• Abiyogenez çürütülmüş bir teori midir?

  Kesinlikle hayır!Türkiye'deki okullarda halen bilimdeki temel kavramlarla ilgili çok ciddi kafa karışıklıkları ve büyük hatalar mevcuttur. Bunların en bilineni, "hipotez-teori-kanun" üçlemesi ve bunların sözde hiyerarşisi hakkında ardı arkası kesilmek bilmeyen hatalardır. Bir diğer yaygın hata da, biyokimyanın en güçlü

  Devamı...
 • Bilimin bazı bulguları ne işimize yarayacak ki?

  Bilim insanlarının heyecanla araştırmalarını yayınladıklarında en sık duydukları şeylerden birisi, boş gözlerle bakan bir kişinin "İyi de bu ne işimize yarayacak?" sorusudur. Herhangi bir bilim dergisini açıp okumaya başlayacak olursanız (ki bunu yapabiliyorsanız, muhtemelen bu soruyu sormazsınız), bu sorunun "uygun

  Devamı...
 • Bilimde ''hipotez-teori-kanun'' hiyerarşisi var mıdır?

  Hayır."Gözlemler sonucu hipotezler geliştirilir, hipotezler ispatlanınca teori olur, teoriler daha da ispatlanıp daha fazla kişi kabul edince kanun olur." şeklinde özetlenebilecek söz konusu hiyerarşi, günümüzde halen Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okutuluyor olsa

  Devamı...
 • Evrim teori mi, kanun/yasa mı?

  Evrim bir doğa yasasıdır (kanun/ilke). Bu doğa yasasının neden ve nasıl çalıştığını açıklayan bilgiler bütününe Evrim Teorisi adı verilir.Halk arasında yaygın olarak kullanılanın aksine "teori" sözcüğü bilimde "ispatlanmamış veya asılsız düşünce" anlamına gelmez. Tam tersine, uzun süreli, çok açılı, çok

  Devamı...
 • Tavuk Mu Yumurtadan, Yumurta Mı Tavuktan Çıkar?

  Çok basit: tavuk* yumurtadan çıkar.Bu sorunun halen popüler bir "ikilem sorusu" olarak lanse edilmesi, halkın Evrimsel Biyoloji'den bihaber oluşunun en bariz göstergelerinden birisidir. Çünkü Evrimsel Biyoloji sayesinde kökenleri MÖ 340'lı yıllarda Aristo'ya kadar dayanan bu "Tavuk-Yumurta Problemi/Paradoksu" tartışmaya yer bırakmaksızın

  Devamı...
 • İnsan düşünebilen tek hayvan türü müdür?

  Hayır. İnsanlar; gezegenimiz üzerindeki en ileri düzeyde düşünebilen hayvan türüdür. Düşünebilen tek hayvan türü değildir. Beyni olan her hayvan düşünebilir, planlayabilir, kararlar alabilir. Sadece insan bunu bir (veya birkaç) adım ötede yapar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: her canlının kendine has üstünlükleri, evrimsel süreçte

  Devamı...
 • Kanımız ne renktir?

  Kırmızı.Alyuvarlarımızın, yani kırmızı kan hücrelerimizin "kırmızı" ismini almasının bir nedeni vardır: "hem" molekülleri. Bu molekülleri, yapıları gereği kırmızı renktedir. Dolayısıyla oksijen taşımayan bir kan molekülü kırmızı renkte gözükecektir. Ancak kimi zaman damarlarımızın, özellikle de temiz olmayan, oksijen taşımayan damarlarımızdaki kanın

  Devamı...
 • Ortak ata nedir?

  Ortak ata, Evrim Ağacı üzerinde alınacak herhangi iki veya daha fazla türün hepsinin soy hatlarının öncülü konumunda olan canlılardır. Bir diğer deyişle ortak ata, iki veya daha fazla canlının soy hatlarını geçmişe doğru takip ettiğimizde, bu soy hatlarının buluştuğu noktada

  Devamı...
 • İlk keşfedilen dinozor hangisi ve ne zaman keşfedildi?

  İlk resmi olarak isimlendirilen dinozor kemiği 1626 yılında Oxford Üniversitesi doğa bilimcisi ve Kimya Profesörü Robert Plot tarafından tespit edilen Megalosaurus fosilidir.Ancak bu tespitin hikayesi birazcık daha karışıktır. Aslında keşfedilen ilk dinozor fosilleri Antik Yunan ve Antik Roma'ya kadar gider.

  Devamı...
 • Polimorfizmin evrimle ilişkisi nedir?

  Polimorfizm, evrimsel değişimleri mümkün kılan en temel olgulardan birisidir.Polimorfizm genellikle genetik anormalliklerle ilişkilidir. Çünkü yeni bir polimorfizm genellikle mutasyonlar veya rekombinasyonla oluşur. Genlerde hatalar oluştukça, bunlar canlıların fiziksel özelliklerini oldukça ufak şekilde değiştirebilirler. Bu da, çeşitliliğin yaratılmasını sağlar. Bu açıdan

  Devamı...
 • Polimorfizm nedir?

  Polimorfizm, çeşitliliğin kalbinde yatan bir kavramdır.Polimorfizmi birçok farklı seviyede incelemek mümkündür; ancak genellikle gen/alel seviyesinde inceleriz. Basitçe, her genin 2 olası kopyası bulur ve bunlara alel denir. Kromozomlar üzerinde bu aleller farklı "değerler" alabilir. Lisede öğretildiği gibi, örneğin baskın olan

  Devamı...
 • Mamutlar ile Mastodonlar aynı canlılar mıdır?

  Hayır.Bu ikisinin çok sık karıştırılması oldukça anlaşılırdır. Bu canlıları keşfeden araştırmacıların verdikleri isimlerin pek de iyi seçilmemiş olmasından kaynaklanan bir kafa karışıklığıdır. Mastodonlar (Mammut cinsi), günümüzden 5.3 milyon ila 10.000 yıl önce arasında yaşamış olan, günümüzdeki tüm fillerin (ve onların yakın

  Devamı...
 • Turunçgiller neden önceden dilimlenmiş gibidir?

  Üreme sistemlerinin yapısından ötürü ve evrim sayesinde.Bitkilerin meyveleri içerisinde bulunan, halk arasında "dilim" denen, bilimsel olarak "segment" diyebileceğimiz yapılar, botanikte "karpel" olarak bilinir. Karpeller içerisinde ovuller vardır ve bunlar gelişimin ilerleyen safhalarında tohumları oluştururlar. Bitkiler bu sayede ürerler. Yani aslında

  Devamı...
 • Hayvanlar neden kum banyosu yaparlar?

  Çoğu zaman temizlik için, ancak bundan başka birçok farklı sebebi de tespit edilmiştir.Aslında tozla yıkanma, sanılanın aksine vahşi doğa için pis bir davranış değildir. Birçok hayvanın sıradan bakım davranışları arasında yer alır. Çok ince tanecikli kum parçaları, suyun alıp götüremediği

  Devamı...
 • Yumurta kabuğu, yumurta içeriğinden önce mi oluşur, sonra mı?

  Sonra.Sanılanın aksine kuşların ve sürüngenlerin yumurtaları öncelikle kabuk zırhı oluşup, sonradan içeriği oluşacak şekilde üretilmez. Hatta yumurtayı üreten canlıların kabuk oluşumuna neredeyse hiç katkısı yoktur. Yumurta, öncelikle kabuğun içeriği oluşacak bir şekilde üretilir, sonrasında giderek büyür. Bu büyümenin belli bir

  Devamı...