Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Nötron Yıldızı Nedir?

İstanbul Büyüklüğündeki Bir Yıldız, Kara Delikten Sonraki En Güçlü Kütleçekimine Sahip!

Nötron Yıldızı Nedir? Quanta Magazine
9 dakika
23,317
 • Astrofizik
Tüm Reklamları Kapat

Kara deliklerle ilgili yazılarımızdan da hatırlayacağınız üzere, devasa bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde süpernova adı verilen bir olay ile patlar. Buna sebep olan şey, yıldızın stabilitesini sağlayan nükleer füzyon olayının yakıtının sona ermesidir. Yani yıldızların içerisinde, "atalarından kalma", belli miktarda madde vardır ve yıldızların çekirdeğinde sürekli devam eden nükleer füzyon olayı, bir yandan daha ağır elementlerin oluşmasını sağlarken, diğer yandan kütleçekiminin etkisi altında yıldızın kendi üzerine çökmesine engel olur. Ama ne zaman ki yakıt görevi gören bu madde sona erer, o zaman yıldızın kütlesine bağlı olarak devasa bir patlama yaşanabilir. İşte bu patlamaya süpernova adını veriyoruz.

Patlayan yıldızın kütlesine bağlı olarak (ki buna Chandrasekhar Limiti de deniyor) yıldız bir kara deliğe veya nötron yıldızına dönüşebilir. Bir nötron yıldızının oluşmasına neden olan yıldızlar, Güneş'ten yaklaşık 10-25 kat büyüklükteki yıldızlardır.[5] Karadeliklerden sonra en güçlü çekim kuvvetine sahip gök cisimlerinden biri olan nötron yıldızları, 20 kilometrelik bir çapa, Dünya'nın 500.000 katına varan miktarda kütle sığdırabilmektedir! Tıpkı karadelikler gibi nötron yıldızları da dev kütleli yıldızların (Güneş'ten 8-15 kat büyük yıldızların) "ölümü" sonrasında doğarlar.

Tüm Reklamları Kapat

Görselde, bir nötron yıldızının ne kadar yüksek bir yoğunluğa, yani kütle/hacim oranına sahip olabileceği gösteriliyor.
Görselde, bir nötron yıldızının ne kadar yüksek bir yoğunluğa, yani kütle/hacim oranına sahip olabileceği gösteriliyor.
Reddit

Nötron yıldızları, bir kara delik kadar olmasa da, aklınıza gelebilecek herhangi bir cisimden çok daha yüksek yoğunluğa sahip olan, sıra dışı gök cisimleridir. Şöyle düşünün: Eğer bir nötron yıldızını oluşturan malzemeden tek bir çay kaşığı miktarda alacak olsaydınız, 900 milyar kilogramlık kütleye sahip olurdunuz![6] Bu, tek bir çay kaşığı içerisinde Everest Dağı'ndan daha fazla kütle bulunması demektir!

Daha bilimsel terimlerle konuşacak olursak, tipik bir nötron yıldızı, Güneş'in kütlesinin 1.4 katından 2 katına kadar olan bir kütleye sahip olabilmektedir. Bu, ilk etapta kulağa fazla gelmeyebilir; ancak zaten bir nötron yıldızına etkileyiciliğini veren tek başına kütlesi değildir. Güneş'in 2 katına kadar olabilen bu kütle, sadece 15-20 kilometrelik çapa sahip bir yıldızın içinde toplanmıştır! Kıyaslama olması bakımından Güneş'in çapı, Dünya'nın çapından 100 kat kadar fazladır; bizse, kabaca İstanbul'un kuzeyinden güneyine kadar olan mesafeye, Güneş'in 2 katı kütle sığdırmaktan söz ediyoruz![3]

Tüm Reklamları Kapat

Bu durumda sorabilirsiniz, "O zaman kara deliğe ne kadar kütle sığıyor?" diye... Olay ufku 20 kilometre olan bir kara deliğe kabaca 2.25 milyon adet Dünya kütlesi sığabilmektedir. Kara delikler, böylesine inanılmaz bir yoğunluğa sahiptirler.

SciTechDaily

Nötron Yıldızları Nasıl Oluşur?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, yıldız adını verdiğimiz termonükleer gök cisimleri, aslen kütleçekimi ile nükleer füzyon arasındaki bir dansın ürünüdür. Kütleçekimi, her zaman olduğu gibi, maddeyi birbirine doğru çeker ve dolayısıyla devasa büyüklükteki gök cisimlerinin kendi üzerlerine çökmesini sağlamaya çalışır.[2]

Zaten nebulalar gibi yıldız ve gezegen doğum evlerinde olan, bir önceki yıldızlardan saçılan malzemenin kendi üzerine çökecek biçimde toplanmasıyla oluşurlar. Eğer kütle belirli bir seviyenin altındaysa gezegenler oluşur. Eğer kütle belli bir düzeyin üzerindeyse, termonükleer bir süreç olan nükleer füzyon, yani çekirdek kaynaşması olayı başlar. Bu süreçte hem hidrojen gibi daha hafif elementlerden daha büyük atom numarasına sahip elementler oluşur, hem de yoğun bir enerji açığa çıkar. Dışa doğru yayılan bu enerji, yıldızın kütleçekimi etkisi altında kendi üzerine çökmesini engeller. Madde miktarı, yıldızın stabilitesini belirler; ancak madde sonsuz değildir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yıldız, ömrü boyunca "yanmayı" sürdürdükçe, yakıtı giderek azalır. Bu ömür, genellikle yüz milyonlarca ve milyarlarca yıldır; örneğin Güneş'imizin toplam ömrü 9 milyar yıl kadardır ve bunun 4-5 milyar yılı çoktan sona ermiştir. Ama ne zaman ki termonükleer faaliyetleri sürdürebileceği yakıtın sonuna gelir, kütleçekimi birdenbire üstün gelir. Böylece yıldızın bütün parçaları, çekirdeğe doğru hızla çökmeye başlar. Bu çökme o kadar şiddetli olur ki, bütün madde çekirdekte öbeklendiği anda, devasa bir şok dalgası bütün yıldızı sarsar ve yıldız, dışarı doğru yayılan bu şok dalgası ile patlar. Bu patlama, süpernova olarak bilinir ve genellikle sadece birkaç saniye sürer.

Bir nötron yıldızı ile Manhattan yarımadasının kıyaslanması...
Bir nötron yıldızı ile Manhattan yarımadasının kıyaslanması...
Astronomy Now

Ancak patlamadan arta kalan çekirdek halen yerindedir ve kütleçekim kuvveti, geriye kalan malzemeyi kendi üzerine çöktürmeye devam eder. Böylece artık kütlesi değişmeyen yıldız artığının hacmi hızla azalır, yoğunluğu hızla artar. Bu çökme de öylesine şiddetlidir ki, protonları büyük bir basınçla sıkıştırarak nötrona dönüşmelerine neden olur. İşte nötron yıldızları, isimlerini buradan alırlar. Eski yıldızdan arta kalan madde, nötronyum adı verilen, aşırı yoğun ve nötronca zengin bir çekirdeğe dönüşmüştür.[4] Nötronyum, yukarıda da gördüğümüz gibi, genellikle bir şehir büyüklüğündedir ve küre şeklindedir.

Şu anki bilgilerimiz ışığında, eğer süpernovadan sonra arta kalan madde miktarı, bir nötron yıldızı oluşturmak için çok fazla ise, bir kara delik oluşacaktır. Yani madde, kendi üzerine çökmeye devam edecek ve adeta uzay-zaman dokusunu "yırtan" bir boyuta ulaşacaktır.

Bir nötron yıldızı mı, yoksa bir kara delik mi oluşacağını belirleyen kütlenin sınırı halen tartışılmaktadır. Çünkü yapılan gözlemlere göre, en iri nötron yıldızları 2 Güneş Kütlesi civarındadır; en hafif kara delikler ise 5 Güneş Kütlesi civarındadır. Bu durumda, 2-5 Güneş Kütlesi arasında eksik kütle adı verilen bir boşluk bulunmaktadır. Muhtemelen bu aralıkta bir başka tip gök cismi oluşmaktadır veya bildiğimizden çok daha iri nötron yıldızları veya çok daha hafif kara delikler vardır; fakat bunlar henüz keşfedilebilmiş değildir.

Harvard University

Nötron Yıldızlarının İçinde Ne Var?

Bu soru, genellikle kara delikler için sorulur. Ancak nötron yıldızlarının içinde ne olduğu sorusu da oldukça ilginç bir sorudur ve oldukça tartışmalıdır. Her ne kadar nötron yıldızını oluşturan ana malzeme nötronlar olsa da, bilim insanları bir nötron yıldızı içerisinde yaklaşık 1.5 kilometre kalınlığında demirden bir çekirdek olduğunu düşünmektedir. Bu demirden çekirdeğin altı, büyük oranda nötronlarla doludur ve nötron yıldızının çekirdeğinden uzaklıklarına bağlı olarak bu nötronlar farklı formlarda yer alabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Nötron yıldızlarıyla ilgili yaygın bir yanlış kanı, onların da ısı ve ışık ürettiği fikridir. Tıpkı kara delikler gibi, nötron yıldızları da ısı veya ışık saçmazlar; sadece kendilerinin oluşumuna sebep olan atasal yıldızdan arta kalan ışığı ve ısıyı saçarlar. Başlangıçta 600.000 Kelvin sıcaklığında olan bir nötron yıldızında bulunan bu artık ısı ve ışık, milyonlarca yıl içinde giderek soğur.[8]

Tıpkı kara delikler gibi, nötron yıldızlarının da muazzam bir kütleçekim kuvveti vardır. Örneğin sıradan bir nötron yıldızının kütleçekim kuvveti, Dünya'da olanın 1 katrilyon (1000 trilyon) katı kadardır.[9] Bu nedenle bir nötron yıldızı üzerine düşecek olsaydınız, kütleçekimi etkisi altında atomlarınıza ve atom altı parçacıklarınıza kadar ayrışırdınız; tıpkı bir kara delikte olacağı gibi...

Ayrıca bu devasa kütleçekimi dolayısıyla, bir nötron yıldızının kütleçekim alanına giren bir cismin de kurtulması çok zordur. Kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şekilde kaçılamasa da (çünkü ışık hızından daha hızlı gitmeyi gerektirecek kadar yüksek bir kurtulma hızı gerekiyor olsa da), nötron yıldızlarından kaçmak mümkün olabilir. Ancak Dünya'nın kütleçekiminden kurtulmak için saniyede 12 kilometre hızla gitmeniz gerekirken, bir nötron yıldızının kütleçekiminden kurtulmak için saniyeden 100.000-150.000 kilometre hızla gitmeniz gerekir; yani ışık hızının %30-50 civarında! Teorik olarak mümkün olsa da, pratik olarak bunu yapmak imkansıza yakındır; bu nedenle bir nötron yıldızına yakalanan bir gök cismi neredeyse hiçbir zaman kurtulamayacaktır.

İşte bu nedenle, bir nötron yıldızının yüzeyinin muazzam bir düzlükte olduğu düşünülmektedir. Çünkü yüzeydeki en ufak pürüzler bile, muazzam kütleçekiminin etkisi altında düzleştirilecek ve diğer yüzeylerle aynı seviyeye çekilecektir. Bu nedenle, bir nötron yıldızı üzerinde bir "dağ" bulacak olsaydınız, bu dağ sadece en fazla birkaç santimetre yükseklikte olurdu.

Tüm Reklamları Kapat

Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Magnetarlar

Bir nötron yıldızı, ufak boyutu ve devasa bir süpernova sonucu oluşması dolayısıyla genellikle kendi etrafında akıl almaz hızlarda dönmektedir. Bu dönüşler sırasında, manyetik kutuplarından enerji fışkırmaları yaşanır. Eğer bu fışkırmalar, şans eseri Dünya'ya dönük şekilde yaşanacak olursa, Dünya'daki sensörlerimiz bu fışkırmaları tespit edebilmektedir. İşte bu şekilde dönen nötron yıldızlarından ışık saçılmasına pulsar (atarca) adı verilmektedir.

Dönen bir pulsarı gösteren bir animasyon. Görebileceğiniz gibi, yıldızla birlikte güçlü manyetik alanı da kendi etrafında dönmektedir. Bu sırada etrafa yüklü parçacık bulutları ve gama ışınları saçılır. Bu, bir pulsarın adeta bir deniz feneri gibi madde saçmasına neden olur.
NASA/Goddard/ CI Lab

Bugüne kadar keşfedilmiş en yüksek rotasyon hızına sahip pulsar, PSR J1748−2446ad adıyla bilinmektedir ve saniyede 716 defa kendi etrafında dönmektedir.[1] Yani Terzan 5 yıldız kümesi içinde bulunan bu pulsar, ışık hızının yaklaşık %25'i hızda kendi etrafında dönmektedir!

Samanyolu Galaksisi içerisinde en az 100 milyon nötron yıldızı bulunduğu düşünülmektedir; ancak bunların büyük bir kısmı çoktan tespit edemeyeceğimiz düzeyde soğumuştur. Ancak eğer ki iki nötron yıldızı birbiriyle çarpışıp kaynaşacak olursa, bu çarpışmadan doğan kütleçekim dalgalarını LIGO gibi araçlarla tespit etmemiz mümkün olmaktadır. Bu çarpışmalar hem Evren'deki en şiddetli doğa olaylarından bazılarının oluşmasına neden olur, hem de altın ve platinyum gibi ağır elementlerin oluşmasını sağlar.

Magnetar
Magnetar
NASA

Ayrıca bir nötron yıldızı sıra dışı şiddette manyetik alana da sahip olabilir. Bu tür nötron yıldızlarına magnetar adını veriyoruz.[7] Bunların etrafındaki elektromanyetik alan öylesine güçlüdür ki, eğer bir magnetara Ay ile Dünya arasındaki mesafe kadar yaklaşacak olsaydınız, güçlü manyetik alanın şiddeti nedeniyle cebinizdeki anahtarlar hızla "Ay'a doğru" fırlardı! Ne var ki magnetarların doğasına ve nasıl oluştuklarına dair öğreneceğimiz çok şey var!

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
63
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 27
 • Tebrikler! 26
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 15
 • İnanılmaz 11
 • Merak Uyandırıcı! 10
 • Muhteşem! 8
 • Korkutucu! 7
 • Umut Verici! 5
 • Güldürdü 3
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ J. W. T. Hessels, et al. (2006). A Radio Pulsar Spinning At 716 Hz. Science, sf: 1901-1904. doi: 10.1126/science.1123430. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Briggs. What Is A Neutron Star? | Earthsky.org. (12 Şubat 2020). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: earthsky.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Byrd. How Massive Can Neutron Stars Be? | Earthsky.org. (18 Ocak 2018). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: earthsky.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. Inglis-Arkell. Neutrium: The Most Neutral Hypothetical State Of Matter Ever. (14 Nisan 2012). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: io9 | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Heger, et al. How Massive Single Stars End Their Life. (20 Aralık 2002). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: arXiv.org doi: 10.1086/375341. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. Tour The Asm Sky. Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Reisenegger. Origin And Evolution Of Neutron Star Magnetic Fields. (7 Temmuz 2003). Alındığı Tarih: 29 Ağustos 2020. Alındığı Yer: arXiv.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Kiziltan. (2011). Reassessing The Fundamentals: On The Evolution, Ages And Masses Of Neutron Stars. ISBN: 9781612337654. Yayınevi: Universal-Publishers.
 • ^ P. Haensel, et al. (2007). Neutron Stars 1. ISBN: 9780387473017. Yayınevi: Springer Science & Business Media.
 • The Learning Center at Pari. Sensing The Radio Sky. (15 Mart 2019). Alındığı Tarih: 30 Ağustos 2020. Alındığı Yer: The Learning Center at Pari | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/06/2023 18:50:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9221

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hominid
Alan
Çocuk
Newton
Biyokimya
Kanıt
Yaşamın Başlangıcı
Makine
Ara Tür
Çekirdek
Mitler Ve Gerçekler
Beslenme Davranışı
Yapay
Antibiyotik
Kan Hastalıkları
Samanyolu Galaksisi
Moleküler Biyoloji
Anne
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Nasa
Viral Enfeksiyon
Evrimsel Psikoloji
Çağ
Psikoloji
Üreme
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Nötron Yıldızı Nedir?. (30 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 3 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9221
Bakırcı, Ç. M. (2020, August 30). Nötron Yıldızı Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved June 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9221
Ç. M. Bakırcı. “Nötron Yıldızı Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 30 Aug. 2020, https://evrimagaci.org/s/9221.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Nötron Yıldızı Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 30, 2020. https://evrimagaci.org/s/9221.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close