Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir?

Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir? Pixabay
7 dakika
37,275
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 15. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Etrafınızdaki bitkilere baktığınızda, birbiriyle çok yakın yaşayan türlerin bile yapraklarının birbirinden çok farklı şekillere sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu da akıllarda doğal olarak neden bitkilerin birbirlerinden bu kadar farklı yaprak şekilleri evrimleştirdikleri sorusunu getirmektedir. Öncelikle çok farklı yaprak şekillerine genel bir göz atalım:

Yukarıda, pek çok farklı yaprak tipi bir arada görülmektedir. Bu farklı tipler, biyolojide farklı isimlerle anılırlar ve dünyadaki yeşil bitkilerin çok büyük bir kısmı, bu yaprak tiplerinden birine sahiptir. Dolayısıyla bu kategorizasyon, genel bir fikir verecektir. Sırasıyla gidecek olursak bu tipleri şu şekilde isimlendirip kısaca açıklayabiliriz:

Tüm Reklamları Kapat

 • Undulate (Dalgalı): Kenarları dalgalı yapıda olan yapraklardır.
 • Sinuate (Sinüslü): Yaprak kenarları sinüs dalgası şeklinde olan yapraklardır.
 • Serrate (Testere Dişli): Yaprak kenarları tırtıklı, testere dişine benzeyen ve uçları sivri yapraklardır.
 • Dentate (Dişli): Kenarları dişli, ucu çok da sivri olmayan yaprak tipidir.
 • Lobate (Loblu): Yaprak içerisinde farklı bölgeler (loblar) bulunan yaprak tipidir.
 • Scalloped (Oymalı): Kenarlarında oyuklar olan yaprak tipidir.
 • Palmate (El Biçimli): Yaprak şekli, parmakları genişçe açılmış bir ele benzeyen tiptir.
 • Digitate (Parmaklı): Genellikle daha ince parçalara sahip, yine açık bir ele benzeyen tiptir.
 • Bipinnatisect (İki Saplı): Yaprak sapları iki kademeli olan yaprak tipidir. Bir ana sap, bir de yaprakları taşıyan yanal saplar bulunur. Genellikle yapraklar hareketsizdir.
 • Tripinnatisect (Üç Saplı): Yaprak sapları üç kademeli olan yaprak tipidir. Bir ana sap, o ana sapa bağlı yanal saplar ve bu yanal saplara bağlı yaprak sapları bulunur. Genellikle yapraklar hareketsizdir.
 • Pinnatisect (Tek Saplı): Merkezi sap üzerine simetrik olarak iki yana dağılmış yapraklardan oluşan, genellikle hareketsiz kısımlardan oluşan yaprak tipidir.
 • Palmatisect (Avuç Saplı): El biçimli damarlara ve loblara sahip ve tek bir merkezde birleşen, sivri uçlu olmayan yaprak tipi.
 • Pedate (Ayaklı): Yanal kısımları da kendi içlerinde bölünmüş, ele benzeyen yaprak tipi.
 • Palmatilobate (Lop Elli): El biçiminde, geniş loblara sahip yaprak tipidir.
 • Bipartite (Çift Yanlı): İki yana ayrılmış yaprak tipi.
 • Tripartite (Üç Yanlı): Üç ana ayrılmış yaprak tipi.
 • Palmatipartite (El Benzeri Üç Yanlı): Yaprakları birbirine bağlı, üç yana ayrılmış, el benzeri yaprak tipi.
 • Pinnatipartide (Tek Yanlı): Tek bir sap üzerinde, boydan boya ikiye ayrılmış yaprak tipi.
 • Pinnatifid (İğne Kenarlı): Kenarları iğne şeklinde çıkıntılara sahip yaprak tipi.

Tabii bu görselde, çam ya da kaktüslerde görülen tipteki adaptasyonlara yer verilmemiştir. Lise eğitiminden de bilebileceğiniz gibi çamlarda ve kaktüslerde bulunan bu iğne yaprak tipi, yaprağın su kaybını önlemek amaçlı kurak alanlarda yetişen bitkilerin geçirdikleri bir evrim sonucu oluşmuştur. Amaç, yüzey alanını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu bitkiler, bu alandan kaybettikleri fotosentez hızlarını da, çok sayıda iğne yaprak ve kaktüslerdeki gibi yeşil ve fotosentez yapabilen gövdeler taşıyarak kapatırlar. Ayrıca sinekkapan (Venüs) bitkisi gibi özel adaptasyonlar da yer almamaktadır. Bunları, ilgili yazılarımızda zaten özel olarak ele almıştık. Burada verilen yaprak tipleri, genel olarak en yaygın yaprak tipleridir.

Aşağıda birkaç farklı yaprak tipini görmektesiniz:

Tüm Reklamları Kapat

 

 

 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 

Neden bu kadar çok çeşitte yaprak olduğu sorusu, bilim dünyasında geçtiğimiz birkaç seneye kadar çok ciddi bir soru işareti olarak kalmıştır ve net bir cevap verilememiştir. Neyse ki, gelişen bilim ve teknoloji sayesinde, matematiksel modellerin de ilerlemesiyle bilim insanları çok daha hızlı sonuçlar veren sanal testler yapabilmektedirler ve bunlar sonucunda yaprakların nasıl bu kadar farklı şekillerde evrimleştikleri anlaşılabilmeye başlanmıştır.

Bu yeni modellerde, Evrimsel Biyoloji'nin de gelişmesiyle birlikte yaprak şekillerinin evriminde, yaprak damarlarının en önemli rolü oynadığı keşfedilmiştir. Dolayısıyla matematiksel modeller, yaprak damarlarının gelişimi üzerine kurulmuş ve çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Dünya üzerindeki herhangi bir diğer varlıktan çok daha fazla karbondioksit gazı emdikleri için yaprak damarlarının yaprak şekilleri üzerinde ciddi rolü olmaktadır. Aşağıda, bir yaprağın damarlarının yakından görüntüsünü görmektesiniz.

Arizona Üniversitesinde bir doktora öğrencisi olan ve yaprak şekillerinin evrimi üzerine çalışan Ben Blonder, yaprakların Dünya çapında akıl almaz miktarda karbondioksiti her yıl emdiklerini belirtmektedir. Blonder'ın açıklamasına göre yaprakların sadece 1 yılda emdikleri karbondioksit miktarı, Dünya üzerindeki tüm okyanuslardan daha fazla hacme sahiptir ve sadece insanların atmosfere kattıkları karbondioksitin 10 katından fazladır. İşte Blonder, bu gerçekten yola çıkarak, bu emilimin nasıl gerçekleştiğini anlamak üzere yaprakları incelemiş ve her yaprağın çalışma şeklinin farklı olduğunu keşfetmiştir.

Bir yaprağın şeklini belirleyen 3 temel parametre (faktör) vardır:

Tüm Reklamları Kapat

 1. Yaprağın oluşumunda kullanılacak karbon miktarı
 2. Yaprağın ömrü
 3. Yaprağın güneş ışınlarını işleme miktarı (fotosentez hızı)

İşte bu 3 faktör, sayısız farklı aralıkta ve sayısız farklı kombinasyonla bir araya geldiği için, -neredeyse- sonsuz sayıda yaprak tipi oluşabilmektedir. Tabii ki yaprakların alabilecekleri şekiller, çevre koşullarıyla da sınırlandırılmaktadır; dolayısıyla her ne kadar yapraklar birbirinden kökten farklı gözükse de, yüzeysel bir bakışla birbirlerine az çok benzerler.

İşte yapılan araştırmalar, yaprak damarlarının bu çeşitliliğin merkezinde yer aldığını göstermektedir. Blonder, bu ilginç keşfini, Evrim'e atıfta bulunarak şu sözlerle yorumlamaktadır: "Bu kadar geniş bir çeşitlilik olmasına rağmen, bir özelliği etkileyen faktörün Dünya çapında aynı olması gerçekten büyüleyici." Aşağıda, bir yaprağın damar ağını görmektesiniz:

Araştırma ekibi, düzenledikleri ayrıntılı matematiksel modellerle, yaprak damarlarının, yukarıda belittiğimiz 3 faktörü nasıl yaprağın çıkarlarına en uygun olacak şekilde manipüle edip ayarladığını ortaya çıkarmışlardır. Araştırmaları, Dünya çapında toplamda 2.500 farklı bitki türünü hedef almış ve incelemiştir. Modellerinin, yaprak damarları ile yaprak şekli arasındaki ilişkiyi her bir türde başarıyla verdiğini gördükten sonra, Arizona Üniversitesi kampüsü içerisindeki 25 farklı tür üzerinde de denemişlerdir ve bekledikleri sonuçları tam bir başarıyla almışlardır. Böylece, Dünya çapındaki bir verinin, lokal bir bölgede de geçerli olduğunu ve Evrim'in, yukarıdaki gibi göreceli olarka kısıtlı ama benzer olan çevre şartlarında, benzer şekilde işlediğini göstermişlerdir. Bu ciddi kapsamdaki araştırmalarının sonucunda, yaprak damarlarının bunu ayarlamak için üç temel özellikten faydalandıkları keşfedilmiştir:

 1. Damar yoğunluğu: Bir yaprağın oluşumu sırasında damar ağına ne kadar yatırım yapıldığını gösterir. Bir diğer deyişle, yaprağın gelişimi sırasında, bitkinin o aprak için ne kadar malzeme (atomlar ve moleküller bazında) kulanıldığını gösterir. 
 2. Damarlar arası uzaklık: Bu uzaklık, temel olarak bir yaprağın damarlar tarafından ne kadar etkili olarak beslenebildiğini göstermektedir. Eğer damarlar arası ortalama uzaklık küçükse, damar ağı yoğun demektir ve bu da yaprağın her noktasının iyi bir şekilde beslendiğini gösterir.
 3. Döngü sayısı: Döngü, yapraklarda bulunan ve insanlardaki kılcal damarlara benzeyen ince damarların toplandıkları bölgelerin adıdır. Bu döngü sayısı, yaprağın ne kadar dirençli olduğunu gösterir ve yaprak ömrüyle ilişkilidir.Çünkü döngüler, bir yaprak hasar gördüğünde yaprağı besleme görevi gören kontrol noktaları gibidir.

Dolayısıyla yaprakta bulunan damarlar, bizlere pek çok bilgi vermektedir. Örneğin bir bitki, fotosentez yapmak üzere stoma denen (aşağıda görülüyor) deliklerini açarsa, bir yandan yoğun şekilde karbondioksit alabilirken, bir yandan da yoğun bir şekilde su kaybedecektir. Bu sebeple, yaprağın farklı kısımlarının su kaybından ölmemesi için, yaprağın çeşitli bölgelerine bol miktarda su pompalanması gerekmektedir. Bu da, büyük damarlar gerektirir. İşte büyük damarlı bir yaprak gördüğünüzde, bu bitkinin fotosentez sırasında çok su kaybettiğini; ancak kurak bir alanda yaşamadığını gösterir (çünkü hem çok su kaybetse, hem de kuak bir alanda yaşıyor olsa, muhtemelen iğne yaprak yapısı evrimleşirdi).

Tüm Reklamları Kapat

Eğer bir bitkinin çok fazla suya ihtiyacı varsa bu damar yapısının ve yaprak üzerindeki dağılımının farklılaşmasına sebep olacaktır. İşte bu da doğrudan bir yaprağın şeklini etkilemektedir. Uzun lafın kısası, yaprağın şeklini belirleyen yapının, yaprağın bir nevi "iskeleti" olan damarlar olduğunu söyleyebiliriz.

Damarlar, sadece yaprak şeklini belirlemekle kalmaz; pek çok önemli görevleri bulunur. Yapısal destek, hasarlara karşı direnç gösterme, besin maddelerini iletme ve hatta bazı kimyasal sinyallerin gönderilmesi görevleri bunlardan sadece birkaçıdır. 

Araştırmacılar, bu önemli gerçeği ortaya çıkarmış olsalar da, bunun sadece "büyük resmi" görmemizi sağladığını belirtmektedirler. Çünkü, yukarıda belirttiğimiz gibi, yaprak şekillerini kısıtlayan pek çok çevre faktörü de bulunmaktadır. Evrimsel Biyoloji'nin trade-off ilkesi dahilinde, bir yaprağın alabileceği çok faydalı şekiller olsa da, bunun götürüleri sebebiyle çok daha özel ve kullanışlı olabilecek yapraklar evrimleşememektedir. Elbette, gelecekteki uygun çevre koşullarında, bu yaprakların evrimi mümkün olabilecektir.

Yaprak çeşitleri üzerinde yapılan ve yapılacak araştırmalar, Dünya'nın geleceğini de olumlu etkileyecektir. Çünkü Dünya çevresindeki yaprak çeşitlerinin dağılımına bakarak karbondioksit emilim oranları daha net ve doğru dağılmış şekilde hesaplanabilecek ve buna uygun çevre planları yapılabilecektir. Bu da, uzun vadede karbon döngüsünün düzenlenerek atmosferdeki sera etkisi yaratan karbondioksitin azaltılabilmesini sağlayacaktır.

Teşekkür: Atıl Kaan Kalaycı

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 15. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/03/2024 05:08:43 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/253

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kromozom
Kanser
Diş Hastalıkları
Gıda
Beslenme
Robot
Karar Verme
Virüsler
Meyve
Mistisizm
Teknoloji
Beslenme Bilimi
Evrim Ağacı Duyurusu
Taksonomi
Çağ
Hayatta Kalma
Öğrenme
Kimyasal Bağ
Burun
Bilgi
Einstein
Besin Değeri
Sars Mers
Seçilim
Virüs
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Kendi Başınızayken Boğulursanız Ne Yapmalısınız?
Kendi Başınızayken Boğulursanız Ne Yapmalısınız?
"Last of Us", Sandığımızdan Gerçek Olabilir mi?
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir?. (21 Eylül 2011). Alındığı Tarih: 1 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/253
Bakırcı, Ç. M. (2011, September 21). Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 01, 2024. from https://evrimagaci.org/s/253
Ç. M. Bakırcı. “Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 21 Sep. 2011, https://evrimagaci.org/s/253.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Neden Bu Kadar Farklı Şekillerde Yaprak Bulunur? Yapraklar Şekilleriyle Damarlar Arasındaki Evrimsel İlişki Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 21, 2011. https://evrimagaci.org/s/253.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close