Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir?

Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir? Pixabay
15 dakika
259,844
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
Evrim Ağacı Akademi: Moleküler Biyoloji ve Genetik Yazı Dizisi

Bu yazı, Moleküler Biyoloji ve Genetik yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Birçok insan, genetiği çok tekdüze zanneder: iki ebeveynin gözleri "baskın" olarak bilinen kahverengi ise, çocukları da öyle olmak zorundadır diye düşünürler. Ancak ikisi de mavi gözlü gibi "çekinik" bir renkteyse, yavrular da mavi göz rengine sahip olabilir diye düşünürler. Ama bu doğru değildir. Mavi gözlü ebeveynlerin, kahverengi gözlü çocukları olabilir. Her ne kadar sözde esprili bir dille "sütçü-tüpçü" gibi cinsel kimliği aşağılayıcı malzemelere dönüştürülse de, modern genetik açısından bu sözde "beklenmedik" durumlara rastlamak mümkündür. Bu makalemizde, göz rengiyle ilgili güncel bilgiler ışığında, temel genetik bilgilerini kullanarak size bunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bu makalede özellikle, mavi gözlü anne-babaların kahverengi gözlü bir çocuğa nasıl sahip olabileceklerini mantıklı ve bilimsel bir şekilde açıklayacağız.

Lise Düzeyinde Göz Renklerinin Genetiği

Türkiye'de ve Dünya'nın sayısız ülkesinde göz renkleri, Mendelyen özellikte genetiğe örnek olarak gösterilir. Mendelyen genetiğe uygun karakterler, tek bir özelliği, tek bir genin kontrol ettiği karakterlerdir. Liselerde buna boy uzunluğundan, saç ve göz rengine kadar sayısız örnek verilir. İşin üzücü tarafı, lisede "Mendelyen karakter" olarak verilen tek bir özelliğin bile Mendelyen karakterde olmamasıdır; hatta gerçekten çok kötü örnekler olmasıdır. Göz rengi, saç rengi, dil yuvarlama becerisi, ayak parmaklarının yapısı, saçların ön kısmındaki V şeklindeki uzantı, kulak memelerinin yapışıklığı/ayrıklığı, başparmağı bükebilme becerisi (otostopçu parmağı) ve daha nicesi... Bunların hepsi liselerde Mendelyen karakter olarak, tek bir genin baskın ve çekinik versiyonlarına (alellerine) bağlı olarak belirlendiği anlatılır. İstisnasız olarak hepsi de hatalıdır. Bunların hiçbiri tek bir genin farklı alellerine bağlı olarak belirlenmez. Hepsinde birden fazla gen belirleyici rol oynar, hatta bazılarında 8-30 farklı genin işlevi tespit edilmiştir! Dolayısıyla lisedeki basit hesaplama ile tespit edilebilir unsurlar değildir. 

Tüm Reklamları Kapat

İşte bu nedenle, makalemizin başında da kısaca örneklediğimiz ettiğimiz gibi, göz rengini öylece dış görünüşe bakıp, tek bir genin ("göz rengi geni") farklı alellerine ("kahverengi" ve "mavi" aleli) indirgemek mümkün değildir. Bu özelliğin belirlenmesi, lisede öğretilenden çok daha karmaşıktır. Şimdi, işin özünü anlayabilmek için, lisede öğretilen hesaplamayı hatırlayalım. Eğer çok iyi bir şekilde hatırlıyorsanız, bu kısmı geçebilirsiniz:

Genlerden biri iki tipte (versiyonda) bulunur ve bunlara "alel" adı verilir: kahverengi (brown) (B) ve mavi (blue) (b). Dikkat edilecek olursa baskın olan büyük harfle, çekinik olan küçük harfle yazılır. Bir yavru, annesinden 1 set, babasından 1 set gen aldığı için, baskınlık-çekiniklik burada devreye girer. Lisede öğrendiğimize göre, anneden veya babadan tek bir baskın alelin (bu durumda kahverenginin) gelmesi, çocuğun göz rengini otomatik olarak belirler: kesinlikle kahverengi olacaktır, çünkü diğer ebeveynden gelen alel kahverengi de olsa, mavi de olsa; kahverengi olan alel baskın olduğu için kendi taşıdığı özelliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Genetiğin babası olarak anılan Gregor Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı araştırma sonucu ulaştığı bu bulgulardan yola çıkarak, ebeveynlerin göz rengine bakarak, yavrularının göz rengi ihtimalini bilebileceğimiz düşünülür ve aşağıdaki gibi hesaplamalar yapılabilir:

Tüm Reklamları Kapat

Ebeveynlerin genotipi (genetik özellikleri) biliniyorsa -ki dışarıdan bakarak bilmek çoğu zaman imkansızdır-, yavruların genleri hesaplanabilir. Burada, Mendel Genetiği dahilinde yapılan bir çaprazlama görülüyor. Buna göre, Aa (1 baskın, 1 çekinik) bir anne ile aa (2 çekinik) saç rengi aleline sahip ebeveynlerin yavruları %50 ihtimalle siyah (baskın), %50 ihtimalle sarışın (çekinik) oluyor. Fakat izah ettiğimiz gibi, bu modelleme doğru değildir. Saç rengi, tek bir alel çiftine (A ve a) bağlı bir genetik özellik değildir.
Ebeveynlerin genotipi (genetik özellikleri) biliniyorsa -ki dışarıdan bakarak bilmek çoğu zaman imkansızdır-, yavruların genleri hesaplanabilir. Burada, Mendel Genetiği dahilinde yapılan bir çaprazlama görülüyor. Buna göre, Aa (1 baskın, 1 çekinik) bir anne ile aa (2 çekinik) saç rengi aleline sahip ebeveynlerin yavruları %50 ihtimalle siyah (baskın), %50 ihtimalle sarışın (çekinik) oluyor. Fakat izah ettiğimiz gibi, bu modelleme doğru değildir. Saç rengi, tek bir alel çiftine (A ve a) bağlı bir genetik özellik değildir.

İşin Doğrusu

Uzun yıllardır bütün göz rengi ve kalıtım meselesinin bu basit modelle açıklandığı düşünülüyordu. Ta ki bu modelin bariz bir şekilde eksik olduğu gerçeği ortaya çıkarılana kadar... Bu model, örneğin mavi gözlü anne-babaların nasıl kahverengi gözlü bir çocuğu olabileceğini açıklayamaz. Evet, buna öyle sık sık rastlamayız. Dolayısıyla yukarıdaki modelleme "pratik" olması açısından işlevsel olabilir. Fakat hatalıdır. Çünkü mavi gözlü ebeveynlerin (yani Mendelyen karakter gibi düşünecek olsaydık, "aa" genotipine sahip 2 bireyin), herhangi bir mutasyon olmaksızın içerisinde A (kahverengi) aleli olması gereken, kahverengi gözlü yavruları olabilir! Bu durumun açıklanması gerekir.

Göz rengine neden olan 2 adet temel gen bulunmaktadır: birincisi, yukarıda izah ettiğimiz kahverengi (B) ve mavi (b) diye iki alele sahip gendir. İkincisi ise yeşil (G) ve mavi (b) şeklinde iki alele sahip gendir. Ancak yapılan araştırmalar, göz rengine neden olan ilk genin (B-b) aslında iki ayrı genden oluştuğunu göstermektedir: OCA2 ve HERC2. Başka bir deyişle mavi gözlü olmanın tek bir yolu değil, iki yolu vardır.

Normalde bu, mavi gözlü anne-babaların nasıl kahverengi gözlü bir çocuğa sahip olduklarını açıklamak için yeterli değildir. Göz renginin çalışma şeklinden dolayı, genlerden biri kahverengi göz oluşturabilecekse mavi göze neden olan diğer gene baskın olması beklenir. Aslında bu durum, tam da eski modelde yeşil gözün başına gelen durumdur. Kahverengi gen, yeşil gene baskın olduğundan sonuç kahverengi göz olur. Bu iki gen, açık renk gözlü anne-babaların koyu renk gözlü çocukları olmasını açıklayabilir çünkü iki genin de çalışmak için birbirlerine ihtiyaçları vardır ve mavi tiptekiler çalışmayan (kırık) genlerdir. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Görülebileceği gibi bu genlerden biri bile çalışmazsa mavi renkli göz oluşmaktadır. Bunun nedeni
Görülebileceği gibi bu genlerden biri bile çalışmazsa mavi renkli göz oluşmaktadır. Bunun nedeni "kahverengi renk pigmenti"nin üretilememesi değil (çünkü böyle bir pigment türü yoktur), "kahverengini verebilecek kadar renk pigmentinin" üretilememesidir. Bu konunun detayları için yazımızın ilerleyen kısımlarını okuyunuz.

İşin püf noktası şudur: Gözlerinin "iris" adı verilen en ön kısmında çok miktarda pigment üreten kişi kahverengi gözlere, hiç pigment üretmeyen kişi ise mavi gözlere sahip olur. Dolayısıyla göz rengini, bağımsız bir özellik olarak değil, üretilen pigment miktarı olarak düşünmek gerekir. Bu nedenle, pigment üretim sürecini iyi anlamak gerekir.

Pigment üretme sürecinin bir kısmında OCA2 ve HERC2 genleri devreye girer. OCA2’yi etkinleştirmek için, aktif (çalışan) bir HERC2 geni gereklidir. OCA2 ise pigmentin fiilen üretilmesini sağlamaktadır. Yani pigment üretmek için ikisi de birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla sadece HERC2 geni çalışmayan kişi, OCA2 ne derse desin mavi gözlü olur. Çünkü çalışan OCA2 etkinleştirilemez ve böylece kahverengini verebilecek kadar yeterli miktarda pigment üretilemez. Bunun tersi de aynı şekilde doğrudur. OCA2 geni çalışmayan kişi, HERC2 geni ne derse desin mavi gözlü olur. Çalışmayan bir pigment üretme genini etkinleştirmeye çalışmak bir işe yaramaz, sonuçta yine yeterli pigmentiniz olmaz. Kahverengi gözlü olmak için çalışan bir HERC2 ve çalışan bir OCA2’ye ihtiyacınız vardır.

İki gen birbirine bağımlı olduğundan, kişinin aslında kahverengi göz gibi baskın bir özelliğin taşıyıcısı olması mümkündür. Yani kahverengi gözlere sahip olmaksızın (bir diğer deyişle, mavi renkli gözlere sahipken), yavrularınızın kahverengi gözlere sahip olmasını sağlayacak gen kombinasyonlarına sahip olabilirsiniz (tabii eşinizin gen kombinasyonu da tamamlayıcı olmalıdır). Mavi gözlü anne babanın ikisi de bu özelliği taşıyorsa o zaman kahverengi gözlü bir çocukları olabilir. İşte genetik böyle eğlencelidir!

Burada rahatlatıcı bir bilgi verelim: Koyu renk gözlü çocukları olan açık renk gözlü anne babalar; babası ben miyim, diye sormaktan vazgeçin! (Tabii şüphe duymak için başka nedenleriniz yoksa...)

Bu dişi, bir kahverengi göz geni taşıyor olabilir!
Bu dişi, bir kahverengi göz geni taşıyor olabilir!

Lise Genetiğini Düzeltmek ve Geliştirmek

Buraya kadar şunu öğrendik: Göz renginin en önemli genlerinden ikisi OCA2 ve HERC2’dir. Her ikisi de mavi göze neden olabilecek tipte bulunabilir ve her ikisi de çalışmak için birbirine ihtiyaç duyar. Genetik biliminde böyle ilişkilere epistazi adı verilir. Göz rengine neden olan genlerin aslını öğrenmek ve bunların birbirine ihtiyacı olduğu gerçeği, mavi gözlü anne babaların nasıl kahverengi gözlü bir çocuğu olabileceğine dair açıklama getirir. Şimdi bunu biraz daha genetik temellere oturtalım; havada kalmasın:

Tüm Reklamları Kapat

Söylediğimiz gibi insanların genlerinin çoğu, iki kopyadır. Bir kopyayı anneden, bir kopyayı da babadan alırlar. Bu genler farklı tiplerde (veya alelerde) olabilirler. Bu makalede OCA2’nin kahverengi (O) ve mavi (o) tipte olduğunu düşünelim. Gerçekteki durum aslında biraz daha karmaşıktır ancak şu etapta kafa karıştırmaya gerek yok. HERC2 de iki farklı tipte bulunur, diyelim ki kahverengi (H) ve mavi (h). İnsanlar her genden iki kopyaya sahip oldukları için bu durumda dokuz farklı olası genetik kombinasyon vardır:

Bu farklı kombinasyonlar aşağıdaki göz renklerini oluştururlar:

Tabloya bakıldığında, iki küçük "h" harfi veya iki küçük "o" harfi yan yana geldiğinde kişinin mavi gözlü olacağı hemen görülebilir. Makalemizin ilerleyen kısımlarında göstereceğimiz gibi bu durum, HERC2 ve OCA2’nin bir etki yaratmak için birbirine ihtiyaç duymasından ve mavi tipteki genlerin çalışmıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Adım Adım Genetik Analiz

Makalenin bu kısmında ise, ikisi de mavi gözlü olan anne babanın nasıl kahverengi gözlü bir çocuğu olabileceği üzerinde yoğunlaşacağız. Aşağıdaki gibi mavi gözlü anne babayı düşününüz:

Tüm Reklamları Kapat

Bu anne babanın çocuklarının hangi olası göz renklerine sahip olabileceğini bulmanın en kolay yolu bir Punnett karesi oluşturmaktır. Punnett karesinde yapılacak ilk şey babanın olası sperm hücrelerini tablonun sütun, annenin yumurtalarını ise tablonun satır kısmında buradaki gibi sıralamaktır:

Sperm ve yumurta tekrarlarının çıkarıldığı basitleştirilmiş tablo aşağıda verilmiştir (örneğin "oh" kombinasyonunu 2 defa yazmanın anlamı yok):

Bir sonraki adım, karelere olası genetik kombinasyonları yazmaktır. Bunun için tek yapacağımız, her bir boş kareye üstte ve solda denk gelen gen kombinasyonlarını yazmaktır. Sonrasındaysa, elde ettiğimiz bu kombinasyonun ilk 2 tabloda verdiğimiz 9 kombinasyondan hangisine denk geldiğini (kahverengi mi, mavi mi) yazabiliriz. Örneğin, ilk karede yukarıdan "Oh", soldan "oH" gelmektedir ve kombinasyon "Oh oH" olmaktadır. Bu da, tablomuzda "kahverengi gözlü" bir çocuğa denk gelir. Gösterelim:

Bu şekilde, tüm tabloyu doldurabiliriz:

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Hayvan Çiftliği: Grafik Roman

Tüm hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir.

Beylik Çiftliği’nin ezilen hayvanları, efendileri Mr. Jones’u devirip çiftliğin yönetimini ele geçirdiklerinde, bunu özgür ve eşitlikçi bir hayata atılan ilk adım olarak görürler. Fakat aralarından bir grup seçkin, Napolyon ve Kartopu isimli iki domuzun öncülüğünde yavaş yavaş kontrolü ele alır. Kendilerini bir zorbalıktan kurtulup başka bir zorbalık altında ezilirken bulan hayvanlar, çok geçmeden düşündükleri kadar eşit olmadıklarını anlarlar. Orwell’in, güç zehirlenmesi ve yozlaşma sonucunda hüsrana uğramış idealizme dair sarsıcı taşlaması Hayvan Çiftliği, Brezilyalı ünlü çizer Odyr’in çarpıcı uyarlamasıyla kendine yepyeni bir ifade alanı buluyor.

“Orwell’in güncelliğini hiç yitirmeyen alegorisine göz alıcı bir saygı duruşu. Zincirlerinden kurtularak başlattıkları devrimin sonuçlarını göğüsleyen hayvanları fırça darbeleriyle görünür kılan Odyr’in tasvirleri çok güçlü.”
New York Times

Devamını Göster
₺105.00
Hayvan Çiftliği: Grafik Roman

Görülebileceği gibi, bu ebeveynden doğacak her bir çocuğun %25 kahverengi gözlü olma, %75 de mavi gözlü olma olasılığı vardır. Çünkü bu karede gösterilen, tek bir çocuğa ait tüm olasılıklardır. Doğan her bir çocuk, bu olasılıklardan herhangi birine sahip olarak doğacaktır. Yani her bir çocuk, kutu içerisindeki 4 kareden birine denk düşecektir. Toplamdaki 4 karenin 3'ü maviye, 1'i ise kahverengiye denk geldiği için, %25-75 şeklinde bir olasılık dağılımı görmekteyiz. 

Aslında diğer göz rengi genleri de (yeşil göz gibi) dikkate alınmadığından bu bile çok basitleştirilmiş bir tablodur ve tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen, liselerde öğretilenden çok daha isabetlidir ve temel bir noktayı ispatlamamızı sağlar: mavi gözlü anne babaların kahverengi (veya yeşil veya ela vs.) gözlü çocuklarının olması kesinlikle olasılık dahilindedir. Ayrıca artık göz rengini tek bir genle ifade etmediğimiz için, Mendelyen bir karakterden çıkardığımıza dikkat çekiniz.

Diğer yandan sağ alt köşedeki olasılığın, artık kahverengiye neden olan hiçbir geni (veya aleli) taşımadığına dikkat ediniz! O çocuğun kahverengi gözlü bir çocuğa sahip olması, anne babasınınki kadar kolay olmayacaktır! 

Bazı kombinasyonlar, asla öteki renge sahip çocukları doğuramaz. Örneğin, "oo HH" ve "OO hh" kombinasyonlarını taşıyan anne babaların Punnett karesi şöyle görünür:

Böyle bir anne babanın çocuklarının hepsi kahverengi gözlü olur! (Tablo, gen kombinasyonlarının tekrarları çıkarılarak basitleştirilmiştir.)
Böyle bir anne babanın çocuklarının hepsi kahverengi gözlü olur! (Tablo, gen kombinasyonlarının tekrarları çıkarılarak basitleştirilmiştir.)

Tekrar tekrar bunun bile gerçeğinden daha basit bir versiyon olduğunu vurguluyoruz. Örneğin, HERC2 ve OCA2 aynı kromozomda birbirine çok yakın bir pozisyonda olduklarından durum, gerçekte burada gösterdiğimizden biraz daha karmaşıktır. Bunun nasıl bir etkiye sahip olduğunu makalemizin son kısmında yer vereceğiz. Fakat kısaca bilmeniz gereken, genlerin birbirinden tamamen bağımsız olarak ayrışamadığıdır. Dolayısıyla iki genin kromozom üzerinde birbirlerine yakınlığı ve uzaklığı, bir gen aktarılırken diğerinin ne kadar bağımsız olarak aktarılacağını doğrudan etkiler. Birbirine yakın olan genlerin, bir arada aktarılma şansı yüksektir. Daha uzak olanların beraber aktarılma şansı daha düşüktür.

Bu anne babalar teknik olarak baskın bir kahverengi özelliği taşıdıklarından bu sonucu kafa karıştırıcı bulmanız anlaşılır bir durumdur. Bu noktayı netleştirmek için, göz renklerinin ve bu renkleri oluşturan iki temel genin nasıl çalıştığının özüne inelim.

Göz Rengini Belirleyen Nedir?

Göz rengi, gözde ne kadar pigment olduğuna bağlıdır. Çok pigment varsa kahverengi oluşur, biraz pigment varsa yeşil, pigment azsa veya hiç yoksa mavi oluşur. Hiç pigmentin bulunmadığı durumda gözlerin mavi görünmesinin nedeni apayrı bir makalemizin konusu olabilir. Fakat basitçe anlatmak gerekirse, gözümüzün renkli bölgesi olan irisin iki katmanlı yapısının bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. İris içerisindeki arka katmanda her zaman çok miktarda melanin pigmenti vardır. Dolayısıyla gözünüz mavi de olsa, kahverengi de olsa bu bölgedeki pigment miktarı hemen hemen aynıdır. Ön tabakadaki miktar ise, göz rengini belirler. Hatta bu pigmentin yoğunlaştığı ve seyreldiği bölgeler de, bir göz içerisindeki renk farklılıklarını ve desenleri oluşturur. Ön katmanda az pigment varsa (veya neredeyse hiç yoksa), ışık bu katmandan geçerek arka katmana çarpar, büyük oranda soğrulur, bir kısmı yansır. Yansıyan kısım, ön katmandaki bükük kolajen dokusundan geçerek dışarı ulaşır. Bükülmüş kolajen sadece mavi dalga boyunu geçirebildiği için, göz mavi renkte gözükür. Dolayısıyla göz rengini belirleyen unsur, iristeki ön pigment katmanındaki melanin miktarıdır. 

OCA2 ve HERC2 Neden Birbirine İhtiyaç Duyar? Anahtar-Ampul İlişkisi...

OCA2, üretilen pigment miktarını belirleyen ana genlerden birisidir. İki OCA2 kopyası da çalışmıyorsa, kişinin mavi gözlü olması mantıklıdır. Çünkü OCA2’ler bu durumda çok pigment üretemezler. Bu da, yukarıda izah ettiğimiz nedenle, mavi renkli gözleri oluşturur.

HERC2 geninin büyük kısmı, aslında göz rengiyle ilgili değildir. Bununla birlikte genin orta kısmında OCA2’nin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol eden küçük bir bölge vardır. Eğer HERC2’nin bu kısmı iki kopyada da çalışmıyorsa, o zaman OCA2 etkinleştirilemez. Eğer OCA2 de etkinse bile, hiç pigment üretilemez. Bir diğer deyişle, sanki OCA2 geni çalışmıyormuş gibi olur.

Bunu biraz daha temel düzeyde izah edelim: OCA2’yi bir ampul, HERC2’yi de bir elektrik anahtarı gibi düşününüz. Ampul bozuksa anahtarın hangi konumda olduğunun bir önemi yoktur. Her halükarda çalışmaz. Aynen OCA2’si çalışmayan kişide HERC2’nin çalışmasının bir önemi olmadığı gibi. Bozuk bir ampulün anahtarını açık konuma almak, ışık saçamayacaktır! Aynı şey çalışan bir OCA2 ve çalışmayan bir HERC2 için de doğrudur. Çalışan bir ampul, anahtarı kapalı olduğunda ışık saçamaz. Çalışan OCA2 de, HERC2 geni çalışmadığında pigment üretmez.

Tüm Reklamları Kapat

Mavi gözlü anne babalar kahverengi bir göz geni taşıyorlarsa böyle bir durum oluşur. Bu anne babalar, çalışmayan bir HERC2 nedeniyle mavi gözlülerse OCA2’leri hâlâ çalışıyor olabilir. Ya da OCA2’leri çalışmıyorsa HERC2’leri çalışıyor olabilir. Bu son derece olağandır, sadece matematiksel olasılıklardan ötürü nadir görülür. Bu iki anne babanın genlerini sonraki kuşağa aktarmasını şöyle gösterebiliriz:

Bu iki kişi, çocuk sahibi olduğunda biri açık anahtarı, diğeri de çalışan ampulü aktarabilir. Anne babanın ikisi de daha önce ışık üretemediği halde çocukta ışık yanacaktır. Genetik terimlerle söylersek, anne babadan biri çalışan bir HERC2, diğeri de çalışan bir OCA2 aktarabilir. Daha önce ebeveynlerde hiç olmadığı halde, yavruda artık pigment vardır! Sonuç: kahverengi gözlü bir çocuk! Bu ampul/anahtar ilişkisi, genetik biliminde epistazi olarak adlandırılır. Bu, bir genin başka bir gene bağlı olduğunu söylemenin sadece süslü bir şeklidir. Ve biri bozulursa artık ikisinin de bir etkisi olmayacaktır.

Yani artık sonunda bilim göz rengiyle ilgili bir gizemi açıklayabiliyor. En azından mavi gözlü anne babaların kahverengi gözlü çocukları olmasının bir yolunu ileri sürebiliyor. Şimdi biraz da neden bazı saç renklerinin genellikle belli göz renkleriyle birlikte görüldüğü hakkında konuşacağız.

OCA2 ve HERC2, Konumsal Olarak Da Bağlantılıdır!

Bu bilmecenin ilginç bir şaşırtmacası da, HERC2 ve OCA2’nin 15. kromozomda birbirine çok yakın bir pozisyonda olmalarıdır. Bu, tiplerin (versiyonların) beraber aktarılmaya eğilimli olacakları anlamına gelir. Ve bu da anne babaların gerçekte sahip olabilecekleri çocuk kombinasyonlarını etkiler.

Tüm Reklamları Kapat

Şu anne babayı düşününüz:

Eğer OCA2 ve HERC2 genlerinin, kromozom üzerinde birbirinden uzakta olduklarını varsayarsak, yani birbirleriyle konumsal olarak hiçbir alakaları olmadığını düşünürsek, aşağıdaki Punnett karesini elde ederiz:

Sonuç olarak kahverenginin 16’da 9 (%56.25), mavininse 16’da 7 (%43.75) oluşma olasılığı vardır. Burada iki genin dört kombinasyonu da eşit derecede olasıdır. Bu durum, genellikle genlerin birbirinden uzakta veya tamamen farklı kromozomlarda olduğu durumlar için geçerlidir. Eğer genler, OCA2 ve HERC2 gibi birbirine gerçekten çok yakınsa bu durum geçerli olmayabilir. Şimdi bu iki anne babanın kromozomlarının gerçekte aşağıdaki gibi olduğunu düşününüz. 

Kromozomlar (mavi çubuklar olarak gösterilmiştir) üzerinde her bir lokusun (genlerin bulundukları bölgelerin) birbirine ne kadar yakın olduğuna dikkat ediniz. Bu tür yakın genlerin bir arada aktarılma ihtimali daha yüksektir. Biri aktarılırken, diğerini de beraberinde sürükler. Bunu, adeta bir arkadaşınızı kolundan tutup sürüklemek gibi düşünebilirsiniz.
Kromozomlar (mavi çubuklar olarak gösterilmiştir) üzerinde her bir lokusun (genlerin bulundukları bölgelerin) birbirine ne kadar yakın olduğuna dikkat ediniz. Bu tür yakın genlerin bir arada aktarılma ihtimali daha yüksektir. Biri aktarılırken, diğerini de beraberinde sürükler. Bunu, adeta bir arkadaşınızı kolundan tutup sürüklemek gibi düşünebilirsiniz.

Alellerinin (gen tiplerinin) yerleşme şeklinden dolayı, bu anne babanın Punnett karesi gerçekte şöyle görünecektir:

Tüm Reklamları Kapat

Buradan da görülebileceği gibi, gerçekte mavi gözlü çocukların oluşma olasılığı daha düşüktür. Hatta mavi gözlü çocuklar, artık kahverengi göz geni taşımıyor olacaktır! Eğer aleller farklı yerleşmiş olsaydı farklı olasılıklar elde edecektik.

Bu noktada çoğu insanın kafası karışır ve iki gen aynı kromozomda olduğunda hep bu durumun oluşması gerektiğini düşünürler. Halbuki rekombinasyon denen bir şey vardır. Genler birbiriyle karışır. Bu konuyla ilgili buradaki makalemizden bilgi alabilirsiniz.

Sonuç olarak, liselerde yanlış öğretilen bir konu, modern genetiği öğrenmek konusunda çok faydalı bir araç olarak kullanılabilir. Ve mavi gözlü ebeveynler, kahverengi gözlü yavrular doğurabilir. Bilim, bizi klişe esprilerden bile kurtarabilen, güçlü bir araçtır!

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
81
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 58
 • Bilim Budur! 40
 • İnanılmaz 38
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 22
 • Merak Uyandırıcı! 20
 • Muhteşem! 14
 • Umut Verici! 10
 • Güldürdü 6
 • Üzücü! 4
 • Grrr... *@$# 2
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: The Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • J. H. McDonald. Myths Of Human Genetics. (29 Ekim 2012). Alındığı Tarih: 11 Mayıs 2019. Alındığı Yer: University of Delaware | Arşiv Bağlantısı
 • M. R. Speicher. (2010). Human Genetics. ISBN: 978-3-540-37654-5. Yayınevi: Springer.
Evrim Ağacı Akademi: Moleküler Biyoloji ve Genetik Yazı Dizisi

Bu yazı, Moleküler Biyoloji ve Genetik yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/11/2022 11:41:04 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/345

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Ses
Zeka
Psikoloji
Sahtebilim
Güneş
Galaksi
Üreme
Kalp
Popülasyon
Beslenme
Endokrin Sistemi
Hekim
Farmakoloji
Toplumsal Cinsiyet
Hastalık Kontrolü
Genel Halk
Test
Su Ayısı
Genetik Müdahale
Samanyolu Galaksisi
Adaptasyon
Primatlar
Entropi
Kitap
Şempanzeler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı, et al. Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir?. (7 Aralık 2012). Alındığı Tarih: 29 Kasım 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/345
Bakırcı, Ç. M., Hasanoglu, U., Ölez, . (2012, December 07). Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved November 29, 2022. from https://evrimagaci.org/s/345
Ç. M. Bakırcı, et al. “Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir?.” Edited by Umut Hasanoglu. Evrim Ağacı, 07 Dec. 2012, https://evrimagaci.org/s/345.
Bakırcı, Çağrı Mert. Hasanoglu, Umut. Ölez, . “Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir?.” Edited by Umut Hasanoglu. Evrim Ağacı, December 07, 2012. https://evrimagaci.org/s/345.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.