Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Siyamang (Symphalangus syndactylus)

Siyamang (Symphalangus syndactylus) Flickr
10 dakika
1,150
 • Primatoloji
 • Taksonomi
Siyamang
 • Bilimsel Adı Symphalangus syndactylus
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Siyamang
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Siamang
Taksonomi
 • Tür (Species) Siyamang (Symphalangus syndactylus)
 • Bu yazı, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Siyamang (Symphalangus syndactylus), Endonezya, Malezya ve Tayland'daki ormanlardaki ağaçlar üzerinde yaşayan, siyah kürklü bir gibon türüdür. Koruma altında 40 yıl kadar yaşayabilen siyamanglar , Symphalangus cinsi içerisindeki tek gibon türüdür.

Siyamanglar, diğer gibonlardan biraz daha büyüktür: 75 ile 90 santimetre boyunda ve yaklaşık 10 kilo ağırlığındadırlar. Genellikle diğer gibonların en az iki katı büyüklüğünde ve kuyruksuz maymunların en büyüğüdür. Siyamanglarda, cinsel dimorfizm, yalnızca erkeklerin dişilerden biraz daha büyük olması şeklinde gözlemlenir. Ayrıca erkeklerin genital bölgesinde uzun bir saç tutamları vardır.

Kolları tırmanmalarına ve sallanmalarına yardımcı olmak için bacaklarından daha uzundur ve elleri ve ayakları daha geniştir. Kol uzunluğu vücut uzunluğunun iki buçuk katına ulaşabilir. Kollarını sallarken ellerini kanca olarak kullanırlar. Bilekleri, insan bilekleri gibi menteşeli (İng: "hinged") değil, çok daha esnek bir yapı olan bilye ve yuva mekanizmasına sahiptir. Bu uzun güçlü kollar, siyamangların ağaç tepeleri arasında kolaylıkla sallanmasına izin verir. Siyamanglar nadiren yere inerler; ancak indiklerinde, dengelerini sağlamak için kollarını başlarının üstünde tutarlar ve dik dururlar.

Dört uzun parmakları ve ellerinde görece daha küçük, karşıt baş parmakları vardır. Ayaklarında da beş parmak vardır ve baş parmakları yine karşıttır. Gibbon ailesinin diğer üyelerinde karşıt başparmak ve ayak parmağı yoktur. Siyamangları diğer gibonlardan fiziksel olarak ayıran bir diğer şey, ikinci ve üçüncü ayak parmakları arasındaki ağdır. Siyamanglar hem elleriyle hem de ayaklarıyla bir şeyleri kavrayabilir ve taşıyabilir.

Bu Reklamı Kapat

undefined
undefined
Wikimedia

Boyunlarının önündeki şişirilebilir ses kesesi olan gular keseleri de gibonlar arasında benzersizdir. Bu kese vokalizasyon sırasında şişer, grimsi veya pembemsi renktedir ve neredeyse bir greyfurt kadar büyüyebilir.

700-900 metre rakımda, 20-40 m arasında üst gölgeliklerde ağaç tepelerinde yaşarlar. Siyamanglar son derece akrobatiktir ve dallar arasında ellerini kullanarak yaptıkları harekete "kollama" (İng: "brachiation") denir. Siyamang lokomosyonunun yaklaşık %80'ini kollama oluşturur.

undefined
undefined
Twitter

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Hylobatidae ailesi 16.2 milyon yıl önce orta Miyosen döneminde ortaya çıkmıştır. Bu dönem hominoidlerin Afrika kıtasını ilk terk edişlerine denk gelmektedir. Gibon ailesi yaklaşık 10.5 sene öncesinde ise dört farklı kola ayrılmıştır: Nomascus , Symphalangus (Siyamang), Hoolock ve Hylobates. Asya'nın iklimine uyum sağlamak amaçlı diğer kuyruksuz maymunlara kıyasla daha küçük bir bedene sahip oldukları düşünülmektedir.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Siyamanglar, Endonezya'nın Sumatra adasında, Malezya ve Tayland'ın küçük bölgelerindeki dağ ve ova ormanlarında yaşarlar. "Küçük kuyruksuz maymunların" en büyüğü olmalarına rağmen, siyamang aileleri, özellikle yaprak ve incir açısından zengin alanlar olmak üzere, yalnızca 50 ila 60 dönümlük bir alanı kaplar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Siyamanglar en çok ormanın orta ve üst gölgeliklerinde aktiftirler, ancak özellikle günün en sıcak saatlerinde toplayıcılık yaparlar.

Siyamangların ekolojik dağılımı
Siyamangların ekolojik dağılımı
Wikipedia

Diyet ve Metabolizma

Siyamanglar çoğunlukla meyve, özellikle de diğer gibonlar gibi incir yerler. Aynı zamanda asmalardan odunsu bitkilere kadar en az 160 bitki türü, yaprak, çiçek ve az miktarda böcek ve kuş yumurtası da tüketirler. Diyetlerinin önemli miktarda meyveden oluşsa da, Hylobatidae ailesinin tüm üyeleri arasındaki en yaprakçıl (en çok yaprakla beslenen) türdür.

İhtiyaç duydukları suyun çoğunu meyvelerden alırlar; ama su içmeleri gerektiğinde yırtıcılardan korunmak için yere inmek yerine, ağaç deliklerindeki suyu içmeyi tercih ederler. Suyu ellerine alarak, kürklerindeki suyu yalayarak veya emerek içerler. Ayrıca yapraklardan yağmur suyu veya çiy yaladıkları da bilinmektedir.

Davranış ve Etoloji

Sosyal Yapılanma

Siyamang grupları genellikle maksimum 5 kişilik gruplardan oluşur. Bunun sebebi ise sosyal yapılanmalarının temelin çiftler ve onların yavrularından oluşmasıdır. Siyamanglar genel olarak ömür boyu süren ilişkiler kurarlar ve tek bir partnerle ürerler.

Bu Reklamı Kapat

İkiden Fazla Erkeğin Görüldüğü Durumlar

Genelde durum böyle olsa bile siyamangaların birden fazla erkeğin bulunduğu gruplarda da yaşadıkları gözlemlenmiştir. Böyle gruplaşmalar cinsel poliandriye, yani bir dişinin birden fazla erkekle birlikte olması durumuna yol açabilir. Bu da siyamangların tek eşliliğe alternatif ve aslında sanılandan daha esnek bir gruplaşma tarzları da olduğunu göstermektedir.

Diyelim ki birlikte yaşamanın erkekler üzerindeki zararları en az birisi için yararlarını aşıyor olsun. Bu durumda ya başka gruplara göç etmelidirler ya da ikinci erkeği gruptan uzaklaştırmalıdırlar. Ortak kaynaklar (örn. dişi, yiyecek) üzerindeki anlaşmazlıklar dolayısıyla aralarında agresyon artışı gözükecektir. Diğer bir durum ise birlikte yaşamanın aralarından en az birinin yararına olmasıdır. Durum böyle olunca mesafe koyarak agresyondan uzak durmaya çalışılır. Son olarak her yetişkin erkeğin de birlikte yaşamaktan yararlı çıktıklarını ele alalım. Bu durumda ise erkeklerin işbirliği yaparak ortak çıkarlarını koruduklarını görürüz. Fakat hiçbiri değil de başka çeşit bir düzen varsa, o zaman ne yüksek oranda agresyon ya da uzak durma gözlenir; dolayısıyla her erkek için birlikte yaşamanın yararı ve zararı birbirine eşittir denebilir.

Way Canguk'ta yapılan saha araştırmasında 4 farklı siyamang (Symphalangus syndactylus) grubu incelenmiş ve bu gruplarda 2'den fazla yetişkin erkeğin aynı grup içinde yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun neden ortaya çıkmış olabileceği ve nasıl sürdürüldüğü incelendiğinde, en az üç sebep öne sürülmüştür. Bunlardan ilki, bölge korumasında erkeklerin birlikte yaşamasının tek yaşamalarına kıyasla daha avantajlı olmasıdır. Diğer bir sebep ise doygun bir habitatta yaşayan erkeklerin yeni bir eş bulmak için harcayacağı emeğin poliandrinin zararından fazla olmasıdır. Birlikte yaşama halinin devamlılığını da erkekler arası düşük seviyedeki agresyon ve normal sosyal etkileşimler (örn. tımarlama) sağlamaktadır. Dolayısıyla beklendiği üzere yararlar zararlara eşit veya daha fazla olunca, siyamang erkeklerinde gruplarındaki diğer erkeğe karşı tolerans artmakta ve bu da birlikte yaşamalarını sağlamaktadır.

Cinsiyet İçi Çatışmalar

Diğer primat türlerine kıyasla cinsiyet içi çatışmaların pek görülmediği düşünülmektedir. Bunun sebebi ise eğer tek bir partnerle hayat boyu bağ kuruluyorsa bu durumda cinsiyet içi çıkar çatışmasına gerek kalmayacak olmasıdır. Fakat, artmakta olan yeni verilere göre bu durumun o kadar da basit olmadığı aslında erkekler arası ilişkilerin sanıldığından daha karmaşık olduğu öne sürülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Günlük Rutin

Siyamangların günlük bir rutini vardır. Gün doğarken uyanırlar ve yiyecek aramaya çıkmadan önce sabah konserlerini (iletişim amaçlı söyledikleri şarkılar) gerçekleştirirler. Yaklaşık 15 dakika süren bu konser, sabahları başlar. Sekiz ila on saatlik bir aktiviteden sonra, dinlenmek veya uyumak için bir yer belirlerler. Siyamanglar kuyruksuz maymunların aksine yuva yapmazlar. Gölgelik yüksekliğinin üzerinde büyüyen çok uzun boylu ağaçlarda, dik oturarak kimi zaman yalnız, bazen de birbirlerine sokulmuş olarak uyurlar.

Sosyal Etkileşimler

Sosyal bir etkileşim olarak, tımarlama, agonistik etkileşim (dövüş ve yarışmalar) ve oyun seansları günlük hayatlarında yer alır. Çoğu primat gibi, bir siyamang'ın en önemli sosyal aktivitelerinden biri de tımar etmektir. Tımar, siyamanglar arasında bir iletişim şeklidir ve aile veya grup üyeleri arasındaki aile bağını güçlendirmek için kullanılır.

undefined
undefined
Cheyenne Zoo

Aile Yaşamı

Siyamanglar tek eşlidir ve çiftleriyle ömür boyu birlikte kalırlar. Tek eşlilik, primatlar ve çoğu memeli tür arasında nadir görülen bir özelliktir.

Siyamanglar, "çekirdek aile" adı verilen bir yapıda yaşarlar ve aile üyeleri arasında yüksek düzeyde etkileşim vardır. Bir aile grubu, yalnızca iki veya üç yıl arayla iki veya üç yavru ile birlikte bir yetişkin erkek ve bir yetişkin dişiden oluşur. Siyamanglar mevsimsel olarak üremezler ve her iki ila üç yılda genellikle bir bebek doğururlar, ancak ara sıra ikizler doğar.

Bu Reklamı Kapat

Doğum, yaklaşık 230 günlük bir gebelik sürecini takip eder. Yavru başının üstündeki küçük bir tutam dışında tüysüz doğar ve ortalama 400 ila 600 g ağırlığında olur. Yavru, doğumdan hemen sonra annesinin kürküne tutunabilir ve karnına yapışabilir. Genç siyamanglar hayatlarının en az ilk 12 ayı boyunca tamamen annelerine bağımlıdır. 3 ila 9 ay arasında katı yiyecekler yemeye başlarlar ve 12 aylık olduklarında neredeyse sütten kesilirler.

Agora Bilim Pazarı
Lucas Led Aydınlatmalı Kablosuz Şarj Standı

 

Sadece akıllı telefonunuzu şarj cihazın üzerine yerleştirin, telefonunuz kendiliğinden şarj olmaya başlayacak. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen cep telefonları ile uyumludur.

 

Hızlı kablosuz şarj için 10W yüksek güç çıkışına sahiptir.

Samsung Galaxy S7, S8, S9 gibi kablosuz şarj teknolojisi destekleyen telefonlar 10W yüksek güç ile, iPhone 8 ve X modelleri ise 7.5W güçte hızlı şarj edebilir.

Devamını Göster
₺130.00
Lucas Led Aydınlatmalı Kablosuz Şarj Standı

Erkeklerde Yavru Bakımı

Erkek ebeveyn bakımı memelilerde nadir görülürken, siyamanglarda bebek bir yaşına geldiğinde yani sütten kesildiğinde baba, bebeğin günlük bakımını üstlenir ve bağımsız hareket edebilecek kadar olgunlaşana kadar bebeği yanında taşır. Ayrıca yavrularını yavrularını ve yaşadıkları ormanlardaki yaklaşık 50 dönümlük bir alanı davetsiz misafirlerden korur, bölgeyi savunur, yavrularını tımar eder ve onunla oynar. Daha büyük kardeşler de, küçük kardeşlerin bakımına yardımcı olur.

Way Canguk'ta yapılan gözlemlere göre bunun olası nedeni siyamang erkeklerinin dişilere yardım ederek dişilerin cinsel olarak üretkenliklerini artırmak dolayısıyla daha fazla yavruya sahip olmaktır. Poliandrinin gözüktüğü gruplarda da erkeklerin yavru bakımına katıldıkları görülse de tek eşli çiftlerin oluşturduğu gruplarda bu davranış daha fazla gözlemlenmiştir. Bu da yavru bakımının erkek siyamangların babalıklarından emin olmalarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir: Erkek birey, yavrunun kendisinden olduğundan emin olduğu durumda daha fazla yatırım yapar.

Genç Siyamanglar

Ebeveyn bakımı altında, genç siyamanglar sosyal olarak etkileşim kurmayı, özgürce hareket etmeyi ve bağımsız olarak beslenmeyi öğrenirler. İkinci yıla gelindiğinde, ebeveynlerin yavuruyu taşıması önemli ölçüde azalır ve gençlerin yalnız ve kendi başlarına seyahat etmeleri teşvik edilir.

Genç siyamanglar, aileleriyle birlikte 5-7 yıl yaşar. Ortalama 7 yaşına geldiklerinde olgunluğa erişirler. Sonra kendi aile gruplarını kurmak için kendi başlarına yola çıkarlar. Dişi ya da erkek, artık bağımsız olan siyamang ebeveyninden ayrı hareket etmeye başlar ve bir eş aramak için yola koyulur. Eş arama süreci için birkaç yıl harcayabilir.

Siyamang aileleri, günlük işlerini yaparken bir arada olmayı severler. Faaliyetler sırasında, üyeler ortalama olarak yalnızca yaklaşık 10 metre uzaktadır ve nadiren 30 metre fazla ayrılırlar. Bu sosyal bağlar, birçok karşılıklı tımarlama davranışıyla da pekiştirilir.

undefined
undefined
Flickr

Ses ve İletişim

Siyamangların çağrıları muazzamdır. Bu çağrılar, ormanın içinden 3 kilometre uzaklıktan duyulabilir. Alanlarını belirtmek için kullanılan bu çağrılar 20 hektarlık bir bölgeye işaret ediyor olabilir. Genellikle şafakta şarkı söylemeye başlayan diğer gibon türlerinin aksine, siyamanglar sabahın ilerleyen saatlerinde, 9-10 arasında en yoğun çağrılarıyla şarkı nöbetlerine başlarlar. Sabahın geç saatlerinde yapılan çağrılar, genellikle başka bir siyamang grubuyla karşılaştıklarında gerçekleşir.

Siyamangların çağrıları, özellikle karmaşık bir vokal yapısına sahip olduğu için diğer türlerden farklıdır. Vokalizasyonları dört başlıkta sınıflandırılır: patlama (İng: "boom"), havlama (İng: "barks"), uluma çığlıkları (İng: "ululating screams") ve iki tonlu çığlıklar (İng: "bitonal screams"). Dişi siyamanglar genellikle uzun havlama çığlıkları, erkek siyamanglar ise iki tonlu çığlıklarla iletişiselerde her iki cinsiyetin de 4 farklı vokalizasyonu kullandığı bilinmektedir.

Siyamangın çağrılarının çoğu, ana bölgelerinden ziyade komşularına yönelik olur. Bu da çağrılarının bölgesini savunmak ve kargaşalara yönelik olduğu anlamına gelir. Siyamanglar diğer aile gruplarıyla, diğer gruplara bölgelerinin nerede olduğunu bildirmek için çağrılar yaparak etkileşime girer. Çağrılar, belirli bir komşu gruba yönlendirilmediği durumlarda asenkron olabilir veya bölge sınırı boyunca eş zamanlı grup çağrıları yapılabilir.

Yeni çiftler bir süredir bir beraber olan çiftlere nazaran daha fazla şarkı söylerler. Bu güçlü bir bağın varlığının duyurulması, bölgesel savunmada da avantaj sağlamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Siyamangların nüfusu 1970'lerden bu yana en az %50 azalmıştır ve yaşam alanlarının yalnızca %4'ü korunmaktadır. Karşılaştıkları ana tehditler habitat kaybı, özellikle palmiye yağı tarlaları için arazinin temizlenmesi, arazinin tarım, ağaç kesme ve yol yapımı için kullanılmasıdır.

Palmiye yağı tarlaları, son 40 yılda siyamangların habitatının geniş alanlarını ortadan kaldırmıştır. 2002'den bu yana, siyamangların eskiden yaşadığı Endonezya ve Malezya'daki yağmur ormanlarının çoğunun yerini alan 107.000 kilometrekarelik palmiye ağacı dikilmiştir. Öte yandan son yirmi yılda, orman yangını 20.000 km²'den fazla Sumatra yağmur ormanını, özellikle de siyamangların çoğunun yaşadığı ova bölgesinde yok edilmiştir.

Yasa dışı evcil hayvan ticareti de bir çok primat gibi siyamanglar için de büyük bir tehdittir. Ancak Asya'nın diğer bölgelerinden farklı olarak, Endonezya'da primatlar etleri için avlanmazlar. Yasa dışı evcil hayvan ticareti için, çoğunlukla bebek siyamangları için avlanırlar. Siyamang dişileri bebeklerine karşı oldukça koruyucudur, bu yüzden avcılar yavruyu almak için, önce anneyi öldürürler. Genellikle taşıma sırasında bebekler de ölür.

Etimoloji

Symphalangus, Siyamang'ın bilimsel adıdır ve "birlikte" anlamına gelen Yunanca "sym" ve ikinci ve üçüncü ayak parmaklarının kaynaşmasına atıfta bulunan "parmak" anlamına gelen phalanx sözcüğünden gelir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/05/2022 13:30:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11558

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Basınç
Abd
Hayvanlar
Yeme
Karar
Yaşam
Evrimsel Biyoloji
Mers
Tekillik
Bilişsel
Biyocoğrafya
Gün
Uzay Aracı
Büyük Patlama
Öğrenme Alanı
Çocuk
Karbon
Pandemi
Atom
Kurbağa
Dinozorlar
Memeli
Bilim İnsanı
Canlı
Acı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et