Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Primat Türleşmesi: Afrika Kuyruksuz Maymunları Hakkında Bir Vaka Çalışması

Primat Türleşmesi: Afrika Kuyruksuz Maymunları Hakkında Bir Vaka Çalışması Nature Education
10 dakika
1,899

Biyolojik antropologlar, insanların büyük kuyruksuz maymunlarla ortak evrimsel ilişkilerini anlamak ve genetik geçmişimizin onlarınkinden nasıl farklılaştığını incelemek için genetik verileri kullanırlar.

Kuyruksuz Maymun Türleşmesini İncelemek Neden Önemlidir?

Kuyruksuz maymunlar ailesi, Hominidae, günümüzde hala var olan dört cinsten oluşur: Sumatra ve Borneo  orangutanlarının dahil olduğu Pongo (orangutanlar), batı ve doğu gorillerinden oluşan Gorilla (goriller), şempanze ve bonobolardan oluşan Pan (şempanze ve bonobolar) ve son olarak da insanlardan oluşan Homo (Görsel 1). Bu cinsler arasından, Afrika büyük kuyruksuz maymunları, Pan ve Gorilla yaşayan en yakın akrabalarımızdır. Biyolojik antropolojinin temel odak noktası, maymunlarla sahip olduğumuz ortak evrimsel ilişkileri göstermek, genetik geçmişimizin onlarınkinden nasıl farklılaştığını incelemek ve son olarak da ‘bizleri insan yapan’ eşsiz adaptasyonları anlamaktır. Bu soruları cevaplamak için, morfolojik, genetik, ekolojik ve davranışsal da dahil olmak üzere pek çok veri türü kullanılmıştır. 20. yüzyıl sonları, insan ve kuyruksuz maymunların ortak evrimsel geçmişine ışık tutan çok sayıda genetik çalışmaya şahit olmuştur. Bu çalışmalar, büyük kuyruksuz maymun türlerinde görülen çeşitliliğin hangi evrimsel süreç sonucunda ortaya çıktığı ve bu süreçlerin türler arasında nasıl farklılaştığı konularını da gündeme getirmiştir. Bu çalışmalar aynı zamanda, Pliyosen Çağ ve Buzul Çağı süresince bir arada yaşayan inanılmaz hominin çeşitliliğine katkıda bulunmuş olabilecek faktörlere ek olarak insanlar ve Afrika kuyruksuz maymunlarının son ortak atasındaki türleşmeyi teşvik etmede katkısı olabilecek faktörler hakkında tartışmalara da sebep olmuştur (Foley 2002).

Bu Reklamı Kapat

Görsel 1. Hominidlerin evrimsel ilişkileri. Pääbo, Svante. The mosaic that is our genome. Nature 421, 409-412 (2003).
Görsel 1. Hominidlerin evrimsel ilişkileri. Pääbo, Svante. The mosaic that is our genome. Nature 421, 409-412 (2003).
Nature Education

Afrika Kuyruksuz Maymunlarıyla Akrabalık Bağımız Nedir?

Uzun yıllar boyunca, hangi Afrika kuyruksuz maymununun en yakın akrabamız olduğu konusu sıkça tartışılmıştır. Kabul edilen ortak fikir şudur: Şempanzeler (Pan troglodytes) ve bonobolarla (Pan paniscus) olan bağımız, goriller (Gorilla Gorilla) ile olduğundan daha yakındır (Ruvolo 1997, Chen & Li 2001). Bu ortak fikir şempanze ve insan genomlarının ilk karşılaştırmaları ile desteklenmiştir (Consortium 2005). Genomlarının açıkça sıralanabildiği ve karşılaştırılabildiği kısımlarında, şempanze ve bonoboların genomlarının %99’u insanlarınkilerle ortaktır. Genomlarının %98’i bizlerle ortak olan goriller ikinci, %97’si ortak olan orangutanlar da bu sıralamada üçüncüdür. Modern insana doğru giden soy hattı, şempanze ve bonobolara giden soy hattından 5,5-7 milyon yıl önce, gorillere giden soy hattından 8,5-12 milyon yıl önce ve orangutanlara giden soy hattından 9-13 milyon yıl önce ayrılmıştır.

Her türün tüm genomlarının detaylı karşılaştırması yakın zamanda tamamlanmıştır. Bu çalışmalar insan-şempanze/bonobo-goril atalarının ayrılmasını sağlayan türleşme sürecinin oldukça karmaşık olduğunu ve bu soy hatlarının zor ayırt edilebilecek şekilde yakın zamanlarda ayrıldığını ortaya koymuştur. Özellikle de insanlarla Afrika kuyruksuz maymunları arasındaki soy ilişkileri genomun bazı kısımlarında çeşitlilik göstermektedir. Örneğin goril genomunun insan ve şempanze genomlarıyla karşılaştırması, genomlarının %15’inde gorillerin insanlarla, şempanzelerle ilişkisinden daha yakın olduğunu göstermiştir (Scally et al. 2012). Şempanzeler ve bonobolar son ortak atalarına 1-1,5 milyon yıl önce sahiplerdi. Öyleyse, tahmin edildiği üzere şempanze ve bonobo genomları insan genomlarına çoğunlukla eşit uzaklıktadır. Ancak insan genomlarının büyük kısmı şempanzelere daha yakın olsa da, yaklaşık yüzde %3’lük bir kısmında bonobolarla daha yakın bir ilişki sergilemektedir (Prufer et al. 2012). Durumu daha da karmaşık hale getiren, evrimsel ilişkilerdeki bu çeşitliliğin sadece Afrika kuyruksuz maymunları ile insan karşılaştırmasından ibaret olmamasıdır. Genomlarımızın yaklaşık %0,8’inde, biz insanlar şempanzelerdense orangutanlara daha yakınız (Hobolth et al. 2011, Locke et al.  2011).

Bu Reklamı Kapat

Çelişen bu bulgular nasıl açıklanır? Türleşme, genetik çeşitliliği olan popülasyonlarda gerçekleşir. Bu fikir önemlidir çünkü bu çeşitlilik, eksik soy hattı ayrışmasının (E.N. tüm alellerin alttürlere aktarılamaması durumu) bir sonucu olarak birebir eşleşmeyen gen ve tür ağaçları meydana getirebilir (Görsel 2) (Hobolth et al. 2011).  Eksik soy hattı ayrışması, ata popülasyonların genlerindeki belli bir lokusta gözlenen genetik çeşitlilik derecesi, belirli bir lokustaki ıraksama oranının türleşmenin gerçekleşme oranına eşit olup olmaması, gen kaybı ve gen ikilenmesi gibi durumların sonucunda oluşabilir. Torun türler arasında melezleşme, genomların rekombinasyonunda farklılıklar ve ata bireylerin torun bireylere ayrılmaları süresince ve sonrasında doğal seçilim gibi başka faktörler de gen ve tür ağaçlarında uyuşmazlığa sebep olabilir (Degnan & Rosenberg 2009). Bu senaryoların her biri genom karşılaştırmalarına dayandırılabilir. Örneğin Patterson et al. (2006), gorillerle karşılaştırıldığında insan ve şempanzelerde düşük genetik çeşitliliğe ek olarak bir de X kromozomunda oldukça düşük soy hattı ayrışması olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç hala tartışılıyor olsa da (Presgraves & Yi 2009), Patterson ekibi bu kanıtları kullanarak şempanzenin ataları ve insan soy hatları arasında, birbirlerinden ilk ayrılmalarından sonra melezleşme olduğunu öne sürmüşlerdir (Patterson et al. 2006). Tüm bunlara ek olarak, gen ifadesi profilindeki farklılıkların karşılaştırılması, insan, şempanze ve gorillerde eksik soy hattı ayrışmasına maruz görünen genom bölgeleriyle önemli bir örtüşme göstererek (Scally et al. 2012) bu olayın türler arasındaki fonksiyonel farklılıklara da yansıyabileceğini kanıtlamıştır.

Görsel 2. Gen ve tür ağaçları pek çok farklı sebepten uyuşmazlık gösterebilir. (A) Genler farklı oranlarda evrim geçirebilirler. (B) Gen kaybı ve gen ikilenmesiyle sıklıkla karşılaşılır. (C) Soy hatları ayrıldıktan sonra da gen akışı oluşabilir. (D) Yakın bölgeler arasındaki rekombinasyon, tür filogenilerinin ve gen geçmişlerinin birebir eşleşmemesine sebep olabilir.
Görsel 2. Gen ve tür ağaçları pek çok farklı sebepten uyuşmazlık gösterebilir. (A) Genler farklı oranlarda evrim geçirebilirler. (B) Gen kaybı ve gen ikilenmesiyle sıklıkla karşılaşılır. (C) Soy hatları ayrıldıktan sonra da gen akışı oluşabilir. (D) Yakın bölgeler arasındaki rekombinasyon, tür filogenilerinin ve gen geçmişlerinin birebir eşleşmemesine sebep olabilir.
Nature Education

İnsan ve Afrika Kuyruksuz Maymunlarının Evrimsel Geçmişi Ne Kadar Farklıdır? Hangi Özellikleri Ortaktır?

Türleşme popülasyonlarda başladığından, onu anlamak için popülasyonlar içerisinde ve arasında evrimsel çeşitlilik yaratan süreçleri ve bu süreçlerin türden türe nasıl çeşitlendiğini karşılaştırmak gerekir. Türleşme ve popülasyon farklılaşması farklı popülasyonların yerel adaptasyonuyla sonuçlanan doğal seçilim ve genetik sürüklenme gibi nötr evrimsel süreçler veya her ikisinin kombinasyonu aracılığıyla oluşabilir (Safran & Nosil 2012). Her süreç genetik çeşitlilik yaratır ama bunları birbirinden tamamen ayırmak zordur (Coop et al. 2009). Örneğin bizim türümüzün geçmişini düşünün. Genetik, arkeolojik ve fosillerden elde edilen veriler, modern insanların ilk olarak Afrika’da görüldüğünü ve bu insanların daha sonra başka yerlere göç ettiğini ortaya koymuştur (Campbell & Tishkoff 2010). Bu geçmiş, gen havuzumuzda, özellikle de nötral evrim geçiren genetik lokuslarda görünür. Afrikalılar en fazla çeşitliliği olan popülasyonlardır ve Afrikalı olmayanlar da Afrikalılarda bulunan genetik çeşitliliğin bir kısmına sahiptirler. Ayrıca türümüz, kıtadan ayrılıp dünyanın geri kalan kısmına yerleşen birkaç Afrikalıyla uyumlu olarak küçük bir etkili popülasyon büyüklüğüne sahiptir. Bu geçmişe, ataları Afrika’dan daha erken göç eden Neandertaller ve Denisova insanlarının bazı genomlarının eklenmesi de dahildir (Green et al. 2010, Reich et al. 2010). Ancak bu demografik geçmiş, farklı popülasyonların özellikle sıtma benzeri (Kwiatkowski 2005) çeşitli patojenlere adaptasyonu (Omenn 2010, Fumagalli et al. 2011) gibi farklı birkaç değişkene yerel adaptasyonunun (Sabeti et al. 2006) da dahil olduğu başka bir tarih sürecinin üstüne eklenmiştir. Genom–sonrası çağ, demografik geçmişi, yaşam tarzlarındaki değişiklikler gibi göze çarpmayan ama farklılık yaratan etkilerden ayırmaya odaklı çalışmaların büyük ölçüde ilerlemesini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak da, karbonhidrat (Hancock et al. 2010) ve süt tüketimindeki farklılıklar (Tishkoff et al. 2007) gibi çeşitli başka faktörlerin de türümüzün yerel adaptasyonunda rol aldığı görülmüştür. İnsanlardakinin aksine, Afrika kuyruksuz maymunlarının çeşitliliğini oluşturan mekanizmalar hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Ancak, bu mekanizmaları incelemek, değişik faktörlerin kuyruksuz maymun ve insanlarda farklılık yaratan süreci nasıl etkilediğini anlama noktasında çok önemlidir.

Afrika kuyruksuz maymunları birkaç farklı habitata yerleşmiş bir türdür (Caldecott et al. 2005). Goriller Afrika’nın ekvatora yakın kısımlarında ovalardaki yağmur ormanlarında ve dağlardaki ormanlarda bulunur ve her biri ayrıca iki ayrı alt türe ayrılan iki türe ayrılırlar (Görsel 3). Bonobolar, Kongo Nehri’nin güneyindeki yağmur ormanlarında yaşayan tek bir türe dahildirler. Aksine, şempanzeler en geniş coğrafik yayılıma sahiptirler ve Kongo Nehri’nin kuzeyindeki ova yağmur ormanları, savanalar ve savana ormanları gibi çok çeşitli habitatlarda bulunurlar. Şempanzeler büyük bir genetik çeşitliliğe sahiptirler ve dört alt türe ayrılırlar (Gonder et al. 2011, Bowden et al. 2012). Afrika kuyruksuz maymunlarının genetik ve demografik geçmişi, modern insanlarınkinden oldukça farklıdır. İnsanlarla karşılaştırıldığında, kuyruksuz maymunların çeşitli bölgesel toplulukları veya alt türleri genellikle birbirlerinden çok daha uzak atalara, tarihsel olarak da daha büyük etkili popülasyon büyüklüklerine sahiptirler ve bu popülasyonlar arasında daha az birey yer değişikliği yapar (Stone & Verrelli 2006).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Görsel 3. Goril ve şempanze alt türlerinin dağılımları
Görsel 3. Goril ve şempanze alt türlerinin dağılımları
Nature Education

Afrika kuyruksuz maymunlarındaki bu çeşitliliği oluşturan süreçler hala gizemini korumaktadır. Bir yandan, Afrika kuyruksuz maymunlarının genetik çeşitlilik modelinin, en azından kısmi olarak, ormanların geçmişte ‘Pleistocene Refugia’ (Buzul Çağı’nda, buzullaşma süresince bireylerin hayatta kalmak için yaşadıkları alanlar) alanları içine genişleme ve daralması ile ilişkilendirilen nötral evrimsel süreçlerden (ör. sürüklenme, gen akışı ve popülasyonların yayılması) etkilendikleri düşünülmektedir (Anthony et al. 2007). Benzer olarak, Kongo ve Sanaga nehirlerinin kıyısındaki kuyruksuz maymun türleri ve alt türleri ayrışması, şu anki evrimsel çeşitlilik modellerini oluşturma konusunda önemli bir rol üstlenmiştir (Gonder et al. 2011, Bowden et al. 2012). Öte yandan yerel adaptasyonun, Afrika kuyruksuz maymunlarında bulunan genetik çeşitliliğin oluşmasına nasıl bir katkıda bulunduğu hakkında çok az şey bilinmektedir ama doğal seçilimin büyük ihtimalle önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. İnsanlardakine benzer olarak, Afrika kuyruksuz maymunlarındaki yerel adaptasyon belirtileri, muhtemelen türlerin demografik geçmişine eklenmelidir.

Arasında patojenlerin, habitat varyasyonlarının ve beslenme farklılıklarının da olduğu çeşitli faktörlerin kuyruksuz maymunlardaki yerel adaptasyona katkıda bulunduğu düşünülür. Örneğin şempanzeler, bağışıklık yanıtlarında önemli rol oynayan genlerde, popülasyona özgü seçilim belirtileri gösterir (MacFie et al. 2009, de Groot et al. 2010), bu da konak savunmasındaki yerel adaptasyonların bu türlerdeki genetik çeşitliliği şekillendirmede önemli olduğu düşüncesini oluşturur. Habitat varyasyonları da kuyruksuz maymunlar arasındaki yerel adaptasyona katkıda bulunabilir. Örneğin şempanzelerin yaşadıkları geniş habitat spektrumu içinde yağmur ormanları ve savanlarda yaşayan topluluklar davranış, beslenme ve ulaşabildikleri mesafe açısından değişkenlik gösterirler (Stumpf 2007). Sosyo-ekolojilerindeki bu çeşitliliğin, farklı ekolojik nişlere adaptasyonun kanıtı olabileceği uzun bir süredir bilinmektedir (Moore 1996). Bu tip yerel adaptasyonların, türleşme için olmazsa olmaz bir ön şart olan genetik farklılaşmayla ilişkili olup olmadığı ise hala bilinmemektedir. Gelecekte ekolojik, davranışsal ve genetik veriyi birleştirecek çalışmaların, nötral evrimsel süreçlerin ve yerel adaptasyonun Afrika kuyruksuz maymunlarında görülen bu önemli çeşitliliğin oluşmasında nasıl katkıları olduğu konusundaki bilgileri arttırma ihtimali vardır.

Özet

Tüm insan, şempanze, bonobo, orangutan genomları, bu türlerin ortak atasının karmaşık türleşme sürecini anlama konusunda bize yeni bir pencere açmıştır. Bu genomların analizi, şempanzelerin en yakın akrabalarımız olduğu hipotezini güçlü bir şekilde desteklemektedir fakat türleşme o kadar kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiştir ki hala yaşayan kuyruksuz maymunların her biriyle paylaştığımız ortak bir atanın izlerini genomumuza bırakmıştır. Bu modeli oluşturan süreçler karmaşıktır ve yerel adaptasyona yol açan doğal seçilim ile nötral evrimsel süreçlerin kombinasyonuyla açıklanabilir. Bu süreçler ve doğal seçilimin bu genetik modelin oluşumuna nasıl katkıda bulunmuş olabileceği veya her bir sürecin diğerinin üstüne nasıl eklenmiş olabileceği hala belirsizdir. Nötral süreçlerin ve yerel adaptasyonun türlerin genetik geçmişini nasıl etkilediğini iyi anlamak, bu tür süreçlerin Afrika kuyruksuz maymunları ve insanların son ortak atasının türleşmesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermek açısından çok önemlidir. Bu çalışmalar, türleşme sürecinde kuyruksuz maymunlar ve homininlerin hangi özelliklerinin ortak olduğunu, bu özelliklerin nasıl farklılaştığını açıklığa kavuşturacak ve sonunda da bizi “insan yapan” şey hakkında ipuçları sağlayacaktır.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Education | Arşiv Bağlantısı
 • M. W. Mitchell & M. K. Gonder. Primate Speciation: A Case Study Of African Apes. (29 Haziran 2013). Alındığı Tarih: 14 Eylül 2018. Alındığı Yer: Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/06/2022 05:48:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7353

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Sıvı
Yeni Koronavirüs
Nükleik Asit
Canlı
Çin
Evren
Yemek
Kimyasal Bağ
Erkek
Radyasyon
Aşı
Endokrin Sistemi
Bilim Felsefesi
Deprem
Veri
Savunma
Kök Hücre
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Sars Virüsü
Müzik
Hayatta Kalma
Kurbağa
Tümör
Aminoasit
Covıd-19
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.