Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Siber Taksonomi ve Ekoloji

Siber Taksonomi ve Ekoloji banner_wheel
5 dakika
785
 • Biyoenformatik
 • Taksonomi

Siber taksonomi nedir ve ekoloji alanını nasıl geliştirecek?

Giriş

Taksonomiyi ekologlar için daha da güvenilir bir bilgi kaynağı yapacak olan devrim niteliğindeki bir taksonomik uygulama üzerine çalışmalar devam etmektedir. Taksonomik bilginin nasıl oluşturulduğu, test edildiği, ona nasıl ulaşıldığı, üstüne nasıl düşünüldüğü ve kullanıldığı siber taksonominin ortaya çıkışıyla büyük ölçüde değişmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Siber Taksonomi Nedir?

Siber taksonomi “siber (bilgisayar) destekli taksonomi"nin kısaltılmışıdır. Türleri araştırmak, keşfetmek, nitelemek, isimlendirmek ve sınıflandırmak; filogenetik ilişkilerini çalışmak; aynı zamanda coğrafi dağılımlarını ve ekolojik ilişkilerini çıkarmak gibi taksonominin bilinen hedeflerini paylaşır. Siber altyapı ve dijital teknolojilerin kullanılması sayesinde, siber taksonomi çok daha iyi ve hızlı sonuçlar üretebilir (Wheeler 2008, 2010).

Siber taksonomi taksonomik bilgilerden oluşan bir veri tabanı ile karıştırılmamalıdır. Veri tabanları sürecin bütünleyici bir parçasıdır; ama siber taksonomi, taksonomistlere işlerini daha mükemmel, daha verimli bir şekilde yapma olanağı veren donanım, yazılım, araçlar, iletişim araçları ve çalışma yöntemleri demektir. Sonuç olarak, kullanıcılar taksonomik bilgiyi daha güvenilir, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bulacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Klasik taksonomi gibi, siber taksonomi de bütünleyicidir; yani taksonomistler taksonomik seviye(ler)de incelenen, bilgilendirici bütün mevcut kanıtları bir araya getirir, sentezler ve analiz ederler. Tipik veri kaynakları morfolojik, moleküler, fosil ve ontogenetik veri kaynaklarının yanı sıra etnolojik, psikolojik, biyokimyasal ve uygun olan diğer veri kaynaklarını da içerir. Siber taksonomi morfolojik, dağılımsal, moleküler, görüntü ve ses kayıtları gibi birçok veri katmanlı, coğrafi bilgi sistemi benzeri bir ortam olarak göz önünde canlandırılabilir. Buna ek olarak, filogenetiğe, zamansal, mekânsal ve ekolojik ilişkilere göre veri işlemek için algoritma ve uygulama katmanları vardır. Kullanıcılar, istedikleri bilgiyi çok katmanlı “çokgen ağ (mesh)”dan çekmek için farklı “katman” kombinasyonlarını aktive edebilirler. Birçok çeşitli olasılık mevcuttur: İki seçenekli ya da etkileşimli tanı anahtarları, belli bölgelerin mevsimsel bazda çıkarılmış tür listeleri, dağılım haritaları (noktasal veriler ya da iklim ve çevreye göre tahmini alanlar), fenotipik çeşitliliğin üç boyutlu görselleştirilmesi vs. Tıpkı bireysel taksonomistlerin eldeki bütün bilgiyi periyodik olarak yayımlanmış monograflarda alışılageldik yöntemlerle birleştirmeleri gibi, siber uzayda iş birliği yapan uluslararası uzmanlar, bir taksondaki türlere ait en güncel tüm veri ve bilgileri birleştirip bakımını yapabileceklerdir. Hatta bu takson bilgi tabanları bile, belli bir ekosistemde birlikte yaşayan (ya da yaşayabilecek, örneğin gelecekteki iklim değişikliklerinden dolayı) türleri karşılaştırmak ve kıyaslamak için çabalayan ekologlar tarafından birleştirilebilecektir.

Siber Taksonominin Durumu

Tamamen uygulandığında siber taksonomi, taksonomik bilginin oluşturulması ve kullanımının neredeyse her yönünü etkileyecektir. Diğer yaşam bilimlerinin aksine, taksonomistler 1753’e kadar uzanan ana literatür, ilgili türün tüm coğrafik alanlardan toplanan binlerce numunesi, terimsel istikrar sağlamak için tip numuneleri ve birçok ülkedeki müze ve herbaryumlardan veri ve numuneler gibi geniş ölçekli araştırma kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Siber taksonomi dijital görsel arşivleri, açık erişimli veri tabanları, uzaktan çalıştırılabilen cihazlar ve elektronik yayıncılık araçları gibi kaynaklara eşi görülmemiş erişim vaadinde bulunmaktadır.

Geleneksel basılı kaynaklardaki taksonomik bilgi, yayımlanma zamanı nedeniyle hemen hemen her zaman güncelliğini kaybetmiş durumdadır. Yayımlandığından beri birçok yeni tür bulunmuş, isim değişiklikleri olmuş, yeni dağılımlar kayda geçmiş, doğa tarihi gözlemleri eklenmiş olabilir. Bunlar, ekologlar için büyük değere sahiptir. Siber taksonomi, taksonomi toplulukları tarafından sürekli güncellenen bir takson bilgi tabanından alınan tam ve güncel bilgilere erişimi sağlayacaktır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Siber taksonomi; tarayıcı tabanlı alan rehberleri, etkileşimli tanı anahtarları, fotoğraflardan otomatik tanımlama, bir uzmana doğrudan erişim ya da moleküler tanımlama için doku örneklerinin toplanması gibi alan ekologlarına sunulan tür tanımlama araçlarını artıracaktır. Moleküler tanımlama için doku örneklerinin toplanması, örneğin larva ve yetişkin böceklerde gözlemlenen birçok farklı yaşamsal evreyi ilişkilendirmek için çok kullanışlıdır.

Taksonomik Bilginin Ekolojide Kullanımı

Taksonomistler daha çok türü bilinir hale getirdikçe tür çeşitliliği, dağılımlar, ortak oluşumlar, ortak değişim faktörleri üzerine modelleri ve varsayımları geliştirmek ve daha iyi test etmek mümkün olacaktır. İlaveten,  iklim değişikliklerini saptamak, tür kayıpları ve kazanımlarını takip etmek, ekosistemdeki türler arası etkileşimleri anlayışımızı derinleştirmek, koruma için öncelik ve stratejileri geliştirmek ve yaşam alanı genişlemesini ya da daralmasını tahmin etmek mümkün olacaktır.

Taksonomik bilginin ekolojideki kullanılım alanları arasında şunları sayabiliriz:

Tür Tanımlamaları

Siber taksonomi anında ve doğru tür tespiti, hedef taksonları tanımlamada alan ekologlarının eğitimi ve video aracılı danışma amacıyla çok fazla araç sağlayacaktır.

Listeler

Siber taksonomi, belli bölgeler ve ekosistemler için uygun, tam ve en güncel listeleri sunacaktır.

Bu Reklamı Kapat

İsimler

Bilimsel isimler, veri tabanlarından ve yayımlardan bildiklerimizi saklayan ve hatırlatan eşsiz tanımlayıcılardır. Siber taksonomi, taksonomistlere isimlerin güvenilirlik, istikrar ve bilgilendirici niteliklerini geliştirme ve eski isimlerle kaydedilen bütün ilişkili veri ve alıntıları yeniden elde etme olanağı tanıyacaktır.

Filogenetik Sınıflandırma

Ekologlar, türleri filogenetik bağlamlarında inceleyerek onların ekolojik işlevlere katkıları hakkında tahmin yürütebilirler. Yakından ilişkili türler sıklıkla benzer yiyecek kaynaklarına, üreme stratejilerine, fizyoloji ve davranışlara sahiptir.

Coğrafi Dağılım

Siber taksonomi, dünyanın doğa tarih koleksiyonlarının bilgi içeriklerini etkin hale getirmektedir; bu koleksiyonlardaki tahmini üç milyar tür numunesi türlerin dağılımı hakkında, eşsiz tarihî kayıtların da yer aldığı bol miktarda bilgi sağlar.

Sanal Ekolojik Gruplama

Taksonomik araştırmalarda türler, filogenetik ilişkilerine göre düzenlenir. Siber taksonominin araçlarıyla ekologlar, taksonuna bakmaksızın, bir yerde aynı zamanda veya zaman içinde toplanmış bütün numuneleri sanal olarak bir araya getirebilirler.

Bu Reklamı Kapat

Korumayla İlgili Bilgiler

Siber taksonomi türlerin durumu, bolluğu ve nadirliği, belli bölgelerin tür zenginliği hakkındaki bilgilerin yanı sıra koruma durumu ve işlemlerinin değerlendirilmesi ve koruma alanlarının tasarımıyla ilişkili diğer verilere erişimi kolaylaştıracaktır.

Morfolojik Olarak Yapılandırılmış Bilgi

Hem bilgisayara aktarılmış yayımları hem de numune görüntülerini içeren görsel arşivler geliştikçe çevresel şartlarla, popülasyon yapısıyla, evrimsel süreçte geçirdiği morfolojik transformasyonlarla (morphocline) ve diğer faktörlerle ilişkili fenotipik çeşitliliği anlamak için böyle görsel bilgileri toplamak ve analiz etmek mümkün olacaktır.

Müze Numunelerine Çevrimiçi Erişim

Telemikroskobik yöntemler patoloji uzmanları ve dokubilimciler tarafından onlarca yıldır kullanılmaktadır. Küresel koleksiyonları internet üzerinden birbirine bağlamak için de çok yakında kullanıma sunulacaktır, böylece görsellere ek olarak gerçek numuneler de erişilebilir, müdahale edilebilir, karşılaştırılabilir, ölçülebilir ve gerçek zamanlı çalışılabilir olacaktır.

Sonuç

Siber taksonomi sadece taksonomistlerin çalışma biçimini değil, ekologların taksonomik veri ve bilgiye erişebilme ve kullanabilme biçimini de değiştirmektedir. Taksonomik ve ilgili doğa tarihi bilgisinin toplanması, yapılandırılması ve analiz edilmesi için yeni yollar ortaya çıktıkça ekologlar karmaşık ekosistemleri daha ayrıntılı olarak anlayabilecek, çevresel değişimi daha kesin olarak tespit edebilecek ve izleyebilecek, ayrıca sürdürülebilir ekolojik hizmetler için daha etkili hedeflere ulaşabileceklerdir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/06/2022 16:55:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7344

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Yağ
Entomoloji
Yeme
Göğüs Hastalığı
Yas
Karar Verme
Teknoloji
Araştırma
Entropi
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Çalışma
Kalori
Sağlık Personeli
Elementler
Ağız Sağlığı
Deniz
Güneş Sistemi
Akciğer
Mühendislik
Kimyasal Bağ
Uluslararası Uzay İstasyonu
Kuantum Fiziği
Işık
Yangın
Sperm
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.