Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kimya ile Nörobiyolojinin Buluşması: Kimyasal Elementleri Keşfetmek ve Disleksi Sorunu

Kimya ile Nörobiyolojinin Buluşması: Kimyasal Elementleri Keşfetmek ve Disleksi Sorunu Dyslexia Reading Well
7 dakika
4,791
 • Kimya
 • Etimoloji
Evrim Ağacı Akademi: Genel Kimya Yazıları Yazı Dizisi

Bu yazı, Genel Kimya Yazıları yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Yaz tahtaya bir daha!

“K” neden kalsiyumun değil de potasyumun simgesidir? Potasyumun simgesi “P” veya “Po” olsa daha iyi olurdu; en azından disleksik kimyagerler için. 

Uluslararası Disleksi Birliği, disleksiyi, “nörobiyolojik bir öğrenme güçlüğü” olarak tanımlar. Kişinin doğru ve/veya hızlı bir şekilde kelimeleri tanıma, heceleme ve kodlama yeteneğinde yaşadığı zorluk, bu bozukluğun en önemli karakteridir. 

Bu Reklamı Kapat

Günümüzde farkındalığın artmasıyla öğretmenler ve veliler tarafından üstüne eskisinden daha fazla eğilen disleksi veya diskalküli (aritmetik işlemlerde zorluk çekme) gibi güçlükler, özellikle öğrencilerin okul yaşamlarını kayda değer oranda zorlaştırmaktadır. Disleksisi olan öğrenciler, bu güçlüğü çekmeyen diğer öğrencilerle aynı sürelerde, aynı koşullarda, aynı sınavlara girerek haksızlığa uğramaktadırlar.

“Eğer disleksi okuma yazma ile ilgili bir zorluksa, yazı icat edilmeden önce disleksikler ne yapıyordu? Disleksinin evrimsel açıklaması nedir?” diye düşünen zeki bir disleksik çocuk.
“Eğer disleksi okuma yazma ile ilgili bir zorluksa, yazı icat edilmeden önce disleksikler ne yapıyordu? Disleksinin evrimsel açıklaması nedir?” diye düşünen zeki bir disleksik çocuk.

Zeka ile ilgisi olmayan disleksi, kötü öğrenim koşulları veya kötü aile ortamı gibi durumlarla da bağlantılı olmayıp; kelime veya harfin beyin tarafından tanınmasındaki yavaşlık, eksiklik veya yokluk olarak tanımlanabilir. 

Bu Reklamı Kapat

Disleksik kimya öğrencilerinin öğrenim zorluklarının konu alındığı bir çalışmada (DOI: 10.1039/A9RP90028D), yaşları 16 ila 18 arasında olan öğrencilerden disleksik olmayan 32 (15 kız -17 erkek) öğrenci kontrol grubu olarak alınmış; deney grubu olarak da 5 disleksik öğrenci (2 kız – 3 erkek) çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında disleksik öğrencilerin, disleksik olmayan öğrencilere göre yapısal formüllerde ve molekül gösterimlerini okumada daha çok hata yaptığı ve bu hataların molekül ağırlıklarını hesaplamada da yanlışlığa yol açtığı gösterilmiştir.

Ülkemizde de disleksik öğrencilerin tespit edilmesi, öğretmenlere ve velilere disleksi tanılarının anlatılması ve disleksili öğrenciler için sınav koşullarının iyileştirilmesi, birçok zeki ancak disleksisi yüzünden öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri kazanmak için gereklidir. Pierre Curie, Thomas Edison, Michael Faraday ve Albert Einstein gibi disleksik isimlerin varlığı, “o zaman disleksikler de fen – matematik ile uğraşmasın” denilerek konunun kapatılmasını engellemektedir. 

Peki, potasyumun simgesine “K” değil de “P” desek, en azından disleksik öğrencilere bu şekilde yardımcı olsak fena olmaz mı?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun için maalesef çok geç. Doğal elementlerin ve yapay elementlerin isimleri ve sembolleri Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından tescillenmiştir. Bulunacak yeni yapay elementler de tescillenecektir. 

Bir bilim ekibi yeni bir element keşfettiğinde, bir isim teklifinde bulunur. İsimlerin, mitolojik bir konsept ismi, bir mineral ismi, bir üniversite ismi, bir şehir veya ülke ismi veya bir bilim insanı isminden türetilmiş olması zorunludur. IUPAC Anorganik Kimya Departmanı genelde elementi bulan ekibin teklif ettiği ismi kabul eder. Ancak kimyasal elementlerin teklif edilen isimleri, diğer dillere tercümesinde zorluk çıkmaması, diğer isim ve sembollerle karışmaması için de IUPAC Anorganik Departmanı tarafından incelenir. İsim ve iki harfli sembolü, beş ay süreyle bilim dünyasına sunulur. Bu süre sonunda, IUPAC’ın en üst organı olan Konsey’in son kararıyla isim ve sembol onaylanır ve periyodik tabloya alınır.

Periyodik tablonun sağ alt köşesine doğru üç harfli kısaltmalar görülmektedir. Sembolleri ayrık yer edinmiş tek harfli elementler dışında tüm elementlere iki harfli semboller vermek zorunludur. Ancak bu sağ alt köşedekiler, henüz sentezlenememiş ama sentezlendiği an periyodik tabloda hak ettikleri kutucuğu alacak elementler için geçici sembollerdir. Atom numaralarının her bir rakamına Latince baş harfleri verilerek oluşturulur. 

Böylece atom numarası örneğin 134 olan elemente untrikadyum / untriquadium (un-tri-quad-ium) şeklinde geçici isim verilir. Sembolü Utq olur. Element sentezlenince bu isim ve sembol terkedilir. 

Birçok doğal element, uluslararası bir kuruluş olan IUPAC’ın kurulmasından önce keşfedilmiş olduğu ve kimyada söz sahibi olan ülkelerin dilleri bu konuda geçerli olduğu için, bazı elementlerin simgeleri, o elementlerin isimlerini sonradan edinmiş bazı dillerde ve o dilleri kullananlarda kafa karışıklığına neden olabilir. 

Bu Reklamı Kapat

Örneğin sodyum (Na) Almancada “natrium”dur. Potasyum (K), yine Almancada “Kalium”dur. Na sembolünün sodyum; K sembolünün potasyum için kullanılması bu nedenledir. “Potasyum” kelimesi ve “kalyum” kelimesi arasında Türkler olarak seçim yapmamız gerektiğinde, büyük ihtimalle ithal ettiğimiz ülkenin bu element ve bileşikleri için kullandığı ismi seçmiş olmamız gerekiyor. 

Her ülkenin ilgili kurumu, elementin, bileşiğin ve mineralin ismini kendi geleneklerine ve tarihlerine göre kendi dillerindeki karşılığını belirleyebilir ancak IUPAC’ın kabul ettiği sembolleri değiştiremezler. Altın, demir, gümüş gibi eski medeniyetler tarafından bilinen elementler için kendi dilimizdeki karşılıkları kullanırken, nispeten yeni sayılabilecek oksijen, klor ve helyum gibi elementleri Türkçeleştirerek dilimize almışız. Ancak Yunanca “acı yapan, asit yapan” anlamına gelen oksijen için, Almanlar yine aynı anlama gelen “Sauerstoff” kelimesini kullanmaktadırlar. Sanıyoruz ki Almanlardan başka, dillerine bu kadar bağlı başka bir halk daha yoktur. “Su yapan madde” anlamında Wasserstoff (Hidrojen), “kömür yapan madde” anlamında Kohlenstoff (Karbon), Atmosferdeki en çok bulunan gaz olduğu ve solunmadığı için “boğucu madde” anlamında Stickstoff (Azot), Almancadaki belki de en keyifli element isimleridir.

Bilim dünyası, bir dönem element keşfetme yarışlarına tanık olmuştu. Aydınlanma çağından 1900’lü yılların ortalarına doğru geçen dönemde yaklaşık 500 sene boyunca bilim insanları elementleri keşfetmek için adeta bir yarışa girmişti. Bilimde rekabet, bilimin gelişmesinin lokomotifidir. İnsanlar, aya ilk ayak basan ülke olmak için, yeni bir elementi izole eden ilk bilim insanı olmak için, ölümcül bir hastalığı yok eden ilacı bulan ilk ekip olmak için devamlı “rakipleriyle” rekabet halinde olmuştur. Rakibinin ortaya koyduğu bir başarıyı daha ileri götürmek için daha fazla çalışmıştır. 

Elementlerin keşfedilmesini teker teker incelemek biraz zamanımızı alacaktır. Ancak periyodik tablo üstünde genel bir gösterim yapmak mümkündür:

Bu Reklamı Kapat

Periyodik Cetvel, Evrim Ağacı tarafından çeşitli ansiklopedik kaynaklardan faydalanarak hazırlanmıştır.
Periyodik Cetvel, Evrim Ağacı tarafından çeşitli ansiklopedik kaynaklardan faydalanarak hazırlanmıştır.

Periyodik tabloda elementlerin 12 tanesinin antik çağlardan beridir bilindiği gösterilmekte. Bu elementler, kimyasal ve fiziksel özellikleri tam olarak bilinmese de eski insanlar tarafından fazla teknoloji gerektirmeden izole edilmiş elementler olduğu için keşif olarak nitelendirilemez belki, ancak izole edilmişlerdir ve insanlığın kullanımına girmişlerdir. Nasıl ki tahtanın keşfedilmesi gibi bir durumdan bahsedemiyorsak, örneğin bakır (Cu) için de bahsedemeyiz.

Elementlerin büyük oranda ortaçağ ve 20. yüzyılın ortaları arasındaki dönemde keşfedildiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda bahsettiğimiz keşfetme yarışının geçtiği dönem. Bu yaklaşık 500 senelik dönemde gelişen kimya bilimi ve aletli analiz teknikleri sayesinde periyodik tablonun büyük kısmı dolmuştur.

Teknolojinin hızla bir sıçrama yaptığı “atom çağı” denilen 1950 yılı sonrasında ise laboratuvarda sentezlenmiş yapay elementlerin keşfedildiğini görüyoruz. Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası imal etmek için oluşturulan Manhattan Projesinin verileri ile yapay elementleri sentezlemenin yolu açılmıştır. Böylece bilim insanları arasında, geçmişte yapılan doğal elementleri izole etme yarışına benzeyen bir yapay element sentezleme yarışı başlamıştır. 

Günümüzdeki yarıştan hemen herkesin aynı anda haberi vardır. Bu konuda çalışan üniversiteler ve kurumlar birbirleriyle haberleşme halindedir. Kamu ise yeni bir elementin keşfinden derhal haberdar olur. Ancak geçmişte bu böyle değildi. Kimi bilim insanı, kendilerini rekabete fazlaca kaptırarak, aceleyle yeni bir element sentezlediğini ilan etmiş, ancak daha sonra keşfettiği yeni elementin aslında başka bir elementin bileşiği olduğu anlaşılmıştır. Kimi bilim insanı ise yeni bir element bulsa bile belirlediği ismi genele kabul ettirememiştir. 

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Elementer Lineer Cebir Uygulamalar Versiyonu (Anton, Rorres)

ISBN: 9786053553809
Sayfa Sayısı: 773
Baskı Sayısı: 1
Ebatlar: 20.5×22 cm
Basım Yılı: 2015

Devamını Göster
₺150.00
Elementer Lineer Cebir Uygulamalar Versiyonu (Anton, Rorres)

Çünkü bilimde diktatörler yoktur. Bilimde uzmanlar vardır. Çünkü bilimde “Ben yaptım oldu”cular yoktur. Bilimde başkaları tarafından tekrar test edilmek, kontrol edilmek vardır. Bilim kendi kendini düzeltir. Bilim bir yığındır. Bilim mütevazidir. Tek sahibi veya tek söz söyleyeni yoktur. Ancak bilimin her ne kadar kendi tarzına ters düşse bile, biraz da bürokrasiye ihtiyacı olmuştur. 1919’da IUPAC’ın kurularak elementlerin onaylanması için bilim insanları tarafından yetkili kılınmasından sonra, isim-sembol karışıklıkları bütünüyle geçmişin tatlı rekabetlerinin bir parçası olarak kalmıştır.

Kim bilir belki bir gün, Türkiye’nin bir üniversitesi de IUPAC’a untrikadyum elementinin adı için başvurur. Belki de o üniversite ekibinin disleksi bir ekip başı olacaktır.

***

Disleksi konusunda kendimizi bilgi sahibi kılalım. Disleksi bir engel değildir. Nörobiyolojik bir öğrenme bozukluğu ve farklılığıdır. Disleksi tanıları ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olup ailemizdeki küçük öğrencileri takip edelim. Disleksikler bilime, edebiyata ve sanata oldukça yatkın kimselerdir. Bilim insanı olabilecek bir öğrenciyi disleksisiyle baş başa bırakmak onun için haksızlık; ve belki de bizim için bir kayıp olacaktır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 4
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Genel Kimya Yazıları Yazı Dizisi

Bu yazı, Genel Kimya Yazıları yazı dizisinin 1. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/05/2022 04:07:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/419

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Elektrik
Ses Kaydı
Uzay Görevleri
Ara Tür
Nükleer Enerji
Genetik Mühendisliği
Kalıtım
Kimyasal Element
Bilişsel
Yılan
Kromozom
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Koku
İspat
Orman
Genler
Nükleer
Köpekler
Hayvanlar Alemi
Bilim Tarihi
Etik
Grip
Mantar
Dağılım
Yapay
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et