Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?

Nüfus Sayım İşlemlerinde veya Bilimsel Araştırmalarda İnsanlara Irklarını veya Etnik Kökenlerini Sormanın Bilimsel Bir Dayanağı Var mı?

Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?
5 dakika
4,080
Tüm Reklamları Kapat

İsa Peygamber'in Bethlehem'de doğduğunu biliyoruz, çünkü imparatorlukları hakkında bilgi alabilmek isteyen Romalı yetkililer dolayısıyla ailesi, bu kente kayıt yaptırmak zorundaydı. Aradan geçen yaklaşık iki milenyumdan sonra ABD [ve Türkiye de dahil diğer birçok ülke], benzer çaba ve amaçlarla sayım yapmaktadır. Örneğin ABD anayasası çerçevesinde, her 10 yılda bir ulusun nüfusu sayılır ve bu sayede Temsilciler Meclisi'nde [ABD Kongresi'nin 2 seviyesinden biri] uygun oranlarda dağıtım yapılması sağlanır.

Sayım verisi, iç politika için temel oluşturduğu gibi, insan hakları kuralları ve ayrımcılık karşıtı yasaların takibi ve uygulanması için de kullanılır. Ulusun bu "anlık fotoğrafı"nın bir parçası olarak, bireylere ırkları ve etnik kökenleri de sorulur. Bu terimler, farklı insanlar için farklı anlamlara gelmektedir:

Tüm Reklamları Kapat

Tanım Çeşitliliği

Irk Tanımları

Bugüne kadar yapılmış ve farklı şekillerde halen kullanılmakta olan bazı ırk tanımları şöyle sıralanabilir:

 • Belirli fiziksel karakteristikleri taşıyan, genetik olarak ilişkili insan gruplarını tanımlamakta kullanılan muğlak, bilimsel olmayan bir terimdir.
 • Yavruları aracılığıyla gelecek nesillere aktarılan özelliklerle karakterize edilen ayrık etnik gruplardır.
 • İnsanlığın ayrık fiziksel karakterlere sahip olan ana bölümlerinden her biridir.
 • Coğrafi veya kültürel olarak az çok izole olmuş, ortak bir gen havuzunu paylaşan ve belirli gen konumlarındaki (Lat.: "loci") alel frekansları diğer gruplardan farklı olan bir insan grubudur.

Etnik Grup Tanımları

 • Ortak kültürel köken varsayımı çevresinde organize olan bir insan popülasyonudur.
 • Ortak ulusal ve kültürel geleneklere sahip bireylerdir.
 • Daha büyük bir cemiyet içinde ortak ırk, dil, ulus ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı ve diğerlerinden ayrılan sosyal gruplar veya popülasyon kategorileridir.

ABD Sayım Bürosu, bu farklı tanımlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır; ancak her bir insanın kendini bunlardan sadece biriyle tanımlamasını istemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Geçmişte, 5 farklı ırksal kategori tanımlanmaktaydı:

 • Amerika Yerlisi (İng: "American Indian") veya Alaska Yerlisi (İng: "Alaskan Native),
 • Asyalı (İng: "Asian")
 • Siyah (İng: "Black") veya Afrikalı Amerikalı (İng: "African American")
 • Hawaii Yerlisi (İng: "Native Hawaiian") veya Diğer Pasifik Adalı (İng: "Other Pacific Islander")
 • Beyaz (İng: "White")

Buna ek olarak, insanlara etnik kökenleri de sorulmaktaydı. Yani Hispanik (veya Latino) kökenden olup olmadıkları sorulmaktaydı. Sadece 1 adet ırk seçilebilmekteydi ve ayrıca insanlar "Hispanik/Latino olup olmadıklarını" belirtmek zorundaydı.

2000 yılında yapılan sayımda, 6. bir ırk kategorisi olarak Diğer Irk (İng: "Other Race") eklendi ve ilk defa birden fazla ırk seçilmesine izin verildi (dolayısıyla 63 farklı permütasyon -sıralı olasılık kombinasyonu-mümkün oldu). (...)

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu bağlamdaki ırk kavramı, bilim insanlarınca genel olarak anlaşmaya varılmış bir kavram değildir ve bu gerçek, ne kadar tekrar edilse azdır. Irklara dayalı bir kategorizasyonun herhangi bir faydası olup olmadığı da tartışmalıdır.

1997 yılında Amerikan Antropoloji Cemiyeti (AAA), ABD Hükümetini, federal veri toplanması sırasında "ırk" teriminin kullanımını sonlandırmaya çağırdı; çünkü ırk kavramı, insan biyolojisi açısından hiçbir temeli olmayan, sosyal ve kültürel bir yapıdan ibarettir. AAA, ırk yerine, ABD nüfusunu daha iyi yansıtan etnik kategorileri kullanmayı önerdi. Cemiyet, ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin farklı ırk ve etnik kategorileri tek bir soru altında toplaması gerektiğini söyledi ve 2010 sayımından itibaren "ırk" kavramını bir kategori olmaktan tamamen çıkarması gerektiğini ileri sürdü. AAA bildirisinde ayrıca insan çeşitliliğini en iyi karşılayan ve Amerikan halkı tarafından da anlaşılır olacak kavram veya kavramların neler olduğunun tespit edilmesi için araştırmalar yapılması gerektiği vurgulanmaktaydı. Şöyle söylüyorlar:

İnsan çeşitliliğine ait en net sonuçlar, muhtemelen genetik araştırmalardan gelmektedir. Genetik araştırmalar, gruplar arasında farklar olduğunu göstermektedir ve bunlar, bir bireyin en olası coğrafi kökenini takip etmekte kullanılabilir. Ancak bu veriler, aynı zamanda spesifik bir grubun içindeki herhangi iki bireyin, Dünya'dan rastgele seçilmiş herhangi iki birey ile aynı düzeyde genetik farka sahip olduğunu da göstermektedir.

Amerikalılara ırkları ve etnisiteleri sorulacak olan 2000 sayımı, bilimsel araştırmaların biyolojik bir varlık olarak ırk kavramının geçerliliği olmadığını hatırlatmak ve vurgulamak için genetik bilimcilere iyi bir fırsat sunmaktadır.

Şu anda, verilen mesajlar karmaşıktır: Bir taraftan halka ırk için bilimsel bir temel olmadığı ve popülasyonlar içindeki çeşitliliğin popülasyonlar arası çeşitlilikten yüksek olduğu söyleniyor. Diğer taraftan, bilim insanları araştırma sonuçlarından bahsederken, örneğin Yahudiler'in meme kanserine veya siyahların prostat kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olmasından söz ederken ırksal terimler kullanılmaktadır. Dahası, popülasyona-özel işaretleyiciler, aleller ve hastalık maruziyeti vurgusu sıklıkla yapılmaktadır.

Bu, karmaşık ve hassas bir konudur; ancak incelenen bilimsel sorular hakkında halkı bilgilendirmek ve insan çeşitliliğine yönelik öğrendiklerimizi anlatmak konusunda kendimizi geliştirmeliyiz.

Tüm Reklamları Kapat

Bir yandan da bilimin ilerleyişi içerisinde ırk, popülasyonlar ve etnik köken sorunlarına daha yakından bir bakış atmalıyız; çünkü bunlar çoğu zaman pek iyi tanımlanmamış terminolojilerle ilişkilendirilmektedir. Bu sorun, sadece kötü dil sorunu değildir; ama aynı zamanda biyomedikal araştırmalar sahasında ırk ve etnik köken sınıflandırmalarının isabetli olmayan bir biçimde kullanıldığı gerçeğini yansıtmaktadır.

Tarih boyunca bilim insanları, sosyal ve politik olarak tanımlanmış ırksal kategorileri kullanarak ırklar arasında kıyaslamalar yapmışlardır; ancak bu tanımların anlamları veya mantıkları üzerine tartışma yürütmemişlerdir.

1993 tarihli "ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nü Yeniden Canlandırma Yasası", geleneksel biçimlerde tanımlanan ırksal ve etnik azınlık gruplara ait (veya bireylerin kendilerini ait hissettikleri gruplardan olan) bireylerin de klinik araştırmalara dahil edilmesi ve sonuçların ırka bağlı olarak raporlanması çağrısında bulunmaktadır. Ne var ki ırk kavramının, metabolik farklar veya genetik çeşitlilik gibi ölçülebilir olan diğer parametrelerin yerini alabileceğini gösteren haklı bir gerekçe bulunmamaktadır. Dahası, insanların artan miktarda yer değiştirmesi ve genetik karışmalar, ırkların diğer parametrelerin yerini alma ihtimalini giderek daha da düşük ihtimalli hale getirmektedir. Bunun yerine, elde olan genotipleme metotları, spesifik araştırma sorusuyla ilişki olan genetik alt grupların tanımlanmasında kullanılmalıdır - ki bu genetik alt gruplar, deri rengi, dil veya coğrafya ile örtüşmemektedir.

Herkes için veya bazı alt popülasyonlar için sağlık koşullarını iyileştirmenin yollarını aramaya yönelik takdir edilesi hedef, ırk veya etnik köken gibi sahte-biyolojik değişkenlerin kullanımıyla tehlikeye atılmamalıdır. Bunun bir uzantısı olarak, 2000 yılından itibaren Nature Genetics dergisi, akademik makale gönderen yazarların, araştırmalarında neden spesifik bir etnik grup veya popülasyonu kullandıklarını ve bu sınıflandırmaya nasıl ulaştıklarını açıklamalarını istemektedir. Derginin editörleri, bir makalenin yayınlanmaya değer olup olmadığını tespit eden hakemlerin değerlendirme kıstasları içerisinde bu parametrelerin de yer almasını talep edecektir. Bunun, genetik ve epidemiyolojik araştırmalarda daha sağlam tasarımların inşası hususunda farkındalık ve ilham yaratacağı umulmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
27
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/12/2023 07:30:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8868

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Tüy
Sosyal Mesafelendirme
İfade
Canlı Cansız
Tarih
Antik
Dalga
Atom
İspat
Stres
Uçuş
Ufo
Evrenin Genişlemesi
Damar
Patojen
Bilim Felsefesi
Felsefe
Oyun Teorisi
Bilim
Gezegen
İnsanın Evrimi
Mistik
Mantar
Uzay Aracı
Eczacılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Satranç Oynayarak Günde 6000 Kalori Yakmak Mümkün mü?
Satranç Oynayarak Günde 6000 Kalori Yakmak Mümkün mü?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
-. Nature, et al. Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?. (9 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 9 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8868
Nature, -., Bakırcı, Ç. M. (2020, June 09). Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?. Evrim Ağacı. Retrieved December 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8868
-. Nature, et al. “Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Çağrı Mert Bakırcı, Evrim Ağacı, 09 Jun. 2020, https://evrimagaci.org/s/8868.
Nature, ---. Bakırcı, Çağrı Mert. “Nüfus Sayımı, Irk ve Bilim: İnsanlar Arası Çeşitliliği Neden Doğru Anlamak ve Anlatmak Zorundayız?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 09, 2020. https://evrimagaci.org/s/8868.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close