Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!

Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!
8 dakika
9,910
Tüm Reklamları Kapat

Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı Başkanı sevgili Prof. Dr. Mete Atatüre ve ekibi, fizik dünyasında çığır açabilecek bir keşfe imza attılar: Araştırmacılar, bildiğimiz pas ile yakından ilişkili bir malzemede, daha çevreci ve daha hızlı bilgi işlem teknolojilerine güç sağlamak için kullanılabilecek bir sonuç olan manyetik monopoller keşfettiler.

Manyetik Monopol Nedir?

Parçacık fiziğinde manyetik monopoller, sadece 1 adet manyetik kutbu olan, varsayımsal bir temel parçacıktır. Bunu, güney kutbu olmayan ama kuzey kutbu olan bir mıknatıs veya tam tersi gibi hayal edebilirsiniz. Elektrik yüklerinde negatif yüklü elektronlar ve pozitif yüklü protonlar izole bir şekilde bulunabiliyor olsalar da, ilginç bir şekilde manyetik yükler mutlaka bir arada, kuzey ve güney kutbu aynı sistemde bulunacak şekilde var olmak zorundalar. Bir diğer deyişle, kuzey ve güney kutupları olan sıradan bir mıknatısı istediğiniz kadar küçük parçalara bölün, asla "sadece kuzey" veya "sadece güney" kutbuna sahip bir mıknatıs elde edemezsiniz. En azından bunun böyle olması gerektiği düşünülüyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Cambridge Üniversitesi tarihinde görev almış devlerden olan James Clerk Maxwell'in denklemlerine göre, ister buzdolabı mıknatısı ister Dünya'nın kendisi olsun, manyetik nesneler her zaman izole edilemeyen bir çift manyetik kutup olarak var olmalıdır. Araştırmayı yöneten Profesör Mete Atatüre, şöye anlatıyor:

Her gün kullandığımız mıknatısların iki kutbu vardır: kuzey ve güney. 19. yüzyılda tek kutupların var olabileceği varsayılıyordu. Ancak James Clerk Maxwell, elektromanyetizma çalışmaları için türettiği temel denklemlerinden birinde, buna karşı çıktı. Eğer monopoller gerçekten var olsaydı ve onları izole edebilseydik, bu kayıp olduğu varsayılan bir yapboz parçasını bulmak gibi bir şey olurdu!

Atatüre, bir zamanlar Maxwell'in de görev yaptığı Cambridge Cavendish Laboratuvarı'nın başkanıdır. 

Tüm Reklamları Kapat

Manyetik Monopoller Neden Önemlidir?

Manyetik monopoller uzun bir süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyorlar. Bunun birkaç nedeni var: Öncelikle, "manyetik monopol" kavramı gerçekse, elektromanyetizmanın temel denklemleri olan Maxwell denklemlerinde elektrik ve manyetizma arasındaki simetriyi tamamlayacaktır. Bir diğer deyişle manyetik monopolleri keşfetmek, bu denklemleri daha simetrik ve zarif hale getirecektir.

Ayrıca manyetik monopol arayışı, elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet dahil olmak üzere doğanın tüm temel kuvvetlerini birleştirmeyi amaçlayan Büyük Birleşik Teori veya Her Şeyin Teorisi arayışıyla da yakından ilgilidir. Manyetik monopollerin varlığı bu birleşmenin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Son olarak manyetik monopollerin, Evren'in erken dönemlerinde oluştuğu tahmin edilmektedir ve potansiyel varlıkları kozmolojik etkilere sahip olabilir. Özelliklerinin ve bolluklarının anlaşılması, erken evrenin evrimine dair içgörüler sağlayabilir. Bununla ilgili olarak Kozmik Enflasyon Teorisi hakkındaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Manyetik Monopoller Neden "İmkansız"dı?

Her ne kadar manyetik monopoller yukarıda anlattığımız gibi bir dizi ilgi çekici teorik niteliğe sahip olsalar da, bugüne kadar hiç gözlenememişlerdi - ve bazı teorik gerekçelerle, bunların gözlenemeyecek kadar nadir bulundukları veya hiç var olmadıkları düşünülüyordu.

Her şeyden önce, öanyetik monopolleri tespit etmek için bugüne kadar çok sayıda deney yapıldı; ancak bu deneylerin hiçbirinde varlıkları için kesin bir kanıt elde edilemedi. Tam tersine, her bir deney sonucunda bir manyetik monopolün sahip olabileceği özellikler ve bulunabileceği bolluk konusundaki şartlar daha da kısıtlı hale geldi.

İkincisi, herhangi bir kapalı yüzeyden geçen manyetik akının her zaman sıfır olmak zorunda olduğunu belirten Gauss'un manyetizma yasası doğruysa, zaten manyetik monopollerin var olamamasını bekleriz. Çünkü bu yasaya göre manyetik alan çizgileri kapalı döngüler oluşturmak zorundadır ve izole haldeki monopoller bunu asla başaramaz.

Buna ek olarak; bugüne kadar geliştirilen ve elektromanyetik alanların, kuantum mekaniğinin ve parçacık fiziğinin davranışını tanımlayan birçok teorik model içerisinde manyetik monopoller doğal olarak bulunmamaktadır. Bu modeller, genellikle monopollerin son derece büyük olacağını ve üretilmelerinin ya da tespit edilmelerinin zor olacağını öngörmektedir.

Son olarak, kozmik ışınların ve kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun incelenmesi de dahil olmak üzere bugüne kadar yaptığımız kozmik gözlemler, manyetik monopollerin bolluğu üzerine ek kısıtlamalar getirmiştir. Bu gözlemlerde önemli monopol sinyallerinin yokluğu, Evren'de var olabilecek manyetik monopol yoğunluğu üzerinde daha da katı sınırlamalara yol açmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Yoğun Madde Fiziğinde Monopollerin İzleri

Parçacık fiziği deneylerinde izole manyetik monopoller gözlemlenmemiş olsa da, efektif olarak bir "manyetik monopol" gibi davranan, "monopol-benzeri yarı parçacıkların" veya manyetik monopollere matematiksel benzerlikleri olan fenomenlerin gözlemlendiği yoğun madde sistemleri keşfedilmiştir. Bu sistemler, genellikle "kendiliğinden beliren manyetik monopoller" (İng: "emergent magnetic monopoles") veya "efektif olarak manyetik monopol" (İng: "effectively magnetic monopoles") olarak adlandırılırlar.

Buz Kuralı!

Yaklaşık 15 yıl önce, bilim insanları monopollerin manyetik bir malzemede nasıl var olabileceğini öne sürdüler. Bu teorik sonuç, kuzey ve güney kutuplarının aşırı derecede ayrılmasına dayanıyordu, böylece yerel olarak her "kutup spin buzu" adı verilen egzotik bir malzemede izole görünüyordu.

Örneğin disprosiyum titanat (Dy2Ti2O7) ve holmiyum titanat (Ho2Ti2O7) gibi bazı nadir toprak piroklor mıknatıslarının, matematiksel olarak manyetik monopollere benzeyen davranışlar sergilediği bilinmektedir. Bu malzemeler bir kafes üzerinde manyetik momentlerin (spinlerin) karmaşık bir düzenlemesine sahiptir ve düşük sıcaklıktaki davranışları "buz kuralı" ile tanımlanmaktadır. Buz kuralının ihlal edilmesi, "manyetik monopol kusurları" adı verilen manyetik monopol benzeri uyarımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kusurlar izole manyetik monopol gibi davranmaktadır ve deneylerde de gözlemlenmiştir.

Skyrmionlar!

Buz kuralı, manyetik monopol benzeri yapıların tek örneği değil. Skyrmionlar, manyetik malzemelerin spin yapısındaki topolojik kusurlardır. Genellikle manyetik girdaplar veya solitonlar olarak tanımlanırlar ve belirli bir bağlamda ortaya çıkan manyetik monopoller olarak düşünülebilirler. Skyrmionlar, kiral mıknatıslar ve bazı ferromanyetik filmler gibi çeşitli manyetik malzemelerde gözlemlenmiştir. Bilgi depolama ve spintronik alanlarında potansiyel uygulamaları vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Ek olarak kuantum spin sıvıları, elektronların veya atomların spinlerinin çok düşük sıcaklıklarda bile sıralanmadığı egzotik madde halleridir. Bazı kuantum spin sıvılarında, uyarımlar kesirli manyetik monopollere ve elektrik yüklerine benzeyebilir. Bu sistemler hala aktif bir araştırma konusudur ve belirli kuantum spin sıvılarında ortaya çıkan manyetik monopollerin teorik tahminleri olsa da, deneysel doğrulama zordur.

Kesirli kuantum Hall etkisinde (İng: "Fractional Quantum Hall Effect" veya kısaca "FQHE"), iki boyutlu elektron sistemleri temel iletkenlik kuantumunun kesirli değerlerinde kuantize iletkenlik platoları sergiler. FQHE'deki uyarımlar, kesirli elektrik yüküne sahip parçacıklar ve bazı durumlarda manyetik monopollere benzer kesirli istatistikler olarak düşünülebilen anyonlardır.

Son olarak, tek boyutlu spin zincirleri (veya "tek boyutlu spin merdivenleri") bağlamında, spin-yük ayrımı meydana gelebilir ve bu da "spinonlar" ve "holonlar" olarak adlandırılan iki tür yarı-parçacığın ortaya çıkmasına neden olur. Spinonlar, spin taşıyan ama yük taşımayan (bu bakımdan, spin için "manyetik monopollere" benzerdir), holonlar ise yük taşıyan ama spin taşımayan olarak düşünülebilir.

Bu sistemler, manyetik monopolleri andıran fenomenler sergileseler de temel parçacık fiziğinde tanımlandığı gibi gerçek manyetik monopoller olmadıklarını belirtmek önemlidir. Bunun yerine bunlar, yoğun madde sistemlerindeki parçacıkların veya spinlerin kolektif davranışlarından kaynaklanan olgulardır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metotları (Prof. Dr. Yusuf Kalender)
 • Cilt Bilgisi: Karton Kapak
 • Kağıt Bilgisi: 1. Hamur
 • Basım Tarihi: ŞUBAT 2021
 • Basım Bilgisi: 1.BASKI
 • Sayfa Sayısı: 482
 • Kitap Boyutları: 19,5*27,5
 • ISBN No: 978-605-282-666-9
 • Barkod No: 9786052826669
 • Çıkışo: tarihi: 12.02.2021
Devamını Göster
₺515.00
Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metotları (Prof. Dr. Yusuf Kalender)
 • Dış Sitelerde Paylaş

Mete Atatüre ve Ekibinden Devrimsel Keşif!

Mete Atatüre liderliğindeki araştırmacılar, bir tür demir oksit olan hematitin yüzeyindeki girdaplı dokuları ve zayıf manyetik sinyalleri gözlemlemek için, elmas kuantum algılama olarak bilinen bir teknik kullandılar.

Araştırmacılar, hematitteki manyetik monopollerin, birçok spinin (bir parçacığın açısal momentumu) kolektif davranışı yoluyla ortaya çıktığını gözlemledi. Bu monopoller, hematitin yüzeyindeki girdaplı dokular boyunca küçük hokey diskleri gibi kayıyor gibi gözüküyorlar. Bu, devrim niteliğinde bir keşif, çünkü doğal olarak var olabilen monopoller, böylelikle insanlık tarihinde ilk kez deneysel olarak gözlemlenmiş oldu!

Araştırma ayrıca, daha önce gizli olan girdaplı dokular ile hematit gibi malzemelerin manyetik yükleri arasında, sanki bunları birbirine bağlayan gizli bir kod varmış gibi, doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Yeni nesil mantık ve bellek uygulamalarını mümkün kılmada faydalı olabilecek sonuçlar Nature Materials dergisinde yayınlandı.[1]

Nasıl Başardılar?

Oxford Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nden meslektaşlarıyla birlikte çalışan Cambridge araştırmacıları, manyetik bir malzemenin yüzeyindeki dönen dokular boyunca kayarak iki boyutlu uzaya yayılan monopolleri ortaya çıkarmak için "kendiliğinden belirme" (İng: "emergence") kavramından faydalandılar.

Dönen topolojik dokular, iki ana malzeme türünde bulunur: ferromıknatıslar ve antiferromıknatıslar. Bu ikisinden antiferromıknatıslar ferromıknatıslardan daha kararlıdır, ancak güçlü bir manyetik imzaya sahip olmadıkları için incelenmeleri daha zordur.

Antiferromıknatısların davranışlarını incelemek için Atatüre ve meslektaşları elmas kuantum manyetometrisi olarak bilinen bir görüntüleme tekniği kullandılar. Bu teknik, bir malzemenin davranışını etkilemeden yüzeyindeki manyetik alanı hassas bir şekilde ölçmek için bir elmas iğnedeki tek bir spini (yani bir elektronun doğal açısal momentumunu) kullanmaktadır.

Mevcut çalışma için araştırmacıla,r bu tekniği antiferromanyetik bir demir oksit malzeme olan hematite bakmak için kullandılar. Şaşırtıcı bir şekilde, hematit içinde monopoller, dipoller ve kuadrupoller de dahil olmak üzere gizli manyetik yük modelleri buldular. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Paolo Radaelli şöyle diyor:

Monopoller teorik olarak tahmin edilmişti, ancak doğal olarak oluşan bir mıknatısta ilk kez iki boyutlu bir monopol gördük.

 Oxford Üniversitesi'nden olan ve makalenin birinci yazarı olan Dr. Hariom Jani ise şöyle diyor:

Bu monopoller, tek bir sabit parçacık yerine bir tekillik etrafında dönen birçok spinin kolektif bir halidir, bu nedenle çok cisim etkileşimleri yoluyla ortaya çıkarlar. Sonuç, içinden farklı manyetik alan çıkan küçük, yerelleşmiş kararlı bir parçacıktır.

Cavendish Laboratuvarı'ndan ilk yazar Dr. Anthony Tan ise şöyle anlatıyor:

Elmas kuantum manyetometrisinin iki boyutlu kuantum malzemelerdeki manyetizmanın gizemli davranışını çözmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdik, bu da bu alanda yeni çalışma alanları açabilir. Daha zayıf manyetik çekimleri nedeniyle antiferromıknatıslardaki bu dokuların doğrudan görüntülenmesi her zaman zor olmuştur, ancak şimdi elmas ve pasın güzel bir kombinasyonu ile bunu yapabiliyoruz.

Çalışma, sadece elmas kuantum manyetometrisinin potansiyelini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda kuantum malzemelerdeki gizli manyetik olayları ortaya çıkarma ve araştırma kapasitesinin de altını çiziyor. Eğer kontrol edilebilirse, manyetik yüklerle bezenmiş bu girdaplı dokular süper hızlı ve enerji tasarruflu bilgisayar bellek mantığına güç verebilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
93
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 31
 • Bilim Budur! 17
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • İnanılmaz 9
 • Muhteşem! 7
 • Umut Verici! 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/03/2024 11:45:02 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/16222

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Entomoloji
Nadir
Hızlı
Sıcaklık
Newton
Şehir Hastanesi
Üreme
Kas
Bilinç
Kimya Tarihi
Astronot
Renk
Teşhis
Araştırma
Nörobilim
Diş Hastalıkları
Hayvan Davranışları
Meyve
Hücre
Cansız
Evrimsel Tarih
Çevre
Hindistan
Primatlar
Gaz
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Kargalar 200 Yıl Yaşıyor Olabilir mi?
Kargalar 200 Yıl Yaşıyor Olabilir mi?
Piyango Nasıl Kazanılır? (GARANTİLİ)
Piyango Nasıl Kazanılır? (GARANTİLİ)
Kendi Kendine Konuşanlar Deli mi?
Kendi Kendine Konuşanlar Deli mi?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!. (11 Aralık 2023). Alındığı Tarih: 4 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/16222
Bakırcı, Ç. M. (2023, December 11). Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!. Evrim Ağacı. Retrieved March 04, 2024. from https://evrimagaci.org/s/16222
Ç. M. Bakırcı. “Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Dec. 2023, https://evrimagaci.org/s/16222.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Mete Atatüre ve Ekibi, Tarihte İlk Defa "İmkansız" Olarak Görülen "Doğal Manyetik Monopolleri" Gözlemeyi Başardı!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 11, 2023. https://evrimagaci.org/s/16222.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close