Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

P+Erkillik ve Mikro Evren: Bakteri Dostlarımız, P+Erkil Ekosistemi Değiştirmek İstiyor!

P+Erkillik ve Mikro Evren: Bakteri Dostlarımız, P+Erkil Ekosistemi Değiştirmek İstiyor!
15 dakika
1,026
 • Yumuşak Bilimkurgu
 • Evrimsel Mikrobiyoloji

Dış ortama göre 16 mm/dk hızındaki akıntıda ilerleyen Photobacterium cinsi çift kamçılı bir heterotrof, hareket kabiliyeti olmayan 5 bakteriyi konjugasyon köprüleriyle bağlamış, toplantı yapılacak koloniye doğru kendisiyle birlikte sürüklüyordu. Tek yaşam alanı bitki gövdesi olduğu için okyanus ekosistemine yabancı olan Spiroplasma cinsi bir parazit; iştahla ortamdaki en yaşlı bakteriye, bir Desulfobacter’e art arda sorular soruyordu.

Okyanusların soğuk derinliklerinde yaşarken psikofil şekilde evrimleşmiş ve kemosentez yapmak için sülfat indirgeyerek kendi enerji ihtiyacını karşılamasının yanında yıllarca kükürt döngüsünün devamlılığını sağlamış, tüm bunları yaparken protista saldırılarına ve bakterilerin organelleşmesine karşı direnmiş bu ihtiyarın yorgunluğu mikrofilamentlerinden okunuyordu. Bir bakterinin yaşlanmaya bağlı olarak sitoiskeleti yıpranmışsa ve aşırı hacim artışına rağmen bölünme geçiremezse, sonu yaklaşmış demekti. Desulfobacter’in fazla zamanı kalmamıştı; ama yine de ufaklığın tüm sorularını sabırla cevaplıyordu.

Bu Reklamı Kapat

Nerede kalmıştık?
Nerede kalmıştık?
Pixabay

Desulfobacter: Nerede kalmıştık?

Spiroplasma: İlk bozgunu anlatıyordunuz.

Bu Reklamı Kapat

Desulfobacter: Ah evet, ilk bozgun... Bunun için öncelikle tüm ekosistem tarihini incelemek gerekir. Canlılık tarihinin erken dönemlerinde atalarımız besin üretebilecek metabolik yetkinliğe sahip değillerdi. Genetik çeşitlilik çok kısıtlıydı, ortamda enerji kaynağı olarak kullanabilecekleri organik bileşiklerin sayısı azdı ve olanlara da ulaşmak zordu. Toplum p+ ve p- prokaryotlardan oluşuyordu. p+'lar konjugasyon köprüsü kurabilecek seks pillusuna sahip olduğu için o dönemin toplumu tüm bakterilerin bireysel olarak genetik çeşitliliği arttırmaya ve besin bulmaya çalışmalarını anlamsız buldu. P+'lara mutasyonların denetimi, test edilmesi ve yarar sağlayacak olanların yayılması yoluyla genetik çeşitliliği sürdürme, p-'lere ise besin ihtiyacını karşılayarak yaşamı sürekli kılma görevi verildi.

Bu yazıda genetik çeşitlilikten kast edilen "nüfus miktarı"'dır.
Bu yazıda genetik çeşitlilikten kast edilen "nüfus miktarı"'dır.
Pixabay

Ama besinlerin ototroflar tarafından sistematik bir şekilde üretilmediği, aşırı sınırlı organik madde rezervlerine sahip erken çağda sadece p-'lerin besin bulma çabaları yetersiz kaldı. Bu yüzden p-' ler saprofit biçimde kompleks organik bileşikleri "avlarken" p+ bakteriler de saprofit yaşantı için gerekli donanımlara sahip olmayı gerektirmeden parazit biçimde yakınlardaki monomerleri "toplamaya" başladı.

Kolonilerin henüz var olmadığı o dönemde bakteriler küçük klanlar halinde yaşıyorlardı ve hiyerarşik bir yapılanmaları yoktu ancak bir yandan geçirdikleri mutasyonları klandaki p-' lerle paylaşarak genetik çeşitliliği arttıran bir yandan da toplayıcılıkla düzenli besin sağlayan p+' lar klan merkezine yakın bulunmaları sebebiyle mevcut besinleri sindirip yeni kompleks moleküller oluşturmak başta olmak üzere klan içi işleri de düzenleyerek iş bölümünün en büyük ve en sürekli kısmını oluşturdu. Çünkü p-'lerin klana besin getirip getirmeyeceği kesin değildi ancak p+’ların yaptığı iş oldukça stabildi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İş bölümündeki bu dengesizlik, p-'lerin sadece fiziksel güç kullanarak kısıtlı bir fayda sağlamasının yanında p+'ların p-'lerin asla sahip olamayacağı seks pilluslarıyla genetik çeşitliliği sürdürmesiyle birlikte p-'lerin yaptığı işin sürekli versiyonunu yapması p+' ları p-' ler gözünde değerli kıldı. İşte bu iş bölümü genetik evrimimizin yönünü belirlerken p+' ların kazandığı değer "anaerkil" dönemi başlattı.

Spiroplasma: Keşke her zaman öyle kalsaydı. Ekosistemdeki birçok sorunun "ataerkil" dönemle başladığını düşünürsek anaerkil yaşantı tüm canlıların iyiliğine olurdu.

Desulfobacter: Bunu söylemek zor çünkü o dönemde bakteriler koloni kuracak kadar toplumsal, ototrof beslenecek kadar metabolik seviyeye erişmemişlerdi.

Zaman geçtikçe bakterilerin sayıları arttı ve ortamdaki besinlerle yetinmeyen bakteriler birbiriyle savaşmaya başladı. Klanlar diğer klanlara ve klan içinde düzeni bozan bakterilere karşı birleşip birtakım kurallar çevresinde yönetilen kolonileri oluştururken dışarıda besin aramanın zorluğu bakterileri ototrof yaşam biçimine evrilmeye itecek olan seçilim baskısını arttırdı.

E tabii ki genetik çeşitlilikle sorumlu p+'lar ototrof yaşantıya evrilen ilk canlılardı. O dönemde koloniler arası savaşta hidrolitik enzimlerinin gelişmiş olması sebebiyle p-'ler görev alıyorlardı ve rekabetin getirdiği seçilim baskısıyla onlar da fagositoz yapabilen daha yetkin heterotroflara evrimleştiler, bazıları dışında! Gittikçe ototrof avlamanın ve besin toplamanın zahmet ve tehlikesi karşısında fotoototrof yaşantının daha cazip gelmesiyle saprofit ve heterotrof bakterilerin büyük çoğunluğu fotototrof p+'lerden aldıkları genetik bilgiyle gerekli mekanizmaları kazanarak fototrof bakterilere evrildiler.

Bu Reklamı Kapat

Fotopigmentler ve Tarlalar
Fotopigmentler ve Tarlalar
Pixabay

Ancak zorlu ortam koşullarında durum farklıydı. Örneğin aşırı tuzlu ve karanlık ortamlarda besin bulmanın zorluğu ve fotosentezin imkansızlığı daha önce heterotrof olan p-'leri kemoorganoheterotrof yaşantıya yöneltti. Bu kemorganotroflar heterotrofizme dayalı ve oldukça hareketli bir yaşantı sürüyorlardı. Bu da hareket yeteneği kısıtlı olup ortam şartlarına uyum sağlayamayan p+' ları tamamen kemorganotrof p-'lere bağımlı zorunlu hücre içi parazitlere dönüşmeye zorladı ve p+' lar genetik çeşitliliği sürdürüp hücre içi metabolik aktiviteyi düzenlemekten başka bir işleve sahip olamadı. Giderek değersizleşen p+'lar her türlü haklarını yitirdi ve bu kısır döngünün birbirini beslemesiyle bu durumdan kurtulamadılar.

Fotototrof kolonilerde de durum pek farklı değildi, yalnızca daha yavaş gelişti. P+'larla birlikte fotosentezle uğraşan p-'ler zamanla türler arası gen aktarımıyla p+'lardan gelen genleri işleyip fotosentezin inceliklerini öğrendiler ve heterotrof yaşantılarından gelen hızlı ve güçlü metabolik aktiviteyle p+'lardan daha fazla üretmeye başladılar.

İlk bozgunu merak ediyordun. İlk bozgun, sonradan ototrof yaşantıya geçen yeniyetme p-'lerin daha güçlü fotoototroflara evrimleşmesi ve bizim gitgide zorunlu hücre içi parazitlere dönüşmemizle geldi, bu da bizi sadece genetik çeşitlilik ve hücre içi hizmet için kullandıkları bir dönemi başlattı. Ama bunun bizi tek başına köleleştirdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Fotototrof yaşantıya geçildiği dönemlerde AP'nin öğretilerini benimseyen ilk grup ortaya çıktı. Toplumsal yaşantıya sağladığımız katkının yetersizliğinden ve heterotrof yanımızın gelişmemesinden kaynaklanan güçsüzlüğümüzden dolayı bizi ezmeyi kendine hak görenlerin dayanağı ve meşrutiyet kaynağı oldu. Geçen hafta AP'nin öğretileri ve toplumumuzda edindikleri yetkinliklerin yeniden gözden geçirilmesi ele alındı. Umarım o toplantıya katılmışsındır.

Bu da bizi sadece genetik çeşitlilik ve hücre içi hizmet için kullandıkları bir dönemi başlattı
Bu da bizi sadece genetik çeşitlilik ve hücre içi hizmet için kullandıkları bir dönemi başlattı
Pixabay

Spiroplasma: Tüm gün glikojen sentezlediğimden çok yorgundum ve yüzden katılamadım.

Bu Reklamı Kapat

Desulfobacter: Ah tabi. Anlıyorum. Ancak şu an da ben yoruldum. İlk bozgunu sordun, anlattım. Geçen haftaki toplantıyı da bir arkadaşın sana özet geçebilir.

İhtiyarın birden neden sustuğunu anlamayan Spiroplasma bozuntuya vermedi.

Spiroplasma: Evet öyle daha iyi olacak sanırım, teşekkür ederim.

O sırada Photobacterium seslendi:

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Senin Seçimin Boyama Kitabı
İstediğin her yere gidebilecek olsan nereyi seçerdin?
Deniz kenarı, orman, yanardağ, şehir, çöl ya da uzay?
Neyle seyahat ederdin?
Roket, kano, zıpzıp, helikopter ya da yarış arabası?
Peki eğlenmek için hangisini tercih ederdin?
Kayak yapmak, iple yüksekten atlamak, sörf yapmak, keşif yapmak ya da güneşlenmek?
Haydi… SEÇİM SENİN!
Çıkar boya kalemlerini!
Dünya çapında bir milyondan fazla satan SENİN SEÇİMİN serisinin boyama kitabı.
“Sharratt’ın harika illüstrasyonları ile muazzam bir hikâye oluşturma seti.”
—Geraldine Brennan, Times Eğitim Eki
Devamını Göster
₺55.00
Senin Seçimin Boyama Kitabı

Photobacterium: Akıntıdan çıkıyoruz. Sıkı tutunun!

***

Etraflarında onlarla birlikte bakteriler birikmeye başlamıştı. Hepsi birer birer akıntıyı terk ettiler. Büyük bir kalabalıkta kimi bakteriler grup olarak kimileri birer ikişer 5. P+ Hakları Toplantısı'nın yapılacağı mercan kayalığına doğru ilerliyordu. Arkadan gelen bakteriler ufak bir akıntı oluşturdukları ve öndekileri ittiği için burada Photobacteriuma bağlı kalmalarına gerek kalmamıştı. Konjugasyon köprülerini koparırken teşekkür ettiler. Spiroplasma şimdi tek başına ilerliyordu. Yanına birlikte yolculuk yaptığı bir bakteri yaklaştı.

Bakteri: Geçen haftaki konferansta ön sıralardaydım. Sana tüm ayrıntılarıyla anlatabilirim. Tabi hala dinlemek istiyorsan.

Spiroplasma: Evet lütfen. Ayrıca Desulfobacter'in neden cevap vermediğini de anlamadım.

Bakteri: Bu hassas bir konu. Konferans sırasında çok fazla tartışma çıktı ve bir çözüme varamadık. Kuruluş liderleri de bunu diğer sorunları çözümledikten sonra ele almaya karar verdiler ve o zamana kadar çoklu gruplar içinde AP öğretilerinin konuşulması yasaklandı. Toplumumuzun birliğini tehdit ettiği için.

Spiroplasma: Neden peki? Çözüme kavuşturmuş olduğumuz onca konu varken neden bunda takıldık?

Bakteri: Çünkü AP taraftarları AP'yi en kutsal varlık kabul ediyorlar ve onun öğretileri dışındaki hiçbir düşüncenin haklılık payı ne olursa olsun uygulanması gerektiğini düşünmüyorlar.

Spiroplasma: Ama bu çok saç…

Bakteri: Fikirlerini kendine sakla. Ben şahsi hiçbir düşüncemi belirtmedim. Sana sadece konferansın bilgilendirme kısmını anlatacağım.

Bu Reklamı Kapat

Konferans alanına varana kadar feromonlaşmak için vakitleri var gibi görünüyor
Konferans alanına varana kadar feromonlaşmak için vakitleri var gibi görünüyor
Pixabay

Spiroplasma: Dinliyorum.

Bakteri: Öncelikle varoluşumuzla ilgili iki temel görüş olduğundan bahsedeyim. İlki AP'nin bizimle aynı biyosferde cansız molekülerden çift halkalı fosfolipid içine hapsolmuş nükleik asitten oluştuğunu savunuyor. Onlara göre AP de bizim gibi biri hatta bizden daha basit bir canlı. Bizden daha basit bir canlının da öğretileri olamaz. Toplumsal düzeni korumak için kendi kurallarımızı koymalıyız onlara göre. Diğer üç görüş ise AP öğretilerine dayanıyor. Hepsinin de birleştiği birkaç nokta var: Onlara göre bizler başka bir gezegende AP tarafından var edildik ve bir gök taşı üzerinde bu gezegene gönderildik. Üçü de AP nin gezegeninden kovulduğumuzu düşünüyor. 3 toplulukta da kuvvetli sitokinlerle AP'den bilgi aldığını söyleyen bakteriler var. Bunlar öğretilerin şekillenmesine öncülük etmiş. 3 topluluk da AP öğretilerini her kuraldan üstte tutar.

Spiroplasma: Peki AP takipçisi toplulukların varoluşumuzla ilgili görüşleri nelerdir?

Bakteri: İlk ortaya çıkan iki anlayış topluluğumuzca pek de kabul edilebilir değil. AP'nin tomurcuklanarak ilk p-'yi, p-'nin de tomurcuklanarak ilk p+'yı oluşturduğunu söylüyorlar. Onlara göre p+, p- için, p-' den “yaratıldı”. Ayrıca ilk iki anlayışta AP gezegeninden ilk p- ve p+'nın kovulmasıyla ilgili p+'nın yasak plazmidi alması gerekçesiyle p+ suçlu tutulur, p+ bu suçunu telafi etmek için genetik çeşitliliği arttırmak zorundadır. Bu iki anlayıştan özellikle ilki kontrolü kaybettiğimiz döneme denk geldi ve zorunlu hücre içi parazitlerine dönüşümümüzü inanılmaz derecede hızlandırdı.

Bu Reklamı Kapat

3. görüş, varoluş mantığı üzerinden daha ılımlı, ancak p- temelli bakış devam ediyor. P+'nın p- için yaratıldığı savunulmasa da p-'ye “eşey” olsun diye yaratıldığı söyleniyor. Bu görüşlerin bizi ilgilendiren kısımları sadece topluluğumuzun mevcut durumuna karşı çözüm veya sorun olma potansiyelleri. Ancak dediğim gibi geçen hafta bir sonuç alamadık.

- Hey merhaba! Ne konuştuğumuzu duydum. Benim de size anlatacaklarım var.

Aniden beliren bu bakterinin bir süredir onları takip ettiği belliydi. Meraklanıp dinlemeye koyuldular.

- İlk p+' dan önce başka bir p+' nın varolduğunu biliyor muydunuz?

Bu Reklamı Kapat

- ...

- AP ilk p+ ile ilk p-'yi aynı anda oluşturdu ve sonrasında p+'dan p-'ye kamçı eğmesi ve hizmet etmesi istendi. Bunu reddeden p+, AP ve ilk p- ile tartıştı ve kayıplara karıştı. Daha sonra AP ile p- bir p+ daha oluşturmak istediklerinde sorun çıkarmasın diye ikinci oluşturacakları P+' yı P-' den tomurcuklamaya karar verdiler. Yasak plazmit (bu arada o plazmidin meydana gelebilecek mutasyonların uyum başarısını arttırıp arttırmayacağını önceden bilmelerini sağlayan bir yapısı olduğunu duymuştum) kullanıldığında ve ilk bakteriler AP gezegeninden kovulacakları zaman AP uzun yolculuğa dayanabilsinler diye onları bir endospor kılıfının içine yerleştirdi.

Ama bir şeyi gözden kaçırmıştı. O sırada ilk bakterilerle birlikte başka gezegene kaçmak ve AP baskısından kurtulmak isteyen ilk f+ yani diğer adıyla Lilith, uzun yolculuğa dayanmak için endospor yapamayınca başka bir yol denedi. Kendini bir protein kılıfı içinde sadece nükleik asit olan bir varlığa dönüştürdü. Bugün bunlara virüs demekteyiz. Lilith ve iki bakteri AP'nin onları yüklediği gök taşından şuanda bulunduğumuz gezegene indiklerinde Lilith eski haline dönmek istedi ancak başaramadı. İşte o gün bu gündür ihanet edilmenin acısını bizlerden çıkarmakta. Ekosistemimizde 5 bakteriden birinin ozmoz hayatı virüsler yüzünden sonlanmaktadır.

Bakteri: Konunun aslını bilmiyorum ve bana uydurma gibi geldi. Yine de virüs terörü çözmemiz gereken başka bir mesele.

Bu Reklamı Kapat

Spiroplasma: Beni bilgilendirdiğiniz için ikinize de teşekkür ediyorum. Sanırım konferans alanına geldik. Kendinize iyi bakın.

Diğerleri de ona veda ettiler. Konferansı yalnız dinlemek istiyordu. Yerine oturduğunda konuşma henüz başlamıştı. Konferans boyunca tüm bakteriler birbirleriyle konjugasyon kuruyor, böylece konuşmacının yaydığı her bir feromon tüm hücrelere ulaşıyordu. Konferans başkanının iki yanında p+ heterototroflar bekliyordu. İki yanındaki bakterilerle konjugasyon kuran Spiroplasma konuşmayı dinlemeye koyuldu.

Pixabay

- Pek saygıdeğer yoldaşlarım. Saygı değer diyorum çünkü hepimiz her şeyden önce hak ettiğimiz saygıyı kazanmak için buradayız. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve fazla uzatmadan toplantının bilgilendirme kısmını başlatıyorum. Bugünkü konuşmacımız protista devrimini yakından takip eden ve ökaryotikleşmeye inat kemosentezle geçimini sağlayan Nitrospina!

Nitrospina kayalıktaki tüm bakterilerle kurulan konjugasyon zincirinin başlangıç noktası olan konuşmacıyla köprü kurduktan sonra konuşmaya başladı.

Bu Reklamı Kapat

Nitrospina: Öncelikle herkese merhabalar. Ben kolonisi olmayan ve ökaryotik sisteme tek başına direnen bir kemosentetik bakteriyim. Sizlerle protista devriminin geleceğini konuşmadan önce tarihimize ufak bir göz atalım derim.

P-'lerin fotosentez yapmaya başlamasıyla zorunlu hücre içi parazitlere dönüşmeye başlayan topluluğumuz, AP öğretilerinin de gelmesiyle iyice pasif rol aldı. Tarih boyunca da hiçbir şey bunu tersine döndürmedi. AP öğretilerinin yeniden düzenlenmesini isteyen reformda, neredeyse adımız bile geçmedi. Tarihin gördüğü en evrensel koloni ihtilalinde birlikte savaştığımız p-'ler devrimden sonra p+erkil düzeni sürdürmeye devam ettiler. Tabi o sırada biz besin yetersizliğinden koloni ve klan içi pozisyonumuzu düşünebilecek durumda değildik. Ta ki protista devrimiyle artan ekosistem içi haberleşme ve ulaşım imkanları zaman geçtikçe ökaryot sistem altında ezilen bakterilerin haklarını gündeme getirene kadar.

Artan ekosistem içi haberleşme ve ulaşım imkanları
Artan ekosistem içi haberleşme ve ulaşım imkanları
Pixabay

Artık çok kolay örgütlenebiliyoruz ve çok daha bilinçliyiz, mesela geçen toplantıdan bu yana sayımız iki katına çıktı. P-'ler ototroflara evrimleşip bizden daha çok iş yükü almalarıyla kendilerinde bizi bastırma, pasif kılma ve köleleştirme hakkı buluyor olabilirler. Her ne kadar fotosentezi bizim bulduğumuzu ve bizim sayemizde evrimleştiklerini, genetik çeşitliliğin hayati önemi olmasa da ancak bizimle yürüdüğünü göz ardı etseler de, geçmiş için oksidatif stresimizi arttırmanın bir anlamı yok.

Şu an için konuşursak, protista devrimi her ne kadar bizi köleleştirse ve hücre içi parazitten öte organel haline getirse de bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Artık p-'lerle aynı işi yapıyoruz. Protista devriminin getirdiği mitokondri içi ETS elemanları ile p-'ler kadar güçlü ve hızlı metabolik aktiviteye sahip olmadan yüksek miktarda enerji üretebiliyoruz. P-'ler de kloroplast aktiviteleriyle bize besin sağlamakta. Tarih boyunca bazı roller hiç değişmiyor herhalde. Biz, yine onların ürettiklerini işliyoruz; lakin büyük protistalar karşısında tamamen aynı statüdeyiz. Üstelik genetik çeşitlilik yine sadece bizden soruluyor.

Bu Reklamı Kapat

Bu noktayla onlardan ayrılıyoruz ve artık p-'lerden daha fazla iş yükümüz olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse tarih tekerrür etsin ve hakkımız olanı alalım! Tıpkı bizden çok iş yükü sırtlayan p-'lerin daha önce yaptığı gibi biz de kendi düzenimizi kuralım.

Lakin burada artık karşımızda heterotrof güç manyağı birkaç p- yok. Koskoca protistalar var! Yapmaya çalıştıklarımız kurdukları sistemi sarsabilir ve kurdukları sistemi sarsacak her şey onlar için bir tehdittir. Karşımızdaki çok daha güçlü düşmanlarımızdan dolayı işimiz daha zor ve unutulmamalı ki giderek de zorlaşacaktır zira protistalar sürekli üreyecek, kazanacakları mutant genler zaman içinde onlara daha da üstün özellikler kazandıracaktır.

Protistalar sürekli üreyecek, kazanacakları mutant genler zaman içinde onlara daha da üstün özellikler kazandıracaktır.
Protistalar sürekli üreyecek, kazanacakları mutant genler zaman içinde onlara daha da üstün özellikler kazandıracaktır.
Pixabay

Bu yüzden, bu ökaryotik sistemi bir an önce yıkmalıyız.

Evet yanlış duymadınız. Koloni meydanlarında feromonlaşmaktan daha iyi şeyler yapabiliriz. Aksi halde protistalar bize sadece kendi istedikleri kadar hak verecektir ve istedikleri zaman da bizden geri alabilecekler. Şimdiye kadar ise reformlarla hak ettiğimiz yere gelmeye çalıştık lakin asla istediğimizi tam anlamıyla elde edemedik. Çünkü binlerce yılda şekillenmiş düzeni reformlarla hizaya getiremezsiniz. Hele de biyosferin 2 tarafı karşı karşıya gelmişse...

Bu Reklamı Kapat

Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım:

Bir hücre düşünün. Genomunda kısa süre önce iki mutasyon beliren bir hücre. Bu iki mutasyon soncu günlük üretmesi gereken proteinlerden birini aşırı fazla, birini çok az üretiyor. Siz bu hücrenin işleyişini düzeltmek için aşırı aktif geni baskılar ve pasif genin daha fazla okunmasını sağlarsanız sorunu kısa süre için çözmüş gibi görünebilirsiniz. Ancak o genler o ortam için uyumlu değildir. Uyumsuzluğunun sebebi kısa süre önce geçirdiği mutasyondur. Mutasyon geçirmesinin nedeni ise o iki genin mutasyon geçirmeye yatkınlığıdır. Bu hücrenin işleyişini kısa süre için düzelttiğinizde, uyum başarısını sıfırlayacak yeni mutasyonların olmayacağını garanti edemezsiniz (pekala arttıracağını da), ancak topluluk olarak öngöremediğimiz potansiyel faydalardan feragat etmeye karar kılmış olduğumuzu hatırlatırım. Üstelik o hücre sizin ona müdahale ettiğinizin farkına vardığında genomunun gerektirdiği şekilde davranmak isteyecek ve sizi alt etmeye çalışacaktır. Bunu da er ya da geç başarır; çünkü zaman asla lehinize olmaz. Siz hamlenizi yapmışsınızdır. Hamle sırası ondadır ve yapabileceğiniz başka bir hamle yoktur.

Bu "bozuk" genomlu hücreyi çevresiyle uyumlu hale getirmenin tek yolu çekirdeğin içine girmek ve apex'ten basis'e kadar yeniden yapılandırmaya cesaret etmektir. Bunu yaparken hata yapıp hücreyi apoptoza sürükleyebilir ya da yapılandırma sırasında hasar gören kısımları bir daha asla yeniden inşa edemeyebilirsiniz. Ancak o bozuk hücrenin er ya da geç iflas edeceğini unutmayın. Kloroplast ve mitokondrilerin hücre genomuna müdahalesiyle olmazsa, mutajenik genomun hücre içi işleyişi kendi kendine çökertmesiyle olur ki bu kontrollü bir çöküşten çok daha büyük bir felaket getirir.

Apexten basise kadar yeniden yapılandırma
Apexten basise kadar yeniden yapılandırma
Pixabay

Sabırla feromonlandığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar özetlediğim ve farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştığım problemlerimize ilişkin şahsımın siz değerli kurulumuza önerdiği çözümler şunlardır:

Ökaryotik sistemde AP taraftarları, f-p+'lar, organeller, müthiş biçimde artan metabolik aktiviteyle birlikte ekosistemin bozulmasından etkilenen her bakteri artık aynı taraftadır. Tüm bu taraflar protista devrimiyle gelen her türlü teknolojinin (organeller, hızlı kamçılar, uzak mesafelere etkili sitokinler) biyosferden silindiği, p- ve p+'lar arasında seks pillusu dışında hiçbir genetik ve metabolik farkın kalmadığı, f-p+' ların yargılanmadığı, fazla besini depo eden her türlü teknolojinin yasaklandığı, kemoorganoheteroototrof yaşam biçiminin kaldırıldığı ve AP öğretilerinin toplumsal hayata müdahele etmediği biyolojik düzeye gelene kadar bozuk genomu düzeltmeye çalışmalı, yapamadığı anda da nükleazlarını üzerine boşaltmalıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Y. N. Harari. (2017). Sapiens: Hayvanlardan Tanrılara İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. ISBN: 6055029357. Yayınevi: Kolektif Kitap.
 • K. J. Budsberg, et al. (2003). Isolation And Identification Of Photobacterium Phosphoreum From An Unexpected Niche: Migrating Salmon. PubMed. | Arşiv Bağlantısı
 • J. Stülke, et al. (2009). Mycoplasma And Spiroplasma. ScienceDirect. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Z. Sousa, et al. (2018). The Deep-Subsurface Sulfate Reducer Desulfotomaculum Kuznetsovii Employs Two Methanol-Degrading Pathways. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • J. W. Scott. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. Yayınevi: Agora Kitaplığı.
Sıkça Sorulan Sorular

Latincede "tepe" anlamına gelen sözcük. Anatomi ve histoloji yaygın kullanılan bir terimdir.

Latincede "taban" anlamına gelen ve özellikle tıp terminolojisinde yaygın olarak kullanılan bir sözcük.

İnorganik maddelerden besin sentezlerken gereken enerjiyi bir ışık kaynağından karşılayan canlılar.

İnorganik maddelerden besin sentezlerken gereken enerjiyi ortamdaki başka bir maddeyi oksitleyerek elde eden canlılar.

Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/08/2022 01:36:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8956

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Çeşitlilik
Enzim
İnsan Evrimi
Ekonomi
İletişim
İnsanlar
Fosil
Cinsiyet
İnsanın Evrimi
Biyocoğrafya
Ağaç
Ağrı
İnsan
Elektromanyetizma
Biyolojik Antropoloji
Ekoloji
Türlerin Kökeni
Nöron Hücresi
Komplo Teorisi
Kimya
Goril
Sinir Sistemi
İspat
Fotoğraf
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.