Bu Reklamı Kapat

Seri Katilleri Cinayet İşlemeye İten Şey Ne?

Seri Katilleri Cinayet İşlemeye İten Şey Ne?
Bu Reklamı Kapat
Yazar Scott Bonn Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı CemileKış Podcast Seslendirmeni Cemile Kış
5 dakika
4,722 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Birçok seri katil, "suçlu olma" kavramını anlamıyor ve tamamiyle motivasyondan yoksun görünüyor olabilir. Gerçekteyse seri katilleri başkalarının hayatlarını yok etmeye iten birçok ihtiyaç ve arzu bulunmaktadır. Cinayete teşebbüs ya da cinayet sürecinin kendisi, bazen seri katiller için bir "sonuç" olabilir.

Popüler ve medyatik basmakalıp inanışların genellikle doğru çıktığı tek yön, çoğu seri katilin öldürme eyleminden oldukça zevk alıyor oluşudur. Yanlışlıkla öldüren, yataklık yapan ya da olayı gizlemeye çalışan tek seferlik katillerden onları ayıran şey, cinayet olayının kendisinden aldıkları büyük hazdır. Bir başka deyişle, seri katilleri çıkar uğruna bir kez cinayet işlemiş diğer katillerden farklı kılan, cinayet işlemeye karşı duydukları yoğun ve kronik ihtiyaçtır.

Görünüşte mantıksız gelebilir; ancak seri katiller, aslında kendine güveni olmayan ve reddedilmekten dehşet derecede korktukları için cinayet işleyen insanlardır. Birçok vakada reddedilme korkusunun, erken çocukluk döneminde bireylerin anneleri tarafından terk edilmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. David Berkowitz, Ted Bundy ve Joel Rifkin gibi ünlü katillerin, biyolojik anneleri tarafından reddedildikleri ya da terk edildikleri bilinmektedir. Edmund Kemper gibi bazı seri katiller ise annelerinden şiddet ve işkence görmüştür.

Bu Reklamı Kapat

Çocukken travmaya uğramış acemi bir seri katil, artık bir yetişkin olarak, diğer insanlarla kuracağı acı dolu ilişkilerden kaçma eğilimi içerisindedir. Özellikle de arzuladığı ya da imrendiği insanlarla oluşturacağı sancılı ilişkilerden kaçmak istemektedir. Böyle bir reddedilme korkusu, toy bir seri katili duygusal yakınlık kurduğu insanları ortadan kaldırmak istemesine mecbur bırakabilir. İlişki kurmak istediği kişiyi yok ederek, çocukluğundaki gibi terk edilmeyi, küçük düşürülmeyi ya da sevdiği birinin onu incitmesini engellediğine inanabilir.

Pexels

Seri Katiller, Kurbanlarını Neye Göre Seçiyor?

2005’te FBI'ın seri cinayetlerle ilgili düzenlediği rapora göre, bir seri katil kurbanlarını elverişliliğe, savunmasızlığa ve arzulanabilirliğe dayanarak seçer.

Elverişlilik, genel olarak kurbanın yaşam tarzı ya da suçlunun saldırmasına olanak sağlayacak herhangi bir durumun içerisinde yer alıp almadığına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, genellikle gecelerini evde tek başına geçiren bir kadın, seri katilin zorla eve girmesine elverişli bir durumdadır.

Bu Reklamı Kapat

Savunmasızlık, kurbanın suçlu tarafından oluşturulacak bir saldırıya karşı ne ölçüde duyarlı ya da ne ölçüde risk altında oluşuyla açıklanabilmektedir. Örneğin, gece sokakta yürüyen bir kadının yanında büyük bir köpek varsa, kadın daha az savunmasızdır ve saldırıya karşı daha düşük risktedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Arzulanabilirlik, çok büyük oranda özneldir ve suçlunun kurbanı çekici bulmasıyla açıklanabilir. Kurban arzulanabilirliği, failin suç işleme sebebine bağlı olarak değişkenlik gösterir ve birçok faktör bulunmaktadır. Seri katil tarafından oluşturulan bu karakterler; ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, vücut tipi, kan grubu ya da daha başka spesifik etmenler olabilmektedir.

Seri Katiller Neden Öldürür?

2005’te yapılan seri cinayetlerle ilgili bir sempozyumda FBI, kriminoloji ve adli psikoloji uzmanları seri katillerin öldürme sebepleriyle ilgili derin müzakerelerde bulundu. Katılımcılar, seri cinayet araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla katillerin öldürme motivasyonlarıyla alakalı birçok gözlemde ve öneride bulundu.

FBI’ın Seri Cinayet: Dedektifler İçin Multi-Disipliner Bakış Açıları adlı kitapta açıkladığı ve sempozyum katılımcılarının yaptığı spesifik gözlemlerinden bazıları şöyledir:

 • Seri cinayetler araştırmasında motivasyon kaynağının bulunması çok zor olabilir.
 • Bir seri katilin işlediği suçlar için birden fazla sebebi olabilir.
 • Bir seri katilin güdü ya da güdüleri bir cinayetle veya cinayet serileri sürecinde değişebilir.
 • Motivasyon kaynağının sınıflandırılması, gözlenebilen davranışla ve suç mahallinin durumuyla sınırlandırılmalıdır.
 • Bir cinayet sebebi belirlense bile, bu durum seri katilin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmayabilir.
 • Araştırma kaynaklarının şüpheliyi bulmak yerine cinayet güdüsünü ortaya çıkarmak amacıyla harcanması, soruşturmanın raydan çıkmasına ve enkaza sürüklenmesine neden olabilir.
 • Dedektifler, bir seri katilin motivasyonu ile yaralanmaların seviyesini aynı kefeye koymamalıdır.

Son olarak, sebepleri her ne olursa olsun seri katillerin çoğu işledikleri cinayetleri istedikleri için işlemektedir. Bu duruma istisna olarak, herhangi bir anlaşılabilir sebebi olmadan cinayet işeyen ve ciddi akıl hastalıklarından mustarip birkaç seri katil verilebilir.

Seri Katillerinin Cinayet Motivasyonları Nelerdir?

2005 FBI sempozyumuna katılanlar, geniş ve içeriği belirlenmemiş cinayet motivasyonu kategorilerinin kriminal soruşturmalar için yol gösterici olabileceğini söylediler. Böylesine kategorilerin, seri cinayet vakalarında muhtemel suçluların oluşturduğu havuzu daraltmak adına hukukun uygulanmasını sağlayan yetkililere yardımcı olabileceğini iddia ettiler. Sempozyum katılımcıları, araştırmada yol gösterici olarak kullanılması amacıyla yedi genel cinayet motivasyonu kategorisi tanımladılar.

Bu Reklamı Kapat

Kategoriler, seri katillerin tam bir ölçümü olma niyetinde ya da onların güdülerinden oluşan teoriyi yok sayma niyetinde değil. FBI tarafından 2005’te kısa ve öz bir şekilde hazırlanan rapora göre, kategorilerin listesi aşağıda verildiği gibidir.

 • Öfke, güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Fail, evsiz insanlar gibi popülasyonun spesifik bir alt-grubuna ya da toplumun tamamına karşı bir öfke ve düşmanlık gösterebilir.
 • Suça teşebbüs; uyuşturucu, çete ya da organize suçla bağlantılı bir durumda failin cinayet işleyerek statü ya da para gibi ödüllerle kazanç sağladığı bir motivasyon kaynağıdır. Örneğin, cinayet, rekabeti ortadan kaldırmak adına bir uyuşturucu çetesi tarafından işlenmiş olabilir.
 • Finansal kazanç; uyuşturucu, çete ya da organize suçla bağlantılı olmayan bir durumdan failin kazanç sağladığı bir motivasyon kaynağıdır. Bu tip suçlara örnek olarak, konfor/kazanç cinayetleri, soygun-cinayetleri ya da sigorta veya sosyal yardım dolandırıcılığı içeren cinayetler verilebilir.
 • İdeoloji, spesifik birinin ya da grubun hedef ve fikirlerini ileriye taşımak adına işlenen cinayetlerin motivasyon kaynağıdır. Örnek olarak, terörist gruplar ya da belirli bir ırka, cinsiyete ya da etnik gruba karşı duyduğu pür nefretten ötürü cinayet işleyen insanlar verilebilir.
 • Güç/heyecan, katilin kurbanlarını öldürdüğünde güçlü ve/veya neşelenmiş hissetmesine neden olan motivasyon kaynağıdır. Öldürme eyleminin kendisi bir sondur.
 • Psikoz, failin ciddi bir beyin hastalığından mustarip olduğu ve yalnızca bu hastalık yüzünden cinayet işlediği nadir bir durumdur. Bu durum, işitsel ve/veya görsel halüsinasyon ve paranoya, şatafatlı ya da çok garip sanrılar gibi süreçleri içerebilmektedir.
 • Cinsellik temelli cinayet motivasyonu ise, failin cinsel ihtiyaçlarından ya da arzularından ortaya çıkmaktadır. Suç mahallinde cinsel temasa ait kanıtlar var olabilir ya da olmayabilir.

Hatırlamakta yarar var: Cinayet motivasyonu her ne olursa olsun seri katiller, istedikleri ve buna ihtiyaç duydukları için cinayet işlerler!

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 30
 • Korkutucu! 23
 • Merak Uyandırıcı! 13
 • Tebrikler! 12
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İğrenç! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Psychology Today | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/01/2022 02:11:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10896

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Hayvanlar
Kültür
Fizik
Gaz
Dünya
Hayvan
Hava
Ribozim
Mucize
Sağlık Örgütü
Çocuklar İçin Bilim
Teyit
Kütle
Ateş
Lgbt
Teori
Sinir
Yaşam
Kurbağa
Yıl
Hematoloji
Türleşme
Karanlık Enerji
Saç
Hücre
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et