Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
6

Termodinamik yasası ile evrenin sonunun ısıl ölüm olması çelişmiyor mu?

termodinamik yasasına göre evrendeki toplam enerji sabit. Aynı zamanda evrenin sonunun ısıl ölüm olacağı da öngörülüyor. bu ikisi çelişmiyor mu?
597 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
5 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap

Hayır, çünkü entropiyi "düzensizlik" olarak düşünüyorsunuz. Entropi, kullanılabilir enerjinin uzay-zamana dağılmışlığının bir ölçüsü. Ve izole bir sistem olarak modellenen Evren'in entropisi artıp, kullanılabilir enerjisi uzay-zamana yayıldıkça, içindeki sistemler de eşit sıcaklığa ulaşmaya başlıyorlar. İki nesnenin sıcaklığı birbirine eşitse, aralarında ısı transferi olamıyor (0. yasa). Bu durumda enerji transferi de olamıyor. Bu durumda iş de yapılamıyor. İşte bu durum, Evren'in termodinamik dengeye ulaştığı, artık içinde hiçbir şeyin üretilemediği (mesela yıldızların oluşamadığı) bir nokta. Buna "ısıl ölüm" deniyor.

Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Evren genişledikçe, birim hacme düşen kullanılabilir enerji oranı azalıyor, dolayısıyla entropisi artıyor (ki sistemlerin kendi etkileşimleri de daima Evren'in entropisini artırıyor). Bir noktadan sonra uzay-zaman o kadar sünmüş olacak ve bu sünmeyle birlikte enerji o kadar geniş bir hacme yayılmış olacak ki, entropi maksimum değere ulaşacak ve Evren içinde hiçbir iş yapılamayacak (mesela yeni yıldızlar oluşamayacak). İşte "ısıl ölüm" bu.

Bu Reklamı Kapat

Burada sorulabilecek bir şey, madem donan suyun entropisi azalıyor, "donan Evren'in" entropisi neden azalmıyor? Çünkü Evren'in ortalama sıcaklığının azalması, donma gibi bir olay değil. Donma sırasında moleküller etrafa enerji saçarak daha küçük bir hacme daha çok sayıda sığıyorlar. Bu sırada entropileri azalıyor, çünkü uzay-zamana yayılmış kullanılabilir enerji daha derli toplu ve kısıtlı bir yerde öbeklenmiş oluyor. Ama Evren'in soğumasının nedeni, su gibi dışarıya enerji kaybetmesi değil. Enerji sabitken, uzay-zamanın kendisinin genişliyor olması ve yukarıda anlatıldığı üzere bu sabit enerjinin uzay-zamana dağılıyor olması.

388 görüntülenme
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
17
  • Raporla
Cevap
Barış Barış
bilim meraklısı

Merhaba,

Çok bilinen bir örnekle cevaplıyayım. Elimizde Marmara Denizi ve evimizdeki fırın olsun. Aslında Marmara'nın enerjisi fırından kat ve kat fazla. Ama denize girince yanmazken sıcak fırına elimizi sokmamız ile çıkarmamız bir oluyor.

Bu Reklamı Kapat

Çünkü denizin yüzey alanı (ve hacmi) o kadar geniş ki birim alana düşen enerji çok düşük. Dolayısıyla bir anlamda ortalama kinetik enerji dediğimiz sıcaklık da düşük.

Oysa fırın çok küçük bir alana sahip olduğu için birim alandaki enerji fazla olduğundan elimiz yanıyor. (Çok kabaca anlattım, teknik ayrıntıları başka)

Evrenin ısıl ölümünün gerçekleşmesi de zaten enerjinin sabit olmasından kaynaklanıyor. Yüzey o kadar yayılıyor ki (aslında sonsuza kadar yayılıyor çünkü evren hızlanarak genişliyor) yüzey alana düşen enerji minimize oluyor. Isıl ölümden kasıt bu.

461 görüntülenme
9
  • Raporla
Cevap
Nilüfer Tekin
Nilüfer Tekin
3,485 UP
Emekli öğretmen, felsefe ve bilim meraklısı

Merhaba,

Kusura bakmayın aceleye geldi, uzun ve karışık oldu ama önemli olan neler söylendiğidir

Bu Reklamı Kapat

Termodinamik Yasaları, Entropi, Büyük Patlama modeline karşı Plazma Evren Modeli

Termodinamik Yasaları.

Bu Reklamı Kapat

Sıfırıncı yasa

“İki ayrı cisim bir üçüncü cisimle ısıl dengede ise birbirleriyle de ısıl dengededir.”

Bu yasa temas halinde olan cisimlerin ısı alış verişinde bulunduklarını ve belirli bir süre sonunda da termal (ısıl) dengeye gelerek aynı sıcaklıklara sahip olacaklarını söyler.

Birinci yasa

Enerji yaratılamaz ya da yok edilemez, ancak bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir. İzole bir sistemdeki toplam kütle ve enerji daima sabit kalır, korunur. (Ancak bu enerji zamanla iş yapma yeteneği olan enerjiden iş yapma yeteneği olmayan, kullanılamaz enerjiye dönüşür, iş yapamaz hale gelir. Çünkü enerjinin bir iş yapabilmesi için ısı, yani enerji akışı olması gerekir.

İkinci yasa

Isı, asla daha soğuk ve düşük enerjili bir bölgeden, daha sıcak yani yüksek enerjili bir bölgeye akamaz.

Isı soğuk bir cisimden sıcak bir cisme asla kendiliğinden transfer olamaz.

Bu Reklamı Kapat

Yani enerji, dışarıdan bir etki olmaksızın, her zaman yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru akmak zorundadır.

Bir ısı işe veya iş ısıya dönüştürüldüğünde daima bir kayıp olur.

Bir sistemdeki toplam enerjinin tamamı işe dönüştürülemez. Einstein’ın kütle-enerji eşitliğine göre

kütleler durgun olsalar bile bir enerjileri vardır, bu enerjiye durgun kütle enerjisi denir. Tüm kütlelerin kütlelerine eşit enerjileri vardır.

Bu Reklamı Kapat

Ancak bu kütlelerin hepsinin enerjisi iş yapar halde değildir. Kütlelerin iş yapabilen kinetik enerjileri ise ısıya maruz kaldıkları, hareket ettikleri orandadır. Ayrıca, foton ve gluon gibi kütlesi olmayan enerjiler de vardır. Einstein’ın enerji-kütle eşitliğine göre kütle enerjiye, enerji de kütleye dönüşebilir.

Bir sistemin enerjisinin işe dönüştürülebilen miktarına kullanılabilir enerji denir.

Örneğin bu yüzden Dünya yüzeyine rastgele yayılmış su birikintilerinden enerji üretemeyiz, ama bir suyu barajın bir tarafında öbekleyip, diğer tarafa kontrollü bir şekilde akıtarak anlamlı bir iş yapabiliriz ve o sayede ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini üretebiliriz.

İzole edilmiş bir sistemde entropi daima artar, yani sistemin enerjisi iş yapamaz, kullanılamaz hale gelir.

Bu Reklamı Kapat

(Entropi; düzensizlik, dağınıklık, iş yapma yeteneği olmayan enerji ya da düşük enerji. Entropi, zaman içerisinde tersinmez olan bir durum değişikliğini belirtir.)

Üçüncü yasa

Bir sistemin sıcaklığı mutlak sıfıra doğru gittikçe o sistemin entropisi de sıfıra yaklaşır. Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler de sıfıra yaklaşır.

Ancak, bir nesnelerin sıcaklığını sonlu sayıda aşamada sıfıra indirmek olanaksızdır. Yani mutlak sıfır, bir cismin asla erişemeyeceği bir sıcaklıktır.

(Mutlak sıfır sıcaklığı Celsius ölçeğinde -273,15 dereceye, Kelvin ölçeğinde ise 0 dereceye karşılık gelir.)

Üçüncü yasa, bir sistemin sıcaklığını durmadan azaltırsanız, en fazla mutlak sıfır olan 0 Kelvin'e veya -273.15 santigrat dereceye (veya pratikte, bunun en fazla mikrokelvinler kadar üzerine) indirebileceğinizi söyler.

İlginç bir şekilde üçüncü yasayı bilmek, entropinin asla azalamayacağı argümanının ne kadar hatalı olduğunu görmeyi de sağlamaktadır. Zira üçüncü yasa, entropinin azalabileceğini söylemekte ama bu azalmaya teorik bir sınır koymaktadır.

Su soğudukça, atomların ortalama kinetik enerjisi giderek azalır, yani atomlar gitgide yavaşlayıp düzenli hale geçerler. Mutlak sıfırda, o sistemde olan biten her şey, kuantum düzeydeki rastgele hareketler haricinde durma noktasına gelir. Ancak durmaz!

Eğer ki enerji değeri 0 olsaydı, bu durum, Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi ile çelişirdi. Yani sistemin konumu ile momentumu kesin olarak bilindiği durumu ortaya çıkardı ve belirsizlik ortadan kalkardı. Ama böyle bir durum fizik yasalarınca mümkün değildir.

Bu da demektir ki evrende hareket ve enerji akışı asla durmaz!

Bu Reklamı Kapat

Tekrar ikinci yasaya dönersek;

İkinci yasaya göre izole bir sistemde entropi, daima artar. Çok net olması amacıyla, tekrar yazalım: İzole (yalıtık, kütle, enerji girişi, çıkışı olmayan) bir sistemde, entropi daima artar. Her sistemde değil. Her zaman değil. Her yerde değil.

Termodinamik yasaları yalnızca basit, yalıtık sistemlere atıfta bulunur, açık sistemlere değil!

Evrende tamamen yalıtık sistemler olmadığı gibi evrenin kendisi de yalıtık değildir. Bu yasalarda izole sistem denilen sistem yalnızca teoride, düşüncede olan ideal bir sistemdir.

Bu Reklamı Kapat

Termodinamiğin ikinci yasasının kâşifleri R. Clasius ve W. Thomson, bu yasayı bir bütün olarak evrene uygulamayı denediler ve tamamen yanlış bir teoriye ulaştılar; evrenin sonunun “ısıl ölüm” teorisi.

Evren kapalı bir sisteme benzetilerek, tüm evrenin kaçınılmaz olarak bir denge durumuyla, yani her yerde aynı sıcaklığa sahip bir durumla sonlanması gerektiği söylendi. Yıldızlar yakıtlarını tüketecekler. Tüm yaşam yok olacak. Evren niteliksiz bir hiçlik enginliğinde yavaşça tükenecek. “Isıl ölümün” acısıyla kıvranacak.

Ne var ki, bu iç karartıcı evren tablosu, evrenin geçmiş evrimi hakkında bildiğimiz ya da bugün gördüğümüz her şeyle doğrudan çelişir.

Başlangıçta klasik mekaniğin özel bir alanından türetilen ikinci yasa, Boltzmann’ın elektromanyetizma ya da kütleçekim gibi kuvvetleri, Brown hareketini, atomların her zaman yönelimleri olduğunu, dışarıdan madde ve enerji akışının etkisinde olduklarını, atomik çarpışmaların belli bir noktadan sonraki kimyasal tepkimelerini, düzensizliğin düzene dönüşmesini, kendi kendine örgütlenen yapıları, kimyasal saati vs hesaba katmaması ve yalnızca atomik çarpışmaları kabul etmesi gerçeğince sınırlanır.

Bu Reklamı Kapat

Doğada denge normal değildir, –Prigogine’den aktarırsak– “nadir ve kararsız bir durumdur”. Denge-dışılık kuraldır. Denge-dışı bir durumda, düzen ortaya çıkar. “Denge-dışılık, kaostan düzen çıkarır.”

Aslında, doğa yalnızca dağılma ve bozunmanın değil, tam zıt süreçlerin de sayısız örneğini sunar; kendi kendini örgütleme ve büyüme. Odun çürür ama ağaçlar büyür. Prigogine’e göre doğanın her köşesinde kendini örgütleyen yapılar vardır. Benzer şekilde M. Waldrop da şu sonuca çıkar:

Lazer kendi kendini örgütleyen bir sistemdir, ışık tanecikleri, fotonlar, kendiliğinden, tek bir güçlü demet içerisinde gruplanabilirler, bu demet içerisinde her foton uygun adım hareket eder. Rüzgârları sürükleyen ve okyanuslardan yağmur suyunu çeken kasırga, güneşten gelen kesintisiz bir enerji akışıyla güçlendirilmiş kendi kendini örgütleyen bir sistemdir. Matematiksel olarak analiz edilmek için çok karmaşık da olsa, canlı bir hücre, besin biçiminde enerji alan ve enerjiyi ısı ve atık madde olarak dışarı atan kendi kendini örgütleyen bir sistemdir.[4]

Tabiatın her yerinde çeşitli desenler görürüz. Bazıları düzenli bazıları düzensizdir. Bozunma vardır ama büyüme ve gelişme de vardır. Yaşam vardır ama ölüm de vardır. Ve aslında bu çelişik eğilimler birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Birbirinden ayrılamazlar. İkinci yasa, tüm tabiatın düzensizlik ve bozunmaya giden tek yönlü bir yolda ilerlediğini iddia eder. Ama bu, doğada gözlemlediğimiz genel desenlerle bağdaşmaz. “Entropi” kavramının kendisi, termodinamiğin katı sınırlarının dışında, sorunlu bir kavramdır.

Bu Reklamı Kapat

Oysa bunlar açık sistemlerde, hele de sonsuz evrende hiç eksik olmaz.

“Doğada nereye bakarsak bakalım karşıt eğilimlerin bir arada varolma dinamiğini görürüz. Yaşamı ve hareketi doğuran bu yaratıcı gerilimdir.

Negatif olmadan pozitif anlamsızdır.

Karşıtların birliğine ilişkin bu evrensel olgu, gerçekte doğadaki tüm hareketin ve gelişmenin motor gücüdür. Hareketi ve değişimi açıklamak için dış itki kavramını işin içine sokmaya gerek olmamasının nedeni işte budur.

Bu Reklamı Kapat

Doğada, toplumda ve bilinçte tüm nesneler, olaylar ve süreçler içlerinde bir karşıtlık (eşdeyişle eytişimsel iç çelişki) taşırlar, bu karşıtlık tüm devim ve gelişmenin kaynağıdır.

Doğada, toplumda ve bilinçte tüm nesneler, olaylar ve süreçler içlerinde bir karşıtlık (eşdeyişle eytişimsel iç çelişki) taşırlar, bu karşıtlık tüm devim ve gelişmenin kaynağıdır. Bu karşıtlıklar hem bir ‘birlik’ (biri olmadan öbürü de olmaz) hem de bir ‘savaşım’ (biri öbürünü sürekli olarak dıştalar) içindedirler, birbirlerine geçişirler (biri öbürünü sürekli olarak altetme, onun yerine geçme eğilimindedir). Doğa, toplum ve bilinç bu evrensel yasayla işler ve gelişir. Gelişme, bu savaşım sonucu, birliğin ortadan kalkıp yerine yeni bir birliğin doğması demektir. Bundan ötürüdür ki karşıtların birliği ‘geçici’ (eşdeyişle göreli, ilineksel, ikincil), karşıtların savaşımıysa ‘sürekli’ (eşdeyişle saltık, temel, birincil)dir. Bu yasadan ötürüdür ki ‘eski’ daima yerini ‘yeni’ye bırakır.

Yaşam, çelişme’den ibarettir. Yaşayan her şey, her an hem kendisidir hem kendisi olmayan’dır. Bu her an oluşan, durmadan yenilenen ve çözülen bir çelişme’dir. Çelişme biter bitmez yaşam da sona erer ve ölüm gelir’’. ‘’Matematikte diferansiyel, mekanikte hareket ve karşı hareket (etki-tepki N.), fizikte artı elektrik ve eksi elektrik, kimyada atomların birleşmesi ve ayrılması (füzyon ve fisyon) çelişme’nin evrenselliğini tanıtlar’’.

Bu Reklamı Kapat

Devim, özdeğin sonsuz çeşitliliğine uygun olarak sonsuz biçimlerde gerçekleşir. Isı, ışık, elektrik dalgaları, biyolojik ve fizyolojik süreçler, kimyasal süreçler, nükleer süreçler, organik hayat ve daha sonsuzca başkaları hep devim biçimleridir.

Devimsiz madde, (maddesiz devim) hiçbir zaman ve hiçbir yerde olmamıştır. Her maddesel cisim, yapısı gereği devimsel ve değişkendir. Devimi sağlayan ilke de, her maddesel cismin hem çatışan hem birbirinden ayrılamayan karşıtlıklarındandır. Devim de bizzat madde gibi, sonsuz biçimlerde belirmektedir. Her yeni araştırma, devimin yeni bir biçimini ortaya koymaktadır. Örneğin en son bulunan devim biçimlerinden biri, atom çekirdeğinin çevresindeki zerreciklerin devimidir. Devimin çeşitli biçimleri birbirlerine bağlıdırlar ve birbirlerine dönüşürler. Örneğin kimyasal devim biçimleri biyolojik devim biçimine dönüşerek insana kadar sürüpgelen çeşitli devimsel dönüşümlerle hayatı oluşturmuşlardır.

Aklın İsyanı-Marksist Felsefe ve Modern Bilim

Termodinamik yasaları kütleçekim ya da evrim gibi genel bir evren bir yasası değildir ve evrene uyarlanamaz!

Bu Reklamı Kapat

Çünkü evrenin şekli düz mü, küre gibi mi, at eyeri gibi mi, evren açık mı, kapalı mı, izole(yalıtık) mi, sonlu mu, sonsuz mu olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir.

https://evrimagaci.org/evrenin-sekli-nedir-uzay-duz-mu-kuresel-mi-egri-mi-4536

https://evrimagaci.org/evrenin-sonu-evren-nasil-sona-erecek-evrenin-sonuna-dair-olasi-senaryolar-neler-9191

https://evrimagaci.org/termodinamik-yasalari-ve-evrim-entropi-nedir-evrim-termodinamigin-ikinci-yasasi-ile-celisir-mi-103

Bu Reklamı Kapat

Evrenin şekli bilinmediği gibi büyüklüğü de tam olarak bilinmemektedir, evrenin nasıl oluştuğu da! Ancak, gözlemlenebilen evren her geçen gün gelişen teknoloji ile biraz daha büyümektedir, sonsuz da olabilir!

“1755’te Kant, “ada evrenler” olarak adlandırdığı uzak yıldız kümelerinin varlığını öngördü. Buna rağmen 1924 gibi geç bir tarihte bile, tüm evrenin, yalnızca 200.000 ışık yılı çapında olduğu ve –kendi galaksimiz ve iki komşu galaksi olmak üzere– sadece üç galaksiden oluştuğu tahmin ediliyordu.

Bugün, gözlenebilir Evren'in çapının, Evren'in genişliyor olduğu gerçeğinden ötürü 13.82 milyar ışık yılından daha büyük olduğu biliniyor. Çünkü ışık 13.82 milyar yılda sadece sabit duran bir mesafeyi kat etmedi; aynı zamanda genişleyen bir uzunluğu kat etmek zorunda kaldı. İşte bu gerçek ışığında, Gözlenebilir Evren'in çapının 93 milyar ışık yılı olduğunu biliyoruz. Ancak evrenin ne kadar büyük olabileceğine dair hesaplamalardan hangisi gerçeği yansıtıyor, şu anda bilmek mümkün değil. Zira bu konu, birazcık da Evren'in genel şeklinin ne olduğuna bağlı. Öklid Düzlemi gibi düz ve uzaysal olarak sonsuz mu? Bir eyer gibi açık ve kıvrımlı ama uzaysal olarak sonsuz mu? Yoksa bir küre gibi kapalı ve uzaysal olarak sonlu mu? Bu soruların cevabı, Evren'in boyutlarını belirlememizde yol gösterici olacak. Şu andaki en güncel hesaplamalar, Evren'in düz olduğuna işaret ediyor. Bu, onun boyutlarının sadece sınırsız değil, aynı zamanda sonsuz olabileceğini gösteriyor.

https://evrimagaci.org/evren-ne-kadar-buyuk-gozlenebilir-ve-gozlenemeyen-evrenin-toplam-buyuklugu-ne-kadar-5137

Bu Reklamı Kapat

https://evrimagaci.org/evren-buyuk-patlama-aninda-ne-kadar-buyuktu-11112

Ayrıca Büyük Patlama teorisi evreni yalıtık olarak kabul etmekle termodinamiğin birinci yasası olan maddenin korunumu yasasını da ihlal eder.

Termodinamiğin birinci yasası bir sisteme giren toplam enerji o sistemden çıkan toplam enerjiye eşit olmak zorundadır, enerji korunur. Enerjinin korunumu yasası, maddenin yoktan var olamayacağını ve yok edilemeyeceğini söyler.

Büyük Patlama teorisi ise evrenin 10-43 saniyeden öncesine, ya da “evrenin başlangıcı” olduğu iddia edilen döneme dair hiçbir şey söyleyemez.

Bu Reklamı Kapat

Öncelikle, evrendeki tüm maddenin “sonsuz yoğunluğa” sahip tek bir noktada yoğunlaşmış olması gerektiği düşünülemez. Sonlu bir uzaya sonsuz miktarda madde ve enerji koymak imkânsızdır.

Büyük patlama teorisinin söylediği gibi Evrenin sonsuz yoğunlukta bir noktadan “Büyük Patlama”yla doğduğunu söylüyorsanız, öncesi hakkında da bir şey söyleyemiyor yok sayıyorsanız maddenin de bu patlamayla doğduğunu, yani maddenin yoktan var olduğunu söylüyorsunuzdur. Bu da açıkça maddenin korunumu yasasını ihlal eder.

Kütle ve enerjinin yani maddenin korunumu tek tek sistemler için geçerlidir. Maddenin korunumu belli bir miktarı gerektirir. Evreni sonlu ve tek bir sistem kabul eden Büyük Patlama teorisine alternatif teorilerden Plazma Evren teorisine göre evren

Sonsuzdur.

Bu Reklamı Kapat

https://www.sosyalistesitlik.org/burjuvalastirilan-bilim-ve-cernde-yapilan-deneyler/

Sonsuz ve sınırsız evrende toplam enerji belirli bir miktar anlamında sabit olabilir mi, sonsuz evrende şu kadar enerji vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz.

Sonsuz bir evren tek bir sistem değildir, yalıtık hiç değildir, belli madde miktarından ve bunun korunumundan söz edilemez. Sonsuz bir evrende maddenin korunumu evren için değil, tek tek sistemler için geçerlidir.

Dolayısıyla termodinamik yasaları tek tek sistemler için geçerlidir, evrene uyarlanamaz.

Bu Reklamı Kapat

Termodinamik yasalarının evrene uyarlanması, evrenin bir başı ve bir sonu olduğu, kıyamet senaryosu Büyük Donma, Isıl Ölüm, Büyük Çökme, Büyük Çatırtı gibi

yorumlar yaratılışçı Büyük Patlama teorisinden çıkarılan teoriler ve yorumlardır.

Yaratılışçı Big Bang evrenin oluşumunu açıklayan biricik model olarak bize empoze edilmek istense de, gerçekte bir kaç evren modeli bulunmaktadır.

Bunların en çarpıcısı ise hiç şüphesiz “Plazma Evren” teorisidir. Bu teoriye kısaca değinmekte fayda var.

Bu Reklamı Kapat

PLAZMA EVREN MODELİ

Büyük Patlama evrenbilimde kütle çekim evreni biçimlendiren ana etkendir. Plazma evrende ise

Evreni biçimlendiren ana etken kütle çekim değil elektromanyetizma’dır (daha doğrusu kütle çekiminin kaynağı elektromanyetizmadır). Plazma evren modeline göre elektromanyetizmanın evrenin yüzde 99’undan fazla bir kısmını oluşturan plazma ile olan etkileşimi sonucu bugünkü yapılar oluşmuştur.

Plazma Evren Modeli, Büyük Patlama'nın kanıtlarını ve sorunlarını farklı temellere oturtarak açıklayabilme potansiyeline sahiptir. ''Plazma Fiziği''nin kurucusu, Nobel ödüllü fizikçi, Hannes Alfven tarafından oluşturan bu teori, Evren'in bir başlangıcı ve sonu olmadığını; ama durağan da olmadığını söyler.

Bu Reklamı Kapat

Kuazarların gökada merkezinden fırlatılan yüksek enerjili plazma olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır.

1995 de Lerner, COBE ölçümlerinden elde edilen mikrodalga artalan ışınımındaki dalgalanmaların genliğinin bugünkü yumrulu yapıları oluşturabilecek büyüklükte olmadığını kanıtlamıştır. Plazma evrende gözlemlenen yumrulu yapıları oluşturmak için “ karanlık madde” ye ihtiyaç yoktur.

Laboratuarlar da yapılan deneyler filamenter akım tabakaları içerisinde kalan plazma güç kaynaklarının, evrenle karşılaştırdığımızda küçük hacimlerde de olsa mikrodalga artalan ışınımı üretebileceğini göstermiştir. Bu durumda dev filamenter akım tabakaları yıldız gibi ışınım kaynaklarından çıkan enerjiyi bir kafes gibi tutabilir. Böylece evrenin başlangıcından kalma olduğu

İddia edilen mikro dalga artalan ışınımı bilinen fiziksel süreçlerle açıklanabilmektedir. Laboratuar koşullarında

Bu Reklamı Kapat

Plazmanın tabakalı yapılar oluşturduğu deneysel olarak gösterilebiliyor. Plazma Evren Modeli savunucuları mikrodalga artalan ışınımının kendi deyimleriyle Büyük Patlamacılar gibi bilimsel yöntemin dışına çıkmadan “ karanlık madde “ gibi “hayalet “ oluşumlara başvurmadan açıklanabilineceğini söylemektedirler.

Gök cisimlerinin sergiledikleri kırmızıya kaymanın bir kısmı kütle çekimsel etkiden veya doppler etkisinden olabilir . Ancak kuazarların kırmızıya kaymalarında asıl etkinin Wolf etkisi olması çok kuvvetli bir olasılıktır.

http://www.zamandayolculuk.com/pdf-1/plazmaevren.pdf

“Araştırma yaptığımızda gördük ki, Boltzman’nın entropiye getirmiş olduğu yorum, aralarında elektriksel ya da kütleçekimsel etkileşim olmayan hipotetik parçacıklarla varmış olduğu bir sonuçtur. Oysa rasgele çarpışmaların bazıları çeşitli tepkimelere ya da kütleçekimsel kuvvet parçacıkların yönbağımlı yığılmalarına neden olabilir. Diğer yandan sonsuz evrenin yalıtılmış bir sistem olarak düşünülemeyeceği dolayısı ile bu yasanın sonsuz büyüklükteki bir yapıya uygulanamayacağı sonucuna vardık.”

Bu Reklamı Kapat

“1977 yılında, Termodinamiğin II. Yasasına katkılarından dolayı Nobel ödülü almaya hak kazanan Ilya Prigogine, denge durumundaki sistemler ile denge durumundan uzak sistemlerin yasaları arasında temelden bir farklılık olduğunu, denge durumundan uzak sistemlerin her birinin kendine özgü davranışlarının olabileceğini göstermiştir. I. Prigogine’nin çalışmaları bize göstermiştir ki, denge durumunda olmamak düzenliliğin kökeni olabilir”

“sonsuz evrende Olbers açmazı çözülmüş olur.”

“Gözlemler evrendeki kütle dağılımının homojen olmadığını göstermektedir, ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu, evrenin bir tekillikten başladığı kabulü ile uyumsuzluk içindedir.”

“Evrendeki kütlenin %96’sının karanlık özdek ya da karanlık erke olarak var olduğu kabul edilerek bu kritik değer elde edilebilmektedir. Bu üç olguyu karanlık özdek ya da erke varsayımlarına başvurmadan açıklayabilir miyiz diye araştırdığımızda, Plazma Evren Modelinin bu olguları açıklamak için bir paradigma dönüşümü önerdiğini gördük.”

Bu Reklamı Kapat

http://www.zamandayolculuk.com/pdf-1/plazmaevren.pdf

http://nina.bencoya.com/126/yasamin-anlaminda-evren-bilgisinin-yeri-ozgur-akarsu/

Vatikan tarafından da desteklenen Standart Model, bize en tutarlı evren modeli olarak sunulmasına rağmen, dikkate değer zayıf yanları bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçına örnek verelim. Öncelikle yukarıda da belirtildiği gibi en temel fizik yasası ile çelişki halindedir. Ayrıca: Bu teoriye göre, evrende 15 milyar yıldan daha yaşlı hiçbir şey olamaz. Ancak bu önermeyle çelişen kanıtlar vardır. 1986’da Havai Üniversitesi’nden Brent Tully, hemen hemen bir milyar ışık yılı uzunluğunda, üç yüz milyon ışık yılı genişliğinde ve yüz milyon ışık yılı kalınlığında büyük galaksi yığınları (süper kümeler) keşfetti. Böyle muazzam nesnelerin oluşması için, 80-100 milyar yıl geçmesi gerekirdi. Yani büyük patlamacıların izin verdiğinden dört ya da beş kat daha uzun bir süre. O zamandan beri, bu gözlemleri doğrular nitelikte başka sonuçlar da elde edilmiştir. (aklın isyanı syf:204)

Plazma evren modelinde mistik bir güce ve yorumlara yer yoktur!

Bu Reklamı Kapat

https://www.evrensel.net/haber/78555/plazma-evren-modeli

Büyük Patlama Big Bang

Pamuk ipliğine bağlı

Büyük Patlama’ya Karşı Bildiri

Bu Reklamı Kapat

http://www.evreninsirlari.net/sayilar/126/s01.htm

https://www.dunya48.com/kultur-yasam/bilim/23815-rennan-pekunlu-buyuk-patlama-ya-karsi-bildiri-ve-richard-feynman-in-konusmasi

https://aliserdarbolat.blogspot.com/2014/12/rennan-hocann-buyuk-patlamaya-kars.html

Büyük Patlama’ya itirazlar var!

Bu Reklamı Kapat

Prof. Dr. E. Rennan Pekünlü

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2009/07/01/buyuk-patlamaya-itirazlar-var/

Büyük bir patlama olmuş olabilir. Fakat bu, hiçbir şekilde maddeyi, uzayı ve zamanı yaratan bir büyük patlama değildi. Bu sadece büyük bir patlamaydı, evrenin bir parçasındaki bir patlamaydı.

Alfvén ve Klein’ın senaryolarında, evrenin sadece –gördüğümüz– küçük bir bölümü ilk önce çökmüş ve daha sonra da patlamış olacaktı. Patlama tekil bir noktadan kaynaklanmaktan ziyade, yüz milyonlarca ışık yılı genişliğindeki çok büyük bir bölgeden kaynaklanır ve gelişmesi yüz milyonlarca yıl sürer; “evrenin başlangıcı” gereksizdir.

Bu Reklamı Kapat

«Boş uzay» böylelikle gerçekte hiç de boş değildir, tersine tüm Evreni istila eden fokurdayan bir aktivite denizidir.” Bu hem doğru hem de yanlıştır. Şurası doğru ki, tüm evren madde ve enerji tarafından istila edilmiştir ve şu “boş uzay” gerçekte boş değildir, parçacıklarla, radyasyonla ve kuvvet-alanlarıyla doludur. Parçacıkların sürekli olarak değiştikleri ve bazılarının “zımni” parçacıklar olarak adlandırılacak kadar geçici ve kısa bir ömürleri olduğu da doğrudur. Onyıllar önce de bilinen bu fikirlerde “şaşırtıcı” olan hiçbir şey yoktur. Ama bunların “hiçlikten” ansızın ortaya çıktıkları tümüyle yanlıştır. Hiçlikten bir şeyler elde etmenin gerçekten de tek bir yolu vardır; bir Yaratılış eylemi.

Büyük Patlama gerçekten de bir yaratılış teorisidir.

Büyük Patlama Asla Olmadı adlı kitabında Eric Lerner, sonuçları bilimsel dergilerde yayınlanmış olan ve karanlık madde fikrini tamamen reddeden bir dizi gözlemin hepsini ayrıntılarıyla açıklar. Tüm kanıtlar açıkça ortada olmasına rağmen büyük patlama taraftarları hâlâ, Galileo’nun teorilerinin doğruluğunu test etmek için teleskopla bakmayı reddeden bilgiç profesörler gibi davranmaya devam ediyorlar. Karanlık madde var olmalıdır, çünkü bizim teorimiz bunu gerektirir!

Aklın İsyanı-Marksist Felsefe ve Modern Bilim

Bu Reklamı Kapat

https://marksist.net/kitaplik/onlineKitap/AI

Plazma Evrende Olbers Paradok’su yok

• Plazma Evren Modellinin Felsefesi

http://tl.gd/n_1srjgmd

Bu Reklamı Kapat

http://nina.bencoya.com/126/yasamin-anlaminda-evren-bilgisinin-yeri-ozgur-akarsu/

‘’Plazma evren anlayışının daha çok materyalist diyebileceğimiz kişilerce benimsenmesi, diğer yandan Big Bang’in yaratılışa inananlarca benimsenmesi bir rastlantı olmasa gerek. Böyle bir net ayrım olduğunu da söylemek istemiyorum ancak Marksist eğilimli birçok görüş, siyasal düşüncelerini plazma-evren ile desteklemekte iken benim bildiğim Hıristiyan ve Müslüman yayınlar da Big Bang teorisi ile desteklemektedir.’’

“Aslında tüm evren, madde ya da enerjinin sonsuz hareketidir. Bir hareketin sonlanması diğerini başlatır, enerji maddeye madde enerjiye dönüşür, madde bir halden diğer bir hale geçebilir ve bu böyle devam eder gider."

Maddesiz bir boş uzay fikri, uzaysız bir madde fikri kadar saçmadır. kütle/enerji(madde)/uzay/zaman/hareket ayrılmaz bir bütündür ve sonsuzdur.

Bu Reklamı Kapat

http://nina.bencoya.com/126/yasamin-anlaminda-evren-bilgisinin-yeri-ozgur-akarsu/

“Büyük Patlama modelinin daha fazla destek görmesinin önemli bir nedeni dinsel görüşlerle bir paralelliği olması gibi görünmektedir.”

“Bilim insanlarının çoğunluğu bu alanda edilen deistik propagandaya sessiz kalarak suç ortaklığı yapmakta, en hafif ifadeyle bu propagandaya meze olmaktadır. Oysa o (mistik/deistik) çıkarımların “bilinmeyenlere yaslanarak” yapıldığını belirtmek sorumlulukları var.”

“Özellikle “Büyük Patlama” savunusu etrafında şekillenen “yaradılış” efsaneleri ve deist propaganda bilimsellik görünümüne bürünüyor. Bilim insanları büyük çoğunlukla bu propagandaya gülüp geçiyor ve bilimsel faaliyetleri sırasında bunlara yaslanmıyorlar, ancak bu pasif tavırları ana akım medyanın gücünü de arkasına almış propaganda karşısında sessiz kalmaları ve alanı terk etmeleri şeklinde sonuçlanıyor.”

Bu Reklamı Kapat

https://bilimveaydinlanma.org/alternatif-evren-modelleri/

Plazma Evren Modeli'nin Sorunları

Plazma Evren Modeli'nin genel kabul görmemesinin altında yatan en büyük nedenlerden biri, Evren'i ezeli ve ebedi olarak göstermesi. Sonsuzluk kavramını, Evren'in ömrü için kullanması sebebiyle, birçok çevre tarafından kabul görmemiş; onun yerine sonlu, sınırlı, bir başlangıcı ve sonu olan bir Evren'i öngören Büyük Patlama teorisi kabul görmüştür. Fakat bazen mızrak çuvala sığmaz. Bir başlangıç anının varlığı yaygın kabul görse de, Büyük Patlama teorisi'nden sonra, Evren'in bir sonu olmadığı da, genişleme hızının artarak devam etmesi yönünden ispatlanmış durumda. Burada, Büyük Patlama teorisi ile Plazma Evren Modeli çakışıyor. Büyük Patlama teorisi, 20 trilyon yıl sonra termodinamik olarak ölü olsa da, sonsuza kadar var olacak bir evreni öngörebiliyor (her ne kadar ''Evren'in sonu''na dair senaryolar bulunsa da). Plazma Evren Modeli'nin, Büyük Patlama'cı çevrelerce sorun edilen bu (sonsuz evren) yönünden başka; kesin olarak öldürücü sayılabilecek herhangi bir sorunu bulunmamaktadır.

Emre Oral (Evrim Ağacı)

Bu Reklamı Kapat

https://www.facebook.com/note.php?note_id=357376464320435

Derleyen Nilüfer Tekin

159 görüntülenme
6
  • Raporla
Cevap
ergin altay
Makina mühendisi, felsefe okuru.

Evet çelişiyor. Fakat çelişen şey termodinamiğin entropi yasası değil, bu yasanın evrenin tümüne uygulanmaya çalışılmalısıdır. Hiçbir yasa hiçbir ilke tüm evrene uygulanamaz, uyarlanamaz. Ancak görünür evrene uygulanabilir, uyarlanabilir. Fakat optik olarak görünür sınırlar ve kuramsal olarak çıkarsadığımız sınırlar da ancak evrenin bir bölümü, bölgesi olabilir; tüm evren olamaz. Yasalar, kavramlar, fenomenler vb., insan bilgisinin gelişiminin tarihsel uğraklarını yansıtırlar. Yani doğaları, içerikleri insanlığın gelişmişlik düzeyi ile sınırlıdırlar. İnsan türünün kesintisiz faaliyeti ile gelişirler, derinleşirler. Bu gelişim sonucu yasaların kapsadığı maddi sistemlerin de ölçekleri büyür. Fakat hiçbir yasa hiçbir zaman tüm evrene uygulanabilir olamaz. Maddenin evrimi sonsuzdan gelip sonsuza gitmektedir. Ve hiçbir yasa tek başına sonsuzluğu kapsayamaz. Ancak bu sonsuzluğun belirli bir kesitinin ilkelerini yansıtabilir. Merak etmeyin evrende sonsuz bir ısıl ölüm hiçbir zaman olmayacak. Çünkü maddenin evrimi son hızıyla devam ediyor.

0
  • Raporla
Cevap
Giannare Gattusso
Bilime meraklı

Termodinamik sıcaklık

Termodinamik sıcaklık , mutlak sıcaklığın ölçüsüdür ve termodinamiğin temel parametrelerinden biridir . Sıfırın termodinamik sıcaklık okuması, maddeye bir sıcaklık, aktarılabilir kinetik enerjiyi atomik hareket nedeniyle aşılayan temel fiziksel özelliğin başladığı noktayı belirtir . Bilimde, termodinamik sıcaklık Kelvin ölçeğinde ölçülür ve ölçü birimi kelvin'dir (birim sembolü: K). Karşılaştırma için, 295 K sıcaklık rahattır, 21.85 ° C ve 71.33 ° F'ye eşittir.

Bu Reklamı Kapat

Termodinamik sıcaklığın sıfır noktasında, mutlak sıfırda , maddenin parçacık bileşenleri minimum harekete sahiptir ve daha soğuk olamaz. [1] [2] Sıfır kelvin (0 K) sıcaklık olan mutlak sıfır, tam olarak -273,15 ° C ve -459,67 ° F'ye eşittir. Mutlak sıfırdaki madde, kalan aktarılabilir ortalama kinetik enerjiye sahip değildir ve geriye kalan tek parçacık hareketi, sıfır noktası enerjisi adı verilen , her zaman yaygın olan kuantum mekaniği fenomeni nedeniyledir . [3] de, atomlar, örneğin, bir sıvı kabı helyum olduğu tam olarak mutlak sıfır, bunu yine dürtükleme nedeniyle biraz sıfır nokta enerjisi olduğunda, a,Teorik olarak mükemmel ısı motoru , çalışma akışkanlarından biri gibi helyum ile hiçbir net kinetik enerjiyi ( ısı enerjisi ) diğer çalışma akışkanına aktaramaz ve hiçbir termodinamik çalışma meydana gelem[1]ez.

Kaynaklar

  1. stringfixer.com. Termodinamik Sıcaklık. Alındığı Yer: stringfixer.com | Arşiv Bağlantısı
0
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.