştirmemizi sağlamıştır. Ancak insanlar, bilimsel bilgi birikimine her zaman güvenmezler. Bu durum biraz bu bilgilerin henüz tamamlanmamış olmasından kaynaklanır.

Ancak bilimin ortaya koyduğu bilgilerin ezici üstünlükte olduğu durumlarda bile insanlar sık sık bu bilgilere karşı direnirler -hatta bazen bu bilgileri doğrudan doğruya reddederler. Mesela pek çok insan, ters yöne işaret eden muazzam bir kanıt çokluğuna karşın çocuklukta yapılan aşıların otizme yol açtığını (ki açmazlar); insanların bir silah sahibi oldukları takdirde daha güvende olacaklarını (ki olmazlar); genetiği değiştirilmiş gıdaların zararlı olduğunu (ki ortalaması alındığında yararlıdırlar); ve iklim değişikliğinin var olmadığını (ki vardır) savunur.

Örneğin aşılarla ilgili korkular, onlarca yıl süren araştırmalarla asılsız olduğu gösterilmesine rağmen hala daha var olmayı sürdürüyor. 25 yıl kadar önce istatistiki bir analiz, bakteri bulaşmasını engellemek amacıyla aşılarda kullanılan bir koruyucu olan timerosal ile otizm arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürmüştü. Analizin hatalı olduğu ortaya çıksa da insanlar korkmaya başlamıştı bir kere... Daha sonra bilim insanları yüzlerce çalışma yaptılar ve otizm ile timerosal arasında bir bağlantı bulamadılar. Yine de insanlar korkmaya devam ettiler. Ülkeler koruyucuyu aşılardan çıkarttılar; fakat otizmde herhangi bir azalma gözlenmedi - yine de korkular büyüdü.

Britanya’da yapılan bir araştırma sekiz çocukta otizm başlangıcı ile kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarını olma zamanları arasında bir bağlantı keşfedildiğini iddia etti. O araştırmanın makalesi düzenbazlıktan dolayı geri çekildi: Araştırmanın başyazarı çocuklarla ilgili verileri değiştirmiş ve yanlış bir şekilde yansıtmıştı. Sonuçları doğrulamak için yapılan çalışmalar sürekli başarısız oldular. Ancak bütün bunlara rağmen aşılanma oranları düştü ve bu durum 2015 yılında ABD, Kanada ve Avrupa’da on binlerce çocuğu hasta eden ve ölümlere yol açan kızamık ve kabakulak salgınlarına yol açtı.

İnsanlar, sezgisel olarak inandıklarına ters düşen bilimsel iddialara direnmeye eğilimlidirler. Artık etraflarında kızamık ya da kabakulak görmüyorlar. Ama otizmli çocukları görüyorlar. Bir de “Çocuğum aşı sonrasında otistik olana kadar gayet normaldi.” diyen bir anne görüyorlar.

Tüm Reklamları Kapat

Onlara her ilişkinin sebep-sonuç ilişkisi olmadığını söyleyebilirsiniz. Çocukların hayattaki ilk iki yılları boyunca her 2-3 ayda bir aşı olduklarını ve bu yüzden çoğu çocuk için herhangi bir hastalığın başlangıcının aşılardan birinden hemen sonra olacağından bahsedebilirsiniz. Bilimin herhangi bir bağlantı bulamadığını söyleyebilirsiniz. Ama bir fikir insanların zihnine yerleşip de yaygın hale geldi mi, onu insanların beyinlerinden atmak gerçekten güç bir hale gelir, özellikle de insanlar bilimsel makamlara güvenmiyorlarsa. Ve günümüzde bilimsel makamlara olan güven önemli bir düşüş gösteriyor. 

Sosyolog Gordon Gauchat 1974’ten 2010’a kadar ABD’de yapılmış olan anketleri inceledi ve bazı endişe verici eğilimler buldu. Eğitim seviyesi artmasına rağmen halkın bilim camiasına olan güveni düşüş gösteriyordu. Bu durum özellikle muhafazakarlar için geçerli, hatta eğitimli olanları için bile. 1974’te üniversite mezunu muhafazakarlar, bilime ve bilim camiasına en çok güvenen topluluklardı. Bugün ise en az güvenen topluluk, onlar. 

Günümüzde birçok grup, Gauchat’ın “bilim camiasının kültürel otoritesiyle genel olarak çatışan kendi bilgi temellerini oluşturmak” olarak tanımladığı kendi kültürel nüfuz alanlarını oluşturuyorlar. Bunlardan bazıları dinî gruplarken (mesela evrime meydan okuyanlar) bazıları da sanayi grupları (iklim değişikliğinden şüphe duyanlar gibi). Bir kısmı da siyasi olarak biraz daha sola kayıyorlar (örneğin tıbba egemen kurumları (ana akım tıbbı) reddedenler). Bu gruplar ne kadar değişik olurlarsa olsunlar, hepsi bir noktada birbirlerine benziyorlar. Sorgulanmaya açık olmayan kutsal inançları var hepsinin. 

Pek azı bu inançları savunmak amacıyla bilimin otoritesini hiçe sayar. Tam tersine, bu kişiler bilimin değil, bilim camiasının otoritesini hiçe sayarlar. İnsanlar artık ilahi otorite olduklarını savunmuyorlar. Bunun yerine bilimsel açıdan bakılınca karşıt görüşlerden daha doğru olduklarını savunuyorlar. Bu durum da işleri akıl almaz derecede karmaşıklaştırabiliyor tabi. Bilimsel iddialar ile sözde bilimsel iddiaların arasındaki farkları tanıyabilmek gerekiyor. 

Tüm Reklamları Kapat

Bilimin savunucuları, sözde bilimcilerin beş temel hareketini tanımlamış bulunmaktalar. Sözde bilimciler bilimsel fikir birliğinin aykırı yöndeki görüşleri sindirmek amacıyla yapılan gizli bir anlaşma sonucu var olduğunu iddia ederler. Kabul edilen bilgilere karşıt görüşte olan ama güvenilir bir bilimsel geçmişi olmayan sahte uzmanlar üretirler. Bütün bir bilimsel alanı itibarsızlaştırmak amacıyla sadece hakim olan görüşe meydan okuyan verileri ve makaleleri seçer ve öne çıkartırlar. Yanlış benzetmeler ve başka mantıksal hatalardan yararlanırlar. Ve ulaşılması imkansız araştırma hedeflerine ulaşılmasını beklerler: Bilim insanları belirli bir kesinlik seviyesine ulaştıklarında, sözde bilimciler bir üst seviyeye çıkmalarında ısrar ederler. 

Bu yaklaşımlardan bazıları zaman zaman geçerli savlar üretebilir elbette. Bazen bir benzetme yapmak işe yarar ya da eldeki düşünceye daha yüksek derecelerde kesinlik kazandırmak gerekir. Ama bu taktiklerden birkaçının ya da hepsinin birden aynı anda kullanıldığını gördüğünüzde, artık bilimsel bir iddiayla uğraşmıyor olduğunuzu anlarsınız. İşte sözde bilim, bilimin içi boşaltılmış halidir. 

Bütün bunlarla ne yapılacağı konusundaki sıkıntı –dünyamız hakkında ayrıntılı bilgi vermede bilimi nasıl daha geçerli bir yaklaşım olarak savunacağımız sorunsalı- aslında bilimin kendisi tarafından ele alındı zaten. Bilim insanları bu konuda deneyler yaptılar. 2011 yılında, Avustralyalı iki araştırmacı bulgularından çoğunu “The Debunking Handbook (Çürütmenin Elkitabı)” adı altında topladılar. Sonuçlar iç karartıcı. Kanıtlar, sözde bilimi çürütmenin çoğunlukla işe yaramadığını, hatta çoğu zaman ters teptiğini gösteriyor. Bilimdışı bir inanca ters düşen gerçekleri anlatmak, gerçekte söz konusu inancın bilinirliğini ve bu inanca inanan kimselerin şevkini arttırıyor.

Bu durumun nedeniyse beynin çalışma şeklinde gizli; yanlış bilgiler akıldan silinemiyor, çünkü bu bilgiler insanın dünyanın nasıl işlediğine dair üretmiş olduğu zihinsel modele dahil ediliyor. Bu yanlış bilgileri söküp atmaya çalışmak da, söz konusu zihinsel modelde büyük bir boşluk oluşturduğundan, hatta ve hatta modelin yok olması tehlikesini yarattığından dolayı başarısız oluyor.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kahve Ambarı Damla Sakızlı Türk Kahvesi 500 gr

Damla Sakızlı Türk Kahvesi 500 gr
Damla sakızı aromalı Türk Kahvesi sevenler için titizlikle seçtiğimiz çekirdekleri özenle kavurduk, damla sakızının nefis aromasıyla harmanladık ve Damla Sakızlı Türk Kahvesi’ni ortaya çıkardık.

Kahve Ambarı’ndan satın aldığınız Türk Kahvesi çeşitleri haftalık olarak kavrulur. İçerisindeki asidin ve gazların azalması için bir iki gün dinlendirilir. Böylelikle kahvenin içerisindeki aroma ve tatlar daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Kavrulmuş kahve siparişiniz sonrasında öğütülüp özel korunaklı ambalajıyla paketlenir ve en taze haliyle size ulaşır.

Devamını Göster
₺115.00
Kahve Ambarı Damla Sakızlı Türk Kahvesi 500 gr

Peki bu durumda, bilime inananlar ne yapmalıdır? Acaba gelecek, çatışan iddiaların bitmez tükenmez savaşından mı ibarettir? Öyle olmak zorunda değil. Çünkü araştırmacıların bulguları arasından bilime olan güveni nasıl arttırabileceğiniz konusunda kanıtlar da çıktı. Sözde bilimi yanlışlamak etkili olmayabilir, ancak gerçek bilimin doğrulanmış gerçeklerini ileri sürmek etkilidir. Ve bu gerçekleri açıklayan arka planı işin içine sokmak daha bile işe yarayabilir. Mesela aşılarla ilgili şehir efsanelerinin yanlışlığına odaklanmak yerine, çocukları aşılamanın güvenli yanlarının güvensiz yanlarından çok daha fazla olduğunun kanıtlandığı gerçeğine odaklanabilirsiniz. Bu gerçeği nasıl mı biliyoruz? Alternatifini önceden denemiş olmamız da dahil olmak üzere elimizde olan muazzam bir kanıtlar bütünü sayesinde. Mesela 1989 ile 1991 yılları arasında ABD’nin çeşitli şehirlerindeki kenar mahalle çocuklarının aşılanma oranı düşmüştü. Bunun sonucundaysa 55.000 kızamık vakası ve 123 ölümle karşılaştık. 

Bir diğer önemli nokta ise insanları yanlış yola yönlendirmek için kullanılan sözde bilim taktiklerini ifşa etmek. Sözde bilimin kullandığı belirli bir model vardır ve insanların bu modeli tanımalarına yardımcı olmak, onların daha bilimsel görüşlere varmalarını sağlayabilir. Bilimsel bir dünya anlayışına sahip olmak, aslında hangi bilgilere güvenebileceğinize nasıl karar verdiğinizle bağlantılıdır. Bu durum, her bir soru hakkındaki her bir kanıtı kendi kendinize en ince ayrıntılarına kadar incelemeniz gerektiği anlamına gelmez, bunu yapamazsınız zaten. Günümüzde bilgi birikimi, bilim insanı olsun olmasın, tek bir kişinin en fazla kıyısından köşesinden bir kısmında ustalaşabileceği kadar geniş ve karmaşık bir hale gelmiştir.

Pek az bilim insanı üzerinde çalıştığı olguları tepeden tırnağa açıklayabilir; çoğunluğu diğer bilim insanlarından aldıkları bilgi ve tekniklere bel bağlar. Bilgi ve bilimsel yönelimin en önemli ve değerli özellikleri bireyden çok toplulukta yaşarlar zaten. İşte biz de bir “bilim camiasından” bahsederken çok önemli bir noktaya dikkati çekiyoruz: Gelişmiş bilim, zihinsel emeğin karmaşık bölüşümünden ibaret olmasıyla öne çıkan sosyal bir teşebbüstür. Bilim insanları da en az sahte doktorlar kadar keçi inadına sahip, gözde teorilerine aşırı bağlanan, yeni kanıtları göz ardı etmeye meyilli ve yanılma paylarının zerre kadar farkında olmayan kişiler olabilirler (ki bu durum bize, Max Planck’ın bilimin her cenazeyle birlikte biraz daha ilerlediği konusundaki gözlemini hatırlatır). Ama topluluğun yaptığı bir eylem olarak bilim, gayet güzel bir şekilde kendi kendini düzeltir.

Ancak ne yazık ki gayet güzel bir şekilde organize olduğunu söyleyemeyiz. Yakından bakıldığında bilim camiası -karmaşık hakem süreciyle, kötü yazılmış dergi makaleleriyle, editöre giden belli belirsiz bir şekilde küçümseyici mektuplarla, belirgin bir şekilde küçümseyici Reddit alt başlıklarıyla ve bilimcilerin şatafatlı açıklamalarıyla- doğruya gitmekte olan sarsıntılı bir araca benzer. Ancak toplu zihin sürekli olarak ileriye gitmektedir. Artık -sinirbilim ve bilgisayarlaşmanın özgür iradeden sanat ve edebiyatın zaman içinde nasıl evrimleştiğine kadar her konudaki anlayışımızı şekillendirmekte olduğu beşeri bilimler de dahil olmak üzere- var olan hemen hemen her alandaki bilgimiz genişlemektedir.

Bugün, belki de insan tarihindeki en büyük toplu girişim olan bilim camiasının bir parçası oluyorsunuz. Bu uğurda bilim camiasını insanlara açıklama ve ona olan güvenin gittikçe azaldığı bir dönemde yeniden güven kazanmasını sağlama rolünü de miras almış bulunmaktasınız. Muayenehanemde ve kamu sağlığı için yaptığım çalışmalarda basının “ana akım” bilim olarak nitelendirdiği (sanki geri kalanların bilimle uzaktan yakından alakası varmış gibi) bilimin ortaya koyduğu en temel bilgiler konusunda dahi -bu bilgiler ister fizyoloji, ister beslenme, hastalıklar, ilaçlar, artık her ne konuda olursa olsun- derin bir şüphe taşıyan insanlarla karşılaşıyorum. Şüpheler genellikle en az değil, en çok eğitim görmüş hastalarım arasında yaygın oluyor. Eğitim, insanları bilimle tanıştırabilir, ancak insanların daha bireyci ve ideolojik olmalarına yol açmak gibi karşı bir etkisi de vardır.

Bugün elinize geçen eğitim belgesinin size gerçekler konusunda herhangi özel bir otorite sağladığına inanmak; işte bu, hata olur. Burası size çok daha önemli bir şey kazandırdı aslında: gerçek hakikat arayışının nasıl bir şey olduğu anlayışını. Bu arayış tek bir kişinin değil, bir grup kişinin -bu grup ne kadar büyük olursa o kadar iyidir- fikirlerin peşinden merakla, araştırmacı ruhla, açıklık ve disiplinle, yani bilim insanları olarak gitmeleri gayretidir.

Ne düşündüğünüzden daha da çok, nasıl düşündüğünüz önemlidir. Bunu anlamanın bedeli hiçbir zaman bugün olduğundan daha yüksek olamaz. Çünkü biz, sadece bilim insanı olmanın anlamı konusunda mücadele vermiyoruz. Biz, vatandaş olmanın anlamı konusunda mücadele ediyoruz.

Teşekkür: Bu yazıyı çeviren Doruk Dörücü'ye teşekkür ederiz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
13
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The New Yorker | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/02/2023 19:06:22 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/4560

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Gawande, et al. Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?. (29 Eylül 2016). Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/4560
Gawande, A., Ağacı, E., Ölez, Ş. (2016, September 29). Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/4560
A. Gawande, et al. “Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?.” Edited by Şule Ölez. Translated by Evrim Ağacı, Evrim Ağacı, 29 Sep. 2016, https://evrimagaci.org/s/4560.
Gawande, Atul. Ağacı, Evrim. Ölez, Şule. “Bilime Güvensizlik: Sahtebilimin Yükseldiği Bir Dünya'da, Bilimi Anlamak Neden Önemlidir?.” Edited by Şule Ölez. Translated by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, September 29, 2016. https://evrimagaci.org/s/4560.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.