Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi?

Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi? Pixabay
6 dakika
23,351
Tüm Reklamları Kapat

Bilim dünyasında bir durumun ya da olgunun varlığından şüphelenilmesi ile gerçekten var olduğunun ispat etmesi arasında kimi zaman uzun yıllar bulunabilir. Hipotez ortaya atıldıktan sonra ispatı yanlış yerlerde aramak, bilim insanlarını onlarca yıl oyalayabilir ve sonunda o hipotezden (veya onun parçası olduğu teoriden) tamamen vazgeçirebilir. Ta ki yıllar sonra başka bilim insanları, teknolojik ve bilişsel ilerlemeler ve bilgi birikimi sayesinde doğru yere bakmayı akıl edene kadar... Telegoni Teorisi, bunun en güzel örneklerinden biridir.

Telegoni, kısaca, dişinin yavrularında, babanın kalıtsal özellikleri dışında, dişinin önceki partnerlerinden de özellikler taşımasıdır. Yani bir erkeğin özelliklerinin, yavru o erkeğin spermleriyle döllenmiş embriyodan oluşmasa bile, anne aracılığıyla yavruya aktarılması durumudur. Bir diğer deyişle, dişilerin spesifik bir yavrusunun babası olan partnerleri haricinde kalan partnerin de babaları olmadıkları o yavruya bilgi aktarabilmesi durumudur.

Tüm Reklamları Kapat

İlk olarak, 1800’lü yıllarda at ve köpek gibi hayvanların, saf ve melez ırklarının üretimini amaçlayan yetiştiriciler arasında telegoni, yaygın olarak benimsenmiş bir inançtı. Öyle ki bu duruma "soyların kirlenmesi" veya "soyların enfekte olması" gibi atıflarda bulunmuşlar, dişinin ilk çiftleştiği erkek tarafından kontamine olduğu ve bu erkeğin bir sonraki saf ırk ile çiftleşmeleri bozduğuna inanmışlardı. Bu inanış, aslında Aristoteles’e kadar dayanır. Aristoteles, yavruların babanın semeni dışında sıcaklık gibi çevresel etkenlerden etkilendiği kadar, annenin özellikle ilk çiftleşmesinden de etkilendiğini söyler.

Bu durum, bilim insanlarının dikkatini ilk kez Lord Morton'un 1820'de Kraliyet Cemiyeti Başkanı Dr. W.H. Wollaston'a yazdığı mektubun yayınlanmasıyla çekmiştir. Yayınlanan mektupta, Lord Morton bir zebra türünü evcilleştirmek için bir erkek bataklık zebrası ile dişi bir Arap atını çiftleştirip sağlıklı bir dişi melez sahibi olduğunu anlatıyordu. Lord Morton, daha sonra anne dişiyi başka bir yetiştiriciye satmış ve bu yetiştirici de dişiyi saf Arap ırkı ile çiftleştirmişti. İki yıl sonra Lord Morton bu yavruları görme fırsatı bulduğunda, yavrularda zebraya benzer çizgilenme ve yele özellikleri görmüş, durumu ayrıntılı bir şekilde arkadaşı Wollaston'a anlatırken mektubuna, doğa tarihinde tekil bir gerçekliği gözlemleme fırsatı buldum diye başlamıştı.

Tüm Reklamları Kapat

Mektubun yayınlanmasından sonra birkaç vaka daha bildirildi ve bilim dünyası telegoninin varlığını tartışmaya başladı. Öyle ki Lord Morton vakasından Darwin’in de haberi olmuş ve Türlerin Kökeni kitabında bu durumdan bahsetmiş, "hiç şüphe yok ki bu şekilde bir kalıtsal gerçeklik olabilir" demiştir. Lord Morton’un deneyiminin sonraki yıllarda tekrarlanması ve durumun açıklığa kavuşması maalesef mümkün olamadı; çünkü bu zebra türünün sonuncusu, 1883 yılında Amsterdam hayvanat bahçesinde öldü.

Sol: Lord Morton'un bataklık zebrası ve Arap atından olan hibriti Sağ: Arap atı ve sonraki çiftleşmeden olan yavrusu
Sol: Lord Morton'un bataklık zebrası ve Arap atından olan hibriti Sağ: Arap atı ve sonraki çiftleşmeden olan yavrusu
Wikipedia

Daha sonrasında o yıllarda çıkan tartışmalar bilim insanlarını ikiye böldü. Kimisi şiddetle bunun olamayacağı konusunda inançlarını ve hatta kendi deneylerini ve ispatlarını ortaya koydular. 1900’lü yılların başında, kediler, tavşanlar, koyun ve sığırlarla, kümes hayvanları ve güvercinlerle yapılan deneyler, tıpkı atlarla yapılan deneylerde olduğu gibi, yavruların karakterlerinden herhangi birini dişinin önceki çiftleşmelerinden miras aldığına dair herhangi bir kanıt sunamadı.

DNA’nın ve kalıtımın anlaşılmaya başlamasıyla 1959’da teori meyve sinekleri ve farelerde test edildi. J.C. Daniel, çalışmasında hem farelerde hem de meyve sineklerinde vücut renklenmesi ve pigmentasyon özelliklerinin telegoni yoluyla kalıtımını inceledi. Ne var ki tüm çabaları negatif olarak sonuçlandı ve Daniel kesin bir dille telegoninin mümkün olamayacağını ortaya koyduğunu açıkladı. Böyle olunca da çok nadir olarak gözlenen ve kolay açıklanamaz görünen bu teori, bilim dünyasında tüm destekçilerini kaybetti. Bu sırada İngiliz teorik matematikçi Karl Pearson, bugün (sonradan) değeri anlaşılan çalışmalarında, telegoninin var olup olmadığından öte, eğer böyle bir yöntem varsa, bunun kalıtımsal etkilerinin evrimsel sonuçlarını matematiksel olarak analiz etmişti.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Amsterdam Hayvanat bahçesinde ölen son bataklık zebrası
Amsterdam Hayvanat bahçesinde ölen son bataklık zebrası
SA History

Bugün çok iyi ve ayrıntılı biliyoruz ki renk temelli özellikler, belirli genler tarafından kalıtılan genetik temelli özelliklerdir. Atlarla başlayan hikayede, bilim insanlarının telegoninin varlığını onlarca yıl renk gibi sıkı genetik temelli özelliklerde araması, boşa kürek çekmelerine ve teorinin reddine neden olmuştu. Peki telegoni, gerçekten mümkün mü? Eğer mümkünse, annelerimizin eski partnerlerinden özellikler taşıyor olabilir miyiz?

Sineklerde Telegoni

Aslında son yıllarda yapılan çalışmalar telegoninin bazı türlerde var olduğunu gösterir niteliktedir. Özellikle de ekoloji ve evrimsel biyoloji alanındaki uygulamalar sayesinde önerilen mekanizmalar üzerine çalışmalar arttıkça, Telegoni Teorisi, kaybettiği prestijini yeniden kazanıyor diyebiliriz.

Erkeklerde semen sıvısının -yani spermlerin içinde taşındığı seminal sıvının- telegonide bir araç olarak rol oynadığını düşünen New South Wales Üniversitesi'ndeki A. Crean ve çalışma arkadaşları, telegoni fikrini test etmek için 2014 yılında erkek nerit sineklerinin (Telostylinus angusticollis) boyutlarını değiştirerek, yavrulardaki değişimleri incelediler. Yavrunun büyüklüğünün, yavruyu doğuran ikinci erkek yerine, annenin çiftleştiği ilk erkeğin boyutuna göre belirlendiğini keşfettiler.

Telostylinus angusticollis
Telostylinus angusticollis
Wikimedia

Ekip, besin değeri yüksek veya düşük olan larvaları besleyerek iri ve ufak erkek sinekler üretti. Daha sonra olgunlaşmamış dişileri bu büyük veya küçük erkeklerle çiftleştirdiler, böylece dişiler bu erkeklerden semen aldı fakat spermler, henüz olgunlaşmadığı için yumurtaları dölleyemedi. Dişiler, olgunlaştıktan sonra, büyük veya küçük bir erkekle yeniden çiftleştirildi ve onlardan üreyen yavruları incelendi. Sonuç olarak, yavruların vücut büyüklüğünün babalarının vücut büyüklüğüne değil, dişinin çiftleştiği ilk erkeğin vücut büyüklüğüne benzediği gösterildi.

Araştırmacılar, etkinin, ilk partnerin seminal sıvısındaki moleküllerin dişinin olgunlaşmamış yumurtaları tarafından emilmesinden ve daha sonra bir sonraki eşin yavrularının büyümesini etkilemesinden kaynaklandığını öne sürdüler. İyi düşünülmüş bir deneyle telegoninin nasıl ortaya çıkarılabileceğini de ispatlamış oldular. Daha sonra birkaç başka grup, meyve sinekleri ve çekirgelerde de benzer etkileri gözleyerek bulguları desteklemiş oldular.

Tüm Reklamları Kapat

Mikrokimerizm ve Telegoni

Seminal sıvı dışında önerilen diğer bir mekanizma ise mikrokimerizm, yani başka bir organizmadan gelen ve alıcı organizmanın vücuduna entegre olan hücreler veya genetik materyaller ile ilgili olgudur. Varsayılan süreçlerden biri, annenin hamileliği sırasında plasenta yoluyla fetüsten kanına geçen, fetüse ait yani yarısı babaya ait DNA parçalarının bir sonraki hamilelikte embriyoya aktarılabilmesi durumudur. Annelerin bu DNA parçalarını uzun zaman kanda barındırabilecekleri daha önce ispatlanmıştır. Dahası bu DNA parçalarının bir şekilde yeni embriyonun DNA’sına entegre olabileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır.

Benzer şekilde, spermin de telegonide rolü olabildiği düşünülüyor. Sperm hücrelerinin annenin yumurta hücresi dışındaki vücut hücreleriyle etkileşimi ve DNA aktarımı söz konusu, bu da annenin vücut hücrelerinde kalıtsal değil; ama yapısal değişikliklere yol açabilir. Bu yapısal değişikler, örneğin hormonal bir etki, yeni fetüsün babasının kim olduğundan bağımsız olarak önceki partnerlerin özelliklerinden etkilenebileceğini gösterir.

Semen sıvının daha direkt etkisi dışında, diğer mekanizmalar henüz daha çok tartışmalı. Fakat telegoninin en azından bazı canlılarda, belirli özelliklerin kalıtımında rol oynadığının gösterilmesi henüz daha başlangıç. Bu olgunun yaygınlığı ve mekanizmaları çözüldükçe, telegoninin gerçekte doğadaki çeşitliliğe ne derece katkısı olduğunu göreceğiz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
43
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 38
 • Merak Uyandırıcı! 15
 • Tebrikler! 13
 • Korkutucu! 12
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Grrr... *@$# 7
 • Muhteşem! 6
 • Bilim Budur! 5
 • İğrenç! 4
 • Üzücü! 3
 • Güldürdü 2
 • Umut Verici! 2
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/02/2024 11:27:04 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10123

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kedigiller
Göğüs Hastalığı
Kitlesel Yok Oluş
Uygulama
Üreme
Siyah
Modern
Genel Halk
Canlılık
Nöron
Mikrobiyoloji
Sağlık
Yavru
Sinaps
Doğa Olayları
Filogenetik
Antikor
Nükleer
Hastalık Kataloğu
Evrim Tarihi
Sıvı
Yeşil
Malzeme
İlaç
Burun
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Patlar. Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi?. (13 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 26 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10123
Patlar, B. (2021, February 13). Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved February 26, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10123
B. Patlar. “Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi?.” Edited by Bahar Patlar. Evrim Ağacı, 13 Feb. 2021, https://evrimagaci.org/s/10123.
Patlar, Bahar. “Telegoni Nedir? Dişilerin Yavrularının Babası Olmayan Erkekler, O Yavrulara Genetik Bir Miras Bırakıyor Olabilir mi?.” Edited by Bahar Patlar. Evrim Ağacı, February 13, 2021. https://evrimagaci.org/s/10123.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close