Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?

Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer? iStock
8 dakika
1,486
 • Hücre Biyolojisi
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Seviyesinde Üreme Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Seviyesinde Üreme yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Temel Genetik Kavramlar: Nükleotit, DNA, Gen, Kromozom Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Hücre döngüsü, hücre büyümesi ve yeni hücrelerin ortaya çıkmasını sağlayan hücre bölünmesi de dahil olmak üzere sırayla gerçekleşen olaylardan oluşan bir döngüdür. Bölünecek hücreler; dikkatle düzenlenen hücre büyümesi evreleri, DNA replikasyonu ve sonrasında genetik olarak aynı iki hücrenin oluşacağı bölünme evrelerinden geçerler. Hücre döngüsü temelde iki fazdan oluşur: İnterfaz ve mitotik faz. İnterfaz sırasında hücre büyür ve DNA replikasyona uğrar. Mitotik fazda ise kopyalanan DNA ve sitoplazma içeriği ikiye bölünerek iki yavru hücre oluşur.

Hücre Döngüsü.
Hücre Döngüsü.
LibreTexts

İnterfaz

İnterfaz'da hücre normal işlevlerinin yanı sıra bölünme hazırlığı da yapar. Bir hücrenin interfazdan mitotik faza geçebilmesi için içsel ve dışsal birçok koşulun karşılanması gerekir. İnterfaz, G1, S ve G2 adlarına sahip 3 evreden oluşur:

Tüm Reklamları Kapat

G1 Evresi

İnterfazın ilk evresi; G1 adı verilen ve hücrede çok az değişimin gözlendiği evredir. Adını, boşluk anlamına gelen İngilizce "gap" kelimesinden alır. Pek bir değişim gözlenmese de hücre, G1 evresinde biyokimyasal anlamda oldukça aktiftir. Bu evrede hücre kromozomal DNA'nın ve bu DNA'nın kodladığı proteinlerin yapı taşlarını ve çekirdekteki her kromozomu eşlemesine yetecek kadar enerjiyi toplamaya çalışır.

S Evresi

İnterfaz boyunca çekirdekteki DNA'lar yarı yoğunlaşmış bir kromatin formunda bulunur. Adını "sentez" (İng: "synthesis") kelimesinden alan S evresinde DNA replikasyonuyla her kromozom eşlenerek birbirine sentromer bölgesinden bağlanan iki kardeş kromatidin oluşturduğu bir kromozom ortaya çıkar. Bu aşamada oluşturulan her kromozom, iki kardeş kromatidden oluşan eşlenmiş bir kromozomdur. Sentrozom'un eşlenmesi de S evresinde gerçekleşir. Eşleme sonucu oluşan iki sentrozom, mitotik faz boyunca kromozomların hareketini sağlayacak mitotik iğcikleri oluşturur. Sentrozomlar da birbirine belirli bir açıyla bağlanmış çubuk benzeri iki adet sentriyolden oluşur. Ancak bitkiler ve birçok mantar hücresinde olduğu gibi çoğu ökaryotik hücrede sentriyol bulunmaz.

Tüm Reklamları Kapat

G2 Evresi

Adını yine "gap" kelimesinden alan G2 evresinde hücre enerji depolarını doldurur ve kromozomların yönetilmesi için gerekli proteinleri sentezler. Bazı organeller eşlenir ve hücre iskeleti iğ ipliklerinin oluşturulması için gereken kaynakları sağlamak üzere parçalanır. Ayrıca G2 evresinde hücre biraz daha büyüyebilir. Hücre mitotik faza girmeden önce gerekli tüm hazırlıklar burada tamamlanmış olmalıdır.

Mitotik Faz

İki yavru hücre oluşturulabilmesi için çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesi gerekir. Mitotik faz; eşlenmiş kromozomların hücre eksenine dizildiği, kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı, farklı kutuplara çekildiği ve hücrenin ikiye bölündüğü fazdır. Mitotik fazın mitoz olarak 5 evrelik bilinen ilk kısmında çekirdek ikiye bölünür. Sitokinez adını alan ikinci kısımda ise sitoplazma içerikleri iki yavru hücreye eşit olarak dağılacak şekilde sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.

Mitoz (Çekirdek Bölünmesi)

Mitoz, hücre çekirdeğinin bölünmesiyle sonuçlanacak 5 evreden oluşur. Bu evreler sırasıyla profaz, prometafaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak adlandırılır. Mitoz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Profaz

Bu evrede çekirdek içinde bulunan kromozomların dışarı çıkabilmesi için gereken işlemler gerçekleşir. Çekirdek zarı küçük veziküllere bölünür ve golgi cisimciği ile endoplazmik retikulum parçalanarak hücrenin içine dağılır, çekirdekçik kaybolur. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. İğ ipliklerinin temelini oluşturan mikrotübüller iki sentrozom arasına konumlanır ve mikrotübül fiberler uzadıkça sentrozomlar birbirinden uzağa itilir. Kardeş kromatitler daha da yoğunlaşarak ışık mikroskobu altında görülebilecek seviyeye gelir.

Prometafaz

Prometafaz evresinde profazda başlayan aktiviteler ilerletilir ve sonuçlandırılır. Böylece kromozomlarla hücre iskeleti arasında bir bağ kurulur. Hücre zarfının kalıntıları kaybolur. Eskiden çekirdeğin bulunduğu bölgede mikrotübüller toplanıp uzadıkça iğ iplikleri gelişmeye devam eder. Kromozomlar daha da yoğunlaşır ve etraflarından ayırt edilmeleri daha kolay hale gelir. Kardeş kromatitlerin her biri, kinetokor adı verilen bir protein kompleksiyle iğ ipliklerine bağlanır.

Metafaz

Metafaz evresinde tüm kromozomlar hücrenin iki kutbu arasındaki metafaz düzlemi üzerinde sıralanır. Kardeş kromatitler hâlâ birbirine bağlıdır. Bu evre, kromozomların en yoğun olduğu ve en net görülebileceği evredir.

Anafaz

Bu evrede, metafaz düzlemine sıralanmış olan kardeş kromatitler sentromerde birbirinden ayrılır. Bu evreden sonra kromozom olarak adlandırılacak her bir kardeş kromatit, bağlı olduğu iğ ipliği tarafından hücrenin kutuplarına doğru çekilir. Kinetokor olmayan mikrotübüller hücrenin karşıt kutuplarına doğru kaydıkça hücre gözle görülür biçimde uzar.

Telofaz

Telofazda, ilk üç evrede kromozomları mitoza hazırlamak için gerçekleştirilen işlemlerin tam tersi uygulanır. Hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilen kromozomlar çözülmeye başlar. İğ iplikleri monomerlerine kadar parçalanır ve bu monomerler yavru hücrelerin hücre iskeletini oluşturmak için kullanılır. Kromozomlar etrafında iki farklı çekirdek zarı oluşur.

Tüm Reklamları Kapat

Sitokinez

Sitokinez, sitoplazma içeriğinin yavru hücrelere eşit şekilde paylaştırıldığı mitotik fazın ikinci kısmıdır. Mitoz kısmı çoğu ökaryot hücrede oldukça benzer şekilde gerçekleşse de sitokinez, hücre duvarı bulunan bitki hücreleri gibi hücrelerde diğer ökaryotlardan oldukça farklı ilerler.

Hücre duvarı bulundurmayan hayvan hücreleri gibi hücrelerde sitokinez, anafaz evresiyle birlikte başlar. Metafaz düzleminin yerinde aktin filamentlerinden meydana gelen bir boğumlanma halkası oluşur. Aktin filamentleri hücrenin bölünme eksenini içe doğru çekerek bir boğum yaratır. Bu boğuma bölünme çizgisi adı verilir. Aktin halkaları küçüldükçe boğum da daralır ve sonunda zar ve hücre ikiye bölünmüş olur.

Bitki hücrelerinde ise hücre zarını çevreleyen hücre duvarından ötürü bölünme çizgisinin oluşması mümkün değildir. Ayrıca yavru hücrelerin birbirinden ayrıldığı bölgede de bir hücre duvarı oluşmalıdır. Bu nedenle, interfaz evresinde golgi cisimcikleri ortadan kaybolmadan önce enzim, yapısal protein ve glukoz molekülleri toplarlar. Telofaz sırasında bu golgi kesecikleri mikrotübüller üzerinde hareket ederek metafaz düzleminde toplanır. Burada kesecikler merkezden hücre duvarına doğru birleşerek "ara lamel" adı verilen yapıyı oluşturmaya başlarlar. Keseciklerin birleşmesiyle ara lamel hücre duvarına kadar ulaşır. Enzimlerin hücre zarının katmanları arasında biriken glukozla sentezlediği selülozdan yeni hücre duvarı parçası oluşur. Golgi cisimlerinin zarları yeni oluşan hücre duvarının her iki tarafında hücre zarı haline gelir.

Hayvan hücresinde eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde bir bölünme çizgisi oluşur. Boğumlanma hücre ikiye bölünene kadar devam eder. Bitki hücresinde ise Golgi kesecikleri eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde kaynaşarak ara lameli oluştururlar. Ara lamel merkezden hücre zarına doğru büyür, yeni hücrelerin hücre zarı Golgi keseciklerinin içeriğiyle oluşturulur.
Hayvan hücresinde eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde bir bölünme çizgisi oluşur. Boğumlanma hücre ikiye bölünene kadar devam eder.
Bitki hücresinde ise Golgi kesecikleri eskiden metafaz düzleminin bulunduğu yerde kaynaşarak ara lameli oluştururlar. Ara lamel merkezden hücre zarına doğru büyür, yeni hücrelerin hücre zarı Golgi keseciklerinin içeriğiyle oluşturulur.
LibreTexts

G0 Evresi

Tüm hücreler, yeni oluşan yavru hücrenin hemen interfaza ve sonrasında mitotik faza girdiği bir hücre döngüsü izlemeyebilir. G0 evresindeki hücreler, aktif bir şekilde bölünmeye hazırlanmaz. Hücre; hücre döngüsünden çıkmış, durgun bir evrededir. Bazı hücreler dışarıdan G1'in başlangıcını tetikleyecek bir sinyal gelene kadar geçici olarak G0'da kalır. Olgun kalp kası hücreleri ya da sinir hücreleri gibi hiç bölünmeyen veya nadiren bölünen hücreler, ömürlerinin bölünmeden geçirdikleri büyük çoğunluğunda G0'da bekler.

Tüm Reklamları Kapat

Hücre Döngüsünün Kontrolü

Hücre döngüsünün süresi, aynı organizmanın hücreleri arasında bile yüksek oranda değişkendir. İnsanlarda epitel hücrelerin hücre döngüsü embriyonik dönemde birkaç saatten 2 ila 5 saate kadar sürebilirken kortikal nöronlar veya kalp kası hücreleri gibi özelleşmiş hücrelerde bu döngü insan ömrü boyunca tamamlanmayabilir.

Ayrıca hücrenin her evrede harcadığı zaman birbirinden farklıdır. Hızlı bölünen memeli hücreleri kültürde tutulduğunda hücre döngüsünün yaklaşık uzunluğu 24 saat olarak ölçülmüştür. 24 saatlik döngülerle hızlı bölünen insan hücrelerinde G1 evresi 11 saat kadar sürmektedir. Hücre döngüsündeki olayların zamanlamaları iç ve dış etkenlerce belirlenir.

İç Kontrol Noktalarındaki Düzenlemeler

Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin ana hücrenin eksiksiz kopyaları olmaları gerekir. Ancak kromozomların eşlenmesi veya dağılımında meydana gelen hatalar, anormal bir hücreden üretilecek her hücreye aktarılabilen mutasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu riski taşıyan hücrelerin bölünmesinin engellemek için hücre döngüsünde 3 adet kontrol noktası bulunur. Bu kontrol noktaları, hücrenin bölünmesini gerekli şartlar sağlanıncaya kadar durdurabilir. Sırasıyla G1'in sonunda, G2 ile Mitotik Faz arasında ve Metafaz'da bulunurlar.

G1 Kontrol Noktası

G1 kontrol noktası, hücrenin bölünmeye hazır olup olmadığına karar verilen noktadır. Bu noktadan sonra hücre bölünmesi başlamıştır ve artık durdurulması mümkün değildir. Hücrenin kaynaklarının yeterliliği ve büyüklüğünün yanı sıra DNA'da herhangi bir hasar olup olmadığı da kontrol edilir. Tüm bu koşulları sağlamayan hücrenin S evresine geçmesine izin verilmez.

Tüm Reklamları Kapat

G2 Kontrol Noktası

G2 kontrol noktası, kontrol ettiği şartlar sağlanmazsa hücrenin mitotik faza girmesine izin vermez. G1 kontrol noktasında olduğu gibi burada da hücrenin boyutu ve kaynaklarının yeterliği kontrol edilir. Ancak G2 kontrol noktasının en önemli rolü tüm kromozomların eşlendiğinden ve eşlenen DNA'nın hasarlı olmadığından emin olmaktır.

M Kontrol Noktası

M kontrol noktası metafaz evresinin sonuna yakın bir yerde bulunur. Tüm kardeş kromatitlerin iğ ipliklerine düzgünce bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. Anafaz evresinde ayrılan kromatitlerin tekrar birleşmesi mümkün olmadığından her kromozomun kinetokoru hücrenin zıt kutuplarından gelen iğ ipliklerine bağlanmadıkça bölünme süreci devam edemez.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Hücre Seviyesinde Üreme Yazı Dizisi

Bu yazı, Hücre Seviyesinde Üreme yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Temel Genetik Kavramlar: Nükleotit, DNA, Gen, Kromozom Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • OpenStax. Ch. 1 Introduction - Concepts Of Biology | Openstax. Alındığı Tarih: 16 Aralık 2022. Alındığı Yer: OpenStax | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/03/2023 00:32:07 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13552

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?. (1 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 23 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13552
Texts, L., Alparslan, E. (2023, January 01). Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?. Evrim Ağacı. Retrieved March 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13552
L. Texts, et al. “Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 01 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13552.
Texts, Libre. Alparslan, Eda. “Hücre Döngüsü Nedir? Somatik Bir Hücrenin Hayatı Nasıl Geçer?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, January 01, 2023. https://evrimagaci.org/s/13552.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.