Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?

İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor? NATO
4 dakika
371
 • Askeri Strateji ve Taktikler
 • Bilim Haberciliği
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

İklim değişikliği meselesi, geleceğimizi ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuda hatırı sayılı bir biçimde kamuoyu farkındalığı ile beraber devletlerin, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların planları ve hedefleri var ve bu hedefler giderek artmakta. İklim değişikliği, dünyanın en büyük savunma ve güvenlik ittifakı NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) da gündeminde yer alıyor. İklim değişikliği, ilk olarak NATO'nun 2010 Stratejik Konsepti'nde yer aldı. 2010 Lizbon Zirvesi'nden bu yana, zirve bildirilerinde iklime vurgu yapıldı. 2014'te "Yeşil Savunma çerçevesi" kabul edildi. Son olarak NATO, 2021 Brüksel Zirvesi'nde iklim değişikliği konusunu gündemine resmen aldı ve iklim değişikliğine karşı hedefleri içeren bir Eylem Planı'nı ilan etti.[1]

NATO, iklim değişikliğini hem güvenlik bağlamında ele alıyor hem de iklim temelli doğa olaylarının askeri altyapı ve tesisler üzerindeki etkisine karşı önlemler almak istiyor. Ayrıca, bu doğa olaylarının NATO'nun operasyonel kapasitesini de olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor. Peki iklimin askeri faaliyetlere nasıl etkisi olacak?

Tüm Reklamları Kapat

İklim Değişikliği ve Askeri Faaliyetler

İklim değişikliğinin başlıca sonuçlarından olan ekstrem hava koşulları, yüksek sıcaklıklar, deniz suyu seviyesinin yükselmesi ve yağış miktarındaki ani değişimler askeri tesisleri sel, kuraklık ve yangın gibi olaylarla tehdit etmektedir.

Öte yandan, örneğin yüksek sıcaklık koşulları, hava kuvvetlerinde uçakların iniş kalkış performansını düşürebilir ya da motorlarının sürekli yenilenmesini gerektirebilir.[2] Benzer şekilde ekstrem koşullar, askeri teçhizatın yıpranmasını arttırabilir ve üslerin zarar görmesine sebep olabilir. Bu da ek maliyetlere yol açabilir.

Tüm Reklamları Kapat

İçme suyuna olan gereksinimi de etkileyeceğinden dolayı iklim değişikliği, askeri faaliyetler için önemsenmesi gereken başlıca sorunlardan biridir. İklim temelli ekstrem koşullar, bazı askeri tesislerde sel yahut su baskını, kuraklık gibi çeşitli zararlara yol açacaktır. Örneğin ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019’daki İklim Değişikliği Raporu'nda hangi askeri tesislerin ne kadarının zarar görebileceği ele alınmıştır. Buna göre çeşitli güçlerden (deniz, kara, hava) bazı askeri tesisler; sel, çölleşme, kuraklık, yangın ve permafrost çözünmesi gibi olaylardan olumsuz etkilenecektir.

İklim ve Güvenlik

NATO, iklim meselesine ayrıca güvenlik çerçevesinden bakıyor dedik. Peki iklimin güvenlik üzerine etkisi ne olacak?

İklim değişikliğinin ciddi ve katastrofik sonuçları, dünya üzerindeki kırılgan bölgelerde göç, kıtlık ve kuraklık gibi insani krizlere yol açabilir. Bu insani krizler de yeni çatışmaları ve savaşları ortaya çıkarabilir. NATO da sınırları içerisinde ve sınırlarının yakınlarında böyle bir krizin yaşanmasını istememektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Örneğin iklimin sebep olduğu göç dalgalanmaları, müttefik ülkeleri tehdit etmektedir. Müttefiklerin olası bir istikrarsızlık içine sürüklenmesi, güvenlik açısından ittifakın varlığını tehdit etmektedir. Ayrıca iklim değişikliği, gıda üretimini sekteye uğratabilir, tedarik ağını bozabilir, hastalıkların yayılmasını hızlandırarak sağlık hizmetlerini kesintiye sokabilir. Bu da dünyayı yeni bir ateş çemberi içerisine dahil edebilir.

Kızılhaç'ın Mali, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaptığı araştırmaya göre dünyanın kırılgan bölgeleri, iklim temelli güvenlik sorunları ile karşı karşıyadır. Kızılhaç, iklim değişikliğine karşı savunmasız olan 20 ülkenin 12'sinin çatışma içerisinde olduğunu belirtmektedir.[4] Bu hususta, 14 Haziran 2021'de Brüksel'de toplanan müttefik devletler, iklim değişikliğini tartıştı ve NATO 2030 stratejik vizyonuna iklim değişikliğini dahil ederek iklimi bir tehdit çarpanı olarak değerlendirdi ve güvenlik sorunu olarak ele aldı.

NATO'nun Hedefleri Neler?

Brüksel Zirve Bildirisi'nin 58. maddesinde iklim değişikliği; güvenliği etkileyecek, Atlantik-Avrupa bölgesinde ve ittifakın sınırlarında tehditleri arttıracak bir olgu olarak ele alındı. İklim değişikliğinin güvenlik üzerine etkisine müttefiklerle beraber nasıl uyum sağlanacağı tartışıldı, askeri tesislerde personel güvenliğini dikkate alarak operasyonel etkinliği ve caydırıcılığa halel getirmeden sera gazı emisyonlarını azaltmak hedeflendi. Ayrıca 2050 yılına kadar, sıfır emisyon hedefi için gerçekçi ve somut adımların atılması için çağrıda bulunuldu.

NATO, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için askeri tesislerde, üye ülkelerin güvenlik şartlarını gözönüne alarak, sera gazı miktarını ölçmek için bir haritalama metodu belirleyecek. İklim değişikliğine karşı farkındalığı arttırmak için yıllık değerlendirmeler yapacak. Ayrıca savunma planlamaları ve tatbikatların hazırlığına, ilgili düzenlemeler dahil edilecektir.

Öte yandan NATO, iklim konusunda işbirliği yapmak için uluslararası organizasyonlarla ve ülkelerle çalışabileceğini, bu kurum ve ülkelerle ilişkileri güçlendireceğini belirtmektedir.[5] Genel Sekreter Jens Stoltenberg, basın konuşmasında liderlerin NATO'nun iklim ve güvenlik konusundaki görevinin önemi konusunda mutabık olduğunu belirtti.[6]

Tüm Reklamları Kapat

NATO İklim Değişikliği Eylem Planı

NATO, Brüksel Zirvesi'nde ilan ettiği eylem planında örgütün iklim krizine karşı nasıl bir yol alacağını kararlaştırdı. Dört ana başlıkta ("farkındalık, adaptasyon, önleme, destekleme", İng: "awareness, adaptation, mitigation, outreach") toplanan yol haritası ise şöyle:[7]

 1. NATO ilk olarak iklime karşı müttefiklerin farkındalığını (İng: "awareness") arttırmayı hedefliyor. Bunun için NATO’nun stratejik çevresinin ve askeri altyapı ile beraber misyonlarının ve operasyonlarının analiz edildiği yıllık bir değerlendirme yapılacak.
 2. Öte yandan NATO, kapasitesini ve kabiliyetini iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlere adapte etmeyi (İng: "adaptation") hedefliyor. Bütünüyle savunma ve strateji planlamalarında iklim değişikliğini de dikkate alacak.
 3. Üçüncü olarak ise iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için çeşitli yöntemler kullanarak önlemler (İng: "mitigation") alınmasını istiyor. Bu yöntemlerden birisi askeri tesislerdeki seragazı emisyonunu değerlendirecek bir haritalama metodu yapılması.
 4. Son olarak ise iklime karşı dünya ile beraber hareket etmek için kuruluşlarla ve ülkelerle diyalogun arttırılmasını (İng: "outreach") istiyor. Bunun için de NATO, sivil toplumla, akademiyle ve sanayi kuruluşlarıyla iklimin hem çevre hem de güvenlik üzerindeki etkilerini tartışacak ve çözümler için işbirliği yapacak.

Bütün bu planlama ve hedeflerle birlikte, bir sonraki zirve olan 2022 Madrid Zirvesi'nde ilk İklim Değişikliği ve Güvenlik İlerleme Raporu yayınlanacak.[8], [9]

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
8
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Goodman, et al. Nato: İklim Konusunda Beklenmedik Bir Etmen. (1 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 6 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO Review | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Rene Heise. Nato Iklim Değişikliğinin Getirdiği Yeni Sorunlara Karşılık Veriyor. (1 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 13 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO Review | Arşiv Bağlantısı
 • ABD Savunma Bakanlığı. (Bilimsel Rapor, 2019). Report On Effects Of A Changing Climate To The Department Of Defense. Not: ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış İklim Değişikliği Raporu.
 • ^ International Committee of the Red Cross. Icrc Report: Climate Change And Conflict Are A Cruel Combo That Stalk The World’s Most Vulnerable. (9 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 12 Mayıs 2022. Alındığı Yer: ICRC | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Brussels Summit Communiqué. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Press Conference. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Nevitt. Nato’s Renewed Focus On Climate Change & Security: What You Need To Know. (23 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 7 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Just Security | Arşiv Bağlantısı
 • ^ North Atlantic Treaty Organization. Nato Climate Change And Security Action Plan. (14 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: NATO | Arşiv Bağlantısı
 • ^ SDGKnowledgeHub. Nato Adopts Climate Change Actions For 2030. (24 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Mayıs 2022. Alındığı Yer: SDGKnowledgeHub | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2023 07:42:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11791

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Y. Helvacı, et al. İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?. (18 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 29 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11791
Helvacı, Y., Bakırcı, Ç. M. (2022, May 18). İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?. Evrim Ağacı. Retrieved May 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11791
Y. Helvacı, et al. “İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 18 May. 2022, https://evrimagaci.org/s/11791.
Helvacı, Yasin. Bakırcı, Çağrı Mert. “İklim Değişikliğinin Askeri Alandaki Etkileri, NATO Stratejisini Nasıl Etkiliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 18, 2022. https://evrimagaci.org/s/11791.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close