Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?

İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor? NATO
4 dakika
186
 • Askeri Strateji ve Taktikler
 • Bilim Haberciliği

İklim değişikliği meselesi, geleceğimizi ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuda hatırı sayılı bir biçimde kamuoyu farkındalığı ile beraber devletlerin, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların planları ve hedefleri var ve bu hedefler giderek artmakta. İklim değişikliği, dünyanın en büyük savunma ve güvenlik ittifakı NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) da gündeminde yer alıyor. İklim değişikliği, ilk olarak NATO'nun 2010 Stratejik Konsepti'nde yer aldı. 2010 Lizbon Zirvesi'nden bu yana, zirve bildirilerinde iklime vurgu yapıldı. 2014'te "Yeşil Savunma çerçevesi" kabul edildi. Son olarak NATO, 2021 Brüksel Zirvesi'nde iklim değişikliği konusunu gündemine resmen aldı ve iklim değişikliğine karşı hedefleri içeren bir Eylem Planı'nı ilan etti.[1]

NATO, iklim değişikliğini hem güvenlik bağlamında ele alıyor hem de iklim temelli doğa olaylarının askeri altyapı ve tesisler üzerindeki etkisine karşı önlemler almak istiyor. Ayrıca, bu doğa olaylarının NATO'nun operasyonel kapasitesini de olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor. Peki iklimin askeri faaliyetlere nasıl etkisi olacak?

Bu Reklamı Kapat

İklim Değişikliği ve Askeri Faaliyetler

İklim değişikliğinin başlıca sonuçlarından olan ekstrem hava koşulları, yüksek sıcaklıklar, deniz suyu seviyesinin yükselmesi ve yağış miktarındaki ani değişimler askeri tesisleri sel, kuraklık ve yangın gibi olaylarla tehdit etmektedir.

Öte yandan, örneğin yüksek sıcaklık koşulları, hava kuvvetlerinde uçakların iniş kalkış performansını düşürebilir ya da motorlarının sürekli yenilenmesini gerektirebilir.[2] Benzer şekilde ekstrem koşullar, askeri teçhizatın yıpranmasını arttırabilir ve üslerin zarar görmesine sebep olabilir. Bu da ek maliyetlere yol açabilir.

Bu Reklamı Kapat

İçme suyuna olan gereksinimi de etkileyeceğinden dolayı iklim değişikliği, askeri faaliyetler için önemsenmesi gereken başlıca sorunlardan biridir. İklim temelli ekstrem koşullar, bazı askeri tesislerde sel yahut su baskını, kuraklık gibi çeşitli zararlara yol açacaktır. Örneğin ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019’daki İklim Değişikliği Raporu'nda hangi askeri tesislerin ne kadarının zarar görebileceği ele alınmıştır. Buna göre çeşitli güçlerden (deniz, kara, hava) bazı askeri tesisler; sel, çölleşme, kuraklık, yangın ve permafrost çözünmesi gibi olaylardan olumsuz etkilenecektir.

İklim ve Güvenlik

NATO, iklim meselesine ayrıca güvenlik çerçevesinden bakıyor dedik. Peki iklimin güvenlik üzerine etkisi ne olacak?

İklim değişikliğinin ciddi ve katastrofik sonuçları, dünya üzerindeki kırılgan bölgelerde göç, kıtlık ve kuraklık gibi insani krizlere yol açabilir. Bu insani krizler de yeni çatışmaları ve savaşları ortaya çıkarabilir. NATO da sınırları içerisinde ve sınırlarının yakınlarında böyle bir krizin yaşanmasını istememektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Örneğin iklimin sebep olduğu göç dalgalanmaları, müttefik ülkeleri tehdit etmektedir. Müttefiklerin olası bir istikrarsızlık içine sürüklenmesi, güvenlik açısından ittifakın varlığını tehdit etmektedir. Ayrıca iklim değişikliği, gıda üretimini sekteye uğratabilir, tedarik ağını bozabilir, hastalıkların yayılmasını hızlandırarak sağlık hizmetlerini kesintiye sokabilir. Bu da dünyayı yeni bir ateş çemberi içerisine dahil edebilir.

Kızılhaç'ın Mali, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaptığı araştırmaya göre dünyanın kırılgan bölgeleri, iklim temelli güvenlik sorunları ile karşı karşıyadır. Kızılhaç, iklim değişikliğine karşı savunmasız olan 20 ülkenin 12'sinin çatışma içerisinde olduğunu belirtmektedir.[4] Bu hususta, 14 Haziran 2021'de Brüksel'de toplanan müttefik devletler, iklim değişikliğini tartıştı ve NATO 2030 stratejik vizyonuna iklim değişikliğini dahil ederek iklimi bir tehdit çarpanı olarak değerlendirdi ve güvenlik sorunu olarak ele aldı.

NATO'nun Hedefleri Neler?

Brüksel Zirve Bildirisi'nin 58. maddesinde iklim değişikliği; güvenliği etkileyecek, Atlantik-Avrupa bölgesinde ve ittifakın sınırlarında tehditleri arttıracak bir olgu olarak ele alındı. İklim değişikliğinin güvenlik üzerine etkisine müttefiklerle beraber nasıl uyum sağlanacağı tartışıldı, askeri tesislerde personel güvenliğini dikkate alarak operasyonel etkinliği ve caydırıcılığa halel getirmeden sera gazı emisyonlarını azaltmak hedeflendi. Ayrıca 2050 yılına kadar, sıfır emisyon hedefi için gerçekçi ve somut adımların atılması için çağrıda bulunuldu.

NATO, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için askeri tesislerde, üye ülkelerin güvenlik şartlarını gözönüne alarak, sera gazı miktarını ölçmek için bir haritalama metodu belirleyecek. İklim değişikliğine karşı farkındalığı arttırmak için yıllık değerlendirmeler yapacak. Ayrıca savunma planlamaları ve tatbikatların hazırlığına, ilgili düzenlemeler dahil edilecektir.

Öte yandan NATO, iklim konusunda işbirliği yapmak için uluslararası organizasyonlarla ve ülkelerle çalışabileceğini, bu kurum ve ülkelerle ilişkileri güçlendireceğini belirtmektedir.[5] Genel Sekreter Jens Stoltenberg, basın konuşmasında liderlerin NATO'nun iklim ve güvenlik konusundaki görevinin önemi konusunda mutabık olduğunu belirtti.[6]

Bu Reklamı Kapat

NATO İklim Değişikliği Eylem Planı

NATO, Brüksel Zirvesi'nde ilan ettiği eylem planında örgütün iklim krizine karşı nasıl bir yol alacağını kararlaştırdı. Dört ana başlıkta ("farkındalık, adaptasyon, önleme, destekleme", İng: "awareness, adaptation, mitigation, outreach") toplanan yol haritası ise şöyle:[7]

 1. NATO ilk olarak iklime karşı müttefiklerin farkındalığını (İng: "awareness") arttırmayı hedefliyor. Bunun için NATO’nun stratejik çevresinin ve askeri altyapı ile beraber misyonlarının ve operasyonlarının analiz edildiği yıllık bir değerlendirme yapılacak.
 2. Öte yandan NATO, kapasitesini ve kabiliyetini iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlere adapte etmeyi (İng: "adaptation") hedefliyor. Bütünüyle savunma ve strateji planlamalarında iklim değişikliğini de dikkate alacak.
 3. Üçüncü olarak ise iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için çeşitli yöntemler kullanarak önlemler (İng: "mitigation") alınmasını istiyor. Bu yöntemlerden birisi askeri tesislerdeki seragazı emisyonunu değerlendirecek bir haritalama metodu yapılması.
 4. Son olarak ise iklime karşı dünya ile beraber hareket etmek için kuruluşlarla ve ülkelerle diyalogun arttırılmasını (İng: "outreach") istiyor. Bunun için de NATO, sivil toplumla, akademiyle ve sanayi kuruluşlarıyla iklimin hem çevre hem de güvenlik üzerindeki etkilerini tartışacak ve çözümler için işbirliği yapacak.

Bütün bu planlama ve hedeflerle birlikte, bir sonraki zirve olan 2022 Madrid Zirvesi'nde ilk İklim Değişikliği ve Güvenlik İlerleme Raporu yayınlanacak.[8], [9]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Goodman, et al. Nato: İklim Konusunda Beklenmedik Bir Etmen. (1 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 6 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO Review | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Rene Heise. Nato Iklim Değişikliğinin Getirdiği Yeni Sorunlara Karşılık Veriyor. (1 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 13 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO Review | Arşiv Bağlantısı
 • ABD Savunma Bakanlığı. (Bilimsel Rapor, 2019). Report On Effects Of A Changing Climate To The Department Of Defense. Not: ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış İklim Değişikliği Raporu.
 • ^ International Committee of the Red Cross. Icrc Report: Climate Change And Conflict Are A Cruel Combo That Stalk The World’s Most Vulnerable. (9 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 12 Mayıs 2022. Alındığı Yer: ICRC | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Brussels Summit Communiqué. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Press Conference. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Nevitt. Nato’s Renewed Focus On Climate Change & Security: What You Need To Know. (23 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 7 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Just Security | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Nato Climate Change And Security Action Plan. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ SDGKnowledgeHub. Nato Adopts Climate Change Actions For 2030. (24 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: SDGKnowledgeHub | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/06/2022 00:52:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11791

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Cinsellik Araştırmaları
Mitler Ve Gerçekler
Fotoğraf
Gözlem
Tercih
Bilim İnsanları
Oksijen
Beslenme Bilimi
Biyokimya
Çocuk
Canlı Cansız
Makine
Süpernova
Solunum
Balıkçılık
Dağılım
Paleontoloji
Elektromanyetizma
Güneş Sistemi
Elektrik
Madde
Tüy
Hidrotermal Baca
Maskeler
Charles Darwin
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.