Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?

Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?
Devoniyen Ormanları
9 dakika
8,488
 • Evrimsel Biyoloji
 • Paleobotanik

Kimi zaman bitkilerden bahsederken, hayvanların aksine evrimleşemediklerine dair bir kanı oluşabilmektedir. Evrim, genelde sadece "av-avcı" ilişkileri üzerinden anlatıldığı için, tamamen hatalı bir şekilde "hareket" veya "yer değiştirme" ile ilişkilendirilmektedir. Halbuki evrimin hareket etmek veya yer değiştirmekle hiçbir alakası yoktur; sadece aktif bir şekilde yer değiştirebilen canlılarda (örneğin hayvanlarda) bu özellikler de evrimleşir. Ancak nasıl ki hayvanların hücreleri, hücre altı yapıları ve hareketleriyle doğrudan ilişkili olmayan organları evrimsel süreçte durmaksızın değişiyorsa (ve bu sayede hayvanlar, hareket yetilerinden tamamen alakasız, yepyeni türlere dönüşebiliyorsa), bitkilerin de hücreleri, dokuları ve organları durmaksızın evrimleşir ve yepyeni türler ortaya çıkar. Kaldı ki, bitkiler de hareket edebilirler; sadece bu hareket, hayvanlarınkine göre daha kısıtlıdır ve buna bağlı olarak bitkilerde, hayvanlarda asla görülmeyen ve belki de hiçbir zaman görülemeyecek türde özellikler ortaya çıkmıştır.

Yani bitkilerin evriminden ve ilk ağaçlardan söz edebilmemiz için, öncelikle şunu anlamamız gerekiyor: Evrimsel süreç, sadece hareketle ilgili olanların değil, bir canlıyı oluşturan bütün özelliklerin çevreyle sınanması sonucunda, en başarılarının gelecek nesle daha çok aktarılması yoluyla olan, nesiller içerisinde yaşanan birikimli değişimlerle ilişkili olan bir doğa yasasıdır. Dolayısıyla bir organizmanın evrimleşebilmesi için aktif ve hızlı bir şekilde yer değiştirebilmesi şart değil; tek gereken, genlerle aktarılabilen çeşitliliğe sahip olması ve üremesidir. Bitkiler, bunların her ikisini de başarıyla ve fazlasıyla yaparlar; kimi durumda hayvanlardan bile fazla!

Tüm Reklamları Kapat

İşte bu nedenle tüm canlılarda olduğu gibi, ağaçlar da başarılarını en üst düzeye çıkarmak için fiziksel şekillerini ve iç işleyişlerini çevrelerine uyacak şekilde adapte ederek zaman içinde evrimleşmiştir. Daha doğrusu, bitkilerin soy hatlarında da, diğer bütün canlılarda olduğu gibi, çevresiyle en uyumlu olan bireylerin daha kolay hayatta kalması ("seçilmesi") ve onların daha sık yavrulaması ile evrimsel değişimler yaşanmış ve atasal formlardan çok farklı torunlar ortaya çıkmıştır. Temel vücut planları, yaprak şekilleri, kabuk türleri, üreme ve yaşam stratejilerinin diğer tüm bileşenleri, ağaçların kendi ortamlarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için milyonlarca yıl içinde gelişerek evrimsel değişimlere uğramıştır.

Daha önceden alglerin ve bitkilerin evrimsel tarihinden kısaca bahsetmiştik. Bu yazıda spesifik olarak ağaçların evrimsel tarihinden ve onu etkileyen birkaç önemli unsurdan bahsedeceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Bilinen En Eski Orman ve Ağaç Türü Nedir? İlk Ağaç Fosilleri Ne Zaman ve Nerede Bulunmuştur?

Bundan yaklaşık 150 yıl önce, 1870 yılında, New York eyaletinde yalnızca ağaç kütükleri korunmuş olan bir fosil orman keşfedildi. Gilboa Fosil Ormanı olarak isimlendirilen bu fosil orman, şu an için dünyanın en eski ormanı olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 380 milyon yıl öncesine, yani Orta Devoniyen Dönemi'ne tarihlendirilen bu fosil ormanın üst bölümleri (yaprakları, dallanması, tepe formu) bilinemediği için, bulunan ağaç kütüklerinin türü tam olarak saptanamamıştır.

Fakat sonrasında, tam anlamıyla gerçek ağaç fosili 2007 yılında, yine aynı yerde, Gilboa Fosil Ormanı’nda keşfedildi. Yine 380 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bu ağaç benzeri bitkiler, cins ismi Wattieza olarak isimlendirilmiştir. Form olarak modern bir Palmiye ağacına benzeyen, en az sekiz metrelik uzunluğa sahip olabileceği düşünülen bu fosil ağaç, aynı zamanda asırlık bir paleobotanik gizemin de cevabını vermiştir.

Bu ağaçların en farklı ve garip özelliği ise yapraklarının olmamasıydı. (En azından şimdilik yapraklara ait bir kanıt bulunamamıştır.) Bundan dolayı, fotosentez yapabilmesi için muhtemelen fotosentez yapabilen yeşil, yaprak benzeri dalları vardı. Ayrıca bilindiği kadarıyla bu dönemde tohum henüz evrimleşmemiştir. Bu sebeple Wattieza cinsi ağaçların eğrelti otları ve atkuyrukları gibi sporla ürediği tahmin edilmektedir.

Reklam
Yılbaşı indirimi başladı! NordVPN’de %63 indirim
1 ve 2 yıllık planlarla 3 ay ÜCRETSİZ kullanın
 • Önde gelen VPN hizmetini edinin
 • Dosya indirirken kötü amaçlı yazılımları tespit edin
 • Parolalarınızı ve dosyalarınızı koruyun
Fırsatı Yakalayın
30 günlük para iadesi garantisi

Wattieza Casasii Fosil Örneği
Wattieza Casasii Fosil Örneği
Wikimedia
Wattieza rekonstrüksiyonu
Wattieza rekonstrüksiyonu
Wikimedia

Ağaçların Evrimsel Tarihinin Bir Özeti

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ilk ağaç benzeri bitkiler Orta Devoniyen dönemde karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu ağaçların üremesi sporla üreme şeklindedir. Bu durum da bazı açılardan sorun teşkil etmekteydi.

Devoniyen dönemin sonlarına doğru, Erken Karbonifer döneme yakın bir zamanda ilk tohumlu bitkiler (açık tohumlular) evrimleşmiştir. Bu, bitkilerin üremesi için olağanüstü bir yenilikti. Artık bitkiler, üreme hücrelerini güvenli bir kabın içinde tutabiliyordu. Bunun sonucunda ise, üreme hücreleri hem daha kolay hayatta kalıyor ve filizleniyor, hem de bitkilerin çok daha geniş alanlara hâkimiyet kurmasına fırsat tanıyordu: Ve evet, o fırsat geri çevrilmedi.

Açık Tohum Devrimi

Bu yeniliğin ardından sırada Karbonifer Dönem gelmektedir ki bu dönem ormanların ilk kez en bol olarak karşımıza çıktığı dönemdir. Diğer bir ismi Kömür Çağı olarak bilinen bu dönemin en büyük özelliği; o dönemde yaşayan ağaçların artık kabuk gelişimini artırmaları ve böylelikle çevreye karşı çok daha dirençli hale gelmeleridir. Fakat bununla da kalınmamış, o zamanlarda yaşayan karasal canlılara da (kabuğun içerisinde bulunan ligninden dolayı) tüketilebilecek pek bir besin üretmemişlerdir. Sonuç olarak; tüketilemeyen lignin yani kabuk öylece kalakaldı ve günümüze değin hiç dokunulmadan, şimdi kömür yatakları olarak bildiğimiz madenleri bıraktı. Bu dönemin sonuna doğru, yani Geç Karbonifer dönemde karşımıza ilk defa, günümüzde de varlığını sürdüren açık tohumlu ağaçlar ("gymnospermae") yani, kozalaklı ağaçlar görülmeye başlanmaktaydı. Fakat şu an bildiğimiz gibi değil, çok daha ilkel formlarıydı.

Cordaites Lungatus Fosili Örneği
Cordaites Lungatus Fosili Örneği
Wikimedia
Sigillaria Cinsi Ağacın Gövde Fosili
Sigillaria Cinsi Ağacın Gövde Fosili
Wikimedia

Permiyen döneme geldiğimizde bu kez karşımıza açık tohumluların günümüzden de tanıdık olduğumuz (her ne kadar nesilleri tehlike altında olsa da) Maymun Çıkmaz Ağacı (Araucaria araucana), Ginkgolar (günümüzde yaşayan tek Ginkgo türü Ginkgo biloba ya da popüler adıyla "Mabet Ağacı"), Çikaslar gibi ağaçlar ortaya çıkmıştır. Anlayacağımız açık tohumlu ağaçlar çeşitlenmelerini sürdürmeye devam etmiştir.

Maymun Çıkmaz Ağaçları (“Cordillera de Nahuelbuta, Şili”)
Maymun Çıkmaz Ağaçları (“Cordillera de Nahuelbuta, Şili”)
Wikimeda
Ginkgo Biloba, Mabet Ağacı ("New Jersey")
Ginkgo Biloba, Mabet Ağacı ("New Jersey")
Wikimedia

Bundan önceki Permiyen dönemin sonlarına doğru kıtalar birleşmeye başlamış ve artık Triyasik dönemde tüm kıtalar birleşme sürecini tamamlamış ve "Pangea" adı verilen tek bir kıta haline gelmiştir. Ekosistemlerin değişimi ile birlikte denizellik büyük oranda kırılmış olup Permiyen döneme göre çok daha kurak karasal ekosistemler meydana gelmiştir. Bunun anlamı şudur: Sporla üreyen bitkiler sulak alanlarda çok daha kolay üreme olanağı bulabilirken, artık bu yetilerini kullanabilecekleri alanlar çok daralmış ve bu da tahmin edeceğimiz üzere tohumlu ağaçların, yani o dönemde varlığını sürdüren açık tohumlu ağaçların baskın hâle gelmesinin yolunu açmıştır. Ayrıca kıtaların birleşmesinin sağladığı diğer bir avantaj ise çok daha geniş alanlara yayılma fırsatı yakalayabilmeleridir.

Tüm Reklamları Kapat

Tahmin edeceğimiz üzere bu yeni dönem ile birlikte kozalaklı ağaçların çeşitlenmesini göreceğiz.

Jura Dönemi’ne geldiğimizde Pangea’nın ilk olarak ikiye parçalanma süreci ile karşılaşırız. Bu yeni oluşan durum ile beraber Jura iklimleri Triyasik döneme kıyasla daha fazla yağışlı geçmiş, kuru ortamların yerini daha nemli ortamlar almış ve karaların parçalanması ile birlikte yeni su yolları meydana gelmiş ve tüm bunların sonucunda ise ağaçların daha fazla yayılması ve çeşitlenmesi için yepyeni fırsatlar doğmuştur. Bu dönemle birlikte günümüzde iyice aşina olduğumuz Çamgiller (Pinaceae), Porsukgiller (Taxaceae) gibi ağaç familyaları ile karşılaşmaktayız.

Çam Fosili Örneği (Kozalağı ve İğne Yaprağı İle Birlikte)
Çam Fosili Örneği (Kozalağı ve İğne Yaprağı İle Birlikte)
University of California
Pinus Brutia (Kızılçam)
Pinus Brutia (Kızılçam)
Wikimedia

Kapalı Tohum Devrimi

Kretase dönemi hem bitkiler, hem de ağaçlar için devrim niteliğinde bir dönemdir. Erken Kretase dönemi ile birlikte artık bu zamana dek alışık olduğumuz açık tohumlu (gymnospermae) bitki ve ağaçların yerine kapalı tohumlu ("angiospermae"), diğer bir ismiyle çiçekli bitkiler ve ağaçlarla karşılaşmaktayız (ilk olarak 134 milyon yıl önce, bitki formunda).

Burada bir şeyi fark edebilirsiniz: Bundan önce ilk olarak, tohumun evrimindeki sağlanan avantaj erkek hücreleri tarafından döllenen dişi üreme hücrelerinin bir kabın içerisinde doğaya saçılması ve filizlenebileceği ortama kadar bekleyebilmesiydi. Fakat bu yöntem o dönemler için (Orta Devoniyen’den itibaren) ne kadar kullanışlı bir metot olsa da daha iyi bir üreme metodu karşısında göreceli bir yenilgi ile karşılaşmayacağı anlamına gelmemelidir; en nihayetinde kapalı tohumlular, açık tohumlardan evrimleşmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yepyeni, devrimsel üreme metodunun sağladığı harika avantajlar vardı. Örneğin, çeşit çeşit, rengârenk çiçekleri ile böceklerin, kuşların dikkatini çok daha kolay çekebiliyor, yani onları gösterişliliği ile üreme ihtiyacını giderebilmek, hatta deyim yerindeyse kullanıyordu. Diğer önemli bir avantajı olarak, çiçeklerin göz alıcılığı ile yetinilmemiş, üreme metotlarına bir de meyveler eklenmiştir. Artık bununla birlikte, meyvelerin besleyici özelliği sayesinde birçok canlıyı kendisine neredeyse bağımlı hâle getirmiş ve bir bakıma üreme gerekliliğini iyice garanti altına almıştır.

Bu devrimsel metot sayesinde kapalı tohumlu bitkiler Orta Kretase’ye doğru (yaklaşık 100 milyon yıl öncesi) hızla çeşitlenmişler ve açık tohumlu bitkilerin, kozalaklı ağaçların yerini almaya başlamışlardır. Bu çeşitlenmelerden haliyle ağaçlar da payını almış ve özellikle günümüzden tanıdık olduğumuz birçok kapalı tohumlu ağaç türü Geç Kretase’de ve 65 milyon yıl önceki büyük Kretase-Tersiyer yok oluşundan sonra ortaya çıkmaya başlamışlardır. Özellikle karşımıza ilk çıkan türlerden biri Çınar (Platanus) ağaçlarıdır. Bu ağaçların, 115 milyon yıl önce, Erken Kretase dönemine ait fosil kayıtları mevcuttur.

Platanus (Çınar) Yaprağı Fosil Örneği
Platanus (Çınar) Yaprağı Fosil Örneği
Wikimedia
Platanus × acerifolia (Londra Çınarı) ve Meyveleri
Platanus × acerifolia (Londra Çınarı) ve Meyveleri
Wikimedia

Bahsettiğimiz bu kapalı tohumlu çeşitlenmesini daha iyi anlayabilmek adına günümüze bakacak olursak; yaklaşık olarak 1.000 türle temsil edilen açık tohumlulara (gymnospermae) karşın, kapalı tohumlular (angiospermae) yaklaşık olarak 369.000 tür ile temsil edilmekte; üstelik bu sayının yaklaşık beşte biri ila dörtte biri, yani 70.000-90.000'i sadece ağaç türüdür. Bu dudak uçuklatıcı fark bize kolay bir şekilde gösteriyor ki, kapalı tohumlular açık tohumlulara karşı evrim tarihinde net bir galibiyet almıştır. Fakat şunu da es geçmemeliyiz: Bu sayılar evrimsel açıdan bakabilmek için bir türleşme karşılaştırması olarak verilmiştir. Diğer bir taraftan bakacak olursak, açık tohumlular, hâlâ orman ekosistemleri içinde (özellikle kuzey enlemlerdeki Tayga Ormanları gibi yerlerde) çok önemli bir yere sahiptir.

Konumuza dönecek olursak, kapalı tohumlu bitkilerin ve ağaçların bahsettiğimiz olağanüstü tür çeşitliliğini göz önünde bulundurduğumuzda elbette bu türlerin hepsini belirtemeyiz. Fakat en azından Kretase ve ondan sonra gelen Paleosen dönemde fosil kaydı bulunmuş ağaç cinslerinden başlıca örnekler yazabiliriz. Bunları sayacak olursak: Sekoya (Sequoia), Meşe (Quercus), Kayın (Fagus), Akçaağaç (Acer), Söğüt (Salix), Kavak (Populus) ve Lale Ağacı (Liriodendron).

Oligosen-Miyosen Dönemleri Arasında Bulunmuş Bazı Meşe Türlerinin Yaprak ve Meşe Palamudu (Meyve) Örnekleri
Oligosen-Miyosen Dönemleri Arasında Bulunmuş Bazı Meşe Türlerinin Yaprak ve Meşe Palamudu (Meyve) Örnekleri
The Fossil History of Quercus
Quercus robur (Saplı Meşe) ve Meyveleri (Meşe Palamudu)
Quercus robur (Saplı Meşe) ve Meyveleri (Meşe Palamudu)
Wikimedia

Sonuç

Sonuç olarak; ağaçların, sporla üreyen, açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere üç ayrı grubu üzerinden farklı farklı türlerinin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığından ve ne zaman yayılış göstermeye başladığından bahsettik. Elbette bu konu çok kapsamlı; ancak burada olabildiğince geniş bir özet vermeye çalıştık. Faydalı olması dileğiyle!

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
31
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Bilim Budur! 4
 • İnanılmaz 3
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • W. E. Stein, et al. (2007). Giant Cladoxylopsid Trees Resolve The Enigma Of The Earth’s Earliest Forest Stumps At Gilboa. Nature, sf: 904-907. doi: 10.1038/nature05705. | Arşiv Bağlantısı
 • V. Udurawane. The Evolution Of Plants Part 2: Birth Of The Forests. (22 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 22 Aralık 2020. Alındığı Yer: Earth Archives | Arşiv Bağlantısı
 • V. Udurawane. The Evolution Of Plants Part 3: The Age Of Coal. (22 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 22 Aralık 2020. Alındığı Yer: Earth Archives | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Jiao, et al. (2011). Ancestral Polyploidy In Seed Plants And Angiosperms. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • S. Sahney, et al. (2020). Rainforest Collapse Triggered Carboniferous Tetrapod Diversification In Euramerica. GeoScienceWorld. | Arşiv Bağlantısı
 • B. Meyer-Berthaud, et al. (2007). Palaeobotany: A Tree Without Leaves. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • J. H. Ran, et al. (2018). Phylogeny And Evolutionary History Of Pinaceae Updated By Transcriptomic Analysis. ScienceDirect. | Arşiv Bağlantısı
 • M. Carr. Wattieza Is World's Oldest Tree. (19 Nisan 2007). Alındığı Tarih: 22 Aralık 2020. Alındığı Yer: Cosmos Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • G. Claire. (2009). Conifer Reproductive Biology.
 • P. S. Herendeen, et al. (2017). Palaeobotanical Redux: Revisiting The Age Of The Angiosperms. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Sadava, et al. (2010). Life: The Science Of Biology. ISBN: 978-0-7167-7674-1. sf: 477.
 • N. A. Jud, et al. (2018). A New Fossil Assemblage Shows That Large Angiosperm Trees Grew In North America By The Turonian (Late Cretaceous). Science Advances. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Robert. (2002). Crc Dictionary Of Agricultural Sciences. ISBN: 978-0-8493-2327-0.
 • D. Peter, et al. (2020). Dinosaurs Ruled The World: Late Cretaceous Period. ISBN: 0-7853-0443-6. sf: 103-104.
 • Q. C. B. Cronk, et al. (2017). The Evolution Of Angiosperm Trees: From Palaeobotany To Genomics. Springer. | Arşiv Bağlantısı
 • S. D. Sampson. (2015). Dinozorların Destansı Yolculuğu. Yayınevi: Alfa Bilim. sf: 134-137.
 • T. Delevoryas. Gymnosperm. (1 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 22 Aralık 2020. Alındığı Yer: Britannica | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/01/2023 08:54:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9782

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Savunma
Biyocoğrafya
Bitki
Yüzey
Uzay Aracı
Bitkiler
Yok Oluş
Virüs
Deniz
Covıd-19
Kanat
Eşeyli Üreme
Algı
Seçilim
Astrofotoğrafçılık
Mavi
Beyaz
Küresel
Karbonhidrat
Manyetik Alan
Bilgi Felsefesi
Diş Hekimi
Element
Genel Halk
Plastik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Kalaycık, et al. Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?. (1 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 30 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9782
Kalaycık, B., Bakırcı, Ç. M. (2021, January 01). Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved January 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9782
B. Kalaycık, et al. “Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 01 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/9782.
Kalaycık, Berkay. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ağaçların Evrimsel Tarihi: Bilinen İlk Ağaç Hangisidir? Ağaçlar Günümüze Kadar Nasıl Bir Evrimsel Süreçten Geçmişlerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 01, 2021. https://evrimagaci.org/s/9782.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.