Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Siyamang (Symphalangus syndactylus)

Siyamang (Symphalangus syndactylus) Flickr
10 dakika
1,624
Tüm Reklamları Kapat
Siyamang
 • Bilimsel Adı Symphalangus syndactylus
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Siyamang
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Siamang
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Siyamang (Symphalangus syndactylus), Endonezya, Malezya ve Tayland'daki ormanlardaki ağaçlar üzerinde yaşayan, siyah kürklü bir gibon türüdür. Koruma altında 40 yıl kadar yaşayabilen siyamanglar , Symphalangus cinsi içerisindeki tek gibon türüdür.

Siyamanglar, diğer gibonlardan biraz daha büyüktür: 75 ile 90 santimetre boyunda ve yaklaşık 10 kilo ağırlığındadırlar. Genellikle diğer gibonların en az iki katı büyüklüğünde ve kuyruksuz maymunların en büyüğüdür. Siyamanglarda, cinsel dimorfizm, yalnızca erkeklerin dişilerden biraz daha büyük olması şeklinde gözlemlenir. Ayrıca erkeklerin genital bölgesinde uzun bir saç tutamları vardır.

Kolları tırmanmalarına ve sallanmalarına yardımcı olmak için bacaklarından daha uzundur ve elleri ve ayakları daha geniştir. Kol uzunluğu vücut uzunluğunun iki buçuk katına ulaşabilir. Kollarını sallarken ellerini kanca olarak kullanırlar. Bilekleri, insan bilekleri gibi menteşeli (İng: "hinged") değil, çok daha esnek bir yapı olan bilye ve yuva mekanizmasına sahiptir. Bu uzun güçlü kollar, siyamangların ağaç tepeleri arasında kolaylıkla sallanmasına izin verir. Siyamanglar nadiren yere inerler; ancak indiklerinde, dengelerini sağlamak için kollarını başlarının üstünde tutarlar ve dik dururlar.

Dört uzun parmakları ve ellerinde görece daha küçük, karşıt baş parmakları vardır. Ayaklarında da beş parmak vardır ve baş parmakları yine karşıttır. Gibbon ailesinin diğer üyelerinde karşıt başparmak ve ayak parmağı yoktur. Siyamangları diğer gibonlardan fiziksel olarak ayıran bir diğer şey, ikinci ve üçüncü ayak parmakları arasındaki ağdır. Siyamanglar hem elleriyle hem de ayaklarıyla bir şeyleri kavrayabilir ve taşıyabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Wikimedia

Boyunlarının önündeki şişirilebilir ses kesesi olan gular keseleri de gibonlar arasında benzersizdir. Bu kese vokalizasyon sırasında şişer, grimsi veya pembemsi renktedir ve neredeyse bir greyfurt kadar büyüyebilir.

700-900 metre rakımda, 20-40 m arasında üst gölgeliklerde ağaç tepelerinde yaşarlar. Siyamanglar son derece akrobatiktir ve dallar arasında ellerini kullanarak yaptıkları harekete "kollama" (İng: "brachiation") denir. Siyamang lokomosyonunun yaklaşık %80'ini kollama oluşturur.

Twitter

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Hylobatidae ailesi 16.2 milyon yıl önce orta Miyosen döneminde ortaya çıkmıştır. Bu dönem hominoidlerin Afrika kıtasını ilk terk edişlerine denk gelmektedir. Gibon ailesi yaklaşık 10.5 sene öncesinde ise dört farklı kola ayrılmıştır: Nomascus , Symphalangus (Siyamang), Hoolock ve Hylobates. Asya'nın iklimine uyum sağlamak amaçlı diğer kuyruksuz maymunlara kıyasla daha küçük bir bedene sahip oldukları düşünülmektedir.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Siyamanglar, Endonezya'nın Sumatra adasında, Malezya ve Tayland'ın küçük bölgelerindeki dağ ve ova ormanlarında yaşarlar. "Küçük kuyruksuz maymunların" en büyüğü olmalarına rağmen, siyamang aileleri, özellikle yaprak ve incir açısından zengin alanlar olmak üzere, yalnızca 50 ila 60 dönümlük bir alanı kaplar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Siyamanglar en çok ormanın orta ve üst gölgeliklerinde aktiftirler, ancak özellikle günün en sıcak saatlerinde toplayıcılık yaparlar.

Siyamangların ekolojik dağılımı
Siyamangların ekolojik dağılımı
Wikipedia

Diyet ve Metabolizma

Siyamanglar çoğunlukla meyve, özellikle de diğer gibonlar gibi incir yerler. Aynı zamanda asmalardan odunsu bitkilere kadar en az 160 bitki türü, yaprak, çiçek ve az miktarda böcek ve kuş yumurtası da tüketirler. Diyetlerinin önemli miktarda meyveden oluşsa da, Hylobatidae ailesinin tüm üyeleri arasındaki en yaprakçıl (en çok yaprakla beslenen) türdür.

İhtiyaç duydukları suyun çoğunu meyvelerden alırlar; ama su içmeleri gerektiğinde yırtıcılardan korunmak için yere inmek yerine, ağaç deliklerindeki suyu içmeyi tercih ederler. Suyu ellerine alarak, kürklerindeki suyu yalayarak veya emerek içerler. Ayrıca yapraklardan yağmur suyu veya çiy yaladıkları da bilinmektedir.

Davranış ve Etoloji

Sosyal Yapılanma

Siyamang grupları genellikle maksimum 5 kişilik gruplardan oluşur. Bunun sebebi ise sosyal yapılanmalarının temelin çiftler ve onların yavrularından oluşmasıdır. Siyamanglar genel olarak ömür boyu süren ilişkiler kurarlar ve tek bir partnerle ürerler.

Tüm Reklamları Kapat

İkiden Fazla Erkeğin Görüldüğü Durumlar

Genelde durum böyle olsa bile siyamangaların birden fazla erkeğin bulunduğu gruplarda da yaşadıkları gözlemlenmiştir. Böyle gruplaşmalar cinsel poliandriye, yani bir dişinin birden fazla erkekle birlikte olması durumuna yol açabilir. Bu da siyamangların tek eşliliğe alternatif ve aslında sanılandan daha esnek bir gruplaşma tarzları da olduğunu göstermektedir.

Diyelim ki birlikte yaşamanın erkekler üzerindeki zararları en az birisi için yararlarını aşıyor olsun. Bu durumda ya başka gruplara göç etmelidirler ya da ikinci erkeği gruptan uzaklaştırmalıdırlar. Ortak kaynaklar (örn. dişi, yiyecek) üzerindeki anlaşmazlıklar dolayısıyla aralarında agresyon artışı gözükecektir. Diğer bir durum ise birlikte yaşamanın aralarından en az birinin yararına olmasıdır. Durum böyle olunca mesafe koyarak agresyondan uzak durmaya çalışılır. Son olarak her yetişkin erkeğin de birlikte yaşamaktan yararlı çıktıklarını ele alalım. Bu durumda ise erkeklerin işbirliği yaparak ortak çıkarlarını koruduklarını görürüz. Fakat hiçbiri değil de başka çeşit bir düzen varsa, o zaman ne yüksek oranda agresyon ya da uzak durma gözlenir; dolayısıyla her erkek için birlikte yaşamanın yararı ve zararı birbirine eşittir denebilir.

Way Canguk'ta yapılan saha araştırmasında 4 farklı siyamang (Symphalangus syndactylus) grubu incelenmiş ve bu gruplarda 2'den fazla yetişkin erkeğin aynı grup içinde yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun neden ortaya çıkmış olabileceği ve nasıl sürdürüldüğü incelendiğinde, en az üç sebep öne sürülmüştür. Bunlardan ilki, bölge korumasında erkeklerin birlikte yaşamasının tek yaşamalarına kıyasla daha avantajlı olmasıdır. Diğer bir sebep ise doygun bir habitatta yaşayan erkeklerin yeni bir eş bulmak için harcayacağı emeğin poliandrinin zararından fazla olmasıdır. Birlikte yaşama halinin devamlılığını da erkekler arası düşük seviyedeki agresyon ve normal sosyal etkileşimler (örn. tımarlama) sağlamaktadır. Dolayısıyla beklendiği üzere yararlar zararlara eşit veya daha fazla olunca, siyamang erkeklerinde gruplarındaki diğer erkeğe karşı tolerans artmakta ve bu da birlikte yaşamalarını sağlamaktadır.

Cinsiyet İçi Çatışmalar

Diğer primat türlerine kıyasla cinsiyet içi çatışmaların pek görülmediği düşünülmektedir. Bunun sebebi ise eğer tek bir partnerle hayat boyu bağ kuruluyorsa bu durumda cinsiyet içi çıkar çatışmasına gerek kalmayacak olmasıdır. Fakat, artmakta olan yeni verilere göre bu durumun o kadar da basit olmadığı aslında erkekler arası ilişkilerin sanıldığından daha karmaşık olduğu öne sürülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Günlük Rutin

Siyamangların günlük bir rutini vardır. Gün doğarken uyanırlar ve yiyecek aramaya çıkmadan önce sabah konserlerini (iletişim amaçlı söyledikleri şarkılar) gerçekleştirirler. Yaklaşık 15 dakika süren bu konser, sabahları başlar. Sekiz ila on saatlik bir aktiviteden sonra, dinlenmek veya uyumak için bir yer belirlerler. Siyamanglar kuyruksuz maymunların aksine yuva yapmazlar. Gölgelik yüksekliğinin üzerinde büyüyen çok uzun boylu ağaçlarda, dik oturarak kimi zaman yalnız, bazen de birbirlerine sokulmuş olarak uyurlar.

Sosyal Etkileşimler

Sosyal bir etkileşim olarak, tımarlama, agonistik etkileşim (dövüş ve yarışmalar) ve oyun seansları günlük hayatlarında yer alır. Çoğu primat gibi, bir siyamang'ın en önemli sosyal aktivitelerinden biri de tımar etmektir. Tımar, siyamanglar arasında bir iletişim şeklidir ve aile veya grup üyeleri arasındaki aile bağını güçlendirmek için kullanılır.

Cheyenne Zoo

Aile Yaşamı

Siyamanglar tek eşlidir ve çiftleriyle ömür boyu birlikte kalırlar. Tek eşlilik, primatlar ve çoğu memeli tür arasında nadir görülen bir özelliktir.

Siyamanglar, "çekirdek aile" adı verilen bir yapıda yaşarlar ve aile üyeleri arasında yüksek düzeyde etkileşim vardır. Bir aile grubu, yalnızca iki veya üç yıl arayla iki veya üç yavru ile birlikte bir yetişkin erkek ve bir yetişkin dişiden oluşur. Siyamanglar mevsimsel olarak üremezler ve her iki ila üç yılda genellikle bir bebek doğururlar, ancak ara sıra ikizler doğar.

Tüm Reklamları Kapat

Doğum, yaklaşık 230 günlük bir gebelik sürecini takip eder. Yavru başının üstündeki küçük bir tutam dışında tüysüz doğar ve ortalama 400 ila 600 g ağırlığında olur. Yavru, doğumdan hemen sonra annesinin kürküne tutunabilir ve karnına yapışabilir. Genç siyamanglar hayatlarının en az ilk 12 ayı boyunca tamamen annelerine bağımlıdır. 3 ila 9 ay arasında katı yiyecekler yemeye başlarlar ve 12 aylık olduklarında neredeyse sütten kesilirler.

Agora Bilim Pazarı
Geveze: Kafamızın İçindeki Dırdırcı Ses ve Onu Dizginlemenin Yolları (Ethan Kross)

Benzersiz bir becerimiz var: iç sesimiz. Hedeflerimize ulaşabilmemizi, yaratabilmemizi, mutlu anlarımızı zihnimizde tekrar tekrar yaşayabilmemizi ve kim olduğumuzu tanımlayabilmemizi ona borçluyuz. Ama bu bilgelik kaynağı, en çok ihtiyaç hissettiğimiz anlarda en acımasız düşmanımıza dönüşebiliyor. Acı veren duyguları aklımıza sakız yapıyor, utanç dolu anlarımızı zihnimizde tekrar tekrar canlandırıyor, bizi düşüncelerimizin kıskacından kurtarmıyor, aksine sinsi bir şeyin doğmasına yol açıyor: dırdırcı iç ses.

İç sesin hem yardımsever bir süper güç hem de bizi yaralayan yıkıcı bir kriptonit olmasının yarattığı kaçınılmaz gerilim, insan zihninin en büyük bilmecelerinden biri. Peki yok mu onu dizginlemenin bir çaresi?     

Ödüllü nörobilimci ve psikolog Ethan Kross büyük yankı uyandıran kitabı Geveze’de sayısız vaka ve araştırmadan yararlanarak, iç sesi dizginlemek için bir dizi araca sahip olduğumuzu gösteriyor. Aslında hep gözümüzün önünde olan ama farkında olmadığımız; kullandığımız sözcüklere, anlattığımız hikâyelere, sevdiklerimizle yaptığımız konuşmalara, alışkanlıklarımıza, hatta bazen tuhaf ritüellerimize gizlenmiş araçlar. 

Etkileyici, sürükleyici, aynı zamanda da özgün bakış açıları ve ipuçlarıyla dolu Geveze, kendinizle yaptığınız konuşmaları sonsuza dek değiştirecek ve daha mutlu, daha üretken bir yaşam sürmenize yardımcı olacak bir kitap.

Devamını Göster
₺160.00
Geveze: Kafamızın İçindeki Dırdırcı Ses ve Onu Dizginlemenin Yolları (Ethan Kross)
 • Dış Sitelerde Paylaş

Erkeklerde Yavru Bakımı

Erkek ebeveyn bakımı memelilerde nadir görülürken, siyamanglarda bebek bir yaşına geldiğinde yani sütten kesildiğinde baba, bebeğin günlük bakımını üstlenir ve bağımsız hareket edebilecek kadar olgunlaşana kadar bebeği yanında taşır. Ayrıca yavrularını yavrularını ve yaşadıkları ormanlardaki yaklaşık 50 dönümlük bir alanı davetsiz misafirlerden korur, bölgeyi savunur, yavrularını tımar eder ve onunla oynar. Daha büyük kardeşler de, küçük kardeşlerin bakımına yardımcı olur.

Way Canguk'ta yapılan gözlemlere göre bunun olası nedeni siyamang erkeklerinin dişilere yardım ederek dişilerin cinsel olarak üretkenliklerini artırmak dolayısıyla daha fazla yavruya sahip olmaktır. Poliandrinin gözüktüğü gruplarda da erkeklerin yavru bakımına katıldıkları görülse de tek eşli çiftlerin oluşturduğu gruplarda bu davranış daha fazla gözlemlenmiştir. Bu da yavru bakımının erkek siyamangların babalıklarından emin olmalarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir: Erkek birey, yavrunun kendisinden olduğundan emin olduğu durumda daha fazla yatırım yapar.

Genç Siyamanglar

Ebeveyn bakımı altında, genç siyamanglar sosyal olarak etkileşim kurmayı, özgürce hareket etmeyi ve bağımsız olarak beslenmeyi öğrenirler. İkinci yıla gelindiğinde, ebeveynlerin yavuruyu taşıması önemli ölçüde azalır ve gençlerin yalnız ve kendi başlarına seyahat etmeleri teşvik edilir.

Genç siyamanglar, aileleriyle birlikte 5-7 yıl yaşar. Ortalama 7 yaşına geldiklerinde olgunluğa erişirler. Sonra kendi aile gruplarını kurmak için kendi başlarına yola çıkarlar. Dişi ya da erkek, artık bağımsız olan siyamang ebeveyninden ayrı hareket etmeye başlar ve bir eş aramak için yola koyulur. Eş arama süreci için birkaç yıl harcayabilir.

Siyamang aileleri, günlük işlerini yaparken bir arada olmayı severler. Faaliyetler sırasında, üyeler ortalama olarak yalnızca yaklaşık 10 metre uzaktadır ve nadiren 30 metre fazla ayrılırlar. Bu sosyal bağlar, birçok karşılıklı tımarlama davranışıyla da pekiştirilir.

Flickr

Ses ve İletişim

Siyamangların çağrıları muazzamdır. Bu çağrılar, ormanın içinden 3 kilometre uzaklıktan duyulabilir. Alanlarını belirtmek için kullanılan bu çağrılar 20 hektarlık bir bölgeye işaret ediyor olabilir. Genellikle şafakta şarkı söylemeye başlayan diğer gibon türlerinin aksine, siyamanglar sabahın ilerleyen saatlerinde, 9-10 arasında en yoğun çağrılarıyla şarkı nöbetlerine başlarlar. Sabahın geç saatlerinde yapılan çağrılar, genellikle başka bir siyamang grubuyla karşılaştıklarında gerçekleşir.

Siyamangların çağrıları, özellikle karmaşık bir vokal yapısına sahip olduğu için diğer türlerden farklıdır. Vokalizasyonları dört başlıkta sınıflandırılır: patlama (İng: "boom"), havlama (İng: "barks"), uluma çığlıkları (İng: "ululating screams") ve iki tonlu çığlıklar (İng: "bitonal screams"). Dişi siyamanglar genellikle uzun havlama çığlıkları, erkek siyamanglar ise iki tonlu çığlıklarla iletişiselerde her iki cinsiyetin de 4 farklı vokalizasyonu kullandığı bilinmektedir.

Siyamangın çağrılarının çoğu, ana bölgelerinden ziyade komşularına yönelik olur. Bu da çağrılarının bölgesini savunmak ve kargaşalara yönelik olduğu anlamına gelir. Siyamanglar diğer aile gruplarıyla, diğer gruplara bölgelerinin nerede olduğunu bildirmek için çağrılar yaparak etkileşime girer. Çağrılar, belirli bir komşu gruba yönlendirilmediği durumlarda asenkron olabilir veya bölge sınırı boyunca eş zamanlı grup çağrıları yapılabilir.

Yeni çiftler bir süredir bir beraber olan çiftlere nazaran daha fazla şarkı söylerler. Bu güçlü bir bağın varlığının duyurulması, bölgesel savunmada da avantaj sağlamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Siyamangların nüfusu 1970'lerden bu yana en az %50 azalmıştır ve yaşam alanlarının yalnızca %4'ü korunmaktadır. Karşılaştıkları ana tehditler habitat kaybı, özellikle palmiye yağı tarlaları için arazinin temizlenmesi, arazinin tarım, ağaç kesme ve yol yapımı için kullanılmasıdır.

Palmiye yağı tarlaları, son 40 yılda siyamangların habitatının geniş alanlarını ortadan kaldırmıştır. 2002'den bu yana, siyamangların eskiden yaşadığı Endonezya ve Malezya'daki yağmur ormanlarının çoğunun yerini alan 107.000 kilometrekarelik palmiye ağacı dikilmiştir. Öte yandan son yirmi yılda, orman yangını 20.000 km²'den fazla Sumatra yağmur ormanını, özellikle de siyamangların çoğunun yaşadığı ova bölgesinde yok edilmiştir.

Yasa dışı evcil hayvan ticareti de bir çok primat gibi siyamanglar için de büyük bir tehdittir. Ancak Asya'nın diğer bölgelerinden farklı olarak, Endonezya'da primatlar etleri için avlanmazlar. Yasa dışı evcil hayvan ticareti için, çoğunlukla bebek siyamangları için avlanırlar. Siyamang dişileri bebeklerine karşı oldukça koruyucudur, bu yüzden avcılar yavruyu almak için, önce anneyi öldürürler. Genellikle taşıma sırasında bebekler de ölür.

Etimoloji

Symphalangus, Siyamang'ın bilimsel adıdır ve "birlikte" anlamına gelen Yunanca "sym" ve ikinci ve üçüncü ayak parmaklarının kaynaşmasına atıfta bulunan "parmak" anlamına gelen phalanx sözcüğünden gelir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
17
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 2
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/02/2024 19:24:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11558

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses Kaydı
Göz
Tarım
Sağlık Personeli
Deri
Sayı
Bilgi
Dışkı
Güneş Sistemi
Semptom
Mühendislik
Hastalıkların Tedavisi
Nasa
Diyet
Kuvvet
Çeşitlilik
Ana Bulaşma Mekanizması
Parçacık
Şempanze
Saç
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Hormon
Anatomi
Homeostasis
Evrimsel Psikoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Kral Joffrey Neden Öldü?
Kral Joffrey Neden Öldü?
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Elektronlar Duvarlardan Nasıl Geçiyor? | Kuantum Tünelleme!
Elektronlar Duvarlardan Nasıl Geçiyor? | Kuantum Tünelleme!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Niksarlı, et al. Siyamang (Symphalangus syndactylus). (7 Mart 2022). Alındığı Tarih: 27 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11558
Niksarlı, A., Bakırcı, Ç. M., Arslan, . (2022, March 07). Siyamang (Symphalangus syndactylus). Evrim Ağacı. Retrieved February 27, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11558
A. Niksarlı, et al. “Siyamang (Symphalangus syndactylus).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Mar. 2022, https://evrimagaci.org/s/11558.
Niksarlı, Aslıhan. Bakırcı, Çağrı Mert. Arslan, . “Siyamang (Symphalangus syndactylus).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 07, 2022. https://evrimagaci.org/s/11558.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close