Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?

Nüfus Sayım İşlemlerinde veya Bilimsel Araştırmalarda İnsanlara Irklarını veya Etnik Kökenlerini Sormanın Bilimsel Bir Dayanağı Var mı?

Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?
5 dakika
2,382

İsa Peygamber'in Bethlehem'de doğduğunu biliyoruz, çünkü imparatorlukları hakkında bilgi alabilmek isteyen Romalı yetkililer dolayısıyla ailesi, bu kente kayıt yaptırmak zorundaydı. Aradan geçen yaklaşık iki milenyumdan sonra ABD [ve Türkiye de dahil diğer birçok ülke], benzer çaba ve amaçlarla sayım yapmaktadır. Örneğin ABD anayasası çerçevesinde, her 10 yılda bir ulusun nüfusu sayılır ve bu sayede Temsilciler Meclisi'nde [ABD Kongresi'nin 2 seviyesinden biri] uygun oranlarda dağıtım yapılması sağlanır.

Sayım verisi, iç politika için temel oluşturduğu gibi, insan hakları kuralları ve ayrımcılık karşıtı yasaların takibi ve uygulanması için de kullanılır. Ulusun bu "anlık fotoğrafı"nın bir parçası olarak, bireylere ırkları ve etnik kökenleri de sorulur. Bu terimler, farklı insanlar için farklı anlamlara gelmektedir:

Bu Reklamı Kapat

Tanım Çeşitliliği

Irk Tanımları

Bugüne kadar yapılmış ve farklı şekillerde halen kullanılmakta olan bazı ırk tanımları şöyle sıralanabilir:

 • Belirli fiziksel karakteristikleri taşıyan, genetik olarak ilişkili insan gruplarını tanımlamakta kullanılan muğlak, bilimsel olmayan bir terimdir.
 • Yavruları aracılığıyla gelecek nesillere aktarılan özelliklerle karakterize edilen ayrık etnik gruplardır.
 • İnsanlığın ayrık fiziksel karakterlere sahip olan ana bölümlerinden her biridir.
 • Coğrafi veya kültürel olarak az çok izole olmuş, ortak bir gen havuzunu paylaşan ve belirli gen konumlarındaki (Lat.: "loci") alel frekansları diğer gruplardan farklı olan bir insan grubudur.

Etnik Grup Tanımları

 • Ortak kültürel köken varsayımı çevresinde organize olan bir insan popülasyonudur.
 • Ortak ulusal ve kültürel geleneklere sahip bireylerdir.
 • Daha büyük bir cemiyet içinde ortak ırk, dil, ulus ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı ve diğerlerinden ayrılan sosyal gruplar veya popülasyon kategorileridir.

ABD Sayım Bürosu, bu farklı tanımlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır; ancak her bir insanın kendini bunlardan sadece biriyle tanımlamasını istemektedir.

Bu Reklamı Kapat

Geçmişte, 5 farklı ırksal kategori tanımlanmaktaydı:

 • Amerika Yerlisi (İng: "American Indian") veya Alaska Yerlisi (İng: "Alaskan Native),
 • Asyalı (İng: "Asian")
 • Siyah (İng: "Black") veya Afrikalı Amerikalı (İng: "African American")
 • Hawaii Yerlisi (İng: "Native Hawaiian") veya Diğer Pasifik Adalı (İng: "Other Pacific Islander")
 • Beyaz (İng: "White")

Buna ek olarak, insanlara etnik kökenleri de sorulmaktaydı. Yani Hispanik (veya Latino) kökenden olup olmadıkları sorulmaktaydı. Sadece 1 adet ırk seçilebilmekteydi ve ayrıca insanlar "Hispanik/Latino olup olmadıklarını" belirtmek zorundaydı.

2000 yılında yapılan sayımda, 6. bir ırk kategorisi olarak Diğer Irk (İng: "Other Race") eklendi ve ilk defa birden fazla ırk seçilmesine izin verildi (dolayısıyla 63 farklı permütasyon -sıralı olasılık kombinasyonu-mümkün oldu). (...)

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu bağlamdaki ırk kavramı, bilim insanlarınca genel olarak anlaşmaya varılmış bir kavram değildir ve bu gerçek, ne kadar tekrar edilse azdır. Irklara dayalı bir kategorizasyonun herhangi bir faydası olup olmadığı da tartışmalıdır.

1997 yılında Amerikan Antropoloji Cemiyeti (AAA), ABD Hükümetini, federal veri toplanması sırasında "ırk" teriminin kullanımını sonlandırmaya çağırdı; çünkü ırk kavramı, insan biyolojisi açısından hiçbir temeli olmayan, sosyal ve kültürel bir yapıdan ibarettir. AAA, ırk yerine, ABD nüfusunu daha iyi yansıtan etnik kategorileri kullanmayı önerdi. Cemiyet, ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin farklı ırk ve etnik kategorileri tek bir soru altında toplaması gerektiğini söyledi ve 2010 sayımından itibaren "ırk" kavramını bir kategori olmaktan tamamen çıkarması gerektiğini ileri sürdü. AAA bildirisinde ayrıca insan çeşitliliğini en iyi karşılayan ve Amerikan halkı tarafından da anlaşılır olacak kavram veya kavramların neler olduğunun tespit edilmesi için araştırmalar yapılması gerektiği vurgulanmaktaydı. Şöyle söylüyorlar:

İnsan çeşitliliğine ait en net sonuçlar, muhtemelen genetik araştırmalardan gelmektedir. Genetik araştırmalar, gruplar arasında farklar olduğunu göstermektedir ve bunlar, bir bireyin en olası coğrafi kökenini takip etmekte kullanılabilir. Ancak bu veriler, aynı zamanda spesifik bir grubun içindeki herhangi iki bireyin, Dünya'dan rastgele seçilmiş herhangi iki birey ile aynı düzeyde genetik farka sahip olduğunu da göstermektedir.

Amerikalılara ırkları ve etnisiteleri sorulacak olan 2000 sayımı, bilimsel araştırmaların biyolojik bir varlık olarak ırk kavramının geçerliliği olmadığını hatırlatmak ve vurgulamak için genetik bilimcilere iyi bir fırsat sunmaktadır.

Şu anda, verilen mesajlar karmaşıktır: Bir taraftan halka ırk için bilimsel bir temel olmadığı ve popülasyonlar içindeki çeşitliliğin popülasyonlar arası çeşitlilikten yüksek olduğu söyleniyor. Diğer taraftan, bilim insanları araştırma sonuçlarından bahsederken, örneğin Yahudiler'in meme kanserine veya siyahların prostat kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olmasından söz ederken ırksal terimler kullanılmaktadır. Dahası, popülasyona-özel işaretleyiciler, aleller ve hastalık maruziyeti vurgusu sıklıkla yapılmaktadır.

Bu, karmaşık ve hassas bir konudur; ancak incelenen bilimsel sorular hakkında halkı bilgilendirmek ve insan çeşitliliğine yönelik öğrendiklerimizi anlatmak konusunda kendimizi geliştirmeliyiz.

Bu Reklamı Kapat

Bir yandan da bilimin ilerleyişi içerisinde ırk, popülasyonlar ve etnik köken sorunlarına daha yakından bir bakış atmalıyız; çünkü bunlar çoğu zaman pek iyi tanımlanmamış terminolojilerle ilişkilendirilmektedir. Bu sorun, sadece kötü dil sorunu değildir; ama aynı zamanda biyomedikal araştırmalar sahasında ırk ve etnik köken sınıflandırmalarının isabetli olmayan bir biçimde kullanıldığı gerçeğini yansıtmaktadır.

Tarih boyunca bilim insanları, sosyal ve politik olarak tanımlanmış ırksal kategorileri kullanarak ırklar arasında kıyaslamalar yapmışlardır; ancak bu tanımların anlamları veya mantıkları üzerine tartışma yürütmemişlerdir.

1993 tarihli "ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nü Yeniden Canlandırma Yasası", geleneksel biçimlerde tanımlanan ırksal ve etnik azınlık gruplara ait (veya bireylerin kendilerini ait hissettikleri gruplardan olan) bireylerin de klinik araştırmalara dahil edilmesi ve sonuçların ırka bağlı olarak raporlanması çağrısında bulunmaktadır. Ne var ki ırk kavramının, metabolik farklar veya genetik çeşitlilik gibi ölçülebilir olan diğer parametrelerin yerini alabileceğini gösteren haklı bir gerekçe bulunmamaktadır. Dahası, insanların artan miktarda yer değiştirmesi ve genetik karışmalar, ırkların diğer parametrelerin yerini alma ihtimalini giderek daha da düşük ihtimalli hale getirmektedir. Bunun yerine, elde olan genotipleme metotları, spesifik araştırma sorusuyla ilişki olan genetik alt grupların tanımlanmasında kullanılmalıdır - ki bu genetik alt gruplar, deri rengi, dil veya coğrafya ile örtüşmemektedir.

Herkes için veya bazı alt popülasyonlar için sağlık koşullarını iyileştirmenin yollarını aramaya yönelik takdir edilesi hedef, ırk veya etnik köken gibi sahte-biyolojik değişkenlerin kullanımıyla tehlikeye atılmamalıdır. Bunun bir uzantısı olarak, 2000 yılından itibaren Nature Genetics dergisi, akademik makale gönderen yazarların, araştırmalarında neden spesifik bir etnik grup veya popülasyonu kullandıklarını ve bu sınıflandırmaya nasıl ulaştıklarını açıklamalarını istemektedir. Derginin editörleri, bir makalenin yayınlanmaya değer olup olmadığını tespit eden hakemlerin değerlendirme kıstasları içerisinde bu parametrelerin de yer almasını talep edecektir. Bunun, genetik ve epidemiyolojik araştırmalarda daha sağlam tasarımların inşası hususunda farkındalık ve ilham yaratacağı umulmaktadır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Umut Verici! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İğrenç! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/05/2022 07:04:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8868

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Uçma
Yumurta
Endokrin Sistemi
Periyodik Tablo
Yakınsak Evrim
Aminoasit
Bakteriler
Hücreler
Ribozim
Süt
Oyun
Element
Savunma
Makroevrim
Karbonhidrat
Veri
Doğa Yasası
Sinir
Hasta
Örümcek
Göç
Plastik
Yayılım
Uçuş
İnsanın Evrimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et