Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kansere Sebep Olan Canlı: İnsan

Kansere Sebep Olan Canlı: İnsan Science News Journal
7 dakika
12,264
 • Evrimsel Biyoloji
 • Onkoloji
Akciğerdeki kitleler.
Akciğerdeki kitleler.
Everyday Health

Kanser Nedir?

Kanser... Tıbbın dişli rakiplerinden bir tanesi. Öncelikle kanserin ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Çünkü bu konu halk arasında sık sık yanlış anlaşılıyor. Kanser, en yalın anlamıyla kontrolsüz hücre bölünmesi demektir. Çeşitli mutasyonlar sonucu tümör baskılayıcı genler ve proto-onkogenler değişime uğrayarak, hücre siklusunda kontrol kaybına yol açar. Böylece hücre, apoptoz denilen kontrollü hücre ölümüne uğramadan sınırsız bir şekilde çoğalmaya başlar. Konu hakkındaki ayrıntılı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Kanser, bilimsel olarak malign neoplazm şeklinde tanımlanır. Malign, kötü huylu; benign ise iyi huylu demektir. Diğer yandan neoplazm ise yeni hücre oluşumu anlamına gelir. Benign (iyi huylu) tümörler, kanser sayılmazlar.

Hatalı yayılan bilgilerin aksine filler ve köpekbalıkları da kansere yakalanabilir. Filler, iri boyutları yüzünden daha fazla hücreye sahiptirler. Bu yüzden karşılıklı evrim sonucu p53 isimli tümör baskılayıcı genlerden daha fazla mevcuttur. İnsanlarda 1 kopya bulunurken, filler 20 kopya bulunur. Yine de hücre bölünmelerinde oluşan hataları tamamen indirgeyemez. Dolayısıyla kanser görülebilir.

Bu Reklamı Kapat

En kötü seyirli kanser çeşitlerinden biri olan pankreas kanseri.
En kötü seyirli kanser çeşitlerinden biri olan pankreas kanseri.
Pankreas

Neden Önleyemiyoruz?

Bu mutasyonlar öyle çeşitli kombinasyonlarda ve birbirlerinden o kadar farklı şekillerde meydana gelebilirler ki “Her kanser birbirinden farklıdır.” genellemesini yapmak bile mümkündür. Kısacası mide, over, kalp, akciğer, kan, deri kanseri sınıflandırmalarının üzerine çok daha öznel kanser tanımlarına ihtiyaç duymaktayız. Evet, kalp kanseri de vardır, buradan okuyabilirsiniz. Her kanser birbirinden bu denli farklı mutasyonlarla başlayabildiği için de, başlamasını engelleyebilecek bir mekanizma geliştiremiyoruz. Buna karşın sonuca yönelik tedavilerimiz bulunuyor; kanserli bölgeyi cerrahi yöntemle çıkarmak ve ardından adjuvan isimli destekleyici kemoterapi, immünoterapi ve radyasyon tedavisi sağlamak. Her tedavinin en az bir yan etkisi var ve kalıcı çözümler sunmuyorlar.

Operasyon sırasındaki sağlık personelleri.
Operasyon sırasındaki sağlık personelleri.
Fortune

Tıp Yavaş Mı İlerliyor?

Sadece son 1 asırda, difteriyi, hepatit A ve B'yi, kızamığı, kabakulağı, boğmacayı, çocuk felcini, kalıtsal olan ve olmayan kızamıkçığı, tetanozu ve su çiçeğini pratik olarak tamamen yok ettik! Bazıları kanserden bile ölümcül. Tıp yavaş ilerlemiyor, düşman (kanser) dişli rakip. Kaldı ki kanser yukarıdakiler gibi sadece bir patojen değil, genetik unsurlar bütünü. Yani aslında kendimizi, kendimizden kurtarmaya çalışıyoruz. Buna rağmen çeşitli tümör markerları ile birçok kanseri teşhis edip, cerrahi tedavi ardından immüno-kemo-radyo terapiler ile büyük yol alabiliyoruz. Evet, halen tam kür (cure) sağlanamıyor; ancak bu şekilde tedavi edilen sayısız hasta mevcut. Öyle ki hodgkin lenfoma gibi kanser tiplerini öyle iyi tedavi edebiliyoruz ki kanser yerine "hodgkin kanseri" yerine "hodgkin hastalık" adı tercih ediliyor. Bunu da es geçmemek gerek.

Bu Reklamı Kapat

Serviks (rahim ağzı) kanseri sebebi olabilen virüs.
Serviks (rahim ağzı) kanseri sebebi olabilen virüs.
Doktorlar Sitesi

Onkojenik Organizmalar

Onkojen, kısaca kanser oluşumuna sebebiyet veren demektir. Kanser bilimi olan onkoloji ismi de buradan gelmektedir. Günümüzde bu konuda çok iyi bilinen virüsler ve bakteriler mevcuttur. En meşhur örneği serviks (rahim ağzı) kanserine sebebiyet veren HPV (İnsan Papilloma Virüsü) ve kronik enfeksiyonları hepatoselüler karsinom gibi karaciğer kanserlerine sebebiyet veren HBV (Hepatit B Virüsü) ve HCV (Hepatit C Virüsü) diyebiliriz. Ayrıca mide kanseri ile ilişkilendirilerek tarihte kanser ile ilişkilendirilen ilk bakteri Helicobacter pylori türünü de unutmamak lazım. Elbette bu mikroorganizmalar ile enfeksiyon her zaman kanser demek değildir. Peki nasıl kanser yaparlar? Söz konusu dokuya sürekli zarar vererek, yenileme mekanizmasını tetiklerler. Böylece yenileme hızı artınca, hata yapma oranı da artıyor. Bu da kanser oluşma riski artırıyor. Kabaca dokunun bölünme ve yenilenme hızının kanser oluşma oranı ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mutasyonların birikme olasılığı artacaktır. Fakat her zaman bu durum geçerli değildir. Zira dediğimiz gibi kanser, bir genetik unsurlar bütünü. Bölünme hızı ile sınırlayacak kadar yalın değildir. Hücre yenilenmesi hızlı olmasına rağmen vulva ve rahim tüpü (tuba uterina) kanserleri nadir görülür.

Farklı köpekbalığı türlerinde gözlemlenen tümörler.
Farklı köpekbalığı türlerinde gözlemlenen tümörler.
Shark

Virüs Gibi Diğer Hayvanlarda Kansere Sebep Olan Tür Olarak İnsan

Nature'da yayımlanan son meta-analize göre Matrix'ten Ajan Smith haklıymış, insan (Homo sapiens) da tıpkı virüsler gibi onkojenik türler arasında sınıflandırılması gerekiyor. Çünkü diğer onkojenik organizmalar gibi, başka canlılarda kanser sıklığını artırıyor. Elbette dolaylı olarak; ancak virüs ve bakteri türleri de bunu dolaylı olarak yapıyor. Dolayısıyla bizim ne gibi farkımız var?

İnsan türünün etkileri nedeni ile insanın kendisi dahil doğadaki diğer hayvanlarda da kanser sıklığı artmış durumda. Fakat "eskiden insanlar sağlıklıydı da, şimdi herkes sağlıksız bu yüzden kanser artıyor" değil. Eskiden insanlar genel olarak erken yaşlarda hayatlarını kaybettikleri için kanser sıklığı bu denli kendini gösteremiyordu. Günümüzde ortalama insan yaşı 80'leri aşmışken, vücudun hata yapma oranı da artıyor. Bu yüzden insan sağlığı açısından kanser daha çok artmış izlenimi yaratıyor. Halbuki eskiden hücrelere bu kadar hata yapma payı bırakmıyorduk. İnsanlar daha erken yaşlarda hayatlarını kaybediyordu. Yani kanser zaten şimdiki kadar vardı. Sadece kendini klinik olarak bu kadar gösteremiyordu. Çünkü insanlar enfeksiyondan, kanamadan ve travmadan daha çok hayatlarını kaybediyorlardı. Günümüzde tıbbın ilerlemesi sayesinde bu durumları en azından gelişmiş ülkelerde engelleyip, tedavi edebiliyoruz. Geriye yaşlılığın da getirdiği kanser sorunu kalıyor. Bu yüzden klinik olarak daha çok göze çarpıyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Diğer hayvanlarda insan kökenli kanser oluşumu yeterince araştırılmadığı için literatürde yeterli bilgi yok. Fransa'da Frédéric Thomas önderliğinde yürütülen çalışmada, doğadaki canlılarda meydana gelen kanser riski ile insan aktivitesi arasında ilişki kurulabilmiş. Bunların en başında kirlilik geliyor. İnsan atıkları nedeni ile doğadaki hücre büyümesi aksaklığı, bağışıklık sistemi hasarı, hormonal düzensizlik ve DNA hasarı meydana gelebiliyor.

Beluga balinası ve bir dalgıç.
Beluga balinası ve bir dalgıç.
Cosmos Magazine

PubMed'de yayımlanan araştırmaya göre Kanada'da yüksek deniz kirliliğine maruz kalan beluga balinaları (Delphinapterus leucas) arasında kanser oluşma oranı %27 artmış durumda. Yapılan diğer araştırmada ise klorin içerikli böcek zehri ile Kaliforniya deniz aslanları (Zalophus californianus) arasında kanser oluşum oranının yükseldiği tespit edilmiş. En bilinen örneklerden birisi de Çernobil'deki radyonükleotid kontaminasyon nedeniyle bölgedeki kuşlarda tümör sıklığının artışını gözlemleyen araştırma üzerinedir.

İnsan kaynaklı besin ise ayrı bir problem. Çünkü doğadaki hayvanlar, istemsizce ve dolaylı olarak atıklarımızdan beslenebiliyor. Gün ışığında bozulan çeşitli materyallerin karsinojenik/onkojenik etki göstermesi olasıdır. Ayrıca atıklardaki yiyeceklerin kendisi bile kalitesiz olabilir. Dolayısıyla onu yiyen hayvanda besin yetersizliği, bağışıklık düşüşü ve bağırsak florasında bozulma yaratabilir. Böylece kanser riskinin artış göstermesine bağlanır. Kontaminasyon ve diyet dışında ışık kirliliği hakkında da birktakım görüşler bildirilmiştir. Öyle ki, geceleri açık olan yapay ışıkların doğadaki hayvanlarda çeşitli endokrin değişim yaratıldığı belirtilmiştir. Bu da dolaylı olarak kanser riski ile bağlantılı olabilir.

Primatların evrimi ve avuç içlerinin morfolojik görüntüsü.
Primatların evrimi ve avuç içlerinin morfolojik görüntüsü.
Hand Research

Evrim Devam Ediyor!

Evrimsel süreç sürekli olduğuna göre bu yaşananların hepsi evrimsel sürecin bir parçası değil midir? Şu an insan türünün gezegende egemenliğini ilan ettiği çağ olan Antroposen'deyiz. İnsan türü artık av değil, apeks avcı olabilmeyi başarmıştır. Gezegenin her yerine yayılmış, kendi içerisinde tek tür olmayı başarmıştır. En uzak bölgelere bile ulaşmış ve üreyebilmiştir. Ataları gibi ev aramak yerine evi yaratmaya karar vermiştir. Hastalıklardan kaçmak yerine hastalıkları iyileştirmeyi başarmıştır. Kıtalar arasında göç etmekten ziyade kıtaları birleştirmeye karar vermiştir. Günümüzde yaşananlar insan evriminin yanında getirdiği unsurlardan bazılarıdır. Gezegendeki türlerin yaklaşık %95'inden fazlası yok oldu. Bahsi geçen değişimlerin insan kaynaklı olduğu aşikardir. İnsan kaynaklı değişimler nedeni ile birçok popülasyonda genetik çeşitlilik azalıyor ve kansere sebebiyet veren patojenlere karşı uyum başarıları düşüyor. Örneğin popülasyondaki genetik çeşitliliği azalan kar leoparları (Uncia uncia) üzerinde yapılan çalışmada, leoparların kansere sebebiyet verebilen papilloma virüsüne karşı gösterdikleri başarının düştüğünü göstermiştir. Ancak bu durum halihazırda "evrim" değil midir? İnsan da doğanın bir parçası olduğuna göre, bilgisayarlardan roketlere kadar tamamen doğal olan insan beyninin ürettiği bu ürünler de doğal sayılmaz mıdır? Sonuç olarak bütün bu yaşananlar evrimin bir parçası. Mavi gezegendeki konaklama süremiz devam ettikçe, gezegen de bizimle birlikte evrimleşmeye devam edecek. Daha doğrusu biz, üzerinde konakladığımız gezegenle evrimleşmeye devam edeceğiz. Bu konudaki en güzel sözleri George Carlin söylemişti:

"Bu gezegen, biz göçüp gittikten çok uzun bir süre daha burada olacak ve kendini iyileştirecek. Çünkü bu onun yaptığı bir şey. Kendi kendini iyileştiren bir organizma. Değişecek ve gelişecek. Ölü şehirlerimizi kendisine katacak ve başka bir şeye dönüşecek. Ama Güneş'in etrafında dönüyor olacak. En azından birkaç milyar yıl daha... Eğer plastik parçalanamazsa bile, gezegen plastiği kendisine dahil edecek ve farklı bir şeye evrimleşecek."
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 5
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Mathieu Giraudeau, Tuul Sepp, Beata Ujvari, Paul W. Ewald & Frédéric Thomas. (2018). Human Activities Might Influence Oncogenic Processes In Wild Animal Populations. Nature, sf: Pages 1065–1070. | Arşiv Bağlantısı
 • Fiona McMillan. Humans Are Giving Many Other Species Cancer. (22 Mayıs 2018). Alındığı Tarih: 25 Eylül 2018. Alındığı Yer: Cosmos Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • Ewen Callaway. (2015). How Elephants Avoid Cancer. Nature, sf: 1010-1038. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/07/2022 06:24:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7406

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Karbonhidrat
Diş Hekimi
Sars Mers
Evrimleşme
Mistisizm
Nükleer
Aslan
Zooloji
Homo Sapiens
Bilişsel
Asteroid
Enfeksiyon
Tohum
Deri
Habercilik
Önlem
Korku
Atom
Vegan
Kuyrukluyıldız
Popülasyon
Biyolojik Antropoloji
Mühendislik
Tutarlılık
Lipit
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.