Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!

Kız Çocukları, Zeka ve Dersler Konusunda Erkeklerden Daha Önde Başlıyorlar; ancak Yaş İlerledikçe Durum Tersine Dönüyor!

Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!
10 dakika
14,995
 • Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmaları
 • Grafik Tasarım

Kadınlar ile erkekler arasında sosyokültürel bir eşitsizlik olduğu tarihsel olarak ve süregelen araştırmalarla net bir şekilde bilinen bir olgudur.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] Detaylı bir şekilde dokümanlanmış bu gerçek, sadece bir cinsiyet grubunda değil, toplumun tamamında yoksulluğu ve kırılganlığı pekiştiren, kısır döngüler yaratan ve dolayısıyla derhal çözüm bulunması gereken, tehlikeli bir olgudur.[8] Bugüne kadar bu toplumsal krize yönelik birçok çözüm önerisi geliştirilmiştir; ancak bu eşitsizliği ilk etapta yaratan faktörleri tespit etmek ve bu faktörleri ortadan kaldırmak, problemi kaynağında bitirmek konusunda büyük öneme sahiptir.

Bugüne kadar erkekler ile kadınlar arasındaki farkları araştıran birçok araştırma yapılmıştır ve çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iki cinsiyet arasında fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik farklar tespit edilmiştir.[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] Buradaki kritik nokta şudur: Aradaki farklar her ne yönde olursa olsun (yani belli bir konuda kadınların veya erkeklerin ortalamada daha önde veya geride olması fark etmeksizin), insan yapımı olarak inşa edilen toplumsal sistemler, bu farkları körüklemek yerine onları telafi edecek biçimlerde inşa edilmelidir. Toplumdan en yüksek verim, ancak bu şart sağlanırsa elde edilebilir; çünkü üretime ve insanlığın entelektüel birikimine maksimum katkı ancak bu koşullarda sağlanabilecektir. Ayrıca elbette, en insanî olanı da budur. Dolayısıyla toplumumuzdaki hangi yapıların, hangi noktada eşitsizlikleri körüklediğini belirlemek, sorunun çözümü açısından büyük öneme sahiptir.

Tüm Reklamları Kapat

Toplumsal Cinsiyet, 6 Yaşında Fark Yaratıyor!

Bu konuda yapılan bir çalışma, gerçekten de toplum olarak çocuklarımızı, farkında olarak veya olmayarak, cinsiyete göre belirli yargılara ve basmakalıplara itelediğimizi göstermektedir.[18] Bu çalışmanın sonuçlarına göre, daha çocukluğun erken evrelerinden itibaren zekayı, sevimliliği, yaramazlığı ve benzeri toplumsal cinsiyet rollerini bizatihi olarak bizler şekillendirip, cinsiyete göre çocuklarımıza aşılıyor olabiliriz: 5 yaşındaki çocuklar, kendi cinsiyetlerini diğerine göre "üstün" görmekteyken, 6 yaşında bu durum değişmeye başlıyor. Bu nasıl olur?

Çalışmada uzmanlar, 5, 6 ve 7 yaşında olan toplam 92 çocuk üzerinde incelemeler yaptılar. Her yaş grubundan 32 çocuk vardı ve bunların yarısı oğlan, yarısı kızdı. Araştırmacılar 3 farklı deney uygulayarak çocukların verdiği tepki not aldılar:

Tüm Reklamları Kapat

 • 1. görevde çocuklara "oldukça zeki" bir kahramanın hikayesi anlatıldı. Kahramanın kimliği hakkında bilgi verilmedi. Hikayeden sonra çocuklara 2 yetişkin erkek ve 2 yetişkin kadın fotoğrafı gösterildi ve çocuklardan, bu 4 kişiden hangisinin "hikayenin kahramanı" olduğunu tahmin etmeleri istendi.
 • 2. görevde çocuklara aynı cinsiyetten ve farklı cinsiyetten 2 insan çifti gösterildi ve hangi çiftin "oldukça zeki" olduğu tahmin edilmesi istendi.
 • 3. görevde çocuklara, tanımadıkları erkek ve kadınların fotoğrafları gösterildi. Sonra onlara çekiç gibi bazı nesnelerin fotoğrafları ile birlikte; zeki, çalışkan, vb. karakteristik özellikler sunuldu. Çocuklardan, bu fotoğrafları ve kelimeleri, fotoğraflardaki şahıslara atfetmesi istenildi.

Çocukların verdiği yanıtlar kaydedilr. Sonuçlar, oldukça vahimdi: 5 ve 7 yaş arasındaki çocuklar arasında "oldukça zeki" olma özelliğini kendi cinsiyetlerine atfetmekte çok büyük farklar gözlendi. 5 yaşındaki çocuklar "zekiliği", kendi cinslerine eşit miktarda atfetmekteydi (tablo A). Tabloda görüldüğü gibi, 6 yaşındaki çocuklarda (özellikle de kız çocuklarında) büyük düşüş görmekteyiz: 6 yaşındaki oğlanlar, "zeka"yı 5 yaşındakilerle hemen hemen aynı miktarda kendi cinsiyetine atfederken, kızların neredeyse yarısı, 6 yaşında zekayı karşı cinsiyete atfetmeye başlamaktadır.

Mavi: oğlanlar; Kırmızı: kızlar. A ve B tabloları 1. çalışmaya aittir. C ve D tabloları ise 2. çalışmaya aittir.
Mavi: oğlanlar; Kırmızı: kızlar. A ve B tabloları 1. çalışmaya aittir. C ve D tabloları ise 2. çalışmaya aittir.
Science

Buna kıyasla, "sevimlilik" atfetmesinde 5 yaşındaki oğlanlar da kızlar da sevimliliği kendi cinsine atfederken, 6 yaşındaki oğlanlarda yarı yarıya azalma vardır. Kızlarda ise artış vardır. Yani 5 yaşındaki oğlanlar sevimliliği kızlarla aynı oranda hemcinslerine atfederken, 6 ve 7 yaşındaki oğlanlarda bu atıf dikkate değer miktarda düşmektedir. Bu da toplum içinde zekanın erkeklerle, sevimliliğin kadınlarla ilişkilendirilmesinin çocuklara bu yaşlarda empoze edildiğini düşündürüyor.

Daha Büyük Bir Grupla Tekrar Deneyi

Araştırmacılar, bu ilginç sonuçları doğrulamak adına çalışma havuzunu genişletmeye karar verdiler ve aynı deneyi 144 çocukla tekrar yaptılar (yukarıda C ve D grafikleri bunu göstermektedir). Bu defa her yaş grubunda 48 çocuk vardı. Bu çalışmada sadece yetişkin kahramanlar değil, hem çocuk hem yetişkin kahramanlar sunuldu ve çocuklardan yine ilk deneyde olduğu gibi atıflar yapılmaları istendi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

5 yaşındaki çocuklarda fark yoktu: Zekiliği 1. çalışmaya kıyasla hemen hemen eşit oranda kendi cinsiyetlerine atfetmekteydiler ve her iki cinsiyette de zekayı kendi cinsine atfetme yüzdesi eşitti. Ne yazık ki 2. çalışmada da 6 yaşındakilerde gösterilen düşüş, kız çocukları arasında ilk araştırmada bulunanla hemen hemen aynıydı.

Sonucu Okul Başarısı veya IQ Etkiliyor Olabilir mi?

Burada aklınıza gelebilecek bir soru, 6 ve 7 yaştaki kızlarda kendi cinsiyetini zeki görme oranını düşüren faktörün okul başarısı olabileceğidir. Sonuçta bu yaşlarda çocuklar okula başlarlar ve belki de okulda oğlanların daha başarılı olduğunu gören kızlar, kendilerinin zeki olmadığını düşünmeye başlıyorlardır?

Araştırmacılar, bu ihtimali de gözettiler. Aslında bu alanda bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır ve bunların bulguları açıktır: Kızlar, eğitim hayatlarının özellikle de ilk yıllarında oğlanlardan daha yüksek notlar alırlar ve daha başarılıdırlar.[19] Benzer şekilde, 7 yaşındaki kız çocuklarının ortalama IQ'su, aynı yaştaki erkek çocuklarına göre 1.5 puan civarında daha yüksektir (aşağıdaki infografikten daha fazla bilgi alabilirsiniz). Buna rağmen ilkokula başlamış kızlar, zekayı kendi cinsiyetlerine değil, karşıt cinsiyete daha sıklıkla atfetmektedir.

Kadınların erkeklerle eşit (hatta önde) başlamasına rağmen sonradan geri düşmesini inceleyen çalışmaların bir özeti. Sayılara yönelik kaynaklar, görsel içerisinde belirtilmiştir.
Kadınların erkeklerle eşit (hatta önde) başlamasına rağmen sonradan geri düşmesini inceleyen çalışmaların bir özeti. Sayılara yönelik kaynaklar, görsel içerisinde belirtilmiştir.
Visually

Araştırmacılar, sadece kendilerinden önce yapılan araştırmaların istatistikleriyle de sınırlı kalmadılar. Bu gerçeği tekrar ortaya koymak için, aynı çocuklarla ek bir deney de yaptılar: Çocuklara 2 oğlan ve 2 kız çocuğu resimleri sunuldu, hangilerinin daha iyi notlar aldığını tahmin ettiklerini işaretlemeleri istendi. Zekayı atfetme istatistiğinin tersine, bu sefer 5 yaşındaki kızlar da 6 ve 7 yaşındaki kızlar da daha yüksek not almayı kendi cinsiyetine neredeyse aynı oranda atfetmekteydi. Daha da önemlisi, 6 ve 7 yaşındaki oğlanlar, karşı cinsiyetin daha yüksek not aldığını düşünmektedir. Yani çocuklar, okulda hangi cinsiyetin notlar bakımından daha başarılı olduğundan haberdarlar. Gerçekten de eğitimde kız çocukları, oğlanlara nazaran daha yüksek notlar almaktadır. Bu durum, kızların zekayı erkek cinse atfetme sebebinin okuldaki performansları olamayacağını göstermektedir.

Suçlu, Toplumsal Anlatılar Olabilir mi?

Aynı araştırmacılar, 6 ve 7 yaşındaki, yarısı oğlan yarısı kız olan 64 çocuk ile 3. bir deney daha yaptılar. Bu deneydeki amaç, 6 ve 7 yaşındaki çocukların bu algılarının görsel romanlar veya oyunlardan etkilenip etkilenmediğini ortya çıkarmaktı.

Tüm Reklamları Kapat

Çocuklara 2 çeşit oyun sunuldu ve çeşitler şöyle tanıtıldı: 1. çeşit oyun "Gerçekten çok ama çok zeki olanlar için" hazırlanmış bir oyun olarak tanıtıldı. 2. çeşit oyun ise "gerçekten ve gerçekten çok çalışkan olanlar için" şeklinde tanıtıldı. Sonra çocuklara bu oyunlara olan yaklaşımları soruldu: "Bu oyunu seviyor musun yoksa sevmiyor musun?"

Çalışma sonuçları yine vahimdi: Bir oyunun "çok zekiler" için tasarlandığı söylendiğinde, kızlar oğlanlara göre bu oyuna daha az ilgi gösterdiler. Aşağıdaki görselden de inceleyebileceğiniz gibi, kızların ezici çoğunluğu "zekiler için" diye nitelenen oyunlara düşük ilgi gösterdiler. 6 ve 7 yaşındaki çocuklar arasındaysa oğlanların ezici çoğu bu tür oyunlara ilgiliydi. 

Mavi: oğlanlar; Kırmızı: kızlar. Soldaki iki bar grafiği 3. çalışmaya, sağdaki iki bar grafiği ise 4. çalışmaya aittir.
Mavi: oğlanlar; Kırmızı: kızlar. Soldaki iki bar grafiği 3. çalışmaya, sağdaki iki bar grafiği ise 4. çalışmaya aittir.
Science

5 ve 6 yaşındaki 96 çocukla yapılan 4. bir çalışmada da çocuklara aynı oyunlar sunuldu. Burada sonuçlar daha da çarpıcıydı: 5 yaşındaki kızlar zekilere yönelik oyuna ilgi gösterdiler; ancak 6 yaşındaki kızların çoğu bu oyunlara olumsuz yaklaşıyordu. 5 yaşındaki oğlanlar ise zekilere yönelik oyuna olumsuz yaklaşırken, 6 yaşındaki oğlanlar aynı oyuna olumlu yaklaşmaktaydı. Yani 5 yaşına kadar kızlar kendilerini zeki görüyordu; ama 6 yaşından sonra bu durum değişiyordu.

1 Yılda Algı Nasıl Bu Kadar Değişir?

Peki sadece 1 yaş geçtiğinde iki cinsiyet arasında bu denli bir fark nasıl oluşuyor olabilir? Toplum içindeki yaygın kanılar ve toplumsal cinsiyet rolleri, çocukların algılarını şekillendiriyor olabilir mi?

Tüm Reklamları Kapat

Bunun için de benzer bir diğer deneye bakış atabiliriz: Bu çalışmada, 6 ve 10 yaş arası 126 oğlan 121 kızın matematiğe olan yaklaşımı ve ilgisi üzerine araştırma yapıldı.[20] İlkokul 1'de iken hem oğlanların hem kızların matematiğe olan ilgisi eşit iken, 2. sınıftan sonra kızlarda bu ilgi dikkate değer miktarda düştü. Kendilerine bunun nedenleri sorulduğunda, "matematik erkekler için olduğu" görüşünü benimsedikleri görüldü.

Şimdi bir de çocukların gelişimine bakalım: ABD Hastalık Önlem ve Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, çocuklar 4 yaşındayken tek başına oynamaktansa başka çocukları tercih etmeye başlamaktadırlar.[21] Bu yaşlarda monotonluktan sıkılıp yenilik arayışına girmeye başlarlar ve neyin gerçek, neyin uydurma olduğu hakkında henüz sağlam bir fikir edinebilmiş değillerdir (bu ikisini aynı görürler). Ayrıca günlük yaşamda yaygın olan değerlerin anlamını ve önemini idrak edemezler. Bu nedenle daha başına buyruk ve çevrelerinden bağımsız bir düşünce tipine sahiplerdir.

5 yaşından itibaren işler değişmeye başlamaktadır.[22] Çocuklar, 5 yaşındayken artık uydurma ve gerçek arasındaki farklar üzerine düşünebilmeye başlar ve bir miktar da olsa, ikisini ayırt edebilirler. Bu yaştaki çocuklar, kimi zaman işbirliği yaparken, kimi zaman özerk hareket etmeyi tercih ederler. Yani 5 yaş, çocukların artık çevreye göre düşünmeyi şekillendirmeye başladığı yaştır. Toplum içindeki "erkekler daha zekidir" gibi klişelere daha duyarlı hale gelirler ve fikirlerini buna göre şekillendirmeye başlarlar. Bunun etkileri, 6. yaşa doğru belirginleşir ve yukarıdaki araştırmanın tespit ettiği bulgular da tam bu geçişe işaret etmektedir.

Sonuç

Bu çalışmaların da gösterdiği üzere, popüler kültür ve toplumsal cinsiyet kabulleri, gencecik zihinleri şekillendirmekte ve onları kendilerince doğru buldukları yönlere yöneltmektedir. Örneğin 21. yüzyılda olmamıza rağmen halen kadınların evlerinde kalıp, çocuk bakıp yemek yapan köleler olduğunu, erkeklerinse üstün, zeki, güçlü, kudretli olduğunu telkin etmekteyiz. Bu, sadece kadınlara değil, erkeklere de büyük zararlar vermektedir. Sadece kadınları ikinci sınıf vatandaş konumuna itmemekte, aynı zamanda erkeklere de modern toplumda muhtaç olmadıkları sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla geçmişin basmakalıp fikirlerine topyekün direnç göstermek, toplumun her kesiminin daha sağlıklı, özgür, modern ve aydın olması için elzemdir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yıldız Doğumevi 99 Parça Micropuzzle

Bu, yıldız doğumevi olarak bilinen dev nebulaların ne kadar dinamik ve heyecan verici olduğunu gösteren en harika fotoğraflardan biri! Hubble Teleskobu tarafından çekilen bu karede NGC 2014 ve NGC 2020 nebulaları görülüyor. Bu ikisi, Samanyolu Galaksisi’mizin bir uydusu olan ve bizden 163.000 ışık yılı uzaktaki Büyük Macellan Bulutu olarak bilinen devasa bir yıldız doğumevinin bir parçası ve micropuzzle’ımız, bu enfes görüntüyü evinize getiriyor!

Puzzle parçalarımız ESKA kartondan yapılmıştır. ESKA, yüksek kaliteli ürünleri sayesinde dünya çapında bilinmektedir ve önde gelen puzzle üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Avrupa’dan ithal edilen çevre dostu mavi kartonlar kullanmaktayız. Bu malzemeler, hem PSC ve PEFC sertifikalıdır ve %100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmektedir.

Yapbozun üretiminde kullanılan karton 1.58 milimetre kalınlığındadır. Uzun ömürlüdür. Bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Mikropuzzle’ımızı tamamladığınızda, boyutları yaklaşık olarak 10×14 santimetre olacaktır.

Mikropuzzle içerisinde 99 parça bulunmaktadır. Bu parçalar, son derece kullanışlı bir biçimde 15 santimetre uzunluğundaki ve 3 santimetre çapındaki test tüpü benzeri bir kap içinde gelmektedir.

 • Bu mikropuzzle’ın boyutu 35 mm x 150 mm’dir.
 • Uyarı: Küçük parçalar nedeniyle sürekli yetişkin denetiminde oynanmalıdır.
Devamını Göster
₺72.00
Yıldız Doğumevi 99 Parça Micropuzzle

Ne var ki günümüz toplumları halen ilkel ataerkil yapılanmaya saplanıp kalmış gibi gözüküyor: "Ne olursa olsun erkek üstündür, egemendir." anlayışı sadece Türkiye gibi ülkelerde değil, aynı zamanda birçok Avrupa ve Amerika kıta ülkelerinde de egemen olan görüştür.

Halbuki tek bir hayata sahibiz ve şanslıysak, bu gezegen üzerinde yaşayacağımız sadece birkaç on yılımız var. Bu zamanı kendimizden önce gelenlerin bilgi birikimine birazcık daha katarak, özgürce, mutlu bir şekilde, başkalarının direktiflerine boyun eğmek zorunda kalmaksızın, bizden sonra gelecekler nesillerin yolunu aydınlatmak için kullanmaktan daha yüce, daha onurlu, daha şerefli bir uğraş hayal edemiyoruz. Biz, hayatını bilimi ve Evren'i anlamaya ve anlatmaya adamış kişiler olarak, bilim camiasında kadınlara daha fazla ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.

Çocuklarınızın ne olmak istediğini onlara bırakın. Onları yönlendirmeyin. Yönlendirecekseniz; özgür düşünceye, bilimsel mantıklamaya, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak kaynaklara yönlendirin. Onları bir "birey" olarak görün, toplumun sıradan bir çarkı olarak değil.
Çocuklarınızın ne olmak istediğini onlara bırakın. Onları yönlendirmeyin. Yönlendirecekseniz; özgür düşünceye, bilimsel mantıklamaya, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak kaynaklara yönlendirin. Onları bir "birey" olarak görün, toplumun sıradan bir çarkı olarak değil.

Bu yazıdaki amacımız da "Kızlar, oğlanlardan daha zekidir." demek değildir; çünkü bu tür genel geçer bir iddiada son derece tartışmalı olacaktır ve daha iyi bir toplum inşa etmek adına bu tür bir iddiayı savunmaya gerek de yoktur. Toplumsal cinsiyet kavramları, sadece kızlara değil, oğlanlara da dayatılmaktadır; yukarıdaki deneyler bunu açıkça göstermektedir. Bu, her iki cinsiyetin de potansiyellerini daha en başından kısıtlamak anlamına gelmektedir! İşte kabul edilemez olan budur.

Ve bu algıları yıkmak, toplumun tamamının bir arada, ortak bir hedefe yönelik çalışmasını gerektirmektedir. İnsanlık olarak, eğer istersek bunu yapabileceğimize yönelik en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır. İşte bu yüzden, önce potansiyel bir sorunu anlamalı, sonra o problemi kabul etmeli, sonrasındaysa buna yönelik adımları belirleyip harekete geçmekte...

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
12
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 16
 • Bilim Budur! 5
 • Umut Verici! 5
 • Muhteşem! 4
 • Üzücü! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/02/2023 17:53:49 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3798

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Beslenme Davranışları
Yok Oluş
Kuş
Hormon
Makroevrim
Genetik Mühendisliği
Doğa Gözlemleri
Eşey
Antikor
Biyocoğrafya
Doğa Yasası
Böcek Bilimi
Hız
Vejetaryen
Bilim İnsanı
Besin
Köpekgil
Kozmoloji
Radyasyon
Komplo
Kromozom
Bakteri
Robot
Enerji
Epidemik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Kurtov, et al. Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!. (31 Temmuz 2015). Alındığı Tarih: 2 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/3798
Kurtov, A., Bakırcı, Ç. M. (2015, July 31). Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!. Evrim Ağacı. Retrieved February 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/3798
A. Kurtov, et al. “Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 31 Jul. 2015, https://evrimagaci.org/s/3798.
Kurtov, Allanur. Bakırcı, Çağrı Mert. “Toplumsal Cinsiyet Algısı, Cinsiyet Önyargılarını Pekiştirerek 6 Yaşındaki Çocukların Kendilerine Yönelik Algılarını Değiştiriyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 31, 2015. https://evrimagaci.org/s/3798.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.