Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Patau Sendromu Nedir? Trizomi 13 Olarak da Bilinen Bu Hastalık Tedavi Edilebilir mi?

Patau Sendromu Nedir? Trizomi 13 Olarak da Bilinen Bu Hastalık Tedavi Edilebilir mi? Same but Different
Kısmî Trizomi 13 (Patau Sendromu) olmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Natalia.
7 dakika
8,013
 • Tıp
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
bionluk logo yazarlarınca hazırlandı.
Patau Sendromu
 • Türkçe Adı Patau Sendromu
 • İngilizce Adı Patau Syndrome
 • OrphaNet
 • Diğer İsimleri Trizomi 13

Patau sendromu (Trizomi 13), merkezi sinir sistemi, kalp, orta hat defektleri (kusurları), ürogenital sistem anomalileri ve motor zihinsel retardasyon (adaptasyonda bozukluk) ile kendini gösteren bir kromozomal hastalıktır. Bu hastalık genellikle anne karnında oluşmaya başladığı için fetüsleri, yeni doğanları etkilemektedir. Patau sendromu yaklaşık 12.000 ile 29.000 civarındaki canlı doğumlarda bir kez görülen nadir bir hastalıktır.[1], [2], [3]

Hastalığı ortaya çıkaran en önemli faktörün yaşı ilerlemiş annelik olduğu bilinmektedir. Bu sendromda kromozom fazlalığı vardır ve fazla olan 13. kromozomun %90 sıklıkla annenin birinci mayoz bölünmesindeki ayrılma hatasından dolayı meydana geldiği görülmektedir. Translokasyonun sonucunda oluşan trizomi 13, hastalıktaki genel olguların %20’sini oluşturmakta, %10’undan azında ise mozaisizm (kromozomal veya tek gen mutasyonu) görülmektedir. Bu hastalıkta 13. kromozom 21. kromozomdan büyük olduğu için anomaliler çok ağır bir şekilde ve çok sayıda ilerleyebilmektedir. Patau sendromu olan çocuklar genelde doğumdan hemen sonra ölebilmekte veyahut anne karnında düşük görülebilmektedir.[4], [5]

Bu Reklamı Kapat

Belirti ve Semptomlar

Patau sendromunda vakaların çoğunun morfolojik kromozom anomalilerinden kromozomların doğru şekilde ayrılmaması (İng: "nondisjunction") bulunmaktadır. Düşüklerde canlı doğumlara göre 100 kat daha sık rastlanan bir yapısı vardır. Kromozomal bir bozukluk olduğu için genelde görüntüde çeşitli deformasyon ve bozulmalara sebep olmaktadır. Bu hastalığın belirti ve semptomları şu şekildedir:[5], [6]

 • Merkezi sinir sistemi patolojileri: Holoprozensafali görülmektedir. Bu durum serebral hemisferlerin iki loba tam manasında ayrılamaması sonucunda oluşan ileri derecedeki fasiyal anomalidir.[6], [7]
 • Yüz (yarık dudak ve damak) ve göz (mikrooftalmi) ile ilgili patolojiler: Bir gözün diğerine göre daha büyük olması bu duruma örnek verilebilir. Ayrıyeten bu üç özellik trizomi 13 için en önemli ve sık görülen belirtilerdir.[1]
 • Polidaktili: Başparmak, küçük parmak ve nadiren orta parmakta görülen sayı fazlalığı olabilmektedir.[2], [3]
 • Yumru ayak, kalp ve böbrek patolojileri görülebilir.[6], [7]
 • Tek umbilikal arter: Göbek kordonunun normalde çift olması gerekirken tek göbek kordonu vardır.[6]
 • Ürogenital sistem anomalileri ve gelişme geriliği: Gelişimsel ve ürogenital (üreme sistemi organları) bazı anomaliler mevcuttur. Ayrıyeten sağ kalan bireylerde zeka geriliği ve sıklıkla nöbet geçirme meydana gelmektedir.[4], [5]
 • Ortalama yaşam süresi: 2,5 gün ortalama yaşam süresi vardır ve yeni doğanların %82’sinin ilk ayda öldüğü sık görülen bir durumdur. Bu hastalığa yakalanan bebeklerin yalnızca %5’lk bir kesimi ilk 6 ay yaşayabilmektedir.[5], [6]
 • Prenatal ultrasonografideki gelişmelerin erken takip edilmesi: Bu durum anomalilerin saptanmasına yardımcı olabilmektedir ve bu yüzden prenatal tanı bu hastalıkta çok önemlidir.[10]
Unsplash

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Patau sendromu, kromozomal bir hastalıktır ve kromozom fazlalığından meydana gelmektedir. Fazla olan 13. Kromozom, %90 civarında bir sıklıkla annenin birinci mayoz bölünmesindeki ayrılma hatasından ortaya çıkmaktadır. Translokasyon (kromozom anomalileri) sonucunda oluşan trizomi 13, tüm olguların %20’sini oluşturmakta, mozaik trizomi 13 ise %5’lik bir civarda nadir olarak görülebilmektedir. Translokasyon özellikle 13. ve 14. kromozom arasında görülmektedir. Klinik tablonun derecesini anlamak için anormallik içeren hücrelerin yüzdesi kadar trizomik olan kromozomun tutulma yeri ve lokasyonuna bakmak gerekmektedir. 13. kromozom, 21. kromozomdan daha büyüktür ve bu nedenle trizomi 13 vakalarındaki anomaliler Down sendromundan daha şiddetli seyretmektedir.[6], [9], [10]

Bu Reklamı Kapat

Bu sendrom için en başat risk faktörü ilerlemiş anne yaşıdır. Genellikle yapılan çalışmalarda ele alınan vakaların çoğunda annenin yaş skalasının 30’lu 40’lı yaşlar olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar bu sendromun sadece akraba evliliği sonucunda değil, akraba evliliği sonucunda olmayan çocukların da bu sendroma yakalanabileceğini göstermektedir. Patau sendromu, genelde kendiliğinden olan düşüklerde (spontan abortus) canlı doğumlara göre yüz kat daha sık görülmekte çünkü otozomal kromozom sayısal anomaliler yaşamla ilişkilenemeden ölümle yani düşükle sonuçlanmaktadır. Trizomi 13’lü olguların ortalama yaşam süreleri ise 89.2 ± 29.9 gün arasında olabilmektedir. Sendromun tespit edilebilmesi için ultrasonografi sonuçlarındaki orta hat anomalileri, holoprozensefali, kalp ve böbrek anomalileri, fasiyal defektler ve yüz ve gözde şekilsel bozulmaların dikkate alınması önemlidir.[2], [3], [4], [5], [6]

Teşhis Yöntemleri

Patau sendromunda anne yaşı önemli bir faktör olduğu için genelde 35 yaş ve üzeri hamileliklerde bu durumdan şüphelenilebilmektedir. Teşhisi için holoprozensefali, mikrosefali, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kraniyo ve fasiyal anomaliler (yarık dudak, yarık dudak, oküler hipertelörizm, mikrognati, burun kökü basıklığı), ürogenital anomaliler ve kardiyak anomaliler gibi semptomlara dikkat edilmektedir. Ancak her trizomi 13 olgusunda bu semptomların hepsinin bir arada görüldüğünü ifade etmek mümkün değildir. Bu belirtilerden holoprozensefali, mikrosefali veya kraniyo-fasiyal (baş-boyun-yüz bölgesindeki gelişme anomalileri) anomalilerden şüphelenildiğinde yapılan karyotip analizi (kromozom analizi) sonucunda 47, XY+13 tespit edilebilir ve trizomi 13 tanısı koyulabilir. Trizomi 13 vakalarında görülen multipl anomaliler tizomi 18 ve 21 gibi anöloidi vakaları gibi birçok kromozom bozukluklarında da görülebildiği için ayırıcı tanıda muhakkak diğer trizomiler ve psödo trizomi 13 sendromu akla getirilmelidir. Bu nedenle en kesin ve ayırıcı tanı kromozom analizi yapılarak konabilmektedir.[6], [7], [8], [10]

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Patau sendromunda tedavi yöntemleri çoğunlukla her vakanın kendi yapısına uygun bir şekilde yenidoğanların karşılaşacağı fiziksel problemlerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Trizomi 13 ölümcül bir hastalık olduğu için yaşam şansı çok düşüktür ve genelde anne karnında kendiliğinden düşük olduğu görülmektedir. Bilakis infant mortalitesi (yenidoğan bebek ölümleri) yüksek vakalarda nörolojik problemler baş göstereceği için kompleks kalp defektleri nedeniyle erken dönem kayıpları olasıdır. Yapılan çalışmalar 10’lu yaşlara ulaşan oldukça az vaka olduğunu ifade etmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Oldukça nadir görülen ancak bir o kadar ölümcül olan bu hastalıkta anne yaşı 35’in üstündeyse otozomal sitogenetik anormalliklerin olabileceğini düşünerek ailelere genetik danışmanlık verilmesi gerekebilmektedir. Gebeliğin her ayı düzenli bir şekilde takip edilmeli ve perinatoloji kliniklerinde fetusun erken tanısı yapılıp anomaliler tespit edilmelidir. Genelde bu tip bir durumda hamileliklerin sonlandırıldığı bilinmektedir. En nihayetinde prenatal ultrasonografideki gelişmeler hastalığın seyrini anlamlandırma ve müdahale etme noktasında önem taşımaktadır.[6], [8], [9], [10]

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Yaklaşık olarak bin doğumda bir görülen Patau sendromu, kendiliğinden olan düşüklerin en sık nedenidir. 13. kromozomun ayrılamaması sonucunda meydana gelen bu hastalık, 11-14 haftalık gebeliklerde yüzde otuza varan bir civarda erken başlangıçlı intra uterin gelişme geriliği ve holoprozensefali gibi şiddetli beyin anomalilerini meydana getirmektedir.[6]

Ortalama yaşam süresi 2,5 gündür ve bu hastalık ile doğanların yüzde seksen ikisi ilk ayda ölmekte, yalnızca yüzde beşlik bir kısmı ilk altı ay yaşayabilmektedir. Sağ kalanlar zeka geriliği belirtileri göstermekte ve sık sık nöbet geçirmektedir. Prognozu kötü olan bir sendrom olduğu için prenatal (doğum öncesi) tanı çok önemlidir.[7], [8], [9], [10]

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Patau sendromunun yaklaşık 12.000 ile 29.000 civarındaki canlı doğumlarda bir kez görülen nadir bir hastalık olduğu bilinmektedir. Diğer adıyla trizomi 13 olan bu hastalık, trizomi 21 (down sendromu) ve trizomi 18’den (Edward sendromu) sonra üçüncü en sık görülen otozomal kromozom sayısal anomali olarak ifade edilebilmektedir. Translokasyonun sonucunda oluşan trizomi 13, hastalıktaki genel olguların %20’sini oluşturmakta ve %10’undan azında ise mozaisizm (kromozomal veya tek gen mutasyonu) olduğu görülmektedir. Hastalık ölümcüldür ve nadiren hastaların 6 ay 1 yaş arası yaşadığı görülmektedir.

Yapılan bir araştırmada trizomi 13’lü doğan 172 canlı yeni doğan izlenerek %28’inin yaşamının ilk haftasında, %44’ünün ilk ayında ve %86’sının ilk bir yıl içinde öldüğü tespit edilmiştir. Oldukça nadir görülen bir hastalık olan Patau sendromunda yaşam oranının oldukça düşük olduğu bilinse de literatürde 3’ü 18 yaşını aşmış ve biri 32 yaşında olan 10 yaşını aşmış yedi tane vaka olduğu ifade edilmektedir.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [10]

Bu Reklamı Kapat

Önlem Yöntemleri

Trizomi 13’ün meydana gelmesinde anne yaşının ileri olması önemli bir bağlantı olarak görülmektedir. Mozaik tipi veya translokasyon olgularda anne ya da babanın taşıyıcı olduğu görülebildiğinden dolayı sonraki çocuklarında hastalık riski ortaya çıkabilmektedir. Eğer anne veya baba taşıyıcı değilse hastalığın tekrarlama oranı %1’den düşüktür. Bu nedenle yaşı ileri olan annelerin hamilelik süreçleri veya olası hamilelik durumları için genetik danışma almaları elzemdir.

Ayrıyeten hastalığın önlenebilmesi adına gebelikler perinatoloji (gebelik sırasındaki olumsuzlukları teşhis eden bilim dalı) kliniklerinde takip altına alınıp anomalili fetüsün erken tanısının yapılması faydalı olmaktadır.[6], [7], [8], [9], [10]

Etimoloji

Patau sendromu (Trizomi 13), ilk olarak Erasmus Bartholin tarafından 1657 yılından incelenen bir hastalıktır. Hastalığın klinik özellikleri ve kromozomal yapısı ise Klaus Patau tarafından 1960 yılında tanımlanmıştır. Hastalığın genotip özellikleri ise Smith tarafından 1976 yılında tanımlanarak literatürde önemli bir yer etmesine olanak sağlamıştır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Patau sendromu (Trizomi 13), santral sinir sistemi, kalp, orta hat defektleri (kusurları), ürogenital sistem anomalileri ve motor zihinsel retardasyon (adaptasyonda bozukluk) ile kendini gösteren bir kromozomal hastalıktır.

Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/06/2022 14:53:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11155

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Nörobilim
Kontrol
Tümör
Kimyasal Element
Taklit
Uterus
Skeptisizm
Antropoloji
Güneş Sistemi
Kedigiller
Kimyasal
Karanlık
Görüş
Bilim Felsefesi
Tutarlılık
Doktor
Devir
Genetik
Sürüngen
Avrupa
Yok Oluş
Sars
Dil
Aile
Popülasyon
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.