Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus)

Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus) Vervet Maymunları
8 dakika
3,818
Tüm Reklamları Kapat
Vervet Maymunu
 • Bilimsel Adı Chlorocebus pygerythrus
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Vervet Maymunu
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Vervet Monkey
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Vervet maymunları (Chlorocebus pygerythrus), uzun kuyruklara sahip bir primat türüdür. Dişilerde kuyruk uzunluğu 50-65 cm iken erkeklerde ise 60-75 cm'dir. Yetişkin bir erkek vervet maymunu, 100-130 cm uzunluğunda ve 4-8 kg ağırlığındayken yetişkin dişi, 95-110 cm uzunluğunda ve 3,5-5 kg aralığındadır. Genellikle ağaçlarda uyurlar fakat beslenmek ve sosyal amaçlar için yerde de zaman geçirirler. İki ayak üzerinde durabilirler. Özellikle bir şeye dikkat kesildiklerinde veya tımarlanırken iki ayak üzerinde durdukları görülebilir. Yetişkin vervet erkekleri, oldukça dikkat çekici, turkuaz renkte genitallere sahiptirler. Ortalama 15-20 yıl yaşarlar.

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Vervet maymunları (Chlorocebus pygerythrus), "yeşil maymun" anlamına gelen Chlorocebus cinsinin altında yer alan bir eski dünya maymun türüdür. Bununla birlikte altı türe ayrılan Chlorocebus cinsinin tamamı da (Chlorocebus aethiops, Chlorocebus cynosuros, Chlorocebus djamdjamensis, Chlorocebus sabaeus ve Chlorocebus pygerythrus), genel olarak "vervet" olarak da adlandırılmaktadır. Türün konumu tartışmalı olduğundan bazı yerlerde, Cercopithecus pygerythrus olarak sınıflandırıldığı da görülmektedir.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Orta ve Güney Afrika'da doğal yaşam alanları olan vervetler, bazı Asya ülkelerinde de görülmektedir. Hem arboreal (ağaçlarda yaşayan) hem de terrestrial (karada yaşayan) hayvanlardır. Ormanlık ve çalılık alanlarda yaşadıkları gibi köy ve kasabalara yakın alanlarda da yaşayabilirler. Bu açıdan habitat yelpazeleri oldukça geniştir.

Vervet Maymunları uzun kuyruklara sahiptir
Vervet Maymunları uzun kuyruklara sahiptir
Elif Karakoç, Güney Afrika

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Vervet maymunları, IUCN listesine gore "en az tehlikede olan tür" statüsünde yer almaktadır; fakat popülasyon sayısı giderek düşmektedir. Afrika çalılıklarından veya ormanlarından çıkıp köy yaşamına bile adapte olan vervet maymunları bulunmaktadır. Ne yazık ki maymunların bu alanlarda yaşaması, insan-maymun ilişkisi açısından zararları da beraberinde getirmektedir. İnsanlar ile aynı besinleri tüketebildikleri için tarım alanlarına girip beslenebilirler. Bununla birlikte, turistlerin ellerindeki yiyecekleri çaldıkları da bilinmektedir. Özellikle Afrika kıtasında, yerleşim alanlarına yakın yaşayan vervetler, insanların yiyeceklerini çaldıkları için kötü bir üne sahiptirler.

Tüm Reklamları Kapat

Davranış ve Etoloji

Sosyal ve Cinsel Yaşam

Vervet maymunları, gruplar halinde yaşarlar. Gruptaki birey sayısı 8'den başlayarak 100'e kadar çıkabilir. Bu gruplar, genellikle farklı ailelerden ve gruba göç eden yetişkin erkeklerden oluşur. Bir aile ise genellikle yetişkin dişiler, onların yavruları ve gençlerden oluşur. Yetişkin erkekler genellikle grubun biraz daha dışında bulunurken gençler ve yetişkin dişiler birbirlerine daha yakın bulunurlar. Çiftleşme döneminde ise yetişkin erkekler, grubun merkezinde daha çok yer almaya başlar. Vervet maymunları, tek eşli değillerdir; farklı partnerler ile çiftleşebilirler. Yaklaşık 7 aylık bir hamilelik süresi olan dişiler, bebeklerine karşı oldukça korumacıdır.

Yetişkin erkek vervet maymunlarında, mastürbasyon davranışı gözlemlemek mümkündür
Yetişkin erkek vervet maymunlarında, mastürbasyon davranışı gözlemlemek mümkündür
Elif Karakoç, Güney Afrika

Anneler, bebeklerini 1 yaşına kadar emzirirler. Bu yaşa kadar bebekler, annelerine oldukça bağlıdır. Fakat bu süreçte, gruptaki diğer dişiler de bebeklerle ilgilenebilir. Her ne kadar diğer yetişkin dişiler bebekleri tımarlama, taşıma gibi aktivitelerde yer alsa da bebekler yalnızca annelerinden süt emer. Süt emme, ortalama olarak bir yaşından sonra sona erer. Bu süreçten sonra bebekler, daha bağımsız hale gelir. Gençlik dönemindeki dişiler 4 yaşına geldiklerinde veya bebek sahibi olduklarında erişkinliğe geçmiş sayılırlar. Özellikle 4 yaşına yaklaşan genç dişiler, bebeklerle ilgilenmeye (kucaklama, tımarlama, çağrılara cevap verme) başlar. Ekekler 4 yaşına geldiklerinde ise sub-adult kategorisinde yer alırlar. Bu yaşta, gruplarından ayrılıp (İng: "disperse") başka gruplara katılırlar. Dişiler ise genellikle hep aynı grupta kalır.

Anne vervet, bebeğini kucağında taşıyor
Anne vervet, bebeğini kucağında taşıyor
Elif Karakoç, Güney Afrika

Tımarlama

Tımarlama, sosyal yaşamın büyük bir parçasıdır. Bir bireyin, diğeri üzerindeki kene vb. parazitleri ayıklama işlemine tımarlama denir. Yalnızca aile içerisinde değil, grubun tüm bireyleri arasında hatta gruplar arasında bile görülür. Tımarlama yalnızca karşılıklı menfaat işlemi (temizlenme ve temizleme) değil, aynı zamanda bir iletişim çeşididir. Vervet maymunlarında bulunan sosyal hiyerarşi ve ilişkiler, tımarlamada kendini göstermektedir. Örneğin dominant olan dişi, genellikle gruptaki tüm bireyler tarafından tımarlanırken daha düşük statüye sahip olan birey, diğer maymunlar tarafından daha az tımarlanır. Bu yüzden statü değişimleri ve bireylerin birbirine olan yaklaşımı da kendini en çok tımarlamada belli eder. Bunun dışında tımarlama, grubun stres seviyesini azaltmada ve ödüllendirmede de kullanılır. Başka bir vervet grubu ile karşılaşma esnasında ve sonrasında aynı gruptaki bireylerin birbirlerini aynı anda tımarladığı gözlemlenmiştir. Bu tür stresli zamanlarda kendini kaşıma eylemi de ayrıca artar. Aynı zamanda bu karşılaşmalar sırasında, alan savunması yapan ve kendini gösteren bireyler, diğer bireyler tarafından tımarlanarak ödüllendirilir. Bu tür ödüllendirmeler, grup içi anlaşmazlıklar sonrasında da birbirini destekleyen bireyler arasında kendini gösterir. Sonuç olarak tımarlama, sosyal ilişkilerin biçimlenmesinde ve dışavurumunda büyük bir rol oynar.

Tımarlama işlemi
Elif Karakoç, Güney Afrika

İletişim

Vervet maymunları ile ilgili en ilginç özelliklerden biri de kompleks iletişim yetenekleridir. Özellikle Vervet maymunlarının alarm çağrıları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, vervet maymunlarının farklı avcı türleri için farklı alarm çağrıları kullandıkları gözlemlenmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Vervet maymunlarını avlayabilecek çok sayıda yırtıcı kuş ve avcı hayvan vardır. Ayrıca bölgelerinde, onları avlayamayacak olan fakat avlayabilecek bazı diğer kuşlara benzeyen de kuşlar vardır. Yetişkin vervetler, farklı kuşlar için farklı çığlıklar ve sesler kullanırlar. Vervet maymunları, bu kuşların ve diğer avcıların her birini bilip ayırt etmek zorundadırlar. Yoksa hatalı çığlıklar atabilirler ve beslendikleri yerden kaçarak ellerinde kaynakları yitirebilirler. Bu, evrimsel açıdan ölümcül bir hatadır.

Yaşadıkları habitat içerisinde vervet maymunları için tehlikeli olan üç avcı türüne (kartal, yılan ve leopar) verdikleri tepkiler gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda maymunların, her bir kategorideki avcı için farklı akustik özelliklere sahip alarmlar ürettikleri ve aynı zamanda farklı davranış biçimleri sergiledikleri görülmüştür (kartal alarmında, sık dalların arasına saklanmak; leopar alarmında, yüksek ağaca tırmanmak; yılan alarmında ise ağaçtan yere bakmak). Avcı alarmının vervetlerde bu kadar zengin olmasının nedeninin ise hayatta kalmak için farklı avcılara karşı farklı kaçış tutumları sergilemeleri gerekliliği gösterilmektedir.

Bu davranış vervetler için son derece hayati olduğu için, yavru vervetler de bir çeşit eğitim sürecinden geçerler. Fakat bu eğitim süreci, deneyimli olanların deneyimsiz çaylaklara "Bakın şu hayvan gelirse şöyle, bu hayvan gelirse böyle çığlık atacaksınız." diye dikte etmesi şeklinde olmaz! Bunun yerine, yavruların çeşitli kuşlar gördüklerinde "içlerinden geldiği gibi" (genellikle genlerin şekillendirdiği doğrultuda) çığlıklar atmasına izin verirler. Ancak bir yavrunun attığı uyarı çığlığının sürü tarafından dikkate alınması için bir veya birkaç yetişkinin de aynı çığlığı atması gerekir. Yoksa sürü harekete geçmez.

Bu sayede vervet maymunlarının yavruları, doğru çığlıklar attığı zaman yetişkinler tarafından teşvik edilirler ve sürü ona göre hareket eder. Böylece doğru zamanda doğru tip çığlığı attıklarını yavrular öğrenebilmiş olur. Eğer ki hatalı çığlık atarlarsa, yetişkinler onları desteklemez ve böylece kimse harekete geçmez. Bu, yavruların hatalı bir zamanda veya hatalı bir tipte bir çığlık attıklarını anlamalarını sağlar. Böylece ortada bir "dikte" süreci değil, bir "davranışı deneyimle anlatma" olayı yaşanır.

Tüm Reklamları Kapat

Buna rağmen bazı araştırmacılar, bu alarm çağrılarının, dışarıdaki bir referansa işaret etmediğini fakat yalnızca duygusal uyarılma sonucu bireyin içsel durumunu dışavuran sesler olduğunu savunmaktadır. Fakat alarm veren bazı maymunların kaçış davranışı sergilemesi, bu alarmların duygusal boşalmadan fazlası olduğunu yönündeki görüşü güçlendirmektedir. Literatürde bu tartışma, "intentionality" yani "hakkındalık/yönelimsellik" olarak geçmektedir.

Bu konu hakkındaki bir diğer tartışma konusu ise alarm çağrılarının ne anlama geldikleri yönündedir. Farklı bölgelerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu alarmlar yalnızca bu üç türdeki tehlike için değil daha genel (sürüngen, kuş, karasal tehdit) bağlamda kullanılmaktadır. Bazıları bu çağrıların, "kartal", "leopar", "yılan" gibi türlere işaret etmek yerine "kaç", "saklan" gibi daha genel anlamlara gelen çağrılar olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte, yanlış alarmlar da genellikle gençler ve bebeklerde yaygındır.

Bebek vervet maymunu
Bebek vervet maymunu
Elif Karakoç, Güney Afrika

Vervet maymunları aynı zamanda zengin bir ethograma sahiptir. Mimik ve jestler, vervet iletişiminde önemli bir rol oynar. Örneğin bir uyarı çeşidi olarak vervet maymunları, kaşlarını kaldırarak karşısındakine dik dik bakar. Başka bir örnek vermek gerekirse, eğer bir maymun elini, başka bir maymunun başının üstüne koyuyarsa, dominantlığını gösteriyordur. Bu ve bunun gibi birçok jest ve mimikten oluşan iletişimleri ile vervetler yalnız akustik değil aynı zamanda görsel iletişimde de kompleksite göstermektedir.

Vervet maymunlarının alarm çağrılarının bir diğer önemli noktası daha vardır. Vervet maymunları ile aynı bölgede yaşayan diğer hayvanların da vervet maymunlarının alarmlarına ve kaçış davranışlarına göre pozisyon aldıkları düşünülmektedir. Vervet maymunları, sık çalılıklar arasından veya ağaçların tepelerinden uzaktaki ve yaklaşmakta olan tehlikeleri görebilirler. Bu tehlikelere verdikleri alarm çağrıları sayesinde yakınlardaki hayvanlar da avcıların farkında olabilir. Bu açıdan vervetler, yaşadıkları bölgenin "muhbir"leridir.

Tüm Reklamları Kapat

Diyet ve Metabolizma

Vervet maymunları omnivordurlar. Diyetlerinde çekirge, termit, karınca, kuş yumurtası ve hatta bazı kuş türleri ile birlikte çeşitli otlar ve meyveler bulunmaktadır. Özellikle Afrika denilince akla gelen ağaçlar yani Afrika akasyasının (Vachellia nilotica, Vachellia tortillis) meyvelerini çok severler. Bununla birlikte, ağaçların gövdelerinde bulunan likenler ile de beslenirler. Vervet maymunları, yanaklarında bulunan keselerde besin depolayabilirler. Beslenme sırasında meyve, tohum gibi besinleri bu keselere doldurup daha sonrasında yemek için burada saklayabilirler. Sınırlı sayıda besin olduğu zaman genellikle düşük statüdeki maymunun besine yaklaşmasına izin verilmez, önce yüksek statüdekiler beslenir.

Vervetler, yanaklarının altında bulunan keselerde yiyecek depolayabilirler
Vervetler, yanaklarının altında bulunan keselerde yiyecek depolayabilirler
Elif Karakoç, Güney Afrika

Vervet maymunları ağaçlardaki meyveler ile beslenirken birçok yenmemiş meyveyi de düşürmektedir. Bu da başka hayvanların bu meyvelere ulaşmasına ve bu meyveler ile beslenmesine olanak tanır. Bu vesile ile vervetler, ekosistemin işlemesine katkıda bulunur.

Vervetlerin düşürdükleri meyveleri yiyen impalalar
Vervetlerin düşürdükleri meyveleri yiyen impalalar
Elif Karakoç, Güney Afrika

Gözlem Bilgileri

Bu tür, Kwazulu-Natal (Güney Afrika) bölgesinde bulunan Mawana Game Reserve'de gözlemlenmiştir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
44
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 5
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • R. M. Seyfarth, et al. (1980). Vervet Monkey Alarm Calls: Semantic Communication In A Free-Ranging Primate. Animal Behaviour, sf: 1070-1094. doi: 10.1016/S0003-3472(80)80097-2. | Arşiv Bağlantısı
 • D. L. Cheney, et al. (1985). Vervet Monkey Alarm Calls: Manipulation Through Shared Information?. Behaviour, sf: 150-166. doi: 10.1163/156853985X00316. | Arşiv Bağlantısı
 • T. T. Struhsaker. (1967). Social Structure Among Vervet Monkeys (Cercopithecus Aethiops). Behaviour, sf: 83-121. doi: 10.1163/156853967X00073. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/02/2024 05:07:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12042

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Evrim Kuramı
Dağılım
Mantık Hatası
Mavi
Renk
Komplo
Dünya
Kuş
Doğa Olayları
Skeptisizm
Protein
Alzheimer
Doğal Seçilim
Karadelik
Goril
Kartal
Hava
Biyoçeşitlilik
Sürüngen
Erkek
Sinek
Uçuş
Bilinç
Nükleik Asit
Optik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Alper Gezeravcı, Dünya'ya Dönüyor! (Ax-3 Görevi Ortak Yayını)
Alper Gezeravcı, Dünya'ya Dönüyor! (Ax-3 Görevi Ortak Yayını)
Et Yemek, Beyni Uyuşturuyor Olabilir mi?
Et Yemek, Beyni Uyuşturuyor Olabilir mi?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Karakoç, et al. Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus). (5 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 29 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12042
Karakoç, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, July 05). Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus). Evrim Ağacı. Retrieved February 29, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12042
E. Karakoç, et al. “Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Jul. 2022, https://evrimagaci.org/s/12042.
Karakoç, Elif. Bakırcı, Çağrı Mert. “Vervet Maymunu (Chlorocebus pygerythrus).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 05, 2022. https://evrimagaci.org/s/12042.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close