Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın!

Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın! Shutterstock
6 dakika
17,276
Podcast
8:27
Devrim Açıkalın
Seslendiren
15
 • İndir
Tüm Reklamları Kapat

Kadına yönelik cinsel şiddet, tür ve yoğunluğu farklı olmakla beraber dünyanın hemen her yerindeki kadınların ortak sorunlarından biridir. Cinsel şiddet kavramı, genellikle hem cinsel tacizi hem de cinsel saldırıyı içeren tüm eylemleri ifade etmek için kullanılır. Cinsel saldırının bir türü olan tecavüz ise en genel ifadeyle kişinin rızası olmadan gerçekleşen cinsel birleşmedir. Çoğu zaman tecavüze psikolojik baskı ya da fiziksel şiddet eşlik eder. Tecavüz eylemi bir erkekten kadına ya da bir kadından erkeğe yönelik gerçekleşebileceği gibi, hem cinsler arasında da yaşanabilir. Bu yazıda, tecavüz kadına yönelik cinsel şiddet kapsamında ele alındığı için; aktarılan bilgiler, bir erkeğin kadına tecavüzü bağlamında değerlendirilecektir.

Tecavüz Mitleri Nelerdir?

Tecavüzün kendisi başlı başına en ağır ruhsal travmalardan biridir. Tecavüze, tecavüze uğrayan kadına ya da faile yönelik toplum tarafından kabul edilen yanlış inançlar ve önyargılar ise kadının ikincil bir travma yaşamasına yol açar.[1] Tecavüz mitleri olarak adlandırılan bu tür yanlış inanç ve önyargılar sosyalleşme sürecinde öğrenilirler ve toplumun her kesiminde yaygın kabul görürler. Genellikle şiddeti meşrulaştırmaya ve tecavüze uğrayan kadını suçlamaya yönelik olmaları nedeniyle tecavüzün olağan kabul edilmesine hizmet ederler.[2] Toplum tarafından yaygın olarak kabul gören bazı tecavüz mitleri şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

 • hayır aslında evet demektir,
 • giyimiyle, hareketleriyle erkekleri kışkırtan bir kadın başına gelenleri hak eder,
 • tecavüz karanlık ve ıssız bir yerde bir yabancı tarafından gerçekleştirilir,
 • fiziksel olarak karşı koymayan/koyamayan bir kadın tecavüzü aslında ister,
 • kadınlar gizliden gizliye tecavüzden zevk alırlar,
 • tecavüz bir hastalıktır, sosyal faktörlerden etkilenmez,
 • erkek biyolojik olarak uyarıldığında istese de artık kendini durduramaz.

Bu mitler aracılığıyla kadınların tecavüzü aslında istedikleri ya da hak ettikleri, tecavüzden gizli bir zevk aldıkları, tecavüzün genellikle yabancı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve failin kontrolünde olmadığı gibi inançlar yerleşik hale gelmektedir. Bugün, tecavüz mitlerinin gerçeğin tam tersini yansıttığını biliyoruz. Örneğin, cinsel saldırıdan hükümlü erkekler ile yapılan bir çalışmada hükümlülerin %75’inin saldırıda bulundukları kişiyi önceden tanıdığı ortaya çıkmıştır.[3] Dünya genelinde yapılan çalışmalar da failin tanıdık biri olduğu tecavüz olaylarının baskın bir şekilde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yalnızca gazetelere yansıyan olaylara baktığımızda dahi failin eş, baba, sevgili, akraba ya da tanıdık biri olduğu pek çok olay örneği karşımıza çıkmaktadır. Oysa, mitler bizi tecavüzün yalnızca yabancılar arasında gerçekleştiğine inandırmaktadır!

Tecavüz mitleri, tecavüze uğrayan kadının yaşamını temelde iki yönden etkiler. Bunlardan ilki, içselleştirilen bu mitler aracılığıyla tecavüz olayı sonrasında toplumun kadını suçlamasıdır. Hatta bu mitlerin etkisiyle, tecavüze uğrayan kadın da başına gelenler için kendini suçlayabilir. [4] Örneğin, gece geç saatte dışarı çıktığı için ya da mini etek giydiği için bunun başına geldiğine inanarak içten içe faili değil kendini hatalı görebilir. Tecavüze uğradığı için hem toplum hem de kendisi tarafından suçlanan bir kadının ise olayı yetkili birimlere bildirmekten çekinmesi çoğunlukla kaçınılmaz olur.

Tüm Reklamları Kapat

Shutterstock

Kritik Meslek Gruplarının Tecavüz Mitlerine İnanma Eğilimi

Tüm bunlara rağmen, tecavüze uğrayan kadın olayı yetkililere bildirse dahi mitler etkisini göstermeye devam eder. Burada kritik nokta yasal süreçlerde tecavüze uğrayan kadın ile temas halinde olan meslek elemanlarının mitlere ne kadar inanıp inanmadığıdır. Ne yazık ki, bu konuda yapılan çalışmalar meslek ya da statü ayırt etmeksizin mitlerin toplumun tüm kesimleri tarafından paylaşıldığını gösterir. Bu meslek elemanlarının mitleri kabul düzeyleri hem tecavüze uğrayan kadınla olan etkileşimlerine hem de tecavüz olayını değerlendirme biçimlerine yön vermesi açısından oldukça önemlidir.

Örneğin, Venema tarafından polis memurları ile yapılan bir çalışmada katılımcılardan ilk olarak tecavüz mitleri kabul düzeylerine ilişkin bir ölçek yanıtlamaları istenir.[5] Sonrasında, hayali tecavüz vakalarını okumaları ve olaya ilişkin değerlendirme yapmaları beklenir. Sonuçlar, tecavüz mitlerini kabul düzeyi arttıkça polislerin olayı gerçek/iyi bir vaka olarak değerlendirme ve olaya müdahele etme konusunda harekete geçme eğilimlerinin azaldığını ortaya koyar.

Sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada ise tecavüzü önleme programlarında kısa süreli eğitim alan tıp fakültesi öğrencilerinin mitleri kabul düzeylerinin azaldığı ve bununla birlikte hayatta kalanı daha detaylı muayene etme eğilimlerinin arttığı gözlenmiştir.[6] Karar verme süreçlerinde en etkin role sahip hâkim, savcı ve avukatlar da benzer şekilde mitlerin etkisiyle hareket edebilirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Lisansüstü eğitim alan stajyer avukatlarla yapılan bir çalışmada katılımcılara aynı tecavüz senaryoları sunulmuş ve ardından bu olaya ilişkin hukuki süreçlere yönelik değerlendirmeleri alınmıştır.[7] Sonuçlar, diğerleriyle karşılaştırıldığında tecavüz mitlerini yüksek düzeyde kabul eden stajyer avukatların faili daha az sorumlu tuttuklarını, tecavüze uğrayan kadını daha fazla suçlama eğiliminde olduklarını ve fail için daha kısa süreli cezalar önerdiklerini ortaya koymaktadır.

Bu noktada, tecavüz vakalarına ilişkin karar verme süreçlerinin yalnızca olaya ilişkin mevcut kanıtlara dayandığını söylemek doğru olmayacaktır. Bu süreç, aynı zamanda, vakaya dahil olan meslek gruplarının ve karar vericilerin tecavüz mitlerini kabul düzeyleriyle şekillenmektedir.

Tecavüz Mitlerini Nasıl Düzeltebiliriz?

Tecavüz mitlerine yönelik inancı değiştirebilir miyiz? Ya da değiştirebilmek için neler yapabiliriz? Tecavüz mitlerini kabul düzeyinin azaltılmasında tecavüzü önleme programlarının oldukça etkili olduğu bilinse de bu noktada programların içerikleri kilit bir öneme sahiptir.

Tecavüzü önleme amacıyla yola çıkan ancak yalnızca kadınların kendilerini korumalarına yönelik hazırlanan programlar (tecavüzden kaçınma stratejilerine odaklanan ve kendini savuma teknikleri öğreten programlar) tecavüzün önlenmesi sorumluluğunu da kadına yükleyerek mevcut cinsiyetçi sistemin sürdürülmesine hizmet eder. Bu nedenle çokça eleştirilen bu programlar, artık görece daha azdır ve günümüzde daha çok cinsel sadırganlık, tecavüz mitleri ve cinsiyet rolleri gibi konularda hem kadınlara hem de erkeklere yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan kapsamlı programlar hazırlanmaktadır. Her iki cinsiyeti de hedefleyen bu programlardan oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Diğer yandan, ana akım medyadaki cinsiyetçi yaklaşımın ortadan kalkması da bu değişime katkı sağlayacak bir diğer kritik aşamadır. Örneğin, tecavüz haberleri verilirken tecavüze uğrayan kadının kıyafeti, mesleği, içkili olup olmaması gibi bilgilerin vurgulanması örtük bir şekilde kişinin bunu hak ettiği mesajını vermektedir. Bu haberlerde fail için sıklıkla kullanılan sapık, canavar gibi ifadeler ise failin toplumsal yaşamın içindeki herhangi biri olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesine ve tecavüzün bir hastalık gibi algılanması hizmet etmektedir.

Sonuç

Özetle, tecavüz mitleri ile mücadele etmenin yolu temel olarak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ile mücadele etmekten geçmektedir. Sonuçta, tecavüze uğrayan kadınların bireysel ve toplumsal düzeydeki travmatik yaşantıları onları tekrar tekrar cezalandırırken, faillerin yalnızca toplumsal düzeyde değil yasal olarak dahi gereken şekilde cezalandırılamamasına yol açan tecavüz mitleri bu ayrımcı sisteminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
73
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 60
 • Üzücü! 29
 • Umut Verici! 13
 • Grrr... *@$# 11
 • Korkutucu! 10
 • İğrenç! 5
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 3
 • Bilim Budur! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2023 11:24:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9303

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Tehlike
Enzim
Çocuklar İçin Bilim
Diyet
Sinirbilim
Basınç
Şehir Hastanesi
Periyodik Cetvel
Ölçüm
Coğrafya
Büyük
Ecza
Genetik Mühendisliği
Semptom
Mitler
Astrobiyoloji
Rna
Sinir
Vaka
Venüs
Yanlış
Mers
Alkol
Yayılım
Epigenetik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Freni Patlamış Bir Arabada Hayatta Kalabilir misiniz?
Freni Patlamış Bir Arabada Hayatta Kalabilir misiniz?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Yılanlar Avlarını Çiğnemeden Nasıl Yutabiliyor?
Yılanlar Avlarını Çiğnemeden Nasıl Yutabiliyor?
Satranç Oyuncuları Günde 6000 Kalori Yakıyor Olabilir mi?
Satranç Oyuncuları Günde 6000 Kalori Yakıyor Olabilir mi?
Depreme Hazırlıklı Olsak Sonucunu Değiştirebilir miydik?
Depreme Hazırlıklı Olsak Sonucunu Değiştirebilir miydik?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
F. Y. Tekizoğlu, et al. Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın!. (17 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9303
Tekizoğlu, F. Y., Bakırcı, Ç. M. (2020, September 17). Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın!. Evrim Ağacı. Retrieved September 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9303
F. Y. Tekizoğlu, et al. “Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Sep. 2020, https://evrimagaci.org/s/9303.
Tekizoğlu, Fatma Yaşın. Bakırcı, Çağrı Mert. “Tecavüz Mitleri: Halk Arasında Yaygın Olarak İnanılan Bu Mitlere Kanmayın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 17, 2020. https://evrimagaci.org/s/9303.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close