Bu Reklamı Kapat

Oy Birliği Paradoksu: Çok Fazla Kanıt ve Güçlü Oy Birliği, Gerçeğe Ulaştığımız Anlamına Gelmeyebilir!

Oy Birliği Paradoksu: Çok Fazla Kanıt ve Güçlü Oy Birliği, Gerçeğe Ulaştığımız Anlamına Gelmeyebilir! Aging Capriciously
Bu Reklamı Kapat
Yazar Lisa Zyga Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
8 dakika
6,338 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Antik Yahudi kanunlarına göre mahkemede bir şüpheli, bütün yargıçlar tarafından mutlak bir oy birliği ile suçlu bulunursa, şüpheli beraat ettirilirdi. Bu düşünce ilk etapta mantığa aykırı gibi gelebilir. Ama o dönemin yasa koyucuları, yargı sürecinde mutlak oy birliği ile varılan anlaşmalarda sistemik bir önyargının var olabileceğini fark etmişti. Bu hatanın doğası ve mutlak oy birliğinin neden hataya işaret edilebileceği o dönemlerde tam olarak anlaşılamamıştı.

The Proceedings of The Royal Society A’de yayımlanan bir makalede, Avustralya ve Fransa’dan bir araştırmacılar grubu oy birliği paradoksu dedikleri bu fikri incelediler. Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden fizikçi ve elektronik mühendisi Derek Abbott şöyle diyor:

Birbiriyle ilişkili olmayan çok sayıda şahit, oy birliğiyle bir şüphelinin suçlu olduğu yönünde fikir beyan ederse, hepsinin aynı anda hatalı olamayacağını varsayarız. Oy birliğinin, genellikle güvenli olduğu farz edilir. Ancak, bu şuna dönüşüyor: Çok sayıda kişiden hepsinin aynı anda, aynı konuda uzlaşma olasılığı zayıftır; bu yüzden oy birliğine olan güvenimiz de asılsızdır. Bu ‘oy birliği paradoksu’ gösteriyor ki, aslında emin olduğumuzu sandığımız durumlarda genellikle emin olmaktan çok uzağız.

Mümkün Olmayan Anlaşma

Araştırmacılar, paradoksu günümüzde polisin şüphelileri sıraya dizmesi sonrası şahitlerin şüpheliyi belirlemeye çalıştığı durumu incelediler. Araştırmacılar, bir grubun oy birliğine erişme oranı arttıkça, onların hatasız olma olasılığı, rastgele bir tahminden daha iyi olmayan bir noktaya dek düştüğünü gösterdiler.

Bu Reklamı Kapat

Polisin sıraya dizdiği kişilerin tespit edildiği durumlardaki sistemik hata, her çeşit önyargıdan kaynaklanabilir: sıraya dizilenlerin şahitlere nasıl sunulduğu ya da şahitlerin sahip oldukları kişisel önyargılar gibi... Araştırmacılar çok küçük bir önyargının bile, nihai sonuç üzerinde çok büyük etkiye sahip olabileceğini gösterdi. Özellikle de, polislerin kullandığı şüpheli sıralarının sadece %1'i bile belli bir şüpheliye karşı önyargıya sahipse, oy birliğiyle tespit edilen 3 şüpheliden sonra doğru bilme olasılığı düşer. Beklenenin aksine, şahitlerden biri farklı bir şüpheliyi belirlediyse, diğer şahitlerin gerçekte doğru olma olasılığı artar.  

Bunun neden böyle olduğu ve ardında yatan matematiksel nedeni Bayes Analizini (İng: "Bayesian Analysis") kullanılarak tespit edebiliriz. Bu yöntemi, hileli bir madeni paraya bakarak anlayabiliriz. Hileli bir madeni para her seferinde %50 değil de, %55 ihtimalle tura gelecek şekilde tasarlanırsa, yeteri kadar yazı tura denemesi yapıp sonuçları not ederseniz, bir süre sonra turadan çok yazı geldiğini tespit edebilirsiniz. Bu durum, ikili bir sistemdeki o veya bu olasılığın gelme ihtimali yasasının değiştiği anlamına gelmez. Daha ziyade, elinizdeki spesifik sistemin bu ikili olasılık yasasını takip etmediği (başarısız olduğu) anlamına gelir. Benzer bir şekilde, kalabalık bir şahit grubunun aynı fikirde olacak biçimde toplanma olasılığı öylesine düşüktür ki, olasılık yasalarına göre, elimizde böyle bir sistem varsa, ona güvenmemeliyiz.

Araştırmacılar, bu paradoksun düşündüğümüzden daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Oy birliğiyle verilmiş büyük anlaşmalar belli durumlarda elbette iyi bir şey olabilir. Ancak bunun olabilmesi için sıfır veya sıfıra yakın bir önyargının bulunduğu bir sistem yaratılmalıdır. Abbott, şahitlerin bir dizi muz içerisinden bir elmayı tanıması gerektiği bir örnekten söz ediyor. Bu, çok kolaydır; hata yapmak neredeyse imkânsızdır ve bu nedenle oy birliğiyle verilmiş büyük anlaşmalar çok büyük ihtimalle güvenilirdir.

Bu Reklamı Kapat

Diğer bir yandan, şüphelilerden oluşan bir sıra içindeki suçluyu tespit etmek, muzlardan oluşan bir sıra içindeki elmadan çok daha karmaşıktır. Suçlu simülasyonlarıyla yapılan ve şahitlerin faili sadece kısa süreliğine bir suç sahnesinden kaçarken gördüğü durumlardaki deneylerde, şahitlerin hatalı tespit olasılığı %48 dolaylarındadır. Bu gibi durumlarda, oy birliğiyle verilmiş büyük bir uzlaşma bulmak neredeyse imkansızdır. Ancak, şahitlerin her biri, ayrı ayrı, farklı failler tarafından tam bir ay boyunca silah zoruyla rehine olarak tutulmuş olduğu bir durumda, yanlış anlaşılma oranı %48'den çok daha az olurdu. Hata oranı, muzlardan oluşan bir sıradaki elmayı tespit etme girişimindekine çok daha yakın olurdu. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yaygın Kullanımlar

Oy birliği paradoksunun hukuksal alanlar dışında da pek çok başka uygulama alanı var. Önemli bir tanesi, araştırmacıların da makalelerinde söz ettiği kriptografi sahası. Verilerimiz, genellikle kötü niyetli tarafın bize sunduğu devasa bir sayının asal sayı mı veya bileşik sayı mı olduğu gibi bir yönteme başvurularak şifrelenir. Bunu yapmanın diğer bir yolu, bir bileşik sayının aslında bir asal sayı olduğunu sanma hatasına düşme olasılığı aşırı küçük bir değer alana kadar (örneğin 2-128 olasılığı kabul edilebilirdir) Robin-Miller denilen olasılıkçı bir testi tekrar etmektir.

Bu durumda oluşabilen sistemik hata, bilgisayar hatasıdır. Çoğu insan, serseri bir kozmik ışının ufak bir fiske vurarak testin bileşik sayıyı asal sayı olarak kabul etmesine neden olacağını asla düşünmez. En nihayetinde, böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür: her ay yaklaşık 10-13. Ancak önemli olan bunun 2-128 den büyük olmasıdır. Bu yüzden bir kozmik ışının bilgisayarımıza etki etme ihtimali ve bundan doğan hata payı çok düşük bile olsa, ulaşmak istediğimiz güvenlik seviyesine erişme ihtimalimize hükmeder. Dolayısıyla, kriptografi protokolü gerçekte olduğundan daha güvenilir görünebilir. Çünkü test sonuçlarının mümkün olandan çok daha yüksek bir seviyede güvenliymiş gibi gözükmesi, aslında büyük ihtimalle bilgisayarda bir hata olduğuna işaret eder. Gerçekten istenilen seviyede güvenliği gerçekleştirmek için, araştırmacılar ‘saklı’ hataların mümkün olduğunca sıfıra indirilmesini öneriyorlar.

Oy birliği paradoksu sağduyulara aykırı olabilir; ama araştırmacılar, eldeki sisteme dair bilgilerimiz eksiksiz olduğunda, bu paradoksun son derece mantıklı olduğunu söylüyorlar. Abbott şöyle diyor:

Çoğu "paradoksta" olduğu gibi: Sağduyularımız kötü olmasa bile, sağduyularımız kötü bilgilere sahip olabilir. Bu durumlarda hayret ederiz; çünkü genellikle şahitler tarafından yapılan teşhis oranlarının gerçekte ne kadar zayıf olduğunu veya bilgisayardaki bitlerdeki hata oranlarının konu kriptografiye geldiğinde ne kadar önemli olduğunu bilmeyiz.

Araştırmacılar, oy birliği paradoksunun Duhem-Quine Hipotezi ile ilişkili olduğunu da vurgulamaktalar. Bu hipotez, bilimsel hipotezleri diğer tüm koşullardan izole ederek test etmenin mümkün olmadığını söyler. Bunun yerine hipotezler, her zaman bir grup olarak test edilir. Örneğin, bir deney sadece spesifik ve tek bir olguyu değil; aynı zamanda deneysel araçların fonksiyonlarının doğruluğunu da test eder. Oy birliği paradoksunda, başarısız olan yöntem "ikincil (yardımcı) hipotezler"dir (İng: "auxiliary hypotheses") ve bu durum, asıl sonuçlardaki güvenilirliği düşürür. 

Daha Fazla Örnek

Oy birliği paradoksunun ortaya çıktığı diğer alanlar çok sayıda ve çeşitlidir. Abbott, bunları şöyle tanımlıyor.

Bu Reklamı Kapat

Volkswagen Emisyon Skandalı

Volkswagen skandalı buna güzel bir örnektir. Şirket, bir motoru emisyon testi sırasında dizel yakıt emisyonunu azaltacak bir yöntemle çalıştırmak için hile ile bir bilgisayar mikro devresi programladı. Ancak aslında emisyon, araba yolda çalıştığında standardı karşılayamadı. Düşük emisyon çok fazla tutarlıydı ve ‘doğru olmak için fazla iyiydi’. Volkswagen dışındaki bir emisyon takımı, araba yeni ya da 5 yıllık olsa da neredeyse aynı seviyede emisyon bulunca sonunda şüphelendi. Tutarlılığın sistemik önyargıya ihanet etmesinin nedeni, hain bir bilgisayar mikro devresiydi!

Aynı Kadın, Avrupa'da Kaç Suç İşledi?

Baskın kanıtın ‘doğru olmak için fazla iyi’ olduğu ünlü bir olay 1993-2008 periyodunda ortaya çıktı. Avrupa polisi, aynı kadına ait DNA’yı Fransa’da, Almanya’da, Avusturya’daki yaklaşık 15 suç mahalinde buldu. Bu gizemli katile Heilbronn hayaleti lakabı takıldı ve polis onu asla bulamadı. DNA kanıtı tutarlı ve baskındı; ancak hatalıydı. Sistemik önyargı olduğu anlaşıldı. DNA örneklerini toplamak için kullanılan pamuklu çubuk, fabrikada pamuklu çubuğu üreten aynı kadın tarafından kirletilmişti!

Mutlak Oy Birliğiyle Kazanılan Seçimler?!

Bir hükümet bir seçimi kazanırsa, partinin genellikle nispeten küçük bir farkla kazanmasından yakınılır. Favorimiz olan siyasal partinin genellikle oy birliğiyle kazanmasını dileriz. Ancak bu olacak olursa, hileli oylarla kazanıldığından ve sistemik bir hatadan şüphe ederiz. Bir şehir efsanesi, Putin'in oyların %140’ını kazandığını söyler. Eğer doğruysa, bu durumda demokrasi başarısız olmuştur. Kıssadan hisse şudur: Sağlıklı bir demokraside, bir parti küçük bir pay kazandığında, karşı seçmenlere ‘aptal’ demek yerine, karşı seçmenlerin demokrasinin bütünlüğünü korundukları gerçeğini kutlamalıyız. 

Bilimde Deneyler ve Teoriler

Bilimde, teori ve deney bir arada ve birbirlerini destekleyicidir. Her deneyde her zaman ‘sinyal gürültüsü’ vardır ve bu yüzden orada burada birkaç hata olmasını bekleriz. Bilim tarihinde sonuçları ‘doğru olmak için fazla iyi’ olan bazı ünlü deneyler vardır. Bunun pek çok örneği vardır. En ünlüleri, elektrondaki yükü belirlemek için gerçekleştirilen Millikan yağ damlası deneyi ve Mendel’in bitki soyu deneyidir. Sonuçlar fazla açıksa ve beklenilen gürültü ve aykırılıkları içermezse, keyfi olarak sonuçları seçen ve sadece onları duyuran bir araştırmacı tarafından deney düzeneğine dahil edilen bir doğrulama önyargısından şüphe etmek gerekir. 

Bu Reklamı Kapat

Muhalefet İyidir!

Pek çok komite toplantısında ve günümüzün büyük organizasyonlarında, kararların oy birliğiyle verilmiş olması gerektiğine yönelik bir moda vardır. Örneğin, iş başvurularını kategorize eden ya da temel performans göstergelerini değerlendiren bir komite, genellikle odadaki herkes anlaşıncaya kadar toplantılara devam eder. Bir ya da iki üye anlaşmazlıktaysa, komitenin geri kalanında ilerlemeden önce onları yenmek için bir eğilim vardır. Analizimizdeki bir kıssadan hisse şudur: Muhalefet eden sesler hoş karşılanmalıdır. Bilge bir komite, farklı fikirleri kabullenmeli ve bir anlaşmazlık olduğunu basitçe kayda almalıdır. Anlaşmazlığı kayda almak olumsuz değildir; tam tersine, sistemik bir önyargının olma ihtimalinin düşüklüğünün göstergesidir.

Matematik: Doğru Olamayacak Kadar Güzel Sistem!

Eugene Wigner bir keresinde, matematiğin fiziksel teorileri tanımlama konusundaki abartılı başarısını ifade etmek için şöyle dedi: "matematiğin mantıksız geçerliliği". Bir bakıma, Wigner matematiğin kendisinin ‘doğru olmak için fazla iyi’ olduğunu söylemeye çalışıyordu. Gerçek şudur: Modern aletler ve makinalar artık düzenli analitik matematiksel denklemlerle analiz edilmiyorlar; ama yazılım araçlarının simülasyonuna gömülü ampirik formüllerle çalışıyorlar. Geleceğin büyük bilim soruları için, özellikle de karmaşık sistemler alanında, matematik yerine büyük veri ve öğrenen makinaları kullanıyoruz. Analitik matematik, bizim bildiğimiz gibi her tür problemi çözen mükemmel bir araç değildir. Öyleyse matematiğin ‘anlamsızca etkili’ olduğu fikrine nasıl vardık? Zarif bir formülle okuduğumuz her muazzam bilimsel makalede, o zamana kadar reddedilmiş ve bu nedenle de asla göremeyeceğimiz çok sayıda diğer formül vardır. Bu durum, elimizde bulunan matematiğin cımbızla seçilmiş denklemlerden oluştuğunu göstermektedir.

Teşekkür: Bu yazıyı çeviren Gizem Görünmez'e teşekkür ederiz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • İnanılmaz 6
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 3
 • Güldürdü 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Bilim Budur! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Phys.org | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/01/2022 04:30:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/980

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Nörobilim
Irk
Mers
Veri
Kafatası
Teori
Uzay Aracı
Astrofotoğrafçılık
Kanser
Eşey
İnsan Türü
Kimyasal
Deney
Hukuk
Atom
Parçacık
Bilim İnsanları
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Zihin
Salgın
Ara Geçiş Türleri
Deizm
Asteroid
İnsan Sağlığı
Evrim Kuramı
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et