Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!

Kesilmiş Uzuvlarını Tekrar Oluşturabilen ve İç Organlarının Hasarlarını Tamir Edebilen Aksolotlar, Bilim İnsanlarının Merceği Altında!

Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz! How Stuff Works
6 dakika
14,170
Tüm Reklamları Kapat

Kıvrımlı solungaçları ve sevimli suratları ile ilginç bulduğumuz aksolotlar (İng. axolotl) bir başka özelliği ile bilim insanlarının hayli ilgisini çekiyor. Uzuvlarını kaybettiklerinde tekrar oluşturabiliyor ve kalp veya beyin gibi organlarının bir kısmı yok olduğunda tekrardan eksilen bölgeyi tamamlayabiliyorlar (rejenerasyon). Bu şaşırtıcı özelliği genetik açıdan anlayabilmek ve insanlar için faydalı olmasını sağlamak için bilim insanları uzun süredir çalışıyorlar. İnsanlar için uzuvların tekrar oluşması şu anda söz konusu olmasa da yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlayabilmek bile büyük bir gelişme olurdu.

Aksolotlar Hakkında Kısaca

Aksolotlar, hayvanlar aleminin amfibyumlar sınıfında bulunurlar ve Ambystoma (köstebek semender) cinsine ait Ambystoma mexicanum türüdür. Tür adından da anlaşılacağı üzere Meksika’nın güneyindeki bazı göllerde ve kanallarda yaşarlar. Halk dilinde yürüyen balık olarak bilinse de balık değil, amfibidirler. Diğer amfibilerden farklı olarak metamorfoz geçirmeden yetişkinliğe ulaşırlar, dolayısıyla karaya çıkmadan suda kalırlar ve solungaçlarını kaybetmezler.

Tüm Reklamları Kapat

Aksolotların diyetlerinde yumuşakçalar, solucanlar ve böcek larvaları bulunur. 15 yıla kadar uzunca bir süre yaşayabilirler. Maalesef, yaşadıkları suların kirlenmesi sayılarını iyice azaltmış ve doğada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesine girmişlerdir. Akvaryumların en popüler hayvanlarından biri olup, laboratuvarlarda en fazla incelenen amfibi türüdürler. 1998’de yapılan araştırmalarda yaklaşık 6000 vahşi aksolot belgelenmesine karşılık, 2014 yılında biyologlar tek bir aksolot bulamamışlar ve soylarının tükendiğini düşünmüşlerdir. Neyseki yapılan araştırmalarda hala doğada az da olsa var oldukları belirlenmiştir.

Aksolotların ilginç özelliklerinden biri de metamorfaza uğramadan doğrudan yetişkinliğe ulaşmalarıdır. Bu duruma Biyoloji'de neoteni (Çocuk görünümlülük) denir. Aksolotlar, neoteninin harika bir örneğidir çünkü büyüdükçe olgunlaşmazlar. Diğer amfibilerden olan kurbağa yavrularının veya benzer hayvanların aksine solungaçlarını kaybetmezler. Suda kalırlar ve dolayısıyla akciğerleri de gelişmez. Neotenik hayvanların avantajı yetişkinliğe ulaşmadan üreme şanslarının olmasıdır. Yalnız bu evrimsel avantaj, aksolotların sayıca artmalarında faydalı olamamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Neoteni hakkındaki ayrıntılı yazımıza buradan, aksolotlar hakkındaki yazımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Aksolotların Yeniden Uzuv Oluşturma Yetenekleri

Aksolot Genomlarını İncelemedeki Zorluklar

Bilim insanları, aksolotların kendini yenilenme yeteneğinin genetik temelini bulabilirlerse, insanlarda hasarlı dokuyu geri kazanmanın yollarını da bulabileceklerini umut ediyorlar. Ancak aksolotlar, şimdiye kadar genomu dizilmiş hayvanların arasında en büyük genoma sahip hayvan. Genomları insanlarınkinden 10 kat daha büyük ve 32 milyar baz çiftine sahip.

Buna rağmen, Viyana'daki Moleküler Patoloji Araştırma Enstitüsü'nde biyolog olan Elly Tanaka, aksolotlar ve insanların benzer sayıda genlere sahip olduğunu söylüyor. Aksolotların genomlarının çok daha uzun olmasını sağlayan şeyin tekrarlayan DNA'larının fazlalağından kaynaklı olduğunu düşünüyorlar. Bilim insanları, bir organizmanın genomunun sırasını okuyabilmek için, DNA'yı parçalara ayırıp sonra da bu parçaları bir yapboz gibi yeniden birleştirmek zorundadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aksolotlar laboratuvarlarda üzerinde en çok araştırma yapılan amfibi türüdür. Viyana'daki Moleküler Patoloji Araştırma Enstitüsü'nden Elly Tanaka, tam aksolot genomunun dizisini üreten ekiptendir.
Aksolotlar laboratuvarlarda üzerinde en çok araştırma yapılan amfibi türüdür. Viyana'daki Moleküler Patoloji Araştırma Enstitüsü'nden Elly Tanaka, tam aksolot genomunun dizisini üreten ekiptendir.
Quanta Magazine

Aksolotların Kaybettiği Uzuvlar Nasıl Büyüyor?

Aksolotlar herhangi bir ampütasyondan sonra çok az kanarlar ve saatler içinde yarayı kapatabilirler. Hücreler yara bölgesine göç eder ve blastema adı verilen bir damla oluştururlar. Blastema hücreleri yeni kemik, kas ve diğer dokulara dönüşürler. Minyatür ve mükemmel yeni bir uzuv oluşur, daha sonra sahibi için büyüyerek normal boyutta bir uzuva dönüşür. Vücudun başka bir yerinde kesilen ve nakledilen bir blastema, olması gerektiği gibi bir uzuv oluşturabilir ancak kritik dönemde sinirler blastemaya ulaşmazsa yeni bir uzuv büyüyemez.

Bir aksolot semenderi bacağının yeniden oluşma ve büyüme aşamaları. Sağlam uzuv en solda, uzuv kesildikten sonra birkaç ay içinde kendini yenileyebiliyor.
Bir aksolot semenderi bacağının yeniden oluşma ve büyüme aşamaları. Sağlam uzuv en solda, uzuv kesildikten sonra birkaç ay içinde kendini yenileyebiliyor.
Quanta Magazine

Ayrıca araştırmacılar, makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin yenilenme için önemli olduğunu buldular. Makrofajlar iltihabı kontrol etmeye yardımcı oluyorlar. Bu arada, fibroblast adı verilen bağ dokusu hücreleri de bir uzuvun yeniden büyüyebilmesi için çok önemli olan konumsal bilgileri taşıyor. Bu konumsal bellek, bir hücrenin vücudun neresinde olduğunu bilebiliyor.

Bilim insanları henüz aksolotların iç organları ve uzuvlarını yeniden oluşturmak için aynı mekanizmaları kullanıp kullanmadığını ve bir aksolotun neden arka arkaya birçok kez uzuvlarını büyütebileceğini bilmiyorlar (yalnız bu uzuv oluşturma olayı sadece 5 kezde sınırlı görünüyor). Başka bir gizemin ise bir uzuvun doğru boyuta ulaştığında büyümeyi nasıl bırakacağını bilmesi.

En Son Yapılan Araştırma Sonuçları

Amerika'daki Yale Üniversitesi araştırmacıları aksolotların kaybettikleri uzuvları nasıl yeniledikleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdiler ve araştırma sonuçlarını eLife akademik dergisinde paylaştılar (28 Ocak 2020). Yazarlardan biri ve Moleküler, Hücresel ve Gelişimsel Biyoloji Profesörü olan Parker Flowers şunları söylüyor:

Onu öldürmeyen, neredeyse her yaralanmadan sonra her şeyini yeniden yaratıyor.

Flowers ve meslektaşları, yenilenmede yer alan en az iki geni tanımlamak için hayvanın karmaşık genomunu anlamanın bir yolunu buldular. Yeni sekanslama ve gen düzenleme teknolojilerinin ortaya çıkması, araştırmacıların uzuvların yenilenmesinden sorumlu olabilecek yüzlerce gen adayının bir listesini hazırlamalarına izin verdi.

Tüm Reklamları Kapat

Eski yüksek lisans öğrencisi olan Lucas Sanor ve Flowers, uzuv yenilenmesinden sorumlu olduğundan şüphelenilen 25 genin izlenebileceği gen düzenleme teknikleri kullandılar. Yöntem, aynı zamanda aksolot kuyruğunun kısmi yenilenmesinden sorumlu olan blastemadaki iki geni tanımlamalarına izin verdi. Yazarlar, yayınlanan makalenin tartışma bölümünde şu paragrafa yer vermişler:

Bu çalışmada, rejenerasyon regülatörlerini tanımlamak için hedeflenen mutasyonların meydana gelmesini ve soy izlemeyi birleştiren yeni bir tarama platformu sunuyoruz. Bu yöntem, kimerik hayvanların mutajenik haploid uzuvlarını oluşturmaya dayanıyor. Bu haploid uzuvların gelişiminin ve rejenerasyonunun diploid uzuvlarınki ile karşılaştırılabilir olduğunu bulduk. Bu yaklaşımı kullanarak, hücrelerin uzuv rejenerasyonuna ve uygun kuyruk rejenerasyonuna katılması için katalaz ve fetuin-b'nin gerekli olduğunu bulduk. Aksolot, vücudunun birçok bölümünü yenilemek için etkileyici bir kapasiteye sahip olduğundan, gelecekteki çalışmalarda haploid kimerik yaklaşımların bu yapıların rejenerasyonuna uygulanıp uygulanamayacağı araştırmalıdır. Bildiğimiz kadarıyla, bu, bir omurgalının karmaşık yapısında gerçekleştirilen canlı bir organizmadaki haploid seçim taramasının ilk örneğidir.
(A) Haploid-diploid kimera (İng. chimaera; birden fazla farklı genotip içeren hücrelerden oluşan tek bir organizma) oluşumunun şematiği. (B) Çocuk kimerik aksolotların orijinal ve tamamen yeniden oluşturulmuş haploid uzuvlarından DNA ekstrakte edildiğini gösteren şematik. (C) Mutant hücrelerin orijinal ve yenilenmiş uzuvlara katkısını gösteren şematik. (D) Nötr bir genin mutant alelleri; tirozinaz (mavi), orijinal ve yenilenmiş uzuvlar arasında korunur. Rejenerasyon için gerekli olan mutajenize edilmiş genler (kırmızı) alel sıklığında bir azalma veya yeniden oluşmuş uzuvdaki alellerin tamamen kaybını gösterecektir.
(A) Haploid-diploid kimera (İng. chimaera; birden fazla farklı genotip içeren hücrelerden oluşan tek bir organizma) oluşumunun şematiği. (B) Çocuk kimerik aksolotların orijinal ve tamamen yeniden oluşturulmuş haploid uzuvlarından DNA ekstrakte edildiğini gösteren şematik. (C) Mutant hücrelerin orijinal ve yenilenmiş uzuvlara katkısını gösteren şematik. (D) Nötr bir genin mutant alelleri; tirozinaz (mavi), orijinal ve yenilenmiş uzuvlar arasında korunur. Rejenerasyon için gerekli olan mutajenize edilmiş genler (kırmızı) alel sıklığında bir azalma veya yeniden oluşmuş uzuvdaki alellerin tamamen kaybını gösterecektir.
eLife

Sonuç

Araştırmacılar bu tür birçok genin muhtemelen var olduğunu söylüyorlar. İnsanların da benzer genlere sahip olmalarından kaynaklı, bir gün yara onarımını hızlandırmak veya dokuyu yenilemek için onları nasıl aktive edeceklerini keşfedebileceklerini söylüyorlar.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
63
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 20
 • Merak Uyandırıcı! 18
 • Umut Verici! 12
 • Tebrikler! 11
 • Bilim Budur! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • İnanılmaz 4
 • Üzücü! 3
 • Korkutucu! 2
 • Güldürdü 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • B. Hathaway. Tiny Salamander’s Huge Genome May Harbor The Secrets Of Regeneration. (28 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2020. Alındığı Yer: Yale News | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Axolotl. (5 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2020. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • R. O'Connell. 11 Awesome Axolotl Facts. (16 Nisan 2015). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2020. Alındığı Yer: Mental Floss | Arşiv Bağlantısı
 • E. Preston. Salamander’s Genome Guards Secrets Of Limb Regrowth. (2 Temmuz 2018). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2020. Alındığı Yer: Quanta Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • L. D Sanor, et al. Multiplex Crispr/Cas Screen In Regenerating Haploid Limbs Of Chimeric Axolotls. (28 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 12 Şubat 2020. Alındığı Yer: eLife | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/02/2024 21:03:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8257

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Santigrat Derece
Uydu
Teori
Süt
Kök Hücre
Evrimsel Süreç
Basınç
Eğitim
Şüphecilik
Zeka
Avcı
Balıklar
Asteroid
Maymun
Kanser Tedavisi
Patojen
Sağlık Bilimleri
Dalga
Zaman
Evrimleşme
Genetik
Acı
Enerji
Tutarlılık
Einstein
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kırmızı Gören Boğalar Neden Sinirleniyor?
Kırmızı Gören Boğalar Neden Sinirleniyor?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
Bilmeden Sahip Olabileceğiniz 10 Anormal Özellik!
Bilmeden Sahip Olabileceğiniz 10 Anormal Özellik!
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Gizemli
Gizemli "Benford Yasası", Seçim Hilelerini İspatlamakta Nasıl Kullanılır?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. Ç. Sever. Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!. (13 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8257
Sever, M. Ç. (2020, February 13). Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!. Evrim Ağacı. Retrieved February 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/8257
M. Ç. Sever. “Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!.” Edited by Meltem Çetin Sever. Evrim Ağacı, 13 Feb. 2020, https://evrimagaci.org/s/8257.
Sever, Meltem Çetin. “Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!.” Edited by Meltem Çetin Sever. Evrim Ağacı, February 13, 2020. https://evrimagaci.org/s/8257.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close