Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?

Körfez Akıntısı'nın (Gulf Stream) Önemli Bir Arteri, 2050 Yılına Kadar Yok Olabilir!

Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?
6 dakika
1,964
Tüm Reklamları Kapat

Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (İng: "Atlantic Meridional Overturning Circulation" veya kısaca "AMOC"), Atlas Okyanusu içindeki akıntı sistemlerinden biridir ve güneydeki ılık ve tuzlu suları kuzeye, kuzeydeki soğuk ve derin suları güneye taşır. Bu sirkülasyon, dünyanın çeşitli yerlerine sıcaklık getirir ve ayrıca okyanus yaşamını sürdürmek için gerekli besinleri taşır. Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu, Kuzey ve Labrador Denizleri ve Güney Okyanusu'ndaki devrilme bölgeleriyle bağlantılıdır, ancak Labrador Denizi'ndeki devrilmenin boyutu tartışmalıdır.[1], [2]

Okyanus suyu, akıntılar sayesinde sürekli bir dolaşım halindedir. Gelgit akıntıları kıyıya yakın meydana gelir ve Güneş ile Ay'dan etkilenir. Yüzey akıntıları rüzgardan etkilenir. Bununla birlikte, yüzeyden deniz tabanına meydana gelen diğer çok daha yavaş akıntılar, termohalin sirkülasyonu adı verilen bir süreç olan tuzluluk ve okyanus sıcaklığındaki değişiklikler tarafından yönlendirilir. Bu akımlar, AMOC'u da içeren büyük bir "küresel taşıma bandında" taşınır.

Tüm Reklamları Kapat

Dolaşım süreci, Kuzey Atlantik'teki Körfez Akıntısı gibi akıntılar nedeniyle, yüzeye yakın ve daha sıcak olan suyun giderek soğuduğu ve hatta deniz buzu oluşturduğu kutuplara doğru hareket etmesiyle başlar. Bu buz oluşurken, arkasında tuz bırakır. Su, içindeki tuz miktarının fazla olması nedeniyle yoğunlaşır, batar ve aşağıdaki derinliklerde güneye doğru taşınır. Sonunda, su tekrar yüzeye doğru çekilir ve yükselme (İng: "upwelling") adı verilen bir süreçte ısınarak döngüyü tamamlar.

AMOC Yavaşlıyor mu? Tamamen Durabilir mi?

Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nun ve küresel taşıma bandının tüm sirkülasyon döngüsü oldukça yavaştır. Bir parsel (herhangi bir metreküp) suyun kuşak boyunca yolculuğunu tamamlaması tahminen 1.000 yıl kadar sürer. Tüm süreç kendi başına yavaş olsa da Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nun daha da yavaşladığına dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Hatta 2004 yılında çekilen meşhur kıyamet filmi Yarından Sonra da tam olarak bu akıntının kapanması ve buna bağlı olarak aşırı güçlü fırtınalar ve hava olaylarının yaşanmasını konu edinmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

İklim değişikliği, okyanus sıcaklığındaki artışlar ve eriyen buz tabakalarından yükselen tatlı su akıntıları yoluyla Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nu zayıflatma potansiyeline sahiptir. Oşinografik modeller, genel olarak AMOC'nin Sanayi Devrimi öncesine göre zaten daha zayıf olduğunu göstermektedir.[3], [4] Ancak iklim değişikliğinin rolü ile dolaşımın yüzyıl ölçeğindeki ve bin yıllık ölçeğindeki değişkenliği hakkında tartışmalar devam etmektedir.[5], [6]

Coupled Model Intercomparison Project'te kullanılan dünya sistemi modelleri, sirkülasyonun tamamen çökmesinin anca yüksek düzeyde ısınmanın 2100'ün ötesine kadar devam etmesi halinde olası olduğunu göstermektedir.[7], [8], [9] Ancak bazı araştırmacılar, bu modellerin sirkülasyonu gerçekte olduğundan çok daha stabil varsaydığı için eleştirmektedir.[10] Dahası, daha düşük karmaşıklığa sahip bir dizi diğer çalışma, sirkülasyonun tamamen çöküşünün beklenenden çok daha erken gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.[11], [12] 2021 yılındaki bir çalışmada, AMOC'un son 1000 yıldaki en zayıf noktasında olduğu tespit edilmiştir.[4] En güncel çalışmalardan bir diğeriyse, bu çöküşün %95'lik bir güven aralığıyla 2025-2095 yılları arasında, muhtemelense 2057 yılı civarında gerçekleşebileceğini öne sürmektedir.[13] Öte yandan paleoşinografik araştırmalar, AMOC'un çoğu modelin varsaydığından daha kararlı olabileceğine işaret etmektedir.[14], [15]

AMOC Yavaşlar ve Durursa Ne Olur?

Yavaşlamanın Etkileri

İklim modelleri, istikrarlı bir şekilde AMOC'un 21. yüzyıl boyunca  daha da zayıflayacağını tahmin etmektedir.[16] Bu da İskandinavya ve İngiltere gibi Kuzey Atlantik akıntılarıyla ısınan bölgelerdeki ortalama sıcaklığı etkileyecek ve deniz seviyesinin yükselmesini hızlandıracaktır.[17] Buna ek olarak, Kuzey Amerika çevresindeki ve Kuzey Atlantik'teki "birincil üretimi", yani karbondioksitin büyük oranda fotosentez ve kemosentez yardımıyla diğer organik bileşenlere dönüştürülmesi olayını yavaşlatarak besin zincirlerini sarsacaktır; çünkü AMOC yavaşlaması, artan tabakalaşma ve okyanus katmanları arasındaki besin alışverişindeki ciddi düşüş nedeniyle Kuzey Atlantik plankton sayısını yarı yarıya azaltma potansiyeline sahiptir.[18]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

AMOC'un yavaşlamasının ana etkisinin, Kuzey Atlantik çevresinde daha soğuk kışlar ve yazlar ve Kuzey Amerika kıyılarında deniz seviyesindeki küçük bölgesel artışlar olması beklenmektedir.[19] AMOC'un yavaşlamasının yaklaşık 1 °C soğumaya neden olması ve belki de hava durumunu etkilemesi beklenmektedir.

AMOC'un yavaşlamasına bağlı olarak diğer okyanuslardaki çözünmüş oksijen oranları artacak olsa bile Kuzey Atlantik'teki çözünmüş oksijen içeriği büyük ölçüde azalacaktır.[20] 2018'de yapılan bir çalışma AMOC yavaşlamasınn kıyılardaki oksijensizleşme oranlarını da arttıracağını öngörmüştür.[21] 2020'deki bir diğer çalışma, böylesi bir çöküşün Güney Atlantik'te tuzluluğun artmasıyla sonuçlanacağını bulmuştur.[22]

Potansiyel Bir Çökmenin Etkileri

Öte yandan Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nun aşırı yavaşlaması, dolaşımın tamamen çökmesine neden olma potansiyeline de sahiptir. Bu durum, kolayca geri döndürülemez ve bu nedenle iklim sistemimizde olduğu belirlenen 9 kritik eşikten bir diğerinin aşılmasıyla sonuçlanabilir.[23]

2022'de yapılan tüm potansiyel iklim eşiklerine yönelik olarak yapılan kapsamlı bir değerlendirme, AMOC'un çöküşü de dahil olmak üzere 16 olası iklim eşiği belirlemiştir. AMOC'un çöküşünün büyük olasılıkla 4 santigrat derece düzeyinde bir küresel ısınma tarafından tetikleneceğini, ancak 1,4 derece kadar düşük veya 8 derece kadar yüksek ısınma seviyelerinde de bu tür bir çöküşün tetiklenebileceğini ileri sürmüştür. Aynı şekilde, AMOC çöküşünün tetiklenmesinin büyük olasılıkla 50 yıldan fazla süreceğini, ancak tüm aralığın 15 ila 300 yıl arasında değişebileceğini de tahmin etmiştir. Son olarak, bu çöküşün küresel sıcaklıkları yaklaşık 0,5 santigrat derece düşüreceğini, Avrupa'daki bölgesel sıcaklıkların ise 4 ila 10 santigrat derece arasında düşeceği sonucuna varmıştır.[24]

Bu tür bir çökmenin hem deniz hem de bazı karasal ekosistemler üzerindeki etkileri, sistemin sadece yavaşlamasından çok daha büyük olacaktır: Örneğin bu tür bir çökme, Avrupa'daki ortalama sıcaklığı ve yağış miktarını düşürerek bölgenin tarımsal üretimini azaltabilir.[25] Benzer şekilde bu çökmenin zaten giderek kötüleşen aşırı hava olayları üzerinde önemli bir etkisi olabilir.[26] AMOC'un çökmesi halinde Kuzey Atlantik birkaç santigrat derece birden soğuyacaktır; bunun ikincisi fırtınalar üzerinde dramatik etkilere sahip olması beklenmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

2002'deki bir çalışma, AMOC çökmesinin son buzul döneminde meydana gelen ani büyük sıcaklık değişimlerini tetikleyebileceğini öne sürmüştür: Dansgaard-Oeschger olayları olarak bilinen bu hızlı iklim dalgalanmaları, tatlı suların yüksek enlemlerdejki termohalin döngülerini zorlamasına bağlanabilir. Termohalin döngülerinin kapanmaya zorlandığı 2002 model çalıştırmaları, yerel olarak 8 °C'ye kadar soğuma öngörmektedir.[27] Gerçekten de 2017'de yapılan bir diğer inceleme, Younger Dryas ve Heinrich olaylarının birçoğu gibi ani iklim olayları sırasında AMOC'un gücünde ve yapısında değişiklikler yaşandığına dair güçlü kanıtlar olduğu sonucuna varmıştır.[28]

2021'de yapılan bir araştırma, AMOC çökmesinin Amazon yağmur ormanları üzerindeki etkisini ve farklı iklim değişikliği senaryoları altında olası ölümünü veya savanaya dönüşmesini değerlendirmek için basitleştirilmiş bir modelleme yaklaşımı kullanmıştır. Bu tür bir çöküşün, İntertropik Yakınsama Zonu'nun kayması nedeniyle güney Amazon'daki yağışları artıracağını ve böylece ormanın ölüşünü engellemeye ve potansiyel olarak yağmur ormanlarının en azından güney kısmını stabilize etmeye yardımcı olacağını öne sürmüştür.[29]

Her ne kadar Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nun, iklimin "Aşil tendonu" olduğu söylense de elbette AMOC'un zayıflamasının olası etkileri hakkında hâlen öğrenmemiz gereken çok şey bulunmaktadır.[30] Yapılan araştırmalar, bu dolaşım modelinin modern araçlarla ayrıntılı gözlemlerinin nispeten kısa olduğunu belirtmektedir. Yazarlar ayrıca değerlendirmelerine yansıtılmayan, gözden kaçan veya keşfedilmemiş mekanizmalar da olabileceğini vurgulamaktadır. Örneğin Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC), AMOC çökmesinin "çok düşük ihtimalli" bir olay olduğu sonucuna varmıştır.[31]

Sonuç

Yapılan araştırmalar, iklimimizin değişmesine bağlı olarak Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu'nun giderek zayıfladığını gösterse de, yavaşlamanın devam edip etmeyeceği veya sirkülasyonun tamamen durup durdurmayacağı belirsizliğini korumaktadır. Ancak AMOC, birçok araştırmanın işaret ettiği üzere yavaşlamaya devam ederse, bunun geniş kapsamlı iklim etkileri olacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 7
 • İnanılmaz 3
 • Korkutucu! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Grrr... *@$# 2
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Umut Verici! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Axios | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2023 05:17:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15178

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Freedman, et al. Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?. (27 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 30 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15178
Freedman, A., Bakırcı, Ç. M. (2023, July 27). Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved September 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15178
A. Freedman, et al. “Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 27 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/15178.
Freedman, Andrew. Bakırcı, Çağrı Mert. “Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 27, 2023. https://evrimagaci.org/s/15178.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close