Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor?

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor? Blue Grass Regional Imaging
FDG PET taraması ile görüntülenmiş bir Alzheimer hastasının beyni.
7 dakika
14,115
 • Medikal Görüntüleme
 • Radyasyon Onkolojisi
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), hastalıkların erken ve kesin teşhisinde doktorlara yardımcı olan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Tarama için hastanın vücuduna radyoaktif izleyiciler içeren radyofarmasötik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar, yoğun kimyasal aktivite gösteren organlar ve dokular tarafından absorbe edilir.

Radyofarmasötikler, bir taşıyıcı moleküle tutturulmuş radyoaktif izotoplardan oluşur. Kullanılacak taşıyıcı molekül, taraması yapılan hastalığa göre değişebilir. Örneğin, kanser taramalarında genellikle glikozun modifiye edilmiş bir formu olan FDG kullanılır.

Tüm Reklamları Kapat

Radyoaktif izleyicili taşıyıcı moleküllerin kanda ilerleyişi.
Radyoaktif izleyicili taşıyıcı moleküllerin kanda ilerleyişi.
How Does a PET Scan Work? - NIBIB

Vücuda verilen ilaçtaki radyoaktif izleyicilerin, pozitron anhilasyonu (elektron ve karşıt maddesi olan pozitronun birbirlerini yok edişi) sonucu saçtığı gama dalgaları, PET tarayıcısı tarafından tespit edilir. İlacı absorbe eden dokular, yaptıkları bu ışıma dolayısıyla tarama sonucunda parlak bölgeler hâlinde görülür. Taramada görülen renk ve parlaklık farklılıkları, farklı derecelerdeki doku fonksiyonlarına işaret eder. Bu sayede doktorlar, tedavide nasıl bir yol izleneceğine karar verir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık olarak 2 milyon PET taraması yapılmaktadır.

Bir elektron ve bir pozitronun gerçekleştirdiği pozitron anhilasyonu sonucu saçılan gama dalgaları.
Bir elektron ve bir pozitronun gerçekleştirdiği pozitron anhilasyonu sonucu saçılan gama dalgaları.
How Does a Pet Scan Work? - NIBIB

Neden PET Taramasına Başvurulur?

PET, problemleri hücre düzeyinde göstererek doktorların, kompleks sistemik hastalıkları en iyi şekilde incelemelerini sağlar. Organ ve dokuların metabolizmasını, kan akışını, oksijen alımını incelemek için PET taramasına başvurulabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Teşhisinde PET taramasının en çok kullanıldığı hastalıklar; kanser, kalp hastalıkları ve beyin hastalıkları da içeren merkezi sinir sistemi hastalıklarıdır.

Kanser

Kanser hücreleri, normal hücrelere göre daha yüksek metabolik aktiviteler gösterir. İşleyişlerindeki bu farklılıktan dolayı kanserli dokular, PET taramalarında parlak bölgeler halinde görünür. Bu sayede PET taraması kanser teşhisi dışında şu amaçlara da hizmet eder:

 • Kanserin yayılımının izlenmesi
 • Kanser tedavisinin etkinliğinin ölçümü
 • Tekrarlamış kanserlerin tespiti

Yine de tarama sonuçları doktor tarafından dikkatli incelenmelidir; çünkü taramada, bazı kanser olmayan olaylar kanser gibi görünebilir. Ayrıca, PET taramalarında solid tümörlerin görüntülenmesi başarısız olabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

PET taraması. Karaciğere metastaz yapmış kolon kanseri ve 18F-FDG'nin parçalanması sonucu idrar kesesinde birikmiş radyoaktif idrar görülmekte.
PET taraması. Karaciğere metastaz yapmış kolon kanseri ve 18F-FDG'nin parçalanması sonucu idrar kesesinde birikmiş radyoaktif idrar görülmekte.
Wikimedia Commons

Kalp Problemleri

PET taramaları ile kalpte kan akışının düşük olduğu bölgeler görüntülenebilir. Bu; sağlıklı kalp dokusunun, sağlıksız veya yetersiz kan akışına sahip kalp dokusuna göre daha fazla izleyici absorbe etmesiyle sağlanır.

Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları

Glikoz, beynin en temel yakıtıdır. PET taramaları için hazırlanan ilaçlardaki izleyiciler, glikoz ve benzeri bileşiklere tutturulur. Bu şekilde tarayıcı, radyoaktif glikozu görüntüleyerek beynin en fazla oranda glikoz kullandığı bölgeleri tespit eder.

PET taramasının teşhis ve tedavisinde kullanıldığı bazı merkezi sinir sistemi hastalıkları şunlardır:

 • Beyin tümörleri
 • Alzheimer hastalığı
 • Epilepsi
 • Parkinson hastalığı
 • Depresyon
 • Kafa travması
Beyin PET taraması.
Beyin PET taraması.
Brain Aging and Cognitive Health Lab

PET ve Diğer Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırması

PET taramaları, bir organ veya dokudaki metabolik değişimleri hücre düzeyinde gösterebilir. Bilgisayarlı tomografi (CT, veya Türkçe karşılığı BT) ya da manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) sahip olmadığı bu özellik, hastalıkların genellikle hücresel düzeyde başlıyor olmasından dolayı önemlidir.

Bu sayede çoğu hastalığı erken evrede tespit edebilen PET taramaları, kompleks sistemik hastalıkların teşhis ve tedavisi için önem arz eder. CT ve MRI ise, hastalık ileriki aşamalarda organ veya dokuların yapısını bozmaya başladığında tespit yapabilir.

Tüm Reklamları Kapat

 • CT taraması, özel X-ışınları kullanarak vücut içinin görüntüsünü oluşturur.
 • MRI taraması ise manyetik alan ve radyo frekansı kullanarak bu işlemi gerçekleştirir.
Sırasıyla; MRI, CT ve PET taramalarının karşılaştırması.
Sırasıyla; MRI, CT ve PET taramalarının karşılaştırması.
PET Scan Mumbai

Bu tarama yöntemlerinden birinin, PET taraması ile birlikte gerçekleştirilmesine görüntü birleştirme denir ve çoğu durumda, bir PET-CT veya PET-MRI taramasından geçmek mümkündür.

Bir bilgisayar, iki taramanın sonuçlarını birleştirerek daha fazla bilgi edinilebilen ve daha kesin teşhis yapmaya yarayan üç-boyutlu (3D) bir görüntü ortaya çıkartır.

PET taramaları ile benzer şekilde; galyum taramalarında, bir radyoaktif izleyici olarak kullanılan galyum sitrat enjeksiyonu uygulanır, ancak enjeksiyondan sonraki 1-3 gün içerisinde tarama yapılır. Bu yüzden kanser teşhisinde sık kullanılmıyor olsa da günümüzde galyum taralamalarının yeni formları, PET ile kombine edilebilmektedir.

PET Taraması Ne Gibi Riskler Taşır?

Tarama için kullanılan izleyicilerdeki radyasyon oranı vücuda zarar vermeyecek kadar azdır. Ancak tabi ki, ortaya çıkabilecek riskleri doktorlara danışmak iyi bir fikirdir.

Tüm Reklamları Kapat

Ciddi tıbbi hastalıklarda teşhisin önemi göz önünde bulundurulduğunda, tarama testlerinin riski minimumdur.

Metastaz yapmış prostat kanserine sahip bir hastanın, tedaviden önceki ve sonraki PET-CT taramaları.
Metastaz yapmış prostat kanserine sahip bir hastanın, tedaviden önceki ve sonraki PET-CT taramaları.
European Science Hub

''İzleyici'' olarak özellikle radyoaktif olarak işaretlenmiş glikoz kullanılır. Bu sayede, hastanın böbrek hastalığı veya diyabeti varsa bile, izleyici kolayca vücuttan atılabilir. Yalnızca, tarama öncesinde diyabet hastalarından özel bir diyet uygulanmaları istenir.

Alerji Hastalıkları ve Diğer Sağlık Durumları

Hasta, radyoaktif izleyiciye karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. İyot, aspartam veya sakarine alerjisi olan hastalar tespit edilmeli veya kendileri doktorlarını uyarmalılardır.

 • Alerji
 • Astım
 • Dehidrasyon
 • Kalp hastalıkları
 • Kan hücresi hastalıkları, orak hücreli anemi, polisistemia vera, multipl miyelom
 • Böbrek hastalıkları

gibi rahatsızlıklara sahip olan veya belirli ilaçlar (beta blokerlar, nonsteroidal antienflamatuarlar, interlökin-2) ile tedavi gören insanların iyot izleyicisine alerjisi olma riski vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Keep the Aspidistra Flying (George Orwell)

Gordon Comstock has ‘declared war’ on what he sees as an ‘overarching dependence’ on money by leaving a promising job as a copywriter for an advertising company called ‘New Albion’—at which he shows great dexterity—and taking a low-paying job instead, ostensibly so he can write poetry. Coming from a respectable family background in which the inherited wealth has now become dissipated, Gordon resents having to work for a living. The ‘war’ (and the poetry), however, aren’t going particularly well and, under the stress of his ‘self-imposed exile’
from affluence, Gordon has become absurd, petty and deeply neurotic.

Comstock lives without luxuries in a bedsit in London, which he affords by working in a small bookshop owned by a Scot, McKechnie. He works intermittently at a magnum opus he plans to call ‘London Pleasures’, describing a day in London; meanwhile, his only published work, a slim volume of poetry entitled Mice, collects dust on the remainder shelf. He is simultaneously content with his meagre existence and also disdainful of it. He lives without financial ambition and the need for a ‘good job,’ but his living conditions are uncomfortable and his job is boring.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺80.00
Keep the Aspidistra Flying (George Orwell)

Hamileler

Radyasyon, gelişmekte olan fetüsler için güvenli görülmez. Hamile olan veya hamile olabileceğini düşünen bir hasta, PET taraması yaptırmamalıdır.

Hasta, emziriyor ise; testten 24 saat öncesinde sütü ayırıp saklaması ve testten 24 saat sonrasına kadar emzirmemesi istenir.

PET-CT Taraması Uygulanan Hastalar

Bir PET-CT taraması yapılırken hastaya ekstra izleyici verilir. Bu, böbrek hastalığı olan veya halihazırda kullandıkları ilaçlardan dolayı böbreğe bağlı kan değerleri (örneğin, kreatinin) yüksek olan hastalar için risklidir.

Diğer Riskler

Eğer hasta klostrofobik ise veya iğnelerden rahatsızlık duyuyorsa hastaya sakinleştirici verilebilir.

Ayrıca, tarama için yapılan sıvı enjeksiyonu; kanama, morarma veya şişik gibi semptomlara neden olabilir.

Hastalar PET Taraması İçin Nasıl Hazırlanır?

Doktorları hastalarına, tarama için gereken tüm hazırlıkları açıklayacaktır. Hastalar da doktorlarına varsa reçetelerinden, kullandıkları reçetesiz ilaçlardan veya tamamlayıcı tedavi ilaçlarından bahsetmelilerdir.

 • Taramadan yaklaşık 24-48 saat önce, hastanın yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınması istenir.
 • Taramadan önceki günden itibaren, düşük karbonhidrat içeren ve şeker içermeyen bir beslenme şekli izlenilmesi istenir. Kaçınılması gereken gıdalar; tahıl, makarna, ekmek, pirinç, süt ve yoğurt, meyve ve meyve suları, alkol, kafeinli içecekler, şeker ve sakızlardır. Et, kuruyemiş ve nişasta içermeyen sebzeler tüketilebilir.
 • Taramadan 6 saat önce, hastadan hiçbir gıda (şeker, sakız da dahil olmak üzere) tüketmemesi istenir. Bunun yanında, su içilebilir ve önerilen ilaçlar alınabilir.

Metaller ve takılar (vücut piercingleri de dahil) çıkarılmalıdır. Prosedür öncesinde hastanın, hasta önlüğü giymesi önerilebilir. Eğer hasta PET-CT taramasına girecek ise kalp pilleri ve kalça protezleri sonuçları etkilemeyecektir. Ancak, onaylanmamış medikal cihazlara veya implantlara sahip hastalar, PET-MRI taramasından geçemez.

PET taramasına giren bir hasta.
PET taramasına giren bir hasta.
Medical News Today

PET Taraması Nasıl Uygulanır?

Taramadan önce hasta, kol toplardamarından enjeksiyon yoluyla ya da bir solüsyon içerek veya bir gaz soluyarak ''izleyiciyi'' vücuduna alır. Vücudun izleyiciyi absorbe etmesi için zaman gerektiğinden, tarama başlamadan önce yaklaşır bir saat beklenir. İlacın vücuda veriliş yöntemi ve bekleme süresi, tarama yapılacak vücut bölgesine göre değişiklik gösterir.

Bekleme sırasında, hasta rahat olmalı, hareket etmekten kaçınmalı ve üşümemelidir. Eğer hasta, bir beyin taramasına girecek ise, televizyon izlemek, müzik dinlemek ve bir şeyler okumaktan kaçınmalıdır.

Yaklaşık 30-45 dakika süren tarama sırasında hasta, yavaşça ''O'' şeklindeki PET cihazının içerisine doğru kayan bir hasta yatağında yatar. Tarama sırasında sabit durulmalıdır. Hastadan, birkaç saniyeliğine nefesini tutması istenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bütün gerekli görüntüler alındığında, test tamamlanmış olur.

PET-CT tarayıcısı.
PET-CT tarayıcısı.
The Star

Taramadan Sonra Ne Olur?

Taramadan sonra, doktor tarafından yapılan bir uyarı olmadıkça hasta, günlük hayatına devam edebilir. Yine de radyoaktif materyal vücudun içinde 12 saat kadar kalabildiği için, hamileler ve çocuklar ile temas kısıtlı olmalıdır.

Tarama sonrası bolca sıvı tüketimi, izleyicilerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır ve hastanın vücudu, 2 gün içerisinde materyalden arınmış olur. Bir sonraki takip randevusunda, hasta ile PET taraması sonuçları paylaşılır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
11
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • B. Krans. Pet Scan: Definition, Purpose, Procedure, And Results. (23 Nisan 2018). Alındığı Tarih: 27 Nisan 2021. Alındığı Yer: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • T. Bahrampour. Pet Scans Show Many Alzheimer’s Patients May Not Actually Have The Disease. (19 Temmuz 2017). Alındığı Tarih: 27 Nisan 2021. Alındığı Yer: The Washington Post | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/12/2022 13:21:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10387

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
İfade
Fotosentez
Besin Değeri
Yüzey
Nobel Ödülü
Modern
Sahte
Egzersiz
İngiltere
Pandemi
Yıl
Dağılım
Biyolojik Antropoloji
Kamuflaj
Kadın
Yeşil
Hastalık Kataloğu
Nötron
Doğa
Maskeler
Kadın Doğum
Bilim
Öne Çıkan
Şempanze
Hayatta Kalma
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Krans, et al. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor?. (27 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 9 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10387
Krans, B., Şanlı, Z., Bakırcı, Ç. M. (2021, April 27). Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor?. Evrim Ağacı. Retrieved December 09, 2022. from https://evrimagaci.org/s/10387
B. Krans, et al. “Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 27 Apr. 2021, https://evrimagaci.org/s/10387.
Krans, Brian. Şanlı, Zeynep. Bakırcı, Çağrı Mert. “Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Nedir? PET Taraması ile Görüntüleme Nasıl Yapılıyor? Hastalar Nasıl Bir Süreçten Geçiyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 27, 2021. https://evrimagaci.org/s/10387.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.