Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
6

Bütün evreni göz önüne alırsak evrende başka bir dünya hatta başka insanlar olabilir mi?

Gözlenebilir evrenin dışında sayısını dahi bilemediğimiz yıldızlar gezegenler var. Evren dünyanın oluşabilmesi için gerekli parametrelerin tamamından daha fazla olasılığa sahip olduğuna göre evrenin bilmediğimiz bir yerinde dünyaya çok benzeyen ya da insan olabilmesi mümkün mü ?
1,430 görüntülenme
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
5 Cevap
Koralp Erin
Koralp Erin
200K UP
Astrofizik meraklısı...

Panspermia teorisi, yaşamın kökeni olan tohumların evrene yayılmış olduğunu söyler. Bu teoriye göre, insanlar da evrenin başka bir yerinden dünyaya gelmişlerdir ve doğal olarak geldiğimiz yerde insan veya insanımsı canlıların olması muhtemeldir. Eğer yaşam bir yerden, sadece bir “kökten” başladıysa, bütün canlıların ortak özelliklerinin, birbirlerine benzerliklerinin fazla olmasını bekleyebiliriz. Bu durumda, evrenin başka bir yerinde aynı bizim gezegenimize benzeyen bir gezegen olabilir ve üzerinde insan veya insanımsı türler evrimleşmiş olabilir. Henüz dünya dışı yaşam ile tanışmadığımız için, bu teoriyi ispatlamak veya çürütmek için elimizde henüz bir kanıt yok.

Diğer yandan, çok uzaklara bakmamıza pek gerek olmayabilir. Gezegenimizde bizimle beraber yaşayan diğer canlıları incelediğimizde, teknik olarak birbirimize çok benzesek bile, DNA’larımızın büyük bir kısmı aynı olsa bile, canlıların birbirinden nasıl da aşırı farklı bir şekilde evrimleştiğini görebiliyoruz. Yaşam, tek bir gezegende bile böylesine geniş bir yelpazeye sahipse, büyük ihtimalle karşılaşacağımız dünya dışı yaşam bizimkinden çok farklı olacaktır. Hatta karbon temelli bile olmayabilirler. Yani elimizdeki verilere göre, karşılaşacağımız yaşam büyük ihtimalle bizim için çok fantastik olabilir. Düşük bir ihtimalle de, Panspermia teorisi doğru olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

3
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Esat Kudret
Esat Kudret
110K UP
Akıl yürütmeyi öğrenmeye çalışan bir öğretmenim.

Olasılık? (Olabilir de olmaya bilir de)

Düşünün ki sonsuz bir evrendeyiz, sonsuz sistemler, galaksiler var ve sonsuz bir döngü.

Tüm Reklamları Kapat

Zaten sonsuz kavramının kendisi bile tek başına her olasılığı sonsuz olarak niteler. Bu, bu soruya yönelik kavramsal bir bakış.

Şimdi düşünelim; dünyamız evren nazarında bir kum tanesi. Evren dünya ölçeğinde bir kumsal. Şimdiye kadar gidebildiğimiz en yakın yer bitişiğimizdeki kum tanesi olan ay. Ve evren kesintisiz olarak yeni kumsallar üretmeye devam ediyor. Bu durumda bu sonsuz sayıda kum tanesinde bizdeki gibi bir evrimsel sürecin cereyan etme ihtimali yine sonsuzdur.

Tüm Reklamları Kapat

Bu matematiğin dili ve fakat matematikteki ihtimal (olasılık) maddi evrende illaki vücut bulacak anlamına gelmez. Genel eğilimimiz olasılıkları gerçekleşme olarak değerlendirme şeklinde iyimser bir eğilim. Oysa olasılık gerçekleşmeme ihtimalini de aynı oranda içerir.

Başka dünyalar ve başka insanlar meselesi de farklı değil.

İyimser olasılık: Bu denli muazzam bir evrende her olasılık sonsuz ise, bizim gibi dünyaların ve canlıların var olma olasılığı sonsuz. Yani mutlaka olmalı hem de evrenin her yerinde.

Karamsar olasılık: Bu denli muazzam bir evrende her olasılık sonsuz ise, bizim gibi dünyaların ve canlıların var olmama olasılığı da sonsuz. Yani korkarım ki yalnızız.

Burada sonsuz olasılık vesilesiyle, mutlaka dünyamızın oluşumuna benzer süreçlerin de olacağı üzerinden, başka dünya ve canlıların varlığına yönelik bir değerlendirme yapabiliriz ve fakat yanılırız. Çünkü aynı sonsuz olasılık, evrendeki (Gezegenler, sistemler, galaksiler vb.) her şeyin kendine özgülüğünün (başka hiçbir şey ile tıpa tıp benzeşmeyeceğinin) sonsuz olasılığını da içerir.

Ki dünyamızdan edindiğimiz tecrübeler ve bilim ile yaratıcısı felsefenin “aynı nehirde iki kez yıkanamayız” cümlesinde cisimleşen devinim ve evrim sanki yalnızız diyor. Fakat her iki ihtimal de hem muazzam heyecan verici hem de bir o kadar korkutucu…

3
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Murat Kaya
Murat Kaya
5K UP
mantıklı düşünen biri

Bütün evreni göz önünde tutarsak sadece dünyada canlılığın olduğuna inanmak birazcık bencillik gibi geliyor. Kesinlikle başka canlılar başka gezegenlerde mevcuttur diye düşünüyorum.

Fakat "insan ve insan benzeri" demek biraz zor olabilir. Çünkü insanlık 900-635 milyon yıl önce tek hücreli olarak başladı. O zamanlar insanlık denemezdi. Bu sürece bizim dünyadaki atmosferimiz, güneşe uzaklığımız, besin kaynaklarına ulaşma çabalarımız, yaşam mücadelelerimizle evrimleşerek bu günlere geldik.

Tüm Reklamları Kapat

Canlılığın oluşması için gereken şeyler bellidir. Pekala canlılık uygun koşullu gezegenlerde oluşabilir fakat bizim evrim süreçlerimizden birebir geçmesi pek de mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum. Evrim süreci o gezegenlerde çok farklı koşullar sunma olasılığı yüksek ve kendi gezegenlerindeki şartlara göre evrimleşme gerçekleşmiştir. Misal dünyamızdaki oksijen miktarı %10 daha az, karbondioksit miktarı %10 daha fazla ya da güneşe 100 metre yakın veya uzak oluşumuz bizim evrimsel süreçlerimizi kökünden etkileyebilir belki de insan diye canlı olmayabilirdi...

3
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Muhammed Sulan
Genç Bilimci

Evrjjende sayısız galaksi, yıldız ve gezegen varken sadece tek bir gezegende yaşamın olması matematiksel olarak çok düşük bir ihtimal. Uzak bir yerlerde başka yaşam formları tıpkı bizim gibi bizim varlığımızdan habersiz yaşamını devam ettiriyor olabilir.

3
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Altar Kibar
Altar Kibar
8K UP
Makina mühendisi, felsefe okuru.

Güzel ve derin bir soru. Evrimin, yasaların ve daha genel olarak maddenin nesnel doğasına parmak basıyor.

Evrim nesnel bir süreçtir, öznesinden bağımsız olarak işler. Bu sürecin ürünleri elbette çok farklı ve yerel özgünlükler gösterebilir. Fakat evrim sürecinin de diğer nesnel süreçler gibi nesnel yasalarının olması, tıpkı genel görelilik, elektromanyetizma yasaları vb. gibi, bu yasaların doğasının başka "dünyalarda" da geçerli olmasını zorunlu kılar. Hele ki başka dünyalardaki "insanlar"dan yani bilinçli varlıklardan söz ediyorsanız, yasaların evrensel doğası, bu konudaki "hollywood" tarzı uçuk kaçık tasarımlarımızı sınırlamamızı zorunlu kılacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Öncelikle "bilinç", maddenin son derece özgün bir özelliğidir. Ortaya çıkabilmesi için gerekli olan parametrelerin çokluğu ve doğru oranları, başka dünyalardaki bilinçli varlıklara ilişkin yapacağımız tasarım bandımızı morfolojik olarak oldukça sınırlayacaktır. Bu varlıkların biyolojileri çok farklı işleyebilir; örneğin oksijen yerine azot ya da amonyak kullanarak biyolojik süreçlerini sürdürebilirler, bu, konunun özüne ilişkin sorun teşkil etmez. Fakat, bilincin ortaya çıkışının canlı kimyasına, biyolojisine indirgenemeyecek katı bir zorunluluğu var: Alet yapabilmek; en temel önemdeki nokta bu. Diğer bileşenlerin tümü ikincil. Yalnızca bu nokta üzerinden düşünürsek, alet yapabilmek için en az iki uzvun boşta olması gerekmektedir. Bu iki uzvun boşa çıkabilmesi için ise boştaki uzuvların ve gövdenin ağırlıklarının diğer iki ya da daha çok uzuv ile desteklenmesi ve boştaki iki uzva hareket serbestisi sağlanması gereklidir. Örneğin bu, karasal bir gezegeni ve belirli bir aralıktaki yerçekimi ivmesini zorunlu kılar. Bu ise gezegenin ortalama yoğunluğuna dair bir sınırlama getirir. Bunun sonucu olarak da "insan adaylarının" kendilerini çevreleyen doğa ve nesnelerle etkileşiminde belirli morfolojik zorunluluklar ve sınırlamalar ortaya çıkacaktır. Bu ise, uzuv ve çıkıntıların zorunlu olarak alet yapmaya uygun bir morfolojinin evrensel çizgilerini içermesi anlamına gelir. Hayali gezegenimizdeki bilinci olamayan diğer canlılar için morfolojik serbestlik elbette daha geniş olacaktır, fakat bu da nesnel evrim yasalarının izin verdiği ölçülerle sınırlanacaktır. Evrimin bugün henüz bilemediğimiz yasaları da vardır muhtemelen. Bu yasaları keşfettiğimizde bugün bildiklerimiz boşa düşmeyecek tam tersine bildiklerimizi daha derinden kavramış olacağız. Hayali gezegenimizde evrimin hiç bilmediğimiz yasaları işlese bile bugün bildiklerimizle uyum içinde olmak zorunda. Çünkü yasaların doğaları nesnel ve evrenseldir. Yukarıda yapmaya çalıştığım kaba akıl yürütmeyi bir tarafa koyarsak, eğer bir gün insanlık, dünya dışı uygarlıklarla karşılaşırsa Hollywood tasarımı olan konuşan ejderha ya da bilgelik taslayan balıklarla karşılaşmayacaktır. Sorunuzda vurguladığınız gibi, insana benzer “insanlar”la karşılaşmamız çok daha muhtemeldir.

3
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close