Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor!

Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor! The Japan Times
6 dakika
949
Tüm Reklamları Kapat

Bakteriler, yeryüzünün en yaygın mikroorganizmalarıdır ve hemen hemen her yerde bulunurlar. Toprakta, havada, sucul ortamlarda ve hatta insan ve hayvanların bağırsaklarında bile yaşayabilirler. Bu küçük canlılar arasında birçok faydalı tür bulunurken bazıları ise hastalıklara neden olabilmekte ve canlıların sağlığını tehdit etmektedir. İşte bu nedenle bilim insanları, hastalıklarla mücadelede büyük bir öneme sahip olan antibiyotikleri geliştirmişlerdir.

Antibiyotikler, bakterileri öldüren veya çoğalmalarını engelleyen ilaçlardır. Tıp dünyasında antibiyotiklerin keşfi, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde devrim yaratmış ve milyonlarca hayatı kurtarmıştır. Ancak zamanla, bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirebilirler. Bu, bakterilerin antibiyotikleri etkisiz hale getiren değişiklikler veya mekanizmalar geliştirmesi anlamına gelir. İşte bu fenomen, antibiyotik direnci olarak adlandırılır.

Tüm Reklamları Kapat

Bir antibiyotiğe maruz kalan bakterilerin bir kısmı, doğal genetik mutasyonlar sayesinde hayatta kalabilir ve dirençli hale gelebilir. Bu direnç, bakterinin kendi DNA'sına yazılmış olan "antibiyotik direnç geni" (İng: "Antibiotic resistance genes" veya kısaca "ARG") adı verilen genetik yapılarla sağlanır. Direnç kazandıktan sonra, bu bakteriler normal şekilde çoğalabilir ve kendi nesillerini oluşturabilirler.

Antibiyotik direnci, sadece doğal mutasyonlarla yayılmaz. Aynı zamanda bakteriler, plazmid olarak adlandırılan küçük DNA halkaları aracılığıyla da genleri birbirleriyle paylaşabilirler. Bu plazmidler, gen transferini mümkün kılar ve antibiyotik direnç genlerinin diğer bakterilere geçmesine olanak sağlar. Bakteriler, bu plazmidleri birbirleriyle konjugasyon adı verilen bir süreçle doğrudan paylaşabilirken, diğer durumlarda ölen bakterilerin çevreye bıraktığı plazmidleri alarak da antibiyotik direnci kazanabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Unutulmamalıdır ki, antibiyotikler sadece hastanelerde ve doktor muayenehanelerinde kullanılan tıbbi ürünler değildir. Tarımsal üretimde hastalık kontrolünde ve hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum, antibiyotiklerin kalıntılarının çevreye ve doğal yaşam alanlarına yayılmasına neden olabilir.

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan antibiyotikler, hayvan yemi veya suyuna karıştırılarak hayvanlara verilir. Bu, hastalıkların yayılmasını ve hayvanların daha hızlı büyümesini önlemek için yapılır. Ancak hayvanların vücudu tarafından tamamen emilmeyen bu antibiyotikler, hayvanların dışkısı ve idrarı ile çevreye atılır. Bu da antibiyotik kalıntılarının toprakta ve su kaynaklarında birikmesine yol açar.

Antibiyotiklerin tarımda kullanımı, antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılmasında önemli bir faktör kabul edilir. Tarımsal alanlarda kullanılan antibiyotiklerle temas eden bakteriler, direnç mekanizmaları geliştirebilirler ve bu direnç genlerini çevredeki diğer bakterilere aktarabilirler. Böylece, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde antibiyotik direnci yayılarak sağlık riskleri oluşturabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ayrıca, evlerimizde de antibiyotiklerin kullanımı yaygındır. Halk arasında bilinçsizce kullanılan antibiyotikler, yanlış dozlama veya tedavi kurallarına uyulmaması gibi nedenlerle antibiyotik direncinin artmasına katkıda bulunabilir. Bu dirençli bakteriler evdeki kişiler arasında veya çevre ile temas sonucu başkalarına bulaşabilir ve toplumda daha geniş bir antibiyotik direnci sorunu yaratabilir.

Ne yazık ki, günümüzde antibiyotik direnci büyük bir küresel sağlık tehdidi haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncini "küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınma açısından bugünün en büyük tehditlerinden biri" olarak tanımlamıştır. Bu nedenle antibiyotik direncinin dünya genelinde nasıl yayılabileceğini anlamamız önemlidir.

Antibiyotiklerin aşırı ve uygun olmayan kullanımı, yanlış dozlama ve hastaların tedavi kurallarına uymaması gibi faktörler, direnç gelişimini hızlandırmaktadır. Antibiyotik direnci, artık basit enfeksiyonların bile antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelmesine ve tıp dünyasında süper enfeksiyonlar (İng:" Superinfection") olarak adlandırılan tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, antibiyotik direncinin daha da ürkütücü bir şekilde yayılabileceğini ortaya koymaktadır.[1] Bilim insanları, bakterilerin bulutlar aracılığıyla dünya çapında seyahat edebileceğini keşfetmişlerdir. Bulutlar, sadece atmosferdeki hafif bir rüzgârla veya inşaat gibi insan aktiviteleri sayesinde, bakterileri havaya taşıyarak içlerine alabilirler. Bu şekilde taşınan bakteriler, bulutlarla birlikte kıtalar arası yolculuk yapabilir ve uzak mesafelere ulaşabilirler.

Bu keşif, bakterilerin bulutlarda taşınarak, antibiyotik direnci genlerinin dünya geneline yayılmasına olanak sağlayabileceğini göstermektedir. Yani antibiyotik direncine neden olan genlerin, bulutların içindeki bakterilere geçerek diğer coğrafi bölgelere yayılma potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum, antibiyotik direncinin sadece yerel bir sorun olmadığını; aynı zamanda küresel bir tehdit olduğunu göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Bakterilerin bulutlar aracılığıyla seyahat etme yeteneği, yeryüzündeki antibiyotik direnci ile mücadele stratejilerini daha da zorlaştırmaktadır. Antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış dozda kullanımı, tarım ve hayvan yetiştiriciliğindeki yaygın kullanımı ve insanların antibiyotik tedavisine uyumsuzluğu gibi faktörler; bu direncin hızla yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu keşif, antibiyotik direncinin yayılmasını anlamak ve önlemek için daha fazla araştırma ve bilinçli bir yaklaşım gerektiğini vurgulamaktadır.

Antibiyotik Direnci Bulutlarla Nasıl Taşınır?

Az önce de bahsettiğimiz gibi antibiyotik direnci, dünya genelinde giderek büyüyen ve tedavi edici antibiyotiklerin etkinliğini ciddi şekilde tehdit eden bir sorunudur. Antibiyotikler, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynar ve milyonlarca hayatı kurtarmıştır. Ancak antibiyotiklerin gereksiz ve aşırı kullanımı, yanlış dozlama ve hastaların tedavi kurallarına uymaması gibi faktörler, bakterilerin dirençli hale gelmesine ve antibiyotiklere karşı etkili olamamalarına yol açar.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, antibiyotik direncinin daha da ürkütücü bir şekilde yayılabileceğini göstermiştir. Atmosferde gezinen bulutlar, antibiyotik direnci genlerinin uzun mesafelere yayılmasına olanak tanır. Araştırmacılar, bulutlarda bulunan mikroorganizmaları ve içerdikleri antibiyotik direnç genlerini inceleyerek bu önemli keşfi yapmışlardır.

Bakterileri atmosfere taşımak aslında pek zor değildir. Basit bir rüzgâr veya inşaat gibi insan faaliyetleri bile onları havaya kaldırmak ve havada asılı tutmak için yeterli olabilmektedir. Bu bakteriler yeterince yüksek bölgelere çıktıklarında, bulutların içine karışabilirler. Bulutlar, günler içinde tüm kıtaların üzerinden geçebilecekleri için taşıdıkları bakteriler uzun bir süre boyunca bulutların serüvenine eşlik edebilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Antibiyotik dirençli bakterilerin döngüsünün şematik bir gösterimi.
Antibiyotik dirençli bakterilerin döngüsünün şematik bir gösterimi.
Phys.org

İşte bu noktada, Fransa'nın merkezinde yer alan ve uykuda olan Puy de Dôme yanardağında yapılan araştırma devreye giriyor. 2019 ile 2021 yılları arasında, bir grup araştırmacı, 1.500 metre yüksekliğindeki zirveye çıkarak bulutlardan ve bunların içinde yüzen bakterilerden örnekler topladı.

Ekip, ilk olarak bulut örneklerindeki bireysel bakteri hücrelerini saydı. Bulutlar, içerdikleri mikroplar açısından büyük bir çeşitlilik gösterdi ve bulut sularının bir mililitresi 330 ile 30.000 arasında değişen bakteriyi barındırıyordu. Bu bakterilerin muhtemelen yarısından azı canlıydı; ancak DNA'nın çevreye plazmid transferleri aracılığıyla yayılabildiği düşünüldüğünde, hepsini saymak oldukça önemliydi. Daha sonra araştırmacılar, bakteriyel DNA'yı analiz etti ve 33 adet bilinen antibiyotik direnç genini aradılar. Yalnızca 12 bulut örneği alarak, bunların 29'unu tespit ettiler.

Bulutların içerisindeki mikroorganizmalar ve ARG'lerin (antibiyotik direnci genleri) varlığı, bulutlardan alınan örneklerin laboratuvar testleri ile belirlendi. Bu genlerin konsantrasyonları, hava kütlelerinin kaynaklarına ve coğrafi kökenine bağlı olarak farklılık gösteriyordu. Örneğin, denizsel bölgelerden taşınan hava kütlelerinde kinolon (İng:" Quinolone") direnci genlerinin baskın olduğu, kıtasal bölgelerden etkilenen hava kütlelerinde ise diğer direnç genlerinin daha yüksek katkıları olduğu belirlenmişti.

Araştırma ekibi Finlandiya, Kuzey Cezayir, Doğu Grönland ve Atlantik'in ortası gibi bölgelerden gelen bulutlarla taşınan bakterileri inceledi. Küresel olarak, her yıl yaklaşık 2.2 septilyon antibiyotik direnç geni kopyasının yağmur, kar veya diğer çökme şekilleriyle yeryüzüne döküldüğü tahmin ediliyor.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Bu bulgular, mikrobiyal antibiyotik direnci genlerinin bulutlarda doğal çevrelerle benzer konsantrasyonlarda var olduğunu göstermektedir. Bu durum, atmosferin antibiyotik direnci genlerinin büyük ölçekte yayılmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bulutların atmosferdeki taşıma kapasitesi, antibiyotik direnci genlerinin farklı coğrafi bölgelere ve ülkelere yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu önemli keşif, antibiyotik direnciyle mücadelede yeni bir bakış açısı sunabilir. Antibiyotiklerin bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılması, tarım ve hayvan yetiştiriciliğindeki antibiyotik kullanımının düzenlenmesi ve antibiyotik direnci ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi gibi önlemler, bu önemli sağlık sorunuyla etkin bir şekilde mücadelede kritik öneme sahiptir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
40
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Korkutucu! 2
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/12/2023 19:00:15 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15235

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kamuflaj
Sağlık Bilimleri
Karanlık
Ağrı
Karar
Kuantum Fiziği
Neandertal
Viroloji
Meyve
Canlı
Böcek
Nükleer
Seçilim
Kök Hücre
Tümör
Cinsellik
İnsanın Evrimi
Ecza
Manyetik Alan
Analiz
Cinsel Yönelim
Genler
Buz
Sinir Sistemi
Eşey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
"Güneş Tanrıçası": Var Olmaması Gereken Bir Parçacık Daha Keşfedildi!
Meksikalı Uzaylılar Gerçek mi?
Meksikalı Uzaylılar Gerçek mi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Hazırlıklı Olmak Depremin Sonucunu Gerçekten Değiştirir mi?
Hazırlıklı Olmak Depremin Sonucunu Gerçekten Değiştirir mi?
Cinayetin Bilimi: Canavar Komşum Nasıl Yakalandı?
Cinayetin Bilimi: Canavar Komşum Nasıl Yakalandı?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor!. (11 Ekim 2023). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15235
Selçukoğlu, A. K., Alparslan, E. (2023, October 11). Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor!. Evrim Ağacı. Retrieved December 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15235
A. K. Selçukoğlu, et al. “Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor!.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 11 Oct. 2023, https://evrimagaci.org/s/15235.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Alparslan, Eda. “Antibiyotik Direnci Bulutlar Aracılığıyla Yeryüzüne Yayılıyor!.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, October 11, 2023. https://evrimagaci.org/s/15235.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close