Gece Modu

Bu türev bir içeriktir. Yani bu yazının omurgası, Wikipedia isimli kaynaktan çevrilerek dilimize uyarlanmıştır; ancak "çeviri" içeriklerimizden farklı olarak, bu içerikte orijinal metin birebir korunmamıştır. Anlatım ve konu akışı gibi detaylar Evrim Ağacı yazar(lar)ı ve/veya editörler tarafından güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya geliştirilmiştir. Yazar, kaynaktan alınan metin omurgası üzerine kendi örneklerini, bilgilerini, detaylarını eklemiş; içeriği ve anlatımı zenginleştirmiş ve/veya çeşitlendirmiş olabilir. Bu ek kısımlarla ilgili kaynaklar da, yazının sonunda gösterilmiştir. Metnin omurgasını oluşturan kaynağı, orijinal dilinde okumak için lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayınız. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Psikedelik veya saykodelik ilaçlar, beyinde serotonin reseptörlerini aktive ederek çeşitli bilinç bulanıklıklarına ve halüsinojenik etkilere sebep olan ilaç grupları olarak tanımlanır. Çoğu psikedelik kimyasal, günümüzde terapötik amaçla kullanılmasa da, çalışma mekanizması ve geçmişte kullanım amacı bakımından halen ilaç kategorisinde sınıflandırılmaktadır.

Psikedelik ilaç grubu, farmakolojide stimülatörler (çeşitli reseptörleri uyaran kimyasallar) ve opioidlerden (güçlü analjezik etkiye sahip morfin benzeri kimyasallar) farklı olarak, sıradan bilinçli deneyimleri farklılaştırma özelliğine sahiptir. Stimülatörler, çeşitli vücut fonksiyonlarında performansı artırma özelliğinde kimyasallardır.

Opioidler ise öncelikli amacı analjezik etki olmak üzere, aynı zamanda öforik etkiye (zevk ve heyecanın yoğun hissedilme durumu) de sahip olmasından dolayı kontrollü kullanılan bir ilaç grubudur. Bunlara rağmen psikedelik ilaç grubunda transa geçiş, dini huşu, rüya görme ve hatta ölüme yakın deneyim gibi normal sayılmayacak etkiler gözlenir.

Psikedelik kimyasal içeren çeşitli materyaller, mantarlar veya bitkiler, geçmişte ruhsal ve fiziksel tedavi amacıyla veya dini ritüellerde kullanılmıştır.
Psikedelik kimyasal içeren çeşitli materyaller, mantarlar veya bitkiler, geçmişte ruhsal ve fiziksel tedavi amacıyla veya dini ritüellerde kullanılmıştır.
Travel And Healing

En Yaygın Psikedelik Maddelere Örnekler

"Sihirli Mantar"

Psilosibin kimyasalı içerir ve psilosibin mantarı olarak da bilinir. Tüketildikten yaklaşık 20 dakika sonra, psilosibin maddesinin, beyindeki sinirsel bağlantıları bozma ve yeniden oluşturabilme özelliği sayesinde görsel ve işitsel halüsinasyon deneyimi gerçekleşmeye başlar ve mantarların zihin değiştirici etkileri; doza, hazırlama yöntemine ve kişisel metabolizmaya bağlı olarak tipik olarak üç ila sekiz saat sürer. Şizofreni benzeri deneyimin ilk 3-4 saati boyunca kişi görsel ve işitsel algı değişimlerine maruz kalır. Ancak, psilosibinin zaman algısını değiştirebilme özelliği nedeniyle bu etkiler kullanıcıya daha uzun veya daha kısa sürüyor gibi gelebilir. Sihirli Mantarların bağımlılık etkileri tam olarak bilinmemektedir.

Psilocybe semilanceata
Psilocybe semilanceata
Wikipedia

Peyote

Halüsinojeik etkisini meskalin isminde bir kimyasal ajandan alan bir tür kaktüstür. Diğer psikedelik kimyasallar gibi meskalin de yine beyindeki serotonin reseptörlerinde gerçekleştirdiği değişiklikler nedeniyle halüsinojenik ve kaleydoskopik görüş ve işitsel algı bozulmalarına yol açar. Peyote, Meksika ve güneybatı Teksas'a özgüdür ve oradaki yerli kabileler tarafından tedavi amacıyla veya dini ritüellerde kullanılmaktadır.

Peyote kaktüs
Peyote kaktüs
Wikipedia

Ayahuasca

Banisteriopsis caapi bitkisinin dal ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çok güçlü halüsinojen bir içecektir. Başlangıçta yerli şamanlar tarafından birkaç Güney Amerika ülkesinde ruh iletişimi, büyülü deneyimler, şifa ve dini ritüeller için kullanılan ayahuasca, halk tıbbına ve ruhsal şifaya dahil edilmiştir ve birkaç Brezilya kilisesi bunu ruhsal bir tecrübeyi geliştirmek için rutin olarak kullanır. Antipsikotik açıdan farmakolojik kullanımı da mevcut olmakla birlikte, yan etkileri oldukça az olduğundan dünya çapında ilgi görmektedir.

Banisteriopsis caapi yaprakları
Banisteriopsis caapi yaprakları
Wikipedia

LSD (Lisejik Asit Dietilamid)

LSD, beyinde serotonin reseptörlerini manipüle ederek çeşitli sanrılara ve algı bozukluklarına yol açmaktadır. Ağızdan alındıktan sonra 20-30 dakika içinde başlar (damardan alınırsa daha az sürer), alımdan üç ila dört saat sonra zirve yapar ve etkisi 12 saate kadar sürer. Bağımlılık düzeyi çok düşüktür ancak aşırı kullanımda kişide tolerans oluşturabilmektedir. LSD'ye ait diğer fiziksel reaksiyonlar arasında uyuşukluk, halsizlik, bulantı, hipotermi (düşük vücut sıcaklığı) veya hipertermi (yüksek vücut sıcaklığı), yüksek kan şekeri, kalp atım hızı artışı, çene sıkma, terleme, artan tükürük ve mukus üretimi, ve titreme sayılabilir.

Psikedelik ilaçların genel anlamda bilinçli algıyı bastırıp, bilinçsiz bir vaziyette sanrılara ve işitsel oyunlara sebep olduğu düşünülmekteydi. Ancak psikedelik ilaç kullanan kişilerin genellikle yaşadıkları deneyimi bütünlemesine bir içgörü dahilinde açıklayabiliyor olmaları, bilim insanlarını son zamanlarda psikedelik ilaçların bilinç üzerindeki etkilerini incelemeye teşvik etti.

Michael Schartner, Adam Barrett ve Sussex Üniversitesi'ndeki Sackler Merkezi'nden Profesör Seth’in yapmış olduğu son çalışmada, gönüllülere 3 farklı zihinsel manipülatör madde verilip beyin haritaları incelendi. Bu zihinsel manipülatör maddeler; LSD, Sihirli Mantarların içeriyor olduğu psilosibin ve depresyon, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ancak bunu sağlarken kişiyi bir nevi trans durumuna uğratan ketimin maddesinden oluşmaktaydı.

Araştırmacıların magnetoensefalografi (MEG) nörogörüntülemesi sonucu elde ettiği verilere göre, 3 kimyasal maddeden kullanmış olan deneklerin, plasebo ile karşılaştırıldıklarında çok daha yüksek bir bilişsel aktivite içerisinde bulundukları anlaşıldı. Sinirsel sinyal çeşitliliğindeki böyle bir artışın, daha önce kaydedilmemiş olan daha yüksek bir bilinçlilik durumuyla ilgili olduğu savunuldu.

3 zihinsel manipülatörden biri olan LSD'nin beyne etkisi
3 zihinsel manipülatörden biri olan LSD'nin beyne etkisi
Wired

Bu “daha ​​yüksek” durum hiçbir şekilde “daha ​​iyi” bir bilinç durumuna eşit olmamasına rağmen, insan beyninin bilinçli işlevleri hakkında ilginç bilgiler sağlıyor. Artan sinirsel aktivite, örneğin, psikedelik maddelerin etkisi altındayken bazı insanların yaşadığı rüya gibi halüsinasyonları açıklayabilir. Örneğin, psikedelik madde kullanıldığında normal şartlar altında görme ve işitme duyularının konumlandığı oksipital ve pariyetal lob haricinde beynin diğer bölgelerinin de yüksek derecede işlevsellik gösterdiği anlaşılmış oldu.

Bu çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında bilim insanları, bağımlılık yaratmayan psikedelik maddelerin terapötik kullanımlarında ileriye dönük bir artışın gözlenebileceği konusuna olumlu bakıyorlar. Yine de rehberlik ve güvenceyle birlikte bir danışma yapılmazsa, anlamlı, uzun süreli terapötik bir deneyim garantisi olmadığını unutmamak önemlidir.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 13
 • Tebrikler! 9
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Türev İçerik Kaynağı: Wikipedia
 • Wikipedia. Psychedelic Drug. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wikipedia
 • Wikipedia . Psilocybin Mushroom. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wikipedia
 • Wikipedia. Lysergic Acid Diethylamide. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wikipedia
 • Wikipedia. Peyote. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wikipedia
 • Alexandra Simon-Lewis. Brain Scans Reveal How Psychedelic Drugs Create A 'Higher State Of Consciousness'. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wired
 • Wikipedia. Banisteriopsis Caapi. (2019, Ağustos 29). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Wikipedia

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/01/2020 22:05:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7950

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Soru Sorun!
Öğrenmeye Devam Edin!
Evrim Ağacı %100 okur destekli bir bilim platformudur. Maddi destekte bulunarak Türkiye'de modern bilimin gelişmesine güç katmak ister misiniz?
Destek Ol
Gizle
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bir politikacı bir sonraki seçimi, bir devlet lideri ise bir sonraki nesli düşünür.”
James Clarke
Geri Bildirim Gönder