Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
4

Bütün evreni göz önüne alırsak evrende başka bir dünya hatta başka insanlar olabilir mi?

Gözlenebilir evrenin dışında sayısını dahi bilemediğimiz yıldızlar gezegenler var. Evren dünyanın oluşabilmesi için gerekli parametrelerin tamamından daha fazla olasılığa sahip olduğuna göre evrenin bilmediğimiz bir yerinde dünyaya çok benzeyen ya da insan olabilmesi mümkün mü ?
860 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
5 Cevap
Cevap
Koralp Erin
Koralp Erin
97K UP
Astrofizik meraklısı...

Panspermia teorisi, yaşamın kökeni olan tohumların evrene yayılmış olduğunu söyler. Bu teoriye göre, insanlar da evrenin başka bir yerinden dünyaya gelmişlerdir ve doğal olarak geldiğimiz yerde insan veya insanımsı canlıların olması muhtemeldir. Eğer yaşam bir yerden, sadece bir “kökten” başladıysa, bütün canlıların ortak özelliklerinin, birbirlerine benzerliklerinin fazla olmasını bekleyebiliriz. Bu durumda, evrenin başka bir yerinde aynı bizim gezegenimize benzeyen bir gezegen olabilir ve üzerinde insan veya insanımsı türler evrimleşmiş olabilir. Henüz dünya dışı yaşam ile tanışmadığımız için, bu teoriyi ispatlamak veya çürütmek için elimizde henüz bir kanıt yok.

Diğer yandan, çok uzaklara bakmamıza pek gerek olmayabilir. Gezegenimizde bizimle beraber yaşayan diğer canlıları incelediğimizde, teknik olarak birbirimize çok benzesek bile, DNA’larımızın büyük bir kısmı aynı olsa bile, canlıların birbirinden nasıl da aşırı farklı bir şekilde evrimleştiğini görebiliyoruz. Yaşam, tek bir gezegende bile böylesine geniş bir yelpazeye sahipse, büyük ihtimalle karşılaşacağımız dünya dışı yaşam bizimkinden çok farklı olacaktır. Hatta karbon temelli bile olmayabilirler. Yani elimizdeki verilere göre, karşılaşacağımız yaşam büyük ihtimalle bizim için çok fantastik olabilir. Düşük bir ihtimalle de, Panspermia teorisi doğru olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Altar Kibar
Altar Kibar
6K UP
Makina mühendisi, felsefe okuru.

Güzel ve derin bir soru. Evrimin, yasaların ve daha genel olarak maddenin nesnel doğasına parmak basıyor.

Evrim nesnel bir süreçtir, öznesinden bağımsız olarak işler. Bu sürecin ürünleri elbette çok farklı ve yerel özgünlükler gösterebilir. Fakat evrim sürecinin de diğer nesnel süreçler gibi nesnel yasalarının olması, tıpkı genel görelilik, elektromanyetizma yasaları vb. gibi, bu yasaların doğasının başka "dünyalarda" da geçerli olmasını zorunlu kılar. Hele ki başka dünyalardaki "insanlar"dan yani bilinçli varlıklardan söz ediyorsanız, yasaların evrensel doğası, bu konudaki "hollywood" tarzı uçuk kaçık tasarımlarımızı sınırlamamızı zorunlu kılacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Öncelikle "bilinç", maddenin son derece özgün bir özelliğidir. Ortaya çıkabilmesi için gerekli olan parametrelerin çokluğu ve doğru oranları, başka dünyalardaki bilinçli varlıklara ilişkin yapacağımız tasarım bandımızı morfolojik olarak oldukça sınırlayacaktır. Bu varlıkların biyolojileri çok farklı işleyebilir; örneğin oksijen yerine azot ya da amonyak kullanarak biyolojik süreçlerini sürdürebilirler, bu, konunun özüne ilişkin sorun teşkil etmez. Fakat, bilincin ortaya çıkışının canlı kimyasına, biyolojisine indirgenemeyecek katı bir zorunluluğu var: Alet yapabilmek; en temel önemdeki nokta bu. Diğer bileşenlerin tümü ikincil. Yalnızca bu nokta üzerinden düşünürsek, alet yapabilmek için en az iki uzvun boşta olması gerekmektedir. Bu iki uzvun boşa çıkabilmesi için ise boştaki uzuvların ve gövdenin ağırlıklarının diğer iki ya da daha çok uzuv ile desteklenmesi ve boştaki iki uzva hareket serbestisi sağlanması gereklidir. Örneğin bu, karasal bir gezegeni ve belirli bir aralıktaki yerçekimi ivmesini zorunlu kılar. Bu ise gezegenin ortalama yoğunluğuna dair bir sınırlama getirir. Bunun sonucu olarak da "insan adaylarının" kendilerini çevreleyen doğa ve nesnelerle etkileşiminde belirli morfolojik zorunluluklar ve sınırlamalar ortaya çıkacaktır. Bu ise, uzuv ve çıkıntıların zorunlu olarak alet yapmaya uygun bir morfolojinin evrensel çizgilerini içermesi anlamına gelir. Hayali gezegenimizdeki bilinci olamayan diğer canlılar için morfolojik serbestlik elbette daha geniş olacaktır, fakat bu da nesnel evrim yasalarının izin verdiği ölçülerle sınırlanacaktır. Evrimin bugün henüz bilemediğimiz yasaları da vardır muhtemelen. Bu yasaları keşfettiğimizde bugün bildiklerimiz boşa düşmeyecek tam tersine bildiklerimizi daha derinden kavramış olacağız. Hayali gezegenimizde evrimin hiç bilmediğimiz yasaları işlese bile bugün bildiklerimizle uyum içinde olmak zorunda. Çünkü yasaların doğaları nesnel ve evrenseldir. Yukarıda yapmaya çalıştığım kaba akıl yürütmeyi bir tarafa koyarsak, eğer bir gün insanlık, dünya dışı uygarlıklarla karşılaşırsa Hollywood tasarımı olan konuşan ejderha ya da bilgelik taslayan balıklarla karşılaşmayacaktır. Sorunuzda vurguladığınız gibi, insana benzer “insanlar”la karşılaşmamız çok daha muhtemeldir.

3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
esat kudret
esat kudret
97K UP
Akıl yürütmeyi öğrenmeye çalışan bir öğretmenim.

Olasılık? (Olabilir de olmaya bilir de)

Düşünün ki sonsuz bir evrendeyiz, sonsuz sistemler, galaksiler var ve sonsuz bir döngü.

Tüm Reklamları Kapat

Zaten sonsuz kavramının kendisi bile tek başına her olasılığı sonsuz olarak niteler. Bu, bu soruya yönelik kavramsal bir bakış.

Şimdi düşünelim; dünyamız evren nazarında bir kum tanesi. Evren dünya ölçeğinde bir kumsal. Şimdiye kadar gidebildiğimiz en yakın yer bitişiğimizdeki kum tanesi olan ay. Ve evren kesintisiz olarak yeni kumsallar üretmeye devam ediyor. Bu durumda bu sonsuz sayıda kum tanesinde bizdeki gibi bir evrimsel sürecin cereyan etme ihtimali yine sonsuzdur.

Tüm Reklamları Kapat

Bu matematiğin dili ve fakat matematikteki ihtimal (olasılık) maddi evrende illaki vücut bulacak anlamına gelmez. Genel eğilimimiz olasılıkları gerçekleşme olarak değerlendirme şeklinde iyimser bir eğilim. Oysa olasılık gerçekleşmeme ihtimalini de aynı oranda içerir.

Başka dünyalar ve başka insanlar meselesi de farklı değil.

İyimser olasılık: Bu denli muazzam bir evrende her olasılık sonsuz ise, bizim gibi dünyaların ve canlıların var olma olasılığı sonsuz. Yani mutlaka olmalı hem de evrenin her yerinde.

Karamsar olasılık: Bu denli muazzam bir evrende her olasılık sonsuz ise, bizim gibi dünyaların ve canlıların var olmama olasılığı da sonsuz. Yani korkarım ki yalnızız.

Burada sonsuz olasılık vesilesiyle, mutlaka dünyamızın oluşumuna benzer süreçlerin de olacağı üzerinden, başka dünya ve canlıların varlığına yönelik bir değerlendirme yapabiliriz ve fakat yanılırız. Çünkü aynı sonsuz olasılık, evrendeki (Gezegenler, sistemler, galaksiler vb.) her şeyin kendine özgülüğünün (başka hiçbir şey ile tıpa tıp benzeşmeyeceğinin) sonsuz olasılığını da içerir.

Ki dünyamızdan edindiğimiz tecrübeler ve bilim ile yaratıcısı felsefenin “aynı nehirde iki kez yıkanamayız” cümlesinde cisimleşen devinim ve evrim sanki yalnızız diyor. Fakat her iki ihtimal de hem muazzam heyecan verici hem de bir o kadar korkutucu…

3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
murat kaya
murat kaya
4,356 UP
mantıklı düşünen biri

Bütün evreni göz önünde tutarsak sadece dünyada canlılığın olduğuna inanmak birazcık bencillik gibi geliyor. Kesinlikle başka canlılar başka gezegenlerde mevcuttur diye düşünüyorum.

Fakat "insan ve insan benzeri" demek biraz zor olabilir. Çünkü insanlık 900-635 milyon yıl önce tek hücreli olarak başladı. O zamanlar insanlık denemezdi. Bu sürece bizim dünyadaki atmosferimiz, güneşe uzaklığımız, besin kaynaklarına ulaşma çabalarımız, yaşam mücadelelerimizle evrimleşerek bu günlere geldik.

Tüm Reklamları Kapat

Canlılığın oluşması için gereken şeyler bellidir. Pekala canlılık uygun koşullu gezegenlerde oluşabilir fakat bizim evrim süreçlerimizden birebir geçmesi pek de mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum. Evrim süreci o gezegenlerde çok farklı koşullar sunma olasılığı yüksek ve kendi gezegenlerindeki şartlara göre evrimleşme gerçekleşmiştir. Misal dünyamızdaki oksijen miktarı %10 daha az, karbondioksit miktarı %10 daha fazla ya da güneşe 100 metre yakın veya uzak oluşumuz bizim evrimsel süreçlerimizi kökünden etkileyebilir belki de insan diye canlı olmayabilirdi...

3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Muhammed Sulan
Muhammed Sulan
4,113 UP
Genç Bilimci

Evrjjende sayısız galaksi, yıldız ve gezegen varken sadece tek bir gezegende yaşamın olması matematiksel olarak çok düşük bir ihtimal. Uzak bir yerlerde başka yaşam formları tıpkı bizim gibi bizim varlığımızdan habersiz yaşamını devam ettiriyor olabilir.

1
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.