Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı

Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı
8 dakika
5,111
Tüm Reklamları Kapat

ABD’de kamu okullarında Evrim Teorisi'nin öğretilmesi tartışması aslında bazı eyaletlerde Birinci Dünya Savaşı yıllarında başladı. Bazı eyaletler, İncil’de yaratılışın 6000 yıl bin önce bir kerede gerçekleştirildiğinin belirtildiğini savunarak Evrim Teorisi'nin kamu okullarında öğretilmesini yasaklamaya başlamıştı. Tartışmanın ABD’nin ulusal gündemine ve oradan da bütün dünyanın gündemine taşınması ise Temmuz 1925’te Tennessee eyaletinde gerçekleşen ve Amerikan tarihinde ‘Scopes Monkey Trial (Scopes Maymun Davası)’ diye anılan tarihi bir dava ile oldu. Bu dava, İncil’i lafzî (literal olarak, harfi harfine, yazılan anlamıyla) yorumla okuyan bazı köktendinci Hristiyanlar arasındaki evrim karşıtlığını kemikleştirmesi, Evrim Teorisi hakkında bazı bilgi yanlışlarının yaygınlaşmasındaki rolüyle sadece ABD’deki tartışma açısından değil dünyadaki evrim tartışması açısından da önemli kırılma noktalarından biri.

Tennessee eyalet kongresinde kabul edilen ve 1925 yılı Mart ayında eyalet valisinin onayı ile yürürlüğe giren ‘Butler Yasası’ adlı kanun, eyaletteki bütün üniversite ve kamu okullarında Evrim Teorisi'nin okutulmasını yasaklıyor, aksi davranışlara hapis ve para cezası getiriyordu. Amerikan Sivil Özgülükler Birliği (ACLU) bu yasaya dava açmak istiyordu ve bunun için de cesur bir öğretmene ihtiyaç vardı. 24 yaşındaki genç biyoloji öğretmeni John Scopes hapse girmeyi göze aldı ve dersinde evrim teorisini anlattı. Ön soruşturma jürisine tanıklık yapan üç öğrenci Scopes’ın evrimden bahsettiğine tanıklık yapınca hakkında tutuklama ve yargılanma kararı verildi. Bu üç öğrenciden biri mahkeme binasından çıkarken gazetecilere, ‘’Aslında evrim teorisinin çoğuna inanıyorum ama bu maymun işine inanmıyorum." diye konuştu.

Tüm Reklamları Kapat

Butler Yasası da ilginç olarak, maymun şempanze, gorillerin ve diğer hayvanların evriminin anlatılmasını yasaklamıyordu. Sadece insanın da gezegen üzerindeki diğer biyolojik canlılar gibi belli bir evrimden geçmiş olduğu fikrine karşı çıkıyordu. Bu da, Darwin’in Evrim Teorisi'nde yer alan özetle, ‘insan, goril, şempanzelerin aynı ortak atadan evrimleştiği’ görüşünün, dava etrafındaki tartışmalarda ‘insanın maymundan geldiği iddia ediliyor’ şeklinde gerçekte teoride yer almayan bir iddiaya dönüşmesine neden oldu. Mahkeme dışına şempanzeler getirildi ve gösteriler yapıldı. Scopes Davasının adının Scopes Maymun Davasına dönüşmesine neden oldu. Evrimin, bütün biyolojik türlerin nasıl oluştuğuna bakan bir teori olmak yerine kamuoyunda ‘maymunlarla ilgili bir teori’ şeklinde algı oluşmasında önemli rol oynadı. Kimsenin adını duymadığı bir yer iken dava ile bir anda ünlenen Dayton’da, ticaret odasının paranın kokusunu almasıyla bunu tanıtıma bir fırsat görüp davaya daha çok insan çekmek için mahkeme salonunun etrafını bir ‘maymun sirkine’ dönüştürmesi de buna büyük katkı yaptı…

Scopes’ı mahkum ettirmeye çalışan ve Butler Yasasının da eyaletteki bir numaralı destekçisi olan Hristiyan Fundementaller Birliği başkanı vaiz William Bell Riley, davanın avukatlığını üstlenmesi için Demokrat partinin eski başkan adayı ve ABD dışişleri eski bakanı William Jennings Bryan ile anlaştı. ACLU ve Scopes’ın savunma ekibi ise ACLU’nun en önde gelen avukatlarından Clarence Darrow’a avukatlık teklifi götürdü. Darrow, kendisinin agnostik olması nedeniyle davanın bir sirke dönüştürülebileceği endişesiyle başta bu fikre sıcak bakmadı ancak, davanın o olsa da olmasa da sirke dönüşeceğini farkedince kabul etti.

Tüm Reklamları Kapat

Aşırı sıcaklar dolayısıyla dışarıda gerçekleştirilen mahkemeden bir kare...
Aşırı sıcaklar dolayısıyla dışarıda gerçekleştirilen mahkemeden bir kare...
Wikipedia

Tutucu bir Hristiyan olan yargıç her gün duruşmayı dua ile başlatıyordu. Sekiz gün boyunca savunma tarafının her hangi bir bilim insanını tanık olarak çağırmasını kabul etmedi. Bunun üzerine Darrow, son derece sıra dışı bir hamle yaptı ve ‘incil uzmanı’ olarak iddia makamının avukatı Bryan’ı tanık kürsüsüne davet etti. İncil’i savunmasına temel yapan bu ünlü avukata, İncil’de lafzi ifadelerin gerçekliklerini sordu. Bryan, art arda gelen sorularla ve İncil hakkındaki cehaletiyle alay konusu oldu. Davadan bir hafta sonra yaşamını yitirmesinde, bir alay konusuna dönüşmesinin etkisi olup olmadığı da tartışmalara konu oldu.

Bu dava ile sadece genel toplum değil kiliseler içinde de ‘modernist – köktendinci’ tartışması alevlendi. Modernistler, evrimin, dine karşıt bir bilimsel teori olmadığını savunurken, İncil’i literal olarak okuyan köktendinciler, herşeyin İncil’de yazdığını ve insanların sözünün İncil’de yazandan daha değerli olmayacağını savunuyorlardı. Scopes Maymun Davası, bu nedenle bir mahkeme olmasının yanı sıra bir teolojik münazaraya da dönüştü. Havva’nın Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmasından, Habil’in karısını nereden bulduğuna ve Antik Mısır’da kaç insan yaşadığına kadar konular, mahkeme salonunda sekiz gün hararetli şekilde tartışıldı. 200’den fazla ulusal muhabir davayı takip ediyordu. Bunlardan hiç şüphesiz en önemlisi ise, Amerikan eleştiri edebiyatının dev ismi gazeteci H.L. Mencken’di. Mencken’in jüri ve iddia makamı hakkındaki eleştirel yazıları sonraki yıllarda da etki doğurmaya devam etti. Öyle ki, evrim karşıtları bugün bile, evrim karşıtlığının toplumda azınlığa düşmesinde Mencken’in etkisi olduğuna inanıyor.

The New York Times

Mencken’in, jüri hakkındaki eleştirel gözlemlerinde haklı olduğu ortaya çıktı. Sekiz gün süren tartışmalardan sonra, 21 Temmuz 1925 günü jürinin kararını vermesi sadece 9 dakika sürdü ve Scopes suçlu bulundu. Ancak yargıç hapis cezası yerine, bugünün değeri ile 1400 dolar para cezasına çarptırdı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu ceza ülke genelindeki köktendincileri cesaretlendirdi ve kendi eyaletlerinde benzeri yasaklar getirmek için harekete geçtiler. 1927’de Evrim Teorisi'nden okullarda bahsedilmesini yasaklayan eyalet sayısı 13’ü buldu. Bu eyaletlerin biyoloji kitaplarında, bilimsel veriler yerine, sadece İncil’den pasajlar yer aldı. Bütün ülkede bilim eğitimi geriledi ve bunun yerine okullarda din eğitimi arttı. Bu güçlü sosyal eğilim Sovyetler’in uzaya Sputnik’i gönderdiklerini açıklamasına kadar sürdü. Sputnik uydusunun yörüngede dolaştığı gece ABD tarihi bir şok yaşıyordu. Ülkede bilimsel eğitim neden gerilediği sorgulanmaya başlandı. Bilimsel eğitimin artırmayı hedefleyen Ulusal Eğitim Yasası kabul edildi. NASA kuruldu.

Scopes Davasının oluşturduğu legal statüko ise Arkansas eyaleti Little Rock şehrinin 1965-66 eğitim dönemi biyoloji kitabında Evrim Teorisine de yer verilmesine kadar sürdü. Arkansas’ta Evrim Teorisi'nden bahsetmenin yasak olması, müfredattaki evrim konusunu nasıl anlatacağını bilemeyen öğretmenleri zor durumda bıraktı. Ulusal Eğitim Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği bir kez daha hukuk mücadelesi başlattı. Biyoloji öğretmeni Susan Epperson aracılığı ile Arkansas eyaletine dava açıldı. İlk derece mahkemesi davayı haklı buldu ve Arkansas eyaletinin, eyalet haklarını düzenleyen ABD Anayasası 14’ncü maddesindeki yetkisini aştığını ve mevcut yasağın, ABD’de her hangi bir dini inanç lehine veya aleyhine yasa yapılamayacağını garanti altına alan ABD Anayasasının birinci ek maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Eyalet Yüksek Mahkemesi ise temyizde ilk derece mahkemesinin özgürlükçü kararını bozdu ve eyalet yasasının, ABD Anayasasına uygun olduğunu savundu. Bunun üzerine dava ABD Yüksek Mahkemesinin önüne geldi.

ABD Yüksek Mahkemesi 1968 yılında, har hangi bir dinin inancına uymadığı gerekçesiyle bilimsel eğitimin devlet okullarında yasaklamasının ABD Anayasasına aykırı olduğuna hükmetti ve eyaletlerin Evrim Teorisi'nin okullarda öğretilmesini yasakladığı çağı kapattı. Yargıç Abe Fortas’ın kaleme aldığı Yüksek Mahkeme kararında, ‘’devletin, herhangi bir dini inancı veya bütün dini inançları, hoşlaşmadıkları bir görüşten korumak gibi bir görevi yoktur’’ denildi.

‘’Epperson v. Arkansas’’ davasının, 1927’deki Scopes Davasından en önemli farkı, mahkemenin, ne evrimin bilimsel içeriği ne de İncil’de ne dendiği gibi tartışmalara hiçbir şekilde girmemesiydi. Mahkeme, devletin anayasal çerçevede ne yapıp yapmamaya yetkisi olduğuna bakarak karar verdi.

Evrimi artık yasaklayamacaklarını farkeden fundemantalist çevreler, bu kez fen bilimleri dersinde evrim öğretilen bölümlerin yanında ‘yaratılış teorisinin’ de öğretilmesi mücadelesi başlattılar. Bu da 1980’lere gelindiğinde farklı bir tartışmaya kaynaklık etti. Louisiana eyalet kongresi 1981’de ‘’Evrim Bilimi ve Yaratılış Bilimi Arasında Denge Kurma Yasası’’ adını verdiği bir yasayı kabul etti. Buna göre eyaletteki kamu okullarında nerede evrim öğretilirse orada ‘’yaratılış biliminin’’ de öğretilmesi öngörülüyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Bu da çok geçmeden, ”Edwards v. Aguillard” diye anılan dava ile mahkemelik oldu ve Yüksek Mahkeme’nin önüne kadar geldi. ABD adına o güne kadar Nobel almış 72 bilim insanı, davaya müdahil olarak, yaratılış konusu ile deneye test edilmeye açık bilimsel eğitimin farklı şeyler olduğunu, sırf ‘yaratılış bilimi’ adı verilince bu kapsamda anlatılan şeylerin bilim olamayacağını, hala inanç alanının konuları olarak kalacaklarını örnekleriyle savundular. ABD Yüksek Mahkemesi de 19 Haziran 1987’de verdiği karar ile, Louisiana eyaletin kabul ettiği yasanın ABD anayasasına aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, 1971 yılında bir başka Yüksek Mahkemesi kararında geçen ve Amerikan literatüründe ‘Lemon Test’ diye anılan üç gerekçe sayıldı:

 • ‘Devletin her uygulaması meşru seküler amaca uygun olmalı’
 • ‘Devletin uygulamasının her hangi bir inancın lehinde veya aleyhinde doğrudan birincil etkisi olmamalı’
 • ‘Devletin her hangi bir uygulaması, devlet ile din arasında aşırı bir etkileşime yol açmamalı’.

Karar, sadece kamu okullarını kapsadı. Özel Hristiyan okulları, Pazar kursları ve ev okullarını kapsamıyordu.

Bu karardan sonra, köktendinci çevreler hukuksal engeli aşabilmek için ‘yaratılış’ yerine “intelligent design (akıllı tasarım)” deyimini kullanmaya başladılar. Ancak bu girişim de 2005 yılındaki bir federal bölge mahkemesi kararı ile durduruldu. Yüksek Mahkemenin de görüşünü değiştirmeyeceği bildikleri için bölge mahkemesinin kararını temyiz etmediler.

Fundemantalist Hristiyan grupların bir başka stratejisi ise ‘’Evrim Teorisi'nin de bir din olduğunu” iddia etmek oldu. Böylece, evrimin de okullarda yasaklanmasını sağlamak hedeflendi. Ancak bu en başarısız stratejileri oldu.

Tüm Reklamları Kapat

Onlarca yıllık süreç içinde eğitim düzeyi yükseldikçe ve yeni bilimsel bulgular arttıkça Amerikan kamuoyunda ve Hristiyan gruplar içinde katı evrim karşıtlığı hızla eridi. Gallup’un 2017 anketine göre, ‘’Tanrı'nın insanı, 6 bin yıl kadar önce bir kerede bugünkü haliyle yarattığını ve öncesinde dünyada insan olmadığına’’ inanan Amerikalı oranı yüzde 38 ile tüm zamanların en düşük oranına ulaşmış görünüyor. Halkın büyük çoğunluğu ise insanın milyonlarca yıl boyunca basit formlardan kompleks formlara evrildiği görüşüne katılıyor. Bunların dörtte üçü tanrının varlığına da inanıyor ve Evrim Teorisi ile inançları arasında bir çelişki görmüyor.

Scopes Maymun Davasında biyoloji öğretmeni Scopes’ı ve bilimsel eğitimi savunan avukat Clarence Darrow‘un heykeli, 92 yıl sonra, davanın gerçekleştiği Tennessse’nin Dayton kentine dikildi.

Teşekkür: Bu yazıyı kaleme alan Cemal Tunçdemir'e teşekkür ederiz. Orijinali Amerika Bülteni üzerinden okunabilir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Inherit the Wind isimli filmi izlemenizi önemle tavsiye ederiz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 15
 • Bilim Budur! 5
 • Muhteşem! 3
 • Güldürdü 3
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
 • Üzücü! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Amerika Bülteni | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2023 23:14:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5188

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Beslenme Davranışları
Tercih
Doğal Seçilim
Hukuk
Süpernova
Yeni Doğan
Mantık
Normal Doğum
Radyasyon
Koronavirüs
Goril
Bilim Tarihi
Vaka
Algı
Ses
Süt
Savaş
Fare
Uzay Aracı
Optik
Metabolizma
Kitap
Akciğer
İstatistik
Spor
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Deadpool Gibi Ölümsüz Olmak Mümkün mü?
Deadpool Gibi Ölümsüz Olmak Mümkün mü?
Plazma Küresi Nasıl Elektrik Saçıyor?
Plazma Küresi Nasıl Elektrik Saçıyor?
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
Megalodon Dişi, Sandığınızdan ÇOK DAHA Büyüktü!
Megalodon Dişi, Sandığınızdan ÇOK DAHA Büyüktü!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
C. Tunçdemir, et al. Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı. (1 Ağustos 2017). Alındığı Tarih: 8 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/5188
Tunçdemir, C., Ağacı, E., Bakırcı, Ç. M. (2017, August 01). Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı. Evrim Ağacı. Retrieved December 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/5188
C. Tunçdemir, et al. “Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Evrim Ağacı, Evrim Ağacı, 01 Aug. 2017, https://evrimagaci.org/s/5188.
Tunçdemir, Cemal. Ağacı, Evrim. Bakırcı, Çağrı Mert. “Scopes Davası: ABD'nin Evrimle Mücadelesi ve Meşhur "Maymun Davası"nın Arka Planı.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, August 01, 2017. https://evrimagaci.org/s/5188.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close