Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır?

Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır? NetDoctor
9 dakika
1,094
Podcast
12:47
Bionluk Logo sponsorluğunda seslendirildi.
33
 • İndir
 • Dış Sitelerde Paylaş
Tüm Reklamları Kapat

Oyun Teorisi alanında yapılan çalışmalar, sadece taraflar arasında rekabetin değil, uygun koşulların oluşması durumunda işbirliğinin de faydalı bir strateji olabildiğini göstermiştir. Bu işbirliği, tek seferlik oyunlarda gerçekleşebileceği gibi, tekrarlanan oyunlarda da ortaya çıkabilir.

Ancak oyunculardan birinin hâlihazırda girilmiş bir işbirliğinden cayması, diğer oyuncunun cezalandırma stratejilerini masaya yatırmasıyla sonuçlanır. Bu makalede, söz konusu stratejilerin neler olduğu açıklanmaya çalışılmış, ve aynı stratejilerin nasıl uygulanacağı örnek olay yöntemi ile gösterilmiştir.

Oyunların Sınıflandırılması

Cezalandırma stratejilerini işlemeye başlamadan önce, literatürde oyunların sınıflandırılması ile ilgili iki bilgiyi paylaşmak gerekmektedir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Oyunlar rekabet durumlarına göre temelde "rekabetçi" ve "işbirlikçi" olarak sınıflandırılırlar.
 • Tekrar durumlarına göre ise "tek seferlik" (veya "sahnelik") ve "tekrarlanan" oyunlar olarak sınıflara ayrılırlar.

Her bir sınıflandırma kendi içinde alt dallara ayrılabilecek olsa da bu çalışmanın özelinde bu temel ayrımı bilmek yeterli olacaktır.

Oyunlarda İşbirliği ve Rekabet

İşbirlikçi oyun (İng: "cooperative game"), tarafların oyun içinde rekabet etmektense aynı seçenekte birleşmelerinin daha çok getiri getirdiği durumları betimleyen bir kavramdır.

Bu tür oyunları inceleyen bir alt dal olarak İşbirlikçi Teori, bu oyuncuların aralarında bir anlaşma planı oluşturmalarını ve bunun sonucunda oluşacak kazançları nasıl dağıtacaklarını inceler.[1] Bunun yanında her bir oyuncunu koalisyona hangi katkıları sağlayacağı da masaya yatırılmalıdır.

Oyunun teorik altyapısı ilk defa John Nash tarafından, iki oyuncu için oluşturulmuştur. Nash, ilgili makalesinde işbirliği kavramını "iki kişinin ortak bir karar üzerinde uzlaşması ve bu kararın uygulanabilir olması" olarak açıklar.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Tarafların işbirliği içinde olmasının bir çok sebebi olabilir. Bunlar arasında:

 • Sinerjiden faydalanma,
 • Rekabeti azaltma veya önleme

gibi motivasyonlardan söz etmek mümkündür. Hangi motivasyona dayanırsa dayansın, oyunu işbirlikçi yapan şu üç faktörden bahsetmek gerekir:

 • Taraflar arasında bir müzakere (İng: "negotiation") olmalıdır.
 • Bu müzakere sonucunda bir ortak karara varılmış olmalıdır.
 • Bu karar uygulanabilir (İng: "enforceable") olmalıdır.

Bu faktörler, işbirliği kararının verildiği aşamaları temsil eder. Bununla beraber esas mesele daima uygulanabilirlik olacaktır.[5]

İşbirliği, evrimsel sürecin de önemli sonuçlarından biridir. Diğer canlı türlerinde de kısıtlı olarak işbirliğine rastlansa da, insanda bu spektrum çok daha geniştir. Ve diğer canlılardan farklı olarak insanlar akrabalar dışında da işbirliği yaparlar.[3] Dolayısı ile işbirliği kavramını, tıpkı rekabet gibi bilimsel olarak gayet beklendik bir davranış olarak görmek gerekir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Oyunlarda Tekrar

Bir oyun bir seferde oynanıp bitmiyorsa burada tekrardan söz etmek gerekir. Eğer tekrar sayısı sonlu ise "Sonlu Tekrarlı Oyun" (İng: "Finite Repated Game), aksi durumda ise "Sonsuz Tekrarlı Oyun" (İng: "Infinite Repated Game") adını alır.[4]

Herhangi bir tekrarlı oyun seti rekabetçi veya işbirlikçi olabilir. Her iki durumda da oyunların çözümü kendi doğalarına göre yapılır.

Eğer oyun işbirlikçi ise, oyun üzerinde varılan koalisyon, bu sefer her bir tekrar için genişletilerek oluşturulmalıdır. Hatta taraflar eğer işbirliğinden çıkacaklarsa bunun kaçıncı oyunda olacağı da önceden kararlaştırılmış olmalıdır.

Bir oyunda cezalandırmadan söz edeceksek oyunun en az 2 kere oynanması, yani tekrarlanan türde olması şarttır. Çünkü taraflardan birinin, diğerinin anlaşmaya uymadığını herhangi bir turda görmesi gerekir.

Cezalandırma Stratejileri

Literatürde temelde iki tane ana stratejinin olduğunu görmekteyiz. Bunlar:

 • Grim Trigger ("Acımasız Tetikçi")
 • Tit For Tat ("Kısasa Kısas")

olarak adlandırılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Grim Trigger Stratejisi

Bu kavram dilimize "Acımasız Tetikçi" olarak çevrilebilir. Herhangi bir tekrarlanan oyunda oyuncularla ilgili şu durumları biliyor olalım:

 • Oyuncuların önünde Y ve Z stratejileri mevcuttur.
 • Oyuncular daima ve beraberce Y'yi seçecekleri konusunda anlaşmaya varmışlardır.
 • Herhangi bir tekrarda oyunculardan biri anlaşmaya aykırı olarak Z'yi seçmiştir.

İşte bu durumdan itibaren diğer oyuncu, her elde, daima Z'yi seçecektir.[6]

Bunun bir cezalandırma olarak kategorize edilmesinin nedeni, tarafların üzerinde uzlaştıkları Y'nin aslında oyundaki en ideal getiriye sahip olmasıdır. Bu durumda işbirliğinini bozan oyuncu, ilerideki turlarda hangi stratejiyi seçerse seçsin, ikisinin de Y'yi seçtiği durumdaki kazancı elde edemeyecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Resim 1: Y üzerindeki işbirliğinin iki tarafa da en yüksek getiriyi verdiği senaryo.
Resim 1: Y üzerindeki işbirliğinin iki tarafa da en yüksek getiriyi verdiği senaryo.

Bu aşamadan sonra işbirliğini bozan taraf :

 • Ya rakibi ile Z'de uzlaşacak ve daha az bir ortak kazançla yetinecek,
 • Veya Y oynayacak, bu durumda kazancı daha da düşecektir.

Bu durumda, rasyonel karar, en azından o noktadan sonrası için Z'de uzlaşmak olacaktır.

Grim Trigger stratejisinin önemli bir zaafı, cezayı kesen tarafın, rakiple beraber kendini de bir miktar cezalandırmakta inat ediyor olmasıdır. Tabiri yerindeyse masaya daima bir miktar para bırakılır.[7]

Bununla beraber, eğer cezalandıran oyuncu, diğer oyuncunun kaynaklarının bir noktada tükeneceği, hatta belki oyundan çekileceği, kendisinin ise -daha az getiriye rağmen- ayakta kalabileceğini öngörüyorsa, oyun sürdüğü sürece inadını devam ettirecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
 • Dış Sitelerde Paylaş

Tit For Tat Stratejisi

Bu kavramı dilimize "göze göz, dişe diş" veya kısaca "kısasa kısas" şeklinde çevirmek mümkündür. Taraflardan biri işbirliğini bozduğunda, cezalandıran taraf her bir elde rakibinin bir önceki turdaki stratejisini taklit eder.

Bu stratejide işbirliğini bozan tarafın bir önceki hamlesi işbirliğine dönüş (önceki örneğimizdeki Y stratejisi) ve cezalandırıcı da bunu taklit ettiyse iki olası durum söz konusu olur:

 • Ya bozucu taraf yine Z'yi seçer ve oyunun kısır döngüsü devam eder.
 • Ya da bozucu taraf Y'yi seçer ve böylece taraflar ideal kombinasyonda tekrar buluşmuş olurlar.

İşte Tit For Tat'in en büyük avantajı oyunculara doğru noktada buluşma esnekliği tanıyor olmasıdır. Bu yönüyle hatadan dönmeyi affeden bir tarafı mevcuttur.[8]

Eğer cezalandırıcı karşı tarafın bir noktada aklını başına toplayacağını hesaplıyor ise bu stratejiyi kullanmayı tercih edecektir.

Cezalandırma Stratejilerine Örnekler

Literatürde yukarıdaki şekilde verilen cezalandırma türleri ile ilgili "Örnek Olay Yöntemi" kullanılarak, işbirliğinin bozulması durumunda her iki yöntemin de nasıl sonuçlanabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.

Senaryo ve Bağlam

Senaryomuzda Oyuncular kümesi "PP", stratejiler kümesi "SS", Çıktılar Kümesi ise "OO" olarak tanımlanmıştır. Oyunumuz Ali ve Ayşe isimli bir çiftin, hafta sonu tatilleri için hangi eylemleri yapacakları, ve bunun karşılığı ne kadar keyif alacakları üzerine kurgulanmıştır.

Buna göre:

 • P={Ali, Ayşe}
 • S={Yürüyüş, Konser}
 • O={8,5,3,2}

Çıktılar (OO), oyuncuların SS kümesindeki eylemlerden aldıkları zevkin karşılığı olan, temsili kazanç puanlarıdır. Bu durumda:

 • Ali ve Ayşe beraber yürürlerse, 3'er puanlık kazanç elde edecekler.
 • Beraber konsere giderlerse, her ikisi de bundan büyük keyif aldıklarından çıktıları 8'er puan olacaktır.
 • Ali yürüyüşe çıkar, Ayşe konsere giderse kazançları sırası ile 3 ve 2 olacaktır.
 • Ayşe yürür ve Ali tek başına konsere giderse kazançlar sırası ile 2 ve 3 olacaktır.

Ali ve Ayşe kendi aralarında müzakere etmiş ve hafta sonları konsere gitmenin en doğrusu olacağı konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu anlaşma sonucu her hangi bir hafta sonu eyleminde oyunun son durumu şu şekilde olacaktır.

Resim 2: Tarafların karşılıklı hamlelerinin kazanç matrisi. Turunu kutu, konsere gitmek üzere vardıkları işbirliğini temsil eder.
Resim 2: Tarafların karşılıklı hamlelerinin kazanç matrisi. Turunu kutu, konsere gitmek üzere vardıkları işbirliğini temsil eder.

İşbirliğinden Cayma

İlk hafta sonu oyuncular tam da sözleştikleri gibi konsere giderler. İkinci hafta ise Ali Ayşe'yi ekmiş ve tek başına yürüyüş yapmayı tercih etmiştir. (Bu tür senaryolarda Ali'nin bu tercihi neden yaptığının bir önemi yoktur)

Tüm Reklamları Kapat

Bu durumda oyunun çıktısı Ali = 3 ve Ayşe = 2 kazanç puanı şeklinde gerçekleşmiştir. Bu durumu O2={3,2} şeklinde gösterebiliriz. O harfinin tabanındaki 2 rakamı, kaçıncı oyunun oynandığını göstermektedir.

Resim 3: Ali'nin 2. oyunda iişbirliğini bozduğu (caydığı) senaryo. Bir sonradan itibaren Ayşe cezalandırma hamlelerine başlayacaktır.
Resim 3: Ali'nin 2. oyunda iişbirliğini bozduğu (caydığı) senaryo. Bir sonradan itibaren Ayşe cezalandırma hamlelerine başlayacaktır.

Bu noktadan sonra işbirliği bozulacağı için, Ayşe, Ali ile herhangi bir müzakere yapmak zorunda hissetmeden kendi bağımsız hamlelerini yapacaktır.

Grim Trigger Uygulaması

Ayşe, 3. hafta sonundan itibaren artık daima yürüyüş seçeneğinde sabitlenecektir. Herhangi bir turda bu durumun iki olası sonucu olur.

 • Ali de eğer Ayşe ile yürüyüşe gelirse 5 puana razı olmuş olur.
 • Eğer Ali Ayşe ile bir arada olmak istemez ve konsere gitme seçeneğinde sabitlenirse de daima 2 puana razı olmak zorundadır.

Görüldüğü gibi Ali ile Ayşe'nin bir daha en ideal senaryoda buluşma şansı ortadan kalkmıştır. Ancak Ali rasyonel bir oyuncu ise en azından yürüyüş seçeneğini tercih edecek, ve 2 puanlık zevk yerine 5 puanlık zevke razı gelecektir. Böylece "kötünün iyisi" dengesi oluşmuş olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Resim 4: Ayşe artık Yürüyüş seçeneğinde inatçı olacaktır. Bu durumda Ali için en iyisi aynı seçeneğe razı gelmek.
Resim 4: Ayşe artık Yürüyüş seçeneğinde inatçı olacaktır. Bu durumda Ali için en iyisi aynı seçeneğe razı gelmek.

Tit For Tat Uygulaması

Ali 2. hafta yürüyüşü tercih etitğinden, 3. haftaya geldiğimizde Ayşe Ali'yi taklit edecek ve ondan bağımsız (ve de habersiz) olarak yürüyüşü tercih edecektir. Bu durumda Ali iki farklı yola gidebilir:

 • Eğer o da yürüyüşü tercih ederse kötünün iyisi seçeneğinde buluşurlar. Her ikisi de 5'er puan alacaktır.
 • Yok tek başına konsere giderse 2 puana razı olacaktır.

Burada sanki istenen durum Ali'nin en azından 5 puan alacak hamleyi yapması gibi görünmektedir. Ancak durum bundan bir miktar farklıdır. Şöyle ki:

 • Bir an için Ali'nin konsere gittiğini varsayalım. 4. haftada Ayşe, bu stratejinin doğası gereği konseri tercih edecektir. Bu durumda Ali'nin de yürüyüş yerine konseri tercih etmesi, yani ideal noktada buluşulması ihtimali %50'dir.
 • Oysa Ali rasyonel bir tercihle yürüyüşü tercih etseydi bu durumda s(Ali,Ayşe)={konser,konser} senaryosunun gerçekleşme ihtimali %0 olurdu. Çünkü 4. hafta s(Ayşe)={yürüyüş} olacaktı.

Bu stratejinin literatüre getirdiği en önemli yenilik, bazen rasyonel görünmeyen tercihlerin, uzun vadede oyunu dengeye getirme imkanı tanıdığıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada İşbirlikçi oyunlarda cezalandırma kavramı üzerinde durulmuştur. Cezalandırma kavramı ile ilgili aşağıdaki hususların dikkate alınmasında fayda görülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Eğer bir işbirliğinden bahsedilecek ise, tarafların her biri, karşısındakinin niyetlerini net olarak biliyor olmalıdır. İşbirliği oyunları müzakere ve bağdaşma temelli oyunlardır.

Bazı durumlarda işbirliğinin mevcudiyeti bizzat regülasyonlar tarafından engellenir. Özellikle iktisadi yapıların bir araya gelerek kartel, tröst ve benzeri yapıları oluşturmaları, veya bir ihalede işbirliğine gitmeleri bizzat kanun koyucu tarafından engellenir. Bu tür senaryolarda işbirliği asla gerçekleşmeyeceği için bir cezalandırmadan da söz edilemez.

Herhangi bir turdan itibaren işbirliği bozulduğunda, cezalandırmayı gerçekleştirecek oyunu için karşı tarafla iletişim ve müzakere içinde bulunma zorunluluğu ortadan kalkar. Ve hatta bu tür oyunlarda aslında beklenen durum budur. Eğer taraflar tekrar müzakere ediyorlarsa ve bir anlaşmaya varılmışsa, zaten cezalandırma söz konusu olmayacak demektir.

Eğer işbirliğini bozan taraf da Oyun Teorisi konusunda bilgiye sahip ise, Tit For Tat stratejisinde ideal noktaya ulaşmak kısa sürecektir. Çünkü işbirliğini bozduktan sonraki ilk turda uzlaşılan stratejide karar kılacak, cezalandırıcı bir tür sonra aynı hamleyi taklit ettiğinde tekrar uzlaşılan hamleyi yapacaktır.

Tekrar oyunlarda öğrenme denilen kavram, her oyunda beklenen kazancın değerinin düşebileceğini bize göstermektedir. Bununla beraber yazının odağını dağıtmamak adına hazırlanan senaryoda her turda aynı çıktıların alındığı varsayılmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
25
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/04/2024 14:45:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12517

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kas
Foton
Diş Sorunları
Hormon
Güneş Sistemi
Üreme
Yatay Gen Transferi
Ekonomi
Buz
Haber
Halk Sağlığı
Kalıtım
Yörünge
Önyargı
Cinsel Yönelim
Depresyon
Hekim
Yaşlılık
Hindistan
Fotoğraf
Ufo
Yaşanabilir Gezegen
Egzersiz
Işık Hızı
Obstetrik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Barış, et al. Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır?. (6 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 25 Nisan 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12517
Barış, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 06). Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır?. Evrim Ağacı. Retrieved April 25, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12517
B. Barış, et al. “Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 06 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/12517.
Barış, Barış. Bakırcı, Çağrı Mert. “Oyunlarda Cezalandırma Stratejileri: İşbirliğini Bozanlara Yönelik "Kısasa Kısas" ve "Acımasız Tetikçi" Stratejileri Nasıl Çalışır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 06, 2022. https://evrimagaci.org/s/12517.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close