Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Toksik Şok Sendromu Nedir? Kimler Risk Altında?

Toksik Şok Sendromu Nedir? Kimler Risk Altında? Right as Rain
10 dakika
13,162
 • Dermatoloji
 • Dahiliye
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
TSS
 • Türkçe Adı Toksik Şok Sendromu
 • İngilizce Adı Toxic Shock Syndrome
 • Latince Adı TSS
 • OrphaNet

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Toksik şok sendromu, bakteriyel toksinlerin neden olduğu bir çok sistemli (birden fazla sistemi etkileyen) ve ciddi bir hastalıktır. Özellikle A Grubu Streptococcus pyogenes (GAS) ve Staphylococcus aureus türü bakterilerin neden olduğu, nadir bir tepkisel süreçtir. Streptokokal farenjit neredeyse hiçbir zaman toksik şok sendromuyla ilişkili değildir.

Streptokokal toksik şok sendromuna, bazen toksik şok benzeri sendrom (İng: "toxic-shock-like syndrome" veya kısaca "TSLS") denilebilir. Staphylococcus aureus bakterisi pek çok insanın cilt, burun, dirsek, vajina gibi bölgelerindeki normal florada bulunmasına rağmen yara ve benzeri açıklıklardan kan dolaşımına girip toksinler ürettiğinde ortaya çıkan bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde organ kayıplarına ya da ölüme neden olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Enfeksiyon, genellikle bakteriler vücudumuza bir kesik ya da yara gibi bir açıklıktan girdiğinde ortaya çıkar. Ayrıca toksik şok sendromu tampon kullanımından kaynaklı gerçekleşebilir. Uzmanlar tampon kullanımının neden bazen bu duruma yol açtığından emin değiller. Bazıları uzun süre yerinde bırakılan bir tamponun bakterileri çektiğine inanıyor. Başka bir olasılık ise tampon liflerinin vajinayı çizmesi ve bakterilerin kan dolaşımına girmesi için bir açıklık yaratmasıdır.

Stafilokokal Toksik Şok Sendromu ile karşılaştırıldığında, streptokokal Toksik Şok Sendromlu hastaların çoğunda nekrotizan fasiit, miyonekroz veya bakteriyemi gibi invaziv sendromlar vardır. GAS, antijen sunan hücreleri atlayan hücre dışı toksinler olan süperantijenler üreterek Toksik Şok Sendromu'na neden olur, bu da proinflamatuar mediatörlerin antijenden bağımsız salınımına ve majör histo-uyumluluk kompleksi (MHC) sınıf II kısıtlaması olmaksızın T hücrelerinin yoğun aktivasyonuna neden olur. Kapsamlı inflamatuar yanıt ve şok, yaygın doku hasarı ve çoklu organ disfonksiyonu ile hızla ortaya çıkar.

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak genelde semptomlar aniden ortaya çıkar. Bu durumun ortak belirtileri; aniden ortaya çıkan ateş, düşük kan basıncı (hipotansiyon), baş ağrısı, kas ağrıları (miyalji), ishal, mide bulantısı, kusma, ciltte döküntü, göz-ağız-boğazda kızarıklık, bilinç bulanıklığı ve nöbetler halindedir. İleri süreçte çoklu organ yetmezliği ve koma görülebilir.

Eğer yakın tarihli bir cilt yanığı, açık bir cilt yarası, enfeksiyon, cerrahi operasyon, doğum, tampon, gebelik önleyici diyafram ya da vajinal sünger kullanımı yaşandıysa ve yukarıda bahsedilen belirtilerden bazıları görülüyorsa acil müdahele gereklidir. Toksik şok sendromu tedavi edilmezse karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kan akışının azalması gibi sonuçlara neden olabileceği gibi organ kayıplarına ve hatta ölüme neden olabilir.

Klinik tablosu.
Klinik tablosu.
Obgynkey

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Straphilococcus aureus'un toksin üreten suşları (metisiline dirençli MRSA dahil) veya A grubu streptokok (GAS), TSS için en yaygın patojenlerdir. Nadir olmakla birlikte, C ve G grupları gibi diğer bakteriler β-hemolitik streptokoklar, Clostridium spp. ve koagülaz negatif stafilokoklar da TSS'ye neden olabilir. Ayrıca, influenza enfeksiyonu ile olası ilişki tanımlanmıştır.[1]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Emilme oranı yüksek tamponlar kullanma ve çocuklarda ciddi deri enfeksiyonları risk faktörüdür. Streptokokal Toksik Şok Sendromu'na başlıca deri enfeksiyonu (yaklaşık %50) neden olur ve bunu pnömoni izler. TSS'li hastaların yaklaşık %15'inde net bir kaynağı olmayan streptokok bakteriyemisi olacaktır.

Streptokokal Toksik Şok Sendromu, 50 yaşından küçük hastalarda daha sık görülür. Ayrıca kronik alkolizm, kontrolsüz şeker hastalığı, suçiçeği enfeksiyonu ve yakın zamanda yapılan plastik cerrahi bilinen risk faktörleridir.

İnvaziv streptokok hastalığı ve Toksik Şok Sendromu'ndan sorumlu virülan faktörler arasında, M proteinleri olarak adlandırılan antifagositik proteinler, sitotoksik toksinler (A, B, C) ve streptokinaz ve hiyalüronidaz gibi belirli enzimler bulunur. Bu faktörler arasında M proteinleri (M1 ve M3) ve pirojenik ekzotoksin A (streptokokal TSS'nin %80'i) invaziv GAS enfeksiyonuna ve Toksik Şok Sendromu'na neden olma olasılığı daha yüksektir.

Teşhis Yöntemleri

2011 yılında CDC'nin tanımladığı rehberden yararlanılılarak hastalığın tanısı konur:

 1. Vücut sıcaklığı > 38.9 °C (102.02 °F)
 2. Sistolik kan basıncı < 90 mmHg
 3. Diffüz maküler eritroderma
 4. Deskuamasyon (soyulma) - Bir veya iki hafta içerisinde özellikle avuç içinde

Aşağıdaki 3 veya daha fazla sistemin etkilenmesi:

Bu Reklamı Kapat

 1. Gastrointestinal (kusma, ishal)
 2. Müsküler (şiddetli kas ağrıları veya fosfokinaz üst limitinin en az iki kat artması)
 3. Muköz membran hiperemisi (vajinal, oral, konjunktival kızarıklık)
 4. Böbrek yetmezliği (Serum kreatinin normalin iki katından fazla artması)
 5. Karaciğer yetmezliği (Bilirübin, AST veya ALT iki katından fazla artması)
 6. Düşük trombosit düzeyi < 100.000 / mm3
 7. Santral sinir sistemi bulguları (Konfüzyon, bilinç bulanıklığı veya fokal nörolojik bulgular)

Aşağıdaki durumların dışlanması:

 1. Kan, boğaz ve beyin-omurilik sıvısından alınan örneklerde S. aureus dışında bakteri türü tespit edilmesi.
 2. Serolojik anlamda Rickettsia, Leptospira ve Measles morbillivirus (MeV) negatifliği

Eğer kriterlerin 6'sı görülüyorsa tanı doğrudan konur. Fakat 5 tanesi uyuyorsa "muhtemel" anlamda tanı konur.

Streptokokal Toksik Şok Sendromu tanısı ise aşağıdaki tanı kriterleri yerine getirilerek konur:[2]

 1. A grubu Streptokok İzolasyonu
 2. Steril bir bölgeden
 3. Steril olmayan bir bölgeden
 4. Şiddetin Klinik Belirtileri
 5. Hipotansiyon
 6. Aşağıdakilerden ikisi
 7. Böbrek Yetmezliği
 8. Koagülopati
 9. Karaciğer anormallikleri
 10. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)
 11. Geniş doku nekrozu (nekrotizan fasiit gibi)
 12. Eritematöz döküntü
 13. Kesin Durum = 1A + 2 (a+b) Olası Durum = 1B + 2 (a+b)

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Tedavide öncelikle eğer hastanın vital bulguları bozuksa, onlar düzeltilmelidir. Bu yüzden yatırılarak tedavi edilir. Hatta çoğu zaman yoğun bakıma alınması gerekebilir. Organ yetmezliğine girecek hastaların vital bulguları stabil tutulmalıdır. Örneğin damar yolu ile sıvı takviyesi, kan basıncını artıran ajanlar, sistemik antibiyotikler, varsa abselerin insizyon ve drenaj işlemi, gerekirse damar içi immünoglobülin kullanılabilir.

Bu Reklamı Kapat

İnvaziv streptokokal hastalığı ve Toksik Şok Sendromu olan hastalar, tipik olarak çok hastadır ve bu nedenle tedavi, GAS doğrulanana kadar hem GAS hem de S. aureus kapsamı dahil potansiyel patojenleri kapsayacak şekilde ampirik geniş spektrumlu antibiyotikleri içermelidir. Diğer enfeksiyonlar, TSS ile karıştırılabilecek belirti ve semptomlar üretebilir ve klinik bağlama bağlı olarak düşünülmelidir. Bunlara leptospiroz, Rocky Mountain benekli ateş ve gram negatif sepsis dahildir.

Bazı klinisyenler tarafından streptokokal toksik şok benzeri sendromda enfekte dokunun cerrahi ile çıkarılması önerilse de destekleyici bulgular pek yoktur. Bazı klinisyenlere göre cerrahi işlemlerin ertelenmesi önerilir.

Enfeksiyon kaynağının hızlı tanınması ve kontrolü çok önemlidir (Örn. nekrotizan fasiitin cerrahi debridmanı). 10 ila 14 gün boyunca penisilin G'ye (3 ila 4 milyon ünite i.v. her 4 saatte bir) artı klindamisin (her 6 ila 8 saatte bir 600 ila 900 mg i.v.) deeskalasyon önerilir.[3] Bir protein sentezi inhibitörü olan klindamisin, M proteinlerinin ve süperantijenlerin üretimini baskılayarak ek fayda sağlayabilir. Ayrıca, klindamisinin (streptokokal miyozitin hayvan modellerinde), sabit büyüme fazı sırasında GAS tarafından penisilin bağlayıcı proteinlerin azaltılmış ekspresyonunun “Kartal etkisi” nedeniyle penisiline göre daha etkili olduğu gösterilmiştir.[4] İntravenöz immünoglobulin (IVIG) kullanımı küçük serilerde tarif edilmiş ve bir Kanada gözlem çalışmasında IVIG tedavisi ile sağkalım yararı rapor edilmiştir.[5] Çok merkezli, rastgele, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma, sepsis ile ilişkili organ disfonksiyonunda önemli bir azalma ve IVIG ile sağkalımda iyileşmeye doğru bir eğilim göstermiştir (28 günde ölüm, plasebo grubunda 3,6 kat daha yüksekti); ancak bu, ne yazık ki istatistiksel olarak anlamlı değildir.[6]

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Streptokokal sendromda ölüm oranı %50, stafilokokal sendromda ise %2 olduğu belirtiliyor. Hasta yaklaşık 2 gün içerisinde hayatını kaybedebilir. Tutulan organa göre hastalığın seyri değişir; vital bulgular aniden değişiklik göstererek durumu kötüleşebilir. Bu yüzden söz konusu hastalar yakından takip edilmelidir. Gerekli tedavi sonucunda hastalar 2 ila 3 hafta içerisinde iyileşir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Gece Yarısı Kütüphanesi ve İnsanlar gibi sevilen kitapların yazarı Matt Haig, Rahatlama Kitabı’nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor. Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak “olmanız beklenenleri” bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

Bir dostun aklına, sarılmanın huzuruna –ve en kötü zamanlarda bile umudu hatırlamaya– ihtiyaç duyduğunuzda elinizde olmasını isteyeceğiniz bir kitap.

“Matt Haig insanlık halleriyle, onun aydınlık ve karanlığıyla empati kuruyor; mükemmel anlatılarını inşa etmek için renk paletinin tamamını kullanıyor.” —Neil Gaiman

“Modern hayatın keskin bir gözlemcisi.” —New York Times

Devamını Göster
₺70.00
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Yıllık invaziv GAS enfeksiyonu insidansının, hastaların %13'ünde TSS gelişen popülasyonda 1,4/100,000 olduğu tahmin edilmektedir.[7] Amerika Birleşik Devletleri'nde streptokokal sendrom her yıl %0.003 oranında görülür iken; stafilokokal sendrom her yıl %0.005 oranında görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde daha sık rastlanır. İlk olarak 1927 yılında emici tampon kullanımına bağlı olarak gelişebildiği tespit edilmiştir. Böylece sonraki yıllarda bu ürünler piyasadan kaldırılmışlardır ve daha sağlıklı versiyonları üretilmiştir.

Önlem Yöntemleri

Vajinal tamponu her 4 ila 8 saatte bir kullandığınız ürünün kullanım talimatlarına uyarak değiştirmek lazım ve gerekli olmadıkça yüksek emicili tampon kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü yüksek emicilik özelliği olan tamponların daha riskli olduğu düşünülmektedir. Pedleri sık sık değiştirmek önleme yöntemlerinden biridir. Ayrıca yapılan araştırmalar adet kaplarının toksik şok sendromu riskinin tamponlara göre çok daha az olduğunu göstermektedir. Adet döneminizde hangi ürünü kullanırsanız kullanın onun güvenilirliğinden emin olmalısınız ve titiz bir şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Eğer açık yara, ciltte yanık varsa ya da yakın bir zamanda cerrahi operasyon geçirildiyse o bölgeye el hijyeni sağlanmadan temas edilmemeli. Kesik ya da yaraları temiz tutmalı ve pansumann doktorun önerdiği şekilde değiştirilmeli.

Etimoloji

"Toksik" kelimesi bakterilerin salgıladığı toksinlerden gelir. "Şok" ise düşük kan basıncı ve yüksek kalp hızına bağlı olarak akut oluşan hipoperfüzyon sendromudur. Bir nevi ani dolaşım yetmezliği denilebilir. Sendrom ise "semptomlar bütünü" olarak değerlendirildiğinde karşımıza "toksik şok sendromu" çıkıyor.

Diğer Başlıklar

Streptokokal Farenjit Nedenli Nadir Bir Toksik Şok Sendromu Vakası

Burada, septik artrit ve TSS ile komplike olan iskemik optik nöropatiye bağlı geri dönüşlü körlük olan, nadir bir streptokokal farenjit vakası okuyabilirsiniz.

28 yaşında erkek hasta, 1 haftalık ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile acil servisimize geldi. Acil servise geldiğinde ateşi yoktu, normotansifti, ancak eksüdatif farenjiti vardı. Hızlı streptokok antijen testi pozitifti. Oral penisilin ve intravenöz sıvı verildi. Taburcu olmayı beklerken (ilk triyajdan sonraki 2 saat içinde) sol diz ağrısı gelişti ve hasta hipotansif hale geldi. 3 saatten fazla, diğer dizde refrakter hipotansiyon gibi efüzyon gelişti. Bunu, kademeli olarak görüşünün tamamen kaybolması izledi.

Toksik şok sendromu için vankomisin, piperasilin-tazobaktam ve klindamisin verildi. Santral venöz kateder yerleştirildi; vazopressör başlandı ve hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Enfarktüs, kanama veya vasküler anormallikler olmaksızın yaygın serebral kortikal difüzyon anormalliği gösteren körlüğünü değerlendirmek için beynin MR'ı çekildi.

Acil servise geldikten birkaç saat sonra çekilen MR görüntüsünden hemen sonra jeneralize tonik-klonik nöbet geçiren hasta solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Artrosentez, GAS oluşturan pürülan sıvı verdi. Uyluk apsesi veya nekrotizan fasiit için yapılan görüntüleme çalışmaları gibi kan kültürleri de negatifti. Hastanın akut solunum sıkıntısı sendromu ve ventilatör ilişkili pnömoni ile komplike olan bir yoğun bakım süreci vardı.

1 haftalık yoğun tedaviden sonra yavaş yavaş vazopressörlerden ve ventilatörden ayrıldı. Hastanın GAS izolatı M protein geni (emm) tip 1 ve T tip 1 idi. 21. günde hastaneden taburcu edildi ve burada rehabilitasyon için 8 gün daha kaldı. Yoğun bakım ünitesine kabul edildikten yirmi dokuz gün sonra eve taburcu edildi. Başta güçsüzlük, diz ağrısı, çift görme ve kuru öksürük şikayetleri ile birkaç ay dahiliye kliniğinde takibi sürdürüldü. Çift görme durumu, taburcu olduktan 4 ay sonra düzeldi, ardından diz ağrısı ve öksürük düzeldi. Semptomları tamamen düzeldi ve taburcu olduktan 8 ay sonra işine dönebildi.

Vaka Değerlendirmesi

Optik sinir inmesi olarak da bilinen iskemik optik nöropati (ION), optik sinirin geçici iskemisinden kaynaklanan yıkıcı bir durumdur. ION, bir gözü veya her iki gözü aynı anda etkileyebilir ve iki farklı formu mevcuttur: Çoğunlukla büyük damar vasküliti nedeniyle optik sinirin hipoperfüzyonu olan yaşlı hastalarda görülen arteritik form (örn. dev hücreli arterit) ile her yaştaki hastayı etkileyebilen ve muhtemelen posterior gözyaşı arterinin paraoptik dallarının hipoperfüzyonuna bağlı geçici hipotansiyon ile ilişkili olan non-arteritik ION (NAION) form.

Bu Reklamı Kapat

NAION insidansı Amerika Birleşik Devletleri'nde 100.000 kişi başına 2.3–10.2'dir.[8] Arteritik olmayan ION'nin yaklaşık %10'u 45 yaşın altındaki bireylerde görülür. Damar sertliği (örn. şeker hastalığına bağlı), tromfobili (örn. antifosfolipid antikor sendromu) veya migren varlığı NAION riskini artırır. Diğer risk faktörleri, sigara ve yüksek kolestrol gibi geleneksel damar tıkanıklığı risk faktörlerini içerir. NAION, genellikle görme alanında loşluk veya bulanıklık olarak tanımlanan, hızla ilerleyen (saatler ila günler) ağrısız görme kaybı ile kendini gösterir.

Herhangi bir nedenden kaynaklanan hipotansiyon, NAION ile sonuçlanabilir; buna, hastamızda görüldüğü gibi septik şok, hemorajik şok veya ilaca bağlı hipotansiyon (özellikle beta blokerler) dahildir. Hatta, interferon-alfa, amiodaron ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri gibi birkaç antihipertansif olmayan ilacın NAION'a neden olduğu açıklanmıştır.[9] NAION hastaların çoğunda stabil kalır, ancak hastaların %42 kadarında bir miktar görme iyileşmesi beklenebilir.[10] NAION'un gelişimi, yaygın vaskülopatinin varlığına işaret edebilir ve artan felç ve kardiyovasküler olay riski ile ilişkili olabilir.[11] NAION tedavisi, şokun hemen tanınıp, düzeltmesinden oluşan büyük ölçüde destekleyici tedavidir. Aspirin veya kortikosteroidler gibi diğer tedavilerin rolü henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.

Streptokokal farenjit, son derece nadiren TSS'ye neden olur. Bizim hastamızda, muhtemelen farenjit için değerlendirilirken meydana gelen bir süreç olan diz eklemini besleyen geçici bir bakteriyeminin kaynağıydı. Şok gelişiminin hızı, süperantijenler olarak hareket eden streptokok eksotoksinlerine bağlanarak, konakçının inflamatuar yanıtlarını doğrudan serbest bırakır. GAS tip M1 (hastamızın tipi) genellikle TSS'de şiddetli şok ile ilişkilidir. İskemik optik nöropatisinin muhtemel nedeni derin hipotansiyondu, neyseki geri dönüşümlü olduğundan hasta tam görüşüne tekrar kavuştu. TSS'nin gelişimine ayak uyduran erken tanıma ve agresif yönetim, klinik sonucu iyileştirmek için çok önemlidir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Merak Uyandırıcı! 10
 • Muhteşem! 7
 • Bilim Budur! 6
 • Korkutucu! 5
 • İnanılmaz 4
 • Umut Verici! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • İğrenç! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 15/08/2022 15:15:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8522

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Sahtebilim
Siyah
Evrimleşme
Paleontoloji
Sağlık Bilimleri
Hominid
Makroevrim
Olasılık
İnternet
Yüz
Uzay
Çevre
Botanik
Bakteri
Homeostasis
Metal
Madde
Kimyasal Bağ
Covıd-19
Kuantum Fiziği
Beyaz
Robot
Habercilik
Viral
Önlem
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.