Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir!

Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir! Pixabay
Çocuklar İçin Okulda Başarılı Olmak Bazen Düz Duvara Tırmanmak Kadar Zor Olabilir
5 dakika
11,515
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 3 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

2020 yılında uzaktan eğitimle ilgili o kadar çok makale okuduk ki eğitimcilerin sadece bu konuya kafa yordukları ve geleneksel eğitimle ilgili konuları göz ardı ettiklerini düşünmüş olabiliriz. Oysa gerek eğitimciler, gerekse sinirbilimciler, eğitim alanında araştırmaya ve öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği konusunda ufkumuz genişletmeye devam ediyorlar.

Bu makalede sizlere 2020’de gerçekleşmiş ve popüler akademik başarının kavramlarının ardındaki faktörleri görmeye ve göstermeye çalışmış iki önemli araştırmadan söz edeceğiz.

Çalışmalardan ilki eğitimin az tartışılan konularından birine ait: Öğrencilerinin sınav ve ödev performanslarını değerlendirirken, öğretmenler, kağıtta gördüklerinin dışında hangi faktörlerden etkileniyorlar? Öğrencinin kimliği, cinsiyeti, etnik kökeni, dış görünüşü ya da varsa engeli öğretmenin notunu etkileyebiliyor mu?

Tüm Reklamları Kapat

İkinci çalışma ise öğrenci performansını etkileyen dolaylı faktörlerle ilgili. Ailenin eğitim ve ekonomik düzeyinin öğrencinin öğrenme kapasitesini etkilediğini biliyoruz. Peki ama çevre sağlığı bir çocuğun okul devamını ve akademik başarısını etkileyebilir mi?

Öğrencilerimize Not Verirken Ne Kadar Tarafsızız?

Öğrencilerin öğrenme performanslarının adil bir şekilde değerlendirilmesi ve sonucun doğru amaçlarla kullanılması bir başka deyişle öğrencinin hak ettiği notu alabilmesi eğitimin önemli basamaklarındandır. Bununla birlikte pek çok eğitimcinin ölçme ve değerlendirme sürecine gerekli önemi vermediğini ya da bu konuda teknik bilgi sahibi olmadığını biliriz.

Oysa öğrenci performansının olduğundan daha düşük değerlendirilmesi, öğrencinin motivasyonunu ve kendine dair özgüvenini zedeleyeceği gibi geleceğe dair planlarını da olumsuz etkiler. Performansının eksik, hatalı, önyargılı bir şekilde düşük değerlendirildiğini fark eden öğrencilerin öğretmenlerine duydukları güven zedelenebilir; derse olan öğrenme isteklerini kaybedebilirler. Hatta bazen diğer öğretmenlerin de çocuğuna öğrenciden beklentileri düşebilir.

Son yıllarda, not verme süreçlerinde öğretmenlerin hangi faktörlerden, nasıl ve hangi ölçüde etkilendiğini inceleyen pek çok araştırma yapıldı. Malouff and Thorsteinsson'ın bu araştırmalardan yola çıkarak gerçekleştirdikleri meta çalışmada, öğrencilerin etnik kökenlerinin, cinsiyet, dış görünüş ve varsa engellerinin öğretmenlerin not verme sürecini nasıl etkilediği açıklanıyordu.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Bu faktörlerin önce gelenlerinden biri öğrenci cinsiyetinin notlar üzerindeki etkisi de çalışılan alanlardan biriydi. Araştırmacılar, eğilimi bulmanın genel olarak zor olduğu bu alanda, öğretmenlerin öğrenci adını görerek not verdikleri sınavlarla; öğrenci adlarının belirtilmediği sınavların sonuçlarını karşılaştırarak bir sonuç bulmaya çalıştılar. Bu çalışmaların bir bölümü özellikle sayısal derslerde kız öğrencilere daha yüksek notlar verildiği sonucuna ulaşırken, bazı erkek öğrencilerin de dilbilgisi gibi derslerde kayırıldığını gösteriyordu.[2], [3] Bununla birlikte cinsiyetlere bağlı olarak hiç kayırma olmadığını gösteren çalışmalar da vardı.[4]

Öğretmenlerin not verme sürecinde etkisi araştırılan bir başka faktör ise öğrencilerin etnik kökenleriydi. Bu alandaki çalışmalardan biri Alman öğretmenlerin Alman kökenli öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlara, Türk kökenli öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlara göre daha yüksek notlar vermek eğiliminde olduklarını, Hindistan'da ise öğretmenlerin daha düşük sosyo-ekonomik kastlardan gelen öğrenciler ve kız öğrencilere düşük notlar verdiğini gösteriyordu.[5], [6]

Öte yandan Hollanda'da gerçekleştirilen bir başka çalışma, Türk ve Mısırlı öğrencilerin performans değerlendirmelerinde Hollandalı öğrencilerin notlarıyla arasında herhangi bir fark olmadığını gösteriyordu.[7]

Peki ya Etnik Köken?

Bu bilgilerin ışığında geçtiğimiz aylarda ABD’de yapılan bir çalışmada ise öğretmenlerin zenci –beyaz öğrencilere dönük önyargılarının, not verme sürecine olan etkileri araştırıldı. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden David M. Quenn’in yaklaşık 1500 öğretmenin katılımıyla bir yürüttüğü çalışmada öğretmenlerden hayali bir orta 2. sınıf öğrencisinin ailesiyle geçirdiği bir tatil gününe dair kompozisyonuna not vermeleri isteniyordu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Öğretmenlere verilen kompozisyonlar arasında tek bir fark vardı. O da bazı metinlerde bir akraba adı olarak Dashawn (bir göçmen adı), diğerlerinde ise Connor (bir Amerikalı adı) isminin geçirilmiş olmasıydı. Araştırma, öğretmenlerin Connor adının geçtiği kompozisyonlara %13 oranında daha yüksek not verdiğini ortaya çıkardı.

Adil olmak Mümkün mü?

Peki öğretmenlerin sübjektif kriterleri kullanmalarını azaltmak ya da ortadan kaldırmak mümkün mü? Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bu son çalışmada da araştırmacılar, not verilmesinde yaşanan bazen haksız bazen de kayıran sapmaların büyük ölçüde değerlendirme kriterlerinin yeterince açık ve net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklandığının altını çiziyordu. Özellikle yazılı sınavlarda değerlendirmeye dair beklenti ve standartların tam olarak belirlenmediği durumlarda, öğretmenlerin bireysel yorumlarının ve önyargılarının işin içine girme olasılığının büyümesine dikkat çekiyorlardı.

Öğrenciler Arası Eşitsizlik Sınıfa Girmeden Çok Önce mi Başlıyor?

Çoğumuz öğrencilerin akademik başarısının ağırlıklı olarak zeka, ödev yapma ve öğretmenle ilgili koşullara bağlı olduğunu düşünür; çevresel, ekonomik, kültürel faktörlerin çocuğun öğrenme kapasitesine nasıl katkı sağlayacağı üzerine düşünmeyiz. 2020 tarihli araştırma raporu bizlere eğitimde fırsat eşitliğinin okulun kapısına gelmeden çok önce başladığını bir kez daha hatırlatırken; akademik başarıda ailenin ekonomik ve sosyal düzeyinin öneminin altını bir kez daha çiziyor.

Duke ve Penn Üniversiteleri tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen çalışma, akademik başarı üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğümüz çevresel faktörlerin akademik başarı üzerindeki direkt ilişkisine odaklanıyor. Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago Eyaletinde 3 termik santralin kapatılması sonrasında bu bölgede yaşayan öğrencilerin okul devamsızlıklarında %7 oranındaki azalmayı işaret ederek, sağlıklı çevreyle okul devam arasındaki bağı ortaya koyuyor. Araştırma aynı zamanda bölgede yaşayan çocukların astım ve diğer nefes bağlantılı rahatsızlıklara bağlı olarak hastaneye gidişlerinde de %10’a yakın bir azalma olduğu gösteriyor. Bu azalma ise doğrudan hava kirliliğinde azalma ile açıklanıyor.

Matematik Başarısı da Yükseliyor!

Araştırmanın belki de en önemli bulgusu termik santrallerin kapanmasının ardında öğrencilerin Matematik başarısında gözlemlenen artış. Bu yükseliş nasıl açıklanabilir? Araştırmacılar, öğrencilerin daha sağlıklı olması ve okul devamının yükselmesinin okullardaki genel akademik başarıyı olumlu yönde arttırdığını ve bu devamlılığın matematik dersinde de bir yükselişe neden olduğunu belirtiyorlar.

Duke ve Penn Üniversitelerindeki araştırmacıların hazırladıkları bu çalışma, hiç ummadığımız şekilde çevresel faktörlerin okul devamı ve akademik sonuçlar üzerindeki etkisini gösteriyor.

Tüm Reklamları Kapat

Türkiye’de kaç çocuğun endüstriyel bölgelerde ya da termik santrallerin gölgesinde okula devam ettiğine dair bir verimiz yok. ABD’de ise 2.3 milyon öğrencinin termik santrallerin 10 kilometrelik çevresinde yaşadıkları verisi paylaşılıyor.

2020 yılında çoğumuzun dikkati uzaktan eğitimle ilgili uygulama, sorun ve eşitsizliklere odaklansa da eğitimin yapısal sorunları ve öğrenme kalitesini dolaylı yoldan etkileyen faktörlerin varlığı hala devam ediyor. Bu çalışmalarla eğitimin popüler ve yüzeysel sorunlarının ardına bakmamız da mümkün olabilecek gibi görünüyor.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
61
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 43
 • İnanılmaz 26
 • Merak Uyandırıcı! 10
 • Muhteşem! 9
 • Bilim Budur! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Umut Verici! 6
 • Üzücü! 6
 • Grrr... *@$# 6
 • İğrenç! 4
 • Korkutucu! 4
 • Güldürdü 2
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/04/2024 02:16:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9902

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hava
Uyku
Kütle
Yas
Çeşitlilik
Kanat
Yeni Koronavirüs
Bebek Doğumu
Neandertal
Diş Hekimi
Yeni Doğan
Konuşma
Sosyal
Bilimkurgu
Kuantum
Kalıtım
Epidemik
Goril
Eğilim
Çeviri
Epistemoloji
Ornitoloji
Amerika Birleşik Devletleri
Göğüs
Yaşanabilir Gezegen
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Göçmen. Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir!. (8 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 21 Nisan 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9902
Göçmen, A. (2021, January 08). Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir!. Evrim Ağacı. Retrieved April 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9902
A. Göçmen. “Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir!.” Edited by Aylin Göçmen. Evrim Ağacı, 08 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/9902.
Göçmen, Aylin. “Sadece Zeka ve Çalışmak, Başarı İçin Yeterli mi? İki Yeni Araştırma, Fikrinizi Değiştirebilir!.” Edited by Aylin Göçmen. Evrim Ağacı, January 08, 2021. https://evrimagaci.org/s/9902.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close