Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?

Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer? iStock
8 dakika
10,431
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Seviyesinde Üreme Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Seviyesinde Üreme yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Temel Genetik Kavramlar: Nükleotit, DNA, Gen, Kromozom Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Hücre döngüsü, hücre büyümesi ve yeni hücrelerin ortaya çıkmasını sağlayan hücre bölünmesi de dahil olmak üzere sırayla gerçekleşen olaylardan oluşan bir döngüdür. Bölünecek hücreler; dikkatle düzenlenen hücre büyümesi evreleri, DNA replikasyonu ve sonrasında genetik olarak aynı iki hücrenin oluşacağı bölünme evrelerinden geçerler. Hücre döngüsü temelde iki fazdan oluşur: İnterfaz ve mitotik faz. İnterfaz sırasında hücre büyür ve DNA replikasyona uğrar. Mitotik fazda ise kopyalanan DNA ve sitoplazma içeriği ikiye bölünerek iki yavru hücre oluşur.

Hücre Döngüsü.
Hücre Döngüsü.
LibreTexts

İnterfaz

İnterfaz'da hücre normal işlevlerinin yanı sıra bölünme hazırlığı da yapar. Bir hücrenin interfazdan mitotik faza geçebilmesi için içsel ve dışsal birçok koşulun karşılanması gerekir. İnterfaz, G1, S ve G2 adlarına sahip 3 evreden oluşur:

G1 Evresi

İnterfazın ilk evresi; G1 adı verilen ve hücrede çok az değişimin gözlendiği evredir. Adını, boşluk anlamına gelen İngilizce "gap" kelimesinden alır. Pek bir değişim gözlenmese de hücre, G1 evresinde biyokimyasal anlamda oldukça aktiftir. Bu evrede hücre kromozomal DNA'nın ve bu DNA'nın kodladığı proteinlerin yapı taşlarını ve çekirdekteki her kromozomu eşlemesine yetecek kadar enerjiyi toplamaya çalışır.

Tüm Reklamları Kapat

S Evresi

İnterfaz boyunca çekirdekteki DNA'lar yarı yoğunlaşmış bir kromatin formunda bulunur. Adını "sentez" (İng: "synthesis") kelimesinden alan S evresinde DNA replikasyonuyla her kromozom eşlenerek birbirine sentromer bölgesinden bağlanan iki kardeş kromatidin oluşturduğu bir kromozom ortaya çıkar. Bu aşamada oluşturulan her kromozom, iki kardeş kromatidden oluşan eşlenmiş bir kromozomdur. Sentrozom'un eşlenmesi de S evresinde gerçekleşir. Eşleme sonucu oluşan iki sentrozom, mitotik faz boyunca kromozomların hareketini sağlayacak mitotik iğcikleri oluşturur. Sentrozomlar da birbirine belirli bir açıyla bağlanmış çubuk benzeri iki adet sentriyolden oluşur. Ancak bitkiler ve birçok mantar hücresinde olduğu gibi çoğu ökaryotik hücrede sentriyol bulunmaz.

G2 Evresi

Adını yine "gap" kelimesinden alan G2 evresinde hücre enerji depolarını doldurur ve kromozomların yönetilmesi için gerekli proteinleri sentezler. Bazı organeller eşlenir ve hücre iskeleti iğ ipliklerinin oluşturulması için gereken kaynakları sağlamak üzere parçalanır. Ayrıca G2 evresinde hücre biraz daha büyüyebilir. Hücre mitotik faza girmeden önce gerekli tüm hazırlıklar burada tamamlanmış olmalıdır.

Mitotik Faz

İki yavru hücre oluşturulabilmesi için çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesi gerekir. Mitotik faz; eşlenmiş kromozomların hücre eksenine dizildiği, kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı, farklı kutuplara çekildiği ve hücrenin ikiye bölündüğü fazdır. Mitotik fazın mitoz olarak 5 evrelik bilinen ilk kısmında çekirdek ikiye bölünür. Sitokinez adını alan ikinci kısımda ise sitoplazma içerikleri iki yavru hücreye eşit olarak dağılacak şekilde sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.

Mitoz (Çekirdek Bölünmesi)

Mitoz, hücre çekirdeğinin bölünmesiyle sonuçlanacak 5 evreden oluşur. Bu evreler sırasıyla profaz, prometafaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak adlandırılır. Mitoz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Profaz

Bu evrede çekirdek içinde bulunan kromozomların dışarı çıkabilmesi için gereken işlemler gerçekleşir. Çekirdek zarı küçük veziküllere bölünür ve golgi cisimciği ile endoplazmik retikulum parçalanarak hücrenin içine dağılır, çekirdekçik kaybolur. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. İğ ipliklerinin temelini oluşturan mikrotübüller iki sentrozom arasına konumlanır ve mikrotübül fiberler uzadıkça sentrozomlar birbirinden uzağa itilir. Kardeş kromatitler daha da yoğunlaşarak ışık mikroskobu altında görülebilecek seviyeye gelir.

Prometafaz

Prometafaz evresinde profazda başlayan aktiviteler ilerletilir ve sonuçlandırılır. Böylece kromozomlarla hücre iskeleti arasında bir bağ kurulur. Hücre zarfının kalıntıları kaybolur. Eskiden çekirdeğin bulunduğu bölgede mikrotübüller toplanıp uzadıkça iğ iplikleri gelişmeye devam eder. Kromozomlar daha da yoğunlaşır ve etraflarından ayırt edilmeleri daha kolay hale gelir. Kardeş kromatitlerin her biri, kinetokor adı verilen bir protein kompleksiyle iğ ipliklerine bağlanır.

Metafaz

Metafaz evresinde tüm kromozomlar hücrenin iki kutbu arasındaki metafaz düzlemi üzerinde sıralanır. Kardeş kromatitler hâlâ birbirine bağlıdır. Bu evre, kromozomların en yoğun olduğu ve en net görülebileceği evredir.

Anafaz

Bu evrede, metafaz düzlemine sıralanmış olan kardeş kromatitler sentromerde birbirinden ayrılır. Bu evreden sonra kromozom olarak adlandırılacak her bir kardeş kromatit, bağlı olduğu iğ ipliği tarafından hücrenin kutuplarına doğru çekilir. Kinetokor olmayan mikrotübüller hücrenin karşıt kutuplarına doğru kaydıkça hücre gözle görülür biçimde uzar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Telofaz

Telofazda, ilk üç evrede kromozomları mitoza hazırlamak için gerçekleştirilen işlemlerin tam tersi uygulanır. Hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilen kromozomlar çözülmeye başlar. İğ iplikleri monomerlerine kadar parçalanır ve bu monomerler yavru hücrelerin hücre iskeletini oluşturmak için kullanılır. Kromozomlar etrafında iki farklı çekirdek zarı oluşur.

Sitokinez

Sitokinez, sitoplazma içeriğinin yavru hücrelere eşit şekilde paylaştırıldığı mitotik fazın ikinci kısmıdır. Mitoz kısmı çoğu ökaryot hücrede oldukça benzer şekilde gerçekleşse de sitokinez, hücre duvarı bulunan bitki hücreleri gibi hücrelerde diğer ökaryotlardan oldukça farklı ilerler.

Hücre duvarı bulundurmayan hayvan hücreleri gibi hücrelerde sitokinez, anafaz evresiyle birlikte başlar. Metafaz düzleminin yerinde aktin filamentlerinden meydana gelen bir boğumlanma halkası oluşur. Aktin filamentleri hücrenin bölünme eksenini içe doğru çekerek bir boğum yaratır. Bu boğuma bölünme çizgisi adı verilir. Aktin halkaları küçüldükçe boğum da daralır ve sonunda zar ve hücre ikiye bölünmüş olur.

Bitki hücrelerinde ise hücre zarını çevreleyen hücre duvarından ötürü bölünme çizgisinin oluşması mümkün değildir. Ayrıca yavru hücrelerin birbirinden ayrıldığı bölgede de bir hücre duvarı oluşmalıdır. Bu nedenle, interfaz evresinde golgi cisimcikleri ortadan kaybolmadan önce enzim, yapısal protein ve glukoz molekülleri toplarlar. Telofaz sırasında bu golgi kesecikleri mikrotübüller üzerinde hareket ederek metafaz düzleminde toplanır. Burada kesecikler merkezden hücre duvarına doğru birleşerek "ara lamel" adı verilen yapıyı oluşturmaya başlarlar. Keseciklerin birleşmesiyle ara lamel hücre duvarına kadar ulaşır. Enzimlerin hücre zarının katmanları arasında biriken glukozla sentezlediği selülozdan yeni hücre duvarı parçası oluşur. Golgi cisimlerinin zarları yeni oluşan hücre duvarının her iki tarafında hücre zarı haline gelir.

Hayvan hücresinde eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde bir bölünme çizgisi oluşur. Boğumlanma hücre ikiye bölünene kadar devam eder. Bitki hücresinde ise Golgi kesecikleri eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde kaynaşarak ara lameli oluştururlar. Ara lamel merkezden hücre zarına doğru büyür, yeni hücrelerin hücre zarı Golgi keseciklerinin içeriğiyle oluşturulur.
Hayvan hücresinde eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde bir bölünme çizgisi oluşur. Boğumlanma hücre ikiye bölünene kadar devam eder.
Bitki hücresinde ise Golgi kesecikleri eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde kaynaşarak ara lameli oluştururlar. Ara lamel merkezden hücre zarına doğru büyür, yeni hücrelerin hücre zarı Golgi keseciklerinin içeriğiyle oluşturulur.
LibreTexts

G0 Evresi

Tüm hücreler, yeni oluşan yavru hücrenin hemen interfaza ve sonrasında mitotik faza girdiği bir hücre döngüsü izlemeyebilir. G0 evresindeki hücreler, aktif bir şekilde bölünmeye hazırlanmaz. Hücre; hücre döngüsünden çıkmış, durgun bir evrededir. Bazı hücreler dışarıdan G1'in başlangıcını tetikleyecek bir sinyal gelene kadar geçici olarak G0'da kalır. Olgun kalp kası hücreleri ya da sinir hücreleri gibi hiç bölünmeyen veya nadiren bölünen hücreler, ömürlerinin bölünmeden geçirdikleri büyük çoğunluğunda G0'da bekler.

Hücre Döngüsünün Kontrolü

Hücre döngüsünün süresi, aynı organizmanın hücreleri arasında bile yüksek oranda değişkendir. İnsanlarda epitel hücrelerin hücre döngüsü embriyonik dönemde birkaç saatten 2 ila 5 saate kadar sürebilirken kortikal nöronlar veya kalp kası hücreleri gibi özelleşmiş hücrelerde bu döngü insan ömrü boyunca tamamlanmayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca hücrenin her evrede harcadığı zaman birbirinden farklıdır. Hızlı bölünen memeli hücreleri kültürde tutulduğunda hücre döngüsünün yaklaşık uzunluğu 24 saat olarak ölçülmüştür. 24 saatlik döngülerle hızlı bölünen insan hücrelerinde G1 evresi 11 saat kadar sürmektedir. Hücre döngüsündeki olayların zamanlamaları iç ve dış etkenlerce belirlenir.

İç Kontrol Noktalarındaki Düzenlemeler

Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin ana hücrenin eksiksiz kopyaları olmaları gerekir. Ancak kromozomların eşlenmesi veya dağılımında meydana gelen hatalar, anormal bir hücreden üretilecek her hücreye aktarılabilen mutasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu riski taşıyan hücrelerin bölünmesinin engellemek için hücre döngüsünde 3 adet kontrol noktası bulunur. Bu kontrol noktaları, hücrenin bölünmesini gerekli şartlar sağlanıncaya kadar durdurabilir. Sırasıyla G1'in sonunda, G2 ile Mitotik Faz arasında ve Metafaz'da bulunurlar.

G1 Kontrol Noktası

G1 kontrol noktası, hücrenin bölünmeye hazır olup olmadığına karar verilen noktadır. Bu noktadan sonra hücre bölünmesi başlamıştır ve artık durdurulması mümkün değildir. Hücrenin kaynaklarının yeterliliği ve büyüklüğünün yanı sıra DNA'da herhangi bir hasar olup olmadığı da kontrol edilir. Tüm bu koşulları sağlamayan hücrenin S evresine geçmesine izin verilmez.

Tüm Reklamları Kapat

G2 Kontrol Noktası

G2 kontrol noktası, kontrol ettiği şartlar sağlanmazsa hücrenin mitotik faza girmesine izin vermez. G1 kontrol noktasında olduğu gibi burada da hücrenin boyutu ve kaynaklarının yeterliği kontrol edilir. Ancak G2 kontrol noktasının en önemli rolü tüm kromozomların eşlendiğinden ve eşlenen DNA'nın hasarlı olmadığından emin olmaktır.

M Kontrol Noktası

M kontrol noktası metafaz evresinin sonuna yakın bir yerde bulunur. Tüm kardeş kromatitlerin iğ ipliklerine düzgünce bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. Anafaz evresinde ayrılan kromatitlerin tekrar birleşmesi mümkün olmadığından her kromozomun kinetokoru hücrenin zıt kutuplarından gelen iğ ipliklerine bağlanmadıkça bölünme süreci devam edemez.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Seviyesinde Üreme Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Seviyesinde Üreme yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Temel Genetik Kavramlar: Nükleotit, DNA, Gen, Kromozom Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
42
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • OpenStax. Ch. 1 Introduction - Concepts Of Biology | Openstax. Alındığı Tarih: 16 Aralık 2022. Alındığı Yer: OpenStax | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/07/2024 14:22:01 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13552

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Element
Venüs
Haber
Köpekgil
Doğru
Elementler
Evrim Ağacı
Elektrik
Diş Gelişimi
Nöronlar
Beyin
Abd
Yörünge
Kertenkele
Su
Gazetecilik
Müzik
Elektromanyetik
Evrimsel Süreç
Evrim Teorisi
Dünya Dışı Yaşam
Hücre
Aşı
Beslenme Davranışı
Kalıtım
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?. (1 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13552
Texts, L., Alparslan, E. (2023, January 01). Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?. Evrim Ağacı. Retrieved July 24, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13552
L. Texts, et al. “Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 01 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13552.
Texts, Libre. Alparslan, Eda. “Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, January 01, 2023. https://evrimagaci.org/s/13552.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close