Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Healthline
13 dakika
5,342
 • Nöroloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Spinal Musküler Atrofi
 • Türkçe Adı Spinal Musküler Atrofi
 • İngilizce Adı Spinal Muscular Atrophy
 • OrphaNet 70
 • Diğer İsimleri Autosomal recessive proximal spinal muscular atrophy, 5q spinal muscular atrophy

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Spinal musküler atrofi (SMA) çoğunlukla bebekleri ve çocukları etkileyen ve kaslarını kullanılmalarını zorlaştıran bir hastalıktır. Spinal musküler atrofi (SMA), ilerleyici dejenerasyon ve omurilikteki (yani, alt motor nöronlar) ve beyin sapı çekirdeklerindeki ön boynuz hücrelerinin geri dönüşü olmayan kaybından kaynaklanan kas güçsüzlüğü ve atrofisi ile karakterizedir. Zayıflığın başlangıcı, doğumdan yetişkinliğe kadar değişir. Zayıflık simetrik, proksimal > distal ve ilerleyicidir.

Bu olduğunda, çocuğun kasları zayıflar ve küçülür (Kas atrofisi), çocuk baş hareketini kontrol etmekte, yardım almadan oturmakta ve hatta yürümekte güçlük çekebilir. Bazı durumlarda, hastalık kötüleştikçe yutma ve nefes alma konusunda sorun yaşayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Farklı SMA türleri vardır ve hastalığın prognozunun ne kadar ciddi olduğu çocuğun sahip olduğu türe bağlıdır. Tedavisi yoktur, ancak alternatif bazı tedaviler birtakım semptomları iyileştirebilir ve bazı durumlarda çocuğun daha uzun yaşamasına yardımcı olabilir. Araştırmacılar, hastalıkla savaşmanın yeni yollarını bulmaya çalışıyorlar.

SMA'ya sahip her çocuğun veya yetişkinin farklı bir deneyim yaşayacağını unutmayın. Çocuğun hareketi ne kadar sınırlı olursa olsun, hastalık zekasını hiçbir şekilde etkilemez. Yine de arkadaş edinebilirler ve sosyalleşebilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Semptomlar, SMA'nın türüne göre oldukça çeşitlilik gösterebilir:

 • Tip 0: Bu, SMA'nın en nadir ve en şiddetli şeklidir, hamilelik esnasında gelişir. Bu tür SMA'ya sahip bebekler rahimde daha az hareket eder ve eklem sorunları, zayıf kas tonusu ve nefes almak için oldukça zayıf kalan kaslarla doğarlar. Solunum problemleri nedeniyle çoğu zaman hayatta kalamazlar.
 • Tip 1: Bu aynı zamanda şiddetli bir SMA türüdür. Bu tipten muzdarip çocuk yardım almadan başını destekleyemeyebilir veya oturamayabilir. Kolları ve bacakları sarkık olabilir ve yutma sorunları olabilir. En büyük sıkıntı, nefes almayı kontrol eden kaslardaki zayıflıktır. Tip 1 SMA'lı çocukların çoğu solunum problemleri nedeniyle 2 yaşını geçemezler.
 • Tip 2: Bu tip 6-18 aylık çocukları etkiler. Semptomlar orta ila şiddetli arasında değişir ve genellikle bacakları kollardan daha fazla tutar. Çocuğunuz yardımla oturup yürüyebilir veya ayakta durabilir. Tip 2, kronik infantil SMA olarak da adlandırılır.
 • Tip 3: Bu tip için semptomlar, çocuklar 2-17 yaşları arasındayken başlar. Hastalığın en hafif şeklidir. Çocuklar büyük olasılıkla yardım almadan ayakta durabilir veya yürüyebilir, ancak koşma, merdiven çıkma veya sandalyeden kalkma konusunda sorun yaşayabilir. Hayatın ilerleyen dönemlerinde dolaşmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olabilir. Tip 3, Kugelberg-Welander hastalığı veya juvenil SMA olarak da adlandırılır.
 • Tip 4: Bu SMA formu, yetişkinlik döneminde başlar. Kas güçsüzlüğü, seğirme veya nefes alma problemleri gibi semptomlar olabilir. Genellikle sadece üst kollar ve bacaklar etkilenir. Yaşamınız boyunca semptomlar olacaktır, ancak hareket kabiliyeti korunur ve hatta bir fizyoterapistin yardımıyla uygulanan egzersizler semptomları hafifletebilir. Bu tür SMA'nın insanları etkileme biçiminde birçok değişiklik olduğunu hatırlamak önemlidir. Örneğin birçok insan yıllarca ciddi semptom göstermeden çalışmaya devam edebilir.
Farklı SMA tiplerinin özelliklerinin ve belirtilerinin özeti.
Farklı SMA tiplerinin özelliklerinin ve belirtilerinin özeti.
Spinal Muscular Atrophy

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

SMA, aileden geçen bir hastalıktır. Çocukta SMA varsa, bunun nedeni, her ebeveynden birer tane olmak üzere, bozuk bir genin iki kopyasına sahip olmasıdır. SMA tanısı motor güçlükler veya regresyon öyküsü olan bir probandda, proksimal kas güçsüzlüğü, azalmış/eksik derin tendon refleksleri, motor birim hastalığının kanıtları, ve/veya moleküler genetik test üzerine SMN1'de biallelik patojenik varyantların tanımlanması ile konur. SMN2 kopya sayısındaki artışlar genellikle fenotipi değiştirir.

SMN1 genindeki mutasyon ve eksiklikler (Özellikle ekson 7'de) tanı koymada, SMN2 genindeki kopya sayıları ve mutasyonlar ise SMA'nın tipini ve prognozunu belirlemede kullanılır.

Reklam
NordPass Ücretsiz şifre yöneticisi ile eksiksiz dijital güvenlik
 • Şifrelerinizi, kredi kartlarınızı ve kişisel bilgilerinizi güvenle depolayın.
 • İnternet sitelerine giriş bilgilerinizi tek tıkla yükleyin ve yeni şifreleri kolayca kaydedin.
 • Şifreniz çalınırsa, anlık bildirimler alın.
Fırsatı Yakalayın
30 günlük para iadesi garantisi

SMN1 Geni ve Proteini Nedir, Ne İşe Yarar?

SMN'nin açılımı (İng: "Survival of Motor Neuron") Motor nöron'un devamlılığı anlamına gelir. Bu gen, kromozom 5q13 üzerindeki 500 kb'lık ters bir duplikasyonun parçasıdır. Bu kopyalanmış bölge, onu yeniden düzenlemelere ve silmelere eğilimli kılan, en az dört gen ve tekrarlayan öğeler içerir. Sekansın tekrarlanabilirliği ve karmaşıklığı da bu genomik bölgenin organizasyonunu belirlemede zorluklara neden olur. Bu genin telomerik ve sentromerik kopyaları neredeyse aynıdır ve aynı proteini kodlar. Bununla birlikte, telomerik kopyadaki mutasyonlar, spinal musküler atrofi ile ilişkilidir; sentromerik kopyadaki mutasyonlar hastalığa yol açmaz. Sentromerik kopya, telomerik kopyadaki mutasyonun neden olduğu bir hastalık prognoz değiştiricisi olabilir. Bu genlerin telomerik olanı SMN1 iken, sentromerik olan tip SMN2 olarak da adlandırılır. SMN2'nin kodlama sekansı, aminoasidik sekansı değiştirmeyen ancak ekson 7'nin alternatif eklenmesi ile sonuçlanan tek bir nükleotid (840C> T) ile SMN1'inkinden farklıdır. Yani iki gen arasındaki kritik dizi farkı, bir ekson splays arttırıcı olduğu düşünülen ekson 7'deki tek bir nükleotittir. Hem telomerik hem de sentromerik kopyaların dokuz eksonunun tarihsel olarak ekson 1, 2a, 2b ve 3-8 olarak belirlendiğine dikkat edin. Gen dönüştürme olaylarının iki geni içerebileceği ve her genin değişen kopya sayılarına yol açabileceği düşünülmektedir.

SMN geni tarafından üretilen proteinlerin işlevi net olarak kesinleşmediyse de iki farklı hipotez vardır:

Hipotez A

Bu gen tarafından kodlanan protein, hem sitoplazmaya hem de çekirdeğe yerleşir. Çekirdeğin içinde, protein, yüksek konsantrasyonlarda küçük ribonükleoproteinler (snRNP'ler) içeren sarmal gövdelerin yakınında bulunan gövde adı verilen alt nükleer cisimlerde lokalize olur. Bu protein, SIP1 ve GEMIN4 gibi proteinlerle heteromerik kompleksler oluşturur, ayrıca hnRNP U proteini ve küçük nükleolar RNA (snRNA) bağlayıcı protein gibi snRNP'lerin biyogenezinde rol oynadığı bilinen çeşitli proteinlerle etkileşime girer. snRNP'ler gen splayslarında görev alan riboprotein kompleksleridir ve proteinlerin işlev kazanmasında, çeşitlenmesinde görev alırlar. snRNP'ler sayesinde farklı izoformları kodlayan çoklu transkript varyantları açıklanmıştır.

Hipotez B

Birkaç çalışma, SMN proteininin normal aksonal taşınmaya izin vererek ve nöromüsküler bağlantıların bütünlüğünü koruyarak motor nöronların hayatta kalmasını sürdürebileceğini öne sürmektedir. Düşük SMN proteini konsantrasyonları, aksonların uzunluğu ve iskelet kasları ile etkileşimleri nedeniyle motor nöronlar için özellikle zararlı olabilir. Ayrıca, SMN proteini, motor nöronların nörit ve büyüme konilerindeki ribonükleoprotein granüllerinde lokalizedir; bu nedenle bazı araştırmacılar, SMN proteininin Beta-aktin içeren ribonükleoprotein komplekslerinin ve / veya spesifik mRNA'ların taşınmasında rol oynayabileceğini öne sürmüşlerdir. Çok yakın zamanda, SMA'nın bir fare modelinde, hastalığın erken evrelerinde meydana gelen morfolojik değişikliklerin, motor nöron somata ve proksimal dendritler üzerindeki sinapsların azalan sayısı ve işlevi ile ilişkili olan azalmış propriyoseptif refleksleri içerdiği gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler ilk olarak proksimal arka bacak kaslarını innerve eden motor nöronlarda ve eksenel kasları innerve eden medial motor nöronlarda meydana gelir. Son aşamada, distal arka bacak kaslarına zarar veren motor nöronlar için motor nöronların hastalık deafferasyonu meydana gelir. Motor nöron kaybı, aynı temporal ve topografik paternle afferent sinaps kaybını takip eder.

Çocuk, yalnızca ebeveynlerinden birinden hatalı bir gen alırsa, SMA olmayacak, ancak hastalığın taşıyıcısı olacaktır. Çocuk büyüdüğünde, bozuk geni kendi çocuğuna geçirebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Genotip - Fenotip Korelasyonu

SMN1

SMN1 patojenik varyantlarının tipi ile hastalığın ciddiyeti arasında hiçbir korelasyon yoktur. Homozigot ekson 7 delesyonu, tüm fenotiplerde yaklaşık olarak aynı sıklıkta gözlenir.

SMN2

SMN2 tarafından üretilen küçük miktarlardaki (dörtte birine kadar) tam uzunlukta transkript: fonksiyonel protein üretebilir ve daha hafif SMA II veya SMA III fenotipi ile sonuçlanır. SMN2'nin kopya sayısı (dozaj) (her kromozom üzerinde cis konfigürasyonunda art arda düzenlenmiştir) sıfır ile beş arasında değişir. SMN2'nin iki kopyasının varlığı, SMA I fenotipinin yaklaşık % 80'inde bulunur.

SMN2 geninin fonksiyonel kopya sayısı, hastalığın prognozunu değiştirebilir.
SMN2 geninin fonksiyonel kopya sayısı, hastalığın prognozunu değiştirebilir.
Spinal Muscular Atrophy

Teşhis Yöntemleri

SMA'nın teşhis edilmesi zor olabilir çünkü semptomlar diğer koşullara benzer olabilir. Neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olmak için doktor ebeveynlere şu soruları sorabilir:

 • Bebeğiniz başını dik tutma veya dönme gibi kritik gelişimsel göstergeleri kaçırdı mı?
 • Çocuğunuz kendi başına oturmakta veya ayakta durmakta güçlük çekiyor mu?
 • Çocuğunuzun nefes almakta güçlük çektiğini gördünüz mü?
 • Belirtileri ilk ne zaman fark ettiniz?
 • Ailenizde benzer semptomları olan var mı?

Öncelikle genetik testler gerçekleştirilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • NBS (Yenidoğan Taraması) sonuçları SMA teşhisini öngördüğünde, doğrulayıcı moleküler genetik test tipik olarak tek gen testini içerir. SMN1'in dozajını belirlemek için gen hedefli silme / çoğaltma analizi, ilk olarak SMN1 ekson 7'si için gerçekleştirilir. SMN1 ekson 7'nin bir kopyası mevcutsa, SMN1'in sekans analizini gerçekleştirilir. SMN1'in her iki kopyasında da fonksiyonel ekson 7 mevcutsa, diğer tanılar göz önünde bulundurulmalıdır. SMN1 sekans analizi, varsayılan bir inaktive edici varyantın SMN1'de mi yoksa SMN2'de mi olduğunu belirleyemediğinden, varyantın SMN1'de mevcut olduğunu doğrulamak için aşağıdakilerden biri gereklidir:
 1. İnaktive edici varyantın daha önce SMN1'de raporlanıp raporlanmadığı tespit edilir; veya
 2. Uzun menzilli bir PCR ürünü veya SMN1'in bir alt klonu sekanslanır

Not: SMN2 kopya sayısını belirlemek için gen hedefli delesyon / duplikasyon analizi, moleküler genetik testte SMA teşhisinin doğrulanması durumunda klinik korelasyon için ek bilgi (SMA'nın tipi gibi) sağlamak üzere gerçekleştirilebilir (bkz. Genotip-Fenotip Korelasyonu).

Doktor ayrıca tanı koymaya yardımcı olabilecek bazı testler isteyebilir. Örneğin, SMA'ya neden olabilecek eksik veya bozuk genleri kontrol etmek için çocuktan bir kan örneği alınabilir. Doktor ayrıca kreatin kinaz (CK) seviyelerini kontrol eden bir kan testi isteyebilir, Kreatin Kinaz zayıflayan kaslardan sızan bir enzimdir. Yüksek kan CK seviyeleri her zaman zararlı değildir ancak olası kas hasarını gösterir.

Diğer testler, benzer semptomlara sahip durumları eleyebilir:

 • Elektromiyogram (EMG) gibi sinir testleri: Doktor çocuğun cildine küçük elektrotlar koyar ve kaslara impuls gönderip göndermediklerini görmek için sinirler üzerinden elektriksel uyarılar gönderir.
 • CT: Vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.
 • MRI: Vücutta ayrıntılı resimler oluşturmak için güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayarın kullanıldığı bir testtir.
 • Kas dokusu biyopsisi: Bu testte doktor kas hücrelerini kastan bir iğne yoluyla veya çocuğun cildindeki küçük bir kesik yoluyla alır.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

FDA, SMA'yı tedavi etmek için üç ilacı onayladı: Nusinersen (Spinraza), Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma) ve Risdiplam (Evrysdi). Son her ikisi de SMA'da yer alan genleri etkileyen gen terapisi biçimleridir. SMN1 ve SMN2 genleri, vücudunuza kas hareketini kontrol etmeye yardımcı olan bir protein yapmak için yönergeler verir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Under the Deodars (Rudyard Kipling)

Mrs. Hauksbee decides to start a salon in Simla, but Mrs. Mallowe talks her out of it. She then explains to Mrs. Hauksbee that she’s experiencing a mid-life crisis and that she came out of her own by becoming an Influence in the life of a young man. So Mrs. Hauksbee decides to try the same. Against Mrs. Mallowe’s warnings, she chooses Otis Yeere. Everything seems to be going according to plan—Otis Yeere is coming up in the world, by virtue of his association with Mrs. Hauksbee. And Mrs. Hauksbee platonically encourages his attentions. But one day she learns that everything has not gone according to plan when he tries to kiss her.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺48.00
Under the Deodars (Rudyard Kipling)

 • Nusinersen (Spinraza): Bu tedavi, SMN2 genini ayarlar ve daha fazla protein yapmasına izin verir. SMA'lı hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılır. Kişinin sağlık ekibi ilacı omuriliğinin etrafındaki sıvıya enjekte eder. Hazırlık ve iyileşme süresi dahil, bu işlem en az 2 saat sürebilir ve birkaç kez yapılması, ardından her 4 ayda bir başka bir doz yapılması gerekir. Araştırmalar, ilacı kullanana insanların %40'ında hastalığın seyrinin yavaşladığını göstermiştir.
 • Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma). Bu tedavi, sorunlu SMN1 geninin değiştirilmesini içerir. 2 yaşın altındaki çocuklar için kullanılır. Çocuğun tıbbi ekibi, kateter adı verilen küçük bir tüpü doğrudan koldaki veya eldeki bir damara (IV) yerleştirecektir. Ardından, SMN geninin bir kopyasını tüpten belirli bir motor nöron hücresi grubuna gönderilir. Bunun yalnızca bir kez yapılması gerekir. Çalışmalar tedavinin, onasemnogene abeparvovec-xioi, SMA'lı çocukların kafalarını kontrol etmek veya desteksiz oturmak gibi belirli gelişimsel göstergelere daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olduğunu göstermiştir.
 • Risdiplam (Evrysdi): Bu tedavi, SMN2 geninin protein üretiminin engellenmesinin önüne geçerek protein seviyesinin korunmasını sağlar. Günde bir defa yemekten sonra alınır. Dozaj ağırlığa göre belirlenir.

Gen terapisinin yanı sıra, doktorlar semptomları kontrol altına almaya yardımcı olacak birkaç başka yol da önerebilir:

 • Nefes almak: SMA ile özellikle tip 1 ve 2'de, zayıf kaslar havanın akciğerlere kolayca girip çıkmasını engeller. Çocuğun başına bu gelirse, özel bir maske veya ağızlığa ihtiyacı olabilir. Ciddi sorunlar için çocuğun nefes almasına yardımcı olan bir makine kullanabilir.
 • Yutma ve beslenme: Ağız ve boğazdaki kaslar zayıfladığında, SMA'lı bebekler ve çocuklar, emme ve yutma konusunda zor anlar yaşayabilir. Bu durumda çocuk iyi beslenemeyebilir ve büyümekte güçlük çekebilir. Doktor bir beslenme uzmanıyla çalışmayı önerebilir. Bazı bebeklerin beslenme tüpüne ihtiyacı olabilir.
 • Hareket: Egzersizleri ve düzenli günlük aktiviteleri kullanan fiziksel terapi, çocuğun eklemlerini korumaya ve kasları güçlü tutmaya yardımcı olabilir. Terapistler bacak destekleri, yürüteç veya elektrikli tekerlekli sandalye önerebilir. Özel araçlar bilgisayarları ve telefonları kontrol edebilir, yazma ve çizme işlemlerine yardımcı olabilir.
 • Sırt sorunları: SMA çocuklukta başladığından, çocuklar omurgalarında bir eğrilik yaşayabilir. Doktorlar, çocuğun omurgası büyümeye devam ederken sırt desteği takmasını önerebilir. Büyümeyi bıraktıklarında, sorunu çözmek için ameliyat olabilirler.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Gidişat, semptomların ne zaman başladığına ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Çocukta şiddetli bir SMA türü olan tip 1 varsa, doğumdan 6. aya kadar herhangi bir zamanda semptomlar göstermeye başlayabilir. Genel olarak, bu tipteki çoğu bebek 3 aylık olduklarında hastalığın belirtilerini göstermeye başlar. Gelişimlerinin geciktiğini fark edilir ve ayrıca oturamaz veya emekleyemezler.

Diğer SMA türlerinde doktorlar, bir çocuğun semptomlarını yıllarca ve çoğu durumda yaşamları boyunca hafifletmeye yardımcı olabilir. SMA'ya sahip her çocuğun veya yetişkinin farklı bir deneyim yaşayacağını unutmayın.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Genel olarak her 10.000 canlı doğumdan 1'inde görülen bir hastalıktır. Türkiye'de yaklaşık 3.000 SMA hastası olduğu düşünülmektedir.

Önlem Yöntemleri

SMA hastası olan herkese genetik danışmanlık hizmeti verilmelidir. Tüm ailenin genetik geçmişi çıkarılmalı ve taşıyıcı testleri uygun bir şekilde sunulmalıdır. Bu hastalığın genetiğiyle ilgili bilgilerin halka yaygın bir şekilde öğretilmesi, olası SMA hastası doğumlarını azaltabilecektir. Dahası, prenatal tanı yöntemlerinin kullanılmasıyla hastalığın erken teşhisi mümkün olabilecek ve gerekli önlemler alınabilecektir.

Etimoloji

Genellikle SMA olarak bilinen spinal müsküler atrofi, 2 Latince ve 1 Yunanca sözcüğün bir araya gelmesiyle üretilmiştir: Latincede spinal "omurgayla ilişkili" demektir. Muscular, Latincedeki mūsculōsus, yani "kaslardan oluşan" sözcüğünden türetilmiştir. Atrofi ise Yunancada atorphia, yani "besinden yoksun" anlamındaki sözcüktür ve tıbbi literatürde kas körelmesine karşılık gelmektedir.

SMA Desteği

SMA konusunda Türkiye ve Dünya'da destek alabileceğiniz bazı kuruluşlar şunlardır:

 • SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği: Ülkemizdeki SMA hastası bireylerin; toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak ve hasta bireylerin menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
 • SMA Benimle Yürü Derneği: Derneğin genel olarak amacı; SMA’lıların, taşıyıcıların ve ailelerinin insan onur ve haysiyetine yaraşır bir biçimde yaşam sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu bağlamda dernek, evrensel hukuk ilkeleri, milletlerarası hukuk sözleşmeleri, anayasa, kanun ve benzeri düzenlemelerden doğan tüm hakların kazanılması, korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için her türlü faaliyette bulunmaktadır. Yine bu kapsamda dernek; SMA’nın önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu ve bunun gibi her türlü çalışmaya imkânları ölçüsünde destek vermektedir.
 • Cure SMA: SMA'yı tedavi etmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan araştırmaları finanse eder. SMArt Moves girişimi, erken teşhis ve tedavinin önemine odaklanmaktadır. Cure SMA ayrıca, yeni teşhis konmuş kişilere bilgi sunmak da dahil olmak üzere; yerel kuruluşlar ve web sitesi aracılığıyla insanlara ve ailelere destek sunar.
 • Muscular Dystrophy Association: Bu kuruluş, bölgenizdeki hizmetlere ve destek gruplarına ait bilgi ve bağlantılar içerir.
 • SMA Foundation: Misyonu, SMA tedavisi arayışını artırmak, araştırmacılarla çalışmak, klinik araştırmalar geliştirmek ve başkalarını bu genetik durum hakkında eğitmeye yardımcı olmaktır.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
13
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Üzücü! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/02/2023 17:25:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9671

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Beslenme Davranışları
Yok Oluş
Kuş
Hormon
Makroevrim
Genetik Mühendisliği
Doğa Gözlemleri
Eşey
Antikor
Biyocoğrafya
Doğa Yasası
Böcek Bilimi
Hız
Vejetaryen
Bilim İnsanı
Besin
Köpekgil
Kozmoloji
Radyasyon
Komplo
Kromozom
Bakteri
Robot
Enerji
Epidemik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. K. Polat, et al. Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?. (6 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 2 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9671
Polat, G. K., Bakırcı, Ç. M. (2020, December 06). Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9671
G. K. Polat, et al. “Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 06 Dec. 2020, https://evrimagaci.org/s/9671.
Polat, Gencay Kaan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Spinal Musküler Atrofi (SMA) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 06, 2020. https://evrimagaci.org/s/9671.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.