Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Nötron Yıldızı Nedir?

İstanbul Büyüklüğündeki Bir Yıldız, Kara Delikten Sonraki En Güçlü Kütleçekimine Sahip!

Nötron Yıldızı Nedir? Quanta Magazine
9 dakika
18,905
 • Astrofizik

Kara deliklerle ilgili yazılarımızdan da hatırlayacağınız üzere, devasa bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde süpernova adı verilen bir olay ile patlar. Buna sebep olan şey, yıldızın stabilitesini sağlayan nükleer füzyon olayının yakıtının sona ermesidir. Yani yıldızların içerisinde, "atalarından kalma", belli miktarda madde vardır ve yıldızların çekirdeğinde sürekli devam eden nükleer füzyon olayı, bir yandan daha ağır elementlerin oluşmasını sağlarken, diğer yandan kütleçekiminin etkisi altında yıldızın kendi üzerine çökmesine engel olur. Ama ne zaman ki yakıt görevi gören bu madde sona erer, o zaman yıldızın kütlesine bağlı olarak devasa bir patlama yaşanabilir. İşte bu patlamaya süpernova adını veriyoruz.

Patlayan yıldızın kütlesine bağlı olarak (ki buna Chandrasekhar Limiti de deniyor) yıldız bir kara deliğe veya nötron yıldızına dönüşebilir. Bir nötron yıldızının oluşmasına neden olan yıldızlar, Güneş'ten yaklaşık 10-25 kat büyüklükteki yıldızlardır.[5] Karadeliklerden sonra en güçlü çekim kuvvetine sahip gök cisimlerinden biri olan nötron yıldızları, 20 kilometrelik bir çapa, Dünya'nın 500.000 katına varan miktarda kütle sığdırabilmektedir! Tıpkı karadelikler gibi nötron yıldızları da dev kütleli yıldızların (Güneş'ten 8-15 kat büyük yıldızların) "ölümü" sonrasında doğarlar.

Bu Reklamı Kapat

Görselde, bir nötron yıldızının ne kadar yüksek bir yoğunluğa, yani kütle/hacim oranına sahip olabileceği gösteriliyor.
Görselde, bir nötron yıldızının ne kadar yüksek bir yoğunluğa, yani kütle/hacim oranına sahip olabileceği gösteriliyor.
Reddit

Nötron yıldızları, bir kara delik kadar olmasa da, aklınıza gelebilecek herhangi bir cisimden çok daha yüksek yoğunluğa sahip olan, sıra dışı gök cisimleridir. Şöyle düşünün: Eğer bir nötron yıldızını oluşturan malzemeden tek bir çay kaşığı miktarda alacak olsaydınız, 900 milyar kilogramlık kütleye sahip olurdunuz![6] Bu, tek bir çay kaşığı içerisinde Everest Dağı'ndan daha fazla kütle bulunması demektir!

Daha bilimsel terimlerle konuşacak olursak, tipik bir nötron yıldızı, Güneş'in kütlesinin 1.4 katından 2 katına kadar olan bir kütleye sahip olabilmektedir. Bu, ilk etapta kulağa fazla gelmeyebilir; ancak zaten bir nötron yıldızına etkileyiciliğini veren tek başına kütlesi değildir. Güneş'in 2 katına kadar olabilen bu kütle, sadece 15-20 kilometrelik çapa sahip bir yıldızın içinde toplanmıştır! Kıyaslama olması bakımından Güneş'in çapı, Dünya'nın çapından 100 kat kadar fazladır; bizse, kabaca İstanbul'un kuzeyinden güneyine kadar olan mesafeye, Güneş'in 2 katı kütle sığdırmaktan söz ediyoruz![3]

Bu Reklamı Kapat

Bu durumda sorabilirsiniz, "O zaman kara deliğe ne kadar kütle sığıyor?" diye... Olay ufku 20 kilometre olan bir kara deliğe kabaca 2.25 milyon adet Dünya kütlesi sığabilmektedir. Kara delikler, böylesine inanılmaz bir yoğunluğa sahiptirler.

SciTechDaily

Nötron Yıldızları Nasıl Oluşur?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, yıldız adını verdiğimiz termonükleer gök cisimleri, aslen kütleçekimi ile nükleer füzyon arasındaki bir dansın ürünüdür. Kütleçekimi, her zaman olduğu gibi, maddeyi birbirine doğru çeker ve dolayısıyla devasa büyüklükteki gök cisimlerinin kendi üzerlerine çökmesini sağlamaya çalışır.[2]

Zaten nebulalar gibi yıldız ve gezegen doğum evlerinde olan, bir önceki yıldızlardan saçılan malzemenin kendi üzerine çökecek biçimde toplanmasıyla oluşurlar. Eğer kütle belirli bir seviyenin altındaysa gezegenler oluşur. Eğer kütle belli bir düzeyin üzerindeyse, termonükleer bir süreç olan nükleer füzyon, yani çekirdek kaynaşması olayı başlar. Bu süreçte hem hidrojen gibi daha hafif elementlerden daha büyük atom numarasına sahip elementler oluşur, hem de yoğun bir enerji açığa çıkar. Dışa doğru yayılan bu enerji, yıldızın kütleçekimi etkisi altında kendi üzerine çökmesini engeller. Madde miktarı, yıldızın stabilitesini belirler; ancak madde sonsuz değildir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yıldız, ömrü boyunca "yanmayı" sürdürdükçe, yakıtı giderek azalır. Bu ömür, genellikle yüz milyonlarca ve milyarlarca yıldır; örneğin Güneş'imizin toplam ömrü 9 milyar yıl kadardır ve bunun 4-5 milyar yılı çoktan sona ermiştir. Ama ne zaman ki termonükleer faaliyetleri sürdürebileceği yakıtın sonuna gelir, kütleçekimi birdenbire üstün gelir. Böylece yıldızın bütün parçaları, çekirdeğe doğru hızla çökmeye başlar. Bu çökme o kadar şiddetli olur ki, bütün madde çekirdekte öbeklendiği anda, devasa bir şok dalgası bütün yıldızı sarsar ve yıldız, dışarı doğru yayılan bu şok dalgası ile patlar. Bu patlama, süpernova olarak bilinir ve genellikle sadece birkaç saniye sürer.

Bir nötron yıldızı ile Manhattan yarımadasının kıyaslanması...
Bir nötron yıldızı ile Manhattan yarımadasının kıyaslanması...
Astronomy Now

Ancak patlamadan arta kalan çekirdek halen yerindedir ve kütleçekim kuvveti, geriye kalan malzemeyi kendi üzerine çöktürmeye devam eder. Böylece artık kütlesi değişmeyen yıldız artığının hacmi hızla azalır, yoğunluğu hızla artar. Bu çökme de öylesine şiddetlidir ki, protonları büyük bir basınçla sıkıştırarak nötrona dönüşmelerine neden olur. İşte nötron yıldızları, isimlerini buradan alırlar. Eski yıldızdan arta kalan madde, nötronyum adı verilen, aşırı yoğun ve nötronca zengin bir çekirdeğe dönüşmüştür.[4] Nötronyum, yukarıda da gördüğümüz gibi, genellikle bir şehir büyüklüğündedir ve küre şeklindedir.

Şu anki bilgilerimiz ışığında, eğer süpernovadan sonra arta kalan madde miktarı, bir nötron yıldızı oluşturmak için çok fazla ise, bir kara delik oluşacaktır. Yani madde, kendi üzerine çökmeye devam edecek ve adeta uzay-zaman dokusunu "yırtan" bir boyuta ulaşacaktır.

Bir nötron yıldızı mı, yoksa bir kara delik mi oluşacağını belirleyen kütlenin sınırı halen tartışılmaktadır. Çünkü yapılan gözlemlere göre, en iri nötron yıldızları 2 Güneş Kütlesi civarındadır; en hafif kara delikler ise 5 Güneş Kütlesi civarındadır. Bu durumda, 2-5 Güneş Kütlesi arasında eksik kütle adı verilen bir boşluk bulunmaktadır. Muhtemelen bu aralıkta bir başka tip gök cismi oluşmaktadır veya bildiğimizden çok daha iri nötron yıldızları veya çok daha hafif kara delikler vardır; fakat bunlar henüz keşfedilebilmiş değildir.

Harvard University

Nötron Yıldızlarının İçinde Ne Var?

Bu soru, genellikle kara delikler için sorulur. Ancak nötron yıldızlarının içinde ne olduğu sorusu da oldukça ilginç bir sorudur ve oldukça tartışmalıdır. Her ne kadar nötron yıldızını oluşturan ana malzeme nötronlar olsa da, bilim insanları bir nötron yıldızı içerisinde yaklaşık 1.5 kilometre kalınlığında demirden bir çekirdek olduğunu düşünmektedir. Bu demirden çekirdeğin altı, büyük oranda nötronlarla doludur ve nötron yıldızının çekirdeğinden uzaklıklarına bağlı olarak bu nötronlar farklı formlarda yer alabilirler.

Bu Reklamı Kapat

Nötron yıldızlarıyla ilgili yaygın bir yanlış kanı, onların da ısı ve ışık ürettiği fikridir. Tıpkı kara delikler gibi, nötron yıldızları da ısı veya ışık saçmazlar; sadece kendilerinin oluşumuna sebep olan atasal yıldızdan arta kalan ışığı ve ısıyı saçarlar. Başlangıçta 600.000 Kelvin sıcaklığında olan bir nötron yıldızında bulunan bu artık ısı ve ışık, milyonlarca yıl içinde giderek soğur.[8]

Tıpkı kara delikler gibi, nötron yıldızlarının da muazzam bir kütleçekim kuvveti vardır. Örneğin sıradan bir nötron yıldızının kütleçekim kuvveti, Dünya'da olanın 1 katrilyon (1000 trilyon) katı kadardır.[9] Bu nedenle bir nötron yıldızı üzerine düşecek olsaydınız, kütleçekimi etkisi altında atomlarınıza ve atom altı parçacıklarınıza kadar ayrışırdınız; tıpkı bir kara delikte olacağı gibi...

Ayrıca bu devasa kütleçekimi dolayısıyla, bir nötron yıldızının kütleçekim alanına giren bir cismin de kurtulması çok zordur. Kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şekilde kaçılamasa da (çünkü ışık hızından daha hızlı gitmeyi gerektirecek kadar yüksek bir kurtulma hızı gerekiyor olsa da), nötron yıldızlarından kaçmak mümkün olabilir. Ancak Dünya'nın kütleçekiminden kurtulmak için saniyede 12 kilometre hızla gitmeniz gerekirken, bir nötron yıldızının kütleçekiminden kurtulmak için saniyeden 100.000-150.000 kilometre hızla gitmeniz gerekir; yani ışık hızının %30-50 civarında! Teorik olarak mümkün olsa da, pratik olarak bunu yapmak imkansıza yakındır; bu nedenle bir nötron yıldızına yakalanan bir gök cismi neredeyse hiçbir zaman kurtulamayacaktır.

İşte bu nedenle, bir nötron yıldızının yüzeyinin muazzam bir düzlükte olduğu düşünülmektedir. Çünkü yüzeydeki en ufak pürüzler bile, muazzam kütleçekiminin etkisi altında düzleştirilecek ve diğer yüzeylerle aynı seviyeye çekilecektir. Bu nedenle, bir nötron yıldızı üzerinde bir "dağ" bulacak olsaydınız, bu dağ sadece en fazla birkaç santimetre yükseklikte olurdu.

Bu Reklamı Kapat

Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Magnetarlar

Bir nötron yıldızı, ufak boyutu ve devasa bir süpernova sonucu oluşması dolayısıyla genellikle kendi etrafında akıl almaz hızlarda dönmektedir. Bu dönüşler sırasında, manyetik kutuplarından enerji fışkırmaları yaşanır. Eğer bu fışkırmalar, şans eseri Dünya'ya dönük şekilde yaşanacak olursa, Dünya'daki sensörlerimiz bu fışkırmaları tespit edebilmektedir. İşte bu şekilde dönen nötron yıldızlarından ışık saçılmasına pulsar (atarca) adı verilmektedir.

Dönen bir pulsarı gösteren bir animasyon. Görebileceğiniz gibi, yıldızla birlikte güçlü manyetik alanı da kendi etrafında dönmektedir. Bu sırada etrafa yüklü parçacık bulutları ve gama ışınları saçılır. Bu, bir pulsarın adeta bir deniz feneri gibi madde saçmasına neden olur.
NASA/Goddard/ CI Lab

Bugüne kadar keşfedilmiş en yüksek rotasyon hızına sahip pulsar, PSR J1748−2446ad adıyla bilinmektedir ve saniyede 716 defa kendi etrafında dönmektedir.[1] Yani Terzan 5 yıldız kümesi içinde bulunan bu pulsar, ışık hızının yaklaşık %25'i hızda kendi etrafında dönmektedir!

Samanyolu Galaksisi içerisinde en az 100 milyon nötron yıldızı bulunduğu düşünülmektedir; ancak bunların büyük bir kısmı çoktan tespit edemeyeceğimiz düzeyde soğumuştur. Ancak eğer ki iki nötron yıldızı birbiriyle çarpışıp kaynaşacak olursa, bu çarpışmadan doğan kütleçekim dalgalarını LIGO gibi araçlarla tespit etmemiz mümkün olmaktadır. Bu çarpışmalar hem Evren'deki en şiddetli doğa olaylarından bazılarının oluşmasına neden olur, hem de altın ve platinyum gibi ağır elementlerin oluşmasını sağlar.

Magnetar
Magnetar
NASA

Ayrıca bir nötron yıldızı sıra dışı şiddette manyetik alana da sahip olabilir. Bu tür nötron yıldızlarına magnetar adını veriyoruz.[7] Bunların etrafındaki elektromanyetik alan öylesine güçlüdür ki, eğer bir magnetara Ay ile Dünya arasındaki mesafe kadar yaklaşacak olsaydınız, güçlü manyetik alanın şiddeti nedeniyle cebinizdeki anahtarlar hızla "Ay'a doğru" fırlardı! Ne var ki magnetarların doğasına ve nasıl oluştuklarına dair öğreneceğimiz çok şey var!

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 20
 • Bilim Budur! 15
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • İnanılmaz 9
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Muhteşem! 6
 • Korkutucu! 6
 • Umut Verici! 4
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ J. W. T. Hessels, et al. (2006). A Radio Pulsar Spinning At 716 Hz. Science, sf: 1901-1904. doi: 10.1126/science.1123430. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Briggs. What Is A Neutron Star? | Earthsky.org. (12 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: earthsky.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Byrd. How Massive Can Neutron Stars Be? | Earthsky.org. (18 Ocak 2018). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: earthsky.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. Inglis-Arkell. Neutrium: The Most Neutral Hypothetical State Of Matter Ever. (14 Nisan 2012). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: io9 | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Heger, et al. How Massive Single Stars End Their Life. (20 Aralık 2002). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: arXiv.org doi: 10.1086/375341. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. Tour The Asm Sky. Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Reisenegger. Origin And Evolution Of Neutron Star Magnetic Fields. (7 Temmuz 2003). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: arXiv.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Kiziltan. (2011). Reassessing The Fundamentals: On The Evolution, Ages And Masses Of Neutron Stars. ISBN: 9781612337654. Yayınevi: Universal-Publishers.
 • ^ P. Haensel, et al. (2007). Neutron Stars 1. ISBN: 9780387473017. Yayınevi: Springer Science & Business Media.
 • The Learning Center at Pari. Sensing The Radio Sky. (15 Mart 2019). Alındığı Tarih: 30 Ağustos 2020. Alındığı Yer: The Learning Center at Pari | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/06/2022 12:42:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9221

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Evrim Ağacı
Factchecking
Doğa Yasaları
Eşcinsellik
Genetik Değişim
Hücreler
Evrim Kuramı
Jinekoloji
İmmünoloji
Beslenme Davranışı
Doğru
Uçuş
Kimyasal Evrim
Elektron
Obstetrik
Basınç
Sağlık Personeli
Element
Kontrol
Kamuflaj
Biliş
Jeoloji
İnsan Evrimi
Bilim
Epidemik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.