Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?

Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?
5 dakika
2,874
Tüm Reklamları Kapat

Adını Alman matematikçi Felix Klein'dan alan Klein şişesi; tek taraflı, yönlendirilemeyen bir yüzeyi temsil eden matematiksel bir kavramdır. "Yönlendirilemeyen" sözcüğünden kasıt, şişenin yüzeyinin bir "iç" veya "dış" yüzey olarak tanımlanamayacağıdır.

Bir diğer deyişle Klein şişesi, içi ve dışı belli olmayan kapalı bir yüzeydir ve tek taraflı, kendi üzerine kıvrılmış bir yüzey olarak düşünülebilir. Aynı zamanda kendi kendine kesişmeler olmadan üç boyutlu Öklid uzayına gömülemeyecek kapalı bir yüzey olarak da açıklanabilir. Yani bir Klein şişesinin fiziksel bir modelini oluşturmaya çalışıyorsak kendi kendine kesişmelerden kaçınmak için esnek bir malzeme kullanmamız gerekir. Klein Şişesi'ni daha iyi anlamak için Möbius Şeridi'ni kavramak önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Möbius Şeridi ve Klein Şişesi

Möbius Şeridi ile Klein Şişe arasındaki temel fark, Möbius Şeridi'nin 3 boyutlu olarak görselleştirilebilmesine karşın Klein Şişesi'nin 4 boyutlu bir gösterim gerektirmesidir. Möbius Şeridi hakkında detaylı bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Möbius Şeridinin tek yüzeye sahip olduğunu gösteren animasyon.
Reddit

Klein Şişesi, 3 boyutlu Öklid uzayına gömülemez ve 3 boyutlu olarak gösterilmeye çalışıldığında şişeyle kesişen bir sapı varmış gibi görünür. Gerçekte, dokunulabilen ve gözlemlenebilen fiziksel Klein Şişeleri 3 boyutludur. Ancak 4 boyutlu uzayda boyun bölgesinde herhangi bir kesişme olmaz. Bu durum, 8 rakamının sabit bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilen 8 formu gibi Klein Sişesinin farklı formları kullanılarak matematiksel olarak gösterilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Klein Şişesi’nin 8 formunun gösterimi ve parametreleri.
Klein Şişesi’nin 8 formunun gösterimi ve parametreleri.
Wikipedia

Möbius Şeridi, dikdörtgen bir şeridin bir ucu 180 derece döndürülüp ardından iki ucu birleştirilerek oluşturulur. Klein Şişesi ise aynı işlemin bir silindire uygulanmasıyla meydana getirilir.

Bu şekilleri incelerken yönlendirilebilirlik ve tek taraflı yüzey kavramları önem kazanmaktadır. Doğada bulunan yüzeylerin çoğu iki taraflıdır ve bu durum Möbius Şeridi'nin tek taraflı yüzeyini teorik bir matematiksel kavram haline getirir. Klein Şişesi ise ikiye bölünebilir ve bu işlemle iki Möbius Şeridi ortaya çıkar. Diğer bir deyişle bir Klein Şişesinin fiziksel formu, iki Möbius Şeridinin birleştirilmesiyle oluşan üç boyutlu bir Möbius Şerididir.

Klein Şişesi’ni oluşturan 2 adet Möbius Şeridi
Klein Şişesi’ni oluşturan 2 adet Möbius Şeridi

Öklid Uzayı nedir?

Öklid uzayı, Öklid geometrisinin bilinen kurallarının geçerli olduğu geometrik bir uzayı ifade eden matematiksel bir kavramdır. Bu uzay; noktaların, çizgilerin ve düzlemlerin bilinen özelliklerinin yanı sıra mesafe, açı ve paralellik kavramlarını da içerir. Uzay, adını Elementler adlı kitabında geometrinin birçok kavram ve ilkesini formüle eden Antik Yunan matematikçisi Öklid'den almıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Öklid uzayının n-boyutlu Öklid uzayı olarak bilinen en yaygın versiyonunda uzay, n'nin negatif olmayan bir tam sayı olduğu, gerçek sayılardan oluşan bir kümedir. Bu, uzaydaki her noktanın bir dizi n koordinatla temsil edildiği ve iki nokta arasındaki mesafenin Pisagor teoremi kullanılarak hesaplandığı anlamına gelir.

Öklid uzayı.
Öklid uzayı.
Wikipedia

Öklid uzayı kavramı; geometri, lineer cebir ve mekanik dahil olmak üzere matematik ve fiziğin birçok alanında önemlidir. Aynı zamanda düzlemde ve uzayda noktaları temsil etmek için kullanılan Kartezyen koordinat sisteminin de temelidir. Öklid uzayı genellikle RnR^n ile temsil edilir; burada nn, uzayın boyutudur. Örneğin R3R^3, 3 boyutlu bir Öklid uzayıdır.

Özetle Öklid uzayı; Öklid geometrisinin kurallarının uygulandığı, noktaların gerçek sayılardan oluşan n-demeti ile temsil edildiği ve iki nokta arasındaki mesafenin Pisagor teoremi kullanılarak hesaplandığı, Kartezyen koordinatın temelini oluşturan geometrik bir uzaydır.

Klein Şişesi'nin Matematiksel Özellikleri

Möbius şeridi gibi, Klein şişesi de yönlendirilemeyen iki boyutlu bir manifolddur. Ancak Klesin Şişesi Möbius şeridinden farklı olarak kapalı, yani sınırsız ve kompakt bir manifolddur. Möbius şeridi, üç boyutlu Öklid uzayı R3R^3'e gömülebilirken Klein şişesi gömülemez. Bununla birlikte, Klein Şişesi R4R^4'e gömülebilir.

Bu örüntüyü devam ettirmek, örneğin R4R^4'e gömülemeyen ancak R5R^5'te bulunabilen bir yüzey oluşturmak mümkündür. Bu durumda; bir kürenin bir ucunun, Klein şişesindeki gibi diğer ucuna bağlanmasıyla "küreleyici Klein şişesi" olarak adlandırılan ve R4R^4'e tamamen gömülemeyen bir şekil oluşturulur.

Tüm Reklamları Kapat

Parametrik Hale Getirme

Klein şişesinin "şekil 8" veya "simit" daldırmasını yapmak için bir Möbius şeridi, kenarı orta hatta gelecek şekilde kıvrılabilir; tek kenar olduğu için orta hattan geçerek orada buluşacaktır. Yarım bükümlü bir "şekil-8" torus olarak basit bir parametreleştirmeye sahiptir.

Klein Şişesinin "Şekil 8" Daldırılması.
Klein Şişesinin "Şekil 8" Daldırılması.
Wikipedia

Homotopi Sınıflandırma

Homotopi, temel grup cebirsel topolojiden gelen ve topolojik uzayın neye benzediğini anlamak için kullanılan bir araçtır. Yani topolojik uzayın cebirsel bir tasvirini verir. Klein şişesinin düzenli 3D haritaları, üç normal homotopi sınıfına girer:

 • Geleneksel Klein şişesi.
 • Sol el şekil-8 Klein şişesi.
 • Sağ el şekil-8 Klein şişesi.

Geleneksel Klein şişesi daldırma yöntemi aşiraldir. Şekil-8 daldırma ise kiraldir. Geleneksel Klein şişesi simetri düzleminde kesilirse, zıt kiraliteye sahip iki Möbius şeridine bölünür. Bir şekil-8 Klein şişesi, aynı kiraliteye sahip iki Möbius şeridi halinde kesilebilir ve ayna görüntüsüne düzenli olarak deforme edilemez. Geleneksel Klein şişesini iki renge boyamak, homotopi sınıfını ikiye bölerek üzerinde kiralite oluşmasına neden olabilir.

Möbius Şeridi, Klein Şişesi ve Hayata Yansımaları

Möbius Şeridi ve Klein Şişesi matematik, fizik, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda üzerinde çalışılan ve yansıtılan benzersiz özelliklere sahip matematiksel nesnelerdir. Yaşamın birçok alanında genellikle birlik, sonsuzluk ve dualitesizlik gibi kavramları temsil etmek için bir metafor ve analoji olarak kullanılırlar.

Tüm Reklamları Kapat

Matematikte Möbius Şeridi; bir kâğıt şeridi alıp yarım bükerek ve iki ucunu birbirine yapıştırarak oluşturulabilen, tek taraflı, yönlendirilemeyen bir yüzeydir. Bu, yalnızca bir tarafı olan bir yüzey oluşturur ve topolojide yönlendirilemezlik ve sonsuzluk gibi kavramları göstermek için kullanılabilir.

Ayrıca bu iki nesne fizikte sıvı akışı, kuantum mekaniği ve elektromanyetizma gibi olayları modellemek için kullanılmıştır. Faz geçişleri gibi kavramları incelemek için de kullanılabilir ve kiral moleküllerin ve parçacıkların davranışını modellemek için kullanılmıştır.

Bir Kiral molekülü.
Bir Kiral molekülü.
Science by Degrees

Bu nesneler sanat ve tasarımda heykeller, mücevherler ve diğer dekoratif objeler yaratmak için de kullanılmıştır. Sanatta, tasarımda ve mimaride birlik ve süreklilik metaforu olarak da öne sürülmüşlerdir.

Maurits Cornelis Escer, Mobius Strip.
Maurits Cornelis Escer, Mobius Strip.
Sotheby's

Dahası bu nesneler; felsefede birlik, dualitesizlik ve her şeyin birbirine bağlılığı için bir metafor olarak ve ben ile öteki arasında net bir ayrım olmadığı fikrini temsil etmek için kullanılmıştır.

Özetle Möbius Şeridi ve Klein Şişesi; matematik, fizik, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda üzerinde çalışılmış ve bu alanlara yansıtmış, benzersiz özelliklere sahip matematiksel nesnelerdir. Hayatın birçok alanında bir metafor veya analoji olarak genellikle birlik, sonsuzluk ve dualitesizlik gibi kavramları temsil etmek ve kiral moleküller ile parçacıkların davranışını modellemek için kullanılmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
28
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/09/2023 18:53:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13902

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
H. Avcı, et al. Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?. (28 Nisan 2023). Alındığı Tarih: 29 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13902
Avcı, H., Alparslan, E. (2023, April 28). Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13902
H. Avcı, et al. “Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 28 Apr. 2023, https://evrimagaci.org/s/13902.
Avcı, Hüseyin. Alparslan, Eda. “Klein Şişesi Nedir? Klein Şişesi ve Möbius Şeridi Aynı Şey mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, April 28, 2023. https://evrimagaci.org/s/13902.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close