Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz?

İnsan Türü İçindeki Çeşitliliği Bu Şemalar Yardımıyla Kolayca Anlayın!

İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz? Pexels
8 dakika
770
Tüm Reklamları Kapat

İnsan genetiğinden elde edilen temel bilgilerden biri, tür olarak genetik açıdan oldukça benzediğimiz ve genetik çeşitliliğimizin büyük bir bölümünü paylaştığımız gerçeğidir. Genomumuz, DNA içerisinde bulunan dört nükleobazın (A, T, G ve C) oluşturduğu bir harf dizisi olarak düşünülebilir. Rastgele seçilmiş iki insanın genomunda yaklaşık olarak %99.9 oranında benzerlik bulunur.[1] Uyuşmayan küçük bir bölgede (~1/1000 bölge), bir kişinin kromozomu A taşırken diğerininki T taşıyabilir. Bu varyasyonlu bölgelerin büyük bir kısmının belirgin bir işlevi olmayabilir ve aslında bir A yerine T taşımanın kişinin özellikleri üzerinde fark edilir bir etkisi de olmayabilir. Genetik farklılıkların çoğu, farklı insan grupları arasında paylaşılır. [2] İnsan genetiği uzmanları hem genomdaki hangi bölgelerin işlevsel olduğunu anlamakla hem de ortak tarihimizi vurgulayan bireyler ve gruplar arasındaki ince farklılıkları ortaya çıkarmakla ilgilenmektedir.

İnsan genetik varyasyon modellerini anlamak ve görselleştirmek ilgili verilerin karmaşıklığı sebebiyle zor olabilir. Varyasyonun dağılımını görselleştirmek amacıyla genom içindeki farklı bölgelerdeki varyantların küresel frekanslarını incelemek, bu konuda bir başlangıç ​​noktası olabilir. Bu amaçla Marcus ve Novembre tarafından geliştirilen Genetik Varyantların Coğrafyası Tarayıcısı gibi etkileşimli araçlar kullanılabilir.[3] Ancak insan genomu yaklaşık 3 milyar farklı bölge içerdiğinden, böylesi bir gezinti ömür boyu sürebilir. Bu nedenle araştırmacılar, genellikle genetik varyasyon modellerini anlamak için genom genelinde özet istatistiklere odaklanırlar.

Bu bağlamda, Donovan ve ekibinin ve Biddanda ve ekibinin çalışmalarından esinlenerek, insan genetiğini öğretmek amacıyla 1000 Genom Projesi verileri kullanılarak oluşturulan kaynaklar paylaşılmıştır.[4], [5] Bu görselleştirmeler öncelikle Amerika kıtasındaki farklı örneklerdeki varyasyonlara odaklanmıştır. Daha sonra ise bu görselleştirmeler, küresel olarak dağılmış örnekleri içerecek şekilde genişletilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

İnsan genomunun küçük bir örneği incelendiğinde, genellikle genomun tamamında sadece sınırlı bölgelerde değişiklikler olduğunu gözlemlenmektedir. Bu varyasyonların büyük bir kısmı nadirdir ve tıbbi bağlamda önem taşıdıkları halde, genellikle belirli bireyler ve ailelerinin özellikleri olarak öne çıkarlar. Daha yaygın olarak paylaşılan varyasyonları anlamak için ise Biddanda ve ekibinin kullandığı yöntemlere benzer bir yaklaşım izlenebilir. Eğer bir varyant, insanların %5'inden fazlasının kromozomlarında bulunuyorsa bu varyant "yaygın" olarak değerlendirelebilir. Bu kriter doğrultusunda veriler filtrelenir.

Amerika'daki yaygın varyantların insan genomuna kıyasla ölçeği. Her dairenin alanı, o kategorideki bölge sayısıyla orantılı olarak ölçeklendirilmiştir. Küçük mavi daire yaygın varyantların sayısına karşılık gelmektedir. Yaygınlık, örneklerin en az birinde %5'ten fazla minör alel frekansına sahip olarak tanımlanmaktadır.
Amerika'daki yaygın varyantların insan genomuna kıyasla ölçeği. Her dairenin alanı, o kategorideki bölge sayısıyla orantılı olarak ölçeklendirilmiştir. Küçük mavi daire yaygın varyantların sayısına karşılık gelmektedir. Yaygınlık, örneklerin en az birinde %5'ten fazla minör alel frekansına sahip olarak tanımlanmaktadır.
James Kitchens

Yukarıdaki küçük mavi daire, Amerika'da bu frekansa ulaşan varyasyonların ne kadar nadir olduğunu gösterir. Bu yazının geri kalanı, bu ortak varyantların paylaşımına odaklandığı için insan genomunun büyüklüğüne göre bu farklılıkların ölçeğini anlamak önemlidir.

Amerika kıtasından 1000 Genom Projesi veri setinde yedi farklı örnek bulunmaktadır.[5] Her bir örnek, 60-105 bireyden oluşmaktadır ve bu örneklerde bulunan ortak varyant sayıları hesaplanmıştır.

Amerika'dan yedi örnekteki ortak varyant sayısı. Her bir dairenin alanı, 1000 Genom Projesinden alınan o örnekteki ortak varyantların sayısı ile orantılıdır. "Yaygın" bir varyant, minör alel frekansının %5'ten fazla olması olarak tanımlanır; burada minör alel kimliği global alel frekansına (1000 Genom Projesi'ndeki tüm örneklerdeki frekansı) göre belirlenir. Bu miktarın örnekler arasında nispeten tutarlı olmasını sağlamak için her bir örnekteki birey sayısı da dahil edilmiştir.
Amerika'dan yedi örnekteki ortak varyant sayısı. Her bir dairenin alanı, 1000 Genom Projesinden alınan o örnekteki ortak varyantların sayısı ile orantılıdır. "Yaygın" bir varyant, minör alel frekansının %5'ten fazla olması olarak tanımlanır; burada minör alel kimliği global alel frekansına (1000 Genom Projesi'ndeki tüm örneklerdeki frekansı) göre belirlenir. Bu miktarın örnekler arasında nispeten tutarlı olmasını sağlamak için her bir örnekteki birey sayısı da dahil edilmiştir.
James Kitchens

Ortak varyant sayılarındaki farklılıklar, genetik çeşitlilik seviyelerinin farklı örnekler arasında değiştiğini gösterir: Örneğin, Barbados'taki Afrika Karayipleri ve Güneybatı ABD'deki Afrika Soyundan gelen örnekler en yüksek varyasyon seviyelerini gösterir. Donovan ve ekibinin oluşturduğu ilk şekle benzer bir yaklaşımla, örnekler arasındaki ortak genetik varyasyonun örtüşme miktarını görselleştirmek için bir Euler diyagramı kullanılmıştır.[4] Bu tür bir görselleştirme, Venn diyagramına benzer bir yapıya sahiptir ve şekillerin alanları ile üst üste binmeleri, ilgili örneklerdeki ortak varyant sayısıyla orantılıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Amerika'daki örnekler arasındaki ortak varyantların örtüşmesi.
Amerika'daki örnekler arasındaki ortak varyantların örtüşmesi.
James Kitchens

Şekil incelendiğinde, yaygın varyantların genellikle tek bir örneğe özgü olmadığı açıkça görülür. Bunun yerine, bu yaygın varyantlar genellikle geniş bir alana yayılmış ve farklı örnekler arasında paylaşılmış durumdadır, bu da elipsler arasında büyük ölçüde örtüşmeye neden olur. Afrika Karayip ve Afrika Amerikalı (ACB ve ASW) örneklemleri, diğer örneklerde bulunan ortak varyasyonların neredeyse tamamını paylaşıyor gibi görünmektedir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi bu örneklemler diğerlerine göre daha fazla, yani genetik daha geniş bir alanı kapsayan varyasyona sahiptir ve bu varyasyonların bazıları Amerika'daki diğer örneklerde yaygın olarak bulunmamaktadır. Ancak bu, ilgili varyantların diğer gruplarda hiç bulunmadığı anlamına gelmez; bu varyantların şekilde yer almayan diğer örneklerde nadir olduğu veya belirlenemediği anlamına gelir. Örneğin, ACB örneğindeki kişilerin kromozomlarının belirli bir bölgesinde A yerine T taşıma olasılığı %10 olabilirken, bu T varyantı CEU örneğinde yalnızca %1 oranında bulunabilir.

Farklı bir bakış açısıyla örtüşmeyi incelemek için öncelikle belirli bir örnekte yaygın olan (%5'ten fazla) varyantlar ele alınmış ve ardından bu varyantların hangi diğer örneklerde yaygın olduğu belirlenmiştir.

Amerika kıtasındaki her örneklemde bulunan ortak varyantların paylaşımı.
Amerika kıtasındaki her örneklemde bulunan ortak varyantların paylaşımı.
James Kitchens

Bu filtreleme yöntemi, vurgulanan örnek elipsinin diğer elipsleri tamamen içine aldığı bir Euler diyagramı oluşturur. Diğer örneklerde daha yaygın olmayan daha fazla ortak varyanta sahip bir örnek, diğer elipslerle kıyaslandığında boyut olarak daha belirgin bir farklılık gösterecektir. Öncekiler gibi bu şekiller de Amerika kıtasındaki örnekler arasında yüksek derecede varyasyon paylaşımının olduğunu gösterir. Barbados'taki Afrika Karayipleri (ACB) ve Güneybatı ABD'deki Afrika Soyundan (ASW) gelen örnekler, en fazla genetik çeşitliliğe sahiptir ve bu çeşitliliğin bir kısmı sadece bu iki örnek arasında paylaşılmaktadır. Bunun aksine, diğer örneklerde daha az yaygın varyasyon bulunur (daha küçük diyagram boyutu) ve neredeyse tümü paylaşılmaktadır.

Tekrar uzaklaşıp iki önceki şekli tüm genom ölçeğine geri getirdiğimizde, Euler diyagramı genomdaki yaygın varyant oranına uyacak şekilde küçülmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Perspektifte yaygın varyantlar. Amerika kıtasında bulunan örneklerdeki yaygın varyantların insan genomu ölçeğine göre Euler diyagramı şekli. Küçük bir not olarak, Euler diyagramındaki elipslerin konumları ve yönlendirmeleri önceki benzer şekilden biraz farklılık gösterir. Bunun sebebi, "eulerr" paketinin algoritmasındaki rastgele başlangıç koşullarından kaynaklanarak her çalıştırma sonucunda farklı sonuçlar üretmesidir.
Perspektifte yaygın varyantlar. Amerika kıtasında bulunan örneklerdeki yaygın varyantların insan genomu ölçeğine göre Euler diyagramı şekli. Küçük bir not olarak, Euler diyagramındaki elipslerin konumları ve yönlendirmeleri önceki benzer şekilden biraz farklılık gösterir. Bunun sebebi, "eulerr" paketinin algoritmasındaki rastgele başlangıç koşullarından kaynaklanarak her çalıştırma sonucunda farklı sonuçlar üretmesidir.
James Kitchens

Amerika kıtasındaki genetik çeşitlilik, son birkaç yüz yıl içinde dünyanın dört bir yanından insanları bölgeye taşıyan sömürgecilik ve transatlantik köle ticareti tarihini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, yüksek örtüşme derecesi Amerika'nın bu yakın tarihini mi yansıtıyor yoksa coğrafi olarak uzak örneklerde bulunan paylaşımı mı temsil ediyor diye merak edilebilir. Bu soruyu incelemek amacıyla, Biddanda ve ekibinin kullandığı geniş coğrafi gruplamalardan her birinden bir örnek seçilerek toplam beş örneklik bir Euler diyagramı oluşturulmuştur.

Küresel çapta elde edilen örnekler arasındaki ortak varyantlarda gözlenen örtüşme. Coğrafi olarak birbirinden uzak beş örnekte ortak varyantların Euler diyagramı: Bangladeş'teki Bengalli (BEB) turuncu; Pekin, Çin'deki Han Çinlisi (CHB) koyu mavi; İngiltere ve İskoçya'daki İngiliz (GBR) pembe; Los Angeles, Kaliforniya'daki Meksikalı Soy (MXL) koyu yeşil ve İbadan, Nijerya'daki Yoruba (YRI) açık mavi ile gösterilmiştir.
Küresel çapta elde edilen örnekler arasındaki ortak varyantlarda gözlenen örtüşme. Coğrafi olarak birbirinden uzak beş örnekte ortak varyantların Euler diyagramı: Bangladeş'teki Bengalli (BEB) turuncu; Pekin, Çin'deki Han Çinlisi (CHB) koyu mavi; İngiltere ve İskoçya'daki İngiliz (GBR) pembe; Los Angeles, Kaliforniya'daki Meksikalı Soy (MXL) koyu yeşil ve İbadan, Nijerya'daki Yoruba (YRI) açık mavi ile gösterilmiştir.
James Kitchens

Genel olarak, bu diyagram Amerika'dan elde edilen örneklerle oluşturulan diyagrama oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Tüm örnekler arasında yüksek derecede örtüşme gözlenir. Ancak Nijerya, Ibadan'daki Yoruba örneği; diğer elips kümesinin dışına uzanan daha büyük bir elipsle ifade edilen daha yüksek genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu örüntü, önceki bahsedilen Amerika'daki Afrika Karayip ve Afrika Amerikalı (ACB ve ASW) örneklerinde görülen yüksek çeşitlilik örüntüsüne benzemektedir. Bu, coğrafi olarak birbirlerine oldukça uzak olan insan örneklerinde bile paylaşılan genetik çeşitliliğin belirgin bir özelliğidir.

Son olarak, bu küresel bakış açısıyla 1000 Genom Projesi veri setindeki 26 örneğin tamamını kullanarak varyasyonun daha ayrıntılı coğrafi ölçeklerde nasıl dağıldığına bakılabilir. Afrika'daki örneklerin en yüksek genetik çeşitliliği içerdiği görülmektedir. Bu ortak genetik varyasyonun büyük bir bölümü paylaşılmaktadır, ancak her bir örneğin diğerlerinde bulunmayan bazı varyasyonları içerdiği de gözlemlenebilir. Afrika dışında yaşayan örneklerde ise mevcut olan varyasyonda hafif bir azalma dikkat çeker. Bu durum, insanların evrimlerine Afrika'da başladığı ve ilk göçlerinde Afrika'da bulunan genetik çeşitliliğin yalnızca bir alt kümesini yanlarında taşıdıkları hipoteziyle uyumludur.

Coğrafi bölgeler içindeki ortak genetik çeşitliliğin paylaşımı.
Coğrafi bölgeler içindeki ortak genetik çeşitliliğin paylaşımı.
James Kitchens

Sonuç olarak, insanların genetik olarak büyük ölçüde farklı olduğu yanılgısına düşmek oldukça kolaydır. Tarihsel olarak insan biyolojik çeşitliliği hakkındaki görüşlerimiz, özellikle cilt rengi gibi coğrafi bir kalıntıya sahip belirgin fiziksel özellikler tarafından şekillendirilmiştir. Ancak cilt pigmentasyonuna etki eden genetik varyantlar, dünyanın dört bir yanından örneklenen insan grupları arasında bulunan daha genel genetik paylaşım modellerini yansıtmamaktadır. Deri pigmentasyonu farklılıklarını içeren genetik değişiklikler, belirgin coğrafi desenler gösterebilir (örneğin SLC24A5); ancak bunun temel nedeni, insanların Dünya çapında farklı iklim koşullarına uyum sağlarken oluşturduğu yerel adaptasyonlardır. Bu genler adaptasyonun dikkate değer örnekleridir, ancak aynı zamanda insan genetik varyasyonunun çoğunda gördüğümüz yüksek paylaşım derecesine kıyasla istisnai durumları temsil ederler.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
28
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: James Kitchens | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/07/2024 16:11:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15486

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Basınç
Hominid
Kimya Tarihi
Mühendislik
Genel Görelilik Teorisi
Uçak
Skeptisizm
Protein
Homeostasis
Argüman
Araç
Teleskop
Yer
Teyit
Deniz
Karanlık Enerji
Araştırmacılar
Anksiyete
Kilometre
Nötron Yıldızı
Cinsel Yönelim
Bağışıklık Sistemi
Özel Görelilik
Uzay Aracı
Parçacık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. K. &. G. Coop, et al. İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz?. (1 Eylül 2023). Alındığı Tarih: 21 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15486
Coop, J. K. &. G., Duman, Z. Y., Alparslan, E. (2023, September 01). İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz?. Evrim Ağacı. Retrieved July 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/15486
J. K. &. G. Coop, et al. “İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Zeynep Yağmur Duman, Evrim Ağacı, 01 Sep. 2023, https://evrimagaci.org/s/15486.
Coop, James Kitchens & Graham. Duman, Zeynep Yağmur. Alparslan, Eda. “İnsan Genetik Çeşitliliğinin Görselleştirilmesi: Genetik Çeşitliliği Şemalarla Anlayabilir miyiz?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Zeynep Yağmur Duman. Evrim Ağacı, September 01, 2023. https://evrimagaci.org/s/15486.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close