Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kır baykuşu (Asio flammeus)

Kır baykuşu (Asio flammeus) Evren Yıldız
Tipik habitatında görülen bir yetişkin.
7 dakika
206
Tüm Reklamları Kapat
Kır baykuşu
 • Bilimsel Adı Asio flammeus
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Kır baykuşu
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Short-eared owl
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

Kır baykuşu (Asio flammeus), gündüzleri açık arazide avlanırken görülebilen, orta boylu bir baykuştur. Dişileri erkeklerinden vücut kütlesi olarak yaklaşık %20 daha büyüktür: erkekler 206-396 g, dişiler 260-475 g aralığındadır. Bu türün boyut açısından nispeten non-dimorfik (cinsiyetler arası belirgin bir dış görünüş farkı olmayan) olduğu bildirilmiştir. Örneğin, iki cinsiyette de kanat uzunlukları hemen hemen eşittir: 296 mm'ye karşı 297 mm.[1] Kafa yuvarlak ve iri, kulak tüyleri oldukça kısadır, arazide seçmek zordur.[3], [4] Büyük, yuvarlak yüz diski grimsi beyaz, göz çevresinde siyahtır. Üst kısımlar kahverengi ve krem rengi beneklidir. Kanatlar uzun ve geniştir; el bileği dışında altın sarısı desenler bulunur. Firar hattı beyazdır.

Orta kuyruk teleklerindeki 5. ve 6. enine çizgiler arasında kalan altın sarısı bölgenin ortasında düzensiz kahverengi lekeler bulunur. Alt kısımlar krem rengi beyaz üzeri koyu kahverengi çizgilidir. Yoğun çizgili olan göğüs, desensiz alt kısımlar ile kontrast oluşturur. Kanat altı krem rengi beyaz renktedir, bu desenlenmelerinin yaşadığı ortamdaki kuru otlara benzemesi sayesinde kamufle olarak adapte olmuştur. Belirgin el bileği lekesi mevcuttur. El teleklerinin ucu koyu ve dardır. İris sarı, gaga siyah, bacaklar sarımsı beyaz renktedir. Gençlerde tepe ve sırt daha yoğun çizgili, yüz diskinde kahverengi siyah tüylerin ucu sarımtıraktır.[3] Gençlerde burun deseni yoktur, iris sarıdan ziyade kahverengidir.[4] Dişiler genellikle daha koyu sırt kısmına sahiptir, daha fazla kahverengi tonlanma görülür ve karın kısmı pas rengi ve daha yoğun çizgilidir, ancak örtüşme vardır ve cinsiyetler tüylerle güvenilir bir şekilde ayırt edilemez.[4]

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Baykuşgiller (Strigidae) familyası içerisinde sınıflandırılan tipik baykuşlardır. Asio cinsi içerisinde kulaklı orman baykuşu (Asio otus) ile aynı cinste sınıflandırılmaktadır. Zaten İngilizcede kır baykuşu (Asio flammeus) için “short-eared owl” olarak betimlenir. Yani kısa kulaklı orman baykuşu.

Coğrafi Varyasyonlar

Diğer varyasyonlar, boyut, oranlar ve tüyler açısından farklılık gösterir. Çoğunlukla daha koyu renklidirler, özellikle dorsal olarak daha sınırlı soluk işaretlemeler ve uçma tüylerinde daha geniş koyu bantlar bulunur. Adalardaki popülasyonlar daha küçük olup, nispeten daha tıknaz gagalı ve bacaklıdır. Göçmen olan popülasyonlar daha büyük kanat-kuyruk oranına sahip olabilir.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Alttürler

Literatürde tanıtılan on alttür vardır. Kuzey Amerika'da biri ürerken diğeri sadece güney Florida'yı ziyaret eden bir diğeri olmak üzere iki alttür bulunur. Taksonomi ve adlandırmanın gözden geçirilmeye ihtiyacı vardır. Şu anda sınıflandırıldığı gibi birden fazla tür içerebilir: Örneğin, Antillean kır baykuşu (domingensis ile birlikte portoricensis), Galapagos kır baykuşu (galapagoensis). Galapagos kır baykuşu bazen genetik ve davranışsal farklılıklar nedeniyle ayrılır (ve açıkça belirtilmese de görünüşte ses farklılıkları vardır); galapagoensis, komşu Ekvadorlu popülasyonlardan önemli ölçüde daha küçük ve genellikle daha koyudur, ancak Pichincha'dan bir örnek kadar koyu ve başka açık farklılıklar yoktur, davranışsal farklılıklar ise avlanma tekniklerini içerir ve sadece ekolojik plastisiteyi (uyum başarısını) gösterir.

 • A. f. flammeus: Kuzey Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika ile kuzey Asya'da ürer. domingensis ile karşılaştırıldığında, kanat daha uzun (>300 mm), tarsus daha kısa (<50 mm), gagası nispeten daha küçük, üst sırt (scapular arasında ve önünde) çoğunlukla kahverengi orta çizgiyle kahverengi, üst kuyruk örtüleri sarımsı, alt kısımlar daha az sarımsı (soluk kahverengi tondan beyaza kadar) göğüs altında ve diz eklemlerinin etrafında uzanan çizgilerle, ayak parmakları yoğun şekilde tüylüdür.
 • A. f. domingensis: Hispaniola ve Küba, sadece 1981'den beri ürediği bilinen yerlerde yanı sıra portoricensis ile birlikte tüm Antillean Kır baykuşu için sadece domingensis adını kullanılması önerildi. Wetmore tarafından kullanılan küçük örneklem boyutları nedeniyle portoricensis'i domingensis'ten alt tür olarak ayırmıştır. Garrido, portoricensis'in domingensis ile birleştirilmesini önerdi. Geçmişte bazı literatürler sadece portoricensis'i kullanmıştır.
 • A. f. galapagoensis: Galapagos Adalarında görülür. flammeus ile karşılaştırıldığında, bacaklar koyu kahverengi çizgili, alt kısımlar belirgin yatay çizgilerle işaretli, genel renk daha koyudur.
 • A. f. bogotensis: Kolombiya'dan kuzeybatı Peru'ya kadar olan kuzeybatı Güney Amerika'da bulunur. flammeus'a benzer, ancak üst kısımlardaki paslı desenlenmeler genel olarak daha koyu bir görünüm yaratır; tarsus ve ayak parmakları daha az yoğun tüylüdür; boyut ortalamaları daha küçük ancak gagası biraz daha büyüktür ve tamamen siyahtır.
 • A. f. pallidicaudus: Venezuela'dan Guyana'ya kadar dağılmış yerlerde bulunur. Bazen bogotensis'e dahil edilir.
 • A. f. suinda: Peru'nun güneyinden ve Brezilya'nın güneyinden Tierra del Fuego'ya kadar olan Orta ve Güney Amerika'da ürer.
 • A. f. sanfordi: Falkland Adaları'nda yerleşik olarak bulunur.
 • A. f. sandwichensis: Hawaii Adaları'nda yerleşiktir. Genellikle daha soluk ve daha gri renklidir.
 • A. f. ponapensis: Batı Pasifik adalarında (Caroline Adaları ve Mariana Adaları) yerleşiktir.[5]

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Çalılıklar veya seyrek ağaçlarla kaplı açık alanlar, çayırlık, bataklık alanlar, nemli çayırlık, bitki örtüsü yamaçları olan düzlükler, orman kenarlarındaki büyük açıklıklar, And Dağları'ndaki ağaç hattının üzerindeki Páramo' ve Puna, açık ve geniş ölçüde tarım yapılan arazilerde bulunur. Göç sırasında ve kışın çeşitli açık habitatlarda, hatta patates tarlalarında bile bulunur. Deniz seviyesinden yaklaşık 4000 m yüksekliğe kadar görülebilir (And Dağları'nda). Dağılımı geniş bir alanı kapsar. Alaska ve Bering Boğazı'ndan doğuda Labrador'a, güneyde California ve Kuzey Carolina'ya kadar Kuzey Amerika'da; Hispaniola ve bazı diğer Karayip adalarında, Juan Fernández Adaları ve Hawaii'de; Falkland Adaları'nda bulunur. Güney Amerika'nın yerel olarak bazı bölgelerinde, özellikle de güney yarısında bulunur. Ayrıca Grönland, Britanya Adaları ve Güneybatı Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yerel olarak bulunur ve İber Yarımadası'nda çok sınırlıdır. Norveç'ten Orta Avrupa ve Orta Asya'ya doğru ilerleyerek Sibirya, Kamçatka, Sahalin ve Kuzey Çin'e kadar uzanır. Ayrıca Bering Denizi'ndeki bazı adalarda ve Avrasyada'da bulunur.[1]

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Bu türün oldukça geniş bir yayılımı vardır ve bu nedenle nesli tehlike altında olan türler kriterine (yayılımın <20.000 km2 olması, azalan veya dalgalı yayılım büyüklüğü, habitat yayılımı/kalitesi veya popülasyon büyüklüğü ve az sayıda yer veya ciddi parçalanma) yaklaşmamaktadır. Popülasyon eğiliminin azalmakta olduğu görülmesine rağmen, azalmanın yeterince hızlı olmadığına inanılmaktadır ve nesli tehlike altında olan türler kriterine (>10 yıl veya üç nesilde %30'dan fazla azalma) yaklaşmamaktadır. Popülasyon büyüklüğü son derece fazladır. Bu nedenlerle tür, IUCN Kırmızı Liste’de “Düşük Riskli (LC)” olarak değerlendirilmektedir.[6]

Davranış ve Etoloji

Çoğunlukla gündüzleri aktif (diürnal) olan ancak en çok alacakaranlıkta ve geceleri aktif olan bir türdür. Genellikle öğle vakti ve gece yarısında daha az aktiftir. Açık arazide derin, yavaş, kürek çekme benzeri kanat çırpışlarıyla uçar ve bir delice gibi dönerek yükselir, kalkık kanatlarla yere yakın süzülür, manevralar yapar. Çit direkleri, çalıların tepeleri veya diğer açık alanlarda bulunan yerlerde sık ​​sık tüner. Çalılıkların arasında veya yerdeki bitkilerin sığınağı içinde yuva yapar. Yuva yakınında çok agresif olabilir ve insanlara bile pike saldırıları yapabilir. Üreme dönemi dışında, genellikle yere konarlar ve açık arazide alacakaranlıkta gruplar halinde avlanırlar. Üreme mevsiminde bölgesel davranış sergiler. Erkek, kanat çırparak gösteri uçuşları yaparak ve yükselip ani dalışlar yaparak bölgesini korur. Tüneklerde veya uçarken öter. Yuva, yerdeki sığ bir çukurdur. Dişi tarafından kısmen döşenir, dişi yuvanın etrafındaki birkaç kuru ot sapı, çalı veya yaprak toplar. Kır baykuşu, yuva yapma eğilimi gösteren az sayıdaki baykuş türünden biridir. Çiftleşme genellikle yerde, bazen bir çit direği veya dal üzerinde gerçekleşir.[1], [7]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Erkeğin ötüşü pes ve boğuk bir “bu” hecesinin 6-8 kez tekrarından oluşur. Dişinin sesi tiz bir cıyaklamadır: 'ııııııı-yau'.[10], [11], [7]

Avrupa'da, yumurtlama genellikle mart sonu ile haziran arasında gerçekleşir. Genellikle 7-10 adet beyaz yumurta (40.4 x 31.3 mm, taze ağırlık 20-23 g) yaklaşık iki günlük aralıklarla bırakılır. Kuluçka süreci, dişi tarafından tek başına başlar ve erkek yuvada dişiye besin taşır. Yavrular, her bir yumurta için 26-29 gün süren bir kuluçka döneminden sonra çıkar. Kuluçka sırasında 16-18g ağırlığa sahiptirler. Yavrular, 6-12-18 günlükken uçamadan yuvayı terk eder ve bitki örtüsü arasında saklanır; birkaç hafta daha her iki ebeveyn tarafından eşlik edilir ve beslenirler ve takip eden yıl cinsel olgunluğa ulaşırlar. Genellikle yılda bir yavru yapılır, ancak yiyecek çok bol olduğu yıllarda ikinci yavruların yapıldığı da kaydedilmiştir. Doğada 12-13 yaşına kadar yaşayabilirler.[1]

Diyet ve Metabolizma

Genellikle küçük memelilerle beslenir (sıçanlar gibi) ancak diğer küçük omurgalılar ve böcekler de avlanır. Güvercin büyüklüğündeki kuşları ve kahverengi sıçan (Rattus norvegicus) veya Avrupa tavşanı (Oryctolagus cuniculus) gibi memelileri avlar. Yiyecek bol olduğunda, fazla olanları yuvanın yakınına depolar. Yere yakın uçarak avın üzerine pike yapma şeklinde avlanır; sıklıkla havada asılı kalır. Ayrıca tüneklerden avı gözetler.[1]

Etimoloji

Kır baykuşu, 1763 yılında Lutheran piskoposu Erik Pontoppidan tarafından Strix flammea adıyla tanımlanmıştır. Cins adı olan "Asio", Antik Yunanca "asis" kelimesinden türetilmiştir ve "baykuş" anlamına gelir. "Asio" ismi kafalarının üstünde kulak benzeri tipik tüyleri bulunan baykuşlara verilen addır. Tür epiteti olan flammeus, "alevli" veya "alev renginde" anlamına gelen Latince bir kelimeden gelmektedir.[8], [9], [11]

Gözlem Bilgileri

03.03.2019 Tarihinde Kırklareli'de bir tarım arazisinde gözlemlenip, fotoğraflanmıştır. Fotoğraflanırken Nikon D7100 gövde ve Tamron 100-400 mm objektif kullanılmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
17
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b c d e C. König, et al. (2009). Owls Of The World. ISBN: 9781408108840. Yayınevi: A&C Black. sf: 484.
 • Z. Kurnuç, et al. (2021). Trakus – Türkiye’nin Kuşları. ISBN: 9786254054761. Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ^ a b D. A. Wiggins, et al. (2020). Short-Eared Owl (Asio Flammeus), Version 1.0. Birds of the World. doi: 10.2173/bow.sheowl.01species_shared.bow.project_name. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b c d D. A. Wiggins, et al. (2020). Short-Eared Owl (Asio Flammeus), Version 1.0. Birds of the World. doi: 10.2173/bow.sheowl.01species_shared.bow.project_name. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Datazone.birdlife. Short-Eared Owl (Asio Flammeus) - Birdlife Species Factsheet. Alındığı Tarih: 17 Eylül 2023. Alındığı Yer: Datazone.birdlife | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. F. H. Heinzel. Turkiye Ve Avrupa'nin Kuslari : Kuzey Afrika Ve Ortadogu Dahil. ISBN: 9789759409821.
 • ^ a b gdz.sub.uni-goettingen.de. Den Danske Atlas Eller Konge-Riget Dannemark - Gdz. Alındığı Tarih: 17 Eylül 2023. Alındığı Yer: gdz.sub.uni-goettingen.de | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. A. Jobling. (2010). Helm Dictionary Of Scientific Bird Names. Yayınevi: Christopher Helm.
 • ^ Macaulay Library. Ml139759261 Short-Eared Owl Macaulay Library. Alındığı Tarih: 17 Eylül 2023. Alındığı Yer: Macaulay Library | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Macaulay Library. Ml188004 Short-Eared Owl (Northern) Macaulay Library. Alındığı Tarih: 17 Eylül 2023. Alındığı Yer: Macaulay Library | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b J. A. Jobling. Helm Dictionary Of Scientific Bird Names. ISBN: 9781408125014.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/09/2023 08:16:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15684

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sivrisinek
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Çiçek
Renkler
Aşırı
Obezite
İnsan Evrimi
Venüs
Fosil
Müfredat
Kuantum Mekaniği
Dişler
Vejetaryen
Algoritma
Hastalık Kataloğu
Çocuklar İçin Bilim
Sayı
Zeka
Sars-Cov-2
Arkeoloji
Yıldızlar
Balık Çeşitliliği
İlişki
Çalışma
Aslan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Yıldız, et al. Kır baykuşu (Asio flammeus). (17 Eylül 2023). Alındığı Tarih: 28 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15684
Yıldız, E., Türkoğlu, P. (2023, September 17). Kır baykuşu (Asio flammeus). Evrim Ağacı. Retrieved September 28, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15684
E. Yıldız, et al. “Kır baykuşu (Asio flammeus).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, 17 Sep. 2023, https://evrimagaci.org/s/15684.
Yıldız, Evren. Türkoğlu, Pedram. “Kır baykuşu (Asio flammeus).” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, September 17, 2023. https://evrimagaci.org/s/15684.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close