Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Flickr by Y. Rosen
Solda sekonder akciğer lobüllerinin tamamen tutulduğu ileri sentrilobüler amfizem ve sağda sentrilobüler lokalizasyon hala belirgin.
33 dakika
5,888
 • Tıp
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
 • Türkçe Adı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
 • İngilizce Adı Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • OMIM 606963
 • Diğer İsimleri KOAH, COPD, COAD

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), önlenebilir ve tedavi edilebilir bir ilerleyici akciğer hastalığı türüdür. KOAH, uzun süreli solunum semptomları ve hava akımı kısıtlılığı ile karakterizedir.[1] Ana semptomlar, mukus üretebilen veya üretmeyen nefes darlığı ve öksürüktür.[1] KOAH, yürüme veya giyinme gibi günlük aktivitelerin zorlaşmasıyla giderek kötüleşir.[2]

KOAH'ın en yaygın iki durumu amfizem ve kronik bronşittir ve bunlar, iki klasik KOAH fenotipidir.[3] Amfizem, duvarları parçalanarak akciğer dokusunda kalıcı hasara neden olan genişlemiş hava boşlukları (alveoller) olarak tanımlanır. Kronik bronşit, iki yıl boyunca her yıl en az üç ay süren prodüktif öksürük olarak tanımlanır. Bu koşulların her ikisi de KOAH olarak sınıflandırılmadıklarında hava akımı sınırlaması olmaksızın mevcut olabilir. Amfizem, önemli sayıda insanda hava akımını sınırlayabilen ve hava akımı kısıtlaması olmaksızın var olabilen yapısal anormalliklerden sadece biridir.[4], [5] Kronik bronşit her zaman hava akımı kısıtlılığına yol açmaz ancak sigara içen genç erişkinlerde KOAH gelişme riski yüksektir.[1] Geçmişte KOAH'ın birçok tanımı amfizem ve kronik bronşiti içeriyordu, ancak bunlar GOLD raporu tanımlarına hiçbir zaman dahil edilmedi.[1] Amfizem ve kronik bronşit, KOAH'ın baskın fenotipleri olmaya devam etmektedir, ancak bunlar arasında sıklıkla örtüşme vardır ve bir dizi başka fenotip de tanımlanmıştır.[3], [6]

Tüm Reklamları Kapat

KOAH'ın en yaygın nedeni sigara gibi tütün ürünlerini kullanmaktır. Diğer risk faktörleri arasında iç ve dış ortam kirliliği, tahıl tozu ve kadmiyum tozu veya dumanı gibi mesleki tahriş edici maddelere maruz kalma ve genetik sayılabilir.[1], [7] Gelişmekte olan ülkelerde, iç mekan hava kirliliğinin yaygın kaynakları kömür kullanımı ve yemek pişirme ve ısıtma için yakıt olarak odun ve kuru gübre gibi biyo-kütledir.[1], [8]Avrupa şehirlerinde yaşayan çoğu insan zararlı düzeyde hava kirliliğine maruz kalmaktadır.[9] Tanı, spirometri ile ölçülen zayıf hava akışına dayanır.[1]

KOAH vakalarının çoğu, sigara içme ve iç ve dış ortam kirleticileri gibi risk faktörlerine maruz kalma azaltılarak önlenebilir.[1] Tedavi kötüleşmeyi yavaşlatabilirken, herhangi bir ilacın akciğer fonksiyonundaki uzun vadeli düşüşü değiştirebileceğine dair kesin bir kanıt yoktur. KOAH tedavileri arasında sigarayı bırakma, aşılar, pulmoner rehabilitasyon, inhale bronkodilatörler ve kortikosteroidler yer alır. Bazı insanlar uzun süreli oksijen tedavisinden, akciğer hacminin azaltılmasından ve akciğer transplantasyonundan fayda görebilir. Akut kötüleşme dönemleri olanlarda, artan ilaç, antibiyotik, kortikosteroid kullanımı ve hastaneye yatış gerekebilir.[10]

Tüm Reklamları Kapat

Patofizyoloji

KOAH, solunan tahriş edici maddelere karşı belirgin ve kronik bir inflamatuar yanıt olarak gelişir ve sonuçta akciğerde küçük hava yolu hastalığı olarak bilinen bronşiyal ve alveolar yeniden şekillenmeye yol açar. Bu nedenle, periferik hava yolunun daralması ile hava yolunun yeniden şekillenmesi ve amfizem, akciğer fonksiyonunun değişmesinden sorumludur.[11] Mukosiliyer klirens, silia ve mukus üretiminin düzensizliği ile özellikle değişir.[12] Bazen kronik bronşiolit olarak adlandırılan küçük hava yolu hastalığı, amfizem gelişiminin öncüsü gibi görünmektedir.[13] İlgili inflamatuar hücreler, iki tip beyaz kan hücresi olan nötrofilleri ve makrofajları içerir. Sigara içenlerde ayrıca sitotoksik T hücre tutulumu vardır ve KOAH sahibi bazı kişilerde astımdakine benzer eozinofil tutulumu vardır. Bu hücre yanıtının bir kısmı, kemotaktik faktörler gibi inflamatuar aracılar tarafından başlatılır.

Normal akciğerler sol diyagramda gösterilmiştir. Akciğerler KOAH tarafından hasar görmüş, sağ diyagramda mukus tarafından bloke edilen bronşiyollerin bir kesitini gösteren bir ek ve hasarlı alveoller.
Normal akciğerler sol diyagramda gösterilmiştir. Akciğerler KOAH tarafından hasar görmüş, sağ diyagramda mukus tarafından bloke edilen bronşiyollerin bir kesitini gösteren bir ek ve hasarlı alveoller.
LPT Medical

Akciğer hasarı ile ilgili diğer süreçler, tütün dumanındaki yüksek konsantrasyonlarda serbest radikallerin ürettiği ve enflamatuar hücreler tarafından salınan oksidatif stresi ve akciğerlerin bağ dokusunun proteaz inhibitörleri tarafından yetersiz şekilde inhibe edilen proteazlar (özellikle elastaz) tarafından parçalanmasını içerir. Akciğerlerin bağ dokusunun tahribatı, amfizeme yol açar, bu da daha sonra zayıf hava akışına ve son olarak solunum gazlarının zayıf emilim ve salınımına katkıda bulunur. KOAH'ta sıklıkla meydana gelen genel kas kaybı, kısmen akciğerler tarafından kana salınan inflamatuar mediatörlere bağlı olabilir.[1]

Hava yollarının daralması, içlerindeki iltihaplanma ve yara izine bağlı olarak oluşur. Bu, tam olarak nefes alamamaya katkıda bulunur. Hava akışındaki en büyük azalma, nefes verirken meydana gelir, çünkü bu sırada göğüsteki basınç hava yollarını sıkıştırır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu, bir sonraki nefes başladığında akciğerlerde önceki nefesten daha fazla hava kalmasına ve herhangi bir zamanda akciğerlerdeki toplam hava hacminde bir artışa neden olabilir: Hava hapsi adı verilen bu durumu, hiperinflasyon süreci takip eder.[14], [15], [16]

Akciğerler zaten kısmen doluyken nefes almak daha az rahat olduğundan, egzersizden kaynaklanan hiperinflasyon KOAH'ta nefes darlığı ile bağlantılıdır.[17] Ayrıca astımda bulunanlara benzer tahriş edici maddelere karşı bir dereceye kadar hava yolu aşırı duyarlılığı olabilir.[18]

Resmin solunda şiddetli amfizem (büyük boş alanlar) görülmektedir. Görüntünün sağındaki akciğer dokusu alveollerin göreceli olarak korunmasına sahiptir. Görüntünün üst kısmı plevral (göğüs boşluğunu içten kaplayan ve akciğerleri çevreleyen, iki katlı, ince bir zar tabakası) yüzeye çok yakındır.

Resmin solunda şiddetli amfizem (büyük boş alanlar) görülmektedir. Görüntünün sağındaki akciğer dokusu alveollerin göreceli olarak korunmasına sahiptir. Görüntünün üst kısmı plevral (göğüs boşluğunu içten kaplayan ve akciğerleri çevreleyen, iki katlı, ince bir zar tabakası) yüzeye çok yakındır.
Resmin solunda şiddetli amfizem (büyük boş alanlar) görülmektedir. Görüntünün sağındaki akciğer dokusu alveollerin göreceli olarak korunmasına sahiptir. Görüntünün üst kısmı plevral (göğüs boşluğunu içten kaplayan ve akciğerleri çevreleyen, iki katlı, ince bir zar tabakası) yüzeye çok yakındır.
Wikimedia Common - Nephron

Düşük oksijen seviyeleri ve nihayetinde kandaki yüksek karbondioksit seviyeleri, hava yolu obstrüksiyonundan (tıkanma) kaynaklanan ventilasyonun azalması, hiperinflasyon ve azalmış nefes alma isteği nedeniyle zayıf gaz değişiminden kaynaklanabilir.[1] Semptomlar şiddetlendiğinde, hava yolu iltihabı da artar, bu da hiperinflasyonun artmasına, ekspiratuar hava akışının azalmasına ve gaz transferinin kötüleşmesine neden olur. Bu, düşük kan oksijen seviyelerine yol açabilir ve eğer uzun süre devam ederse, akciğerlerdeki arterlerin daralmasına neden olabilirken, amfizem akciğerlerdeki kılcal damarların bozulmasına yol açar. Bu koşulların her ikisi de kor pulmonale olarak da bilinen pulmoner kalp hastalığına neden olabilir.[19]

Belirti ve Semptomlar

KOAH tipik olarak yetişkinlikte ve sıklıkla kış aylarında ortaya çıkar. Hastalar genellikle kronik ve ilerleyici dispne, öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri ile başvururlar. Hastalarda ayrıca hırıltı ve göğüste sıkışma olabilir. Çoğu durumda sigara içme öyküsü mevcut olsa da, böyle bir öyküsü olmayan birçok kişi vardır. Pasif içicilik, mesleki ve çevresel maruziyetler ve aile öyküsü açısından sorgulanmalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Doğrulanmış KOAH tanısı olanlara daha önceki alevlenmeler, gece uyanmaları, inhaler kullanımı ve hastalığın aktivite düzeyine etkisi sorulmalıdır. Hastaların astım, alerji ve çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonları gibi diğer hastalıklar için geçmiş tıbbi öyküleri sorgulanmalıdır. Karaciğer hastalığı, baziler amfizem ve ailede amfizem öyküsü olanlar, alfa-1 antitripsin eksikliği şüphesini artırmalıdır. KOAH'ın akut alevlenmeleri genellikle artan dispne, balgamlı öksürük ve hırıltı ile kendini gösterir.

KOAH'a sahip kişilerde aşağıdaki gibi birden fazla fiziksel bulgu olabilir:[20], [21], [22]

 • Akut alevlenmelerde belirgin solunum sıkıntısı
 • Kas erimesi
 • Nefes darlığı
 • Geçmeyen bir öksürük
 • Kalın, genellikle renkli mukus (balgam) öksürük
 • Hırıltı
 • Artan ön-arka göğüs duvarı çapı (fıçı göğüs)
 • Arteriyel oksijenlenme düşük olduğunda merkezi siyanoz

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

KOAH gelişiminin nedeni, akciğeri tahriş eden ve bir dizi konakçı faktörle etkileşime giren iltihaplanmaya neden olan zararlı partiküllere veya gazlara maruz kalmaktır. Bu maruziyetin önemli veya uzun vadeli olması gerekir.

KOAH gelişimi için en önemli risk faktörü tütün dumanıdır, ancak ağır sigara içicilerinin %50'sinden azında KOAH gelişir, bu nedenle iç ve dış kirleticilere maruz kalma, alerjenler, mesleki maruziyet ve konakçı faktörleri gibi diğer faktörlerin dikkate alınması gerekir.[1], [23] Konak faktörleri arasında genetik yatkınlık, yoksulluk, yaşlanma ve fiziksel hareketsizlik ile ilişkili faktörler yer alır. Astım ve tüberküloz da risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Avrupa'da hava yolu aşırı duyarlılığı sigaradan sonra ikinci en önemli risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Gelişim sırasında ortaya çıkan bir hava yolu dallanma varyasyonunun bir konak faktörü tarif edilmiştir. Solunum ağacı, zararlı maddeler için bir filtredir ve herhangi bir varyantı bunu bozma potansiyeline sahiptir. Bir varyasyonun kronik bronşit gelişimi ile ve bir diğerinin amfizem gelişimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Santral hava yolundaki bir dal varyantı, özellikle daha sonra KOAH gelişimi için artan bir duyarlılıkla ilişkilidir. FGF10 ile bazen varyantlar için genetik bir ilişki bulunmuştur.[24], [25]

Alkolün kötüye kullanımı alkolik akciğer hastalığına yol açabilir ve KOAH için bağımsız bir risk faktörü olarak görülmektedir.[26] Mukosiliyer klirens, alkole kronik maruziyet ile bozulur; makrofaj aktivitesi azalır ve inflamatuar yanıt artar.[27] Hasar, sigara ile birlikte kullanıldığında COVID-19 dahil olmak üzere enfeksiyona yatkınlığa yol açar; sigara içmek, COVID-19'un gelişiminde tanınan bir faktör olan ACE2 ekspresyonunun yukarı regülasyonunu indükler.[26], [28]

Tütün Kullanımı

Küresel olarak KOAH için birincil risk faktörü, sigara içenlerde ve sigarayı bırakmış kişilerde görülen KOAH gelişme oranının artmasına neden olan tütün içimidir.[1] Birçok çalışma, kadınların tütün dumanının zararlı etkilerine erkeklerden daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Aynı miktarda sigara içen kadınlar, erkeklere göre daha yüksek KOAH riskine sahiptir.[29], [30] Sigara içmeyenlerde, pasif içiciliğe (ikinci el duman) maruz kalma, dünya çapında tütün dumanından kaynaklanan 8 milyondan fazla ölümün 1,2 milyonunun nedenidir.[31] Hamilelik sırasında ve çocuğunun erken döneminde sigara içen kadınlar, çocuklarında daha sonra KOAH gelişimi için bir risk faktörüdür.[32]

Puro, pipo, nargile ve nargile kullanımı gibi diğer tütün dumanı türleri de risk oluşturmaktadır.[1] Nargile veya nargile dumanı, sigara içmek kadar zararlıdır ve hatta daha zararlı olabilmektedir.[33]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Gece Yarısı Kütüphanesi ve İnsanlar gibi sevilen kitapların yazarı Matt Haig, Rahatlama Kitabı’nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor. Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak “olmanız beklenenleri” bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

Bir dostun aklına, sarılmanın huzuruna –ve en kötü zamanlarda bile umudu hatırlamaya– ihtiyaç duyduğunuzda elinizde olmasını isteyeceğiniz bir kitap.

“Matt Haig insanlık halleriyle, onun aydınlık ve karanlığıyla empati kuruyor; mükemmel anlatılarını inşa etmek için renk paletinin tamamını kullanıyor.” —Neil Gaiman

“Modern hayatın keskin bir gözlemcisi.” —New York Times

Devamını Göster
₺70.00
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Hava Kirliliği

Kötü havalandırılmış alanlarda yemek pişirmek ve ısıtmak için yakılan ateş, genellikle kömür, odun ve kuru gübre gibi biyokütle ile beslenir, bu da iç mekan hava kirliliğine yol açar ve gelişmekte olan ülkelerde KOAH'ın en yaygın nedenlerinden biridir. Kadınlar daha fazla maruz kaldıkları için daha fazla etkilenirler.[1] Bu yakıtlar Hindistan, Çin ve Sahra altı Afrika'daki evlerin %80'inde ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.[34]

Büyük şehirlerde yaşayan insanlar, kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha yüksek KOAH oranına sahiptir.[35] Kentsel hava kirliliği semptomların şiddetenmesine katkıda bulunan bir faktör olsa da, KOAH nedeni olarak genel rolü belirsizdir. Bununla birlikte, kentsel hava, gelişen akciğeri ve olgunlaşmasını önemli ölçüde etkiler ve KOAH gelişimi için potansiyel bir risk faktörüne katkıda bulunur.

Egzoz gazından kaynaklananlar da dahil olmak üzere dış hava kalitesinin kötü olduğu bölgelerde genellikle daha yüksek KOAH oranları vardır.[36]

Mesleki Maruziyet

İşyeri tozlarına, kimyasallara ve dumanlara yoğun ve uzun süreli maruz kalma, sigara içenlerde, sigara içmeyenlerde ve hiç sigara içmeyenlerde KOAH riskini artırır. Mesleki maruziyetle ilişkilendirilen maddeler kadmiyum, silika gibi organik ve inorganik tozları, tahıl, un tozlarını ve solunum semptomlarını artıran kadmiyum ile kaynak dumanlarını içerir.[7]İşyeri maruziyetinin, vakaların %10-20'sinde neden olduğuna inanılmaktadır.[37]Toza maruz kalmanın ve sigara dumanına maruz kalmanın olumsuz etkileri kümülatif görünmektedir.[38]

Genetik

Genetik KOAH gelişiminde rol oynar. Sigara içen KOAH'lıların akrabalarında, sigara içen akraba olmayanlara göre daha sık görülür.[1] En iyi bilinen genetik risk faktörü alfa-1 antitripsin eksikliğidir (AATD) ve bu spesifik tedavisi olan tek genotiptir.[39] Bu risk özellikle alfa-1 antitripsin (AAT) eksikliği olan biri sigara içiyorsa yüksektir.[40] Vakaların yaklaşık %1-5'inden sorumludur ve bu durum 10.000 kişide yaklaşık 3 ila 4'ünde mevcuttur.[18], [40], [41]

COPDGene, fenotipleri tanımlayan ve bunların duyarlı genlerle olası ilişkilerini araştıran, KOAH epidemiyolojisine yönelik devam eden bir uzunlamasına çalışmadır. Uluslararası KOAH Genetik Konsorsiyumu ile uyumlu genom çapında analizler, KOAH ile ilişkili 80'den fazla genom bölgesi tanımlamıştır ve bu bölgelerde daha fazla çalışma yapılması istenmiştir. Tüm genom dizilimi, nadir görülen genetik belirleyicileri belirlemek için Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) ile devam eden bir işbirliğidir (2019).[42]

Teşhis Yöntemleri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tek bir durum gibi görünebilir, ancak birkaç tür akciğer hastalığını içerir. KOAH tanısı, nefes darlığı, kronik öksürük, balgam çıkarma veya sık kış soğuk algınlığı ve hastalık için risk faktörlerine maruz kalma öyküsü olan 35-40 yaş üstü herkeste düşünülmelidir.

Spirometri

Spirometri, mevcut hava akımı tıkanıklığı miktarını ölçer ve genellikle hava yollarını açmak için bir ilaç olan bronkodilatör kullanımından sonra gerçekleştirilir.[43] Tanıyı koymak için iki ana bileşen ölçülür, bir nefesin ilk saniyesinde solunabilen en büyük hava hacmi olan bir saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1) ve zorlu vital kapasite (FVC), tek bir büyük nefeste solunabilecek en büyük hava hacmidir.[44] Normalde, FVC'nin %75-80'i birinci saniyede çıkar ve KOAH semptomları olan bir kişide FEV1/FVC oranının %70'in altında olması, kişiyi hastalığa sahip olarak tanımlar.[44]

Bu ölçümlere dayanarak, spirometri yaşlılarda aşırı KOAH tanısına yol açacaktır.[43] Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü kriterleri ek olarak tahmin edilenin %80'inden daha az bir FEV1 gerektirir.[45] KOAH sahibi kişilerde ayrıca alveollerdeki azalmış yüzey alanı ve kapiller yatağın hasar görmesi nedeniyle akciğerin karbon monoksit difüzyon kapasitesinde bir azalma görülür.[46] Astım tanısında yaygın olarak kullanılan tepe ekspiratuar akımın (maksimum ekspirasyon hızı) test edilmesi KOAH tanısı için yeterli değildir.[45]

Tanıyı doğrulamak için kullanılan diğer test ve yöntemler şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Göğüs röntgeni: Göğüs röntgeni, KOAH'ın ana nedenlerinden biri olan amfizemi gösterebilir. Bir röntgen, diğer akciğer problemlerini veya kalp yetmezliğini de ekarte edebilir.
Şiddetli KOAH'ı gösteren bir göğüs röntgeni. Akciğerlere kıyasla kalbin küçük boyutuna dikkat edin.
Şiddetli KOAH'ı gösteren bir göğüs röntgeni. Akciğerlere kıyasla kalbin küçük boyutuna dikkat edin.
Wikimedia Common - J. Heilman
 • Bilgisayarlı tomografi: Akciğerlerinizin BT taraması, amfizemin saptanmasına yardımcı olabilir ve KOAH ameliyatından fayda sağlayıp sağlayamayacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Akciğer kanseri taraması için BT taramaları da kullanılabilir.
Son dönem büllöz amfizemi olan bir kişinin akciğerinin aksiyel BT görüntüsü
Son dönem büllöz amfizemi olan bir kişinin akciğerinin aksiyel BT görüntüsü
Wikimedia Common - J. Heilman
 • Arteriyel kan gazı analizi: Bu kan testi, ciğerlerinizin kanınıza oksijeni ne kadar iyi getirdiğini ve karbondioksiti ne kadar uzaklaştırdığını ölçer.
 • Alfa-1 antitripsin (AAT) eksikliği testi: Bu, akciğerlerinizde ve kanınızda bulunan AAT adlı bir proteini test eder. Protein, akciğerlerinizi KOAH gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ancak bazı insanlar, genetik bir mutasyonu miras aldıkları için yeterli AAT üretemezler. AAT'si olmayan kişilerin, yaklaşık 30 ila 40 yaşlarında, normalden daha erken akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bu genetik mutasyon nadirdir. Ailenizde AAT eksikliği öyküsü varsa doktorunuz bu testi yaptırmanızı önerebilir.

GOLD Kriterleri

Doktorlar, KOAH'ınızın ne kadar şiddetli olduğunu derecelendirmek için GOLD adı verilen bir sistem kullanırlar. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı için Küresel Girişim (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) anlamına gelen bu sistem, 1997 yılında, KOAH konusunda farkındalığı arttırmak, bu durumu önlemenin ve tedavi etmenin daha iyi yollarını oluşturmak için Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılmaya başlandı.

GOLD sistemi, KOAH'ınızın evresini, semptomlarınız, KOAH'nızın kaç kere kötüleştiği, KOAH'ınız kötüleştiği için kaç kere hastanede kalmak zorunda kaldığınız, verebileceğiniz hava miktarını ve hızı kontrol eden spirometri sonuçlarınız gibi farklı şeylere dayandırır.

Doktorunuz, şu dört şeye not verecektir:

 • Mevcut semptomlarınızın şiddeti: Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi (mMRC) yada KOAH Değerlendirme Testi (CAT) ile semptomlarınızın şiddetiyle ilgili bazı soruları yanıtlarsınız (örneğin, "merdiven çıkamayacak kadar nefessiz kalıyorum cümlesini" 1'den 5'e kadar derecelendirmeniz istenir).
 • Spirometri Sonuçlarınız: Akciğerlerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için doktorunuz spirometri sonuçlarınıza bakacaktır. Bu sonuçların da, Gold 1 Hafif, Gold 2 Orta, Gold 3 Şiddetli ve Gold 4 Çok şiddetli olmak üzere dört derecesi vardır.
 • Alevlenme Riski: Genel KOAH değerlendirmenizin bir parçası olan başka bir şey de alevlenme riskinizdir. Alevlenme, KOAH semptomlarınızın çok daha kötüleştiği ve ilacınızda değişiklik yapmanız gerektiği zamandır. Doktorunuz buna parlama da diyebilir. Spirometri sonucunuz GOLD 3 veya GOLD 4 ise bu alevlenmeler daha olasıdır.
 • Diğer Sağlık Sorunları: Doktorunuz, KOAH'ınızı derecelendirmenin ve sizin için en iyi tedavinin ne olduğuna karar vermenin bir parçası olarak sahip olduğunuz diğer sağlık problemlerini de dikkate alacaktır.

Tüm bunlara dayanarak doktorunuz KOAH'ınızı aşağıdaki gruplardan birine koyacaktır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Grup A: Düşük risk, daha az semptom
 • Grup B: Düşük risk, daha fazla semptom
 • Grup C: Yüksek risk, daha az semptom
 • Grup D: Yüksek risk, daha fazla semptom

KOAH Evreleri

FEV-1 (ciğerlerinizden 1 saniyede ne kadar nefes verebileceğinizi gösteren zorlu ekspiratuar hacim) puanına göre KOAH'nın 4 evresi mevcuttur.

Evre I (Erken Evre) KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ilk ortaya çıkmaya başladığında, bunu fark etmezsiniz bile. Kişiye sinsice yaklaşan, kendini göstermesi yıllar alan türden bir hastalık. Yakından dikkat etmiyorsanız, ilk aşamayı gözden kaçırmak kolay olabilir. Açık belirtiler ortaya çıktığında, akciğerlerinize zaten zarar vermiş olabilir. Bu nedenle, KOAH için yüksek bir riskiniz varsa, mesela şu and sigara içen veya eskiden sigara içen kişiler gibi, erken belirtilere dikkat etmelisiniz

Hastalığın hiçbir aşamasında herhangi bir tedavisi yoktur, ancak ne kadar erken yakalarsanız, tedaviye o kadar erken başlayabilirsiniz. Bu size onu yavaşlatmak ve mümkün olduğunca uzun süre iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için en iyi şansı verir.

Semptomlar

Belirgin semptomlar olmayabilir, en azından dikkatinizi çekenler olmayabilir. Aslında, çoğu insan daha sonraki bir aşamaya kadar KOAH'ı olduğunu öğrenmez. Genellikle bıktıran bir öksürükle başlar. Kuru olabilir veya berrak, beyaz, sarı ya da yeşil mukusunuz olabilir. Özellikle bazen kendinizi zorladığınızda nefes darlığı çektiğinizi de fark edebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Bu aşamada, belirtiler çok büyük bir şey gibi görünmeyebilir. Yaşlanmak üzere olduğunuzu veya eskisi kadar fit olmadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak nefes darlığı ve sürekli öksürük göz ardı edilecek şeyler değildir. Bunlara sahipseniz, doktorunuza danışın.

Evre II (Orta Evre) KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı kötüleştikçe hava akışınızı daha fazla sınırlar. Evre II'ye gelindiğinde, semptomlarınız genellikle artık görmezden gelebileceğiniz bir şey değildir. Günlük hayatınızı etkilemeye başlarlar. KOAH'ın erken belirtilerini gözden kaçırmak bazen kolay olduğundan, bu, birçok insanın neler olup bittiğini öğrenmek için doktora gittiği ve ilk önce aslında hastalığa sahip olduklarını öğrenebilecekleri evredir.

Semptomlar

İlk evrede sahip olduğunuz belirtilerin hepsi, genellikle II. evrede daha da kötüleşir. KOAH'ın en yaygın semptomu nefes darlığıdır, ancak tek semptom değildir. Ayrıca alevlenmeler adı verilen anlar yaşayabilirsiniz, ki bu semptomlarınızın kötüleştiği ve tedavi gerektirebileceği zamandır. Evre II hastaların yaklaşık %20'sinde antibiyotik veya steroid gerektiren sık alevlenmeler vardır. Kötüleşen nefes darlığına ek olarak, şunlara dikkat edebilirsiniz:

 • Sürekli artan öksürük, bu genellikle sabahları daha kötüdür
 • Mukus renginde değişiklik ya da miktarında artma
 • Günlük ev işlerini bile zorlaştıran nefes darlığı
 • Yorgunluk
 • Uyku problemi
 • Egzersiz yaparken veya alevlenme sırasında göğsünüzden gelen hırıltı sesi
 • Kafa karışıklığı hissi (KOAH mental olarak da etkilemeye başlayabilir; unutkan olabilir, kafanız karışabilir veya geveleyerek konuşabilirsiniz)

Evre III (Şiddetli Evre) KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Evre III'e ulaştığında, hayatınızı yaşama şekliniz üzerinde daha büyük bir etkisi olmaya başlar. Durum, gücünüzü azaltabilir ve çalışmayı veya ev işleri yapmayı zorlaştırabilir. Ancak tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri, zorlukları yönetmenize ve aktif kalmanıza yardımcı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Semptomlar

KOAH'ın III. evresinde, alevlenmelerinizin sıklaşması, daha fazla nefes darlığı, daha kolay yorulmak ve daha fazla öksürük yada mukus ile beraber şunlara da sahip olabilirsiniz:

 • Daha sık soğuk algınlığı
 • Ayak bileklerinizde, ayaklarınızda ve bacaklarınızda şişme
 • Göğsünüzde gerginlik
 • Derin nefes almada zorlanma
 • Günlük işlerinizi yaparken hırıltı, hızlı nefes alma, yada benzeri nefes alıp verme problemleri

Evre IV (Çok Şiddetli) KOAH

Evre 4 KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının son aşamasıdır. Çoğu insan, hastalık ve neden olduğu akciğer hasarı ile yıllarca yaşadıktan sonra buna ulaşır. Sonucunda da yaşam kaliteniz çok düşer. Sık sık, herhangi biri ölümcül olabilen alevlenmeler yaşayacaksınız.

Semptomlar

Öksürük, mukus, nefes darlığı ve yorgunluk gibi erken evrelerde sahip olduğunuz semptomların birçoğunun çok daha kötüleşmesi muhtemeldir. Sadece nefes almak bile çok çaba gerektirir. Çok fazla bir şey yapmadan nefes nefese hissedebilirsiniz. Alevlenmeler daha sık olmakla birlikte artık çok daha şiddetli olma eğilimindedir.

Ayrıca kronik solunum yetmezliği denilen bir duruma da yakalanabilirsiniz. Bu, ciğerlerinizden kanınıza yeterli oksijen gitmediğinde veya ciğerleriniz kanınızdan yeterince karbondioksit almadığında gerçekleşir; bazen ikisi birden olur.

Tüm Reklamları Kapat

Son dönem KOAH'ın diğer semptomları şunları içerir:

 • Nefes almaya başladığınızda çıtırtı benzeri sesi
 • Fıçı göğüs
Normal bir yetişkin göğsünde ön-arka çapın yan çapa oranı 1:2'dir. Fıçı göğüslü hastalarda ön-arka çap büyüdükçe bu oran 1:1'e yaklaşmaktadır.
Normal bir yetişkin göğsünde ön-arka çapın yan çapa oranı 1:2'dir. Fıçı göğüslü hastalarda ön-arka çap büyüdükçe bu oran 1:1'e yaklaşmaktadır.
GoConqr
 • Sürekli hırıltı
 • Çok uzun süre nefessiz kalmak
 • Hezayan, sayıklama
 • Düzensiz kalp atışı
 • Dinlenme halinde hızlı kalp atışı
 • Kilo kaybı
 • Kalpten akciğerlere giden atardamarda yüksek tansiyon (pulmoner hipertansiyon)

Ayırıcı Tanı

 • Astım
 • Astım-KOAH örtüşme sendromu
 • İnterstisyel akciğer hastalığı
 • Bronşiolit obliterans
 • Diffüz panbronşiolit
 • Kalp yetmezliği
 • Tromboembolik hastalık
 • Lenfanjioleiomyomatozis
 • Tüberküloz
 • Kistik fibrozis
 • Bronşektazi
 • Tümör

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

KOAH tedavi edilemez, ancak semptomlar edilebilir. Tedavinin birincil hedefleri semptomları kontrol etmek, yaşam kalitesini iyileştirmek, alevlenmeleri ve mortaliteyi azaltmaktır. Farmakolojik olmayan yaklaşım, sigarayı bırakma ve pulmoner rehabilitasyonu içerir. Alevlenme riskini azaltmaya yardımcı olmak için KOAH'lı tüm hastalara yıllık grip aşıları ve pnömokok aşısı önerilir.

Kişiye göre bir eylem planı hazırlanır ve gözden geçirilir. Kişiye özel eylem planı, eğitim oturumu ve alevlenme durumunda eylem planını kullanma desteği sağlanması, hastaneye başvuru sayısını azaltır ve alevlenmelerin erken tedavisini teşvik eder.[47] Kortikosteroid almak ve oksijen takviyesi kullanmak gibi kendi kendine yönetim müdahaleleri eylem planlarıyla birleştirildiğinde, olağan bakıma kıyasla sağlıkla ilgili yaşam kalitesi iyileşir.[48] Yetersiz beslenen KOAH'lı kişilerde C vitamini, E vitamini, çinko ve selenyum takviyesi kiloyu, solunum kaslarının gücünü ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini iyileştirebilir. Önemli D vitamini eksikliği KOAH hastalarında yaygındır ve alevlenmelerin artmasına neden olabilir. Eksik olduğunda takviye, alevlenme sayısında %50 azalma sağlayabilir.[49]

Stabil KOAH ve alevlenmelerin yönetiminde bir takım tıbbi tedaviler kullanılmaktadır. Bunlara bronkodilatörler, kortikosteroidler ve antibiyotikler dahildir. Şiddetli alevlenmesi olanlarda, antibiyotikler sonuçları iyileştirir.[50] Amoksisilin, doksisiklin ve azitromisin dahil olmak üzere bir dizi farklı antibiyotik kullanılabilir; birinin diğerlerinden daha iyi olup olmadığı belirsizdir.[51]

Tüm Reklamları Kapat

Son evredeki hastalarda palyatif bakım semptomların giderilmesine odaklanır.[52] Morfin egzersiz toleransını artırabilir. Non-invaziv ventilasyon, nefes almayı desteklemek ve ayrıca gündüz nefes darlığını azaltmak için kullanılabilir.[53]

İlaç Tedavileri

Bronkodilatörler

Kısa etkili bronkodilatörler, gerektiğinde kullanılan birincil ilaçlardır; düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmez. Ya uzun etkili ya da kısa etkili formlarda iki ana tip, beta2-adrenerjik agonistler ve antikolinerjiklerdir. Beta2-adrenerjik agonistler, bronşiyollerdeki düz kas hücrelerindeki reseptörleri hedef alarak gevşemelerine ve daha iyi hava akışına izin vermelerine neden olur. Nefes darlığını azaltırlar, dinamik hiperinflasyonu azaltma eğilimindedirler ve egzersiz toleransını geliştirirler.[54] Kısa etkili bronkodilatörlerin etkisi dört saattir ve idame tedavisi için on iki saatten fazla etkisi olan uzun etkili bronkodilatörler kullanılır. Daha şiddetli semptomların olduğu zamanlarda kısa etkili bir ajan kombinasyon halinde kullanılabilir. Uzun etkili bir beta-2 agonisti ile birlikte kullanılan bir inhaler steroid, ikisinden birinin tek başına kullanılmasından daha etkilidir.[1]

Tiotropium gibi uzun etkili muskarinik antagonist (LAMA) ya da veya uzun etkili bir beta agonisti (LABA) gibi ajanlardan hangisinin daha iyi olduğu belirsizdir, her birini denemek ve en iyi işe yarayanla devam etmek tavsiye edilebilir.[55] Her iki tip ajanın da akut alevlenme riskini %15-25 oranında azalttığı görülmektedir.[56] LABA/LAMA kombinasyonu, tek başına uzun etkili bronkodilatörlere kıyasla KOAH alevlenmelerini azaltabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.[57]

Salbutamol (albuterol) ve terbutalin dahil olmak üzere birkaç kısa etkili beta-2 agonist mevcuttur.[58] Dört ila altı saat boyunca semptomların biraz rahatlamasını sağlarlar.[58] Salmeterol, formoterol ve indacaterol gibi LABA'lar genellikle idame tedavisi olarak kullanılır. Uzun süreli kullanım KOAH'ta güvenli görünüyor ve yan etkiler arasında titreme ve kalp çarpıntısı var.[59] İnhaler steroidlerle birlikte kullanıldıklarında pnömoni riskini artırırlar.[60] Steroidler ve LABA'lar birlikte daha iyi çalışabilirken, bu hafif yararın artan risklerden daha ağır basıp basmadığı belirsizdir.[61], [62] LABA'ların bir antikolinerjik olan uzun etkili muskarinik antagonistler (LAMA) ile kombine tedavisinin, inhale kortikosteroid LABA ve bir antikolinerjik ile tedaviye kıyasla daha az alevlenmelere, daha az pnömoniye, zorlu ekspiratuar hacimde iyileşmeye ve yaşam kalitesinde potansiyel iyileşmelere yol açabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.[63]

Tüm Reklamları Kapat

Kortikosteroidler

İnhale kortikosteroidler, tekrarlayan alevlenmeleri olan KOAH vakalarında birinci basamak idame tedavisi olarak GOLD tarafından önerilen anti-inflamatuarlardır.[64], [65] Düzenli kullanımları ciddi vakalarda pnömoni riskini artırır.[1] Çalışmalar, pnömoni riskinin tüm kortikosteroid türleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir; hastalık şiddeti ile ilişkilidir ve doz-yanıt ilişkisi kaydedilmiştir.[64] Oral glukokortikoidler, akut alevlenmenin tedavisinde etkili olabilir.[1] Damardan verilenlere göre daha az yan etkiye sahip görünüyorlar.[66]

Kortikosteroid kullanımı, lenfoid folikül sayısında (bronşiyal lenfoid dokuda) azalma ile ilişkilidir.[13] LABA/LAMA/ICS'nin üçlü inhale tedavisi akciğer fonksiyonunu iyileştirir, semptomları ve alevlenmeleri azaltır ve mono veya ikili tedavilerden daha etkili olduğu görülür. NICE kılavuzları, astmatik özelliklere veya steroid yanıtını düşündüren özelliklere sahip kişilerde ICS'lerin kullanılmasını önermektedir.[67]

PDE4 İnhibitörleri

Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri (PDE4 inhibitörleri), akciğer fonksiyonunu iyileştiren ve orta ila şiddetli hastalıkta alevlenmeleri azaltan anti-inflamatuarlardır. Roflumilast, inflamasyonu azaltmak için günde bir kez oral olarak kullanılan bir PDE4 inhibitörüdür, doğrudan bronkodilatör etkisi yoktur. Esasen sistemik kortikosteroidlerle birlikte kronik bronşiti olanların tedavisinde kullanılır. Roflumilastın bildirilen yan etkileri tedavinin erken döneminde ortaya çıkar, devam eden tedavi ile azalır ve geri dönüşümlüdür. Etkilerinden biri çok fazla kilo kaybıdır ve zayıf kişilerde kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca depresyondan muzdarip olanlarda dikkatli kullanılması tavsiye edilir.

Diğer İlaçlar

Öksürük ilaçları tavsiye edilmez.[68] Beta blokerler KOAH'lı kişilerde kontrendike değildir ve sadece eşlik eden kardiyovasküler hastalık varsa kullanılmalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Oksijen Tedavisi

İstirahatte solunum yetmezliğinde oksijen düzeyi düşük olanlar için (50-55 mmHg'den düşük oksijen kısmi basıncı veya %88'den az oksijen satürasyonu olanlar) ek oksijen önerilir. Kor pulmonale ve pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlar dikkate alındığında, ilgili seviyeler 56-59 mmHg'dir.[69] Oksijen tedavisinin günde 15 ila 18 saat arasında kullanılması ve kalp yetmezliği ve ölüm riskini azalttığı söylenmektedir.[69] Normal veya hafif düşük oksijen seviyelerine sahip kişilerde, oksijen takviyesi (ayaktan) egzersiz sırasında verildiğinde nefes darlığını iyileştirebilir, ancak normal günlük aktiviteler sırasında nefes darlığını iyileştirmeyebilir veya yaşam kalitesini etkilemeyebilir.[70] Akut alevlenmeler sırasında çoğu oksijen tedavisi gerektirir; bir kişinin oksijen doygunluğunu hesaba katmadan yüksek konsantrasyonlarda oksijen kullanımı, karbondioksit seviyelerinin artmasına ve sonuçların kötüleşmesine neden olabilir.[71], [72] Yüksek karbondioksit seviyesi riski yüksek olanlarda, oksijen %88-92 doygunluk tavsiye edilirken, bu riski taşımayanlar için önerilen seviyeler %94-98'dir.[72]

Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner rehabilitasyon, bireye fayda sağlamak için koordine edilen bir egzersiz, hastalık yönetimi ve danışmanlık programıdır. Şiddetli bir alevlenme, hastaneye yatışa, yüksek mortaliteye ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme becerisinde düşüşe yol açar. Hastaneye kabulün ardından pulmoner rehabilitasyonun gelecekteki hastaneye yatışları, mortaliteyi önemli ölçüde azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Postural drenaj, perküsyon/titreşim, otojenik drenaj, elle tutulan pozitif ekspiratuar basınç (PEP) cihazları ve diğer mekanik cihazlar gibi hava yolu temizleme teknikleri, kısaca ACT'lere, artan solunum desteği ihtiyacını, solunum yardımının süresini ve solunum desteğinin süresini ve akut KOAH'lı kişilerde hastanede kalış süresi azaltabilir.[73] Stabil KOAH'lı kişilerde, ACT'ler sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde kısa vadeli iyileşmelere ve solunum sorunlarıyla ilgili uzun vadeli hastaneye yatış ihtiyacının azalmasına yardımcı olabilir.

Zayıf veya fazla kilolu olmak KOAH semptomlarını, engellilik derecesini ve prognozunu etkileyebilir. Düşük kilolu KOAH'lı kişiler, kalori alımlarını artırarak solunum kas gücünü iyileştirebilir. Düzenli egzersiz veya pulmoner rehabilitasyon programı ile birleştirildiğinde bu, KOAH semptomlarında iyileşmelere yol açabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Alevlenmelerin Yönetimi

KOAH'lı kişiler, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu alevlenmeler yaşayabilir. Kötüleşen semptomlar KOAH'a özgü değildir ve ayırıcı tanılar düşünülmelidir. Akut alevlenmeler tipik olarak, kısa etkili inhale beta agonist ve kısa etkili antikolinerjik kombinasyonu dahil olmak üzere kısa etkili bronkodilatörlerin kullanımı artırılarak tedavi edilir. Bu ilaçlar, her ikisi de eşit derecede etkili görünecek şekilde, bir aralayıcılı ölçülü dozlu bir inhaler veya bir nebülizör yoluyla verilebilir.[74] Hastalığı daha fazla olanlar için nebulizasyon daha kolay olabilir. Oksijen takviyesi faydalı olabilir, ancak aşırı oksijen artan CO2 seviyelerine ve azalan bilinç seviyesine neden olabilir. Ağızdan verilen kortikosteroidler akciğer fonksiyonunu iyileştirebilir ve hastanede kalış sürelerini kısaltabilir, ancak bunların yalnızca beş ila yedi gün süreyle kullanılması önerilir; daha uzun sürelerde kullanımı pnömoni ve ölüm riskini artırır.

 • Günde en az 9 saat 21°C Oda Sıcaklıkları: Oda sıcaklıklarının günde en az 9 saat süreyle en az 21°C tutulması KOAH'lı hastalarda, özellikle sigara içenlerde daha iyi sağlıkla ilişkilendirildi.[75] KOAH hastaları için Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 18°C ​​ile 24°C arasında iç ortam sıcaklıkları önermektedir.
 • Oda Nemi %30 BN ile %50 BN arasında: KOAH'lı kişiler için ideal iç mekan nem seviyesi %30 ila %50'dir. Özellikle ısıtma sistemlerinin sürekli çalıştığı daha soğuk iklimlerde, kış aylarında iç mekan nem seviyelerini korumak zor olabilir. İç ortam bağıl nemini %40 bağıl nemin üzerinde tutmak, aerosol haline getirilmiş virüslerin bulaşıcılığını önemli ölçüde azaltır.[76]

Amfizem İçin Uygulanan Prosedürler

Cerrahi Tedaviler

Hiperinflasyonlu şiddetli amfizem vakalarında akciğer hacmini azaltmak için bir dizi prosedür vardır. Diğer tedavilere yanıt vermediği kanıtlanan şiddetli amfizem için akciğer hacmini azaltma cerrahisi (LVRS) bir seçenek olabilir.[77] LVRS, akciğerlerin geri kalanının genişlemesine izin vererek akciğer fonksiyonunu iyileştiren hasarlı dokunun çıkarılmasını içerir. Amfizem üst loblarda olduğunda ve komorbidite olmadığında düşünülür.

Bronoskopi

Akciğer hacmini azaltmak için minimal invaziv bronkoskopik prosedürler uygulanabilir. Bunlar, valflerin, bobinlerin veya termal ablasyonun kullanımını içerir.[78] Endobronşiyal valfler, ileri amfizemden kaynaklanan şiddetli hiperinflasyonu olanlarda kullanılabilen tek yönlü valflerdir; uygun bir hedef lob ve bu prosedür için kollateral ventilasyon gerekli değildir. Lobda bir veya daha fazla valfin yerleştirilmesi, akciğer fonksiyonunu, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini iyileştiren rezidüel hacimde bir azalma sağlayan lobun kısmi çökmesine neden olur.[79]

Diğer Cerrahi Uygulamalar

Çok ağır vakalarda akciğer nakli düşünülebilir. Ameliyatla ilgili hususlarda bir BT taraması faydalı olabilir. Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi, cerrahi müdahaleler için vakaları değerlendirmek ve ayrıca ameliyat sonrası yanıtları değerlendirmek için kullanılabilecek başka bir görüntüleme yöntemidir.[80] Dev bir bül hemitoraksın üçte birinden fazlasını kapladığında büllektomi yapılabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Müddet Tahminleri (Prognoz)

KOAH'ın prognozu, sigarayı bırakma ve diğer zararlı gazlardan kaçınma dahil olmak üzere tedaviye uyum temelinde değişkendir. Diğer komorbiditeleri olan hastalar (örneğin, pulmoner hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, akciğer kanseri) tipik olarak daha kötü bir prognoza sahiptir. Hava akımı sınırlaması ve dispne genellikle ilerleyicidir.

BODE (Tür: "Vücut Kitle İndeksi, Hava Akımı Obstrüksiyonu, Dispne ve Egzersiz Kapasitesi", İng: "BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise") indeksi KOAH'ta mortalite riskini belirlemek için kullanılan bir araçtır. BODE indeksi, 1-10 arasında bir ölçekle puanlanan şu kriterlere dayanır: tahmin edilenin %FEV1'i, 6 dakikalık yürüme mesafesi, mMRC ölçeği ve vücut kitle indeksi. Kümülatif skor daha sonra 4 yıllık sağkalım ile ilişkilendirilir.[81]

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Sağlık Bakanlığı tarafından Küresel Hastalık Yükü yöntemi kullanılarak yapılan ve Türkiye’de ölüm nedenlerini tahmin etmeyi hedefleyen çalışmada, 2000 yılında en sık görülen ölüm nedenleri arasında KOAH’ın üçüncü sırada olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada KOAH, DALY nedenleri içinde sekizinci sırada yer almaktadır. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018’e göre ise, KOAH’a ikincil DALY düzeyinin 2002-2017 yılları arasında %41.81 arttığı, bu artışın erkeklerde %54.62, kadınlarda ise %26.75 düzeyinde gerçekleştiği raporlanmıştır.[82]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre solunum sistemi hastalıkları, Türkiye’de dolaşım sistemi hastalıklarından (%36.8) ve tümörlerden (%18.4) sonra en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir. Türkiye’de tüm ölümler içinde solunum hastalık- larına bağlı ölümlerin payı, 2010 yılında %8.3 iken; geçen yıllar içinde bu oran giderek artmış ve 2019 yılında %12.9’a ulaşmıştır. KOAH ve bronşektaziye bağlı ölümler ise tüm ölümlerin %5.4’ünü oluşturmaktadır (2019). TÜİK 2019 yılında KOAH ve bronşektaziye bağlı ölümlerin 23.457 olduğunu (15.358 erkek, 8189 kadın) bildirmiştir(24,25). TÜİK verilerine göre 2017 yılında KOAH, tüm ölümler içinde dördüncü sırada yer almıştır[83]

Tüm Reklamları Kapat

Küresel Hastalık Yükü Çalışması’na (Institute for Health Metrics and Evaluation) göre ise, 2019 yılında KOAH, Türkiye’de en çok öldüren hastalıklar sıralamasında iskemik kalp hastalıkları, inme ve akciğer kanserinden sonra dördüncü sırada yer almakta olup KOAH nedeniyle ölümler, 2009-2019 yılları arasında %18.1 oranında artmıştır. Yine aynı kaynağa göre KOAH, 2017 yılında en yaygın görülen YLL ve YLD sıralamasında altıncı sırada yer alırken, hastalık yükü (DALY) sıralamasında ise dördüncü sırada yer almaktadır.[84]

Adana ilinde BOLD metodolojisi kullanılarak 2004 Ocak ayı içinde yapılan prevalans çalışmasında, bu ildeki 40 yaş üstü yetiş- kinlerde sabit oran ölçütü kullanıldığında KOAH prevalansının %19.1 (erkeklerde %28.3, kadınlarda %10.3), GOLD evre (2-4) ölçütü kullanıldığında ise KOAH prevalansının %10.5 (erkeklerde %15.4, kadınlarda %6) olduğu saptanmıştır.[85] Daha sonraki yıllarda değişik illerde değişik yöntemlerle yapılan KOAH prevalans çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir.[86] Bu çalışmalarda, dünyanın diğer ülkelerinde de gözlendiği gibi KOAH prevalansı, kentlere göre kırsal alanlarda daha yüksek bulunmuştur.[87]

Önlem Yöntemleri

KOAH vakalarının çoğu, tütün dumanına ve diğer iç ve dış kirleticilere maruz kalmanın azaltılması yoluyla potansiyel olarak önlenebilir. Hastalığın ilerlemesini önlemek veya yavaşlatmak için hastalar aşağıdaki konularda eğitilmelidir:

 • Sigara bırakma
 • Pasif içicilikten kaçınma
 • Diğer zararlı ajanlara maruz kalmayı azaltma.
 • İnorganik maddeler (asbest, berilyum, karbon tozu, silika, krom)
 • Organik maddeler (termofilik mantarlar, kuş pislikleri, bakteri türleri)
 • Havalandırmasız kömür sobaları
 • İnhaler kullanım tekniği konusunda eğitim
 • İnhaler kullanımının önemi konusunda eğitim ve pekiştirme
 • Düzenli kontrole uyma
 • Tedavi planına bağlılık
 • Kötüleşen semptomların tespiti
 • Pulmoner rehabilitasyon

Etimoloji ve Hastalığın Kısa Tarihi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı adının ilk kez 1965 yılında kullanıldığına inanılmaktadır.[88] Daha önce kronik obstrüktif bronkopulmoner hastalık, kronik hava akımı obstrüksiyonu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nonspesifik kronik akciğer hastalığı, diffüz obstrüktif akciğer sendromu gibi bir dizi farklı isimle biliniyordu.Amfizem ve kronik bronşit terimleri, 1959'da Novartis konuk sempozyumunda ve 1962'de Tanı Standartları üzerine Amerikan Toraks Derneği Komitesi toplantısında resmen KOAH bileşenleri olarak tanımlandı.

Tüm Reklamları Kapat

Muhtemel amfizemin ilk tanımları 1679'da T. Bonet tarafından "hacimli akciğerler" ve 1769'da Giovanni Morgagni tarafından "özellikle havadan şişkinlik" olan akciğerler ile başladı.[88] 1721'de ilk amfizem çizimleri Ruysh tarafından yapılmıştır.[89] René Laennec, 1837 tarihli A Treatise on the Diseases of the Chest and of Mediate Oscultation (Göğüs Hastalıkları ve Aracı Oskültasyon Üzerine Bir İnceleme) adlı kitabında amfizem terimini, bir otopsi sırasında göğsü açtığında çökmeyen akciğerleri tanımlamak için kullanmıştır. Havayla dolu oldukları ve solunum yollarının mukusla dolu olduğu için her zamanki gibi çökmediklerini kaydetti.[88] 1842'de John Hutchinson, akciğerlerin hayati kapasitesinin ölçülmesini sağlayan spirometreyi icat etti. Ancak, spirometresi hava akışını değil, yalnızca hacmi ölçebiliyordu. Tiffeneau ve Pinelli, 1947'de hava akışını ölçme ilkelerini tanımladılar.

20. yüzyılın başında Büyük Britanya'da hava kirliliği ve sigara kullanımındaki artış, Aralık 1952'de Londra'daki Büyük Smog'a kadar çok az ilgi görmesine rağmen, yüksek oranlarda kronik akciğer hastalığına yol açtı. Bu, Birleşik Krallık, Hollanda ve başka yerlerde epidemiyolojik araştırmaları teşvik etti.[90] 1953'te Amerikalı bir alerji uzmanı olan Dr. George L. Waldbott, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde sigara içenlerin solunum sendromu adını verdiği yeni bir hastalığı ilk kez tanımladı. Bu, tütün içimi ile kronik solunum yolu hastalığı arasındaki ilk ilişkiydi.[91]

Modern tedaviler 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirildi. KOAH'ta steroid kullanımını destekleyen kanıtlar 1950'lerin sonlarında yayınlandı. Bronkodilatörler, umut verici bir izoprenalin denemesinin ardından 1960'larda kullanıma girdi. 1970'lerde kısa etkili salbutamol gibi başka bronkodilatörler geliştirildi ve 1990'ların ortalarında uzun etkili bronkodilatörlerin kullanımı başladı.[92]

Toplumsal ve Ekonomik Açıdan KOAH

KOAH'ın yaygın olarak yetersiz teşhis edildiği ve birçok insanın tedavi edilmediği genel olarak kabul edilmektedir. ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri, Kasım ayını, duruma ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik yıllık bir odak noktası olarak KOAH Farkındalık Ayı olarak terfi ettirdi.[93]

Küresel olarak, 2010 itibariyle KOAH'ın, yarısı gelişmekte olan dünyada olmak üzere 2,1 trilyon dolarlık ekonomik maliyetle sonuçlandığı tahmin edilmektedir.[94] Bu toplamın tahmini olarak 1,9 trilyon doları tıbbi bakım gibi doğrudan maliyetlerken, 0,2 trilyon doları kaçırılan işler gibi dolaylı maliyetlerdir. Bunun 2030 yılına kadar iki katından fazla olması bekleniyor.[94] Avrupa'da KOAH, sağlık harcamalarının %3'ünü temsil ediyor.[58] Amerika Birleşik Devletleri'nde, hastalığın maliyetinin 50 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir ve bunun çoğu alevlenmeden kaynaklanmaktadır. KOAH, 2011 yılında ABD hastanelerinde görülen en pahalı koşullar arasında yer aldı ve toplam maliyeti yaklaşık 5,7 milyar dolardı.[95]

Araştırmalar

 • Hyaluronan, hücreler için koruyucu bir kaplama sağlayan hücre dışı matriste bulunan doğal bir şekerdir. Kirliliğe maruz kaldığında akciğerlerdeki hyaluronanın, tahrişe ve bağışıklık sisteminin aktivasyonuna neden olan parçalara ayrıldığı gösterilmiştir. Ardından hava yolu daralması ve iltihaplanma gelir. Çalışma, parçalanmamış hyaluronanın solunmasının, parçalanmış HA'nın etkilerinin üstesinden geldiğini ve inflamasyonu azalttığını gösterdi. Solunan HA sadece bronş ağacında lokal olarak etki eder ve herhangi bir ilaca müdahale etmez. Daha özgürce hareket etmesine izin vererek mukus temizliğini iyileştirir. Optimum dozaj seviyelerini belirlemek için ABD'de daha ileri çalışmalar yapılacaktır.[96]
 • Sıvı nitrojen ölçülü kriyosprey kullanan kronik bronşit alt tipini hedefleyen yeni bir kriyojenik tedavi deneniyor ve Eylül 2021'de tamamlanması hedefleniyordu.[97], [98]
 • Mezenkimal kök hücrelerin kullanıldığı kök hücre tedavisi, akciğer fonksiyonunu geri kazanma ve böylece yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeline sahiptir. Haziran 2021'de sekiz klinik çalışma tamamlanmış ve on yedi tanesi devam etmekteydi. Genel olarak, kök hücre tedavisinin güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Denemeler, yağ dokusu, kemik iliği ve göbek kordon kanı gibi farklı kaynaklardan gelen kök hücrelerin kullanımını içeriyor.[99]
 • Hedeflenen akciğer denervasyonu olarak bilinen bir prosedür 2021'de, Birleşik Krallıkta'ki bir hastanede klinik araştırmanın bir parçası olarak kullanıldı. Gerçekleştirilmesi yaklaşık bir saat süren yeni minimal invaziv prosedürde, akciğerlerdeki vagus sinirinin dallarını yok etmek için elektrotlar yerleştirildi. Vagus siniri, hem kas kasılmasından hem de solunum yollarının daralmasına neden olan mukus salgılanmasından sorumludur. KOAH'lı kişilerde bu sinirler, genellikle sigara hasarının bir sonucu olarak aşırı aktiftir ve sürekli mukus salgılanması ve hava yolu daralması öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve göğüste sıkışma semptomlarına yol açabilir. Alfa-1 antitripsin eksikliği olan kişilerde alfa-1 antitripsin güçlendirme tedavisinin etkinliği belirsizdir. Daha sonraki bir klinik çift doz denemesi, elastinin parçalanmasını yavaşlatmada ve amfizemin ilerlemesinde bazı gelişmeler olduğunu ve daha ileri çalışmaların yapılması gerektiğini göstermiştir.[100]
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği olan kişilerde alfa-1 antitripsin güçlendirme tedavisinin etkinliği belirsizdir.[101] Daha sonraki bir klinik çift doz denemesi, elastinin parçalanmasını yavaşlatmada ve amfizemin ilerlemesinde bazı gelişmeler olduğunu ve daha ileri çalışmaların yapılması gerektiğini göstermiştir.[102]
 • Kütle spektrometrisi, KOAH'ta bir tanı aracı olarak inceleniyor.[103]
 • KOAH'lı kişileri nefes darlığı atakları yaşadıklarında tedavi etmek için tele-sağlık hizmetlerinin kullanımına ilişkin araştırmalar devam etmektedir; insanları uzaktan tedavi etmek, acil servis ziyaretlerinin sayısını azaltabilir ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirebilir.[104]
 • Astaksantin'in KOAH dahil akciğer hastalığına karşı etkinliğine dair kanıtlar artıyor. Astaksantin, anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü bir antioksidandır ve kullanımı için daha fazla deneme yapılması gerektiği söylenmektedir.[105]
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
22
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 3
 • İnanılmaz 2
 • Korkutucu! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/12/2022 14:10:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11423

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Tüy
Nükleer Enerji
Elektrik
Element
Rna
Hormon
Astronot
Canlı
Bilim Felsefesi
Nükleer
İnfografik
Nörobiyoloji
Ekonomi
Evrim Ağacı Duyurusu
Çocuklar İçin Bilim
Kadın Sağlığı
Bilgi Felsefesi
Nöron
Transkripsiyon
Şeker
Test
Cinsellik
Atmosfer
Teknoloji
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?. (7 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 1 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11423
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, February 07). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 01, 2022. from https://evrimagaci.org/s/11423
B. Albayrak, et al. “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11423.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 07, 2022. https://evrimagaci.org/s/11423.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.