Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
12

Öldükten sonra bir hesaba inanmayan kimseyi kötülük yapmaktan ne engelleyebilir?

Farz edelim ki evli, üç çocuk sahibi güzel bir bayana aşık olduk. Onu elde edemediğimiz her an mutsuz oluyoruz. Başka insanların mutsuz olacağını bilsek bile onu elde etmekten bizi ne engelleyebilir. Elimizde tek bir hayat var, neden mutsuz olmayı seçelim? Ya da başkalarının mutsuzluğunu neden önemseyelim?
559 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
5 Cevap
Cevap
Ufuk Derin
Ufuk Derin Agnostik

Öncelikle şu gerçekle yüzleşerek başlayalım. Kötülük yapacaksanız hesap soran bir Tanrı inancı da dahil hiçbir şey sizi kötülük yapmaktan alıkoymaz. İlk bakışta tuhaf gözükebilir, evet. Ama pratikte olan duruma bakarsak hesap soran Tanrı inancına sahip birçok kişi kötülük yapıyor. Bazısı tövbe edip kurtulabileceğini bazısı bir süre yansa da daha sonra kurtulacağını düşünür. Hatta "Benim Tanrım affedicidir.", "Şeytana uydum." gibi birçok bahane duyabilirsiniz. "Öldükten sonra hesaba inanmayan kişilerin ise genellikle uyacak bir şeytanı olmuyor. Acaba o yüzden mi kötülük yapmıyor bu kişiler?" diyerek bu soruyu tersten sorabilirdik. Çünkü Teistik bir Tanrı inancında iyilik yapmanın da kötülük yapmanın da bahanesi bulunabilir.

Hatta bazı kişiler bu tür bir inanca sahip olmasa da iyilik yaptığı için bunu "saf iyilik" olarak nitelendiriyor. Çünkü bir Tanrı'dan korktuğu için kötülük yapmamak yerine Tanrı gibi kısıtlandırıcı faktörler olmasa da kötülük yapmamayı seçiyorlar.

Bu Reklamı Kapat

Bana kalırsa Tanrı olmasa bile kısıtlandırıcı faktörler var, bunlar kendi doğamızın sonucu olduğu için Tanrı inancından bile daha sağlam olabiliyor. Evrimsel olarak insan toplum halinde yaşayan bir tür. Oyun Teorisi çerçevesinde kültürel evrimin de etkisi ile "sürekli bireysel ve canının istediği gibi takılan" toplumlar hayatta kalamadığı ve dağıldığı için zamanla "ahlak" dediğimiz kavram evrimleşiyor. Bu yüzden toplumun öğretmesi ve yaşadığımız çevresel şartlar çerçevesinde kötülüğün ne olduğunu, yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz ya da bunu içselleştiriyoruz.

Ancak tabii ki evrimde de çeşitlilik olduğu için farklı koşullarda yetişen biri toplumun ahlaki görüşünden farklı bir şekilde davranabiliyor. Çünkü ne Tanrı inancı bunları yapmaktan tamamen alıkoyabilir ne de evrim.

Bu Reklamı Kapat

---

Ahlak konusunu biraz daha açacağım. Ahlak kültürel evrim ile oluştuğu için görecelidir. Evrensel ahlak diye bir şey bulunmaz. Yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı medeniyetimizi devam ettirmemiz için hukuk da evrimleşti.

Örneğin bir kadını döven kişiler açısından bu bir ahlaksızlık değil. Hatta "modern olmayan" toplumlarda yaşasaydık toplumun geneli kadın cinayetlerini ahlaksızlık olarak görmeyecekti. -ki bazı toplumlar görmüyor.- Ama bizim kültürümüz "böyle" bir toplumda evrimleştiği için hukuk kuralları da bu şekilde evrimleşti.

Atıyorum Arabistan'da doğsaydım belki de ben de bunu ahlaksızlık olarak görmeyecektim. O yüzden kadın cinayetlerine karşı çıkmayacaktım ya da bireysel olarak farklı çevresel koşullarım olacaktı. Okuduğum kitaplar, gördüğüm şeylerden dolayı ahlakım toplumdan farklı bir şekilde oluşacaktı ve topluma "uyumsuz" olduğum için o toplumda ahlaksız olarak görülecektim. Ben de belki kendi ahlaki görüşümle uyumlu olan bir topluma gidip kadın cinayetlerinin ahlaksızlık olduğunu savunmaya devam edecektim. Bunu yapamasaydım Arabistan'da ahlaksız olarak cezalandıracaktım ya da onlara uyum sağlamam sağlanacaktı. Benim gibi olanlar toplanıp Arabistan toplumunun ahlakını değiştirmeye de çalışabilirdi. Bu tamamen bir "evrimsel silahlanma yarışı" aslında.

İyilik veya kötülük göreceli olduğu gibi iyilik yapmak veya yapmamak da toplumsal-kültürel çerçevede olan bir evrimsel silahlanma yarışıdır. Tanrı'ya dayanan inançlar da bu yarışın bir parçasıdır, genel olarak ahlak da bu yarışın parçasıdır. Doğaya uyum sağlamak için toplumsal bir şekilde yaşayan türümüzü ve medeniyetimizi devam ettirmek için evrimleşmiştir. Her ne kadar "kendi içinizden, benliğinizden" ya da "Tanrı istediği" için iyilik yaptığınızı düşünseniz de aslında kültürel evrim bağlamında iyilik yapıyorsunuz. Sadece buna bir katman daha ekliyorsunuz.

Eğer farklı çevresel koşullarda yetişirseniz şimdiki halinizin yapmayacağı şeyler de yapabilirdiniz. İnsan toplumsal şekilde yaşayan bir tür olmasaydı, hiçbir kimse ile etkileşmeseydi; hukuk, adalet, haklar, eşitlik, medeniyet gibi kavramlar da oluşmazdı. Ancak hukuk, adalet, eşitlik, haklar, medeniyet gibi kavramlar sizin için önemliyse evrimsel çeşitlilikte "uyumlu" olarak evrimleşen bir toplumun bir parçasısınız demektir.

190 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Ç. M. Bakırcı. Bilimsel Olarak Insan Sıradan Bir Varlıksa, Yıldız Tozuysa Bilimsel Olarak Ahlak Kavramı Da Hurafe Değil Mi?. (5 Aralık 2021). Alındığı Tarih: 23 Şubat 2022. Alındığı Yer: Evrim Ağacı S&C | Arşiv Bağlantısı
8
  • Raporla
Cevap
Yasin Kayalar
Yasin Kayalar Bilim ve felsefe okuru

Gerçek ahlak insanın benliğinden gelir. Eğer benlik doğaya tam uyumlu olsa ahlak kavramının ortaya çıkması bile beklenmezdi. Hiç birşeyi hissetmeden, sadece doğaya uyum sağlar ve yaşardık. Acımasızca ve duygusuz olarak. Kaldı ki kötü olmadan iyi olmaz anlayışı bizi ahlakın yaşamdaki düzenle çatışma içinde olmasını da gerekli kılar. Yani ahlakın doğaya doğal yaşama uymaması da bu açından zaten beklenen bir durumdur. Kötülüğün yaşamda varlığı bir çok kişi için Tanrının olmadığına delil olurken tam tersi kötülüğün varlığı iyiliğin ve iyi olmanın seçilimi için şarttır.

Gerçek ahlak korkuya dayanmaz. İnsanın benliğine dayanır. Korkuya dayanan ahlaki savunmak demek hiç bir hukuk kuralı ve cezalandırma korkusu olmasa ben herşeyi yapabilirim demektir ki bir çok kişi için bu yanlıştır. Yani bir çok kişi hukuk kuralı veya cezalandırılma korkusu duymadan sırf benliğinden gelen özelliklerle kötülük yapmaz yapamaz. Halk arasındaki tabirle içi almaz bunu.

Bu Reklamı Kapat

Peki bu benlik nesilden nesile aktarılarak veya öğrenilerek mi oluştu insanda.

Teist biri için bu benlik insana Yaratıcıdan gelmiştir. İnsan ister ateist olsun ister monoteist, teist biri için insanın benliksel bu ozellikleri herşeyi yaratan Yaratıcıdan gelir. Dolayısıyla teist biri için bir ateistin iyiliği seçebiliyor olması da benliğindeki bu özelliklerden kaynaklanır.

Bu Reklamı Kapat

Ateistler öğrenilmiş ve nesilden nesile geçmiş bir benlik olduğunu savunuyorlarsa ahlaki objektif bir şekilde temelendiremezler. Bu biyolojik evrime dayansa bile. çünkü böyle bir ahlak ya yersel veya dönemseldir. Yani mutlak ve evrensel değildir. Biyolojik evrim değişirse bu ahlak da değişebilir. Bu dönemsel (zamansal) anlamda evrensel olmamadır. Eğer belli bir bölge ve toplum ile sınırlı bir ahlak anlayışı varsa bu da yerel kalır. Her ikisi de zamana ve yere göre değişen bir ahlak anlayışı olduğundan evrensel değildir. Evrensellik yer ve zamana göre değizmelik demektir. Evrensel olmayan bir ahlak anlayışı ise sadece pratik olarak yararcı bir şekilde savunulabilir. Örneğin toplumsal düzene faydalı vs gibi anlayışlarla.

Ahlaki objektif temellendiremezler demek de onlar için ahlak subjektif demektir. Subjektiflikte ise yukarıda belirttiğim gibi zamansal veya bölgesel (mekansal) olarak göreli bir ahlak anlayışı söz konusudur. Doğruyu söylemek gerekirse böyle bir evrensel olmayan zamana ve bölgeye göre değişen bir ahlak anlayışı bir çok insana anlamlı gelmez. Çünkü bu bütün ahlak kuralları değişebilir demektir. En kabul edilemez şeyler bile bu ahlak anlayışında dönemsel veya bölgesel olacağı için bu zorunlu olarak böyledir. Peki insan ben şunu asla yapamam diyorsa bu insan kendi içindekinin dönemsel veya bölgesel olduğunu kendine anlatabilir mi. Subjektif anlayışta bu asla yapamam dediklerinin bile temelsiz olduğunu o kişi kendine kendine nasıl anlatabilir. Ki böyle bir bölgesel veya dönemsel ahlak anlayışının kabile dansını nesilden nesile aktararak alan kişilerin ritüellerinden hiç bir farkı yoktur özünde.

İnsanın düşünselliğinin ve hislerinin getirdiği şeyleri doğa karşısında anlamsız ve sadece insan düşünselliğinin ürünü olan şeyler olarak görenler için düşünselliğin getirdiği herşeyin evrende bir karşılığı yoktur. Örneğin iyi ve kötü arasında evren için doğa için bir fark yoktur. Eğer insanlar kendini avutmuyorsa düşünselliğinden gelen tüm ahlaki ilkeler anlamsızdır, temelsizdir o kişi için. Ki bunu kendisi de metaryalist bir ateist olan Harari sapiens kitabında çok iyi açıklamış ve adalet gibi kavramların insan icadı ve insan düşünselliğine dayanan birer mit olduğunu ve bunların doğa karşısında hiç bir anlamı ve karşılığının olmadığını ifade etmiştir. Ancak Harari eminim hayatını bu düşüncesine göre yaşamıyor ve adalete veya eşitliğe çok önem veriyordur. Ve bu değerler eminim kendisi için çok çok anlamlıdır. O halde sorun şu yaşadığın (hissettiğin) gibi mi düşünüyorsun. Yoksa düşündüğün gibi mi yaşıyorsun. Yani Harari de yukarıda belirttiğim gibi ben bunu asla yapamam diyenlerden özünde. Harari bu nedenle düşündüğü (veya hissettiği) gibi yaşamıyor demektir ki bu da ciddi bir tutarsızlık örneğidir. Adalet ve eşitlik gibi değerleri anlamlı bulup, yaşayıp da bunların özünde doğada karşılığı olmayan anlamsız mitler olduğunu düşünmek çok çok büyük çelişki ve tutarsızlıktır.

Son olarak teist biri için ahlak benliksel özelliği olduğundan hiç bir ödül vaat edilmese bile ahlaklı olmayi sırf hissetiği ve benliği gerektirdiği için seçer seçebilir. Kaldı ki ödül sistemi herkes için geçerlidir. Takdir beklemek alkışlanmak, ilgi görmek, sevilmek, başarılı olmaya dayalı veya kendini özel hissetmeye dayalı herşey de ödül sistemi içinde açıklanacak şeylerdir. Ödülü insanlardan beklemek veya bir yaratıcıdan beklemek arasında ise ciddi bir fark var. Bence Yaratıcıdan beklemek daha üstün bir beklenti diğerine göre. Sonuçta örneğin iyilik yaptığın bir insandan karşılık beklemeden yapmanı sağlıyor bu durum ve bu nedenle daha üstün. materyalistlerin ödül sistemini çok eleştirmenleri kendi hayatlarındaki övgü ilgi alkış beklentileri ile de uyuşmaz. Bu bir nevi doğal gerçekliği red etmek demektir. Ödül sistemi doğanın her yerinde var. Bir bitki yerine göre tohumları saçmak taşıtmak veya yaymak için meyveyi ödül diye diğer canlılara sunuyorsa bu çok doğal bir gerçeklik bence yaşamın içinde. İnsanların ödül motivasyonu para, alkış, övgü, ilgi veya başarıya dayalı gelen diğer şeyler olabilir. Başarılı olmak isteyen bir materyalist için de bunlar, bu ödüller motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla ödül sistemini eleştirmek de gerçeklerle örtüşmez. Her insan yaptığı iyi ve güzel şeyler için ödüllendirilme beklentisi taşır içten içe. Kimisi insanlardan bekler kimisi de bir yaratıcıya inanıyorsa inandığı varlıktan bekler ama herkes bekler sonuçta.

113 görüntülenme
3
  • Raporla
Cevap
Arda Adnan Kalkan
Arda Adnan Kalkan Düşünebilen bir insanım

Tabi ki para. Kötülük kısa zamanda toplumdan dışlanmaya yol açar. Kötüler yaptıkları kötülükler nedeniyle toplumda ticari anlamda kar etmekte zorluk yaşayabilirler. Evet dolandırıcılar da kötüdür ve çok para kazanırlar ama herkes dolandırıcı olmayı beceremez. O nedenle iyi davranır. Eğer dolandırıcı olmayı istese ve becerse büyük olasılıkla kötü olurdu. Kısacası insanlar para kazanamamaktan korktuğu için kötülük yapmaz eğer dini inançları yoksa. Varsa ya yapmaz ya da kendine hakim olamayıp yapar ve bu bir ruh sağlığı sorunudur. Kötülük bir sorundur daima.

240 görüntülenme
1
  • Raporla
Cevap
Deniz Yavuz
Deniz Yavuz kişisel fikrim

Bir insanı kötülük yapmaktan caydırmak için ölümden sonra hesap vermekten başka bir çok yöntem ve sebep vardır. Örnek olarak yaşarken hesap verme korkusu. Bunun için bir çok yöntem var. Zaten her ülkenin toplumsal düzeni(düzenin iyiliği kötülüğü, kimin çıkarına olduğu gibi konulardan bağımsız olarak) korumak için çeşitli ceza kanunları vardır (din ile ilgili şunu da belirtmek gerek, her din toplumsal düzeni koruma amacı ile o toplumun içinde bulunduğu koşullardan gelişmiştir ve ölümden sonrasına bırakılmayan cezaları da oldukça fazladır. .

Ayrıca, kendi adaletini sağlama niyeti bulunan kişilerin yapılan kötülüklerin veya kendilerince kötü olan davranışların cezasının kanun dışı yöntemler ile kendilerinin vermeye kalktığını da çok sık görmüşüzdür. Kötülük yapmanın cezalarından biri de toplumdan dışlanma olabilir. Bu sosyal bir hayvan olan insan için iyi bir ceza sayılır.

Bu Reklamı Kapat

Bu şartlar içerisinde kötülük yapmak her zaman fayda sağlayan bir şey değildir.

0
  • Raporla
Cevap
Nergiz Gülen
Nergiz Gülen Özgür insan

Anadolu Alevileri yapılan herhangi bir yanlışın ancak muhatabı tarafından affedilebileceğine, Tanrı'dan afdilemenin, tövbe etmenin söz konusu olmadığına inanırlar. Yani yapılan yanlış ya da günah ancak bu dünyada yapan ve yapılanınn meselesidir. Bu yüzden kendisine haksızlık yapıldığına inanan kişi kim olursa olsun yapan kişiyi cem sırasında dara cekip hesap sorabilir, haklılığının peşine düşebilir. Yani Aleviler, ahirette verecekleri hesap yüzünden değil, toplum önünde verecekleri hesap yüzünden yanlışa düşmek istemezler. Eğer çok büyük yanlış yapmışlarsa "düşkün" ilan edilirler ki bu toplumdan dışlanmak manasına gelir. Bunu göze almayı kimse istemez.

Yani yapılan kötülük için Allah'ın adaletini bekleyip ya da hacca gidip günah sildirmek gibi ilkel davranışlar değil toplumsal birlikteliğin gerektirdiği hesaplaşma ve gecikmemiş adalet bilinciyle yaşam kuralları oluştururlar.

Bu Reklamı Kapat

Alevilerde erkeğin kadına ve çocuğa; zenginin ise fakire karşı üstünlüğü yoktur. Mesela kocası karısını bırakmış, başka kadına gitmişse karısı ondan şikayetçi olur ve cem sırasında da koca dar'a çekilerek hesaplaşması sağlanır. En küçük dargınlıktan en büyük suç ya da günahın yüz yüze hesaplaşmasının yapıldığı meclislerdir dar'a çekilme.

Bir insanın herşeyden önce kendi varlık bilincinin oluşmuş bulunması gerekir. Bu bilinç oluşmamışsa kendini ne kadar engellerse engellesin yanlış olduğu varsayılan şeylere eğlimi zaman içerisinde ortaya çıkıp bunların sonuçlarını yaşamak zorunda kalacaktır. Bunu engellemeye hiç bir korku yeterli olmaz.

144 görüntülenme
0
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.