Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Omurgalılar (Vertebrata)

Omurgalılar (Vertebrata)
8 dakika
5,840
Tüm Reklamları Kapat
Omurgalılar
 • Bilimsel Adı Vertebrata
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Omurgalılar
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Vertebrates
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Omurgalı hayvanlar (veya kısaca "omurgalılar"), "sırt kemiği" olarak da bilinen omurgası bulunan bütün hayvanları kapsayan bir alt şubedir. Bu grup, günümüzde tanımlanmış 66.000 civarında türü ile, Kordalılar şubesinin büyük bir kısmını temsil etmektedir. Bu alt filum, tüm hayvan grupları arasında en iyi bilinenlerden biridir. Üyeleri arasında Agnatha, Chondrichthyes ve Osteichthyes (tüm balıklar); Amphibia (amfibiler); Reptilia (sürüngenler); Aves (kuşlar); ve Mammalia (memeliler) sınıfları bulunmaktadır.

Bütün omurgalıların vücut planı birbirine benzer: Vücut boyunca sert ve dayanıklı bir çubuk uzanır. Bu çubuk, canlıya bağlı olarak omurga ve/veya notokord olabilir. Bu çubuğun içinden omurilik geçer ve altında sindirim kanalı bulunur. Tüm omurgalılarda ağız, hayvanın anterior (ön) tarafında bulunur; anüs ise vücudun arkasında bulunur. Vücudun anüsün ötesine uzanan kısmı, içinde omurga bulunan ama sindirim kanalı bulunmayan kuyruktur. Omurgalılar, yaygın olarak çift taraflı simetri gösteren bir kütle dağılımına sahiptir ve kısmen omurga içine alınmış bir merkezi sinir sistemi ile karakterize edilirler.

Omurgalı Hayvanların Ortak Özellikleri

Neredeyse tüm omurgalılarda bulunan bazı ortak özellikler vardır:

 • Omurgalı hayvanların temel ayırt edici özelliği omurga sütunu veya omurgalarıdır. Omurga, vücudun dorsal (üst) tarafı boyunca baştan kuyruğa kadar uzanır. Omur sütunu, iç iskeletin çekirdeğidir. Bir omurgalının şeklini korumasını sağlar. Ayrıca içinden geçen omuriliği (sinir) barındırır ve korur. Omurga, omur adı verilen, tekrarlayan birimlerden oluşur. Birçok türde, hareket sırasında omurları yastıklamak için omurlar arasında şok emici diskler vardır.
 • Omurgalılar, hareketi sağlamak için iç iskelete bağlı bir kas sistemine sahiptir. Kaslar dönüşümlü olarak kasılarak (kısalarak) ve gevşeyerek (uzayarak) hareketi kontrol eder. Genellikle kaslar karşılıklı çiftler halinde birlikte çalışır.
 • Omurgalı hayvanlar, farklılaşmış boru şeklinde bir beyin ve üç çift duyu organı (burun, optik ve otik) ile belirgin bir kafaya sahiptir.
 • Omurgalıların merkezi bir sinir sistemi vardır. Sinir sistemi, baş bölgesinde bir beyni içerir. Ayrıca beyinden omurganın kuyruk ucuna kadar uzanan uzun bir omurilik bulunur. Uzun sinir lifleri omurilikten vücuttaki kaslara ve organlara uzanır.
 • Vücut, gövde ve kuyruk bölgelerine ayrılmıştır.
 • Solungaçlarla birlikte yutak yarıklarının varlığı nispeten yüksek bir metabolizma hızına işaret eder.
 • Perikordal bağ dokusu içinde iyi gelişmiş bir notokord ve bunun üzerindeki bağ dokusu kanalında tübüler bir omurilik, bir dizi segmentli kas kütlesi ile çevrelenmiştir.
 • Spinal sinirin dorsal kökünde bir duyusal ganglion gelişir ve notokordun altında segmental otonomik ganglionlar büyür.
 • Gövde bölgesi, iç organları içeren büyük, iki taraflı bir vücut boşluğu ("sölom") ile doludur ve bu sölom, önden viseral kemerlere doğru uzanır.
 • Sindirim sistemi yutaktan mideye uzanan bir özofagus ve mideden anüse uzanan bir bağırsaktan oluşur.
 • Karaciğerin anteroventralinde yer alan belirgin bir kalp, perikardiyal bir kese içinde yer alır.
 • Omurgalılarda kalp ile kapalı bir dolaşım sistemi vardır. Kan tamamen, kanı vücut boyunca taşıyan kan damarları içinde bulunur. Kalp, kan pompalamak için birlikte çalışan odacıklara bölünmüştür. Omurgalı kalbinde iki ila dört odacık vardır. Daha fazla odacık olduğunda, kanda daha fazla oksijen ve daha güçlü pompalama hareketi olur.
 • Omurgalıların çoğunda pullar, tüyler, kürk veya kıllarla kaplı deri bulunur. Bu özellikler, su geçirmezlik ve vücudun yalıtılması gibi çeşitli işlevlere hizmet eder.
 • Benzersiz, iki taraflı böbrekler retroperitoneal olarak (ana vücut boşluğunun dorsalinde) uzanır ve kan koruma ve boşaltım işlevlerine hizmet eder.
 • Üreme organları böbreklere bitişik dokulardan oluşur; bu orijinal yakın ilişki, yaşayan formların erkeklerinde görülen tübüler bağlantılarla kanıtlanmıştır.
 • Boşaltım organlarının kanalları, sindirim sisteminin anüsü gibi vücut duvarından bir kloakal odaya açılır.
 • Omurgalıların hormon salgılayan bezlerden oluşan bir endokrin sistemi vardır. Hormonlar birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kimyasal habercilerdir.
 • Omurgalı hayvanların adaptif bir bağışıklık sistemi vardır. Bağışıklık sistemi, vücudu patojenlerden ve diğer hastalık nedenlerinden koruyan organ sistemidir. Adaptif olması, bağışıklık sisteminin belirli patojenleri tanımayı "öğrenebileceği" anlamına gelir. Daha sonra bunlara "saldırmak" için antikor adı verilen özel yapım proteinler üretebilir. Bu, patojenler vücudu tekrar istila ettiğinde bağışıklık sisteminin hızlı bir saldırı başlatmasını sağlar.
 • Üreme hücreleri yakındaki karın gözeneklerinden ya da özel kanallardan dışarı atılır.
 • Kaslı bir kuyruk, gövdenin eksenel kas sistemini devam ettirir.

Omurgalı Hayvanları Ayırt Eden Moleküler İmzalar

Omurgalıları tanımlamak için kullanılan bu morfolojik özelliklere ek olarak, protein dizilerinde korunmuş imza indelleri (İng: "conserved signature indels" veya kısaca "CSI'ler") olarak bilinen moleküler belirteçler tanımlanmıştır ve Vertebrata alt filumu için ayırt edici kriterler sağlamaktadır. Özellikle, protein sentezi uzama faktörü-2 (EF-2), ökaryotik translasyon başlatma faktörü 3 (eIF3), adenozin kinaz (AdK) ve ubikitin karboksil-terminal hidrolaz ile ilgili bir protein, tüm omurgalılar tarafından özel olarak paylaşılır ve onları diğer tüm metazoanlardan net bir şekilde ayırır. Bu protein dizilerindeki CSI'ların omurgalılarda önemli işlevselliğe sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Omurgalılar ve Tunikatlar arasındaki spesifik bir ilişki, Rrp44 (eksozom kompleksi ile ilişkili) ve serin palmitoiltransferaz proteinlerinde bulunan iki CSI tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir; bu proteinler yalnızca bu iki alt filumdaki türler tarafından paylaşılır, ancak Cephalochordates tarafından paylaşılmaz, bu da Omurgalıların Tunikatlarla Cephalochordates'ten daha yakından ilişkili olduğunu gösterir.

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Omurgalı hayvanların belki de en belirgin özelliği omurga sütunu olmasına rağmen, muhtemelen ilk omurgalı hayvanlarda gerçek bir omurga yoktu ve bunun yerine sadece bir notokord vardı.

İlk omurgalı hayvanlar günümüzden 525 milyon yıl kadar önce, Kambriyen Patlaması denen kısmen hızlı bir evrimsel değişim süreci sırasında evrimleşmiştir. Bilinen en eski omurgalının Myllokunmingia ve Haikouchthys ercaicunensis olduğu düşünülmektedir.

Omurgalılar, teknik olarak çenesiz balıklar ile çeneli balıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. En eski omurgalılar, günümüzde de yaşayan hagfish'e benzer çenesiz balıklardı. Bu omurgalılar, günümüzden 500 ila 600 milyon yıl önce yaşamışlardır. Kafatasları vardı ama omurgaları yoktu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Hagfish'in ilk ortaya çıkışından çok kısa bir süre sonra, günümüzdeki lampreylere benzer balıklarda kısmi bir omurga sütunu evrimleşmiştir. Tam omurgalı ilk balık, yaklaşık 450 milyon yıl önce evrimleşmiştir. Bu balıkların çeneleri de vardı ve yaşayan köpekbalıklarına benziyor olabilirlerdi. Bu noktaya kadar, tüm erken omurgalıların kemik yerine kıkırdaktan yapılmış bir iç iskeleti vardı. Yaklaşık 400 milyon yıl önce, ilk kemikli balıklar ortaya çıktı. Kemikli bir iskelet daha büyük bir vücudu destekleyebilirdi. İlk kemikli balıklar, modern ışın yüzgeçli ve lob yüzgeçli balıklara dönüşmüştür.

Çeneli balıklar içerisinde köpekbalıkları, vatozlar ve sıçanbalıkları gibi kıkırdaklı balıklar ile kemikli balıklar bulunur. Kemikli balıklar altındaki gruplardan birisi lop-yüzgeçli balıklardır. Bu grup, dört üyelileri, yani tetrapodları da bünyesinde barındırır. Tetrapodlar içerisinde amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler bulunur. Dolayısıyla etrafımızda görmeye alıştığımız, insan da dahil olmak üzere omurgalı hayvanların ezici çoğunluğu, fazlasıyla evrimleşmiş lop-yüzgeçli balıklardır.

Zonguldak/Filyos üzerinde rastladığımız bir ölü kurbağanın açılmış omurga bölgesi. Muhtemelen torakal (göğüs) omurlarını görüyoruz.
Zonguldak/Filyos üzerinde rastladığımız bir ölü kurbağanın açılmış omurga bölgesi. Muhtemelen torakal (göğüs) omurlarını görüyoruz.

Amfibiler, sürüngenler, memeliler ve kuşlar balıklardan sonra evrimleşmiştir:

 • İlk amfibiler yaklaşık 365 milyon yıl önce lob yüzgeçli bir balık atasından evrimleşmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılardı, ancak üremek için suya dönmeleri gerekiyordu. Bu da su kütlelerinin yakınında yaşamak zorunda oldukları anlamına geliyordu.
 • İlk sürüngenler en az 300 milyon yıl önce bir amfibi atadan evrimleşmiştir. Amniyotik yumurtalar bıraktılar ve iç döllenmeye sahiptiler. Üremek için artık suya dönmek zorunda olmayan ilk omurgalılardı. Hemen hemen her yerde yaşayabilirlerdi.
 • Memeliler ve kuşların her ikisi de sürüngen benzeri atalardan evrimleşmiştir. İlk memeliler yaklaşık 200 milyon yıl önce, ilk kuşlar ise yaklaşık 150 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır.

Sıcakkanlılığın Evrimi

Memeliler ve kuşlar evrimleşene kadar tüm omurgalı hayvanlar ektotermikti (soğukkanlıydı). Ektotermi, vücut sıcaklığını düzenlemek için davranışsal değişimler sergilemek zorunda olmak demektir. Örneğin soğukkanlı bir hayvan, sıcak ve güneşli bir günde serinlemek için gölgede bir kayanın altında kalmak zorunda olabilir. Neredeyse yaşayan tüm balıklar, amfibiler ve sürüngenler ektotermiktir. Metabolizma hızları ve aktivite seviyeleri esas olarak dış sıcaklığa bağlıdır. Yalnızca davranış yoluyla kendi sıcaklıklarını çok az yükseltebilir veya düşürebilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Hem memeliler hem de kuşlardaysa sıcakkanlılık (endotermi) evrimleşmiştir. Endotermi, metabolik veya diğer fiziksel değişiklikler yoluyla vücut sıcaklığının içeriden düzenlenmesi anlamına gelir. Örneğin soğuk bir günde, bir endoterm metabolizma hızını artırarak daha fazla ısı üretebilir. Sıcak bir günde ise vücut yüzeyine kan akışını artırarak daha fazla ısı yayabilir. Vücut sıcaklığının sabit tutulması, hücrelerin her zaman en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar. Metabolizma hızı ve aktivite seviyesi de dış sıcaklıktan bağımsız olarak yüksek kalabilir. Öte yandan, vücut ısısını sabit tutmak daha fazla enerji ve daha fazla gıda gerektirir.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Omurgalı hayvanlar Kuzey Kutbu ve Antarktika'dan tropik bölgelere kadar dünyanın her yerinde bulunur; sadece Antarktika ve Grönland'ın iç kesimlerinde ve Kuzey Kutbu buzullarında eksiktirler. Omurgalılar boyut olarak küçük balıklardan fillere ve şimdiye kadar var olmuş en büyük hayvanlar olan balinalara (100 tona kadar) kadar çeşitlilik gösterir. Omurgalılar yeraltında, yüzeyde ve havada yaşamaya adapte olmuşlardır. Bitkilerle, omurgasız hayvanlarla ve birbirleriyle beslenirler. Omurgalı faunası insanlar için gıda ve rekreasyon açısından önemlidir.

Popülasyon ve Koruma Statüsü

4.005 omurgalı türünün 16.704 popülasyonunu takip eden Yaşayan Gezegen Endeksi, 1970 ve 2014 yılları arasında omurgalı hayvan popülasyonlarında %60'lık bir düşüş olduğunu göstermektedir. 1970 yılından bu yana tatlı su türleri %83, Güney ve Orta Amerika'daki tropikal popülasyonlar ise %89 oranında azalmıştır. WWF'ye göre bu durum, altıncı büyük yok oluş olayına yol açabilir. Biyoçeşitlilik kaybının ana nedenleri habitat yıkımı, doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik ve istilacı türlerdir.

Etimoloji

Omurgalıların İngilizce ismi olan vertebrates, Latincedeki "omurga eklemi" anlamındaki vertebratus sözcüğünden türetilmiştir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
5
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/02/2024 04:51:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7238

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kas
Balıklar
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Çalışma
Argüman
Diş Gelişimi
Konuşma
Kuyruksuz Maymun
Hormon
Patojen
Böcek
Mitler
Mikrobiyoloji
Mars
Lazer
Akademi
Kromozom
Dilbilim
Onkoloji
Tümör
Genetik Mühendisliği
Karanlık Madde
Kırmızı
Yüz
Besin Değeri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yeni Yapay Zeka
Yeni Yapay Zeka "Sora", YouTube'un Sonu Olabilir mi?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Omurgalılar (Vertebrata). (2 Temmuz 2018). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7238
Bakırcı, Ç. M. (2018, July 02). Omurgalılar (Vertebrata). Evrim Ağacı. Retrieved February 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/7238
Ç. M. Bakırcı. “Omurgalılar (Vertebrata).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 Jul. 2018, https://evrimagaci.org/s/7238.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Omurgalılar (Vertebrata).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 02, 2018. https://evrimagaci.org/s/7238.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close