Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Steroid Hormonların Hayvan Davranışları Üzerindeki Hızlı Etkileri

Steroid Hormonların Hayvan Davranışları Üzerindeki Hızlı Etkileri
12 dakika
2,951
 • Etoloji

Steroid hormonların, davranışları uzun dönemde etkiledikleri varsayılır. Son bulgular, steroidlerin stres tepkilerini ve sosyal davranışları süratle, dinamik bir şekilde düzenlediğini göstermekte.

Uzun vadeli manipülasyonlar, testosteron gibi steroid hormonların saldırganlık üzerindeki etkilerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kısırlaştırma ve/veya hormon ekleme şeklinde uygulanan bu işlemler, steroid hormonların davranışa etkilerini belirlemekte oldukça etkili bir yaklaşımdır. Öğrenciler steroidlerin nasıl çalıştığını öğrenirken, steroid hormon alıcılarının nasıl transkripsiyon faktörleri gibi davrandığını, hücre çekirdeğindeki genlerin nasıl denetlediğini öğrenirler (Şekil 1). Bu saatlerce, hatta günlerce süren bir işlemdir ve bilim camiası bu mekanizmayı 1960’ların başında çekirdekteki steroid reseptörlerinin keşfi ile incelemeye başlamıştır (Pfaff & Levine 2008). Bu incelemeler nedeniyle, steroidlerin hızlı etkileri yıllar boyunca odak dışı kalmıştır. Hızlı mekanizmalar, steroid yoğunluğuna bağlı olarak, saniyeler ya da dakikalar içerisinde oluşabilir ve genellikle çekirdekteki reseptörlerden bağımsız olarak düşünülür (Şekil 1). Ancak steroidlerin davranışlar üzerindeki ani etkileri üzerine ilgi tekrar artmakta. (Vasudevan & Pfaff 2006). Yakın zamandaki keşifler, steroid hormonlarının, davranışları dakikalar içerisinde çeşitli yollarla etkilediğini göstermektedir ve bu yollara genomik olmayan mekanizmalar denir. Steroidlerin hızlı etkilerinin belirlenmesi için kısırlaştırma ve dışarıdan hormon eklenmesi gibi farklı deneyler içeren yaklaşımlar gerekmekte.

Bu Reklamı Kapat

Genomik ve genomik olmayan steroid hormonların faaliyeti (2010 Nature Education)
Genomik ve genomik olmayan steroid hormonların faaliyeti (2010 Nature Education)

Genomik mekanizmalar, hormonların sitoplazmadaki reseptörlere bağlanmasıyla başlar. Hormon/alıcı bileşimi, mRNA’yı değiştirmek için hücre çekirdeğine ilerler. Bu sürecin davranışları etkilemesi saatler hatta günler alabilir. Genomik olmayan mekanizmalar ise genellikle hormonların hücre zarına tutunmasıyla gerçekleşir. Bu alıcılar daha sonra diğer hücre sinyal yollarını aktifleştirir ve bu da davranışta, saniyeler içinde, ani değişimlere neden olur.

Stres

Yüksek kare labirent, farelerin yeni çevreleri keşfetmeye olan doğal eğilimi ile açıktaki alanlardan kaçınma eğilimi arasındaki çatışmayı ölçer. (2010 Nature Education)
Yüksek kare labirent, farelerin yeni çevreleri keşfetmeye olan doğal eğilimi ile açıktaki alanlardan kaçınma eğilimi arasındaki çatışmayı ölçer. (2010 Nature Education)

Glukokortikoidler (kortizol ve kortikosteron) omurgalılarda, bilinmeyen ve zararlı uyarılar alındığında salgılanır. Glukokortikoidlerin işlevi, üreme gibi süreçlerden ayrı olarak, acil durumlar için saklanan enerjiyi harekete geçirmektir (Sapolsky ve arkadaşları, 2000). Örneğin, Amerika tavşanları (Lepus americanus), Kanada vaşaklarının (Lynx canadensis) daha az yavrusu olduğu, yani daha fazla yırtıcı olduğu dönemlerde, daha yüksek böbrek üstü hormon (kortikosteron) oranlarına sahiptir (Boonstra ve ark. 1998). Bu hormonlar devamlı olarak benzeri şartlara ve sağlık durumlarına sahip bireyler ve popülasyonlar arasında ölçülmektedir. Ancak güncel bulgular göstermektedir ki glukokortikoid ve uygunluk tahminleri arasındaki ilişki sadece popülasyonlar arası değil, aynı popülasyon içinde bile değişebilir (Bonier ve ark. 2009). Bunun sebebinin glukokortikoid seviyesindeki şiddetli yükselmelerin, kronik yükselmelerden farklı olarak, psikolojik ve davranışsal etkileri olabileceğinden dolayı olduğu düşünülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Frank Moore’un laboratuvarında yaptığı çalışmalarda, glukorkortikoidlerin içerden salınımı ya da dışarıdan alınması ile erkek sert derili semenderlerin (Taricha granulosa) saatlerce ya da günlerce süren bir kur davranışı olan dişiye tutunma hareketlerinde azalma gözlemlemiştir (Moore & Miller 1984). Daha da önemlisi bu davranışın engellenmesi, böbrek üstü hormon salınımından sekiz dakika sonra başlamaktadır (Orchinik ve ark. 1991). Hücre zarına bağlanan böbrek üstü hormon alıcıları, ki bunlar hücre çekirdeğine hareket etmezler, aynı zamanda semender beyninde de bulunmuştur. (Orchinik ve ark. 1991, 1992). Bu bulguların önemi, kur davranışlarının böbrek üstü hormon salınımı ile ani olarak azaltılarak düzenlenebileceğini göstermesidir. Çoğu çiftleşme ve kur hareketleri oldukça belirgindir ve bu da yırtıcı riskini arttırır (Cooper 1999). Bu durum avcılar tarafından tetiklenen stres tabanlı sistemlerin üreme aktivitelerini tehlike anında neden düşürdüğünü açıklamaktadır. Dişi koyunlarda, kortizol ani olarak hipofiz hassasiyetini değiştirir ve hipotalamus tarafından gonadotropin salgılatıcı hormon salgılanır (Breen & Karsch 2004). Bu durumun önemi, hipofiz bezinden salgılanan hormonların dişi üreme davranışlarını etkilemesidir (Blaustein 2010).

Fare güvende olduğu alandan açıkta olan alana ilerlerken, farenin daha dikkatli hareket ettiği (kollarını açtığı) gözlenmektedir. (2010 Nature Education)
Fare güvende olduğu alandan açıkta olan alana ilerlerken, farenin daha dikkatli hareket ettiği (kollarını açtığı) gözlenmektedir. (2010 Nature Education)

Çeşitli türler arasında yapılan çalışmalarda, strese karşı davranışlar değişiklik göstermektedir (Sih ve ark. 2004). Örneğin, saldırganlık ve kaçma gibi aktif tepkiler veya itaat etme, tetikte olma gibi daha pasif tepkiler görülebilir. Aktif tepkiler düşük glukokortikoidlerle ilişkilendirilirken, pasif tepkiler ise genellikle yüksek glukokortikoid salınımına bağlıdır (Koolhaas ve ark. 1999, Carere ve ark. 2003). Yüksek kare labirent başa çıkma tepkilerindeki hareket motiflerinin ve dikkatli yaklaşma pozisyonlarının gözlenmesini sağlar (Crawley 2007; Şekil 2). Bu labirent, farelerin yeni çevreleri keşfetmeye olan doğal eğilimi ile açıktaki alanlardan kaçınma arasındaki çatışmayı ölçer. Keşfe yönelik davranış gösteren fareler açık alanlarda daha fazla zaman geçirirken, keşif merakı düşük olan fareler kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirir. Bir korelasyon araştırmasında, dikkatli davranan bireylerin daha yüksek böbrek üstü hormon salgıladığı gözlenmiştir. Bu duruma takiben, bireylere dışarıdan böbrek üstü hormon verilmesi iki dakika içerisinde dikkatli tutumlara neden olmuş ve bu davranış protein sentez inhibitörleri tarafından durdurulmamıştır (Mikics ve ark. 2005). Bu sonuç oldukça önemlidir, çünkü protein seviyesindeki değişimlerin davranışı etkilemesi için gen ifadesinde değişikliğe neden olması gerekmektedir. Böbrek üstü hormonların dikkatli, temkinli davranışlara ani etkisi, değiştirilmiş gen ifadesinden bağımsız meydana gelir. Buna bağlı olarak böbrek üstü hormon, beyin aktivitesini ve/veya nörotransmitter (sinir iletici) madde salınımını değiştirip, hücre zarındaki alıcılara bağlanması ile süreç sağlanmaktadır.

Kur Yapma

Dişi zebra ispinozlarının beyinlerindeki estradiol (östrojen hormon türevi) seviyesinin mikrodiyaliz ile ölçümleri. 30 dakikalık zaman dilimi içerisinde erkek zebra ispinozları dişiler ile aynı ortamda bulunduğunda estradiol seviyeleri öncesine kıyasla iki katına çıkar. 30 dakikanın sonunda dişiler ortamdan çıkarılır ve estradiol seviyesi aniden düşer. (Remage-Healy ve ark. 2008) (2010 Nature Education)
Dişi zebra ispinozlarının beyinlerindeki estradiol (östrojen hormon türevi) seviyesinin mikrodiyaliz ile ölçümleri. 30 dakikalık zaman dilimi içerisinde erkek zebra ispinozları dişiler ile aynı ortamda bulunduğunda estradiol seviyeleri öncesine kıyasla iki katına çıkar. 30 dakikanın sonunda dişiler ortamdan çıkarılır ve estradiol seviyesi aniden düşer. (Remage-Healy ve ark. 2008) (2010 Nature Education)

Kur davranışları, muhtemel eşler ile dinamik hareketler ve karmaşık davranış etkileşimleri içerir. Birçok çalışma testosteronun erkek kur davranışlarına önayak olduğunu belgelemiştir (Valenstein & Young 1955, Beach & Inman 1965). Ancak yakın zamandaki çalışmalar, kur davranışlarının steroid hormonlar tarafından ani olarak etkilendiği ortaya çıkarmıştır. Zebra ispinozları tek eş ile ürer ve erkekler dişilerin dikkatini çekmek için bir çeşit kuş şarkısı kullanır. Beyin tarafından kontrol edilen bu şarkıyla üremede, erkekler dişileri gördüğünde estradiol seviyelerinde ani bir artış görülür (Remage-Healey ve ark. 2008; Şekil 4). Estradiol bir östrojen türevidir. Başka bir çalışma ise estradiol hormonunun erkeklerde kur şarkısını kontrol ettiğini göstermektedir (Walters & Harding 1988) ve bu çalışmaya göre ani estradiol artışı, şarkı gibi kur davranışlarının sıklaşmasına neden olabilir. Estradiol hormonunun erkek bıldırcınlarda (Cornil ve ark. 2006) ve farelerde de (Cross & Roselli 1999) çiftleşme davranışlarını hızlıca arttırdığı gözlemlenmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Zebra ispinozlarında, estradiol beyinde sentezlenir. Ancak eşeysel bezlerden salgılanan steroidler de davranışlarda ani değişmelere sebep olabilir. Erkek Japon balıkları (Carassius auratus), yumurtlayan dişilerle karşılaştığında plazma testosteronlarında ani bir artış görülür (Kobayashi ve ark. 1986). Testosterondaki bu artış oldukça önemli, çünkü testosteron miktarındaki artış erkeğin dişiye yaklaşma sıklığını artırır (Lord ve ark. 2009). Estradiol artışı da erkek davranışlarında benzer bir etkiye sahiptir. Bu gözlem oldukça önemli çünkü aromataz enzimi testosteronu estradiol hormonuna çevirir. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, aromataz inhibitörünün testosterondan estradiol hormonuna dönüşümünü engelleyerek testosteronun erkek üzerindeki olumlu etkiler göstermesini engellemesidir (Lord ve ark. 2009). Bahsi geçen iki sonuç göstermektedir ki testislerden salgılanan testosteron beyinde estradiol hormonuna dönüştürülür ve davranışı anında değiştirir. Androjenlerin vücutta dolaşması, erkek balon balıklarında da anlık olarak ses çıkarmayı arttırır (Remage – Healey & Bass 2006). Bu durum, erkeklerin dişi gördüğünde androjen salgılamasının, erkek kur hareketlerini artırmada ve bu sayede çiftleşme şansını artırmada önemli etkisi olduğunu gösterir.

Saldırganlık

Estradiol hormonunun saldırganlık üzerine etkisi günün uzunluğuna göre değişmektedir. Farelere dışarıdan estradiol verilmesi kış mevsimi gibi kısa günlerde on beş dakika içerisinde saldırganlığı arttırırken, yaz gibi uzun günlerde etki göstermemektedir. (2010 Nature Education)
Estradiol hormonunun saldırganlık üzerine etkisi günün uzunluğuna göre değişmektedir. Farelere dışarıdan estradiol verilmesi kış mevsimi gibi kısa günlerde on beş dakika içerisinde saldırganlığı arttırırken, yaz gibi uzun günlerde etki göstermemektedir. (2010 Nature Education)

Kur yapma ve üreme davranışlarını düzenleme dışında estradiol hormonunun saldırganlık üzerinde de önemli etkileri vardır. Saldırgan davranışlarda östrojene bağlı olan sistemler çevreye karşı oldukça hassastır. Birçok kemirgende, saldırganlık seviyesi gün uzunluğuna göre değişmektedir (Jasnow ve ark. 2002, Gutzler ve ark. 2009) ve bu durum mevsimsel sıcaklık farklarını, potansiyel besin miktarını tahmin etmelerini sağlar. Estradiol hormonunun saldırganlık üzerine etkisi özellikle gün uzunluğuna bağlıdır. Peromyscus cinsi farelerde, estradiol hormonu kısa kış günlerinde saldırganlığı arttırırken uzun yaz günlerinde saldırganlığı azaltır (Trainor ve ark. 2007). Bu değişikliğin nedeni beyindeki östrojen alıcısına sahip hücrelerin sayısı ile alakalı değildir. Aksine, estradiol hormonunun davranışa etkisi hormonların beyinde nasıl hareket ettiği ile açıklanmaktadır. Kısa günlerde estradiol hormonu on beş dakika içerisinde agresifliği arttırır (Trainor ve ark. 2007, 2008; Şekil 5). Bu durum ise gen ifadesinin saldırganlık düzeyini arttırmadan sorumlu olmadığını gösterir.

Serçeler üzerinde yapılan bir çalışmada, östrojen hormonunun kış mevsiminde erkeklerde saldırganlığı arttırdığı görülmüştür (Soma ve ark. 2000b) ve bu durum farelerdeki veriler ile örtüşmektedir. Ayrıca, estradiol sentezinin engellenmesi durumunda 24 saat içinde (Soma ve ark. 2000a) saldırganlık azalmaktadır ki bu süre oldukça kısadır. Kış mevsiminde, erkek serçelerin testosteron seviyeleri oldukça düşüktür. Ancak kış mevsiminde böbrek üstü bezleri oldukça fazla dehidroepiandrosteron (DHEA) hormonu üretir (Soma & Wingfield 2001) ve bu hormon androjen üretimini sağlar. Beyin DHEA hormonunu androjene çevirebilir ve bu işlem özellikle saldırganlık anlarında artar (Pradhan ve ark. 2010). DHEA miktarı kızıl sincaplarda kışın artar ve saldırganlık durumlarında DHEA miktarı kızıl hamsterlarda yüksektir (Scotti ve ark. 2009). Bu veri, DHEA hormonunun saldırganlığı düzenleme konusunda, farklı türler arasında oldukça önemli bir hormon olabileceğini ortaya koymaktadır. Beyindeki androjen sentezinin, yüksek testosteron seviyesinin doğurduğu metabolik sonuçlardan kaçınmak için, bölgesel hareketleri sağladığı hipotezi de bulunmaktadır.

Ötücü Serçe (2010 Nature Education)
Ötücü Serçe (2010 Nature Education)

Sonuç

Steroid hormonlar protein sentezi yolları aracılığıyla, etkili ve sürekli bir şekilde, değişen çevreye tepki olarak davranışı değiştirebilir. Ancak gördüğümüz gibi, bazı şartlar daha kısa süreli ve ani tepkiler gerektirebilir. Son çalışmalar steroid hormonların davranışları anında etkileyebileceğini, ancak bu etkilerin uzun dönemli gen ifadesindeki değişmelerden farklı yollar kullanarak gerçekleştiğini göstermiştir. Bu oldukça faydalı bir yöntem olabilir, çünkü testosteron gibi hormonlar zararlı yan etkileriyle de bilinmektedir. Örneğin, testosteronun uzun dönemli artışı harcanan enerjiyi arttırır (Marler ve ark. 1995) ve bağışıklık sistemini baskılayabilir (Mills ve ark. 2010). Ani ve gene bağlı olmayan değişmeler steroid hormonların, çevreye veya sosyal değişime göre, davranışı hızlıca değiştirmesini sağlar. Bu işleve uygun olarak, sert derili semenderlerin oldukça uzun süren ve onları avcılara karşı korumasız bırakan çiftleşme anında, bir avcı ile aniden karşılaşılırsa, kortikosteron aniden beyin aktivitesini değiştirir ve çiftleşme hareketlerini durdurur. Çalışmalar yapıldıkça, steroid hormonların hem kısa dönemde hem uzun dönemde davranışları değiştirmede oldukça önemli olduğu netleşmektedir.

Kaynak ve İleri Okuma:

 1. Bu yazı Nature sitesinden çevrilmiştir.
 2. Beach, F. A. & Inman, N. G. Effects of castration and androgen replacement on mating in male quail. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 54, 1426–1431 (1965).
 3. Blaustein, J. D. "Feminine reproductive behavior and physiology in rodents: integration of hormonal, behavioral, and environmental influences." In Hormones Brain and Behavior, 2nd ed., eds. Donald W. Pfaff et al. (New York, NY: Academic Press): 67–107.
 4. Bonier, F. et al. Do baseline glucocorticoids predict fitness? Trends in Ecology and Evolution 24, 634–642 (2009).
 5. Boonstra, R., Hik, D. et al. The impact of predator-induced stress on the snowshore hare cycle. Ecological Monographs 68, 371–394 (1999).
 6. Boonstra, R. et al. Plasma DHEA leves in wild, territorial red squirrels: season variation and effects of ACTH. General and Comparative Endocrinology158, 61–67 (2008).
 7. Carere, C. et al. Fecal corticosteroids in a territorial bird selected for different personalities: daily rhythm and the response to social stress. Hormones and Behavior 43, 540–548 (2003).
 8. Cooper, W. E. Tradeoffs between courtship, fighting, and antipredatory behavior by a lizard, Eumece laticeps. Behavioral Ecology and Sociobiology 47, 54–59 (1999).
 9. Cornil, C. A. et al. Estradiol rapidly activates male sexual behavior and affects brain monoamine levels in the quail brain. Behavioural Brain Research 166, 110–123 (2006).
 10. Crawley, J. N. What's Wrong with my Mouse?: Behavioral Phenotyping of Transgenic and Knockout Mice, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2007.
 11. Cross, E. & Roselli, C. E. 17beta-estradiol rapidly facilitates chemoinvestigation and mounting in castrated male rats. American Journal of Physiology276, R1346–R1350 (1999).
 12. Gutzler, S. J. et al. Photoperiodic regulation of adrenal hormone secretion and aggression in female Syrian hamsters. Hormones and Behavior 56, 481–489 (2009).
 13. Jasnow, A. M. et al. Short days and exogenous melatonin increase aggression of male Syrian hamsters (Mesocricetus auratus). Hormones and Behavior42, 13–20 (2002).
 14. Breen, K. M. Karsch, F. J. Does cortisol inhibit pulsatile luteinizing hormone secretion at the hypothalamic or pituitary level? Endocrinology 145, 692–698 (2004).
 15. Kobayashi, M. et al. Gonadotropin surge during spawning in male goldfish. General and Comparative Endocrinology 62, 70–79 (1986).
 16. Koolhaas, J. M. et al. Coping styles in animals: current status in behavior and stress-physiology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 23, 925–935 (1999).
 17. Lord, L. D. et al. Rapid steroid influences on visually guided sexual behavior in male goldfish. Hormones and Behavior 56, 519–526 (2009).
 18. Marler, C. A. et al. Increased energy-expenditure due to increased territorial defense in male lizards after phenotypic manipulation. Behavioral Ecology and Sociobiology 37, 225–231 (1995).
 19. McEwen, B. S. & Wingfield, J. C. The concept of allostasis in biology and biomedicine. Hormones and Behavior 43, 2–15 (2003).
 20. Mikics, E. et al. Behavioral specificity of non-genomic glucocorticoid effects in rats: effects on risk assessment in the elevated plus-maze and the open-field. Hormones and Behavior 48, 152–162 (2005).
 21. Mills, S. C. et al. Fitness trade-offs mediated by immunosuppression in a small mammal. Evolution 64, 166–179 (2010).
 22. Moore, F. L. & Miller, L. J. Stress-induced inhibition of sexual behavior: corticosterone inhibits courtship behaviors of a male amphibian (Taricha granulosa). Hormones and Behavior 18, 400–410 (1984).
 23. Orchinik, M., Murray, T. F. et al. A corticosteroid receptor in neuronal membranes. Science 252: 1848-51 (1991).
 24. Orchinik, M., Murray, T. F. et al. Guanyl nucleotides modulate binding to steroid receptors in neuronal membranes. Proceedings of the National Acadamey of Sciences USA 89,3830-4 (1992).
 25. Pfaff, D. W. & Levine, J. E. Reconciling molecular neuroendocrine signals and the scientists who study them. Frontiers in Neuroendocrinology 29,167–168 (2008).
 26. Pradhan, D. S. et al. Aggressive interactions rapidly increase androgen synthesis in the brain during the non-breeding season. Hormones and Behavior57, 381–389 (2010).
 27. Remage-Healey, L. & Bass, A. H. From social behavior to neural circuitry: steroid hormones rapidly modulate advertisement calling via a vocal pattern generator. Hormones and Behavior 50, 432–441 (2006).
 28. Remage-Healey, L. et al. Forebrain steroid levels fluctuate rapidly during social interactions. Nature Neuroscience 11, 1327–1334 (2008).
 29. Sapolsky, R. M. et al. How do glucocorticoids influence stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative actions. Endocrine Reviews 21, 55–89 (2000).
 30. Scotti, M. A. et al. Aggressive encounters differentially affect serum dehydroepiandrosterone and testosterone concentrations in male Siberian hamsters (Phodopus sungorus). Hormones and Behavior 56, 376–381 (2009).
 31. Sih, A. et al. Behavioral syndromes: an integrative overview. Quarterly Review of Biology. 79, 241–277 (2004).
 32. Soma, K. K. et al. Acute and chronic effects of an aromatase inhibitor on territorial aggression in breeding and nonbreeding male song sparrows. Journal of Comparative Physiology 186, 759–769 (2000a).
 33. Soma, K. K. et al. Oestrogen regulates male aggression in the non-breeding season. Proceedings of the Royal Society Londond Series B Biological Sciences 267, 1089–1096 (2000b).
 34. Soma, K. K. & Wingfield, J. C. Dehydroepiandrosterone in songbird plasma: seasonal regulation and relationship to territorial aggression. Hormones and Behavior 123, 144–155 (2001).
 35. Trainor, B. C. et al. Photoperiod reverses the effects of estrogens on male aggression via genomic and non-genomic pathways. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 104, 9840–9845 (2007).
 36. Trainor, B. C. et al. Rapid effects of estradiol on male aggression depend on photoperiod in reproductively non-responsive mice Hormones and Behavior53, 192–199 (2008).
 37. Valenstein, E. S. & Young, W. C. An experimental factor influencing the effectiveness of testosterone proprionate in eliciting sexual behavior in male guinea pigs. Endocrinology 56, 173–185 (1955).
 38. Vasudevan, N. & Pfaff, D. W. Membrane initiated actions of estrogens in neuroendocrinology: emerging principles. Endocrine Reviews 28, 1–19 (2006).
 39. Walters, M. J. & Harding, C. F. The effects of an aromatization inhibitor on the reproductive behavior of male zebra finches. Hormones and Behavior 22, 207–218 (1988).
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/05/2022 14:47:05 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5189

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Görme
Hastalıkların Tedavisi
Etimoloji
Tardigrad
Hayvanlar
Renk
Kemik
Kanıt
Öğrenme
Carl Sagan
Anksiyete
Uzay Aracı
Algı
Karbonhidrat
Taksonomi
Yaşamın Başlangıcı
Uçak
Teyit
Epidemik
Samanyolu Galaksisi
Toprak
Yeni Koronavirüs
Mikoloji
Temel
Orman
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et