Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
temiz .
Üye
0

İnsan neden durduk yere güler?

Gülme eylemi genelde sebep-sonuç ilişkisine dayanır. Birisi bir espri yapar komikse gülersin ama bende bu böyle değil. mesela ben "Aşk Acısı Sizi Öldürebilir mi?" videosunu izlerken 5:48'de baya güldüm. Neden, komik bir şey mi var? Hayır yok, normal bir video. Yani bu gülme gülümseme gibi değil baya sesli kahkaha. Sizce bunun sebebi nedir?
174 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Cevap
Enes Demir
Enes Demir
33K UP
Araştırmacı

Patolojik Gülme ve Ağlama (İstemsiz Duygusal İfade Bozukluğu) Nedir?

Patolojik gülme ve ağlama (PGA), nörolojik bir bozukluğa bağlı olarak gelişen ve kontrol edilemeyen ağlama ve/veya gülme nöbetleri ile karakterize bir rahatsızlıktır. Psödobulbar etki ya da istemsiz duygusal ifade bozukluğu olarak da adlandırılan hastalık kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyecek şiddette olabilir. Joker filminde de detaylı olarak işlenen hastalık birinci basamak sağlık hizmeti sunan hekimler tarafından çok iyi bilinmez. Bununla birlikte doğru bir şekilde anlaşıldığında kolayca tanınır ve çeşitli ilaçlarla yapılan tedaviye yüksek oranda yanıt verir. Patolojik gülme ve ağlama nöbetleri benzer yoğunluk veya sürelerde yineleyici şekilde yani stereotipik olarak ortaya çıkar. Tanının sıklıkla atlanması nedeniyle istemsiz duygusal ifade bozukluklarının yaygınlığı tam olarak net değildir. PGA hastaları toplum içine çıkmaktan utanabilir ve sosyal ortamlarda bulunmaktan endişe duyabilir. Bu nedenle de kişi arkadaşları veya ailesi ile yaptığı planları iptal etme eğiliminde olabilir. Bu durumla başa çıkmakta zorlanan kişide ayrıca depresyona veya anksiyete bozukluğu da gelişebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik gülme ve ağlama nedir?

Patolojik gülme ve ağlama (PGA) ya da psödobulbar etki (PBE), aniden ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen uygunsuz gülme veya ağlama atakları ile karakterize bir tıbbi durumdur. Hastalığın daha nadir bilinen diğer bir adı ise istemsiz duygusal ifade bozukluğudur. Durum, tipik olarak beynin duyguyu kontrol etme şeklini etkileyebilen belirli nörolojik rahatsızlıklar veya yaralanmaları olan kişilerde görülür. Kişi duyguları normal bir şekilde hisseder, ancak bazen bunların dışa vurum şekli abartılı veya uygunsuz bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin kişi çok üzülmüşken kahkaha atmaya başlayabilir. Gülme veya ağlama nöbetleri bazen tetikleyici olay ile uyumlu olabilir ancak abartılıdır. Örneğin komik bir olay karşısında normalde olması gerekenden çok daha yoğun ve uzun süren gülme krizleri yaşanabilir. Sonuç olarak, hastalık utanç verici olabilir ve günlük yaşam için yıkıcı etkilere yol açabilir. Bu da kişide içine kapanma ve sosyal izolasyona yol açabilir. Halihazırda zaten altta yatan ciddi bir nörolojik hastalığı olan kişi için bu patlamalar ek bir yük oluşturur. Patolojik gülme ve ağlama genellikle teşhis edilmez veya duygudurum bozuklukları (depresyon, mani, bipolar bozukluk) ile karıştırılır. Bununla birlikte, teşhis edildikten sonra ilaçlarla kontrol altına alınması sıklıkla kolaydır.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik gülme ve ağlama neden olur?

Patolojik gülme ve ağlama tipik olarak, çeşitli nörolojik hastalıklar veya merkezi sinir sistemi yaralanması olan kişilerde görülür. Bilim adamları, psödobulbar etkinin, beynin duyguları kontrol etmede görevli bölgesi olan prefrontal korteksteki hasardan kaynaklanabileceğine inanmakta. Beynin diğer bölümlerde gelişen hasar, depresyon ve mani ile bağlantılı beyin kimyasallarındaki değişiklikler de hastalığın gelişiminde rol oynayabilir. PGA'ya neden olabilen durumlardan bazıları şunları içerir:

-İnme: Beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde meydana gelen, hayatı tehdit eden bir tıbbi durum.

-Amyotrofik lateral skleroz (ALS): Beyin ve omurilikteki motor nöron adı verilen sinir hücrelerini etkileyerek kas kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı.

-Multipl skleroz (MS): Beyin ve omuriliği etkileyerek görme, hareket, duyu veya denge ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere çeşitli semptomlara neden olabilen bir durum.

-Alzheimer hastalığı: Hafıza, düşünme ve davranışları etkileyen bir bunama türüdür.

-Parkinson hastalığı: Titreme, katılık, yürüme, denge ve koordinasyon güçlüğüne yol açan bir beyin hastalığı.

-Progresif supranükleer palsi: Yürüme, denge, konuşma, düşünme, görme, ruh hali, yutma ve davranış ile ilgili sorunlara neden olan ciddi bir beyin bozukluğu.

Tüm Reklamları Kapat

-Wilson hastalığı: Beyinde, karaciğerde ve diğer organlarda bakır birikimine bağlı gelişen bir hastalık.

-Travmatik beyin hasarı

-Beyin tümörleri

Henüz elde kesin veriler olmasa da PGA'nın nedeninin, duyguların dışa vurum şeklini düzenleyen nörolojik yollarda hasar olduğuna inanılmakta.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik gülme ve ağlama belirtileri nelerdir?

Psödobulbar etki belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

-Kontrol edilemeyen ani, yoğun ağlama veya kahkaha nöbetleri

-Durum ile uyumsuz ağlama veya kahkaha

Tüm Reklamları Kapat

-Hayal kırıklığı ve öfke patlamaları

-Duygularla uyuşmayan yüz ifadeleri

Psödobulbar etki için birincil belirti, abartılı veya duygusal durum ile bağlantılı olmayan, istemsiz ve kontrol edilemeyen ağlama veya gülme patlamalarıdır. Kahkahalar çoğu zaman ağlamaya dönüşür ve ataklar sıklıkla birkaç dakika sürer. Patlamaların sıklığı değişiklik gösterir. Günde birkaç kez olabileceği gibi haftada ya da ayda birkaç kez olabilir. Hastanın ruh hali, ataklar arasındaki dönemlerde normaldir. Patolojik gülme ve ağlama hastalığında ağlama belirtisi gülmeye göre daha fazladır. Semptomlar ruh hali ile bağlantılı değildir. Örneğin kişi kendisini mutlu hissedebilir, ancak ağlamaya başlayabilir ve bunu durduramaz. Bazı hastalarda belirtiler o kadar ani ortaya çıkar ki epilepsi nöbeti ile karıştırılabilir.

Psödobulbar etki genellikle ağlama nöbetleri içerdiğinden, sıklıkla depresyonla karıştırılır. PBE'de görülen ağlama epizodlarının süresi kısa olma eğilimindedir, oysa depresyonda uzun vadeli bir üzüntü hissi söz konusudur. Ayrıca, PBA'lı kişilerde uyku bozuklukları veya iştahsızlık gibi depresyonda görülen özellikler yoktur. Ancak patolojik gülme ve ağlama sendromu olan bireylerde depresyon sıklıkla hastalığa eşlik eder. Bu da tanısal karışık ile sonuçlanabilir.

Patolojik gülme ve ağlama (Psödobulbar etki) tanısı nasıl konur?

Psödobulbar etki tanısı ayrıntılı bir nörolojik bir değerlendirme ile konulabilir. Bu yakınmadan muzdarip olan hastaların teşhis için nöroloji ya da psikiyatri uzmanına başvurmaları gerekir. İstemsiz dugyusal ifade bozukluğu teşhisi için kullanılabilecek spesifik bir test yoktur. Bununla birlikte benzer semptomlara neden olabilecek bir epilepsi türünü ekarte etmek için, beyin dalgalarını kaydeden elektroensefalografi (EEG) yapılabilir. Doktorlar, teşhis için aşağıdaki kriterleri kullanır:

-Duygusal tepki (ağlama veya gülme) istemsiz, aniden ve kişinin kontrolü dışında mı ortaya çıkıyor?

-Duygusal tepki, kişinin ruh hali veya içsel duygularıyla tutarsız veya orantısız mı?

-Duygunun ifadesi bir rahatlama hissi sağlıyor mu?

-Duygusal tepki, önemli bir sıkıntıya neden oluyor mu veya kişinin çalışma veya sosyal olarak etkileşim kurma yeteneğini kısıtlıyor mu?

Tüm Reklamları Kapat

-Duygusal tepki başka bir psikiyatrik veya nörolojik bozukluktan mı kaynaklanıyor?

-Duygusal tepki bir ilaca mı bağlı?

PBE sıklıkla depresyon, bipolar bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, şizofreni, kişilik bozukluğu ve epilepsi olarak yanlış teşhis edilir. Bu sebeple doğru tanıya yardımcı olmak için, hastalar yaşadıkları duygusal patlamalar hakkında olabildiğince ayrıntı vermeleri önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Patolojik gülme ve ağlama tedavisi nasıl yapılır?

Psödobulbar etki tedavisi planlanırken hedef duygusal patlamaların şiddetini ve sıklığını azaltmaktır. Bu amaçla kullanılan çeşitli ilaçlar bulunur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1.Antidepresanlar: Antidepresan ilaçlar atakların sıklık ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Kullanılan antidepresanlar depresyon tedavisine göre daha düşük dozlarda reçete edilir.

2.Dekstrometorfan hidrobromür ve kinidin sülfat içeren ilaç: Bu ilaç özellikle PGA'yı tedavi etmek için geliştirilmiş ve FDA tarafından onaylanan (2010 yılında) tek ilaçtır. Psödobulbar bulbar etkiden muzdarip MS ve ALS hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, ilacı alanlarda, plasebo alanlara göre %50 daha az gülme ve ağlama nöbetleri olduğunu gösterilmiştir. Doktor olası ilaç yan etkileri, hastanın diğer rahatsızlıkları ve kullandığını ilaçları göz önünde bulundurarak en iyi tedavi seçeneği konusunda kişiye rehberlik eder.

[1][1]

Kaynaklar

  1. D. H. İstanbullu. Patolojik Gülme Ve Ağlama (İstemsiz Duygusal İfade Bozukluğu) Nedir?. Alındığı Tarih: 14 Kasım 2022. Alındığı Yer: Expermio | Arşiv Bağlantısı
1
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.