Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır?

Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır? Pexels
10 dakika
1,884
Tüm Reklamları Kapat

Reid Tekniği, Amerika Birleşik Devletleri'nde polis departmanları tarafından yaygın olarak kullanılan bir mülakat ve sorgulama sistemidir. "Reid Mülakat ve Sorgulama Tekniği" terimi John E. Reid and Associates A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır. Şirketin internet sitesine göre, 1974 yılında metodun ilk kez kullanılmasından bu yana 500.000'den fazla kolluk kuvveti ve güvenlik uzmanı, şirketin mülakat ve sorgulama eğitim programlarına katılmıştır.

Bazı eleştirmenler, Reid Tekniğinin insan davranışları hakkında deneysel kanıtlarla desteklenmeyen belirli varsayımlara dayandığını ve tekniğin yanlış beyanlara yol açabileceğini iddia etmektedir. Şirket, eleştirmenlerin Reid Tekniğini yanlış nitelendirdiğini ve yanlış beyanların, sorgulayıcıların şirket tarafından onaylanmayan uygunsuz yöntemlerin uygulamasından kaynaklandığını iddia etmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Reid Tekniğinin Bileşenleri

Reid Tekniği üç bileşenden oluşur:

 1. Olgusal analiz,
 2. İfade alma,
 3. Sorgulama.

Aşağıda bu bileşenlerin kısa bir özeti yer almaktadır; daha fazla bilgi şirketin internet sitesinde mevcuttur.

Tüm Reklamları Kapat

Olgusal Analiz

Reid internet sitesinde olgusal analizi şu şekilde tanımlamaktadır:

Olgusal analiz her bir şüphelinin suçla ilgili belirli gözlemlere göre değerlendirildiği tümevarımsal bir yaklaşımdır. Olgusal analiz sadece olay yeri analizine değil, aynı zamanda her bir şüpheli hakkında edinilen bilgilere de dayanır. Olgusal analiz; şüphelinin biyo-sosyal durumu (cinsiyet, ırk, meslek, medeni durum, vb.), suç işleme olanağı ve imkânı, suçtan önceki ve sonraki davranışları, suç işleme motivasyonu ve eğilimi, fiziksel ve ikinci dereceden kanıtların değerlendirilmesi gibi hususlara dayanarak belirli bir şüphelinin muhtemel suçluluğu veya masumiyeti hakkında bir tahminde bulunulmasıyla sonuçlanır.

Bu adım aynı zamanda suçlu olduğuna inanılan şüphelinin sorgulanması sırasında yardımcı olacak şüpheli ve suçla ilgili özellikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Davranış Analizi Mülakatı

Reid Şirketi, Davranış Analizi Mülakatını, hem standart soruşturma sorularını hem de mülakat yapılan kişiden gerçeğin veya aldatmacanın davranış belirtilerini ortaya çıkarmak için yapılandırılmış "davranış kışkırtıcı" soruları içeren, suçlayıcı olmayan bir soru-cevap oturumu olarak tanımlamaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Soruşturmacı, ilk olarak şüpheli hakkında kişisel bilgi edinmek ve şüphelinin "normal" sözlü ve sözsüz davranışlarını değerlendirmek için geçmişe yönelik sorular sorar. Soruşturmacı daha sonra gerçekçi ve aldatıcı şüphelilerden farklı sözlü ve sözsüz tepkiler ortaya çıkarmayı amaçlayan "davranış kışkırtıcı" sorular sorar. Soruşturmacı bu aşamada bazı araştırma soruları da soracaktır. Reid'in internet sitesinde BAI'nin şu şekilde tanımlandığı belirtilmektedir:

Bu adım, davranışa teşvik edici ve soruşturmaya yönelik sorulara verilen yanıtları değerlendirerek şüphelinin dürüstlüğü hakkında bir kanaat oluşturmak için objektif kriterler sağlar. Buna ek olarak Davranış Analizi Mülakatı, suçlayıcı olmayan mülakat sırasında şüpheliyle yakın bir ilişki kurulması sayesinde bir sorgulama stratejisinin formüle edilmesini kolaylaştırmak üzere şüpheli ve suçu hakkında içgörü geliştirerek suçluların nihai sorgulamasını kolaylaştırır.

Sorgulama

Reid'in internet sitesinde sorgulamanın yalnızca soruşturmacının şüphelinin konuyla ilgisi olduğundan makul ölçüde emin olduğu durumlarda yapılması gerektiği belirtilmektedir. Reid sorgulama tekniğinin aşağıda kısaca açıklanan dokuz adımı vardır:

 1. Olumlu yüzleşme: Soruşturmacı şüpheliye kanıtların kişinin suçlu olduğunu gösterdiğini söyler. Kişinin suçluluğu soruşturmacıya net görünüyorsa, ifade açık ve net olmalıdır.
 2. Tema geliştirme: Araştırmacı daha sonra suç için ahlaki bir gerekçe (tema) sunar, örneğin ahlaki suçu başkasına veya dış koşullara yükler. Araştırmacı temayı monolog halinde ve sempatik bir şekilde sunar.
 3. Reddetmelerin ele alınması: Şüpheli bu aşamada konuşmak için (muhtemelen suçlamaları reddetmek için) izin istediğinde, soruşturmacı şüphelinin bunu yapmasına izin vermemelidir. İnternet sitesi, masum şüphelilerin izin isteme olasılığının daha düşük olduğunu ve suçlamayı "derhal ve kesin olarak" reddetme olasılığının daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. İnternet sitesinde masum bir şüphelinin bu inkâr durumunu aşmasının çok nadir olduğu belirtilmektedir.
 4. İtirazların üstesinden gelmek: İnkâr girişimleri başarılı olmadığında, suçlu olan şüpheli genellikle masumiyet iddiasını desteklemek için itirazlarda bulunur. Örneğin, "Bunu asla yapmam çünkü işimi seviyorum." diyebilir. Soruşturmacı genellikle şüpheliyle tartışmak yerine bu itirazları doğruymuş gibi kabul etmeli ve itirazları konuyu daha da geliştirmek için kullanmalıdır.
 5. Şüphelinin dikkatinin çekilmesi ve korunması: Soruşturmacı şüphelinin dikkatini çekmelidir, böylece şüpheli cezadan ziyade soruşturmacının konusuna odaklanır. Soruşturmacının bunu yapabilmesinin bir yolu, kendisi ile şüpheli arasındaki fiziksel mesafeyi kapatmaktır. Araştırmacı ayrıca temayı olası alternatif bileşenlere indirgemelidir.
 6. Şüphelinin pasif ruh halini idare etmek: Araştırmacı, tema sunumunu yoğunlaştırmalı ve psikolojik gerekçe olarak sunduğu temel nedenlere odaklanmalıdır. Ayrıca şüpheliyi doğruyu söylemeye teşvik ederken anlayışlı ayrıca sempatik bir tavır sergilemeye devam etmelidir.
 7. Alternatif bir soru sunmak: Soruşturmacı, şüphelinin suçlu olduğunu ve suçun "temanın mantıksal uzantısı" olarak geliştirildiğini varsayan ve biri suçu açıklamakta daha iyi olan iki seçenek sunmalıdır. Örneğin, "Bunu yapmayı planladınız mı yoksa bir anda mı oldu?" sorusu sorulabilir. Soruşturmacı sorunun ardından şüpheliyi alternatifin ahlaken daha anlaşılır tarafını seçmeye teşvik eden destekleyici bir ifade de kullanabilir.
 8. Şüphelinin suçun çeşitli ayrıntılarını sözlü olarak anlatması: Şüpheli önceki adımdaki alternatiflerden birini kabul ettikten sonra (ki böylece suçu kabul etmiş olur), soruşturmacı derhal bu kabulü onaylayan bir pekiştirme ifadesiyle karşılık vermelidir. Araştırmacı daha ayrıntılı sorular sormaya geçmeden önce temel olayların kısa bir sözlü değerlendirmesini almaya çalışır.
 9. Sözlü itirafın yazılı itirafa dönüştürülmesi: Soruşturmacı sözlü itirafı yazılı veya kayıtlı bir itirafa dönüştürmelidir. İnternet sitesinde; "Miranda uyarılarının" (şüphelinin kendisini suçlayan sorulara cevap vermeme hakkını hatırlatan uyarılar) tekrarlanması, yönlendirici sorulardan kaçınılması ve şüphelinin kullandığı dilin kullanılması gibi bazı yönergeler sunmaktadır.

Reid Tekniğine Yöneltilen Eleştiriler

Sorgulama yöntemlerinin yanlış itiraflara yol açıp açmayacağı da dahil olmak üzere, polis sorgulamasının çeşitli yönleri üzerine önemli akademik araştırmalar yapılmıştır. Aşağıda, Reid Tekniğine yönelik bazı eleştiriler ve Reid and Associates A.Ş. tarafından bu eleştirilere verilen yanıtlar kısaca açıklanmaktadır. Reid Tekniğine yönelik eleştirilerin daha ayrıntılı bir özeti için Kanada'da yayımlanan Criminal Law Quarterly dergisinde yer alan bu makale incelenebilir. Şirketin bu tür eleştirilere verdiği yanıtlar hakkında daha fazla bilgi içinse Reid'in internet sitesindeki bu belge incelenmelidir.

Gerçek ve Aldatmacayı Ayırt Etmek

Reid yaklaşımının bir yönü, müfettişlerin bir şüphelinin yalan söylediğini fark etmeleri için eğitilmesidir. Bunu örneğin, ilk görüşme sırasında sözel olmayan davranışları analiz ederek yapabilirler. Eleştirmenler, eğitimin müfettişlerin gerçekten bunu yapmasını sağlayıp sağlayamayacağını sorgulamakta ve gerçeği yalandan ayırt etme becerisine ilişkin çeşitli araştırmalara değinmektedir. Örneğin, Reid Tekniğini sıkça eleştirenlerden biri olan hukuk Profesörü Richard Leo, kapsamlı sosyal bilim araştırmalarının şunları gösterdiğini savunmaktadır:

İnsanlar genel olarak doğruluk ve aldatmaya ilişkin doğru yargılarda bulunma konusunda zayıftır, polisin özellikle güvendiği davranış ipuçları aldatmayı teşhis edici değildir. Soruşturmacılar doğru ve yanlış suç inkarlarını şanstan önemli ölçüde daha yüksek oranlarda ayırt edemezler, bunun yerine genelde kendinden emin ancak hatalı yargılarda bulunurlar.

Reid and Associates A.Ş. bu tür çalışmaların çoğunun polis sorgularına uygulanabilirliğinin sınırlı olduğunu savunmaktadır. Örneğin, çalışmalar laboratuvar ortamlarında üniversite öğrencileriyle olabilir; öğrencilerin masum olduklarına inanılması ya da yalan söylediklerinin tespit edilmemesi için motivasyonları düşük olabilir ya da suçu kanıtlanmış şüphelilerle görüşme yapmak üzere eğitilmemiş kişiler tarafından yürütülmüş olabilir.[2] Şirket ayrıca, eğitimin polisin şüphelilerin yalan söylediğini tespit etme becerisini artırabileceği iddiasını destekleyen başka çalışmalara da işaret etmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sahte İtiraflar

Eleştirmenler, Reid sorgulama yönteminin çeşitli özelliklerinin bazı masum şüphelilerin itirafta bulunmasına yol açabileceğini savunmaktadır. Örneğin bir eleştiri, Reid yönteminin suçluluğu varsayıcı doğasının masum şüpheliler için kaygan bir zemin yarattığını; çünkü şüpheli ile sorgulayıcı arasında, sorgulayıcının şüphelinin suçlu olduğuna dair inancını teyit etmeye hizmet eden bir dizi karşılıklı gözlem ve tepkiyi harekete geçirebileceğini savunmaktadır. Reid Tekniğini eleştirenlere göre, Reid tarzı sorgulamanın yanlış itiraflara yol açabilecek yönleri arasında;

 • Yanlış sınıflandırma (Polisin doğru söyleyen şüphelilerin yalan söylediklerini varsayması),
 • Zorlama (psikolojik manipülasyon dahil olmak üzere),
 • Bulaştırma (polisin şüpheliye kamuya açık olmayan bilgiler sunması ve şüphelinin bu bilgileri itirafına dahil etmesi gibi durumlar)

yer almaktadır. Reid and Associates A.Ş. ise kendi yöntemlerinin yanlış itiraflara yol açtığı iddiasına karşı çıkmaktadır:

Yanlış itiraflar Reid Tekniğinin uygulanmasından değil, genellikle sorgucuların Reid Tekniğinin parametreleri dışında kalan uygunsuz davranışlarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu davranışlara kaçınılmaz sonuçlarla tehdit etmek, itiraf karşılığında hoşgörü vaadinde bulunmak, kişinin haklarını inkâr etmek, aşırı uzun bir sorgulama yapmak örnek verilebilir.

Şirket ayrıca kendi yöntemlerini onaylayan veya bu yöntemleri sahte itiraflarla ilişkilendirecek uzman ifadelerinin kabulünü reddeden mahkeme davalarına da değinmektedir.

PEACE Yöntemi

İngiltere'de polis, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılandan daha az agresif bir görüşme ve sorgulama yöntemi kullanır. Bu yönteme Hazırlık ve Planlama, Katılım ve Açıklama, Hesap Verme, Kapatma ve Değerlendirme (PEACE) adı verilmektedir. PEACE yönteminde, soruşturmacılar şüpheliye hikayesi ile diğer kanıtlar arasındaki tutarsızlıkları veya çelişkileri sunmadan önce, şüphelinin hikayesini kesintisiz olarak anlatmasına izin verirler. Müfettişlerin görüşme sırasında şüphelileri aldatması yasaktır.

Tüm Reklamları Kapat

PEACE yönteminin adımlarına ilişkin aşağıdaki bilgiler, Birleşik Krallık'ta polislikle ilgili ulusal bir rehber olan Yetkili Mesleki Uygulama'dan (APP) alınmıştır:

 1. Hazırlık ve Planlama: Görüşmeciler, görüşmenin hedefleri ve görüşme sıralaması gibi konulara odaklanan bir yazılı görüşme planı oluşturmalıdır. Plan; diğer hususların yanı sıra şüphelinin gözaltında bulunduğu süreyi, ele alınacak konuları ve suçu kanıtlamak veya savunma yapmak için gerekli hususları içermelidir. Görüşmeciler, görüşülen kişinin planla ilgili olabilecek özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, kültürel geçmiş bir kişinin kendisine nasıl hitap edilmesini tercih ettiğini etkileyebilir. Görüşmecilerin olay yerini ziyaret etmek veya görüşmenin yapılacağı yer gibi pratik düzenlemeleri göz önünde bulundurmaları gerekebilir.
 2. Etkileşime Geçme ve Açıklama: Görüşmeciler, bireyle yakınlık kurmak için aktif dinlemeyi kullanmak da dahil olmak üzere bireyin ilgisini çekmelidir. Mülakatı yapan kişiler mülakatın nedenlerini ve amaçlarını açıklamalıdır. Ayrıca sürecin rutinlerini ve beklentilerini de açıklamalıdırlar. Örneğin, mülakatçıların not alacağını açıklamak gereklidir. Görüşmeciler, ilgili olduğuna inandıkları her şeyi belirtmeleri için bireyi teşvik etmelidir.
 3. Hesap Verme: Görüşmeciler, görüşülen kişinin olayları anlatmasını sağlamak için uygun soruları kullanmalı ve aktif dinleme yapmalıdır. Sorular kısa ve jargondan uzak olmalı ve anlatılanları netleştirmeye ve genişletmeye yardımcı olmalıdır. Olası kafa karışıklığı nedeniyle çok parçalı sorulardan kaçınılmalı ve yönlendirici sorular yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır.
 4. Kapanış: Bu aşama, görüşmenin aniden sona ermesini önlemek için planlanmalıdır. Görüşmeciler kişinin olayları anlatışını özetlemeli ve kişinin açıklama yapmasına ve soru sormasına izin vermelidir.
 5. Değerlendirme: Görüşmeyi yapanlar görüşülen kişinin anlattıklarının soruşturmanın bütününe nasıl uyduğunu değerlendirmek, daha ileri bir adım atılması gerekip gerekmediğini belirlemek ve kendi performansları üzerinde düşünmek için görüşmeyi değerlendirmelidir.

Kinesik Sorgulama

Kinesik Sorgulama yöntemi, aldatmayı değerlendirmek için bir kişinin davranışını analiz etmeyi içerir. Yöntemin Reid Tekniği ile bazı benzerlikleri vardır. Bu sürecin iki aşamasından bahsedilebilir: "Pratik Kinesik Analiz Aşaması" ve "Pratik Kinesik Sorgulama Aşaması".

Analiz aşamasında görüşmeci, kişinin doğru ve aldatıcı davranışlarını belirlemek ya da en azından kişi için en hassas olan ve bu nedenle sözlü sorgulamada daha fazla dikkat edilmesi gereken alanları belirlemek üzere kişinin davranışını gözlemlemek ve analiz etmek için çeşitli teknikler kullanır. Walters, mülakatın dört temel aşamasını şöyle tanımlamaktadır: Oryantasyon, anlatım, çapraz sorgulama ve çözüm.

Soruşturmacı ilk aşamada topladığı bilgileri, sorgulamayı kişiye özel hale getirmek için kullanır. Walters, sorgulama sırasında sorgulayıcının "aldatma döngüsünü kırma" görevini tanımlar; bu, şüphelinin olumsuz tepki verdiği duygusal durumlarıyla yüzleşmeyi içerir. Walters, farklı kişilik tipleri için farklı sorgulama stratejilerinin ana hatlarını da çizmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Walters, bu süreçte araştırmacılara rehberlik edecek 30'dan fazla pratik kinetik ilkeyi açıklamaktadır. Bu ilkelerden ilki ve en önemlisi şudur:

Sözlü ya da sözsüz tek bir davranış, bir kişinin dürüst konuştuğunu ya da aldatıcı davrandığını kanıtlayamaz.

Diğer ilkeler hem insan davranışına ilişkin genel ifadeleri (insanlar sözel olmayan kinetik sinyallere kıyasla sözel olanları daha iyi kontrol edebilirler) hem de özel olarak mülakat ya da sorgulama tekniklerine odaklanan ifadeleri (bir inkara saldırmak için soruşturmacı her 3 ila 5 dakikada bir gerçek ya da ikinci derece kanıtları denekle birlikte gözden geçirmelidir) içermektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Office of Legislative Research | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/12/2023 15:46:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15436

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Entomoloji
Sosyal Medya
Parçacık
Evrim Ağacı Duyurusu
Renk
Doku
Vejetaryen
Ses
İnsanlık
Argüman
Bakteri
Örümcek
Siyah
Sanat
Ateş
Çocuklar İçin Bilim
Oksijen
Karanlık Madde
Çeviri
Çevre
Uçma
Biliş
Çin
Bebek Doğumu
Kadın Sağlığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. Orlando, et al. Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır?. (19 Eylül 2023). Alındığı Tarih: 5 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15436
Orlando, J., Songur, S., Alparslan, E. (2023, September 19). Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır?. Evrim Ağacı. Retrieved December 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15436
J. Orlando, et al. “Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Serkan Songur, Evrim Ağacı, 19 Sep. 2023, https://evrimagaci.org/s/15436.
Orlando, James. Songur, Serkan. Alparslan, Eda. “Reid Tekniği Nedir? Polisler, Zanlı Sorgulamalarında Bu Tekniği Nasıl Kullanır?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Serkan Songur. Evrim Ağacı, September 19, 2023. https://evrimagaci.org/s/15436.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close